• UAM Poznań
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki administracyjne

administracyjne

Kierunki administracyjne obejmują dziedziny wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego, politycznego, gospodarczego.

Ich ukończenie daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Kształcenie na kierunkach administracyjnych pozwala uzyskać kompetencje przydatne do poruszania się w problematyce administracji publicznej i samorządowej, stosowania prawa w dziedzinie administracji i bezpieczeństwa, wykorzystywania technologii informatycznych oraz narzędzi internetowych niezbędnych w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej, posługiwania się elektronicznym systemem obiegu dokumentów z uwzględnianiem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Katalog kierunków administracyjnych

a
administracja administracja europejska administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne administracja i cyfryzacja administracja i polityka publiczna administracja i zarządzanie administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna administracja publiczna i komunikowanie społeczne administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego administracja zarządcza administracyjno-ekonomiczne studia administration in international organization analityka i zarządzanie publiczne archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
b
bachelor in business administration bachelor of business and administration bezpieczeństwo transgraniczne bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną
c
człowiek w cyberprzestrzeni
e
e-Administracja elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa european and international business law
g
gospodarka i administracja publiczna gospodarka i rozwój zrównoważony gospodarka i zarządzanie publiczne
i
indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia międzyobszarowe informatologia z biznesowym językiem angielskim informatyka w biznesie i administracji international and political studies international relations and public diplomacy internationale betriebswirtschaftslehre - international business administration
m
menedżer administracji publicznej międzydziedzinowe studia indywidualne
o
obronność państwa
p
podatki i doradztwo podatkowe polityka publiczna prawno-administracyjny kierunek prawo i gospodarka prawo w administracji i gospodarce prawo zamówień publicznych przedsiębiorczość public policy and administration
s
studia europejskie studia miejskie
z
zarządzanie big data zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie w politykach publicznych

Dla kogo kierunki administracyjne

Kierunki administracyjne wybierają osoby, które interesują się funkcjonowaniem instytucji publicznych, gospodarką, problemami prawnymi, życiem społecznych.

Kandydaci powinni być osobami odpowiedzialnymi, rzetelnymi, dokładnymi. Ich przyszła praca, decyzje, podejmowane aktywności zawodowe będą uzależnione od przepisów prawa. Swoboda poruszania po zawiłościach prawnych i gotowość aktualizowania wiedzy na temat zmieniających się przepisów to zatem istotne cechy.

Przyszli pracownicy administracyjni powinni umieć kierować zespołami ludzi, łatwo nawiązywać kontakt, wzbudzać zaufanie.

Kształcenie na kierunkach administracyjnych

Kierunki administracyjne, w tym związane z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem w sektorze publicznym można studiować w bardzo wielu uczelniach niepublicznych, uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych, wojskowych i technicznych.

Programy wybranych studiów są tak skonstruowane, że ich ukończenie pozwala automatycznie uzyskać dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Konkretne specjalności przygotowują bezpośrednio do egzaminu na licencję detektywa – to taki bonus oprócz uzyskanego dyplomu.

Programy studiów na tych samych kierunkach realizowanych na różnych uczelniach są zbliżone, jednak zawsze jest przestrzeń, którą można samemu kształtować: grupa przedmiotów do wyboru, seminaria, praktyki.

Rekrutacja na kierunki administracyjne

Rekrutacja na kierunki administracyjne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Najczęściej są to:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • historia
 • wos
 • geografia.

Uczelnie przeliczają punkty z konkretnych przedmiotów lub podają kilka z nich, wybór pozostawiając kandydatowi. Czasami wystarczy zdać określony przedmiot na poziomie podstawowym, chociaż osoby które zdawały go na poziomie rozszerzonym zdobędą zazwyczaj więcej punktów.

W szkołach niepublicznych najczęściej wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie szczegółowo, jakie są wymagania rekrutacyjne na konkretne kierunki.

Praca po kierunkach administracyjnych

Dla absolwentów kierunków administracyjnych miejsca pracy przewidziane są w:

 • urzędach administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • strukturach samorządowych
 • placówkach kulturalnych
 • organach ochrony prawnej
 • organach ścigania
 • służbie penitencjarnej
 • straży miejskiej
 • organach partii politycznych
 • organach Unii Europejskiej
 • instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Praca w strukturach administracji państwowej, instytucjach rządowych i międzynarodowych nie jest możliwa bez kwalifikacji, wynikających z ukończenia konkretnych kierunków.

Opinie o kierunkach administracyjnych

Współpraca międzynarodowa, funkcjonowanie Polski w strukturach UE, nacisk położony na kwestie związane z bezpieczeństwem powodują, że przybywa stanowisk w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach. Kadrę dla nich stanowią m.in. absolwenci kierunków z obszaru szeroko pojętej administracji.

Dwustopniowe kierunki administracyjne dają możliwość poszerzenia kwalifikacji. Uzyskanie dyplomu licencjata pozwala na kontynuowania kształcenia na kierunkach pokrewnych, co zwiększa kompetencje absolwenta.

W jakich miastach są kierunki administracyjne

Uczelnie o kierunkach administracyjnych

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Poznańska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie