Jakiego kierunku studiów szukasz?

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Studia na kierunku Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego mają na celu kształcenie fachowców, którzy specjalizować się będą w realizacji zadań związanych z szeroko pojętym obszarem bezpieczeństwa narodowego.

W obecnych warunkach politycznych i społecznych istnieje zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry dla administracji publicznej - rządowej oraz samorządowej. Głównymi obszarami, w których realizowane będzie kształcenie studentów są problematyka zarządzania kryzysowego realizowanego przez organy administracji, bezpieczeństwo informacyjne, administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynarodowych oraz administracja publiczna w systemie obronnym państwa.

Program kształcenia jest efektem konsultacji środowiska akademickiego z przedstawicielami: gospodarki, administracji lokalnej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa, w tym zwłaszcza Siłami Zbrojnymi RP.

Studia realizowane są na poziomie pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne.

Oferowane specjalności do wyboru przez kandydata:

 • zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
 • bezpieczeństwo informacyjne w administracji
 • administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynarodowych
 • administracja publiczna w systemie obronnym państwa.

Dla kogo studia na kierunku administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

To propozycja dla kandydatów, którzy widzą swoją zawodową przyszłości w obszarze szeroko rozumianej administracji oraz bliskim otoczeniu bezpieczeństwa państwa.

Program kształcenia na kierunku administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

W zależności od wybranej specjalności, przewidziano programy kształcenia, które wyposażą kandydata w unikalne kompetencje.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: charakterystyki i przebiegu sytuacji kryzysowej, istoty radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zasad zarządzania w sytuacjach kryzysowych i fazy zarządzania kryzysowego. Posiada wiedzę dotyczącą gromadzenia i przetwarzania informacji zarządzania kryzysowego, przygotowania administracji publicznej do działania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z planowaniem wykorzystania SZ RP, zagrożeń naturalnych, terrorystycznych i wywołanych przez technikę, a także ogólnokrajowych i resortowych systemów reagowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Krajowy System Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz wiedzę o strukturze i zadaniach poszczególnych służb.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W ADMINISTRACJI

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa informacyjnego, cyberprzestrzeni, procesów decyzyjnych i ochrony informacji niejawnych, organów ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce, organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Posiada wiedzę z zagadnień związanych ze specyfiką działalności gospodarczej w środowisku cyfrowym i ogólnej analizy ryzyka.

ADMINISTROWANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu: współczesnych konfliktów międzynarodowych, teorii bezpieczeństwa międzynarodowego, udziału Polski w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych systemów bezpieczeństwa, w tym: ONZ, NATO, Unii Europejskiej. Rozumie bezpieczeństwo narodowego oraz sposoby jego definiowania i określa jego kryteria. Zna istotę procesów polityczno- społecznych, gospodarczych i wojskowych na szczeblu ponadpaństwowym.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA

Absolwent jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą posiadającym wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie systemu obronnego państwa, zadań obronnych administracji publicznej, gospodarki obronnej państwa i logistyki obronności i bezpieczeństwa. Zna współczesne zagrożenia militarne i pozamilitarne oraz problematykę bezpieczeństwa na obszarze europejskim i euroatlantyckim. Opisuje rolę społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego w systemie obronnym Polski

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Zasady naboru na studia sprawdzaj każdorazowo na stronie www Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • urzędach administracji rządowej – zarówno centralnej jak i terenowej oraz samorządowej zajmującej się szeroko rozumianym bezpieczeństwem;
 • Siłach Zbrojnych RP – administracji wojskowej;
 • centrach i biurach zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województw;
 • komórkach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji i przedsiębiorstw;
 • prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa, także z wykorzystaniem narzędzi i metod informatyki.

Opinie o kierunku administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Jakie uczelnie oferują kierunek administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

W których miastach można studiować kierunek administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Zamojska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza