Jakiego artykułu szukasz?

​Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) - kierunek zielarstwo i terapie roślinne

Kierunek studiów zielarstwo i terapie roślinne proponuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP). Zielarstwo i terapie roślinne można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
​Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) - kierunek zielarstwo i terapie roślinne

Nowy kierunek studiów zielarstwo i terapie roślinne proponuje Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP). Zielarstwo i terapie roślinne można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia trwają 3,5 roku, absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Kierunek zielarstwo i terapie roślinne ma charakter interdyscyplinarny, mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Realizowany program studiów zawiera również elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i społecznych.

Zielarstwo to dział wiedzy zajmujący się identyfikacją, hodowlą, uprawą, zbiorem i badaniem roślin mających zastosowanie w profilaktyce, lecznictwie, kosmetyce, dietetyce. Obejmuje także zagadnienia związane z przygotowaniem leczniczych surowców roślinnych pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz z uprawy, a także ich przetwórstwem i przechowywaniem.

Program studiów przewiduje praktyki zawodowe realizowane w specjalistycznych gospodarstwach zielarskich.

Co po studiach?

Kierunek zielarstwo i terapie roślinne na UP przygotowuje do samodzielnego prowadzenia produkcji zielarskiej oraz obrotu produktami zielarskimi (leczniczymi, przyprawowymi, kosmetycznymi, spożywczymi), podejmowania pracy w firmach zajmujących się skupem, przetwórstwem i przechowalnictwem ziół, doradztwem w produkcji zielarskiej. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu marketingu i rynku ogrodniczego. Są przygotowani do pracy w administracji, usługach i handlu w sektorze rolniczym.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP) to uczelnia z kilkudziesięcioletnią tradycją. Łączy wieloletnie doświadczenie z ciągłą aktualizacją wiedzy w oparciu o wymagania stawiane przez rynek pracy i zmieniającą się gospodarkę. Studia na UP, realizowane na 7 wydziałach, to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni, która rozwija dydaktykę oraz prowadzi badania naukowe w trzech kluczowych dla człowieka obszarach:

  • techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności;
  • kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka;
  • zdrowie, zdrowy styl życia.

Nowoczesne programy nauczania przygotowywane są w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji. Uczelnia zapewnia dla każdego kierunku studiów obowiązkowe praktyki studenckie, a także możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach ponadprogramowych. organizuje również obowiązkowe i nieobowiązkowe praktyki zawodowe oraz oferuje możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach praktyk i staży (m.in. USA, Holandia, Wielka Brytania). W stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy wspiera uczelniane Biuro Karier Studenckich.

Komentarze (1)

juma
kurcze, pierwszy raz slysze o takim kierunku, ale bardzo mnie to zaciekawilo i chetnie bym sie jeszcze wiecej dowiedziala na ten temat, czy po tych studiach mozna sklep prowadzić, zielarnię?
18.03.2014
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie