Jakiego kierunku studiów szukasz?

Wojskoznawstwo

Studia na kierunku wojskoznawstwo są unikalną propozycją kształcenia specjalistów związanych z funkcjonowaniem polskich sił zbrojnych.

Polskie Wojsko potrzebuje ludzi sprawnych intelektualnie i doskonale przygotowanych zawodowo, tak teoretycznie, jak i praktycznie. Takimi będą osoby legitymujące się dyplomem licencjata wojskoznawstwa. Zdobyta na studiach specyficzna wiedza wojskoznawcza znacznie ułatwi wykonywanie obowiązków służbowych oraz będzie podstawą, a nawet gwarancją, sukcesu w karierze wojskowej.

Studia na tym kierunku pozwalają na poznanie historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych, badanie zagadnień wojskowości w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych.

Przygotowują do aktywnego popularyzowania i udziału w rekonstrukcjach historycznych młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku.

Przykładowe specjalności na kierunku wojskoznawstwo:

 • człowiek a wojna
 • wojny i siły zbrojne w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.
 • ochrona informacji
 • promocja wojska i jego tradycji.


Dla kogo studia na kierunku wojskoznawstwo

Ten kierunek z powodzeniem mogą studiować osoby, których pasją jest historia wojskowa, szeroko pojęta problematyka militariów, członkowie klubów rekonstrukcji historycznych i pracownicy instytucji zajmujących się ochroną miejsc pamięci narodowej.

Program kształcenia na kierunku wojskoznawstwo

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • prawne podstawy funkcjonowania polskich sił zbrojnych
 • sztuka wojenna starożytności
 • geografia historyczna
 • systemy polityczne po 1945 r.
 • wstęp do badań wojskoznawczych
 • historiografia wojska i służb mundurowych
 • geografia wojenna
 • polskie i europejskie tradycje wojskowe
 • bronioznawstwo
 • muzealnictwo wojskowe
 • falerystyka i weksylologia
 • bezpieczeństwo narodowe Polski po 1945 r.
 • dzieje i współczesność architektury obronnej i inżynierii wojskowej
 • historia i współczesność sił oraz służb specjalnych
 • siły zbrojne w świecie po II wojnie światowej.

Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach wojskowych i policyjnych, przedsiębiorstwach współpracujących z instytucjami wojskowymi, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, stowarzyszeniach społecznych propagujących postawy proobronne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku wojskoznawstwo

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Uwzględniane są najczęściej wybrane przedmioty spośród:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia
 • chemia
 • filozofia.

Szczegóły dotyczące przeliczania punktów znajdują się w serwisach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku wojskoznawstwo

Absolwenci wojskoznawstwo są przygotowani do pracy w:

 • instytucjach wojskowych
 • służbach ochrony granic
 • służbach mundurowych
 • administracji państwowej i samorządowej
 • przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką
 • placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych
 • instytucjach popularyzacji dziedzictwa historycznego
 • muzeach
 • mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa.

Opinie o kierunku wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych.

Studia oferuje jedynie trzy uczelnie.

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym.

Kierunki pokrewne do kierunku wojskoznawstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek wojskoznawstwo

W których miastach można studiować kierunek wojskoznawstwo

Komentarze (1)

Miki
Wydaje się, że to studia dla pasjonatów militariów i wojskowości. Praktyczniejsze według mnie są kierunki związane z bezpieczeństwiem, obronnością itp.
07.11.2019

Zobacz również

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu