Jakiego kierunku studiów szukasz?

Militarioznawstwo

To studia, o których z pewnością marzy niejeden dorastający chłopak. Militarioznawstwo stanowi propozycję dla tych, którzy studiowanie widzą głównie jako możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań.

Program studiów jest w całości zbudowany wokół zagadnień związanych z historią wojen i wojskowości. Kształcenie na kierunku militarioznawstwo ma służyć przekazaniu studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji, dających możliwość orientacji w pełnym spectrum zagadnień związanych z przeszłością militarną (to założenie wyraźnie odróżniające ten kierunek od bezpieczeństwa narodowego czy wojskoznawstwa). Kształcenie na kierunku militarioznawstwo koncentruje się na przekazywaniu wszechstronnej wiedzy na temat przeszłości i dziedzictwa militarnego, połączonej z umiejętnościami jej promocji i popularyzacji.

Program studiów militarioznawstwa zakłada kształcenie w zakresie szeroko rozumianej historii militarnej i kierunków badań historyczno-wojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, falerystyki, heraldyki itp. Program uwzględnia także obszary wiedzy związane z zachowaniem dziedzictwa przeszłości militarnej oraz form promocji wiedzy o nim w społeczeństwie.

Kierunek oferuje dwie specjalności:

 • popularyzacja wiedzy o militariach (w ramach której studenci będą mogli uzyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do tworzenia, redagowania i edycji szerokiego katalogu tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym)
 • animacja odtwórstwa historycznego (w ramach której studenci otrzymają wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji wszelkich przedsięwzięć popularyzatorskich związanych z rekonstrukcją przeszłości militarnej).

Dla kogo studia na kierunku militarioznawstwo

Militarioznawstwo to studia odpowiednie dla pasjonatów historii i wojskowości. Kierunkiem powinni zainteresować się ci, dla których ważniejsze od dochodowego zawodu jest zgłębianie własnych zainteresowań i pasji.

Program kształcenia na kierunku militarioznawstwo

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach kierunku Militarioznawstwo:

 • uzbrojenie i technika wojskowa
 • strategia w wojnach morskich
 • organizacja armii
 • wojsko a gospodarka
 • wojna i wojskowość do upadku Imperium Rzymskiego
 • wojna i wojskowość w wiekach średnich
 • wojna i wojskowość do wybuchu Rewolucji Francuskiej
 • wojna i wojskowość do I wojny światowej
 • wojna i wojskowość do końca zimnej wojny
 • prawo i gospodarka w Polsce i Unii Europejskiej
 • zarys dziejów Wojska Polskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku militarioznawstwo

Najważniejszym przedmiotem punktowanym podczas rekrutacji na kierunek militarioznawstwo jest historia.

Perspektywy pracy po kierunku militarioznawstwo

Absolwenci mogą znaleźć pracę m.in. w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się odtwórstwem historycznym lub w wydawnictwach.

Jako konsultanci mogą pracować również przy produkcjach związanych z mediami masowymi (np. filmy lub gry komputerowe), w szczególności dotyczących problematyki z zakresu historii wojskowości.

Opinie o kierunku militarioznawstwo

Kierunki pokrewne do kierunku militarioznawstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek militarioznawstwo

W których miastach można studiować kierunek militarioznawstwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim