Jakiego artykułu szukasz?

Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze

Na etapie przygotowań do matury, wyboru studiów i uczelni trudno ocenić, czy przyszłe losy zawiodą nas na ścieżkę kariery naukowej. Przełomem może być charyzmatyczny wykładowca, świetnie prowadzone zajęcia lub pojawiająca się z czasem dojrzałość i przekonanie o chęci podążania taką właśnie drogą.

Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze

W tym artykule przyglądamy się wiodącym ośrodkom naukowym w Polsce. Wskazujemy, co przesądza o ich uznaniu i wyróżnieniu, dlaczego te właśnie placówki warto mieć na uwadze w kontekście rozwoju naukowego.

Ewaluacja

Obowiązkowej ocenie działalności naukowej podlegają uczelnie akademickie, instytuty PAN lub międzynarodowe instytuty naukowe zatrudniające co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie.

Ocenę przeprowadza Komisja Ewaluacji Nauki, ostatecznie zatwierdza ją minister.

To ważny instrument podnoszenia jakości polskiej nauki. Od wyników ewaluacji zależy, czy dana placówka utrzyma/uzyska uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. Równie istotna jest wysokość subwencji przekazanych z budżetu państwa.

Ostatnia ewaluacja odbyła się w 2017 roku. Obecnie zmianie uległy zasady dokonywania ocen. Kolejna ewaluacja, obejmująca lata 2017 – 2021 rozpocznie się 1 stycznia 2022 roku.

Kryteria oceny

Ewaluacja dokonywana jest w ramach grup nauk:

 • humanistycznych, społecznych i teologicznych
 • ścisłych, przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu
 • inżynieryjnych, technicznych, rolniczych.

Jest przeprowadzana według trzech kryteriów. Weryfikowane są:

 1. poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej - dotyczy artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach opublikowanych w czasopismach i wydawnictwach znajdujących się na liście ministerialnej, a także przyznanych patentów na wynalazki.
 2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, ocenianie poprzez wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH, uwzględniana jest także komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych oraz prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki
 3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, czyli związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp.

Poszczególnym kryteriom przypisane są wagi, ostateczna ocena wyliczana jest na podstawie algorytmu.

Zależnie od uzyskanego wyniku dany podmiot zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii naukowej:

A - poziom bardzo dobry

B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki

C - poziom niezadowalający.

Podmioty, których działalność wyróżnia się najwyższą jakością i poziomem zbliżonym do wiodących europejskich ośrodków naukowych mogą otrzymać kategorię naukową A+ - poziom wiodący. O jej nadaniu decyduje ocena ekspercka, przeprowadzana przez dwóch ekspertów, w tym jednego pochodzącego z zagranicznego ośrodka naukowego.

Uczelnie z oceną A+

Poniższy wykaz obejmuje tylko szkoły wyższe, które uzyskały kategorię naukową A+.

Pełna lista ocenianych jednostek i ich wyników znajduje się TUTAJ.

Analiza pokazuje, że rośnie liczba placówek uzyskujących najwyższe oceny, ale też znacznie więcej niż w poprzedniej ewaluacji uzyskało kategorię C, co można tłumaczyć dużą liczbą uczelni niepublicznych poddanych ocenie, które nie mogły pochwalić się odpowiednim dorobkiem naukowym.

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 5. Akademia Muzyczna w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
 6. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Tkaniny i Ubioru
 7. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy
 8. Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 9. Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie
 10. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
 11. Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny
 12. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 13. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 14. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 15. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 16. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
 17. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Filia we Wrocławiu, II Wydział Psychologii
 18. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Psychologii
 19. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych
 20. Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 21. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki
 22. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
 23. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
 24. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 25. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii
 26. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny
 27. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 28. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki
 29. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
 30. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski
 31. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych
 32. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych
 33. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
 34. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 35. Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami
 36. Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”
 37. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
 38. Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
 39. Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
 40. Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 41. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
 42. Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii.

Źródło: konstytucjadlanauki.gov.pl, www.bip.nauka.gov.pl

Powiązane treści

PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Ranking 500 najlepszych uczelni na świecie 2016
Ranking 500 najlepszych uczelni na świecie 2016
Wojna o talenty, czyli jak wykwalifikowany pracownik decyduje o przyszłości firmy
Wojna o talenty, czyli jak wykwalifikowany pracownik decyduje o przyszłości firmy
Najczęściej wybierane uczelnie i popularne kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i popularne kierunki podczas rekrutacji
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Ile zarabiają Polacy?
Ile zarabiają Polacy?
Najpopularniejsze kierunki studiów 2010/2011
Najpopularniejsze kierunki studiów 2010/2011
Indywidualna ścieżka kariery wabikiem dla pracownika
Indywidualna ścieżka kariery wabikiem dla pracownika

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie