Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dyplomacja

Studia na kierunku dyplomacja skierowane są do osób zainteresowanych problematyką stosunków dyplomatycznych i konsularnych, z uwzględnieniem dyplomacji publicznej i społecznej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata.

Studia służą przygotowaniu do pracy zarówno w zagranicznej służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), jak i w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz krajowych.

Program kształcenia umożliwi studentom zdobycie umiejętności zawodowych przydatnych także na stanowiskach specjalistów ds. współpracy międzynarodowej, odpowiedzialnych za nawiązywania kontaktów na szczeblu zagranicznym i krajowym, na efektywną pracę w mediach, fundacjach oraz w przedsiębiorstwach krajowych i koncernach międzynarodowych.

Na kierunku realizowane są dwie specjalności:

 • dyplomacja publiczna
 • dyplomacja społeczna.

Dla kogo studia na kierunku dyplomacja

Kandydaci na kierunek powinni interesować się problematyką stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

To studia dla osób o wysokiej kulturze osobistej, otwartych na innych, łatwo komunikujących się, również o predyspozycjach językowych.

Program kształcenia na kierunku dyplomacja

Program studiów uwzględnia zarówno aspekty dyplomacji publicznej jak i społecznej, umiejscawiając je w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dyplomacja

Rekrutacja na studia odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z:

 • języka polskiego
 • jednego przedmiotu wybranego spośród: język obcy, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, WOS.

Perspektywy pracy po kierunku dyplomacja

Absolwenci dyplomacji mogą znaleść zatrudnienie przykładowo w:

 • służbie dyplomatycznej i konsularnej
 • administracji lokalnej
 • organach samorządowych
 • instytucjach i organizacjach krajowych
 • koncernach międzynarodowych
 • organizacjach społeczno-politycznych
 • placówkach kulturalno-oświatowych
 • specjalistycznych organizacjach polskich i zagranicznych
 • mediach (np. jako eksperci ds. stosunków międzynarodowych)
 • działach PR
 • doradztwie w zakresie współpracy międzynarodowej.

Opinie o kierunku dyplomacja

Praca dyplomaty to duże wyróżnienie, zaufanie, ale też odpowiedzialność.

Jak to jest być dyplomatą?

Posłuchajcie:


Kierunki pokrewne do kierunku dyplomacja

Jakie uczelnie oferują kierunek dyplomacja

W których miastach można studiować kierunek dyplomacja

Komentarze (1)

Ewa
Nie wiedziałam, że można studiować dyplomację. Myślałam, że wystarczą jakieś kursy.
01.04.2020

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu