Jakiego kierunku studiów szukasz?

Lotnictwo i kosmonautyka

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka są ukierunkowane na przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.

Ich celem jest przybliżenie najbardziej zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych wykorzystujących nowatorskie technologie i rozwiązania techniczne oparte o nowoczesne materiały, techniki komputerowe, elektronikę oraz rozbudowane systemy diagnostyczne zapewniające bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.

Studenci kierunku już od pierwszego roku poznają przepisy zdatności lotnej, zasady projektowania elementów jak i całej struktury samolotów i statków kosmicznych oraz budowę i zasady pracy silników. Kształcą się w zakresie wyposażenia pokładowego, do którego należą między innymi: wyposażenie energetyczne, nawigacyjne, hydrauliczne, pneumatyczne, diagnostyczne, łącznościowe lub lokalizacyjne.

Kierunek realizowany jest na politechnikach oraz uczelniach wojskowych. Można go zatem studiować również na studiach wojskowych.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • awionika
 • pilotaż
 • silniki lotnicze
 • pilotaż statków powietrznych
 • transport lotniczy
 • silniki lotnicze i płatowce
 • bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem
 • projektowanie konstrukcji lotniczych
 • bezzałogowe statki powietrzne
 • inżynieria lotnicza
 • napędy lotnicze
 • uzbrojenie lotnicze.

Dla kogo studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Kandydaci na kierunek lotnictwo i kosmonautyka powinni interesować się studiowaną dziedziną, techniką lotniczą, jej wyzwaniami.

Inżynierskie studia wymagają predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych, technicznego zmysłu, wyobraźni.

Od kandydatów na studia wojskowe oczekuje się ukształtowanej postawy patriotycznej i poszanowania tradycji narodowej oraz oręża narodowego.

To zatem studia dla osób zdeterminowanych, podporządkowanych rygorom wojskowym, odpowiedzialnych.

Program kształcenia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia na lotnictwie i kosmonautyce:

 • nawigacja
 • matematyka
 • fizyka
 • grafika inżynierska
 • mechanika ogólna
 • mechanika płynów
 • wytrzymałość materiałów
 • łączność
 • paliwa i smary
 • podstawy automatyki,
 • podstawy pilotażu
 • napędy lotnicze i kosmiczne
 • aerodynamika
 • planowanie lotu
 • budowa statków powietrznych
 • napędy bezzałogowych statków powietrznych
 • osprzęt i sterowanie silnika.

Program studiów wojskowych jest rozszerzony o przedmioty wojskowe zgodnie ze standardem kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Rekrutacja na kierunek odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z określonych przedmiotów. Najczęściej pod uwagę są brane:

 • matematyka
 • język obcy,

a także przedmiot do wyboru spośród:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka.

Na specjalność pilotaż, wybieraną w toku studiów, należy, oprócz odpowiednich wyników, dodatkowo posiadać licencję pilota turystycznego samolotowego PPL(A) oraz orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy pierwszej.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych muszą spełnić dodatkowe wymogi. Przede wszystkim muszą być obywatelami polskimi i posiadać zaświadczenie o niekaralności. Przechodzą ponadto specjalistyczne badania lub dostarczają zaświadczenie o stanie zdrowia. Ich również na wybrane kierunki obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna, test sprawności fizycznej lub – jak w przypadku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie – weryfikacja predyspozycji do pełnienia służby na stanowisku pilota.

Wybierając konkretną uczelnię należy szczegółowo sprawdzać wymogi rekrutacyjne, obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Absolwenci kierunku lotnictwoi kosmonautyka znajdują zatrudnienie w:

 • lotnictwie cywilnym i wojskowym
 • służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
 • zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
 • transporcie lotniczym, jako obsługa naziemna portów lotniczych oraz w infrastrukturze transportu lotniczego
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu lotniczego i kosmicznego
 • firmy projektowe i produkcyjne spoza branży lotniczej – wdrażające zaawansowane technologie konstrukcyjne, materiałowe i informatyczne.

Absolwenci wybranych specjalności zostają pilotami samolotów pasażerskich, czy bezzałogowych statków powietrznych. Są zatrudniani w policji, wojsku, straży pożarnej, rolnictwie i leśnictwie, instytucjach reagowania kryzysowego, zakładach przemysłu lotniczego oraz eksploatujących statki powietrzne.

Opinie o kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Wykształcenie uzyskane po ukończeniu kierunku lotnictwo i kosmonautyka jest wysoce specjalistyczne, elitarne.

Oferuje je kilka tylko uczelni. Są to politechniki oraz uczelnie wojskowe.

Kierunek stanowi przepustkę do karieru w branży lotniczej. Zawód pilota, możliwy po ukończeniu konkretnych specjalności, niewątpliwie budzi respekt, podziw, a satysfakcjonujące zarobki dodatkowo kreują aurę niezwykłości wokół tego zawodu.

W przypadku studiów wojskowych na kierunku lotnictwo i kosmonautyka na uwagę zasługuje przejrzysta ścieżka rozwoju zawodowego. Pewne powołanie do stałej zawodowej służby wojskowej po studiach, zapewnione warunki bytowe w trakcie kształcenia, szybkie osiągnięcie wieku emerytalnego w pracy w strukturach wojskowych decydują o popularności kierunku.

Jak w praktyce wyglądają zajęcia na lotnictwie i kosmonautyce:


Kierunki pokrewne do kierunku lotnictwo i kosmonautyka

Jakie uczelnie oferują kierunek lotnictwo i kosmonautyka

W których miastach można studiować kierunek lotnictwo i kosmonautyka

Komentarze (1)

Tomek
Droga do zawodu pilota wcale nie prowadzi przez studia na lotnictwie. Co innego studia wojskowe, lotnictwo wojskowe. Ale piloci cywilni to aerokluby, kursy, wylatane godziny itpl
21.10.2019

Zobacz również

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie