Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze to jedna z dziedzin nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku opierają się za zgłębianiu wiedzy z zakresu antropologii i historii kultury oraz badania mechanizmów funkcjonowania różnych mediów.

Media badane są zarówno w ich podstawowej formie: słowa, obrazu, gestu; jak i w ich różnych postaciach: od prasy i książki, przez film i fotografię po radio i Internet.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i mają charakter dwustopniowy: studia licencjackie i studia magisterskie.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Studia adresowane są do humanistów, pasjonatów literatury, filmu, teatru, sztuk plastycznych. To kierunek dla osób otwartych i kreatywnych, interesujących się zarówno kulturą wysoką jaki i masową kulturą popularną.

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Zajęcia dostarczają studentom szerokiej wiedzy humanistycznej (podstawy filozofii, logiki, estetyki, poetyki, kultury antycznej. W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Antropologia kultury
 • Historia kultury antycznej
 • Historia kultury polskiej do końca XVIII w.
 • Logika i semiotyka
 • Historia filozofii
 • Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
 • Wprowadzenie do wiedzy o filmie
 • Biblia w kulturze
 • Historia kultury polskiej XIX w.
 • Antropologia kultury wizualnej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie świadectw to przede wszystkim:

 • język polski
 • matematyka
 • jeden język obcy do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. słowacki, j. portugalski, j. szwedzki
 • jeden przedmiot do wyboru: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język obcy nowożytny, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, geografia, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej (łemkowski), język regionalny (kaszubski)

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Absolwenci tego kierunku dysponują umiejętnością analizy, interpretacji i komunikacji oraz szeroką wiedzą humanistyczną.

Potrafią myśleć abstrakcyjnie i mają kreatywne spojrzenie na otaczający świat. Dzięki temu nie są zamknięci w wąskiej niszy, ale przygotowani do pracy w różnych instytucjach i środowiskach. Są cenieni jako dziennikarze, krytycy filmowi i teatralni, redaktorzy, wydawcy.

Zajmują się popularyzowaniem nauki i kultury, są specjalistami w zakresie mediów społecznościowych i PR. Odnoszą również sukcesy jako pisarze i poeci.

Opinie o kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Osoby zainteresowane tym kierunkiem powinny odwiedzić stronę Studenckiego Koła Kulturoznawczego, przyjrzeć się studiom od strony praktycznej oraz poznać opinie studentów kierunku:

https://kolokulturoznawcze.wordpress.com

http://sekcja-filmu.prv.pl/

Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo - wiedza o kulturze

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska