Jakiego kierunku studiów szukasz?

Eksploatacja zasobów naturalnych

Studia na kierunku Eksploatacja zasobów naturalnych przygotowują w zakresie oceny stanu zasobów naturalnych, zarówno nieożywionych, jak i żywych, a także projektowania racjonalnej eksploatacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Studenci zgłębiają wiedzę z geologii, oceanologii i geografii oraz matematyki, fizyki, chemii i biologii w kontekście analizy przyrodniczych uwarunkowań eksploatacji bogactw naturalnych i usług ekosystemowych. Poznają kluczowe problemy środowiskowe oraz metody zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Studia wyposażają również w kompetencje w zakresie znajomości regulacji prawnych oraz społecznych i etycznych uwarunkowań działalności związanej z eksploatacją zasobów naturalnych środowiska.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarny.

Dla kogo studia na kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

Studia na tym kierunku to propozycja dla pasjonatów geografii, geologii, biologii i chemii. To oferta dla tych, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji zasobów naturalnych i wiążą swoją przyszłość zawodową z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska.

Program kształcenia na kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • biologiczne zasoby mórz i oceanów
 • edukacja ekologiczna
 • elementy fizyki i chemii Ziemi
 • geologiczne zasoby Ziemi
 • gleby jako zasób środowiska naturalnego
 • hydrologia i gospodarka wodna
 • klimatyczne i meteorologiczne uwarunkowania eksploatacji zasobów
 • ekologiczne podstawy eksploatacji zasobów naturalnych
 • etyczne aspekty eksploatacji zasobów
 • etyka środowiskowa
 • ocena jakości ekosystemów lądowych
 • ocena jakości ekosystemów wodnych
 • biotechnologiczne aspekty eksploatacji
 • eksploatacja mokradeł
 • gospodarowanie odpadami
 • eksploatacja górnicza
 • eksploatacja na poziomie molekularnym
 • eksploatacja zasobów leśnych
 • obszarowy monitoring skutków eksploatacji
 • ekologia w leśnictwie
 • ekonomiczne aspekty eksploatacji
 • hodowle przemysłowe
 • odnawialne źródła energii i ich eksploatacja
 • organizmy w redukcji skutków eksploatacji
 • podstawy prawne eksploatacji zasobów naturalnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

Podczas rekrutacji wybierany jest jeden przedmiot z kolejnych grup. Przedmioty nie mogą się powtarzać.

Grupa I:

 • biologia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Grupa II

 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • matematyka

Grupa III

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach administracyjnych zajmujących się problematyką eksploatacji bogactw naturalnych i usług ekosystemowych,
 • jednostkach gospodarczych i firmach zajmujących się eksploatacją zasobów,
 • firmach wykonujących i oceniających wszelkiego typu ekspertyzy związane z samą eksploatacją, jak i jej potencjalnym wpływem na środowisko,
 • przedsiębiorstwach przygotowujących dokumentację związaną z planowaniem i prowadzeniem eksploatacji zasobów naturalnych.

Jest również przygotowany do prowadzenia własnych firm ekspercko-usługowych w zakresie pozyskiwania zasobów naturalnych.

Opinie o kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

Studia w dużej mierze opierają się na zajęciach praktycznych, realizowanych w specjalistycznych laboratoriach funkcjonujących w strukturach uczelni, jak i instytucjach współpracujących, takich jak: Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych w Muzeum Geologicznym, Morska Stacja Brzegowa w Międzyzdrojach, Miejska Stacja Meteorologiczna oraz Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii. Badania eksploracyjne Zalewu Szczecińskiego oraz Zatoki Pomorskiej prowadzone są przy wykorzystaniu własnej jednostki pływającej – statku naukowo-badawczego SNB-US-1.

Kierunki pokrewne do kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

Jakie uczelnie oferują kierunek eksploatacja zasobów naturalnych

W których miastach można studiować kierunek eksploatacja zasobów naturalnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Zamojska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku