• UAM Poznań
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki administracyjne

administracyjne

Kierunki administracyjne obejmują dziedziny wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego, politycznego, gospodarczego.

Ich ukończenie daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Kształcenie na kierunkach administracyjnych pozwala uzyskać kompetencje przydatne do poruszania się w problematyce administracji publicznej i samorządowej, stosowania prawa w dziedzinie administracji i bezpieczeństwa, wykorzystywania technologii informatycznych oraz narzędzi internetowych niezbędnych w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej, posługiwania się elektronicznym systemem obiegu dokumentów z uwzględnianiem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Katalog kierunków administracyjnych

a
administracja administracja europejska administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne administracja i cyfryzacja administracja i polityka publiczna administracja i zarządzanie administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna administracja publiczna i komunikowanie społeczne administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego administracyjno-ekonomiczne studia administration in international organization analityka i zarządzanie publiczne archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
b
bachelor in business administration bachelor of business and administration bezpieczeństwo transgraniczne bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną
c
człowiek w cyberprzestrzeni
e
e-Administracja elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa european and international business law
g
gospodarka i administracja publiczna gospodarka i rozwój zrównoważony gospodarka i zarządzanie publiczne
i
indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia międzyobszarowe informatologia z biznesowym językiem angielskim informatyka w biznesie i administracji international and political studies international relations and public diplomacy internationale betriebswirtschaftslehre - international business administration
m
menedżer administracji publicznej
o
obronność państwa
p
podatki i doradztwo podatkowe polityka publiczna prawno-administracyjny kierunek prawo i gospodarka prawo w administracji i gospodarce prawo zamówień publicznych przedsiębiorczość public policy and administration
s
studia europejskie studia miejskie
z
zarządzanie big data zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie w politykach publicznych

Dla kogo kierunki administracyjne

Kierunki administracyjne wybierają osoby, które interesują się funkcjonowaniem instytucji publicznych, gospodarką, problemami prawnymi, życiem społecznych.

Kandydaci powinni być osobami odpowiedzialnymi, rzetelnymi, dokładnymi. Ich przyszła praca, decyzje, podejmowane aktywności zawodowe będą uzależnione od przepisów prawa. Swoboda poruszania po zawiłościach prawnych i gotowość aktualizowania wiedzy na temat zmieniających się przepisów to zatem istotne cechy.

Przyszli pracownicy administracyjni powinni umieć kierować zespołami ludzi, łatwo nawiązywać kontakt, wzbudzać zaufanie.

Kształcenie na kierunkach administracyjnych

Kierunki administracyjne, w tym związane z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem w sektorze publicznym można studiować w bardzo wielu uczelniach niepublicznych, uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych, wojskowych i technicznych.

Programy wybranych studiów są tak skonstruowane, że ich ukończenie pozwala automatycznie uzyskać dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Konkretne specjalności przygotowują bezpośrednio do egzaminu na licencję detektywa – to taki bonus oprócz uzyskanego dyplomu.

Programy studiów na tych samych kierunkach realizowanych na różnych uczelniach są zbliżone, jednak zawsze jest przestrzeń, którą można samemu kształtować: grupa przedmiotów do wyboru, seminaria, praktyki.

Rekrutacja na kierunki administracyjne

Rekrutacja na kierunki administracyjne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Najczęściej są to:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • historia
 • wos
 • geografia.

Uczelnie przeliczają punkty z konkretnych przedmiotów lub podają kilka z nich, wybór pozostawiając kandydatowi. Czasami wystarczy zdać określony przedmiot na poziomie podstawowym, chociaż osoby które zdawały go na poziomie rozszerzonym zdobędą zazwyczaj więcej punktów.

W szkołach niepublicznych najczęściej wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie szczegółowo, jakie są wymagania rekrutacyjne na konkretne kierunki.

Praca po kierunkach administracyjnych

Dla absolwentów kierunków administracyjnych miejsca pracy przewidziane są w:

 • urzędach administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • strukturach samorządowych
 • placówkach kulturalnych
 • organach ochrony prawnej
 • organach ścigania
 • służbie penitencjarnej
 • straży miejskiej
 • organach partii politycznych
 • organach Unii Europejskiej
 • instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Praca w strukturach administracji państwowej, instytucjach rządowych i międzynarodowych nie jest możliwa bez kwalifikacji, wynikających z ukończenia konkretnych kierunków.

Opinie o kierunkach administracyjnych

Współpraca międzynarodowa, funkcjonowanie Polski w strukturach UE, nacisk położony na kwestie związane z bezpieczeństwem powodują, że przybywa stanowisk w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach. Kadrę dla nich stanowią m.in. absolwenci kierunków z obszaru szeroko pojętej administracji.

Dwustopniowe kierunki administracyjne dają możliwość poszerzenia kwalifikacji. Uzyskanie dyplomu licencjata pozwala na kontynuowania kształcenia na kierunkach pokrewnych, co zwiększa kompetencje absolwenta.

W jakich miastach są kierunki administracyjne

Uczelnie o kierunkach administracyjnych

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Kaliski
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Tarnowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie