Jakiego kierunku studiów szukasz?

Automatyka przemysłowa i robotyka

Automaty i roboty są obecne w każdej gałęzi przemysłu, transporcie publicznym, usługach, handlu a nawet branży turystycznej. Stanowią podstawowy element niemal każdej linii technologicznej, od zautomatyzowanych magazynów poprzez automaty produkujące, aż po automaty konfekcjonujące i pakujące. Studia na kierunku Automatyka przemysłowa i robotyka są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów znających każdy element układu automatyki, jego budowę i funkcje, potrafiących zdiagnozować jego pracę, dostroić, naprawić wymienić a w nowych urządzeniach dobrać przetwornik pomiarowy, napęd czy element sterujący.

Studia dostarczają wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, elektrotechniki i elektroniki, mechaniki i mechaniki płynów, termodynamiki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, metod numerycznych i programowania oraz technik i technologii wytwarzania. Wyposażają w kompetencje umożliwiające rozwiązywanie problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu oraz przygotowują do projektowania układów sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych.

Studia II stopnia dają możliwość wyboru jedynej z dwóch proponowanych specjalności:

 • automatyka i metrologia,
 • robotyka.

Są to studia I i II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku automatyka przemysłowa i robotyka

Kandydat powinien cechować się umiejętnością logicznego i konstruktywnego myślenia. Oczekuje się od niego dobrej znajomości przedmiotów ścisłych takich, jak matematyka i fizyka oraz szerokiej wiedzy z zakresu techniki i informatyki.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie tytuł zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera.

Program kształcenia na kierunku automatyka przemysłowa i robotyka

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • techniki wytwarzania
 • techniki informatyczne
 • fizyka
 • matematyka
 • chemia
 • informatyka
 • elektrotechnika i elektronika
 • podstawy nauki o materiałach
 • teoria mechanizmów i maszyn
 • programowanie obiektowe w języku Java
 • modelowanie numeryczne układów automatyki w środowisku LabVIEW
 • maszyny i urządzenia przeróbki metali
 • mechanika
 • metody numeryczne
 • wytrzymałość materiałów
 • termodynamika
 • wspomaganie projektowania układów automatyki
 • sterowanie ciągłe
 • napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • języki programowania sterowników przemysłowych
 • sterowanie dyskretne
 • podstawy robotyki
 • automatyzacja procesów produkcyjnych
 • roboty przemysłowe
 • przemysłowe systemy sterowania
 • ergonomia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku automatyka przemysłowa i robotyka

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka.

Jeżeli na świadectwie kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu głównego do wskaźnika rekrutacyjnego jest wybierany wynik najlepszy.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o:

 • egzamin wstępny potwierdzający osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia,
 • średnią ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie uczelni prowadzącej kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku automatyka przemysłowa i robotyka

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektów,
 • laboratoriach badawczych i przemysłowych,
 • jednostkach naukowo−badawczych,
 • zakładach produkujących elementy i układy automatyki oraz zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • działach utrzymania ruchu większości zakładów produkcyjnych, w których zainstalowano zautomatyzowane linie produkcyjne,
 • firmach konsultingowe, konstrukcyjnych i technologicznych,
 • firmach handlowych zajmujące się sprzedażą zautomatyzowanych wyrobów przemysłowych.

Opinie o kierunku automatyka przemysłowa i robotyka

Kierunki pokrewne do kierunku automatyka przemysłowa i robotyka

Jakie uczelnie oferują kierunek automatyka przemysłowa i robotyka

W których miastach można studiować kierunek automatyka przemysłowa i robotyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku