Jakiego artykułu szukasz?

Administracja w Krakowie

Współczesne urzędy potrzebują zarówno urzędników, jak i ekspertów. Specyfika administracji, polegająca na bezpośrednim kontakcie z obywatelem stawia wysokie wymagania zawodowe i etyczne w odniesieniu do jej pracowników. W korpusie urzędniczym doskonale odnajdą się osoby dokładne, dociekliwe, cierpliwe, swobodnie poruszające się w przepisach prawa, łatwo nawiązujące kontakt, uczciwe.

Administracja w Krakowie

Studenci Administracji uczą się nowoczesnego podejście do jakości obsługi petenta w instytucjach administracji publicznej, skutecznej komunikacji, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, organizowania pracy, zdobywają kompetencje do działania w sposób obywatelski.

Program studiów łączy elementy prawa i ekonomii z interdyscyplinarnym podejściem oraz kształtowaniem umiejętności miękkich.

Administracja w Krakowie – studia

Oferta edukacyjna Krakowa w zakresie administracji to kilka kierunków oraz całkiem spory wybór różnorodnych specjalności.

Administracja, specjalności:

 • procedury w administracji
 • business administration
 • finanse i zamówienia publiczne
 • gospodarka komunalna
 • kadry w administracji
 • public administration: a comparative perspective

Administracja i polityka publiczna, specjalności:

 • administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • administracja publiczna i służby państwowe
 • administration and public policy in the European Union
 • administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • administracja samorządowa i rozwój lokalny
 • zarządzanie kapitałem ludzkim

Gospodarka i administracja publiczna, specjalności:

 • menedżer finansów publicznych
 • menedżer samorządu terytorialnego
 • expert in leadership and change management in public organizations

Aktualną ofertę sprawdzaj na https://opinieouczelniach.pl/studia-krakow/.

Administracja w Krakowie – uczelnie i rekrutacja

Kierunek ten oferują zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczna szkoła wyższa:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Akademia Ignatianum w Krakowie

Rekrutacja do uczelni publicznej odbywa się w oparciu o wyniki maturalne z określonych przedmiotów. Najczęściej punktowane są język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, również inne.

Kandydaci do niepublicznej szkoły wyższej przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Administracja w Krakowie – praca

Absolwenci Administracji to wykwalifikowane kadry korpusu urzędniczego. Znajdują zatrudnienie w:

 • administracja samorządowa i rządowa
 • administracja skarbowa
 • administracja w wymiarze sprawiedliwości
 • służby publiczne (Policja, ABW, CBA)
 • administracja w szkolnictwie wyższym
 • działy prawne
 • działy zamówień publicznych
 • obsługa zarządów spółek
 • fundacje i stowarzyszenia
 • obsługa biurowa firm.

Powiązane treści

Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Katowicach, Częstochowie i woj. śląskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i woj. pomorskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
Studia prawnicze w Krakowie i woj. małopolskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
​Studia prawnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia prawnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni