Jakiego artykułu szukasz?

Rezygnacja ze studiów

Zdarzają się sytuacje, że kontynuowanie kształcenia na uczelni nie jest możliwe. Jakie są powody rezygnacji ze studiów? Jak należy skutecznie zrezygnować ze studiów? Czy jest możliwe wznowienie kształcenia w tej samej szkole wyższej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Rezygnacja ze studiów

Powody rezygnacji ze studiów

Wybór studiów nie zawsze okazuje się trafiony. Niekiedy to, czego spodziewaliśmy się po danym kierunku studiów jest sporym rozczarowaniem, tematyka kształcenia nie wciąga, poziom trudności przerasta. Różne sytuacje życiowe powodują, że rezygnacja z obecnych studiów staje się koniecznością.

Do najczęstszych powodów rezygnacji ze studiów należą:

 • niezaliczenie semestru/roku
 • brak zainteresowania tematyką kierunku
 • zmiana planów życiowych
 • pogorszenie sytuacji finansowej

Każdy student rozpoczynający kształcenie na określonym kierunku związany jest z uczelnią umową cywilnoprawną. Reguluje ona m.in. odpłatność za usługi edukacyjne, ale też wpis warunkowy czy powtarzanie semestru/roku.

W czasie obowiązywania umowy wszelkie wynikające z niej zobowiązania są wiążące aż do momentu jej wypowiedzenia.

Jeśli więc pojawi się ostateczna decyzja o rezygnacji, wymaga ona sformalizowania i wypowiedzenia zawartej wcześniej umowy, aby zakończyć stosunki łączące z uczelnią.

Jest to szczególnie ważne w sytuacji niezaliczenia semestru lub roku w terminie. To co prawda przesłanka do skreślenia osoby będącej w takiej sytuacji z listy studentów, ale nie zawsze tak się dzieje. Student ma zawsze prawo wnioskować o przedłużenie terminu sesji, zatem inicjatywa dziekana czy kierownika innej jednostki organizacyjnej skreślenia nie następuje od razu.

Niekiedy bywa wszczęte postępowanie w tym zakresie, o którym oczywiście student zostaje powiadomiony, jednak nadal wiąże go umowa z uczelnią i obowiązują wszelkie wynikające z niej obowiązki, choćby w kwestii opłat.

Rezygnacja ze studiów - formalności

Jeśli więc nie widzisz dla siebie przyszłości na danej uczelni – koniecznie sformalizuj rozwiązanie umowy.

Wymagane jest w takiej sytuacji złożenie stosownego oświadczenia, zawierającego dane studenta, określenie kierunku studiów, specjalności, trybu studiowania oraz wolę skreślenia z listy studentów.

Data dostarczenia rezygnacji jest wówczas wiążąca i w momencie skutecznego dostarczenia adresatowi oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy, przestaje ona obowiązywać.

Forma dostarczenia oświadczenia woli bywa różna. Można odpowiedni dokument wysłać pocztą, listem polecony, doręczyć osobiście (dbając o potwierdzenie odbioru z zaznaczeniem na kopii daty). Wiążące jest także wypełnienie odpowiedniego formularza na koncie studenta w uczelnianym systemie obsługi studentów. Najbezpieczniej zawsze dopytać, jaka forma jest w uczelni preferowana.

Od momentu złożenia oświadczenia woli o rezygnacji ze studiów uczelnia nie ma prawa pobierać żadnych opłat, jest zobowiązana zwrócić już pobrane nadpłacone kwoty proporcjonalnie do niewykorzystanych zajęć. Zwrotowi podlegają również opłaty za wpis warunkowy bądź awans, jeżeli student w sposób faktyczny nie skorzysta z tych usług.

Z kolei obowiązkiem studenta jest rozliczenie się ze wszystkich zobowiązań względem biblioteki czy domu studenckiego (jeśli korzystał).

Podsumowując, rezygnacja ze studiów:

 • wymaga formy pisemnej (najczęściej na formularzu dostępnym na uczelni)
 • skutecznego dostarczenia wniosku do odpowiedniej jednostki uczelnianej.

Wznowienie studiów

Wznowienie studiów, czyli tzw. reaktywacja jest możliwa, jeśli student wcześniej został skreślony z listy studentów, ale zaliczył co najmniej jeden rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich lub jeden semestr studiów drugiego stopnia.

Jest możliwość wznowienia studiów na tym samym kierunku studiów, na który osoba była pierwotnie przyjęta.

Warunkiem wznowienia jest złożenie stosownego wniosku.

Istotne, aby od momentu zakończenia niezaliczonego semestru nie minął określony czas. Termin ten jest różny na różnych uczelniach: 3, 4 a nawet 5 lat.

Wznowienie następuje na rok studiów, z którego masz zaległości, po określeniu różnic programowych, dodatkowo po wypełnieniu wszystkich zobowiązań względem uczelni.

Wznowienie studiów nie dotyczy osób, które:

 • zostały wydalone z uczelni z powodu ukarania karą dyscyplinarną
 • zostały skreślone z listy studentów, lecz kierunek, na którym studiowały już nie jest prowadzony.

Studenci skreśleni z powodu niezaliczenia pierwszego semestru studiów, wznawiają studia na ogólnych zasadach rekrutacji określonych odrębnymi przepisami.

Powiązane treści

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium rektora na studiach
Stypendium rektora na studiach
Stypendium socjalne na studiach
Stypendium socjalne na studiach
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kaliski
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie