Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Studia na kierunku Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego pozwolą zdobyć wiedzę z zakresu ekonomicznego podejścia do dziedzictwa kulturowego, jego zagospodarowania i promocji, a także planowania i obsługi ruchu turystycznego.

Słuchacz tego kierunku zyska kompetencje w zakresie organizacji nowoczesnych imprez turystycznych, promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej, marketingu, tworzenia innowacyjnych produktów opartych na zasobach odziedziczonych.

Absolwenci kierunku zostaną wyposażeni w umiejętności:

 • organizacji imprez turystycznych
 • pracy w instytucjach działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz jego popularyzacji
 • pracy w podmiotach, których oferta bazuje na nowoczesnym wykorzystywaniu zasobów dziedzictwa
 • prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej

Dla kogo studia na kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Studia przewidziane dla absolwentów studiów dowolnego kierunku.

Program kształcenia na kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Wybrane przedmioty na studiach:

 • metodyka tworzenia biznesplanu
 • dziedzictwo w turystyce - nowe trendy
 • kreowanie marki terytorialnej w oparciu o zasoby dziedzictwa
 • podstawy prowadzenia polityki rachunkowej w ekonomii dizedzictwa
 • social media w promocji dziedzictwa
 • ekonomiczny potencjał digitalizacji dziedzictwa
 • profesjonalne systemy rezerwacyjne

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich) oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego w oparciu o konkurs dyplomów. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia (lub jednolitych magisterskich).

Perspektywy pracy po kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje do pracy w:

 • instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym, czy kulturą;
 • podmiotach zarządzających dziedzictwem kulturowym, promujących kulturę i dziedzictwo kulturowe;
 • urzędach ochrony dziedzictwa;
 • fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego;
 • wydział ds. kultury i dziedzictwa narodowego
 • przedsiębiorstwach turystycznych nakierowanych na konstruowanie nowoczesnych ofert z zakresu turystyki biznesowej, incentive, prozdrowotnej, ofert wyjazdów krótkoterminowych, architurystyki, etnoturystyki i turystyki muzealnej.

Będą również przygotowani do otworzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Opinie o kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Jakie uczelnie oferują kierunek biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

W których miastach można studiować kierunek biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu