Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie zasobami przyrody

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami przyrody kształcą specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Program kształcenia łączy zagadnienia związane z naukami biologicznymi, ekologią, naukami ekonomicznymi, zarządzaniem, a także aspektami społecznymi.

Zarządzanie zasobami przyrody to studia drugiego stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym. Studentami tego kierunku mogą zostać absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich, obejmujących takie obszary wiedzy jak: ochrona środowiska, biologia, ekologia, a nawet zarządzanie czy nauki społeczne. Studenci zarządzania zasobami przyrody zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony środowiska. Tacy specjaliści są obecnie potrzebni na rynku pracy, szczególnie w sektorach: administracja państwowa, przemysł, consulting czy ochrona przyrody.

Program studiów składa się z modułów kształcenia, które zostały dobrane w taki sposób, aby absolwenci opanował podstawy prawne regulujące ochronę środowiska w Polsce i UE oraz system ochrony przyrody w Polsce.

Studenci kierunku Zarządzanie zasobami przyrody poznają, jak skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody. Część zajęć stanowią zajęcia laboratoryjne oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć sprzyja rozwinięciu umiejętności miękkich, które przydadzą się w pracy na każdym stanowisku, również tych kierowniczych. W trakcie zajęć studenci uczą się sporządzania ocen i waloryzacji środowiskowych, a także formalnych raportów i sprawozdań. Dzięki temu są kompleksowo przygotowani do pracy w administracji publicznej, placówkach naukowo-badawczych oraz w przemyśle.

Możliwości pracy po kierunku Zarządzanie zasobami przyrody
Absolwenci tego kierunku studiów znajdą pracę w:
 • instytucjach i przedsiębiorstwach,
 • jednostkach administracji państwowej zajmujących się wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, planowaniem przestrzennym, rozwojem lokalnym i regionalnym, ochroną przyrody oraz waloryzacją wartości przyrodniczych i oceny ryzyka działań społeczno-ekonomicznych,
 • placówkach ochrony przyrody,
 • instytutach naukowo-badawczych,
 • fundacjach rządowych i pozarządowych działających na rzecz środowiska.
Dla kogo studia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie zasobami przyrody
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie zasobami przyrody
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie zasobami przyrody
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie zasobami przyrody
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie zasobami przyrody
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie zasobami przyrody
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie zasobami przyrody
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu