Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia nad wojną i wojskowością

Studia nad wojną i wojskowością dostarczają szerokiej wiedzy dotyczącej dziejów wojska i wojskowości oraz konfliktów militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Wyposażają również studenta w znajomość podstaw prawnych związanych z funkcjonowaniem armii, policji oraz innych sił stojących na straży porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Studia opierają się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale mają również dostarczyć umiejętności praktycznych. Temu służą praktyki terenowe, w trakcie których student uzyska bezpośredni wgląd w funkcjonowanie służb mundurowych oraz zajęcia w muzeach, gdzie zapozna się z przeszłością militarną danego miejsca.

Na studiach II stopnia studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech proponowanych specjalności:

 • obrona terytorialna;
 • militarystyka współczesna;
 • dzieje wojen i wojskowości.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku studia nad wojną i wojskowością

Studia adresowane są do osób pasjonujących się historią, interesujących się wojskowością oraz wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą w służbach mundurowych lub jednostkach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym w zakresie wojskowości.

Program kształcenia na kierunku studia nad wojną i wojskowością

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • średniowieczna sztuka wojenna
 • barwa i broń w epoce nowożytnej
 • religie a wojna w okresie nowożytnym
 • społeczno-demograficzne konsekwencje wojen
 • polityka zagraniczna Polski 1918-1989
 • doktryny wojenne w XIX-XXI wieku
 • współczesna sztuka wojenna
 • źródła do historii wojen i wojskowości w XX wieku
 • konflikty zbrojne we współczesnym świecie
 • organizacja sił zbrojnych wiodących państw świata
 • historia wojen morskich od starożytności do XX wieku
 • metodyka i technika rekonstrukcji umundurowania, znaków i medali wojskowych,
 • turystyka militarna w Polsce i na świecie
 • wizerunek wojska i wojny w mediach.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia nad wojną i wojskowością

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy nowożytny
 • język polski.

O przyjęciu na studia II stopnia decydować będzie:

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ocena końcowa na dyplomie.

Perspektywy pracy po kierunku studia nad wojną i wojskowością

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa, mediach, muzeach oraz Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych.

Opinie o kierunku studia nad wojną i wojskowością

„Nie miałem pomysłu na studia, lubię historię, ale jako kierunku studiów z perspektywą pracy w szkole, absolutnie do mnie nie przemawiała. Tak trafiłem na studia nad wojną i wojskowością. Ta tematyka zawsze mnie fascynowała. Czy swoją przyszłość zwiążę ze służbami mundurowymi, tego jeszcze nie wiem, ale kariera wojskowa to chyba całkiem dobry plan.”

Kierunki pokrewne do kierunku studia nad wojną i wojskowością

Jakie uczelnie oferują kierunek studia nad wojną i wojskowością

W których miastach można studiować kierunek studia nad wojną i wojskowością

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi