Jakiego kierunku studiów szukasz?

Finanse, audyt, inwestycje

Finanse, audyt, inwestycje to studia dzielące się na cztery specjalności:

 • bankowość i pośrednictwo finansowe - specjalność poświęcona różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego
 • finanse, audyt i podatki - specjalność, która pozwala poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej
 • rachunkowość i skarbowość – specjalność, która daje szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych
 • ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem - specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie.

Dla kogo studia na kierunku finanse, audyt, inwestycje

To studia dla osób konkretnych, zainteresowanych tematyką finansów, umiejących liczyć i lubiących zaawansowaną matematykę.

Program kształcenia na kierunku finanse, audyt, inwestycje

Specjalność bankowość i pośrednictwo finansowe zasadza się na pięciu głównych modułach:

 • funkcjonowanie i zasady działania banków komercyjnych oraz systemu bankowego jako całości (banki komercyjne, bankowość, rynki finansowe, systemy bankowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej, prawo bankowe)
 • usługi bankowe (bankowość elektroniczna, nowoczesne usługi bankowe, kredyty i gwarancje bankowe, bankowe papiery wartościowe, obsługa rachunku bankowego)
 • zarządzanie bankiem (kapitałowe podstawy banków, controlling bankowy, zarządzanie ryzykiem i płynnością banku, negocjacje bankowe, audyt i kontrola wewnętrzna w banku, zarządzanie instytucjami kredytowymi)
 • pieniądz i systemy pieniężne (współczesne systemy pieniężne, międzynarodowe stosunki finansowe, finanse międzynarodowe)
 • rynki finansowe i inwestycje (bankowość inwestycyjna, bankowe operacje papierami wartościowymi, międzynarodowe systemy oceny inwestycji, rynek kapitałowy i pieniężny, systemy oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy).

Specjalność finanse, audyt i podatki dzieli się na cztery części:

 • podatki (wybrane przedmioty: podatki bezpośrednie, podatki obrotowe, podatki i opłaty lokalne, rachunkowość podatkowa, polityka podatkowa UE)
 • sektor finansów publicznych i jego audyt (wybrane przedmioty: audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzanie długiem publicznym, partnerstwo publiczno-prywatne, finanse samorządu terytorialnego)
 • rynki finansowe (wybrane przedmioty: analizy giełdowe, nowe usługi finansowe, euro jako waluta międzynarodowa)
 • finanse Unii Europejskiej (wybrane przedmioty: finanse UE, aplikacja o środki UE).

Specjalność rachunkowość i skarbowość dzieli się na trzy główne moduły:

 • zasady rachunkowości i skarbowości (wybrane przedmioty: zaawansowana rachunkowość finansowa, zaawansowana rachunkowość zarządcza, badanie sprawozdań finansowych)
 • system podatkowy i celny (wybrane przedmioty: ordynacja podatkowa, podatki dochodowe, opodatkowanie podatkami pośrednimi, podatki w UE, cło i system celny Unii Europejskiej)
 • finanse przedsiębiorstw, samorządów i państwa (wybrane przedmioty: planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, finanse samorządu terytorialnego na świecie, audyt wewnętrzny, audyt i kontrola w administracji publicznej, polityka budżetowa, zarządzanie długiem publicznym, kontrola zarządcza).

Specjalność ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem opiera się na trzech blokach tematycznych:

 • ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem (wybrane przedmioty: zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, umowa ubezpieczenia)
 • zasady funkcjonowania zakładów ubezpieczeń (wybrane przedmioty: organizacja rynku ubezpieczeniowego, podstawy gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń, zarządzanie zakładem ubezpieczeń, podstawy analizy finansowej ubezpieczyciela, podstawy kontroli i audytu, dystrybucja usług ubezpieczeniowych)
 • rola ubezpieczeń na rynkach finansowych (wybrane przedmioty: ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia katastroficzne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia środowiskowe, inwestycje emerytalne).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku finanse, audyt, inwestycje

Podczas rekrutacji na ten kierunek liczą się wyniki maturalne z języka obcego, matematyki oraz przedmiotu do wyboru (geografia, historia lub informatyka).

Perspektywy pracy po kierunku finanse, audyt, inwestycje

Absolwentów kierunku finanse, audyt, inwestycje, w zależności od ukończonej specjalności, mogą zatrudnić:

 • biura rachunkowe
 • banki
 • administracja państwowa i samorządowa
 • biura doradztwa podatkowego
 • zakłady ubezpieczeń
 • pośrednicy ubezpieczeniowi
 • firmy konsultingowe.

Opinie o kierunku finanse, audyt, inwestycje

Informacja o tym, że jestem absolwentem Katedry Ubezpieczeń UEP była koronnym argumentem w walce konkurencyjnej o miejsce pracy. Jak się później dowiedziałem, to właśnie ten fakt był kluczowym czynnikiem, decydującym o tym, że spośród kandydatów o podobnym profilu wybrano właśnie mnie.

Filip Przydrożny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych, Concordia Ubezpieczenia

W branży ubezpieczeniowej praktycznie każdy znajdzie obszar, który go zainteresuje. Nieważne czy to będzie praca w nadzorze, sprzedaży, back-office czy w samej centrali. Po ukończeniu tych studiów miałem naprawdę szerokie pole manewru.

Paweł Budzeń

Project Manager, EY

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (za moich czasów Akademia Ekonomiczna) to uczelnia, której zawdzięczam solidne podstawy do rozpoczęcia kariery zawodowej w sektorze ubezpieczeniowym, a w szczególności w finansach firm ubezpieczeniowych.

UE w Poznaniu zawsze była i jest nadal uznawana za jeden z najsilniejszych ośrodków akademickich w zakresie ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i ta ocena jest jak najbardziej nadal aktualna.

Program studiów zakładał dobre podstawy teoretyczne, jednak był również bardzo zorientowany (mimo ograniczonych możliwości bezpośredniego wsparcia w owym czasie) na promowaniu zdobywania umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. Wykorzystywałem te wskazówki odbywając wakacyjne praktyki studenckie w firmach ubezpieczeniowych.

Jako jeden z założycieli Studenckiego Koła Ubezpieczeń Gospodarczych miałem okazję uczestniczyć również w wielu ciekawych, poza programowych inicjatywach studenckich.

Po ukończeniu studiów swoje kroki skierowałem bezpośrednio do sektora finansów firm ubezpieczeniowych i miałem okazję osobiście przekonać się o wysokim poziomie wiedzy zdobytym w czasie studiów na UE Poznań.

Dziś nadal mam bezpośredni – biznesowy kontakt z wykładowcami UE Poznań, którzy swoją wiedzą istotnie wspierają praktykę życia gospodarczego, w tym ubezpieczeniowego co jest ważnym elementem w przekazywaniu wiedzy studentom.

Polecam UE Poznań wszystkim, którzy pragną zdobyć solidne podstawy dla realizacji swoich wymarzonych profesji.

Waldemar Wojtkowiak, Członek Zarządu, CFO, TU Euler Hermes S.A.

W 2014 roku ukończyłam studia magisterskie na specjalności ubezpieczenia gospodarcze. Okres studiów wspominam bardzo pozytywnie, zarówno ze względu na zdobytą wiedzę jak i atmosferę, którą tworzą pracownicy Katedry Ubezpieczeń. Dzięki zaangażowaniu pracowników Katedry w różne inicjatywy studenckie miałam możliwość koordynować 2 projekty zarządzania ryzykiem, uczestniczyć w spotkaniach koła naukowego, a także brać udział w wielu konferencjach naukowych oraz, z rekomendacji Katedry, uczestniczyć w Akademii European Financial Congress 2015. Jeszcze w okresie studiów rozpoczęłam pracę w firmie brokerskiej, w której pracuję po dzień dzisiejszy. Po dwóch latach od ukończenia studiów magisterskich rozpoczęłam również w Katedrze Ubezpieczeń studia doktoranckie. Ze 100% pewnością mogę powiedzieć, że jak studiować ubezpieczenia to tylko tutaj.

Patrycja Mocek, Broker, Mentor SA Oddział Poznań

Kierunki pokrewne do kierunku finanse, audyt, inwestycje

Jakie uczelnie oferują kierunek finanse, audyt, inwestycje

W których miastach można studiować kierunek finanse, audyt, inwestycje

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie