Jakiego kierunku studiów szukasz?

Przedsiębiorczość i finanse

Przedsiębiorczość i finanse to kierunek o charakterze praktycznym, przekazujący wiedzę z zakresu prowadzenia przedsięwzięć biznesowych. Studenci poznają zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, podatków, analizy ekonomicznej, analizy rynku, informatyki i biznesu międzynarodowego.

Dla kogo studia na kierunku przedsiębiorczość i finanse

To kierunek dla ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych, gotowych do podejmowania ryzyka i posiadających zdolności zarządzania pracownikami.

Program kształcenia na kierunku przedsiębiorczość i finanse

Zajęcia na kierunku prowadzone są przy pomocy różnorodnych metod, takich jak wykład, analiza przypadków czy ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania informatycznego.

Szczególny nacisk kładzie się na aktywizujące formy pracy, takie jak dyskusja, burza mózgów, opracowanie projektów, prezentacje (również w grupach) lub uczenie się poprzez wejście w rolę.

Program studiów zakłada samodzielną realizację większego projektu przez studenta: student wybiera albo zakładanie działalności gospodarczej albo rozwiązywanie problemu w realnie funkcjonującej firmie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku przedsiębiorczość i finanse

Punktowane podczas rekrutacji przedmioty to matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, język polski oraz - obowiązkowo - język obcy.

Perspektywy pracy po kierunku przedsiębiorczość i finanse

Absolwenci przedsiębiorczości i finansów mogą założyć i sukcesem prowadzić własną firmę.

Są także przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach zarządzania firmą (jako specjaliści z zakresu finansów, kadr, rachunkowości, obsługi klienta, ICT czy e-biznesu).

Opinie o kierunku przedsiębiorczość i finanse

Kierunki pokrewne do kierunku przedsiębiorczość i finanse

Jakie uczelnie oferują kierunek przedsiębiorczość i finanse

W których miastach można studiować kierunek przedsiębiorczość i finanse

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi