Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka zrównoważona

Studia na kierunku Turystyka zrównoważona podejmują problematykę organizowania turystyki, rekreacji i przestrzeni turystycznej zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, jak również z ideami Leave No Trace, Slow Tourism i innymi.

Studenci uczą się, jak odpowiedzialnie i etycznie czerpać z zasobów przyrodniczych i antropogenicznych, jak chronić dziedzictwo przyrodnicze i ludzkie, jak dbać o nasze otoczenie, jak promować lokalność, jak świadomie organizować turystykę.

Poznają przykłady z Polski i świata organizacji turystyki i przestrzeni turystycznej w duchu zrównoważonego rozwoju. Zapoznają się z narzędziami badawczymi (w tym GIS), podstawami teoretycznymi i filozoficznymi naukowego rozumienia współczesnego świata, metodami planowania przestrzeni turystycznej i budowania strategii turystycznych.

Dla kogo studia na kierunku turystyka zrównoważona

To kierunek dla osób planujących pracę w szeroko pojętej turystyce, w sposób szczególny zainteresowanych rozwojem branży turystycznej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Program kształcenia na kierunku turystyka zrównoważona

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Problemy współczesnego świata
 • Podstawy turystyki
 • Globalne problemy turystyki
 • Etyka zrównoważonego rozwoju
 • Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju
 • Polityki zrównoważonego rozwoju
 • Dziedzictwo kulturowe w turystyce
 • Dziedzictwo przyrodnicze w turystyce Infrastruktura w turystyce zrównoważonej
 • Metodologia badań turystyki
 • Metody badań ilościowych
 • Metody badań jakościowych
 • GIS
 • Przestrzeń turystyczna
 • Planowanie przestrzenne w turystyce
 • Strategie rozwoju turystyki

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku turystyka zrównoważona

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

Perspektywy pracy po kierunku turystyka zrównoważona

Osoby, które ukończą studia na kierunku Turystyka zrównoważona mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji, centrach informacji turystycznej, innych obiektach turystycznych, noclegowych i rekreacyjnych,
 • jednostkach organizujących i zarządzających ruchem turystycznym oraz rekreacją,
 • jednostkach organizujących i zarządzających przestrzenią turystyczną i rekreacyjną,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach organizujących i zarządzających produktami turystycznymi i rekreacyjnymi.

Opinie o kierunku turystyka zrównoważona

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodów uwzględniających potrzebę realizacji celów zrównoważonego rozwoju, m.in. takich jak: specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych; konsultanci i inni pracownicy biur podróży; pracownik informacji turystycznej, właściciel małego zakładu agroturystycznego/hotelarskiego/gastronomicznego, kierownicy do spraw sportu, rekreacji i rozrywki; kierownicy w hotelarstwie, kierownik biura podróży, przedstawiciele władz publicznych i wyżsi urzędnicy.

Kierunki pokrewne do kierunku turystyka zrównoważona

Jakie uczelnie oferują kierunek turystyka zrównoważona

W których miastach można studiować kierunek turystyka zrównoważona

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Tarnowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Częstochowska
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa