Jakiego kierunku studiów szukasz?

Global finance and accounting

Zajęcia na kierunku Global finance and accounting prowadzone są w języku angielskim.

W trakcie kształcenia zdobędziesz wiedzę z podstaw finansów oraz rachunkowości. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz umożliwia zaznajomienie się z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych.

Realizowane efekty uczenia się uwzględniają również szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych: pomiaru i ujęcia przebiegu działalności gospodarczej, odpowiedniego przygotowania danych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Program studiów jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygotowuje studentów do egzaminów CFA, ACCA oraz CIMA. Studenci, którzy ukończą Global finance and accounting będą posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości wymaganą przez międzynarodowe instytucje akredytujące.

Absolwenci kierunku mają cenione na rynku umiejętności zarządzania portfelem inwestycyjnym, wraz z oceną różnego rodzaju ryzyka finansowego, posiadają również umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych oraz wyceny spółek. Mocną stroną absolwentów jest umiejętność posługiwania się metodami ilościowymi w prowadzonych analizach.

Specjalności w ramach studiów

 • Banking, Financial Markets and Insurance - Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz analizy instrumentów finansowych. Studenci biorący udział w programie dostosowanym do certyfikacji CFA zdobędą informacje i umiejętności uznawane na całym świecie za niezbędne do właściwego wykonywania zawodów związanych z branżą inwestycyjną. Poprzez przyswojenie wiedzy z Programu CFA oraz Kodeksu Etycznego, przyszli analitycy finansowi zyskają mocne podstawy przygotowujące ich do członkostwa w jednej z największych i najbardziej prestiżowych organizacji zawodowych – CFA Institute. Na studiach 1. stopnia specjalność Banking, Financial Markets and Insurance jest dostosowana do wymogów akredytacji CFA Level 1.
 • Accounting and Corporate Finance - Studenci uzyskają wiedzę o ekonomicznych, zarządczych, finansowych i prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej różnych jednostek. Posiądą szerokie umiejętności począwszy od pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie. Zdobywana wiedza i umiejętności obejmują także zagadnienia rachunkowości zarządczej, controllingu, nowoczesnych systemów rachunku kosztów, pomiaru dokonań przedsiębiorstw i instytucji, komputerowego wspomagania rachunkowości oraz analizy sytuacji finansowej podmiotu, będącej bazą do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Program specjalności dostosowany do certyfikacji ACCA i CIMA. Na studiach 1. stopnia specjalność realizuje przedmioty przygotowujące do certyfikacji ACCA takie jak: Accounting, Financial Accounting, Basic Law, Trade Law, Introduction to Management and Cost Accounting oraz Basics of Management with Elements of Business Ethics. Na studiach 1. stopnia specjalność Accounting and Corporate Finance przygotowuje do certyfikacji CIMA na poziomie CBA (Certificate in Business Accounting) z modułów BA1, BA3 oraz BA4.

Dla kogo studia na kierunku global finance and accounting

To propozycja edukacyjna dla osób zainteresowanych sektorem bankowym, funduszami, konsultingiem, controlingiem, finansami przedsiębiorstw.

Program kształcenia na kierunku global finance and accounting

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku global finance and accounting

First subject: mathematics
Second subject to be chosen from: geography, history, informatics, foreign language or society knowledge

Perspektywy pracy po kierunku global finance and accounting

Absolwenci kierunku Global Finance and Accounting mają możliwość zdobycia interesującej pracy we wszystkich jednostkach gospodarczych.

Mogą podjąć zatrudnienie w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich, różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym.

Zdobyta wiedza pozwoli na prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub świadczenie usług doradczych i konsultingowych. Połączenie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej predestynuje absolwentów do objęcia stanowisk dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, specjalisty z zakresu rachunkowości zarządczej lub controllingu.

Potencjalne miejsca pracy:

 • instytucje finansowe i firmy inwestycyjne,
 • sektor bankowy,
 • domy maklerskie,
 • fundusze PE/VC,
 • działy księgowe firm,
 • podmioty zarządzające portfelami przedsiębiorstw,
 • firmy konsultingowe
 • zarządy firm/działy controllingu

Opinie o kierunku global finance and accounting

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku global finance and accounting

Jakie uczelnie oferują kierunek global finance and accounting

W których miastach można studiować kierunek global finance and accounting

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Zamojska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu