Jakiego artykułu szukasz?

Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze

Na etapie przygotowań do matury, wyboru studiów i uczelni trudno ocenić, czy przyszłe losy zawiodą nas na ścieżkę kariery naukowej. Przełomem może być charyzmatyczny wykładowca, świetnie prowadzone zajęcia lub pojawiająca się z czasem dojrzałość i przekonanie o chęci podążania taką właśnie drogą.

Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze

W tym artykule przyglądamy się wiodącym ośrodkom naukowym w Polsce. Wskazujemy, co przesądza o ich uznaniu i wyróżnieniu, dlaczego te właśnie placówki warto mieć na uwadze w kontekście rozwoju naukowego.

Ewaluacja

Obowiązkowej ocenie działalności naukowej podlegają uczelnie akademickie, instytuty PAN lub międzynarodowe instytuty naukowe zatrudniające co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie.

Ocenę przeprowadza Komisja Ewaluacji Nauki, ostatecznie zatwierdza ją minister.

To ważny instrument podnoszenia jakości polskiej nauki. Od wyników ewaluacji zależy, czy dana placówka utrzyma/uzyska uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. Równie istotna jest wysokość subwencji przekazanych z budżetu państwa.

Ostatnia ewaluacja odbyła się w 2017 roku.

Od 1 stycznia 2022 roku trwa kolejna ewaluacja, obejmująca lata 2017 – 2021.

Zmianie uległy zasady dokonywania ocen.

Kryteria oceny

Ewaluacja dokonywana jest w ramach grup nauk:

 • humanistycznych, społecznych i teologicznych
 • ścisłych, przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu
 • inżynieryjnych, technicznych, rolniczych.

Jest przeprowadzana według trzech kryteriów. Weryfikowane są:

 1. poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej - dotyczy artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach opublikowanych w czasopismach i wydawnictwach znajdujących się na liście ministerialnej, a także przyznanych patentów na wynalazki.
 2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, ocenianie poprzez wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH, uwzględniana jest także komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych oraz prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki
 3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, czyli związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp.

Poszczególnym kryteriom przypisane są wagi, ostateczna ocena wyliczana jest na podstawie algorytmu.

Zależnie od uzyskanego wyniku dany podmiot zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii naukowej:

A - poziom bardzo dobry

B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki

C - poziom niezadowalający.

Podmioty, których działalność wyróżnia się najwyższą jakością i poziomem zbliżonym do wiodących europejskich ośrodków naukowych mogą otrzymać kategorię naukową A+ - poziom wiodący. O jej nadaniu decyduje ocena ekspercka, przeprowadzana przez dwóch ekspertów, w tym jednego pochodzącego z zagranicznego ośrodka naukowego.

Uczelnie z oceną A+

Poniższy wykaz obejmuje tylko szkoły wyższe, które uzyskały kategorię naukową A+.

Analiza pokazuje, że rośnie liczba placówek uzyskujących najwyższe oceny, ale też znacznie więcej niż w poprzedniej ewaluacji uzyskało kategorię C, co można tłumaczyć dużą liczbą uczelni niepublicznych poddanych ocenie, które nie mogły pochwalić się odpowiednim dorobkiem naukowym.

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w dyscyplinie nauki fizyczne
 2. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 3. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 4. Akademia Sztuki w Szczecinie w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 5. Akademia Sztuki Wojennej Warszawie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 6. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne
 7. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
 8. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dyscyplinie nauki teologiczne
 9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dyscyplinie prawo kanoniczne
 10. Politechnika Gdańska w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 11. Politechnika Gdańska w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
 12. Politechnika Gdańska w dyscyplinie nauki chemiczne
 13. Politechnika Lubelska w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
 14. Politechnika Lubelska w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 15. Politechnika Poznańska w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 16. Politechnika Warszawska w dyscyplinie nauki prawne
 17. Politechnika Wrocławska w dyscyplinie matematyka
 18. Politechnika Wrocławska w dyscyplinie nauki fizyczne
 19. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie w dyscyplinie psychologia
 20. Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 21. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dyscyplinie archeologia
 22. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dyscyplinie nauki i kulturze i religii
 23. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w dyscyplinie nauki chemiczne
 24. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w dyscyplinie nauki fizyczne
 25. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 26. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w dyscyplinie psychologia
 27. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dyscyplinie prawo kanoniczne
 28. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dyscyplinie archeologia
 29. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
 30. Uniwersytet Medyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w dyscyplinie sztuki muzyczne
 31. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 32. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
 33. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 34. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dyscyplinie nauki leśne
 35. Uniwersytet Śląski w Katowicach w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
 36. Uniwersytet w Białymstoku w dyscyplinie nauki prawne
 37. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie astronomia
 38. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie historia
 39. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie informatyka
 40. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie matematyka
 41. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie nauki chemiczne
 42. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie nauki fizyczne
 43. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 44. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie psychologia
 45. Uniwersytet Wrocławskie w dyscyplinie historia
 46. Uniwersytet Wrocławskie w dyscyplinie informatyka

Źródło: www.gov.pl

Powiązane treści

System kształcenia w Polsce
System kształcenia w Polsce
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Ranking 500 najlepszych uczelni na świecie 2016
Ranking 500 najlepszych uczelni na świecie 2016
Studia w Polsce
Studia w Polsce
Wojna o talenty, czyli jak wykwalifikowany pracownik decyduje o przyszłości firmy
Wojna o talenty, czyli jak wykwalifikowany pracownik decyduje o przyszłości firmy
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najpopularniejsze kierunki studiów 2010/2011
Najpopularniejsze kierunki studiów 2010/2011
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Indywidualna ścieżka kariery wabikiem dla pracownika
Indywidualna ścieżka kariery wabikiem dla pracownika
Ile zarabiają Polacy?
Ile zarabiają Polacy?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin