Jakiego artykułu szukasz?

Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Olimpiady to konkursy o tematyce związanej z określoną dziedziną nauki i przedmiotem szkolnym. Są sprawdzianem ponadprzeciętnej wiedzy ich uczestników, pozwalają zaprezentować szerokie, pozaszkolne zainteresowania wybranych uczniów, weryfikują dodatkowy wkład pracy naukowej najzdolniejszych. Udział w olimpiadach to wyróżnienie, duma dla szkoły, ale oprócz satysfakcji z uzyskanych wyników to także możliwość utorowania sobie drogi na studia.

Jakie znaczenie podczas rekrutacji mają wysokie miejsca zajęte w konkursach przedmiotowych? Które olimpiady są honorowane? Co zyskują kandydaci na studia? O tym piszemy w tym artykule.

Olimpiady przedmiotowe przepustką na studia, czyli kto nie musi zdawać matury

Organizatorami olimpiad są szkoły średnie, uczelnie, instytucje naukowe, fundacje, stowarzyszenia.

Olimpiady obejmują praktycznie zawsze trzy etapy. Pierwszy – szkolny – wyłania najlepszych w danej tematyce uczniów, którzy następnie biorą udział w konkursie okręgowym. Ostatni etap, tzw. centralny dotyczy tylko finalistów. Osoby, które się do niego zakwalifikują uzyskują automatycznie 100% punktów z przypisanego danej olimpiadzie przedmiotu maturalnego.

Które konkursy są honorowane?

Lista olimpiad wraz z nazwami organizatorów jest publikowana na stronach resortu edukacji. Obecnie zwolnienia z wybranych przedmiotów maturalnych (wymienionych poniżej) lub przepustkę na studia gwarantują wyniki szczebla centralnego następujących olimpiad:

 1. Olimpiada Matematyczna, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej w Warszawie – matematyka
 2. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Instytut Badań Literackich PAN – język polski
 3. Olimpiada Informatyczna, Fundacja Rozwoju Informatyki w Warszawie – informatyka
 4. Olimpiada Języka Angielskiego, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu – język angielski
 5. Olimpiada Języka Niemieckiego, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu – język niemiecki
 6. Olimpiada Języka Rosyjskiego*, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki – język rosyjski
 7. Olimpiada Języka Francuskiego, PROF – EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka – język francuski
 8. Olimpiada Języka Białoruskiego, Uniwersytet Warszawski – Katedra Białorutenistyki – język białoruski
 9. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna, Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie – historia
 10. Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”**, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – historia
 11. Olimpiada Języka Łacińskiego, Polskie Towarzystwo Filologiczne w Warszawie – język łaciński i kultura antyczna
 12. Olimpiada z Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Uniwersytetu Warszawski – wiedza o społeczeństwie
 13. Olimpiada Biologiczna, Polskie Towarzystwo Przyrodników w Krakowie - biologia
 14. Olimpiada Chemiczna, Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie - chemia
 15. Olimpiada Filozoficzna, Polskie Towarzystwo Chemiczne w Warszawie - filozofia
 16. Olimpiada Geograficzna, Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie – geografia
 17. Olimpiada Fizyczna, Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie – fizyka
 18. Olimpiada Artystyczna, Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie – historia sztuki lub historia muzyki.

* przeprowadzana do roku szkolnego 2018/2019

** dotyczy finalistów i laureatów od roku szkolnego 2017/2018

Olimpiada nie zwalnia z całej matury

Bezwzględnym warunkiem rekrutowania na studia jest posiadane świadectwa maturalnego. Laureat czy finalista olimpiady uzyskuje 100% punktów z jednego przedmiotu przypisanego danemu konkursowi. Musi zatem przystąpić do matury i uzyskać gwarantujący zdanie poziom punktów z pozostałych przedmiotów obowiązkowych. W przeciwnym razie w ogóle nie będzie mógł zostać studentem.

Osiągnięcia w olimpiadach są teoretycznie uznawane bez ograniczeń czasowych, więc jeśli zostało się laureatem lub finalistą będąc w klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej, sukces ten można wykorzystać w terminie matury (uzyskując automatycznie 100% punktów z danego przedmiotu). Nieco inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do rekrutacji na studia. Z czasem mogą zmienić się zasady uwzględniania osiągnięć, poza tym uczelnie mogą wprowadzać ograniczenia czasowe ich honorowania - koniecznie trzeba się więc zapoznać ze szczegółowymi regulaminami rekrutacyjnymi, aby nie stracić swoich przywilejów.

Zasady przyjmowania olimpijczyków

Na odmiennych zasadach przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Jak już wspomniano, uzyskują oni 100% punktów maturalnych z przedmiotu przypisanego do „ich” olimpiady. To ogromny sukces i przywilej – prawdę mówiąc nielicznym udaje się uzyskać taki wynik na maturze. Jeśli to jedyny przedmiot uwzględniany w rekrutacji – kandydat otrzymuje maksymalną liczę punktów i automatycznie zostaje studentem.

Jeżeli jednak punktowane są inne, dodatkowe przedmioty – finaliści (uczestnicy etapu centralnego, niezależnie od ostatecznego miejsca) uzyskują punkty zgodnie z wynikami uzyskanymi na maturze z pozostałych wymaganych przedmiotów i zajmują odpowiednie pozycje na liście rankingowej.

Na zdecydowanie preferencyjnych warunkach przyjmowani są laureaci olimpiad. Zwycięzcy otrzymują maksymalny wynik rekrutacyjny i zajmują pierwsze miejsce na liście osób przyjętych.

To ogólna reguła, zawsze należy sprawdzać szczegółowe zasady przyjmowania finalistów i laureatów w uchwałach rekrutacyjnych konkretnych uczelni. Może się również zdarzyć, że jakaś uczelnia wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do ostatniego etapu olimpiady potraktuje jako laureatów – są to indywidualne ustalenia szkół wyższych.

Poza tym kandydaci muszą spełnić wszystkie inne wymogi formalne: złożyć zgłoszenie na studia, dokonać opłaty rekrutacyjnej, uzupełnić dane dotyczące osiągnięcia i ostatecznie okazać dokument potwierdzający je.

Olimpiada – podobnie jak każdy inny sprawdzian czy egzamin – to duże wyzwanie intelektualne, któremu, co zrozumiałe, towarzyszy stres. Choć uczestnikami są nieprzypadkowi uczniowie, presja wagi konkursu może spowodować, że noga się powinie, czy po prostu będą lepsi od nas. Niepowodzenie na olimpiadzie nie odbiera szansy na 100% punktów z danego przedmiotu na maturze, a sam udział w takim konkursie to już wielkie wyróżnienie.

Powiązane treści

Ranking 2021 – najlepsze uczelnie w Polsce
Ranking 2021 – najlepsze uczelnie w Polsce
Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze
Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia, listy rezerwowe, brakujące punkty - poradnik
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Stypendia dla studentów
Stypendia dla studentów
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
„Złota siódemka”, czyli jak skutecznie przygotować się do matury
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Narzędzia i zasoby maturzysty - musisz je znać
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Zadbaj o trening mózgu przed maturą
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Jak skutecznie uczyć się przed maturą? Porady dla maturzystów.
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania
Zasady skutecznej nauki i zapamiętywania

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu