Jakiego kierunku studiów szukasz?

Innowacyjna gospodarka

Absolwent kierunku Innowacyjna Gospodarka to ekonomista wyposażony w wiedzę,umiejętności i kompetencje niezbędne do podjęcia pracy we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy oraz aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Posiada gruntowne wykształcenie ekonomiczne uzupełnione wiedzą z dyscyplin pokrewnych: nauk o zarządzaniu, finansów i towaroznawstwa.

Absolwent kierunku Innowacyjna Gospodarka ma świadomość znaczenia innowacji dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej, krajów, regionów i społeczności lokalnych oraz jest otwarty na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Posiada zdolność swobodnego poruszania się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz umiejętność elastycznego dostosowania się do dynamicznych zmian otoczenia gospodarczego oraz współczesnych wyzwań globalnych.

Jego szanse na rynku pracy zwiększa umiejętność stosowania technologii informacyjnych oraz znajomość języka angielskiego na co najmniej średnim poziomie biegłości. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku innowacyjna gospodarka

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku innowacyjna gospodarka

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku innowacyjna gospodarka

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku innowacyjna gospodarka

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku innowacyjna gospodarka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku innowacyjna gospodarka

Jakie uczelnie oferują kierunek innowacyjna gospodarka

W których miastach można studiować kierunek innowacyjna gospodarka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie