Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Studia na kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe obejmują wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, weterynaryjnych oraz społecznych.

Studenci poznają zagrożenia fizyczne, chemiczne i biologiczne występujące w środowisku m. in. epidemie, zagrożenia terrorystyczne, pożary, powodzie, katastrofy ekologiczne, zagrożenia występujące w gospodarce żywnościowej, zagrożenia w przestrzeni cyfrowej.

Dla kogo studia na kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Kandydaci na studia powinni mieć predyspozycje do pracy laboratoryjnej.

Są to zatem osoby cierpliwe, dokładne, odpowiedzialne.

Jednocześnie w przyszłej pracy przydatna będzie zaradność, umiejętność racjonalnego reagowania w sytuacjach niestandardowych.

Program kształcenia na kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe:

 • zagrożenia bioterrorystyczne
 • mikrobiologia zagrożeń
 • ekologia katastrof
 • hydrologia i zagrożenia powodziowe
 • toksykologia
 • epidemiologia
 • choroby odzwierzęce
 • kwarantanna roślin i zwierząt
 • bezpieczeństwo cyfrowe
 • zagrożenia genetyczne
 • bezpieczeństwo żywności
 • bioasekuracja.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to:

 • język obcy

jeden przedmiot wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Absolwenci kierunki są przygotowani do pracy w:

 • jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa oraz ochroną przed zagrożeniami
 • centra zarządzania i powiadamiania kryzysowego
 • służbach celnych
 • straży granicznej
 • straży miejskiej
 • laboratoriach badawczych
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • administracji państwowej i samorządowej.

Opinie o kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Studia na kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe jest m.in. odpowiedzią na wzrost zagrożeń w przestrzeni cyfrowej, ryzyka występowania chorób zakaźnych oraz globalnych zagrożeń bezpieczeństwa na świecie.

Kierunki pokrewne do kierunku biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Jakie uczelnie oferują kierunek biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

W których miastach można studiować kierunek biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego