Jakiego artykułu szukasz?

Jakie studia wybrać? Rekrutacja 2024_2025

Nowe technologie, informatyka, odnawialne źródła energii, analiza danych, big data, elektronika i telekomunikacja to kierunki, których ukończenie jest gwarancją zatrudnienia i uzyskania dobrze płatnej pracy. Jakie studia wybrać i czym się kierować przy ich wyborze? Jakie nowe kierunki oferują uczelnie w rekrutacji 2024/2025?

Jakie studia wybrać? Rekrutacja 2024_2025

Studia to kolejny etap edukacji, dostępny dla osób, które pomyślnie zdały maturę. Możliwości kształcenia jest wiele. W Polsce funkcjonuje ponad 150 uczelni publicznych oraz niemal drugie tyle niepublicznych szkół wyższych (w tym ich filie i liczne często wydziały zamiejscowe). Decydując się na konkretny kierunek rozważyć trzeba wiele argumentów, kryteriów, aspektów takich, a nie innych studiów. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, analizując ofertę uczelni.

Studia dzienne czy zaoczne?

Studia dzienne to niemal kontynuacja systemu nauki, jaki obowiązywał w szkole średniej. Zajęcia odbywają się najczęściej od poniedziałku do piątku, według stałego harmonogramu. Taki tryb studiowania pozwala w pełni skupić się na nauce, gwarantuje codzienny kontakt z wykładowcami.

Zajęcia w trybie niestacjonarnym realizowane są w formie weekendowych zjazdów najczęściej co dwa tygodnie. Taką formę kształcenia wybierają osoby pracujące. To zatem duże wyzwanie, aby pogodzić wszystkie obowiązki. Potrzeba sporej dyscypliny, determinacji, dobrej organizacji czasu i samodzielnej pracy, aby podołać wymaganiom na uczelni.

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych są płatne. To zatem dodatkowo spore obciążenie finansowe.

Uczelnia publiczna czy prywatna?

Kształcenie na uczelniach niepublicznych jest płatne, niezależnie od trybu studiowania. W publicznych szkołach wyższych zapłacimy tylko za studia w trybie niestacjonarnym, ewentualnie za wybrane, nieliczne kierunki realizowane w trybie stacjonarnym oraz za kierunki anglojęzyczne.

Kandydaci wybierający popularne, perspektywiczne studia stacjonarne na uczelniach publicznych musza liczyć się z tym, że konkurencja będzie duża a indeks uzyskają tylko najlepsi. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Listy rankingowe tworzone są w oparciu o liczbę punktów obliczoną ze wzorów rekrutacyjnych. Niekiedy dodatkowo obowiązują egzaminy praktyczne, weryfikowane są dokonania artystyczne kandydatów, sprawdzane ich uzdolnienia i predyspozycje do studiowania.

W większości niepublicznych szkół wyższych kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, po spełnieniu wymogów formalnych.

Niewątpliwie znalezienie się na liście przyjętych jest łatwiejsze w przypadku rekrutacji na uczelnię niepubliczną, co też może być istotnym kryterium decydującym o wyborze statusu uczelni.

Progi punktowe 2024 – czy się nimi kierować?

Progi punktowe to minimalna liczba punktów, jaką należy uzyskać, aby zostać przyjętym na dany kierunek.

Na wybranych studiach uczelnie podają wyjściowe progi punktowe. Oznacza to, że osoba, która w rekrutacji nie zdobędzie takiej właśnie liczby punktów, obliczonej na postawie wzorów rekrutacyjnych, uwzględniających wyniki maturalne, nie zostanie przyjęta na studia. Nawet mniejsza liczba chętnych na dany kierunek nie zwiększa szans w naborze – uczelnia chcąc utrzymać pewien poziom odrzuca kandydatów z gorszymi wynikami.

Częstszą sytuacją są ruchome progi punktowe, czyli takie, jakie de facto wyznaczą kandydaci. Na każdy kierunek przewidziany jest określony limit miejsc, czyli liczba osób, które uczelnia jest w stanie kształcić na danych studiach. Listy rankingowe podczas naboru powstają według malejącej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów, listę osób zakwalifikowanych zamyka ostatnia osoba, która wypełnia limit miejsc. Zatem to, ile punktów rekrutacyjnych zagwarantuje kwalifikację w tym naborze zależeć będzie od wyników wszystkich kandydatów. Im lepsze wyniki na maturze będą mieli konkurenci, tym wyższe będą progi punktowe na dany kierunek studiów.

Czy sugerować się więc tymi liczbami, które tak naprawdę wskazują sytuację z ubiegłych lat? I tak, i nie. Z jednej strony progi punktowe dają jakiś pogląd, czy moje świadectwo sprosta wymaganiom rekrutacyjnym, jednak zawsze trzeba wziąć poprawkę, że w tym roku kandydaci mogą mieć zupełnie inne wyniki. Wszystko zależy od trudności matury, zaangażowania maturzystów w danym roczniku i – jak to zwykle bywa – szczęścia.

Studia w języku angielskim

Jeśli chcesz studiować po angielski, nie musisz wyjeżdżać z Polski. Coraz więcej studiów realizowanych jest w języku angielskim. To często odpowiedniki tych samych kierunków dostępnych dotychczas w ojczystym języku.

Studia prowadzone w języku angielskim oferują możliwość nawiązywania międzynarodowych kontaktów oraz zdobycia cennego doświadczenia, co stanowi istotny krok w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych. Przyswoisz specjalistyczne słownictwo związane z Twoją branżą, a także nauczysz się rozwiązywać zawodowe problemy i poszerzać wiedzę w języku angielskim.

Warunkiem podjęcia takiego kształcenia jest oczywiście doskonała znajomość języka angielskiego (najczęściej w zakresie komunikacyjnym B1/B2).

Pamiętaj, że studia anglojęzyczne są odpłatne!

Jakie studia wybrać?

Obecnie wybór kierunku studiów nie oznacza wyboru konkretnego zawodu.

Oczywiście istnieje grupa kierunków, których ukończenie wiąże się ściśle z konkretną profesją. Absolwenci weterynarii, medycyny czy stomatologii nie wybierają tych studiów przypadkowo. Zakładają, że będą pracować jako weterynarze, lekarze lub dentyści. Podobnie studenci fizjoterapii myślą o byciu w przyszłości fizjoterapeutą.

Niemniej jednak większość studiów ma na celu przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z określonych dziedzin, otwierając jednocześnie różnorodne możliwości kształtowania ścieżki kariery zawodowej. Wybierając dowolną filologię, nie musisz koniecznie pracować jako tłumacz czy nauczyciel w szkole. Możesz podjąć pracę jako dziennikarz, reporter, przewodnik wycieczek, doradca lub specjalista w dziedzinach, w których zdobyłeś dodatkowe kwalifikacje - możliwości jest naprawdę wiele. Same studia coraz częściej kładą nacisk na łączenie różnych dziedzin i interdyscyplinarność, co odzwierciedla ducha naszych czasów.

Specjaliści corocznie prognozują, w których branżach będzie zapotrzebowanie na pracowników. Trendy mogą się zmieniać lub utrzymywać, od wielu lat obserwujemy zainteresowanie kierunkami technicznymi, inżynierskimi, informatycznymi. Warto znać te trendy, ale równie ważne jest, aby nie rezygnować z własnych zainteresowań, pasji czy przekonań.

Nowe kierunki studiów 2024/2025

Co roku uczelnie w mniejszym lub większym zakresie modyfikują ofertę kształcenia, odpowiadając tym samym na głosy rynku pracy, zmiany w poszczególnych branżach i ogólnie reagując na ciągły rozwój nauki.

Zmiany dotyczą znanych i popularnych kierunków, pierwszy raz pojawiających się w ofercie danej uczelni. Powstają jednocześnie zupełnie nowe studia, w tym wiele kierunków anglojęzycznych.

W tym roku po raz pierwszy w wybranych szkołach wyższych pojawi się sztuczna inteligencja, technologie przemysłu 5.0, socjologia cyfrowa, inżynieria druku 3D, dyplomacja publiczna.

Wiele nowości przygotował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. To zarówno studia pierwszego i drugiego stopnia, jak i jednolite magisterskie. Wybrane kierunki realizowane będą w języku angielskim.

Na maturzystów na tej uczelni czekają m.in. studia miejskie, strategiczne studia wschodnioeuropejskie, socjologia cyfrowa czy unikatowy kierunek inżynieria druku 3D. Osoby posiadające już dyplom ukończenia przynajmniej studiów pierwszego mogą zainteresować wschodniosłowiańskie studia translatoryczne, ale też kilka anglojęzycznych kierunków, jak choćby Business Analytics and Data Science, International Political Communicationa, Public History in International Relations.

Kilka anglojęzycznych nowości pojawiło się w tym roku na Uniwersytecie Wrocławskim. To studia pierwszego lub drugiego stopnia, jak Media Content Creation, Master of Economic and Finance, LLB International and European Environmental Law, English for Knowledge, Culture and Innovation.

Pierwszy raz studia na energetyce jądrowej, europejskich studiach ukrainistycznych, edukacji alternatywnej z animacją społeczno-kulturalną, Adult Education and Developmental Activities Design, sztuce pisania, Business and Management, rachunkowości i controllingu będą mogli rozpocząć kandydaci zainteresowani kształceniem na Uniwersytecie Warszawskim.

Co warto wiedzieć o studiach?

Wiele nazw kierunków studiów często niewiele nam mówi, czego dotyczą. Nanotechnologia, kognitywistyka, artes liberales, sinologia powodują, że przyjmujemy postawę zachowawczą i bezpiecznie omijamy te tajemniczo brzmiące studia dużym łukiem. To duży błąd. Nie sugerujcie się samą nazwą, doczytajcie, co się pod nią kryje.

I odwrotnie – powszechnie znane, popularne kierunki mogą znacznie różnić się w zależności od uczelni, która je realizuje.

Wśród samych kierunków prawniczych znajdą się m.in.: prawo e-biznesu, prawo europejskie, prawo finansowe i skarbowość, prawo gospodarcze, prawo i doradztwo w biznesie, prawo i finanse w biznesie, prawo i gospodarka, prawo i podatki w biznesie, prawo internetu i ochrony informacji, prawo kanoniczne, prawo medyczne, prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej, prawo ochrony danych osobowych, prawo ochrony zasobów naturalnych, prawo ochrony zdrowia, prawo podatkowe i rachunkowość, prawo polsko-niemieckie studia prawnicze, prawo służb mundurowych, prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych, prawo Unii Europejskiej w języku angielskim, prawo urzędnicze, prawo w administracji i gospodarce, prawo w biznesie, prawo w biznesie i sektorze publicznym, prawo w IT, prawo w samorządzie terytorialnym, prawo w zarządzaniu, prawo własności intelektualnej i nowych mediów, prawo zamówień publicznych, prawo zatrudnienia.

Podobnie studia informatyczne to np.: informatyka - data science, informatyka algorytmiczna, informatyka analityczna, informatyka ekonomiczna, informatyka geoprzestrzenna, informatyka gier komputerowych, informatyka i cyberbezpieczeństwo, informatyka i ekonometria, informatyka i inżynieria danych, informatyka i systemy informacyjne, informatyka i systemy inteligentne, informatyka kwantowa, informatyka medialna, informatyka o profilu praktycznym, informatyka przemysłowa, informatyka społeczna, informatyka stosowana, informatyka stosowana i systemy pomiarowe, informatyka techniczna, informatyka w biznesie.

Sprawdzajcie, jakie są oferowane specjalności, ścieżki kształcenia, profile dyplomowania. Kto prowadzi zajęcia, jaki jest udział ćwiczeń praktycznych/laboratoriów i wkład fachowców, przedstawicieli określonych branż czy przedsiębiorstw. Zapoznajcie się z programem kształcenia. Czytajcie opinie o uczelniach, kierunkach studiów. Te wszystkie informacje bez trudu znajdziecie w sieci, a zdobyta wiedza pozwoli dokonać świadomego wyboru.

Informacje o studiach

Na naszym portalu znajdziesz Bazę uczelni wraz z zaawansowaną wyszukiwarką

Zajrzyj na podstronę, gdzie prezentujemy Alfabetyczny wykaz kierunków studiów

Zobacz, jak wygląda Rekrutacja na studia, poznaj zasady naboru na wybraną uczelnię

Katalog zawodów to miejsce, gdzie opisujemy różne profesje, w tym zawody przyszłości

Poznaj mniejsze i większe Miasta akademickie wraz z ich ofertą edukacyjną

Powiązane treści

Nowe kierunki studiów 2024_2025
Nowe kierunki studiów 2024_2025
Rekrutacja na studia 2024_2025
Rekrutacja na studia 2024_2025
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Ile naprawdę kosztują studia?
​Ile naprawdę kosztują studia?
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Rekrutacja uzupełniająca na studia - wszystko o drugim naborze
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?
Lepsza uczelnia państwowa czy prywatna?
Rekrutacja na studia krok po kroku
Rekrutacja na studia krok po kroku
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Częstochowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Białostocka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie