Jakiego artykułu szukasz?

Stypendium rektora na studiach

Najlepsi studenci mogą liczyć na finansową nagrodę za ponadprzeciętne wyniki i osiągnięcia naukowe w postaci stypendium rektora. Dowiedz się, jakie należy spełnić warunki. Kto i kiedy może skorzystać z takiego wsparcia materialnego.

Stypendium rektora na studiach

Stypendium rektora przyznawane jest najwcześniej na drugim roku studiów i wypłacane przez okres dziesięciu miesięcy, chyba, że dotyczy ostatniego roku nauki, który trwa jeden semestr, wówczas przez okres pięciu miesięcy.

Kto może otrzymać stypendium rektora?

Stypendium Rektora może otrzymać student, który w poprzednim roku studiów uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium Rektora przysługuje studentowi nie wcześniej, niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów I stopnia. Wyjątkiem jest student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

Kryteria przyznania stypendium rektora

Warunkiem uzyskania stypendium rektora jest zaliczenie w terminie sesji egzaminacyjnej kończącej poprzedni rok studiów i uzyskanie średniej ocen za poprzedni rok studiów w określonej wysokości. Bywa, że wymagana średnia jest inna dla różnych wydziałów czy nawet kierunków studiów. Warto to wcześniej sprawdzić, aby minimalna różnica nie zaważyła o utracie prawa do tego świadczenia. Poza tym znajomość celu motywuje do większego wysiłku i walki o lepsze oceny cząstkowe.

Stypendium rektora nie jest przyznawane automatycznie. Konieczne jest złożenie wniosku zgodnie z zasadami obowiązującymi na danej uczelni. Jeśli podstawą przyznania stypendium są osiągnięcia pozauczelniane, konieczne jest dołączenie odpowiednich dokumentów, mogące je potwierdzić.

Wspomniane osiągnięcia naukowe, artystyczne albo wysokie wyniki sportowe muszą być związane z dodatkową, nieobowiązkową aktywnością studenta i nie mogą wynikać z realizacji planu i programu kształcenia.

Studenci kilku kierunków realizowanych jednocześnie mogą liczyć na stypendium na jednym z nich (co zrozumiałe – na tym, gdzie uzyskają najlepsze wyniki).

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Liczba laureatów stypendium rektora ustalana jest na podstawie odsetka osób uprawnionych. W praktyce przyznaje się je nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

Ile wynosi stypendium rektora?

Środki na stypendium rektora (tak jak na stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę) pochodzą z Funduszu Stypendialnego, czyli środków przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w formie dotacji.

Stypendium rektora jest wolne od podatku.

Wysokość stypendium ustalana jest wewnętrznie przez każdą uczelnię.

Przykładowo są to kwoty:

Uniwersytet Jagielloński – 950 zł

Uniwersytet Gdański – 850 zł

Uniwersytet Warszawski – 915 zł

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 800 zł

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie- od 500 zł do 1200 zł

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – od 650 zł do 1150 zł

Kiedy wniosek o stypendium rektora?

Szczegółowe harmonogramy składania i rozpatrywania wniosków publikowane są na stronach internetowych uczelni. Zawsze jednak jest to początek roku akademickiego, a więc pierwsze dni października.

Wypłaty stypendium rektora następują według przyjętego harmonogramu, zdarza się, że pierwsza wypłata następuje najczęściej nieco później, nawet w grudniu, z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

Jeśli więc wiesz, że masz podstawę, aby wnioskować o takie wsparcie finansowe, przygotuj wcześniej wszystkie wymagane dokumenty, aby we wskazanym terminie spełnić określone formalności. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku musisz się uzbroić w cierpliwość w oczekiwaniu na wypłatę świadczenia.

Powiązane treści

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium dla niepełnosprawnych studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium ministra dla studentów
Zapomoga dla studentów
Zapomoga dla studentów
Stypendium socjalne na studiach
Stypendium socjalne na studiach
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Kredyt studencki
Kredyt studencki
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Poznańska