Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka i rozwój zrównoważony

Absolwenci kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony zdobędą przekrojową wiedzę z kilku dyscyplin niezbędnych do współczesnego, efektywnego zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji.

Zyskają podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, prawa i administracji, ochrony środowiska, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju regionalnego. Tak przekrojowa wiedza jest niezbędna do kreowania rozwoju gospodarczego w zgodzie z potrzebami społecznymi i środowiskowymi.

Konieczność łączenia wiedzy jest dzisiaj zjawiskiem powszechnym, np. prawa – zarządzania – podstaw energetyki – administracji. Studia skierowane są do szerokiego grona odbiorców.

Przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwach jak również w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach pozarządowych działających na różnych szczeblach: lokalnym regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka i rozwój zrównoważony

W których miastach można studiować kierunek gospodarka i rozwój zrównoważony

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu