Jakiego artykułu szukasz?

Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Olimpiady to konkursy o tematyce związanej z określoną dziedziną nauki i przedmiotem szkolnym. Są sprawdzianem ponadprzeciętnej wiedzy ich uczestników, pozwalają zaprezentować szerokie, pozaszkolne zainteresowania wybranych uczniów, weryfikują dodatkowy wkład pracy naukowej najzdolniejszych. Udział w olimpiadach to wyróżnienie, duma dla szkoły, ale oprócz satysfakcji z uzyskanych wyników to także możliwość utorowania sobie drogi na studia.

Jakie znaczenie podczas rekrutacji mają wysokie miejsca zajęte w konkursach przedmiotowych? Które olimpiady są honorowane? Co zyskują kandydaci na studia? O tym piszemy w tym artykule.

Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Organizatorami olimpiad są szkoły średnie, uczelnie, instytucje naukowe, fundacje, stowarzyszenia.

Olimpiady obejmują praktycznie zawsze trzy etapy. Pierwszy – szkolny – wyłania najlepszych w danej tematyce uczniów, którzy następnie biorą udział w konkursie okręgowym. Ostatni etap, tzw. centralny dotyczy tylko finalistów. Osoby, które się do niego zakwalifikują uzyskują automatycznie 100% punktów z przypisanego danej olimpiadzie przedmiotu maturalnego.

Które konkursy są honorowane?

Lista olimpiad wraz z nazwami organizatorów jest publikowana na stronach resortu edukacji. Obecnie zwolnienia z wybranych przedmiotów maturalnych (wymienionych poniżej) lub przepustkę na studia gwarantują wyniki szczebla centralnego następujących olimpiad:

 1. Olimpiada Matematyczna, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie – matematyka
 2. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Instytut Badań Literackich PAN – język polski
 3. Olimpiada Informatyczna, Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie – informatyka
 4. Olimpiada Języka Angielskiego, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu – język angielski
 5. Olimpiada Języka Niemieckiego, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu – język niemiecki
 6. Olimpiada Języka Rosyjskiego*, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki – język rosyjski
 7. Olimpiada Języka Francuskiego, PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka – język francuski
 8. Olimpiada Języka Białoruskiego, Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki – język białoruski
 9. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna, Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie – historia
 10. Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”**, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – historia
 11. Olimpiada Języka Łacińskiego, Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie – język łaciński i kultura antyczna
 12. Olimpiada z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Uniwersytetu Warszawski – wiedza o społeczeństwie
 13. Olimpiada Biologiczna, Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie - biologia
 14. Olimpiada Chemiczna, Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie - chemia
 15. Olimpiada Filozoficzna, Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie - filozofia
 16. Olimpiada Geograficzna, Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie – geografia
 17. Olimpiada Fizyczna, Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie – fizyka
 18. Olimpiada Artystyczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie – historia sztuki lub historia muzyki.

* przeprowadzana do roku szkolnego 2018/2019

** dotyczy finalistów i laureatów od roku szkolnego 2017/2018

Olimpiada nie zwalnia z całej matury

Bezwzględnym warunkiem rekrutowania na studia jest posiadane świadectwa maturalnego. Laureat czy finalista olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu przypisanego danemu konkursowi. Musi zatem przystąpić do matury i uzyskać gwarantujący zdanie poziom punktów z pozostałych przedmiotów obowiązkowych. W przeciwnym razie w ogóle nie będzie mógł zostać studentem.

Osiągnięcia w olimpiadach są teoretycznie uznawane bez ograniczeń czasowych, więc jeśli zostało się laureatem lub finalistą będąc w klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej, sukces ten można wykorzystać w terminie matury (uzyskując automatycznie 100% punktów z danego przedmiotu). Nieco inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do rekrutacji na studia. Z czasem mogą zmienić się zasady uwzględniania osiągnięć, poza tym uczelnie mogą wprowadzać ograniczenia czasowe ich honorowania - koniecznie trzeba się więc zapoznać ze szczegółowymi regulaminami rekrutacyjnymi, aby nie stracić swoich przywilejów.

Zasady przyjmowania olimpijczyków

Na odmiennych zasadach przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Jak już wspomniano, uzyskują oni 100% punktów maturalnych z przedmiotu przypisanego do „ich” olimpiady. To ogromny sukces i przywilej – prawdę mówiąc nielicznym udaje się uzyskać taki wynik na maturze. Jeśli to jedyny przedmiot uwzględniany w rekrutacji – kandydat otrzymuje maksymalną liczę punktów i automatycznie zostaje studentem.

Jeżeli jednak punktowane są inne, dodatkowe przedmioty – finaliści (uczestnicy etapu centralnego, niezależnie od ostatecznego miejsca) uzyskują punkty zgodnie z wynikami uzyskanymi na maturze z pozostałych wymaganych przedmiotów i zajmują odpowiednie pozycje na liście rankingowej.

Na zdecydowanie preferencyjnych warunkach przyjmowani są laureaci olimpiad. Zwycięzcy otrzymują maksymalny wynik rekrutacyjny i zajmują pierwsze miejsce na liście osób przyjętych.

To ogólna reguła, zawsze należy sprawdzać szczegółowe zasady przyjmowania finalistów i laureatów w uchwałach rekrutacyjnych konkretnych uczelni. Może się również zdarzyć, że jakaś uczelnia wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do ostatniego etapu olimpiady potraktuje jako laureatów – są to indywidualne ustalenia szkół wyższych.

Poza tym kandydaci muszą spełnić wszystkie inne wymogi formalne: złożyć zgłoszenie na studia, dokonać opłaty rekrutacyjnej, uzupełnić dane dotyczące osiągnięcia i ostatecznie okazać dokument potwierdzający je.

Olimpiada – podobnie jak każdy inny sprawdzian czy egzamin – to duże wyzwanie intelektualne, któremu, co zrozumiałe, towarzyszy stres. Choć uczestnikami są nieprzypadkowi uczniowie, presja wagi konkursu może spowodować, że noga się powinie, czy po prostu będą lepsi od nas. Niepowodzenie na olimpiadzie nie odbiera szansy na 100% punktów z danego przedmiotu na maturze, a sam udział w takim konkursie to już wielkie wyróżnienie.

Powiązane treści

Ranking 2021 – najlepsze uczelnie w Polsce
Ranking 2021 – najlepsze uczelnie w Polsce
Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze
Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Poznańska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska