Jakiego kierunku studiów szukasz?

Eksploatacja zasobów naturalnych

Studia na kierunku Eksploatacja zasobów naturalnych przygotowują w zakresie oceny stanu zasobów naturalnych, zarówno nieożywionych, jak i żywych, a także projektowania racjonalnej eksploatacji z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Studenci zgłębiają wiedzę z geologii, oceanologii i geografii oraz matematyki, fizyki, chemii i biologii w kontekście analizy przyrodniczych uwarunkowań eksploatacji bogactw naturalnych i usług ekosystemowych. Poznają kluczowe problemy środowiskowe oraz metody zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Studia wyposażają również w kompetencje w zakresie znajomości regulacji prawnych oraz społecznych i etycznych uwarunkowań działalności związanej z eksploatacją zasobów naturalnych środowiska.

Są to studia I stopnia w trybie stacjonarny.

Dla kogo studia na kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

Studia na tym kierunku to propozycja dla pasjonatów geografii, geologii, biologii i chemii. To oferta dla tych, którzy interesują się zagadnieniami dotyczącymi eksploatacji zasobów naturalnych i wiążą swoją przyszłość zawodową z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska.

Program kształcenia na kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • biologiczne zasoby mórz i oceanów
 • edukacja ekologiczna
 • elementy fizyki i chemii Ziemi
 • geologiczne zasoby Ziemi
 • gleby jako zasób środowiska naturalnego
 • hydrologia i gospodarka wodna
 • klimatyczne i meteorologiczne uwarunkowania eksploatacji zasobów
 • ekologiczne podstawy eksploatacji zasobów naturalnych
 • etyczne aspekty eksploatacji zasobów
 • etyka środowiskowa
 • ocena jakości ekosystemów lądowych
 • ocena jakości ekosystemów wodnych
 • biotechnologiczne aspekty eksploatacji
 • eksploatacja mokradeł
 • gospodarowanie odpadami
 • eksploatacja górnicza
 • eksploatacja na poziomie molekularnym
 • eksploatacja zasobów leśnych
 • obszarowy monitoring skutków eksploatacji
 • ekologia w leśnictwie
 • ekonomiczne aspekty eksploatacji
 • hodowle przemysłowe
 • odnawialne źródła energii i ich eksploatacja
 • organizmy w redukcji skutków eksploatacji
 • podstawy prawne eksploatacji zasobów naturalnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

Podczas rekrutacji wybierany jest jeden przedmiot z kolejnych grup. Przedmioty nie mogą się powtarzać.

Grupa I:

 • biologia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Grupa II

 • chemia
 • fizyka i astronomia / fizyka
 • matematyka

Grupa III

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • jednostkach administracyjnych zajmujących się problematyką eksploatacji bogactw naturalnych i usług ekosystemowych,
 • jednostkach gospodarczych i firmach zajmujących się eksploatacją zasobów,
 • firmach wykonujących i oceniających wszelkiego typu ekspertyzy związane z samą eksploatacją, jak i jej potencjalnym wpływem na środowisko,
 • przedsiębiorstwach przygotowujących dokumentację związaną z planowaniem i prowadzeniem eksploatacji zasobów naturalnych.

Jest również przygotowany do prowadzenia własnych firm ekspercko-usługowych w zakresie pozyskiwania zasobów naturalnych.

Opinie o kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

Studia w dużej mierze opierają się na zajęciach praktycznych, realizowanych w specjalistycznych laboratoriach funkcjonujących w strukturach uczelni, jak i instytucjach współpracujących, takich jak: Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych w Muzeum Geologicznym, Morska Stacja Brzegowa w Międzyzdrojach, Miejska Stacja Meteorologiczna oraz Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii. Badania eksploracyjne Zalewu Szczecińskiego oraz Zatoki Pomorskiej prowadzone są przy wykorzystaniu własnej jednostki pływającej – statku naukowo-badawczego SNB-US-1.

Kierunki pokrewne do kierunku eksploatacja zasobów naturalnych

Jakie uczelnie oferują kierunek eksploatacja zasobów naturalnych

W których miastach można studiować kierunek eksploatacja zasobów naturalnych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu