Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ekoturystyka zdrowotna

Studia na kierunku Ekoturystyka zdrowotna kształcą specjalistów, posiadających umiejętności i kompetencje społeczne dla organizatora, animatora ekoturystyki zdrowotnej.

Program studiów obejmuje kilka obszarów nauki, w tym wiedzę z zakresu dziedzin medycznych, o zdrowiu, kulturze fizycznej, społecznych i przyrodniczych. Uczelnia kładzie nacisk na aspekt praktyczny.

Absolwenci kierunku Ekoturystyka zdrowotna stanowią wykwalifikowaną (w zakresie prawno-ekonomicznym i opiekuńczym) kadrę dla potrzeb nowoczesnych form turystyki i skutecznych metod organizacji, a także zarządzania działalnością turystyczną.

Absolwent posiądzie wiedzę i zdobędzie umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności w formie gospodarstwa ekoturystycznego oraz podstawową wiedzę na temat istoty i funkcji turystyki, stanu i czynników wpływających na jej funkcjonowanie i rozwój.

Dla kogo studia na kierunku ekoturystyka zdrowotna

To kierunek przewidziany dla osób dynamicznych, kontaktowych, kreatywnych, dla których zdrowy styl życia, codzienne dbanie o kondycję jest priorytetem i chcą taką postawę propagować w kontekście turystyki, wypoczynku sposobu spędzania wolnego czasu.

Program kształcenia na kierunku ekoturystyka zdrowotna

W programie studiów znajdą się przedmioty:

 • filozofia przyrody
 • metry badań w turystyce
 • geografia turystyczna Polski
 • lokalne systemy turystyczne
 • ochrona przyrody
 • geografia obszarów niezurbanizowanych
 • podstawy dietetyki i żywienia
 • promocja zdrowia
 • produkt turystyczny
 • zarządzanie turystyczną bazą noclegową
 • spa and wellness
 • gry i zabawy ruchowe
 • odnowa biologiczna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ekoturystyka zdrowotna

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku ekoturystyka zdrowotna

Absolwenci pracują w:

 • biurach turystycznych
 • centrach spa i fitness
 • firmach agroturystycznych
 • agencjach turystyki
 • instytucjach promocji zdrowia.

Opinie o kierunku ekoturystyka zdrowotna

Studia zawodowe w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi kończą się tytułem zawodowym licencjat. Obejmują sześć semestrów zajęć dydaktycznych, w tym12 tygodni praktyk zawodowych we wskazanych instytucjach i przedsiębiorstwach.

Kierunki pokrewne do kierunku ekoturystyka zdrowotna

Jakie uczelnie oferują kierunek ekoturystyka zdrowotna

W których miastach można studiować kierunek ekoturystyka zdrowotna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Krakowie i woj. małopolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Opolu i woj. opolskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia turystyczne i hotelarskie we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Turystyka i rekreacja
Turystyka i rekreacja
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach