Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dowodzenie

Dowodzenie to kierunek studiów prowadzony, w zależności od wybranej uczelni, jako studia I stopnia, bądź jednolite studia magisterskie. Adresowany jest do kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające objęcie stanowisk dowódczych (dowódcy plutonu lub równorzędne) w jednostkach i instytucjach wojskowych.

Na kierunku Dowodzenie oferowane są następujące specjalności:

 • dowodzenie pododdziałami pancerno-zmechanizowanymi - specjalność pancerna lub zmechanizowana
 • dowodzenie pododdziałami aeromobilnymi
 • dowodzenie pododdziałami rozpoznania ogólnego
 • dowodzenie pododdziałami wojsk rakietowych i artylerii - specjalność artyleria rakietowa lub lufowa
 • dowodzenie pododdziałami artylerii przeciwlotniczej
 • planowanie i organizacja działań wojsk obrony terytorialnej
 • praca analityczno-sztabowa.

W program studiów oprócz przedmiotów specjalistycznych, przewidziano spotkania z zagranicznymi ekspertami, profesorami i dowódcami w ramach programu Katedra Ad hoc, spotkania z wybitnymi dowódcami i ekspertami z kraju, przedmioty fakultatywne w języku angielskim, koła i sekcje naukowe, uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Dla kogo studia na kierunku dowodzenie

Studia wojskowo wymagają wiele zaangażowania od kandydat. Dlatego też przyszłą aktywność zawodową określa się to mianem służby wojskowej, a nie tylko pracy.

Kandydat musi zdawać sobie sprawę z poświęceń jakie będzie musiał ponieść np. podczas drugich wyjazdów czy szkoleń.

Co więcej przyszły dowódca powinien potrafić ocenić sytuację i wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów. Powinien umieć krytycznie ocenić i analizować sytuacje oraz prognozować skutki podejmowanych decyzji.

Program kształcenia na kierunku dowodzenie

W program studiów oprócz przedmiotów specjalistycznych, przewidziano spotkania z zagranicznymi ekspertami, profesorami i dowódcami w ramach programu Katedra Ad hoc, spotkania z wybitnymi dowódcami i ekspertami z kraju, przedmioty fakultatywne w języku angielskim, koła i sekcje naukowe, uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • historia Polski
 • podstawy etyki zawodowej
 • elementy wsparcia teleinformatycznego w dowodzeniu
 • dowodzenie
 • praca sztabowa
 • podstawy teorii walki zbrojnej
 • Siły Zbrojne RP
 • działania taktyczne
 • Wojska Specjalne
 • Siły Powietrzne
 • armie innych państw
 • ocena środowiska działań militarnych
 • identyfikacja cyberzagrożeń
 • rozpoznanie wojskowe
 • prakseologia w działaniach militarnych
 • taktyka Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej
 • działania nieregularne
 • wybrane aspekty logistyki cywilnej na potrzeby sił zbrojnych
 • analiza przeciwdziałania zagrożeniom powietrznym
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • administracja publiczna w systemie obronnym państwa.

Studia mają charakter praktyczny. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w wymiarze 24 tygodni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dowodzenie

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia:

 • informatyka
 • geografia
 • matematyka
 • historia
 • WOS
 • język obcy nowożytny.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku dowodzenie

Absolwent kierunku Dowodzenie będzie posiadał wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne, które umożliwią:

 • realizację zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, na poziomie taktycznym
 • wykonywanie zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej
 • podjęcie pracy w komórkach organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • aplikację do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
 • podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

Opinie o kierunku dowodzenie

Jesteś ciekawy jak wyglądają studia wojskowe? Obejrzyj i sam oceń czy ta ścieżka kariery jest dla Ciebie!


Kierunki pokrewne do kierunku dowodzenie

Jakie uczelnie oferują kierunek dowodzenie

W których miastach można studiować kierunek dowodzenie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również