Jakiego kierunku studiów szukasz?

Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Studia na kierunku Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce oferują zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania mechanizmów gospodarczych na poziomie mikro i makro. Program kierunku umożliwia rozwój kompetencji przedsiębiorczych oraz umiejętności analitycznego myślenia potrzebnych do systemowego podejmowania działań na rzecz kreowania innowacyjnej gospodarki.

Uczelnia oferuje kilka specjalizacji. Na studiach pierwszego stopnia są to:

 • przedsiębiorczość i nowe technologie (specjalność umożliwiająca rozwój kompetencji przedsiębiorczych oraz zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy zarówno z ekonomii, jak i zarządzania, a szczególnie w zakresie najnowszych trendów rozwoju przedsiębiorczości)
 • konsulting gospodarczy (specjalność przeznaczona dla przyszłych menedżerów i ekspertów posiadających umiejętności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz jednostkami publicznymi).

Z kolei na studiach drugiego stopnia można podjąć takie specjalizacje jak:

 • innowacje w gospodarce
 • przedsiębiorczość i finansowanie biznesu.

Dla kogo studia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

To kierunek dla nowoczesnych ludzi głodnych wiedzy z zakresu szeroko rozumianego biznesu i przedsiębiorczości.

Program kształcenia na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Program kierunku opiera się na holistycznym podejściu do innowacji i przedsiębiorczości, wykraczającym poza tradycyjne postrzeganie tych zagadnień wyłącznie z perspektywy przedsiębiorstw.

Przykładowe przedmioty na specjalności konsulting gospodarczy to:

 • analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
 • biznes plan
 • strategie rozwoju regionalnego
 • finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
 • projekty rozwojowe w biznesie i sektorze publicznym
 • techniki komunikacji i negocjacji
 • rachunkowość zarządcza i controlling.

Z kolei na specjalności przedsiębiorczość i nowe technologie przewidziano takie zajęcia jak:

 • marketing cyfrowy
 • digitalizacja w biznesie i media społecznościowe
 • kreowanie innowacji w organizacji
 • sieciowanie i networking w przedsiębiorczości
 • cyfryzacja modeli biznesu
 • metodyki zarządzania projektami
 • developing entrepreneurial skills
 • narzędzia Business Intelligence.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Podstawowym przedmiotem maturalnym podczas rekrutacji jest język obcy. Ponadto należy wybrać dwa przedmioty spośród matematyki, geografii, historii, informatyki i wiedzy o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Absolwenci przedsiębiorczości i innowacji w gospodarce mogą być zatrudnieni w:

 • krajowych i międzynarodowych firmach
 • firmach konsultingowych
 • sektorze bankowym i instytucjach finansowych
 • instytucjach wspierających przedsiębiorczość i innowacje (m.in. w agencjach i ośrodkach promocji przedsiębiorczości, centrach transferu technologii)
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej
 • jednostkach odpowiedzialnych za politykę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.

Opinie o kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Kierunki pokrewne do kierunku przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Jakie uczelnie oferują kierunek przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

W których miastach można studiować kierunek przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Łódzka
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu