Jakiego artykułu szukasz?

Stypendium socjalne na studiach

Stypendium socjalne to świadczenie przyznawane studentom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Głównym kryterium jest dochód netto przypadający na jednego członka w rodzinie. Od 1 stycznia 2023 roku maksymalny próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1294,4 zł. Przeczytaj, jakie wymogi i formalności należy spełnić, aby otrzymać stypendium socjalne.

Stypendium socjalne na studiach

Studia to niewątpliwie duże wydatki – książki, dojazdy, niekiedy mieszkanie w nowym mieście. To obciążenia finansowe, którym nie każda rodzina jest w stanie podołać. System pomocy socjalnej nie rozwiąże wszystkich problemów, jednak nawet niewielki zastrzyk gotówki może ułatwić funkcjonowanie w studenckiej rzeczywistości.

Jedną z form wsparcia finansowego, przewidzianą dla młodzieży studiującej, jest stypendium socjalne.

Kiedy wniosek o stypendium socjalne?

Stypendia przyznawane są na konkretny semestr i nie są automatycznie przedłużane. Wnioski należy składać przed rozpoczęciem semestru, w terminie wskazanym przez uczelnię.

Wysokość stypendium socjalnego ustala rektor w porozumieniu z odpowiednimi jednostkami, np. Parlamentem Studenckim, komisją ekonomiczną uczelni. Możliwość ubiegania się pomoc socjalną dotyczy wszystkich studentów, niezależnie od trybu studiów. Świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Comiesięczne wpłaty odbywają się przelewem na konto, konieczne jest więc wskazanie odpowiedniego konta bankowego.

Przewidziane jest także stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Dotyczy to osób, które pobierają stypendium socjalne i jednocześnie zamieszkują w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie.

Stypendium socjalne – jakie dokumenty?

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium socjalnego składają wniosek, którego formularz dostępny jest najczęściej na stronie internetowej uczelni.

Konieczne są także dokumenty potwierdzające dochód przypadający na każdego członka rodziny. Mogą to więc być:

 • świadectwo pracy
 • umowa o pracę
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego
 • decyzja o przyznaniu świadczenia
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku rodzeństwa należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, w której rodzeństwo pobiera naukę. W przypadku posiadania rodzeństwa, które jeszcze nie chodzi do szkoły potrzebny jest skrócony odpis aktu urodzenia.

Studenci, którzy otrzymują alimenty muszą do wniosku dołączyć wyrok sądu przyznający to świadczenie oraz odpowiednie oświadczenie.

Studenci, których rodzice są rolnikami muszą do wniosku dołączyć zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanej liczbie hektarów przeliczeniowych.

Jeśli osoba składa kolejny wniosek, a jej sytuacja materialna nie uległa zmianie, nie ma konieczności ponownego dostarczania informacji o dochodach.

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów wskazuje odpowiednia jednostka zajmująca się obsługą systemu stypendialnego.

Stypendium socjalne – kryterium dochodowe

Aktualnie, od 1 stycznia 2023 roku, maksymalny próg dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie osoby wnioskującej o stypendium socjalne wynosi 1294,4 zł. Oznacza to, że wyższe dochody dyskwalifikują osobę wnioskującą i jej wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta
 • rodziców, opiekunów prawnych i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Wysokość stypendium socjalnego

Wysokość stypendium wypłacanego w danym roku ustalana jest wewnętrznie przez uczelnię.

Przykładowe kwoty, na jakie mogą liczyć studenci wybranych szkół wyższych:

Uniwersytet Gdański - od 1070 zł do 1300 zł
Uniwersytet Jagielloński – od 1150 zł do 1200 zł
AGH w Krakowie – od 780 zł do 1180 zł
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej – od 1130 zł do 1230 zł
Politechnika Opolska – 1750 zł – 1900 zł
Uniwersytet Pedagogiczny KEN w Krakowie – 1235 zł
Uniwersytet Rzeszowski – 1100 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 1150 zł
Collegium da Vinci – 1200 zł.

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej, nie wahaj się wnioskować o stypendium socjalne. Każda kwota poprawi komfort i jakość kształcenia. Pamiętaj, że to Ty składasz wniosek i zabiegasz o dopełnienie wszelkich formalności. Dlatego sprawdzaj szczegółowe warunki i terminy przyznawania tych świadczeń pieniężnych na stronie internetowej swojej uczelni.

Powiązane treści

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium ministra dla studentów
Zapomoga dla studentów
Zapomoga dla studentów
Stypendium rektora na studiach
Stypendium rektora na studiach
Jak przygotować się do pierwszej sesji egzaminacyjnej na studiach?
Jak przygotować się do pierwszej sesji egzaminacyjnej na studiach?
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Kredyt studencki
Kredyt studencki
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Akademik czy mieszkanie, czyli dylematy studenta
Akademik czy mieszkanie, czyli dylematy studenta
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Tarnowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Białostocka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie