Jakiego artykułu szukasz?

Stypendium rektora na studiach

Najlepsi studenci mogą liczyć na finansową nagrodę za ponadprzeciętne wyniki i osiągnięcia naukowe w postaci stypendium rektora. Dowiedz się, jakie należy spełnić warunki. Kto i kiedy może skorzystać z takiego wsparcia materialnego.

Stypendium rektora na studiach

Stypendium rektora przyznawane jest najwcześniej na drugim roku studiów i wypłacane przez okres dziesięciu miesięcy, chyba, że dotyczy ostatniego roku nauki, który trwa jeden semestr, wówczas przez okres pięciu miesięcy.

Kto może otrzymać stypendium rektora?

Stypendium Rektora może otrzymać student, który w poprzednim roku studiów uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium Rektora przysługuje studentowi nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia. Wyjątkiem jest student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

Kryteria przyznania stypendium rektora

Warunkiem uzyskania stypendium rektora jest zaliczenie w terminie sesji egzaminacyjnej kończącej poprzedni rok studiów i uzyskanie średniej ocen za poprzedni rok studiów w określonej wysokości. Bywa, że wymagana średnia jest inna dla różnych wydziałów czy nawet kierunków studiów. Warto to wcześniej sprawdzić, aby minimalna różnica nie zaważyła o utracie prawa do tego świadczenia. Poza tym znajomość celu motywuje do większego wysiłku i walki o lepsze oceny cząstkowe.

Stypendium rektora nie jest przyznawane automatycznie. Konieczne jest złożenie wniosku zgodnie z zasadami obowiązującymi na danej uczelni. Jeśli podstawą przyznania stypendium są osiągnięcia pozauczelniane, konieczne jest dołączenie odpowiednich dokumentów, mogące je potwierdzić.

Wspomniane osiągnięcia naukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe muszą być związane z dodatkową, nieobowiązkową aktywnością studenta i nie mogą wynikać z realizacji planu i programu kształcenia.

Studenci kilku kierunków realizowanych jednocześnie mogą liczyć na stypendium na jednym z nich (co zrozumiałe – na tym, gdzie uzyskają najlepsze wyniki).

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Liczba laureatów stypendium rektora ustalana jest na podstawie odsetka osób uprawnionych. W praktyce przyznaje się je nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

Ile wynosi stypendium rektora?

Środki na stypendium rektora (tak jak na stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę) pochodzą z Funduszu Stypendialnego, czyli środków przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie dotacji.

Stypendium rektora jest wolne od podatku.

Wysokość stypendium ustalana jest wewnętrznie przez każdą uczelnię.

Przykładowo są to kwoty:

Uniwersytet Jagielloński – 950 zł

Uniwersytet Gdański – 850 zł

Uniwersytet Warszawski – 915 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 800 zł

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie- od 500 zł do 1200 zł

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – od 650 zł do 1150 zł

Kiedy wniosek o stypendium rektora?

Szczegółowe harmonogramy składania i rozpatrywania wniosków publikowane są na stronach internetowych uczelni. Zawsze jednak jest to początek roku akademickiego, a więc pierwsze dni października.

Wypłaty stypendium rektora następują według przyjętego harmonogramu, zdarza się, że pierwsza wypłata następuje najczęściej nieco później, nawet w grudniu, z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

Jeśli więc wiesz, że masz podstawę, aby wnioskować o takie wsparcie finansowe, przygotuj wcześniej wszystkie wymagane dokumenty, aby we wskazanym terminie spełnić określone formalności. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku musisz się uzbroić w cierpliwość w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia.

Powiązane treści

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium ministra dla studentów
Zapomoga dla studentów
Zapomoga dla studentów
Stypendium socjalne na studiach
Stypendium socjalne na studiach
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Kredyt studencki
Kredyt studencki
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie