Jakiego kierunku studiów szukasz?

Militarystyka historyczna

Militarystyka historyczna to szczególna propozycja edukacyjna dedykowana tym kandydatom na studia, którzy interesują się problematyką obronności, bezpieczeństwa, historią wojskowości, uzbrojenia i konfliktów zbrojnych.

Decydując się na studia o kierunku Militarystyka historyczna student ma do wyboru najczęściej dwie specjalizacje:

  • Bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie
  • Wojskowe dziedzictwo kulturowe.

W programie kształcenia na kierunku Militarystyka historyczna przewidziano takie obszary tematyczne, jak: geografia wojenna, falerystyka oraz leksykologia, bronioznawstwo i munduroznawstwo, ceremoniał w Wojsku Polskim, a także związane z nim tradycje i zwyczaje, historia wojen i wojskowości, wojska lądowe, siły morskie, lotnictwo wojskowe, siły policyjne i porządkowe, terroryzm, siły policyjne i porządkowe.

Jaka praca po kierunku Militarystyka historyczna?

Absolwenci opisywanych studiów mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach i ośrodkach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, muzealnictwie i regionalnych ośrodkach promocji turystycznej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach naukowych i wychowawczych, zajmujących się kształtowaniem świadomości patriotycznej i obronnej.

Dla kogo studia na kierunku militarystyka historyczna

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku militarystyka historyczna

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku militarystyka historyczna

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku militarystyka historyczna

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku militarystyka historyczna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku militarystyka historyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek militarystyka historyczna

W których miastach można studiować kierunek militarystyka historyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie