Jakiego kierunku studiów szukasz?

Trener zdrowia i sprawności fizycznej

Kierunek Trener zdrowia i sprawności fizycznej przygotowuje specjalistów, funkcjonujących w obszarach profesjonalnego wspierania klientów w osiąganiu osobistych celów zdrowotnych i sprawnościowych, aktywnie uczestniczących w zapobieganiu przewlekłym chorobom i urazom.

Osoba pracująca w tym zawodzie opracowuje, promuje i wdraża skuteczne plany dotyczące prozdrowotnego stylu życia, które obejmują dostosowaną aktywność fizyczną i trening, zdrowe nawyki żywieniowe i zarządzanie stylem życia, w celurealizacji celów zdrowotnych i sportowych.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego stopnia.

Studenci będą mieli możliwość podjęcia dalszego kształcenia na pokrewnych kierunkach związanych z treningiem sportowym i edukacją zdrowotną, czy fizjoterapią.

Dla kogo studia na kierunku trener zdrowia i sprawności fizycznej

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na tym kierunku powinny być sprawne fizycznie i psychicznie, wykazywać się pasją do wysiłku fizycznego, dbałością o własne zdrowie i dobre samopoczucie, mieć zdolność do szybkiego i odpowiedniego reagowania zgodnie ze stawianymi wymaganiami. Od studentów oczekuje się dojrzałości do racjonalnej oceny rzeczywistości w oparciu o aktualny stan wiedzy z zakresu zdrowia i sprawności fizycznej, umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych z nauczycielami, kolegami i klientami oraz zachowania poufności w relacjach z klientami, przyjmowania wskazówek od przełożonego i umiejętności pracy indywidualnej oraz w zespole.

Program kształcenia na kierunku trener zdrowia i sprawności fizycznej

Szczegółowe informacje na temat przedmiotów realizowanych w toku studiów dostępne są na stronie uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku trener zdrowia i sprawności fizycznej

Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii. Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

Dodatkowo obowiązuje egzamin ze sprawności fizycznej obejmujący pływanie na dystansie 50 metrów.

Perspektywy pracy po kierunku trener zdrowia i sprawności fizycznej

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie, jako:

 • trenerzy personalni,
 • trenerzy grup fitness,
 • trenerzy zdrowia.

Mogą pracować w:

 • obiektach prywatnych, korporacyjnych i społecznych,
 • klubach fitness i instytucjach specjalistycznych medycyny sportowej,
 • klinikach rehabilitacyjnych,
 • ośrodkach i klubach sportowych,
 • programach społecznych wspierania zdrowia oraz programach dla osób starszych i programach promocji zdrowia w firmach.

Opinie o kierunku trener zdrowia i sprawności fizycznej

Studenci, którzy ukończą ten kierunek studiów, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu ludzkiego ciała, będą posiadali kompetencje w zakresie budowania relacji i umiejętności potrzebnych do bezpiecznej i skutecznej oceny stanu sprawności fizycznej i ograniczeń funkcjonalnych oraz psychicznych, opracowania i wdrożenia skutecznych programów treningu prozdrowotnego dla różnych populacji, zróżnicowanych wiekowo i pod względem przebytych schorzeń.

Kierunki pokrewne do kierunku trener zdrowia i sprawności fizycznej

Jakie uczelnie oferują kierunek trener zdrowia i sprawności fizycznej

W których miastach można studiować kierunek trener zdrowia i sprawności fizycznej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Katowicach i woj. Śląskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Krakowie i woj. małopolskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Lublinie i woj. lubelskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Opolu i woj. opolskim
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe w Łodzi i woj. łódzkim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia sportowe we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu