Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
(+81) 445 65 39, EN: +48 81 445 66 91
biuro.rekrutacji@up.lublin.pl, EN: admission@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl
8.60
-0.19%
525
głosów

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest najstarszą uczelnią o profilu przyrodniczym po prawej stronie Wisły powstałą w 1955 r.

Uczelnia badawczo-dydaktyczna integrująca nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Potencjał naukowy skupia w siedmiu wydziałach, prowadzących badania w obszarach kluczowych dla gospodarki oraz rozwoju człowieka takich jak kształtowanie i ochrona środowiska, techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności oraz zdrowie i zdrowy styl życia.

Uniwersytet stale dostosowuje swoją ofertę dydaktyczną, powołując nowe kierunki studiów.

Uczelnię cechuje świetny poziom naukowo-dydaktyczny oraz nowoczesna baza lokalowa. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, dzięki swojej silnej pozycji naukowej, uczestniczy w nauce światowej, co odzwierciedlone jest w obecności w ogólnoświatowych rankingach uczelni wyższych (CWUR - World University Rankings, Global Ranking of Academic Subjects)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ponad 50 kierunków studiów I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, a także studia jednolite magisterskie (kierunek: weterynaria).


Sprawdź kierunki studiów - https://up.lublin.pl/oferta/

Pobierz najnowszy informator rekrutacyjny - https://up.lublin.pl/kandydat/

Lokalizacja

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie