Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo europejskie

Studia na kierunku Kulturoznawstwo europejskie kształcą w zakresie teorii, historii, antropologii i semiotyki kultury europejskiej.

Wybierając tę propozycję edukacyjną, zdobędziesz wiedzę uwarunkowaniach cywilizacyjnych, dziedzictwie kulturowym, zróżnicowaniu zachowań ludzkich związanych z religijnością i obyczajowością. Studiując na kierunku Kulturoznawstwo europejskie absolwenci staną się specjalistami w zakresie kultury Europy.

Kierunek ten oferuje specjalności:

  • kulturoznawstwo w obszarze niemieckojęzycznym
  • kulturoznawstwo krajów Wielkiej Brytanii
  • turystyka kulturowa.

Dla kogo studia na kierunku kulturoznawstwo europejskie

Studia przeznaczone są dla osób otwartych na inne kultury, religie, w sposób szczególny zainteresowanych różnorodnością europejską.

Program kształcenia na kierunku kulturoznawstwo europejskie

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu teorii i metodologii kulturoznawstwa, nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. Studenci poznają historię Europy oraz współczesne kierunki rozwoju cywilizacji europejskiej. Wykonują projekty edytorskie, plastyczne, krytycznoliterackie. Odbywają także praktyki zawodowe w wybranych instytucjach kultury.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kulturoznawstwo europejskie

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku kulturoznawstwo europejskie

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w prasie, radiu i telewizji, wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, instytucjach kulturalnych, artystycznych, naukowo-badawczych.

Tym samym możliwe są różnorodne formy zatrudnienie w charakterze: pracownika w instytucjach kultury, oświaty i administracji państwowej, pracownika galerii sztuki, specjalisty w organizacjach międzynarodowych oraz instytucjach międzynarodowych, eksperta w sektorach kulturowo-gospodarczych Unii Europejskiej, a także nauczyciela w zakresie kultury śródziemnomorskiej i europeistyki (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).

Opinie o kierunku kulturoznawstwo europejskie

Kierunek pozwala zgłębiać współczesną i minioną kulturę Europy. Zdobyta wiedza w połączeniu ze znajomością języków obcych to możliwość nawiązania wielu kontaktów międzykulturowych w zjednoczonej Europie.

Kierunki pokrewne do kierunku kulturoznawstwo europejskie

Jakie uczelnie oferują kierunek kulturoznawstwo europejskie

W których miastach można studiować kierunek kulturoznawstwo europejskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim