Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich to kierunek o profilu międzydyscyplinarnym, łączący nauki rolnicze, ekonomiczne oraz zarządzanie.

Według Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN współczesnymi zagrożeniami dla środowiska na obszarach wiejskich są przede wszystkim rolnictwo, poprzez nadmierną eksploatacja terenów, nadmierne pozyskiwanie drewna i nadmierna eksploatacja wód, nierozważna gospodarka turystyczna, błędne zarządzanie obszarami wiejskimi, doprowadzające do osuszania bagien i erozjigleby, bezpośrednia eksploatacja zasobów przyrodniczych dla celów handlu czy hobby, kłusownictwo, inwazja gatunków obcych, zanieczyszczenia atmosfery i wody.

Szeroko pojęta gospodarka zasobami na obszarze gminy to podstawa jej zrównoważonego rozwoju i zintegrowania różnorodnej działalności.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

Studia są propozycją dla osób o wysokiej świadomości ekologicznej, pragnących swoją pracę zawodową związać z działalnością na rzecz ochrony ograniczonych zasobów na obszarach wiejskich. Kierunek dla przyrodników, społeczników.

Program kształcenia na kierunku gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

Studia obejmują przedmioty kształcenia ogólnego oraz kierunkowego.

Studenci odbywają praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

W zależności od specjalności, studia umożliwią pracę w różnych formach spółdzielczości, tj. bankowej, socjalnej, mleczarskiej i ogrodniczej oraz organach samorządu od gminnego przez powiatowy do wojewódzkiego.

Opinie o kierunku gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

Kierunek jest odpowiedzią na rosnącą konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami, których możliwości regeneracji i odnowienia są mniejsze niż potrzeby wykorzystania.

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

W których miastach można studiować kierunek gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu