Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia historyczno - dyplomatyczne

Studia historyczno - dyplomatyczne to kierunek, którego specyfika polega na nowoczesnym charakterze i atrakcyjnym doborze przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Główną przesłanką proponowanego kierunku jest przygotowanie absolwenta do podejmowania ścieżki kształcenia zorientowanej na działania w szeroko rozumianej sferze dyplomacji.

Program studiów obejmuje przedmioty z dziedziny historii, prawa międzynarodowego oraz stosunków społecznych i międzynarodowych. Bloki modułów podstawowych to: dzieje dyplomacji polskiej, podstawy współczesnej dyplomacji, dyplomacja i historia polityczna świata, Polska i świat współczesny. W programie studiów znajdą się również dwa lektoraty języków nowożytnych (język angielski i język zachodnioeuropejski do wyboru).
Studia historyczno - dyplomatyczne są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych funkcjonowaniem współczesnej dyplomacji polskiej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych. Program kształcenia umożliwi studentom zdobycie umiejętności zawodowych przydatnych do pracy w różnych sferach życia publicznego związanych z dyplomacją.
Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje dające mu możliwości zatrudnienia w polskiej służbie dyplomatycznej, w administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych.
Dla kogo studia na kierunku studia historyczno - dyplomatyczne
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku studia historyczno - dyplomatyczne
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia historyczno - dyplomatyczne
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku studia historyczno - dyplomatyczne
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku studia historyczno - dyplomatyczne
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku studia historyczno - dyplomatyczne
Jakie uczelnie oferują kierunek studia historyczno - dyplomatyczne
W których miastach można studiować kierunek studia historyczno - dyplomatyczne
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Gdańska