Jakiego artykułu szukasz?

Rezygnacja ze studiów

Zdarzają się sytuacje, że kontynuowanie kształcenia na uczelni nie jest możliwe. Jakie są powody rezygnacji ze studiów? Jak należy skutecznie zrezygnować ze studiów? Czy jest możliwe wznowienie kształcenia w tej samej szkole wyższej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Rezygnacja ze studiów

Powody rezygnacji ze studiów

Wybór studiów nie zawsze okazuje się trafiony. Niekiedy to, czego spodziewaliśmy się po danym kierunku studiów jest sporym rozczarowaniem, tematyka kształcenia nie wciąga, poziom trudności przerasta. Różne sytuacje życiowe powodują, że rezygnacja z obecnych studiów staje się koniecznością.

Do najczęstszych powodów rezygnacji ze studiów należą:

 • niezaliczenie semestru/roku
 • brak zainteresowania tematyką kierunku
 • zmiana planów życiowych
 • pogorszenie sytuacji finansowej

Każdy student rozpoczynający kształcenie na określonym kierunku związany jest z uczelnią umową cywilnoprawną. Reguluje ona m.in. odpłatność za usługi edukacyjne, ale też wpis warunkowy czy powtarzanie semestru/roku.

W czasie obowiązywania umowy wszelkie wynikające z niej zobowiązania są wiążące aż do momentu jej wypowiedzenia.

Jeśli więc pojawi się ostateczna decyzja o rezygnacji, wymaga ona sformalizowania i wypowiedzenia zawartej wcześniej umowy, aby zakończyć stosunki łączące z uczelnią.

Jest to szczególnie ważne w sytuacji niezaliczenia semestru lub roku w terminie. To co prawda przesłanka do skreślenia osoby będącej w takiej sytuacji z listy studentów, ale nie zawsze tak się dzieje. Student ma zawsze prawo wnioskować o przedłużenie terminu sesji, zatem inicjatywa dziekana czy kierownika innej jednostki organizacyjnej skreślenia nie następuje od razu.

Niekiedy bywa wszczęte postępowanie w tym zakresie, o którym oczywiście student zostaje powiadomiony, jednak nadal wiąże go umowa z uczelnią i obowiązują wszelkie wynikające z niej obowiązki, choćby w kwestii opłat.

Rezygnacja ze studiów - formalności

Jeśli więc nie widzisz dla siebie przyszłości na danej uczelni – koniecznie sformalizuj rozwiązanie umowy.

Wymagane jest w takiej sytuacji złożenie stosownego oświadczenia, zawierającego dane studenta, określenie kierunku studiów, specjalności, trybu studiowania oraz wolę skreślenia z listy studentów.

Data dostarczenia rezygnacji jest wówczas wiążąca i w momencie skutecznego dostarczenia adresatowi oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy, przestaje ona obowiązywać.

Forma dostarczenia oświadczenia woli bywa różna. Można odpowiedni dokument wysłać pocztą, listem polecony, doręczyć osobiście (dbając o potwierdzenie odbioru z zaznaczeniem na kopii daty). Wiążące jest także wypełnienie odpowiedniego formularza na koncie studenta w uczelnianym systemie obsługi studentów. Najbezpieczniej zawsze dopytać, jaka forma jest w uczelni preferowana.

Od momentu złożenia oświadczenia woli o rezygnacji ze studiów uczelnia nie ma prawa pobierać żadnych opłat, jest zobowiązana zwrócić już pobrane nadpłacone kwoty proporcjonalnie do niewykorzystanych zajęć. Zwrotowi podlegają również opłaty za wpis warunkowy bądź awans, jeżeli student w sposób faktyczny nie skorzysta z tych usług.

Z kolei obowiązkiem studenta jest rozliczenie się ze wszystkich zobowiązań względem biblioteki czy domu studenckiego (jeśli korzystał).

Podsumowując, rezygnacja ze studiów:

 • wymaga formy pisemnej (najczęściej na formularzu dostępnym na uczelni)
 • skutecznego dostarczenia wniosku do odpowiedniej jednostki uczelnianej.

Wznowienie studiów

Wznowienie studiów, czyli tzw. reaktywacja jest możliwa, jeśli student wcześniej został skreślony z listy studentów, ale zaliczył co najmniej jeden rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich lub jeden semestr studiów drugiego stopnia.

Jest możliwość wznowienia studiów na tym samym kierunku studiów, na który osoba była pierwotnie przyjęta.

Warunkiem wznowienia jest złożenie stosownego wniosku.

Istotne, aby od momentu zakończenia niezaliczonego semestru nie minął określony czas. Termin ten jest różny na różnych uczelniach: 3, 4 a nawet 5 lat.

Wznowienie następuje na rok studiów, z którego masz zaległości, po określeniu różnic programowych, dodatkowo po wypełnieniu wszystkich zobowiązań względem uczelni.

Wznowienie studiów nie dotyczy osób, które:

 • zostały wydalone z uczelni z powodu ukarania karą dyscyplinarną
 • zostały skreślone z listy studentów, lecz kierunek, na którym studiowały już nie jest prowadzony.

Studenci skreśleni z powodu niezaliczenia pierwszego semestru studiów, wznawiają studia na ogólnych zasadach rekrutacji określonych odrębnymi przepisami.

Powiązane treści

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium rektora na studiach
Stypendium rektora na studiach
Stypendium socjalne na studiach
Stypendium socjalne na studiach
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Szczeciński
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach