Jakiego kierunku studiów szukasz?

Muzeologia

Muzeologia to dziedzina naukowa badająca historię muzeów i kolekcji muzealnych oraz teorię funkcjonowania muzeów. Student tego kierunku przyswaja wiedzę z zakresu historii sztuki i kultury, archeologii, historii, muzykologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa, ekonomii, etyki i technologii informacyjnej.

Studia przygotowują do wykonywania prac inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych muzeów, uczestniczenia i prowadzenia działań edukacyjnych, przygotowania wystaw stałych oraz czasowych. Efektami kształcenia na kierunku muzeologia są również: znajomość przepisów prawa muzealnego i autorskiego, rozumienie mechanizmów finansowania muzeów, nabycie umiejętności rozpoznania potrzeb muzeum w zakresie ochrony i konserwacji zbiorów, poznanie podstawowych standardów działalności ekspozycyjnej oraz umiejętność obsługi baz danych używanych w muzeach.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • pedagogika muzealna
 • krytyka muzeologiczna
 • zarządzanie kolekcją i instytucją kultury
 • projektowanie i organizacja wystaw

Perspektywy pracy po ukończeniu muzeologii

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach muzealnych, ośrodkach kultury, parkach narodowych, parkach tematycznych, szkołach prowadzących zajęcia z zakresu dostępu do kultury, w organach administracyjnych odpowiadających za nadzór nad muzeami oraz w działach edukacyjnych muzeów.

Dla kogo studia na kierunku muzeologia
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku muzeologia
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku muzeologia
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku muzeologia
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku muzeologia
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku muzeologia
Jakie uczelnie oferują kierunek muzeologia
W których miastach można studiować kierunek muzeologia
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie