Jakiego kierunku studiów szukasz?

Historia - studia nauczycielskie

Studia jednolite magisterskie na kierunku Historia - studia nauczycielskie pozwolą zdobyć absolwentom:

 • pogłębioną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i świata od czasów najdawniejszych do współczesności, a także historii lokalnej, szczególnie w odniesieniu do Krakowa i Małopolski, którą będziesz potrafić wykorzystać w pracy zawodowej
 • pogłębioną wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia samodzielnych badań z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych, które możesz wykorzystać w pracy na rzecz lokalnej społeczności, a także prowadząc własną działalność gospodarczą
 • pogłębione umiejętności w zakresie krytyki, analizy i interpretacji źródeł, formułowania oraz rozwiązywania złożonych problemów badawczych, kierowania zespołem oraz upowszechniania wyników badań w zróżnicowanej formie i środowiskach
 • umiejętności posługiwania się w pogłębionym stopniu językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego
 • pogłębioną i ugruntowaną wiedzę merytoryczną, w tym z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej, dydaktyki: historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie umożliwiające nauczanie przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej
 • pogłębione i ugruntowane umiejętności dotyczące planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji zadań przewidzianych dla nauczyciela i wychowawcy we wszystkich typach szkół, instytucjach kultury i związanych z dziedzictwem ze względu na ich funkcje edukacyjne i popularyzujące wiedzę historyczną
 • pogłębioną wiedzę oraz umiejętności pozwalające mu na pełnienie funkcji:
  • edukatora w pozaszkolnych instytucjach nauki, oświaty i kultury, a także organizacjach promujących wiedzę z zakresu historii;
  • popularyzatora wiedzy historycznej w środowisku lokalnym, w tym we współpracy z samorządem terytorialnym;
  • animatora działań związanych z promocją i ochroną dziedzictwa historycznego i kulturowego w ujęciu ogólnopolskim oraz regionalnym.

Dla kogo studia na kierunku historia - studia nauczycielskie

Interesujesz się historią i chcesz pracować w szkole? Te studia są stworzone dla Ciebie.

Program kształcenia na kierunku historia - studia nauczycielskie

Przykładowe przedmioty na studiach:

 • Archeologia ziem polskich
 • Komunikacja interpersonalna
 • Diagnoza edukacyjna
 • Język łaciński i kultura świata antycznego
 • Psychologia rozwojowa
 • Media w edukacji historycznej i społecznej
 • Historia w przestrzeni publicznej

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku historia - studia nauczycielskie

Nowa matura

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) lub wynik egzaminu maturalnego z historii (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

Wynik z poziomu rozszerzonego przemnożony zostanie przez współczynnik 1,5.

Stara matura

Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub historii – część pisemna.

Perspektywy pracy po kierunku historia - studia nauczycielskie

Jako opisywanego kierunku znajdziesz zatrudnienie między innymi w:

 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jako nauczyciel historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie
 • placówkach edukacyjnych i oświatowych
 • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów
 • placówkach popularyzujących wiedzę historyczną
 • placówkach zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, w tym w archiwach, muzeach, skansenach, bibliotekach
 • instytucjach regionalnych (na przykład miejsca pamięci, centra i ośrodki kultury, fundacje, Lokalne Grupy Działania)
 • instytucjach związanych z aktywnością w przestrzeni społecznej i politycznej
 • stowarzyszeniach i instytucjach prowadzących działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa.

Opinie o kierunku historia - studia nauczycielskie

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku historia - studia nauczycielskie

Jakie uczelnie oferują kierunek historia - studia nauczycielskie

W których miastach można studiować kierunek historia - studia nauczycielskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Piotrkowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie