Akademia Jagiellońska w Toruniu

uczelnia niepubliczna, 87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 23 / Prosta 4, (+) 695 000 014, kontakt@aj.torun.pl

Rekrutacja - Akademia Jagiellońska w Toruniu

Podejmij studia w Toruniu - Kolegium Jagiellońskie czeka

Na podstawie podanych przez Kandydata danych Biuro rekrutacji przygotuje umowę o naukę i skontaktuje się celem jej podpisania.

Na spotkanie przygotuj wymagane dokumenty.

 • świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty do okazania

Wysłanie formularza stanowi rezerwację miejsca na studia w ramach aktualnie obowiązującej promocji, jednak do dopełnienia procesu rekrutacji konieczna jest osobista wizyta w siedzibie uczelni przy ul. Jęczmiennej 23 w Toruniu, złożenie wymaganych dokumentów i podpisanie umowy o naukę.

Kontakt do Biura rekrutacji

ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń
telefon: 695 000 014
mail: rekrutacja@kj.edu.pl

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów bierze udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Białostocka
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu