Jakiego artykułu szukasz?

Stypendium socjalne na studiach

Stypendium socjalne to świadczenie przyznawane studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Głównym kryterium jest dochód netto przypadający na jednego członka w rodzinie. Od 1 stycznia 2023 roku maksymalny próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,4 zł. Przeczytaj, jakie wymogi i formalności należy spełnić, aby otrzymać stypendium socjalne.

Stypendium socjalne na studiach

Studia to niewątpliwie duże wydatki – książki, dojazdy, niekiedy mieszkanie w nowym mieście. To obciążenia finansowe, którym nie każda rodzina jest w stanie podołać. System pomocy socjalnej nie rozwiąże wszystkich problemów, jednak nawet niewielki zastrzyk gotówki może ułatwić funkcjonowanie w studenckiej rzeczywistości.

Jedną z form wsparcia finansowego, przewidzianą dla młodzieży studiującej, jest stypendium socjalne.

Kiedy wniosek o stypendium socjalne?

Stypendia przyznawane są na konkretny semestr i nie są automatycznie przedłużane. Wnioski należy składać przed rozpoczęciem semestru, w terminie wskazanym przez uczelnię.

Wysokość stypendium socjalnego ustala rektor w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami, np. Parlamentem Studenckim, komisją ekonomiczną uczelni. Możliwość ubiegania się pomoc socjalną dotyczy wszystkich studentów, niezależnie od trybu studiów. Świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Comiesięczne wpłaty odbywają się przelewem na konto, konieczne jest więc wskazanie odpowiedniego konta bankowego.

Przewidziane jest także stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Dotyczy to osób, które pobierają stypendium socjalne i jednocześnie zamieszkują w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.

Stypendium socjalne – jakie dokumenty?

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego składają wniosek, którego formularz dostępny jest najczęściej na stronie internetowej uczelni.

Konieczne są także dokumenty potwierdzające dochód przypadający na każdego członka rodziny. Mogą to więc być:

 • świadectwo pracy
 • umowa o pracę
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego
 • decyzja o przyznaniu świadczenia
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku rodzeństwa należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, w której rodzeństwo pobiera naukę. W przypadku posiadania rodzeństwa, które jeszcze nie chodzi do szkoły potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia.

Studenci, którzy otrzymują alimenty muszą do wniosku dołączyć wyrok sądu przyznający to świadczenie oraz odpowiednie oświadczenie.

Studenci, których rodzice są rolnikami muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanej liczbie hektarów przeliczeniowych.

Jeśli osoba składa kolejny wniosek, a jej sytuacja materialna nie uległa zmianie, nie ma konieczności ponownego dostarczania informacji o dochodach.

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów wskazuje odpowiednia jednostka zajmująca się obsługą systemu stypendialnego.

Stypendium socjalne – kryterium dochodowe

Aktualnie, od 1 stycznia 2023 roku, maksymalny próg dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie osoby wnioskującej o stypendium socjalne wynosi 1294,4 zł. Oznacza to, że wyższe dochody dyskwalifikują osobę wnioskującą i jej wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta
 • rodziców, opiekunów prawnych i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Wysokość stypendium socjalnego

Wysokość stypendium wypłacanego w danym roku ustalana jest wewnętrznie przez uczelnię.

Przykładowe kwoty, na jakie mogą liczyć studenci wybranych szkół wyższych:

Uniwersytet Gdański - od 1070 zł do 1300 zł
Uniwersytet Jagielloński – od 1150 zł do 1200 zł
AGH w Krakowie – od 780 zł do 1180 zł
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej – od 1130 zł do 1230 zł
Politechnika Opolska – 1750 zł – 1900 zł
Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie – 1235 zł
Uniwersytet Rzeszowski – 1100 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 1150 zł
Collegium da Vinci – 1200 zł.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, nie wahaj się wnioskować o stypendium socjalne. Każda kwota poprawi komfort i jakość kształcenia. Pamiętaj, że to Ty składasz wniosek i zabiegasz o dopełnienie wszelkich formalności. Dlatego sprawdzaj szczegółowe warunki i terminy przyznawania tych świadczeń pieniężnych na stronie internetowej swojej uczelni.

Powiązane treści

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium ministra dla studentów
Zapomoga dla studentów
Zapomoga dla studentów
Stypendium rektora na studiach
Stypendium rektora na studiach
Jak przygotować się do pierwszej sesji egzaminacyjnej na studiach?
Jak przygotować się do pierwszej sesji egzaminacyjnej na studiach?
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Kredyt studencki
Kredyt studencki
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Akademik czy mieszkanie, czyli dylematy studenta
Akademik czy mieszkanie, czyli dylematy studenta
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Częstochowska