Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarowanie zasobami naturalnymi

Gospodarowanie zasobami naturalnymi to kierunek studiów o profilu praktycznym na poziomie inżynierskim.

Celem kształcenia jest uzyskanie specjalistów o unikatowej interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach z zakresu wykorzystywania dostępnych zasobów naturalnych, ich zarządzania, przetwarzania i dystrybucji. Kierunek ten zapewnia wykształcenie kadry o szerokim spektrum wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym zarządzania, racjonalnego wykorzystywania, przetwarzania i dystrybucji.

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi posiada interdyscyplinarną, zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauk rolniczych, leśnych, technicznych, ekonomicznych i innych. Ma praktyczne doświadczenie zawodowe w oparciu o zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich mających doświadczenie zdobyte poza uczelnią, bądź przez przedstawicieli przedsiębiorstw i administracji, a także zdobyte podczas odbywania praktyk zawodowych i zajęć w terenie. Ponadto, absolwent posiada kompetencje specjalisty samodzielnie wykonującego ekspertyzy, oceny i opracowania w obszarze rolnośrodowiskowym i leśnym.

Zdobyta wiedza inżynierska upoważnia go do świadczenia pomocy doradczej i kierowniczej, niezbędnej w procesach decyzyjnych. Zdobyty zawód, jako stosunkowo unikatowy i potrzebny, zwłaszcza w skali gminy i regionu czyni go wysoce konkurencyjnym na rynku pracy. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, dotyczącym zagadnień prowadzenia gospodarki zasobami naturalnymi.

Dla kogo studia na kierunku gospodarowanie zasobami naturalnymi

To kierunek dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, świadomych zagrożeń środowiska naturalnego, zaangażowanych w ochronę ginących zasobów.

Program kształcenia na kierunku gospodarowanie zasobami naturalnymi

Problematyka badań związanych z tym kierunkiem studiów koncentruje się wokół zagadnień z zakresu biologii, chemii, ochrony środowiska i technologii produkcji zwierzęcej, które stanowią podstawę do zrozumienia oraz rozwiązywania zadań praktycznych związanych z gospodarowaniem zasobami naturalnymi, w tym bioróżnorodności genetycznej, przyczyn i skutków zagrożeń naturalnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarowanie zasobami naturalnymi

Informacje na temat rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej prowadzącej kierunek uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarowanie zasobami naturalnymi

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi jest przygotowany do podjęcia pracy w takich obszarach, jak: administracja samorządowa i rządowa związana z gospodarką zasobami naturalnymi, organizacje pozarządowe, służby ochrony przyrody, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, leśnictwa i nadleśnictwa, przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej, sektor wodno-ściekowy i melioracyjny, podmioty branżowe związane z rekultywacją środowiska, przedsiębiorstwa specjalizujące się w poszukiwaniu i przetwarzaniu zasobów naturalnych, biura projektowe ds. analiz ryzyka środowiskowego i ocen oddziaływania na środowisko, laboratoria specjalistyczne i firmy konsultingowe.

Opinie o kierunku gospodarowanie zasobami naturalnymi

Kierunek jest odpowiedzią na rosnącą konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami, których możliwości regeneracji i odnowienia są mniejsze niż potrzeby wykorzystania.

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarowanie zasobami naturalnymi

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarowanie zasobami naturalnymi

W których miastach można studiować kierunek gospodarowanie zasobami naturalnymi

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie