Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dowodzenie

Dowodzenie to kierunek studiów prowadzony, w zależności od wybranej uczelni, jako studia I stopnia, bądź jednolite studia magisterskie. Adresowany jest do kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje umożliwiające objęcie stanowisk dowódczych (dowódcy plutonu lub równorzędne) w jednostkach i instytucjach wojskowych.

Na kierunku Dowodzenie oferowane są następujące specjalności:

 • dowodzenie pododdziałami pancerno-zmechanizowanymi - specjalność pancerna lub zmechanizowana
 • dowodzenie pododdziałami aeromobilnymi
 • dowodzenie pododdziałami rozpoznania ogólnego
 • dowodzenie pododdziałami wojsk rakietowych i artylerii - specjalność artyleria rakietowa lub lufowa
 • dowodzenie pododdziałami artylerii przeciwlotniczej
 • planowanie i organizacja działań wojsk obrony terytorialnej
 • praca analityczno-sztabowa.

W program studiów oprócz przedmiotów specjalistycznych, przewidziano spotkania z zagranicznymi ekspertami, profesorami i dowódcami w ramach programu Katedra Ad hoc, spotkania z wybitnymi dowódcami i ekspertami z kraju, przedmioty fakultatywne w języku angielskim, koła i sekcje naukowe, uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

Dla kogo studia na kierunku dowodzenie

Studia wojskowo wymagają wiele zaangażowania od kandydat. Dlatego też przyszłą aktywność zawodową określa się to mianem służby wojskowej, a nie tylko pracy.

Kandydat musi zdawać sobie sprawę z poświęceń jakie będzie musiał ponieść np. podczas drugich wyjazdów czy szkoleń.

Co więcej przyszły dowódca powinien potrafić ocenić sytuację i wykorzystywać posiadaną wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów. Powinien umieć krytycznie ocenić i analizować sytuacje oraz prognozować skutki podejmowanych decyzji.

Program kształcenia na kierunku dowodzenie

W program studiów oprócz przedmiotów specjalistycznych, przewidziano spotkania z zagranicznymi ekspertami, profesorami i dowódcami w ramach programu Katedra Ad hoc, spotkania z wybitnymi dowódcami i ekspertami z kraju, przedmioty fakultatywne w języku angielskim, koła i sekcje naukowe, uczestnictwo w szkoleniach i przedsięwzięciach międzynarodowych w kraju i za granicą.

W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • historia Polski
 • podstawy etyki zawodowej
 • elementy wsparcia teleinformatycznego w dowodzeniu
 • dowodzenie
 • praca sztabowa
 • podstawy teorii walki zbrojnej
 • Siły Zbrojne RP
 • działania taktyczne
 • Wojska Specjalne
 • Siły Powietrzne
 • armie innych państw
 • ocena środowiska działań militarnych
 • identyfikacja cyberzagrożeń
 • rozpoznanie wojskowe
 • prakseologia w działaniach militarnych
 • taktyka Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony Terytorialnej
 • działania nieregularne
 • wybrane aspekty logistyki cywilnej na potrzeby sił zbrojnych
 • analiza przeciwdziałania zagrożeniom powietrznym
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • administracja publiczna w systemie obronnym państwa.

Studia mają charakter praktyczny. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w wymiarze 24 tygodni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dowodzenie

Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia:

 • informatyka
 • geografia
 • matematyka
 • historia
 • WOS
 • język obcy nowożytny.

Wybierając konkretną uczelnię zawsze należy wcześniej sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku dowodzenie

Absolwent kierunku Dowodzenie będzie posiadał wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne, które umożliwią:

 • realizację zadań w komórkach i jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych RP, na poziomie taktycznym
 • wykonywanie zadań w jednostkach organizacyjnych terenowych organów administracji wojskowej
 • podjęcie pracy w komórkach organizacyjnych administracji samorządowej realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • aplikację do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego
 • podjęcie pracy w podmiotach gospodarczych realizujących zadania na rzecz systemu obronnego państwa.

Opinie o kierunku dowodzenie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku dowodzenie

Jakie uczelnie oferują kierunek dowodzenie

W których miastach można studiować kierunek dowodzenie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Tarnowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania