Jakiego artykułu szukasz?

Rezygnacja ze studiów

Zdarzają się sytuacje, że kontynuowanie kształcenia na uczelni nie jest możliwe. Jakie są powody rezygnacji ze studiów? Jak należy skutecznie zrezygnować ze studiów? Czy jest możliwe wznowienie kształcenia w tej samej szkole wyższej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Rezygnacja ze studiów

Powody rezygnacji ze studiów

Wybór studiów nie zawsze okazuje się trafiony. Niekiedy to, czego spodziewaliśmy się po danym kierunku studiów jest sporym rozczarowaniem, tematyka kształcenia nie wciąga, poziom trudności przerasta. Różne sytuacje życiowe powodują, że rezygnacja z obecnych studiów staje się koniecznością.

Do najczęstszych powodów rezygnacji ze studiów należą:

 • niezaliczenie semestru/roku
 • brak zainteresowania tematyką kierunku
 • zmiana planów życiowych
 • pogorszenie sytuacji finansowej

Każdy student rozpoczynający kształcenie na określonym kierunku związany jest z uczelnią umową cywilnoprawną. Reguluje ona m.in. odpłatność za usługi edukacyjne, ale też wpis warunkowy czy powtarzanie semestru/roku.

W czasie obowiązywania umowy wszelkie wynikające z niej zobowiązania są wiążące aż do momentu jej wypowiedzenia.

Jeśli więc pojawi się ostateczna decyzja o rezygnacji, wymaga ona sformalizowania i wypowiedzenia zawartej wcześniej umowy, aby zakończyć stosunki łączące z uczelnią.

Jest to szczególnie ważne w sytuacji niezaliczenia semestru lub roku w terminie. To co prawda przesłanka do skreślenia osoby będącej w takiej sytuacji z listy studentów, ale nie zawsze tak się dzieje. Student ma zawsze prawo wnioskować o przedłużenie terminu sesji, zatem inicjatywa dziekana czy kierownika innej jednostki organizacyjnej skreślenia nie następuje od razu.

Niekiedy bywa wszczęte postępowanie w tym zakresie, o którym oczywiście student zostaje powiadomiony, jednak nadal wiąże go umowa z uczelnią i obowiązują wszelkie wynikające z niej obowiązki, choćby w kwestii opłat.

Rezygnacja ze studiów - formalności

Jeśli więc nie widzisz dla siebie przyszłości na danej uczelni – koniecznie sformalizuj rozwiązanie umowy.

Wymagane jest w takiej sytuacji złożenie stosownego oświadczenia, zawierającego dane studenta, określenie kierunku studiów, specjalności, trybu studiowania oraz wolę skreślenia z listy studentów.

Data dostarczenia rezygnacji jest wówczas wiążąca i w momencie skutecznego dostarczenia adresatowi oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy, przestaje ona obowiązywać.

Forma dostarczenia oświadczenia woli bywa różna. Można odpowiedni dokument wysłać pocztą, listem polecony, doręczyć osobiście (dbając o potwierdzenie odbioru z zaznaczeniem na kopii daty). Wiążące jest także wypełnienie odpowiedniego formularza na koncie studenta w uczelnianym systemie obsługi studentów. Najbezpieczniej zawsze dopytać, jaka forma jest w uczelni preferowana.

Od momentu złożenia oświadczenia woli o rezygnacji ze studiów uczelnia nie ma prawa pobierać żadnych opłat, jest zobowiązana zwrócić już pobrane nadpłacone kwoty proporcjonalnie do niewykorzystanych zajęć. Zwrotowi podlegają również opłaty za wpis warunkowy bądź awans, jeżeli student w sposób faktyczny nie skorzysta z tych usług.

Z kolei obowiązkiem studenta jest rozliczenie się ze wszystkich zobowiązań względem biblioteki czy domu studenckiego (jeśli korzystał).

Podsumowując, rezygnacja ze studiów:

 • wymaga formy pisemnej (najczęściej na formularzu dostępnym na uczelni)
 • skutecznego dostarczenia wniosku do odpowiedniej jednostki uczelnianej.

Wznowienie studiów

Wznowienie studiów, czyli tzw. reaktywacja jest możliwa, jeśli student wcześniej został skreślony z listy studentów, ale zaliczył co najmniej jeden rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich lub jeden semestr studiów drugiego stopnia.

Jest możliwość wznowienia studiów na tym samym kierunku studiów, na który osoba była pierwotnie przyjęta.

Warunkiem wznowienia jest złożenie stosownego wniosku.

Istotne, aby od momentu zakończenia niezaliczonego semestru nie minął określony czas. Termin ten jest różny na różnych uczelniach: 3, 4 a nawet 5 lat.

Wznowienie następuje na rok studiów, z którego masz zaległości, po określeniu różnic programowych, dodatkowo po wypełnieniu wszystkich zobowiązań względem uczelni.

Wznowienie studiów nie dotyczy osób, które:

 • zostały wydalone z uczelni z powodu ukarania karą dyscyplinarną
 • zostały skreślone z listy studentów, lecz kierunek, na którym studiowały już nie jest prowadzony.

Studenci skreśleni z powodu niezaliczenia pierwszego semestru studiów, wznawiają studia na ogólnych zasadach rekrutacji określonych odrębnymi przepisami.

Powiązane treści

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium rektora na studiach
Stypendium rektora na studiach
Stypendium socjalne na studiach
Stypendium socjalne na studiach
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Zamojska
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu