Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia nad wojną i wojskowością

Studia nad wojną i wojskowością dostarczają szerokiej wiedzy dotyczącej dziejów wojska i wojskowości oraz konfliktów militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. Wyposażają również studenta w znajomość podstaw prawnych związanych z funkcjonowaniem armii, policji oraz innych sił stojących na straży porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Studia opierają się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale mają również dostarczyć umiejętności praktycznych. Temu służą praktyki terenowe, w trakcie których student uzyska bezpośredni wgląd w funkcjonowanie służb mundurowych oraz zajęcia w muzeach, gdzie zapozna się z przeszłością militarną danego miejsca.

Na studiach II stopnia studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech proponowanych specjalności:

 • obrona terytorialna;
 • militarystyka współczesna;
 • dzieje wojen i wojskowości.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku studia nad wojną i wojskowością

Studia adresowane są do osób pasjonujących się historią, interesujących się wojskowością oraz wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą w służbach mundurowych lub jednostkach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym w zakresie wojskowości.

Program kształcenia na kierunku studia nad wojną i wojskowością

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • średniowieczna sztuka wojenna
 • barwa i broń w epoce nowożytnej
 • religie a wojna w okresie nowożytnym
 • społeczno-demograficzne konsekwencje wojen
 • polityka zagraniczna Polski 1918-1989
 • doktryny wojenne w XIX-XXI wieku
 • współczesna sztuka wojenna
 • źródła do historii wojen i wojskowości w XX wieku
 • konflikty zbrojne we współczesnym świecie
 • organizacja sił zbrojnych wiodących państw świata
 • historia wojen morskich od starożytności do XX wieku
 • metodyka i technika rekonstrukcji umundurowania, znaków i medali wojskowych,
 • turystyka militarna w Polsce i na świecie
 • wizerunek wojska i wojny w mediach.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia nad wojną i wojskowością

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy nowożytny
 • język polski.

O przyjęciu na studia II stopnia decydować będzie:

 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ocena końcowa na dyplomie.

Perspektywy pracy po kierunku studia nad wojną i wojskowością

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa, mediach, muzeach oraz Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych.

Opinie o kierunku studia nad wojną i wojskowością

„Nie miałem pomysłu na studia, lubię historię, ale jako kierunku studiów z perspektywą pracy w szkole, absolutnie do mnie nie przemawiała. Tak trafiłem na studia nad wojną i wojskowością. Ta tematyka zawsze mnie fascynowała. Czy swoją przyszłość zwiążę ze służbami mundurowymi, tego jeszcze nie wiem, ale kariera wojskowa to chyba całkiem dobry plan.”

Kierunki pokrewne do kierunku studia nad wojną i wojskowością

Jakie uczelnie oferują kierunek studia nad wojną i wojskowością

W których miastach można studiować kierunek studia nad wojną i wojskowością

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie i woj. małopolskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Zamojska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu