Jakiego kierunku studiów szukasz?

Finanse, audyt, inwestycje

Finanse, audyt, inwestycje to studia dzielące się na cztery specjalności:

 • bankowość i pośrednictwo finansowe - specjalność poświęcona różnorodnym aspektom funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego
 • finanse, audyt i podatki - specjalność, która pozwala poznać i zrozumieć podatki i system podatkowy, problematykę harmonizacji podatków i międzynarodowej konkurencji podatkowej
 • rachunkowość i skarbowość – specjalność, która daje szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych
 • ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem - specjalność dająca wiedzę o ubezpieczeniach jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie.

Dla kogo studia na kierunku finanse, audyt, inwestycje

To studia dla osób konkretnych, zainteresowanych tematyką finansów, umiejących liczyć i lubiących zaawansowaną matematykę.

Program kształcenia na kierunku finanse, audyt, inwestycje

Specjalność bankowość i pośrednictwo finansowe zasadza się na pięciu głównych modułach:

 • funkcjonowanie i zasady działania banków komercyjnych oraz systemu bankowego jako całości (banki komercyjne, bankowość, rynki finansowe, systemy bankowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej, prawo bankowe)
 • usługi bankowe (bankowość elektroniczna, nowoczesne usługi bankowe, kredyty i gwarancje bankowe, bankowe papiery wartościowe, obsługa rachunku bankowego)
 • zarządzanie bankiem (kapitałowe podstawy banków, controlling bankowy, zarządzanie ryzykiem i płynnością banku, negocjacje bankowe, audyt i kontrola wewnętrzna w banku, zarządzanie instytucjami kredytowymi)
 • pieniądz i systemy pieniężne (współczesne systemy pieniężne, międzynarodowe stosunki finansowe, finanse międzynarodowe)
 • rynki finansowe i inwestycje (bankowość inwestycyjna, bankowe operacje papierami wartościowymi, międzynarodowe systemy oceny inwestycji, rynek kapitałowy i pieniężny, systemy oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy).

Specjalność finanse, audyt i podatki dzieli się na cztery części:

 • podatki (wybrane przedmioty: podatki bezpośrednie, podatki obrotowe, podatki i opłaty lokalne, rachunkowość podatkowa, polityka podatkowa UE)
 • sektor finansów publicznych i jego audyt (wybrane przedmioty: audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzanie długiem publicznym, partnerstwo publiczno-prywatne, finanse samorządu terytorialnego)
 • rynki finansowe (wybrane przedmioty: analizy giełdowe, nowe usługi finansowe, euro jako waluta międzynarodowa)
 • finanse Unii Europejskiej (wybrane przedmioty: finanse UE, aplikacja o środki UE).

Specjalność rachunkowość i skarbowość dzieli się na trzy główne moduły:

 • zasady rachunkowości i skarbowości (wybrane przedmioty: zaawansowana rachunkowość finansowa, zaawansowana rachunkowość zarządcza, badanie sprawozdań finansowych)
 • system podatkowy i celny (wybrane przedmioty: ordynacja podatkowa, podatki dochodowe, opodatkowanie podatkami pośrednimi, podatki w UE, cło i system celny Unii Europejskiej)
 • finanse przedsiębiorstw, samorządów i państwa (wybrane przedmioty: planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, finanse samorządu terytorialnego na świecie, audyt wewnętrzny, audyt i kontrola w administracji publicznej, polityka budżetowa, zarządzanie długiem publicznym, kontrola zarządcza).

Specjalność ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem opiera się na trzech blokach tematycznych:

 • ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem (wybrane przedmioty: zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, umowa ubezpieczenia)
 • zasady funkcjonowania zakładów ubezpieczeń (wybrane przedmioty: organizacja rynku ubezpieczeniowego, podstawy gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń, zarządzanie zakładem ubezpieczeń, podstawy analizy finansowej ubezpieczyciela, podstawy kontroli i audytu, dystrybucja usług ubezpieczeniowych)
 • rola ubezpieczeń na rynkach finansowych (wybrane przedmioty: ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia katastroficzne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia środowiskowe, inwestycje emerytalne).

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku finanse, audyt, inwestycje

Podczas rekrutacji na ten kierunek liczą się wyniki maturalne z języka obcego, matematyki oraz przedmiotu do wyboru (geografia, historia lub informatyka).

Perspektywy pracy po kierunku finanse, audyt, inwestycje

Absolwentów kierunku finanse, audyt, inwestycje, w zależności od ukończonej specjalności, mogą zatrudnić:

 • biura rachunkowe
 • banki
 • administracja państwowa i samorządowa
 • biura doradztwa podatkowego
 • zakłady ubezpieczeń
 • pośrednicy ubezpieczeniowi
 • firmy konsultingowe.

Opinie o kierunku finanse, audyt, inwestycje

Informacja o tym, że jestem absolwentem Katedry Ubezpieczeń UEP była koronnym argumentem w walce konkurencyjnej o miejsce pracy. Jak się później dowiedziałem, to właśnie ten fakt był kluczowym czynnikiem, decydującym o tym, że spośród kandydatów o podobnym profilu wybrano właśnie mnie.

Filip Przydrożny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych, Concordia Ubezpieczenia

W branży ubezpieczeniowej praktycznie każdy znajdzie obszar, który go zainteresuje. Nieważne czy to będzie praca w nadzorze, sprzedaży, back-office czy w samej centrali. Po ukończeniu tych studiów miałem naprawdę szerokie pole manewru.

Paweł Budzeń

Project Manager, EY

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (za moich czasów Akademia Ekonomiczna) to uczelnia, której zawdzięczam solidne podstawy do rozpoczęcia kariery zawodowej w sektorze ubezpieczeniowym, a w szczególności w finansach firm ubezpieczeniowych.

UE w Poznaniu zawsze była i jest nadal uznawana za jeden z najsilniejszych ośrodków akademickich w zakresie ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i ta ocena jest jak najbardziej nadal aktualna.

Program studiów zakładał dobre podstawy teoretyczne, jednak był również bardzo zorientowany (mimo ograniczonych możliwości bezpośredniego wsparcia w owym czasie) na promowaniu zdobywania umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy. Wykorzystywałem te wskazówki odbywając wakacyjne praktyki studenckie w firmach ubezpieczeniowych.

Jako jeden z założycieli Studenckiego Koła Ubezpieczeń Gospodarczych miałem okazję uczestniczyć również w wielu ciekawych, poza programowych inicjatywach studenckich.

Po ukończeniu studiów swoje kroki skierowałem bezpośrednio do sektora finansów firm ubezpieczeniowych i miałem okazję osobiście przekonać się o wysokim poziomie wiedzy zdobytym w czasie studiów na UE Poznań.

Dziś nadal mam bezpośredni – biznesowy kontakt z wykładowcami UE Poznań, którzy swoją wiedzą istotnie wspierają praktykę życia gospodarczego, w tym ubezpieczeniowego co jest ważnym elementem w przekazywaniu wiedzy studentom.

Polecam UE Poznań wszystkim, którzy pragną zdobyć solidne podstawy dla realizacji swoich wymarzonych profesji.

Waldemar Wojtkowiak, Członek Zarządu, CFO, TU Euler Hermes S.A.

W 2014 roku ukończyłam studia magisterskie na specjalności ubezpieczenia gospodarcze. Okres studiów wspominam bardzo pozytywnie, zarówno ze względu na zdobytą wiedzę jak i atmosferę, którą tworzą pracownicy Katedry Ubezpieczeń. Dzięki zaangażowaniu pracowników Katedry w różne inicjatywy studenckie miałam możliwość koordynować 2 projekty zarządzania ryzykiem, uczestniczyć w spotkaniach koła naukowego, a także brać udział w wielu konferencjach naukowych oraz, z rekomendacji Katedry, uczestniczyć w Akademii European Financial Congress 2015. Jeszcze w okresie studiów rozpoczęłam pracę w firmie brokerskiej, w której pracuję po dzień dzisiejszy. Po dwóch latach od ukończenia studiów magisterskich rozpoczęłam również w Katedrze Ubezpieczeń studia doktoranckie. Ze 100% pewnością mogę powiedzieć, że jak studiować ubezpieczenia to tylko tutaj.

Patrycja Mocek, Broker, Mentor SA Oddział Poznań

Kierunki pokrewne do kierunku finanse, audyt, inwestycje

Jakie uczelnie oferują kierunek finanse, audyt, inwestycje

W których miastach można studiować kierunek finanse, audyt, inwestycje

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku