Jakiego kierunku studiów szukasz?

Comparative heritage studies

Comparative Heritage Studies to dwuletnie anglojęzyczne studia magisterskie oferowane przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich program oferuje studentom zapoznanie się z szerokim spektrum dziedzictwa kulturowego (literatura, sztuka, teatr, architektura, przestrzenie miejskie, miejsca pamięci), zwłaszcza spotykanego w Krakowie lub w innych miejscach wyszczególnionych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

To studia kształcące młodych badaczy, którzy w sposób krytyczny i porównawczy korzystają z interdyscyplinarnych narzędzi, by pracować w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku.

Dla kogo studia na kierunku comparative heritage studies

Kierunek Comparative Heritage Studies jest odpowiedni dla humanistów, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego, nawiązać międzynarodowe kontakty i umocnić swoją znajomość języka angielskiego.

Program kształcenia na kierunku comparative heritage studies

W planie zajęć znalazły się takie przedmioty jak:

 • teoria kultury
 • historia kultury i literatury polskiej w perspektywie porównawczej
 • socjologia i antropologia literatury
 • wprowadzenie do studiów nad pamięcią i obrazem
 • wprowadzenie do humanistyki cyfrowej
 • wprowadzenie do przekładoznawstwa
 • performatyka
 • metodologia badań kulturowych
 • nowoczesne badania nad obrazem
 • kultura małych wspólnot w Europie Środkowej i Wschodniej
 • kulturowa historia komparatystyki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku comparative heritage studies

Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej z tytułem licencjata) uzyskany na kierunkach w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych.

Perspektywy pracy po kierunku comparative heritage studies

Absolwenci kierunku mogą pracować w międzynarodowych instytucjach kultury, zwłaszcza muzeach i placówkach archiwalno-badawczych, dyplomatycznych lub naukowych, wydawnictwach czy bibliotekach.

Opinie o kierunku comparative heritage studies

GALINA (Russia): The programme offered by the Centre for Advanced Studies in the Humanities (CASH) of the Jagiellonian University gives a unique opportunity for foreigners and locals to gain in depth knowledge of Polish culture and practice to research it. The immersive and comparative contact with heritage can turn out to be a far more reaching method of expanding Polish culture worldwide than it might appear at first.

SHENG (China): Kraków is one of the best cities I have visited in Europe. Of course, I am living here too, and this city is full of arts and nightlife, you will enjoy it here. Studying at Jagiellonian University is a nice thing, the faculty at our centre is very helpful. As an Asian student, I feel it is not easy to learn European culture, be ready for this and you will have a lot of things to do. By the way, winter is a cold season, live in Poland with learning some Polish, you will live better.

MEHEK (Pakistan): I feel honored that I chose to study in a university which dates its legacy back to 1364. COHES program gave me a chance to meet people from all over the globe, which would have been a rare opportunity otherwise. My masters’ degree has made me an individual who can look at issues critically. It has given me an edge over others to think broadly about various subjects, especially to look at heritage through a comparative lens. My degree has taught me to explore the topic at hand and look at it critically through different perspectives and hence, has helped me to grow as an individual intellectually. Therefore, this two year journey has been an enriching experience which includes fun, learning and memorable moments which I will treasure for the rest of my life.

(źródło: https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/programmes/ma-chs)

Kierunki pokrewne do kierunku comparative heritage studies

Jakie uczelnie oferują kierunek comparative heritage studies

W których miastach można studiować kierunek comparative heritage studies

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu