Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekoturystyka zdrowotna

Studia na kierunku Ekoturystyka zdrowotna kształcą specjalistów, posiadających umiejętności i kompetencje społeczne dla organizatora, animatora ekoturystyki zdrowotnej.

Program studiów obejmuje kilka obszarów nauki, w tym wiedzę z zakresu dziedzin medycznych, o zdrowiu, kulturze fizycznej, społecznych i przyrodniczych. Uczelnia kładzie nacisk na aspekt praktyczny.

Absolwenci kierunku Ekoturystyka zdrowotna stanowią wykwalifikowaną (w zakresie prawno-ekonomicznym i opiekuńczym) kadrę dla potrzeb nowoczesnych form turystyki i skutecznych metod organizacji, a także zarządzania działalnością turystyczną.

Absolwent posiądzie wiedzę i zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności w formie gospodarstwa ekoturystycznego oraz podstawową wiedzę na temat istoty i funkcji turystyki, stanu i czynników wpływających na jej funkcjonowanie i rozwój.

Dla kogo studia na kierunku ekoturystyka zdrowotna

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku ekoturystyka zdrowotna

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekoturystyka zdrowotna

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku ekoturystyka zdrowotna

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku ekoturystyka zdrowotna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku ekoturystyka zdrowotna

Jakie uczelnie oferują kierunek ekoturystyka zdrowotna

W których miastach można studiować kierunek ekoturystyka zdrowotna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu