Jakiego kierunku studiów szukasz?

Stosunki i prawo międzynarodowe

Studia na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe obejmują wszystkie główne aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, prawo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Koncentruję się jednak przede wszystkim na zagadnieniach prawnych. Student zdobywa wiedzę o prawie międzynarodowym oraz politycznym wymiarze kształtowania się stosunków międzynarodowych, w tym gospodarczych. Ma możliwość specjalizowania się w ramach jednego z dwóch prowadzonych na kierunku modułów kształcenia:

 • służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe,
 • korporacje transnarodowe.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

Studia na tym kierunku przeznaczone są dla humanistów pasjonujących się historią, prawem i politologią. To propozycja dla osoby, która pragnie zdobywać wiedzę na temat prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej i planuje realizować się zawodowo jako dyplomata, konsul, urzędnik służby zagranicznej, czy pracownik organizacji międzynarodowej lub korporacji transnarodowej.

Program kształcenia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wprowadzenie do stosunków międzynarodowych i nauk o polityce
 • historia współczesnych stosunków międzynarodowych
 • prawno-polityczne aspekty tworzenia państwa: Stany Zjednoczone
 • globalizacja i regionalizacja
 • historia myśli politycznej
 • historia prawa narodów
 • korporacje transnarodowe
 • systemy polityczno-prawne państw współczesnego świata
 • podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
 • prawo międzynarodowe
 • prawo dyplomatyczne i konsularne
 • podstawy instytucjonalne UE
 • Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych
 • polityka zagraniczna USA.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • jeden przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka.

O przyjęciu na studia II stopnia decydować będzie średnia uzyskana ze studiów I stopnia. Kandydat na studia II stopnia, który ukończył studia I stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż Stosunki i prawo międzynarodowe otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia i jest zobowiązany do ich osiągnięcia w terminie określonym przez dziekana. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji publicznej w dziale współpracy międzynarodowej,
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • przedsiębiorstwach transnarodowych rozwijających współpracę międzynarodową.

Opinie o kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

„To studia dla pasjonatów, trzeba naprawdę interesować się politologią i mieć zamiłowanie do prawa. Jak dla mnie trochę mało przygotowania praktycznego, a za dużo zakuwania teorii, ale niektóre przedmioty bardzo ciekawe, szczególnie te związane z amerykanistyką, wykładowcy byli fantastyczni i ich najlepiej wspominam.”

Kierunki pokrewne do kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

Jakie uczelnie oferują kierunek stosunki i prawo międzynarodowe

W których miastach można studiować kierunek stosunki i prawo międzynarodowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie