Jakiego artykułu szukasz?

Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze

Na etapie przygotowań do matury, wyboru studiów i uczelni trudno ocenić, czy przyszłe losy zawiodą nas na ścieżkę kariery naukowej. Przełomem może być charyzmatyczny wykładowca, świetnie prowadzone zajęcia lub pojawiająca się z czasem dojrzałość i przekonanie o chęci podążania taką właśnie drogą.

Kategoria naukowa A+ - najlepsze ośrodki badawcze

W tym artykule przyglądamy się wiodącym ośrodkom naukowym w Polsce. Wskazujemy, co przesądza o ich uznaniu i wyróżnieniu, dlaczego te właśnie placówki warto mieć na uwadze w kontekście rozwoju naukowego.

Ewaluacja

Obowiązkowej ocenie działalności naukowej podlegają uczelnie akademickie, instytuty PAN lub międzynarodowe instytuty naukowe zatrudniające co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie.

Ocenę przeprowadza Komisja Ewaluacji Nauki, ostatecznie zatwierdza ją minister.

To ważny instrument podnoszenia jakości polskiej nauki. Od wyników ewaluacji zależy, czy dana placówka utrzyma/uzyska uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. Równie istotna jest wysokość subwencji przekazanych z budżetu państwa.

Ostatnia ewaluacja odbyła się w 2017 roku.

Od 1 stycznia 2022 roku trwa kolejna ewaluacja, obejmująca lata 2017 – 2021.

Zmianie uległy zasady dokonywania ocen.

Kryteria oceny

Ewaluacja dokonywana jest w ramach grup nauk:

 • humanistycznych, społecznych i teologicznych
 • ścisłych, przyrodniczych, medycznych i o zdrowiu
 • inżynieryjnych, technicznych, rolniczych.

Jest przeprowadzana według trzech kryteriów. Weryfikowane są:

 1. poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej - dotyczy artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach opublikowanych w czasopismach i wydawnictwach znajdujących się na liście ministerialnej, a także przyznanych patentów na wynalazki.
 2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, ocenianie poprzez wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH, uwzględniana jest także komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych oraz prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki
 3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, czyli związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp.

Poszczególnym kryteriom przypisane są wagi, ostateczna ocena wyliczana jest na podstawie algorytmu.

Zależnie od uzyskanego wyniku dany podmiot zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej kategorii naukowej:

A - poziom bardzo dobry

B - poziom zadowalający z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki

C - poziom niezadowalający.

Podmioty, których działalność wyróżnia się najwyższą jakością i poziomem zbliżonym do wiodących europejskich ośrodków naukowych mogą otrzymać kategorię naukową A+ - poziom wiodący. O jej nadaniu decyduje ocena ekspercka, przeprowadzana przez dwóch ekspertów, w tym jednego pochodzącego z zagranicznego ośrodka naukowego.

Uczelnie z oceną A+

Poniższy wykaz obejmuje tylko szkoły wyższe, które uzyskały kategorię naukową A+.

Analiza pokazuje, że rośnie liczba placówek uzyskujących najwyższe oceny, ale też znacznie więcej niż w poprzedniej ewaluacji uzyskało kategorię C, co można tłumaczyć dużą liczbą uczelni niepublicznych poddanych ocenie, które nie mogły pochwalić się odpowiednim dorobkiem naukowym.

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie w dyscyplinie nauki fizyczne
 2. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 3. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 4. Akademia Sztuki w Szczecinie w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 5. Akademia Sztuki Wojennej Warszawie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 6. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne
 7. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej
 8. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dyscyplinie nauki teologiczne
 9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dyscyplinie prawo kanoniczne
 10. Politechnika Gdańska w dyscyplinie architektura i urbanistyka
 11. Politechnika Gdańska w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika
 12. Politechnika Gdańska w dyscyplinie nauki chemiczne
 13. Politechnika Lubelska w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport
 14. Politechnika Lubelska w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
 15. Politechnika Poznańska w dyscyplinie inżynieria materiałowa
 16. Politechnika Warszawska w dyscyplinie nauki prawne
 17. Politechnika Wrocławska w dyscyplinie matematyka
 18. Politechnika Wrocławska w dyscyplinie nauki fizyczne
 19. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie w dyscyplinie psychologia
 20. Szkoła Głowna Służby Pożarniczej w Warszawie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 21. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dyscyplinie archeologia
 22. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dyscyplinie nauki i kulturze i religii
 23. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w dyscyplinie nauki chemiczne
 24. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w dyscyplinie nauki fizyczne
 25. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 26. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie w dyscyplinie psychologia
 27. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dyscyplinie prawo kanoniczne
 28. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dyscyplinie archeologia
 29. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
 30. Uniwersytet Medyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w dyscyplinie sztuki muzyczne
 31. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 32. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
 33. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 34. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w dyscyplinie nauki leśne
 35. Uniwersytet Śląski w Katowicach w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
 36. Uniwersytet w Białymstoku w dyscyplinie nauki prawne
 37. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie astronomia
 38. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie historia
 39. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie informatyka
 40. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie matematyka
 41. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie nauki chemiczne
 42. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie nauki fizyczne
 43. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
 44. Uniwersytet Warszawski w dyscyplinie psychologia
 45. Uniwersytet Wrocławskie w dyscyplinie historia
 46. Uniwersytet Wrocławskie w dyscyplinie informatyka

Źródło: www.gov.pl

Powiązane treści

System kształcenia w Polsce
System kształcenia w Polsce
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
Najpopularniejsze uczelnie w rekrutacji 2020_2021
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Ranking 500 najlepszych uczelni na świecie 2016
Ranking 500 najlepszych uczelni na świecie 2016
Studia w Polsce
Studia w Polsce
Wojna o talenty, czyli jak wykwalifikowany pracownik decyduje o przyszłości firmy
Wojna o talenty, czyli jak wykwalifikowany pracownik decyduje o przyszłości firmy
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najpopularniejsze kierunki studiów 2010/2011
Najpopularniejsze kierunki studiów 2010/2011
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Indywidualna ścieżka kariery wabikiem dla pracownika
Indywidualna ścieżka kariery wabikiem dla pracownika
Ile zarabiają Polacy?
Ile zarabiają Polacy?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Studia dzienne czy studia zaoczne?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie