Jakiego artykułu szukasz?

Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Olimpiady to konkursy o tematyce związanej z określoną dziedziną nauki i przedmiotem szkolnym. Są sprawdzianem ponadprzeciętnej wiedzy ich uczestników, pozwalają zaprezentować szerokie, pozaszkolne zainteresowania wybranych uczniów, weryfikują dodatkowy wkład pracy naukowej najzdolniejszych. Udział w olimpiadach to wyróżnienie, duma dla szkoły, ale oprócz satysfakcji z uzyskanych wyników to także możliwość utorowania sobie drogi na studia.

Jakie znaczenie podczas rekrutacji mają wysokie miejsca zajęte w konkursach przedmiotowych? Które olimpiady są honorowane? Co zyskują kandydaci na studia? O tym piszemy w tym artykule.

Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Organizatorami olimpiad są szkoły średnie, uczelnie, instytucje naukowe, fundacje, stowarzyszenia.

Olimpiady obejmują praktycznie zawsze trzy etapy. Pierwszy – szkolny – wyłania najlepszych w danej tematyce uczniów, którzy następnie biorą udział w konkursie okręgowym. Ostatni etap, tzw. centralny dotyczy tylko finalistów. Osoby, które się do niego zakwalifikują uzyskują automatycznie 100% punktów z przypisanego danej olimpiadzie przedmiotu maturalnego.

Które konkursy są honorowane?

Lista olimpiad wraz z nazwami organizatorów jest publikowana na stronach resortu edukacji. Obecnie zwolnienia z wybranych przedmiotów maturalnych (wymienionych poniżej) lub przepustkę na studia gwarantują wyniki szczebla centralnego następujących olimpiad:

 1. Olimpiada Matematyczna, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie – matematyka
 2. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Instytut Badań Literackich PAN – język polski
 3. Olimpiada Informatyczna, Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie – informatyka
 4. Olimpiada Języka Angielskiego, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu – język angielski
 5. Olimpiada Języka Niemieckiego, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu – język niemiecki
 6. Olimpiada Języka Rosyjskiego*, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki – język rosyjski
 7. Olimpiada Języka Francuskiego, PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka – język francuski
 8. Olimpiada Języka Białoruskiego, Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki – język białoruski
 9. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna, Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie – historia
 10. Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”**, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – historia
 11. Olimpiada Języka Łacińskiego, Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie – język łaciński i kultura antyczna
 12. Olimpiada z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Uniwersytetu Warszawski – wiedza o społeczeństwie
 13. Olimpiada Biologiczna, Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie - biologia
 14. Olimpiada Chemiczna, Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie - chemia
 15. Olimpiada Filozoficzna, Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie - filozofia
 16. Olimpiada Geograficzna, Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie – geografia
 17. Olimpiada Fizyczna, Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie – fizyka
 18. Olimpiada Artystyczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie – historia sztuki lub historia muzyki.

* przeprowadzana do roku szkolnego 2018/2019

** dotyczy finalistów i laureatów od roku szkolnego 2017/2018

Olimpiada nie zwalnia z całej matury

Bezwzględnym warunkiem rekrutowania na studia jest posiadane świadectwa maturalnego. Laureat czy finalista olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu przypisanego danemu konkursowi. Musi zatem przystąpić do matury i uzyskać gwarantujący zdanie poziom punktów z pozostałych przedmiotów obowiązkowych. W przeciwnym razie w ogóle nie będzie mógł zostać studentem.

Osiągnięcia w olimpiadach są teoretycznie uznawane bez ograniczeń czasowych, więc jeśli zostało się laureatem lub finalistą będąc w klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej, sukces ten można wykorzystać w terminie matury (uzyskując automatycznie 100% punktów z danego przedmiotu). Nieco inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do rekrutacji na studia. Z czasem mogą zmienić się zasady uwzględniania osiągnięć, poza tym uczelnie mogą wprowadzać ograniczenia czasowe ich honorowania - koniecznie trzeba się więc zapoznać ze szczegółowymi regulaminami rekrutacyjnymi, aby nie stracić swoich przywilejów.

Zasady przyjmowania olimpijczyków

Na odmiennych zasadach przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Jak już wspomniano, uzyskują oni 100% punktów maturalnych z przedmiotu przypisanego do „ich” olimpiady. To ogromny sukces i przywilej – prawdę mówiąc nielicznym udaje się uzyskać taki wynik na maturze. Jeśli to jedyny przedmiot uwzględniany w rekrutacji – kandydat otrzymuje maksymalną liczę punktów i automatycznie zostaje studentem.

Jeżeli jednak punktowane są inne, dodatkowe przedmioty – finaliści (uczestnicy etapu centralnego, niezależnie od ostatecznego miejsca) uzyskują punkty zgodnie z wynikami uzyskanymi na maturze z pozostałych wymaganych przedmiotów i zajmują odpowiednie pozycje na liście rankingowej.

Na zdecydowanie preferencyjnych warunkach przyjmowani są laureaci olimpiad. Zwycięzcy otrzymują maksymalny wynik rekrutacyjny i zajmują pierwsze miejsce na liście osób przyjętych.

To ogólna reguła, zawsze należy sprawdzać szczegółowe zasady przyjmowania finalistów i laureatów w uchwałach rekrutacyjnych konkretnych uczelni. Może się również zdarzyć, że jakaś uczelnia wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do ostatniego etapu olimpiady potraktuje jako laureatów – są to indywidualne ustalenia szkół wyższych.

Poza tym kandydaci muszą spełnić wszystkie inne wymogi formalne: złożyć zgłoszenie na studia, dokonać opłaty rekrutacyjnej, uzupełnić dane dotyczące osiągnięcia i ostatecznie okazać dokument potwierdzający je.

Olimpiada – podobnie jak każdy inny sprawdzian czy egzamin – to duże wyzwanie intelektualne, któremu, co zrozumiałe, towarzyszy stres. Choć uczestnikami są nieprzypadkowi uczniowie, presja wagi konkursu może spowodować, że noga się powinie, czy po prostu będą lepsi od nas. Niepowodzenie na olimpiadzie nie odbiera szansy na 100% punktów z danego przedmiotu na maturze, a sam udział w takim konkursie to już wielkie wyróżnienie.

Powiązane treści

Ranking 2021 – najlepsze uczelnie w Polsce
Ranking 2021 – najlepsze uczelnie w Polsce
Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze
Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Lubelska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie