Jakiego kierunku studiów szukasz?

Stosunki i prawo międzynarodowe

Studia na kierunku Stosunki i prawo międzynarodowe obejmują wszystkie główne aspekty współczesnych stosunków międzynarodowych w Europie i na świecie: politykę, społeczeństwo, gospodarkę, kulturę, prawo, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Koncentruję się jednak przede wszystkim na zagadnieniach prawnych. Student zdobywa wiedzę o prawie międzynarodowym oraz politycznym wymiarze kształtowania się stosunków międzynarodowych, w tym gospodarczych. Ma możliwość specjalizowania się w ramach jednego z dwóch prowadzonych na kierunku modułów kształcenia:

 • służba zagraniczna i organizacje międzynarodowe,
 • korporacje transnarodowe.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

Studia na tym kierunku przeznaczone są dla humanistów pasjonujących się historią, prawem i politologią. To propozycja dla osoby, która pragnie zdobywać wiedzę na temat prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej i planuje realizować się zawodowo jako dyplomata, konsul, urzędnik służby zagranicznej, czy pracownik organizacji międzynarodowej lub korporacji transnarodowej.

Program kształcenia na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • wprowadzenie do stosunków międzynarodowych i nauk o polityce
 • historia współczesnych stosunków międzynarodowych
 • prawno-polityczne aspekty tworzenia państwa: Stany Zjednoczone
 • globalizacja i regionalizacja
 • historia myśli politycznej
 • historia prawa narodów
 • korporacje transnarodowe
 • systemy polityczno-prawne państw współczesnego świata
 • podstawy ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
 • prawo międzynarodowe
 • prawo dyplomatyczne i konsularne
 • podstawy instytucjonalne UE
 • Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych
 • polityka zagraniczna USA.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • jeden przedmiot do wyboru: historia, WOS, geografia, matematyka.

O przyjęciu na studia II stopnia decydować będzie średnia uzyskana ze studiów I stopnia. Kandydat na studia II stopnia, który ukończył studia I stopnia bądź jednolite magisterskie na innym kierunku niż Stosunki i prawo międzynarodowe otrzymuje od komisji rekrutacyjnej zakres efektów kształcenia i jest zobowiązany do ich osiągnięcia w terminie określonym przez dziekana. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji publicznej w dziale współpracy międzynarodowej,
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • przedsiębiorstwach transnarodowych rozwijających współpracę międzynarodową.

Opinie o kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

„To studia dla pasjonatów, trzeba naprawdę interesować się politologią i mieć zamiłowanie do prawa. Jak dla mnie trochę mało przygotowania praktycznego, a za dużo zakuwania teorii, ale niektóre przedmioty bardzo ciekawe, szczególnie te związane z amerykanistyką, wykładowcy byli fantastyczni i ich najlepiej wspominam.”

Kierunki pokrewne do kierunku stosunki i prawo międzynarodowe

Jakie uczelnie oferują kierunek stosunki i prawo międzynarodowe

W których miastach można studiować kierunek stosunki i prawo międzynarodowe

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Coventry University Wrocław
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II