Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Studia na kierunku Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego pozwolą zdobyć wiedzę z zakresu ekonomicznego podejścia do dziedzictwa kulturowego, jego zagospodarowania i promocji, a także planowania i obsługi ruchu turystycznego.

Słuchacz tego kierunku zyska kompetencje w zakresie organizacji nowoczesnych imprez turystycznych, promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej, marketingu, tworzenia innowacyjnych produktów opartych na zasobach odziedziczonych.

Absolwenci kierunku zostaną wyposażeni w umiejętności:

 • organizacji imprez turystycznych
 • pracy w instytucjach działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz jego popularyzacji
 • pracy w podmiotach, których oferta bazuje na nowoczesnym wykorzystywaniu zasobów dziedzictwa
 • prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Dla kogo studia na kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Studia przewidziane dla absolwentów studiów dowolnego kierunku.

Program kształcenia na kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Wybrane przedmioty na studiach:

 • metodyka tworzenia biznesplanu
 • dziedzictwo w turystyce - nowe trendy
 • kreowanie marki terytorialnej w oparciu o zasoby dziedzictwa
 • podstawy prowadzenia polityki rachunkowej w ekonomii dizedzictwa
 • social media w promocji dziedzictwa
 • ekonomiczny potencjał digitalizacji dziedzictwa
 • profesjonalne systemy rezerwacyjne

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia (lub jednolitych magisterskich).

Perspektywy pracy po kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje do pracy w:

 • instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym, czy kulturą;
 • podmiotach zarządzających dziedzictwem kulturowym, promujących kulturę i dziedzictwo kulturowe;
 • urzędach ochrony dziedzictwa;
 • fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego;
 • wydział ds. kultury i dziedzictwa narodowego
 • przedsiębiorstwach turystycznych nakierowanych na konstruowanie nowoczesnych ofert z zakresu turystyki biznesowej, incentive, prozdrowotnej, ofert wyjazdów krótkoterminowych, architurystyki, etnoturystyki i turystyki muzealnej.

Będą również przygotowani do otworzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Opinie o kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Jakie uczelnie oferują kierunek biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

W których miastach można studiować kierunek biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni