Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarka i rozwój zrównoważony

Absolwenci kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony zdobędą przekrojową wiedzę z kilku dyscyplin niezbędnych do współczesnego, efektywnego zarządzania w przedsiębiorstwach i administracji.

Zyskają podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania, prawa i administracji, ochrony środowiska, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju regionalnego. Tak przekrojowa wiedza jest niezbędna do kreowania rozwoju gospodarczego w zgodzie z potrzebami społecznymi i środowiskowymi.

Konieczność łączenia wiedzy jest dzisiaj zjawiskiem powszechnym, np. prawa – zarządzania – podstaw energetyki – administracji. Studia skierowane są do szerokiego grona odbiorców.

Przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych pracą w przedsiębiorstwach jak również w administracji samorządowej i rządowej oraz organizacjach pozarządowych działających na różnych szczeblach: lokalnym regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Dla kogo studia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku gospodarka i rozwój zrównoważony
Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarka i rozwój zrównoważony
W których miastach można studiować kierunek gospodarka i rozwój zrównoważony
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu