• UAM Poznań
Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunki administracyjne

administracyjne

Kierunki administracyjne obejmują dziedziny wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego, politycznego, gospodarczego.

Ich ukończenie daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Kształcenie na kierunkach administracyjnych pozwala uzyskać kompetencje przydatne do poruszania się w problematyce administracji publicznej i samorządowej, stosowania prawa w dziedzinie administracji i bezpieczeństwa, wykorzystywania technologii informatycznych oraz narzędzi internetowych niezbędnych w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej, posługiwania się elektronicznym systemem obiegu dokumentów z uwzględnianiem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Katalog kierunków administracyjnych

a
administracja administracja europejska administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne administracja i cyfryzacja administracja i polityka publiczna administracja i zarządzanie administracja i zarządzanie publiczne administracja publiczna administracja publiczna i komunikowanie społeczne administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego administracyjno-ekonomiczne studia administration in international organization analityka i zarządzanie publiczne archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka, biurowość i cyfryzacja archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
b
bachelor in business administration bachelor of business and administration bezpieczeństwo transgraniczne bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną
c
człowiek w cyberprzestrzeni
e
e-Administracja elektroniczna administracja publiczna, rządowa i samorządowa european and international business law
g
gospodarka i administracja publiczna gospodarka i rozwój zrównoważony gospodarka i zarządzanie publiczne
i
indywidualne studia międzydziedzinowe indywidualne studia międzyobszarowe informatologia z biznesowym językiem angielskim informatyka w biznesie i administracji international and political studies international relations and public diplomacy internationale betriebswirtschaftslehre - international business administration
m
menedżer administracji publicznej
o
obronność państwa
p
podatki i doradztwo podatkowe polityka publiczna prawno-administracyjny kierunek prawo i gospodarka prawo w administracji i gospodarce prawo zamówień publicznych przedsiębiorczość public policy and administration
s
studia europejskie studia miejskie
z
zarządzanie big data zarządzanie w administracji lokalnej zarządzanie w administracji publicznej zarządzanie w politykach publicznych

Dla kogo kierunki administracyjne

Kierunki administracyjne wybierają osoby, które interesują się funkcjonowaniem instytucji publicznych, gospodarką, problemami prawnymi, życiem społecznych.

Kandydaci powinni być osobami odpowiedzialnymi, rzetelnymi, dokładnymi. Ich przyszła praca, decyzje, podejmowane aktywności zawodowe będą uzależnione od przepisów prawa. Swoboda poruszania po zawiłościach prawnych i gotowość aktualizowania wiedzy na temat zmieniających się przepisów to zatem istotne cechy.

Przyszli pracownicy administracyjni powinni umieć kierować zespołami ludzi, łatwo nawiązywać kontakt, wzbudzać zaufanie.

Kształcenie na kierunkach administracyjnych

Kierunki administracyjne, w tym związane z administracją, bezpieczeństwem, zarządzaniem w sektorze publicznym można studiować w bardzo wielu uczelniach niepublicznych, uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych, wojskowych i technicznych.

Programy wybranych studiów są tak skonstruowane, że ich ukończenie pozwala automatycznie uzyskać dodatkowe punkty podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Konkretne specjalności przygotowują bezpośrednio do egzaminu na licencję detektywa – to taki bonus oprócz uzyskanego dyplomu.

Programy studiów na tych samych kierunkach realizowanych na różnych uczelniach są zbliżone, jednak zawsze jest przestrzeń, którą można samemu kształtować: grupa przedmiotów do wyboru, seminaria, praktyki.

Rekrutacja na kierunki administracyjne

Rekrutacja na kierunki administracyjne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z wskazanych przez uczelnię przedmiotów. Najczęściej są to:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • historia
 • wos
 • geografia.

Uczelnie przeliczają punkty z konkretnych przedmiotów lub podają kilka z nich, wybór pozostawiając kandydatowi. Czasami wystarczy zdać określony przedmiot na poziomie podstawowym, chociaż osoby które zdawały go na poziomie rozszerzonym zdobędą zazwyczaj więcej punktów.

W szkołach niepublicznych najczęściej wystarczy złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Zawsze wcześniej sprawdzajcie szczegółowo, jakie są wymagania rekrutacyjne na konkretne kierunki.

Praca po kierunkach administracyjnych

Dla absolwentów kierunków administracyjnych miejsca pracy przewidziane są w:

 • urzędach administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • strukturach samorządowych
 • placówkach kulturalnych
 • organach ochrony prawnej
 • organach ścigania
 • służbie penitencjarnej
 • straży miejskiej
 • organach partii politycznych
 • organach Unii Europejskiej
 • instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego.

Praca w strukturach administracji państwowej, instytucjach rządowych i międzynarodowych nie jest możliwa bez kwalifikacji, wynikających z ukończenia konkretnych kierunków.

Opinie o kierunkach administracyjnych

Współpraca międzynarodowa, funkcjonowanie Polski w strukturach UE, nacisk położony na kwestie związane z bezpieczeństwem powodują, że przybywa stanowisk w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach. Kadrę dla nich stanowią m.in. absolwenci kierunków z obszaru szeroko pojętej administracji.

Dwustopniowe kierunki administracyjne dają możliwość poszerzenia kwalifikacji. Uzyskanie dyplomu licencjata pozwala na kontynuowania kształcenia na kierunkach pokrewnych, co zwiększa kompetencje absolwenta.

W jakich miastach są kierunki administracyjne

Uczelnie o kierunkach administracyjnych

 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Łódzka