Jakiego artykułu szukasz?

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów

Studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą wnioskować o stypendium z tego właśnie tytułu. Jakie należy spełnić warunki? Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium? Jakie dokumenty należy zgromadzić i jakie spełnić formalności? Więcej na ten temat w poniższym artykule.

Stypendium dla niepełnosprawnych studentów

Coraz więcej osób z niepełnosprawnościami studiuje na polskich uczelniach. Zadaniem szkół wyższych jest stworzenie odpowiednich warunków do udziału w procesie przyjmowania na uczelnię, kształceniu czy prowadzeniu działalności naukowej. Jedną z form wsparcia dla osób niepełnosprawnych, podejmujących trud studiów, jest specjalne stypendium.

Warunkiem wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych jest posiadanie przynajmniej jednego z orzeczeń:

 • orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy, Miejski lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Stopniu Niepełnosprawności
 • orzeczenia o niezdolności do pracy wydanego przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.

Komu przysługuje stypendium dla niepełnosprawnych studentów?

Osoba wnioskująca o stypendium musi posiadać jedno z powyższych orzeczeń.

Stypendium przysługuje studentom studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od trybu kształcenia. O pomoc materialną z tytułu niepełnosprawności mogą starać się studenci uczelni publicznych, niepublicznych a także szkół prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, o ile otrzymują dotację z budżetu państwa na pomoc materialną dla studentów.

Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego – student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych przez dodatkowy okres 12 semestrów (odpowiednio nie dłużej niż przez 9 semestrów na studiach pierwszego stopnia i nie dłużej niż przez 7 semestrów na studiach drugiego stopnia).

Osoba, której przyznano stypendium z tytułu niepełnosprawności może jednocześnie korzystać z wszystkich innych świadczeń socjalnych przewidzianych na uczelni (czyli stypendium socjalne, stypendium rektora czy zapomogę), o ile spełnia warunki ich otrzymania.

Komu nie przysługuje stypendium dla osób niepełnosprawnych?

O stypendium dla osób niepełnosprawnych nie może się ubiegać osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub student posiadający tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie rozpoczyna studia pierwszego stopnia.

Jeśli ktoś studiuje na więcej niż jednym kierunku, musi zdecydować na którym z nich będzie pobierać stypendium, bowiem możliwe jest to tylko na jednym kierunku studiów.

W okresie korzystania z urlopu student nie jest uprawniony do otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – formalności

O stypendium dla niepełnosprawnych studentów wnioskuje zainteresowany.

Musi dostarczyć w stosownym terminie do odpowiedniego działu/sekcji uczelni dokumenty potwierdzające jego niepełnosprawność – to wspomniane wcześniej orzeczenia.

Przyznane świadczenie wypłacane jest przelewem na konto, należy więc również dostarczyć oświadczenie o numerze rachunku bankowego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, jednakże nie dłużej niż na rok akademicki.

Ile wynosi stypendium dla niepełnosprawnych studentów?

Wysokość świadczenia najczęściej uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.

Kwoty ustalane są wewnętrznie przez władze uczelni.

Przykładowe stawki obowiązujące w wybranych szkołach wyższych:

Uniwersytet Gdański

 • 950 zł - znaczny stopień niepełnosprawności
 • 810 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • 760 zł - lekki stopień niepełnosprawności

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • 1000 zł - znaczny stopień niepełnosprawności
 • 900 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • 800 zł - lekki stopień niepełnosprawności

Politechnika Gdańska – minimalna wysokość stypendium: 700 zł

Politechnika Poznańska

 • 900 zł - znaczny stopień niepełnosprawności
 • 700 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • 600 zł - lekki stopień niepełnosprawności

Powiązane treści

Stypendium ministra dla studentów
Stypendium ministra dla studentów
Stypendium rektora na studiach
Stypendium rektora na studiach
Stypendium socjalne na studiach
Stypendium socjalne na studiach
 Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
Zostałeś studentem i co dalej? - najczęstsze pytania pierwszoroczniaków
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
​Jak zdobyć stypendium? - poradnik studenta
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Słownik pojęć studenckich
Słownik pojęć studenckich
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka
Jak przeżyć na studiach, czyli poradnik pierwszoroczniaka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Piotrkowska
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański