Jakiego kierunku studiów szukasz?

Turystyka

Od wielkich hoteli po agroturystykę - branża turystyczna to niezwykle szerokie zagadnienie. Aby sprawnie prowadzić biznes turystyczny i zapewniać turystom udany wypoczynek, potrzebni są specjaliści. Których kształci między innymi właśnie kierunek turystyka.

Studenci Turystyki uczą się, jak planować rozwój turystyki i jak nim zarządzać w jednostkach samorządu terytorialnego (w gminie, powiecie, województwie). Dowiadują się, jak - zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju - zarządzać turystyką w odniesieniu do obszarów chronionych i atrakcji turystycznych. Uczestniczą w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym przy sporządzaniu opracowań z zakresu ochrony środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody). Ponadto uczą się planowania i zarządzania firmami komercyjnymi zajmującymi się organizacją i pośrednictwem w turystyce, gastronomii i hotelarstwie.

Dla kogo studia na kierunku turystyka

To studia dla osób, które chciałyby w życiu aktywnie działać w branży turystycznej. Dla tych, którzy nie boją się kontaktu z ludźmi!

Program kształcenia na kierunku turystyka

Przykładowe przedmioty na kierunku to:

 • geografia ekonomiczna
 • geografia turystyki
 • kartografia turystyczna
 • ochrona przyrody
 • podstawy polityki regionalnej w turystyce
 • regiony turystyczne Polski
 • infrastruktura turystyczna
 • podstawy ekonomii
 • prawo w turystyce
 • promocja i informacja w turystyce
 • geografia turystyczna świata
 • historia architektury
 • podstawy hotelarstwa i gastronomii
 • geografia religii
 • obsługa ruchu turystycznego
 • finanse i rachunkowość
 • krajoznawstwo.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku turystyka

Punktowane przedmioty podczas rekrutacji to język obcy oraz jeden przedmiot do wyboru (liczą się geografia, biologia, fizyka, chemia, historia, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie).

Perspektywy pracy po kierunku turystyka

Absolwenci turystyki mogą znaleźć pracę w instytucjach administracji rządowej i samorządowej prowadzących działalność w zakresie turystyki, rozwoju regionalnego i lokalnego czy ochrony środowiska. Są ponadto przygotowani do pracy w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu turystyki, a także w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska kulturowego. Ponadto mogą otworzyć i z sukcesem prowadzić własny biznes turystyczny!

Opinie o kierunku turystyka

Kierunki pokrewne do kierunku turystyka

Jakie uczelnie oferują kierunek turystyka

W których miastach można studiować kierunek turystyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Opolski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego