Jakiego kierunku studiów szukasz?

Wojskoznawstwo

Studia na kierunku wojskoznawstwo są unikalną propozycją kształcenia specjalistów związanych z funkcjonowaniem polskich sił zbrojnych.

Polskie Wojsko potrzebuje ludzi sprawnych intelektualnie i doskonale przygotowanych zawodowo, tak teoretycznie, jak i praktycznie. Takimi będą osoby legitymujące się dyplomem licencjata wojskoznawstwa. Zdobyta na studiach specyficzna wiedza wojskoznawcza znacznie ułatwi wykonywanie obowiązków służbowych oraz będzie podstawą, a nawet gwarancją, sukcesu w karierze wojskowej.

Studia na tym kierunku pozwalają na poznanie historii wojen i konfliktów zbrojnych oraz dziejów wojska i innych służb mundurowych, badanie zagadnień wojskowości w różnych okresach historycznych, kontekstach kulturowych i cywilizacyjnych.

Przygotowują do aktywnego popularyzowania i udziału w rekonstrukcjach historycznych młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku.

Przykładowe specjalności na kierunku wojskoznawstwo:

 • człowiek a wojna
 • wojny i siły zbrojne w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.
 • ochrona informacji
 • promocja wojska i jego tradycji.

Dla kogo studia na kierunku wojskoznawstwo

Ten kierunek z powodzeniem mogą studiować osoby, których pasją jest historia wojskowa, szeroko pojęta problematyka militariów, członkowie klubów rekonstrukcji historycznych i pracownicy instytucji zajmujących się ochroną miejsc pamięci narodowej.

Program kształcenia na kierunku wojskoznawstwo

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • prawne podstawy funkcjonowania polskich sił zbrojnych
 • sztuka wojenna starożytności
 • geografia historyczna
 • systemy polityczne po 1945 r.
 • wstęp do badań wojskoznawczych
 • historiografia wojska i służb mundurowych
 • geografia wojenna
 • polskie i europejskie tradycje wojskowe
 • bronioznawstwo
 • muzealnictwo wojskowe
 • falerystyka i weksylologia
 • bezpieczeństwo narodowe Polski po 1945 r.
 • dzieje i współczesność architektury obronnej i inżynierii wojskowej
 • historia i współczesność sił oraz służb specjalnych
 • siły zbrojne w świecie po II wojnie światowej.

Studenci odbywają praktyki w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, jednostkach wojskowych i policyjnych, przedsiębiorstwach współpracujących z instytucjami wojskowymi, Strażą Graniczną, służbami celnymi oraz innymi służbami mundurowymi, instytucjach edukacyjnych, muzealnych i kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu, stowarzyszeniach społecznych propagujących postawy proobronne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku wojskoznawstwo

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Uwzględniane są najczęściej wybrane przedmioty spośród:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia
 • chemia
 • filozofia.

Szczegóły dotyczące przeliczania punktów znajdują się w serwisach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku wojskoznawstwo

Absolwenci wojskoznawstwo są przygotowani do pracy w:

 • instytucjach wojskowych
 • służbach ochrony granic
 • służbach mundurowych
 • administracji państwowej i samorządowej
 • przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką
 • placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych
 • instytucjach popularyzacji dziedzictwa historycznego
 • muzeach
 • mediach lub ich strukturach specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa.

Opinie o kierunku wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo jest kierunkiem unikatowym, którego program dostosowany jest do specyficznych potrzeb polskich sił zbrojnych.

Studia oferuje jedynie trzy uczelnie.

Kierunek realizowany jest w systemie dwustopniowym.

Kierunki pokrewne do kierunku wojskoznawstwo

Jakie uczelnie oferują kierunek wojskoznawstwo

W których miastach można studiować kierunek wojskoznawstwo

Komentarze (1)

Miki
Wydaje się, że to studia dla pasjonatów militariów i wojskowości. Praktyczniejsze według mnie są kierunki związane z bezpieczeństwiem, obronnością itp.
07.11.2019

Zobacz również

 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Piotrkowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie