Jakiego artykułu szukasz?

Rezygnacja ze studiów

Zdarzają się sytuacje, że kontynuowanie kształcenia na uczelni nie jest możliwe. Jakie są powody rezygnacji ze studiów? Jak należy skutecznie zrezygnować ze studiów? Czy jest możliwe wznowienie kształcenia w tej samej szkole wyższej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Rezygnacja ze studiów

Powody rezygnacji ze studiów

Wybór studiów nie zawsze okazuje się trafiony. Niekiedy to, czego spodziewaliśmy się po danym kierunku studiów jest sporym rozczarowaniem, tematyka kształcenia nie wciąga, poziom trudności przerasta. Różne sytuacje życiowe powodują, że rezygnacja z obecnych studiów staje się koniecznością.

Do najczęstszych powodów rezygnacji ze studiów należą:

 • niezaliczenie semestru/roku
 • brak zainteresowania tematyką kierunku
 • zmiana planów życiowych
 • pogorszenie sytuacji finansowej

Każdy student rozpoczynający kształcenie na określonym kierunku związany jest z uczelnią umową cywilnoprawną. Reguluje ona m.in. odpłatność za usługi edukacyjne, ale też wpis warunkowy czy powtarzanie semestru/roku.

W czasie obowiązywania umowy wszelkie wynikające z niej zobowiązania są wiążące aż do momentu jej wypowiedzenia.

Jeśli więc pojawi się ostateczna decyzja o rezygnacji, wymaga ona sformalizowania i wypowiedzenia zawartej wcześniej umowy, aby zakończyć stosunki łączące z uczelnią.

Jest to szczególnie ważne w sytuacji niezaliczenia semestru lub roku w terminie. To co prawda przesłanka do skreślenia osoby będącej w takiej sytuacji z listy studentów, ale nie zawsze tak się dzieje. Student ma zawsze prawo wnioskować o przedłużenie terminu sesji, zatem inicjatywa dziekana czy kierownika innej jednostki organizacyjnej skreślenia nie następuje od razu.

Niekiedy bywa wszczęte postępowanie w tym zakresie, o którym oczywiście student zostaje powiadomiony, jednak nadal wiąże go umowa z uczelnią i obowiązują wszelkie wynikające z niej obowiązki, choćby w kwestii opłat.

Rezygnacja ze studiów - formalności

Jeśli więc nie widzisz dla siebie przyszłości na danej uczelni – koniecznie sformalizuj rozwiązanie umowy.

Wymagane jest w takiej sytuacji złożenie stosownego oświadczenia, zawierającego dane studenta, określenie kierunku studiów, specjalności, trybu studiowania oraz wolę skreślenia z listy studentów.

Data dostarczenia rezygnacji jest wówczas wiążąca i w momencie skutecznego dostarczenia adresatowi oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy, przestaje ona obowiązywać.

Forma dostarczenia oświadczenia woli bywa różna. Można odpowiedni dokument wysłać pocztą, listem polecony, doręczyć osobiście (dbając o potwierdzenie odbioru z zaznaczeniem na kopii daty). Wiążące jest także wypełnienie odpowiedniego formularza na koncie studenta w uczelnianym systemie obsługi studentów. Najbezpieczniej zawsze dopytać, jaka forma jest w uczelni preferowana.

Od momentu złożenia oświadczenia woli o rezygnacji ze studiów uczelnia nie ma prawa pobierać żadnych opłat, jest zobowiązana zwrócić już pobrane nadpłacone kwoty proporcjonalnie do niewykorzystanych zajęć. Zwrotowi podlegają również opłaty za wpis warunkowy bądź awans, jeżeli student w sposób faktyczny nie skorzysta z tych usług.

Z kolei obowiązkiem studenta jest rozliczenie się ze wszystkich zobowiązań względem biblioteki czy domu studenckiego (jeśli korzystał).

Podsumowując, rezygnacja ze studiów:

 • wymaga formy pisemnej (najczęściej na formularzu dostępnym na uczelni)
 • skutecznego dostarczenia wniosku do odpowiedniej jednostki uczelnianej.

Wznowienie studiów

Wznowienie studiów, czyli tzw. reaktywacja jest możliwa, jeśli student wcześniej został skreślony z listy studentów, ale zaliczył co najmniej jeden rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich lub jeden semestr studiów drugiego stopnia.

Jest możliwość wznowienia studiów na tym samym kierunku studiów, na który osoba była pierwotnie przyjęta.

Warunkiem wznowienia jest złożenie stosownego wniosku.

Istotne, aby od momentu zakończenia niezaliczonego semestru nie minął określony czas. Termin ten jest różny na różnych uczelniach: 3, 4 a nawet 5 lat.

Wznowienie następuje na rok studiów, z którego masz zaległości, po określeniu różnic programowych, dodatkowo po wypełnieniu wszystkich zobowiązań względem uczelni.

Wznowienie studiów nie dotyczy osób, które:

 • zostały wydalone z uczelni z powodu ukarania karą dyscyplinarną
 • zostały skreślone z listy studentów, lecz kierunek, na którym studiowały już nie jest prowadzony.

Studenci skreśleni z powodu niezaliczenia pierwszego semestru studiów, wznawiają studia na ogólnych zasadach rekrutacji określonych odrębnymi przepisami.

Powiązane treści

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium rektora na studiach
Stypendium rektora na studiach
Stypendium socjalne na studiach
Stypendium socjalne na studiach
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Zamojska