Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lotnictwo i kosmonautyka

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka są ukierunkowane na przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

Ich celem jest przybliżenie najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.

Studenci kierunku już od pierwszego roku poznają przepisy zdatności lotnej, zasady projektowania elementów jak i całej struktury samolotów i statków kosmicznych oraz budowę i zasady pracy silników. Kształcą się w zakresie wyposażenia pokładowego, do którego należą między innymi: wyposażenie energetyczne, nawigacyjne, hydrauliczne, pneumatyczne, diagnostyczne, łącznościowe lub lokalizacyjne.

Kierunek realizowany jest na politechnikach oraz uczelniach wojskowych. Można go zatem studiować również na studiach wojskowych.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • awionika
 • pilotaż
 • silniki lotnicze
 • pilotaż statków powietrznych
 • transport lotniczy
 • silniki lotnicze i płatowce
 • bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem
 • projektowanie konstrukcji lotniczych
 • bezzałogowe statki powietrzne
 • inżynieria lotnicza
 • napędy lotnicze
 • uzbrojenie lotnicze.

Dla kogo studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Kandydaci na kierunek lotnictwo i kosmonautyka powinni interesować się studiowaną dziedziną, techniką lotniczą, jej wyzwaniami.

Inżynierskie studia wymagają predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych, technicznego zmysłu, wyobraźni.

Od kandydatów na studia wojskowe oczekuje się ukształtowanej postawy patriotycznej i poszanowania tradycji narodowej oraz oręża narodowego.

To zatem studia dla osób zdeterminowanych, podporządkowanych rygorom wojskowym, odpowiedzialnych.

Program kształcenia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia na lotnictwie i kosmonautyce:

 • nawigacja
 • matematyka
 • fizyka
 • grafika inżynierska
 • mechanika ogólna
 • mechanika płynów
 • wytrzymałość materiałów
 • łączność
 • paliwa i smary
 • podstawy automatyki,
 • podstawy pilotażu
 • napędy lotnicze i kosmiczne
 • aerodynamika
 • planowanie lotu
 • budowa statków powietrznych
 • napędy bezzałogowych statków powietrznych
 • osprzęt i sterowanie silnika.

Program studiów wojskowych jest rozszerzony o przedmioty wojskowe zgodnie ze standardem kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Rekrutacja na kierunek odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z określonych przedmiotów. Najczęściej pod uwagę są brane:

 • matematyka
 • język obcy,

a także przedmiot do wyboru spośród:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka.

Na specjalność pilotaż, wybieraną w toku studiów, należy, oprócz odpowiednich wyników, dodatkowo posiadać licencję pilota turystycznego samolotowego PPL(A) oraz orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych muszą spełnić dodatkowe wymogi. Przede wszystkim muszą być obywatelami polskimi i posiadać zaświadczenie o niekaralności. Przechodzą ponadto specjalistyczne badania lub dostarczają zaświadczenie o stanie zdrowia. Ich również na wybrane kierunki obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, test sprawności fizycznej lub – jak w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie – weryfikacja predyspozycji do pełnienia służby na stanowisku pilota.

Wybierając konkretną uczelnię należy szczegółowo sprawdzać wymogi rekrutacyjne, obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Absolwenci kierunku lotnictwoi kosmonautyka znajdują zatrudnienie w:

 • lotnictwie cywilnym i wojskowym
 • służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
 • zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
 • transporcie lotniczym, jako obsługa naziemna portów lotniczych oraz w infrastrukturze transportu lotniczego
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu lotniczego i kosmicznego
 • firmy projektowe i produkcyjne spoza branży lotniczej – wdrażające zaawansowane technologie konstrukcyjne, materiałowe i informatyczne.

Absolwenci wybranych specjalności zostają pilotami samolotów pasażerskich, czy bezzałogowych statków powietrznych. Są zatrudniani w policji, wojsku, straży pożarnej, rolnictwie i leśnictwie, instytucjach reagowania kryzysowego, zakładach przemysłu lotniczego oraz eksploatujących statki powietrzne.

Opinie o kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Wykształcenie uzyskane po ukończeniu kierunku lotnictwo i kosmonautyka jest wysoce specjalistyczne, elitarne.

Oferuje je kilka tylko uczelni. Są to politechniki oraz uczelnie wojskowe.

Kierunek stanowi przepustkę do karieru w branży lotniczej. Zawód pilota, możliwy po ukończeniu konkretnych specjalności, niewątpliwie budzi respekt, podziw, a satysfakcjonujące zarobki dodatkowo kreują aurę niezwykłości wokół tego zawodu.

W przypadku studiów wojskowych na kierunku lotnictwo i kosmonautyka na uwagę zasługuje przejrzysta ścieżka rozwoju zawodowego. Pewne powołanie do stałej zawodowej służby wojskowej po studiach, zapewnione warunki bytowe w trakcie kształcenia, szybkie osiągnięcie wieku emerytalnego w pracy w strukturach wojskowych decydują o popularności kierunku.

Jak w praktyce wyglądają zajęcia na lotnictwie i kosmonautyce:


Kierunki pokrewne do kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Jakie uczelnie oferują kierunek lotnictwo i kosmonautyka

W których miastach można studiować kierunek lotnictwo i kosmonautyka

Komentarze (1)

Tomek
Droga do zawodu pilota wcale nie prowadzi przez studia na lotnictwie. Co innego studia wojskowe, lotnictwo wojskowe. Ale piloci cywilni to aerokluby, kursy, wylatane godziny itpl
21.10.2019

Zobacz również

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Łódzka
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • AMA Film Academy w Krakowie