Jakiego kierunku studiów szukasz?

Automatyka i elektronika

Studia inżynierskie na kierunku Automatyka i elektronika trwają 3,5 roku i mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów automatyków.

Studiowanie tego kierunku umożliwia zdobycie umiejętności z zakresu eksploatacji i projektowania systemów automatyki oraz układów elektronicznych, rozwiązywania problemów powiązanych z szeroko pojętą automatyzacją procesów przemysłowych, wykorzystania sterowników przemysłowych w procesach technologicznych, projektowania i budowy układów elektronicznych, jak i energoelektronicznych a także weryfikacji działania układów automatycznej regulacji z użyciem symulacji komputerowych.

Automatyk zawodowo zajmuje się:

 • projektowaniem i eksploatacją różnorakich systemów automatyki i układów elektronicznych wykorzystywanych w szczególności w procesach technologicznych,
 • rozwiązywaniem problemów związanych z automatyzacją procesów przemysłowych,
 • zastosowaniem sterowników przemysłowych w procesach technologicznych,
 • projektowaniem i budową układów elektronicznych oraz energoelektronicznych,
 • weryfikacją poprawności działania układów automatycznej regulacji z wykorzystaniem symulacji komputerowych.

Na kierunku Automatyka i elektronika przewidziano specjalność:

 • automatyka i elektronika przemysłowa.

Dla kogo studia na kierunku automatyka i elektronika

Inżynierskie studia to propozycja dla dobrych matematyków, osób o umysłach ścisłych, predyspozycjach technicznych.

Program kształcenia na kierunku automatyka i elektronika

W programie studiów uwzględniono szeroki zakres zagadnień dotyczący m.in.: automatyzacji procesów przemysłowych, projektowania oraz budowy systemów pomiarowych, projektowania oraz budowy różnorakich układów elektronicznych i energoelektronicznych, kwestii modelowania obiektów i układów automatycznej regulacji, metrologii i technik pomiarowych, projektowania oraz zarządzania sieciami teleinformatycznymi, protokołów komunikacyjnych stosowanych w automatyce przemysłowej, automatyki budynkowej i inteligentnych instalacji elektrycznych, sterowania maszyn i napędów elektrycznych, programowania w językach niskiego jak i wysokiego poziomu, prowadzenia przedsiębiorstwa na rynku.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku automatyka i elektronika

W procesie rekrutacji na studia należy zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Perspektywy pracy po kierunku automatyka i elektronika

Po ukończeniu studiów absolwent może pracować w firmach przemysłowych, gdzie procesy technologiczne są zautomatyzowane m. in.:

 • przemysł elektromaszynowy, elektrotechniczny, elektroniczny,
 • przemysł samochodowy,
 • przemysł spożywczy, chemiczny, celulozowo-papierniczy,
 • firmy działające w obszarze automatyki budynkowej oraz inteligentnych instalacji elektrycznych,
 • działy głównego automatyka w zakresie utrzymania ruchu, biura projektowe, własna działalność gospodarcza.

Opinie o kierunku automatyka i elektronika

Charakterystycznym dla kierunku jest praktyka zawodowa, trwająca 6 miesięcy. Jest to dla Ciebie możliwość wykorzystania oraz sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności. Ułatwi Ci to tym samym odnalezienie się na rynku pracy. W związku z tym jako absolwentem tego kierunku będziesz atrakcyjnym i poszukiwanym pracownikiem we wszystkich sektorach przemysłu.

Kierunki pokrewne do kierunku automatyka i elektronika

Jakie uczelnie oferują kierunek automatyka i elektronika

W których miastach można studiować kierunek automatyka i elektronika

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu