Jakiego kierunku studiów szukasz?

Global finance and accounting

Zajęcia na kierunku Global finance and accounting prowadzone są w języku angielskim.

W trakcie kształcenia zdobędziesz wiedzę z podstaw finansów oraz rachunkowości. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz umożliwia zaznajomienie się z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych.

Realizowane efekty uczenia się uwzględniają również szeroki zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych: pomiaru i ujęcia przebiegu działalności gospodarczej, odpowiedniego przygotowania danych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Program studiów jest ściśle powiązany z praktyką zawodową i dobrze przygotowuje studentów do egzaminów CFA, ACCA oraz CIMA. Studenci, którzy ukończą Global finance and accounting będą posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości wymaganą przez międzynarodowe instytucje akredytujące.

Absolwenci kierunku mają cenione na rynku umiejętności zarządzania portfelem inwestycyjnym, wraz z oceną różnego rodzaju ryzyka finansowego, posiadają również umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych oraz wyceny spółek. Mocną stroną absolwentów jest umiejętność posługiwania się metodami ilościowymi w prowadzonych analizach.

Specjalności w ramach studiów

 • Banking, Financial Markets and Insurance - Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych oraz analizy instrumentów finansowych. Studenci biorący udział w programie dostosowanym do certyfikacji CFA zdobędą informacje i umiejętności uznawane na całym świecie za niezbędne do właściwego wykonywania zawodów związanych z branżą inwestycyjną. Poprzez przyswojenie wiedzy z Programu CFA oraz Kodeksu Etycznego, przyszli analitycy finansowi zyskają mocne podstawy przygotowujące ich do członkostwa w jednej z największych i najbardziej prestiżowych organizacji zawodowych – CFA Institute. Na studiach 1. stopnia specjalność Banking, Financial Markets and Insurance jest dostosowana do wymogów akredytacji CFA Level 1.
 • Accounting and Corporate Finance - Studenci uzyskają wiedzę o ekonomicznych, zarządczych, finansowych i prawnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej różnych jednostek. Posiądą szerokie umiejętności począwszy od pomiaru i dokumentowania operacji gospodarczych poprzez ich ewidencję, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich badanie. Zdobywana wiedza i umiejętności obejmują także zagadnienia rachunkowości zarządczej, controllingu, nowoczesnych systemów rachunku kosztów, pomiaru dokonań przedsiębiorstw i instytucji, komputerowego wspomagania rachunkowości oraz analizy sytuacji finansowej podmiotu, będącej bazą do podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Program specjalności dostosowany do certyfikacji ACCA i CIMA. Na studiach 1. stopnia specjalność realizuje przedmioty przygotowujące do certyfikacji ACCA takie jak: Accounting, Financial Accounting, Basic Law, Trade Law, Introduction to Management and Cost Accounting oraz Basics of Management with Elements of Business Ethics. Na studiach 1. stopnia specjalność Accounting and Corporate Finance przygotowuje do certyfikacji CIMA na poziomie CBA (Certificate in Business Accounting) z modułów BA1, BA3 oraz BA4.

Dla kogo studia na kierunku global finance and accounting

To propozycja edukacyjna dla osób zainteresowanych sektorem bankowym, funduszami, konsultingiem, controlingiem, finansami przedsiębiorstw.

Program kształcenia na kierunku global finance and accounting

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku global finance and accounting

First subject: mathematics
Second subject to be chosen from: geography, history, informatics, foreign language or society knowledge

Perspektywy pracy po kierunku global finance and accounting

Absolwenci kierunku Global Finance and Accounting mają możliwość zdobycia interesującej pracy we wszystkich jednostkach gospodarczych.

Mogą podjąć zatrudnienie w biurach rachunkowych, centrach finansowych, firmach audytorskich, różnego rodzaju instytucjach o charakterze kontrolnym.

Zdobyta wiedza pozwoli na prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub świadczenie usług doradczych i konsultingowych. Połączenie wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej predestynuje absolwentów do objęcia stanowisk dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego, specjalisty z zakresu rachunkowości zarządczej lub controllingu.

Potencjalne miejsca pracy:

 • instytucje finansowe i firmy inwestycyjne,
 • sektor bankowy,
 • domy maklerskie,
 • fundusze PE/VC,
 • działy księgowe firm,
 • podmioty zarządzające portfelami przedsiębiorstw,
 • firmy konsultingowe
 • zarządy firm/działy controllingu

Opinie o kierunku global finance and accounting

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku global finance and accounting

Jakie uczelnie oferują kierunek global finance and accounting

W których miastach można studiować kierunek global finance and accounting

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Poznańska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie