Jakiego artykułu szukasz?

PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia

Wybierając studia oczekujemy rzetelnej usługi edukacyjnej, przyjaznej atmosfery nauki, dobrej organizacji, profesjonalnych prowadzących, nowoczesnego zaplecza dydaktycznego.

Informacje związane z tymi aspektami kształcenia czerpać można od starszych kolegów, znajomych, internetowych serwisów uczelnianych, forów dyskusyjnych. Mogą być one zniekształcone subiektywną oceną zależną od indywidualnych oczekiwań, mieć silne podłoże emocjonalne wynikające z aktualnych sukcesów lub niepowodzeń na uczelni lub stanowić laurkę stworzoną przez samą uczelnię nieco na wyrost.

PKA - źródło informacji dla kandydatów na studia

Niezależną instytucją zajmującą się od wielu już lat oceną jakości kształcenia na polskich uczelniach jest Polska Komisja Akredytacyjna (PKA). Przygotowywane przez nią sukcesywnie raporty stanowią doskonałe źródło obiektywnej wiedzy na temat poziomu edukacji na konkretnych kierunkach studiów, realizowanych w konkretnych uczelniach.

Warto potraktować te zestawienia jako dodatkowy aspekt uwzględniany przy wyborze studiów i przyszłej Alma Mater.

Kto opracowuje raporty?

Do prac zaangażowani są nauczyciele akademiccy (spoza macierzystej uczelni), przedstawiciele studentów, eksperci reprezentujący pracodawców (w przypadku kierunków prowadzonych w ramach praktycznego profilu kształcenia oraz jeśli w toku nauki przewidziane są praktyki zawodowe), a także - w zależności od możliwości i rodzaju oceny - eksperci międzynarodowi.

Jakie informacje dla kandydatów?

Raporty PAK - i to bardzo obszerne, szczegółowe opracowania. Ich lektura nie przypomina przeglądania folderów reklamowych czy ulotek rozważanych kierunków studiów.

Jakie kluczowe z punktu widzenia kandydata informacje można zatem w nich znaleźć?

Najistotniejsza jest ocena końcowa. To ona przesądza, czy przeprowadzona kontrola wykazała uchybienia, niedociągnięcia w licznych obszarach poddawanych weryfikacji.

Oceny obecnie wydawane są w dwustopniowej skali: pozytywna lub negatywna.

Pozytywna ocena przyznawana jest na okres 6 lat.

O czym mówi ocena PAK-i?

Pozytywna ocena (za którą stoi wspomniany obszerny raport) to gwarancja, że konkretne studia na tej uczelni realizowane są zgodnie z wymaganiami polskiego systemu kształcenia.

Treści programowe uwzględniają aktualny stan wiedzy i metodyki badań w dyscyplinach, z którymi przedmioty kształcenia są powiązane.

Osoby prowadzące zajęcia posiadają odpowiednie kompetencje dydaktyczne.

Infrastruktura uczelniana, estetyka pomieszczeń, zasoby edukacyjne są satysfakcjonujące.

Szkoła zapewnia wyposażenie techniczne pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne czy aparaturę badawczą.

Uczelnia realizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wspiera studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym, zawodowym oraz ich wejściu na rynek pracy.

Wdraża postulat umiędzynaradawiania studiów - z powodzeniem realizowana jest wymiana międzynarodowa pracowników i studentów w ramach umów o współpracę z zagranicznymi uczelniami partnerskimi.

Pozytywna ocena to zatem certyfikat jakości, potwierdzenie, że wybieracie studia solidne, pewne, poddane profesjonalnej ewaluacji.

Wyróżniające się kierunki

PKA nagradza wyróżniające się kierunki Certyfikatami Doskonałości Kształcenia. Przyznawane są w czterech kategoriach:

  • Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku
  • Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów
  • Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej
  • Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

Gdzie szukać wiedzy o ocenach PKA?

Szczegółowe raporty znajdują się na stronie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Informacje o kierunkach, które pozytywnie przeszły ewaluację PKA zazwyczaj eksponowane są w serwisach uczelnianych – to w końcu powód do dumy, wyróżnienie, potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia.

Powiązane treści

Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Najczęstsze błędy kandydatów przy wyborze studiów
Nowe kierunki studiów - rekrutacja 2020/2021
Nowe kierunki studiów - rekrutacja 2020/2021
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Jakie studia wybrać w 2020 roku, aby mieć pewną pracę?
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
​Rekrutacja na studia 2020 - wszystko, co musisz wiedzieć
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
​Jaki kierunek studiów wybrać? - dylematy maturzysty
Maturzyści wybierają kierunki techniczne
Maturzyści wybierają kierunki techniczne
Jakie uczelnie najczęściej wybierają kandydaci na studia?
Jakie uczelnie najczęściej wybierają kandydaci na studia?
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Najczęściej wybierane uczelnie i kierunki podczas rekrutacji
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?
Rekrutacja na studia
Rekrutacja na studia
Najlepsze i najgorsze kierunki studiów
Najlepsze i najgorsze kierunki studiów

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie