Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie zasobami przyrody

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody kształcą specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Program kształcenia łączy zagadnienia związane z naukami biologicznymi, ekologią, naukami ekonomicznymi, zarządzaniem, a także aspektami społecznymi.

Zarządzanie zasobami przyrody to studia drugiego stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym. Studentami tego kierunku mogą zostać absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich, obejmujących takie obszary wiedzy jak: ochrona środowiska, biologia, ekologia, a nawet zarządzanie czy nauki społeczne. Studenci zarządzania zasobami przyrody zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Tacy specjaliści są obecnie potrzebni na rynku pracy, szczególnie w sektorach: administracja państwowa, przemysł, consulting czy ochrona przyrody.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody

To propozycja dla kandydatów o zainteresowaniach naukami przyrodniczymi, świadomych ograniczoność zasobów natury, którzy zdobytą wiedzę chcą spożytkować na ochronę walorów przyrody.

Łatwość nauki biologi czy geografii będzie dodatkowym atutem.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody

Program studiów składa się z modułów kształcenia, które zostały dobrane w taki sposób, aby absolwenci opanował podstawy prawne regulujące ochronę środowiska w Polsce i UE oraz system ochrony przyrody w Polsce.

Studenci kierunku Zarządzanie zasobami przyrody poznają, jak skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody. Część zajęć stanowią zajęcia laboratoryjne oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć sprzyja rozwinięciu umiejętności miękkich, które przydadzą się w pracy na każdym stanowisku, również tych kierowniczych. W trakcie zajęć studenci uczą się sporządzania ocen i waloryzacji środowiskowych, a także formalnych raportów i sprawozdań. Dzięki temu są kompleksowo przygotowani do pracy w administracji publicznej, placówkach naukowo-badawczych oraz w przemyśle.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie zasobami przyrody

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie zasobami przyrody

Absolwenci tego kierunku studiów znajdą pracę w:

  • instytucjach i przedsiębiorstwach,
  • jednostkach administracji państwowej zajmujących się wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i regionalnym, ochroną przyrody oraz waloryzacją wartości przyrodniczych i oceny ryzyka działań społeczno-ekonomicznych,
  • placówkach ochrony przyrody,
  • instytutach naukowo-badawczych,
  • fundacjach rządowych i pozarządowych działających na rzecz środowiska.

Opinie o kierunku zarządzanie zasobami przyrody

Dewastacja środowisk, ginięcie gatunków to jeden z kluczowych problemów współczesności. Ochrona zasobów przyrody to zadanie dla nas wszystkich, aczkolwiek w ujęciu systemowym, na poziomie administracyjnym, decyzyjnym zagadnieniami tymi zająć się muszą specjaliści, osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, wiedzę, doświadczenie.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie zasobami przyrody

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie zasobami przyrody

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie zasobami przyrody

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie