Jakiego artykułu szukasz?

Stypendium socjalne na studiach

Stypendium socjalne to świadczenie przyznawane studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Głównym kryterium jest dochód netto przypadający na jednego członka w rodzinie. Od 1 stycznia 2023 roku maksymalny próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,4 zł. Przeczytaj, jakie wymogi i formalności należy spełnić, aby otrzymać stypendium socjalne.

Stypendium socjalne na studiach

Studia to niewątpliwie duże wydatki – książki, dojazdy, niekiedy mieszkanie w nowym mieście. To obciążenia finansowe, którym nie każda rodzina jest w stanie podołać. System pomocy socjalnej nie rozwiąże wszystkich problemów, jednak nawet niewielki zastrzyk gotówki może ułatwić funkcjonowanie w studenckiej rzeczywistości.

Jedną z form wsparcia finansowego, przewidzianą dla młodzieży studiującej, jest stypendium socjalne.

Kiedy wniosek o stypendium socjalne?

Stypendia przyznawane są na konkretny semestr i nie są automatycznie przedłużane. Wnioski należy składać przed rozpoczęciem semestru, w terminie wskazanym przez uczelnię.

Wysokość stypendium socjalnego ustala rektor w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami, np. Parlamentem Studenckim, komisją ekonomiczną uczelni. Możliwość ubiegania się pomoc socjalną dotyczy wszystkich studentów, niezależnie od trybu studiów. Świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Comiesięczne wpłaty odbywają się przelewem na konto, konieczne jest więc wskazanie odpowiedniego konta bankowego.

Przewidziane jest także stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Dotyczy to osób, które pobierają stypendium socjalne i jednocześnie zamieszkują w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.

Stypendium socjalne – jakie dokumenty?

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego składają wniosek, którego formularz dostępny jest najczęściej na stronie internetowej uczelni.

Konieczne są także dokumenty potwierdzające dochód przypadający na każdego członka rodziny. Mogą to więc być:

 • świadectwo pracy
 • umowa o pracę
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego
 • decyzja o przyznaniu świadczenia
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku rodzeństwa należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, w której rodzeństwo pobiera naukę. W przypadku posiadania rodzeństwa, które jeszcze nie chodzi do szkoły potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia.

Studenci, którzy otrzymują alimenty muszą do wniosku dołączyć wyrok sądu przyznający to świadczenie oraz odpowiednie oświadczenie.

Studenci, których rodzice są rolnikami muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanej liczbie hektarów przeliczeniowych.

Jeśli osoba składa kolejny wniosek, a jej sytuacja materialna nie uległa zmianie, nie ma konieczności ponownego dostarczania informacji o dochodach.

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów wskazuje odpowiednia jednostka zajmująca się obsługą systemu stypendialnego.

Stypendium socjalne – kryterium dochodowe

Aktualnie, od 1 stycznia 2023 roku, maksymalny próg dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie osoby wnioskującej o stypendium socjalne wynosi 1294,4 zł. Oznacza to, że wyższe dochody dyskwalifikują osobę wnioskującą i jej wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta
 • rodziców, opiekunów prawnych i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Wysokość stypendium socjalnego

Wysokość stypendium wypłacanego w danym roku ustalana jest wewnętrznie przez uczelnię.

Przykładowe kwoty, na jakie mogą liczyć studenci wybranych szkół wyższych:

Uniwersytet Gdański - od 1070 zł do 1300 zł
Uniwersytet Jagielloński – od 1150 zł do 1200 zł
AGH w Krakowie – od 780 zł do 1180 zł
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej – od 1130 zł do 1230 zł
Politechnika Opolska – 1750 zł – 1900 zł
Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie – 1235 zł
Uniwersytet Rzeszowski – 1100 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 1150 zł
Collegium da Vinci – 1200 zł.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, nie wahaj się wnioskować o stypendium socjalne. Każda kwota poprawi komfort i jakość kształcenia. Pamiętaj, że to Ty składasz wniosek i zabiegasz o dopełnienie wszelkich formalności. Dlatego sprawdzaj szczegółowe warunki i terminy przyznawania tych świadczeń pieniężnych na stronie internetowej swojej uczelni.

Powiązane treści

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium ministra dla studentów
Zapomoga dla studentów
Zapomoga dla studentów
Stypendium rektora na studiach
Stypendium rektora na studiach
Jak przygotować się do pierwszej sesji egzaminacyjnej na studiach?
Jak przygotować się do pierwszej sesji egzaminacyjnej na studiach?
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Kredyt studencki
Kredyt studencki
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Akademik czy mieszkanie, czyli dylematy studenta
Akademik czy mieszkanie, czyli dylematy studenta
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Łódzka
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu