• Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego
  • UTH im. Chodkowskiej Warszawa
  • WSB NLU Szkoła Psychoterapii

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, woj. mazowieckie, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (+) 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, rekrutacja@wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie przygotowuje kadry techniczne dla Wojska Polskiego. To także ośrodek badawczy, głównie na potrzeby resortu Obrony Narodowej oraz krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Ofertę kształcenia WAT stanowią jednolite studia magisterskie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz cywilne kierunki realizowane na poziomie pierwszego i drugiego stopnia w obszarze budownictwa, informatyki, mechaniki, elektroniki, logistyki, również obronności, zarządzania i inżynierii. WAT realizuje unikatowy kierunek Kryptologia i cyberbezpieczeństwo czy dostępny na kilku tylko uczelniach – Lotnictwo i kosmonautyka.

Rekrutacja na studia przebiega dwutorowo – oddzielnie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz osób cywilnych. Porównaj studia wojskowe i cywilne na WAT, sprawdź dostępne specjalności. Dowiedz się więcej o terminach i zasadach rekrutacji.


Ocena uczelni

7.93 / 10
1041 głosów

Opinie (2069)
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, WAT Warszawa

Rekrutacja WAT
Rozumiem, że chodzi o pięcioletnie studia dla kandydatów na oficerów - tak, osoby mające złożona przysięgę wojskową i po odbyciu służby wojskowej mogą kandydować na ten rodzaj studiów. Aby kandydować do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w uczelni wojskowej, należy do 9 czerwca zarejestrować się w Portalu Rekrutacyjnym WP i wydrukowany z tego portalu wniosek złożyć w WCR. Wtedy WCR skieruje na badania psychologiczne w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia ZAWODOWEJ służby wojskowej. Osoby, które takie orzeczenie otrzymają, będą musiały dokończyć rejestrację w IRK WAT. Następnie w lipcu w WAT będzie sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna, podczas której za odbycie służby wojskowej są przyznawane dodatkowe punkty.
27.05.2023
27.05.2023
Strzelec
Witam czy na WAT można normalnie się zapisać na 5 letnie studia jeżeli mam złożoną przysięgę i odbyty rok szkolenia specjalistycznego w innej jednostce ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydant z dnia 25.05.2023
Określenie "w papierach wcr mialem zaznaczone, ze chce podjac studia wojskowe" jest mało precyzyjne. Aby kandydować do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w uczelni wojskowej, należy do 9 czerwca zarejestrować się w Portalu Rekrutacyjnym WP i wydrukowany z tego portalu wniosek złożyć w WCR. Wtedy dopiero WCR skieruje na badania psychologiczne w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia ZAWODOWEJ służby wojskowej. Powinno to nastąpić niezwłocznie, nawet tego samego dnia.
25.05.2023
25.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fifi z dnia 24.05.2023
Zachęcam do przeglądania naszych stron internetowych, gdzie staramy się zamieścić jak najwięcej przydatnych informacji. Minimalne wartości punktów z jakimi byli przyjmowani kandydaci na poszczególne kierunki wszystkich rodzajów i form studiów po maturze z ostatnich trzech lat publikujemy np. tutaj https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-wojskowe-najczesciej-zadawane-pytania/ "Ile punktów rankingowych należy uzyskać, żeby dostać się na studia w WAT? WAT nie określa progów punktowych – kwalifikujemy na kierunek najlepszych, do wypełnienia limitu miejsc na tym kierunku. Minimalna wartość punktów rankingowych z jaką zostali zakwalifikowani kandydaci, zależy od kierunku, limitu miejsc, liczby kandydatów, ich wyników maturalnych, itp. Zobacz też ile punktów rankingowych potrzebowali kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia w latach ubiegłych, na studia wojskowe i cywilne" [tutaj jest link do tabeli]
Kandydant
Czy jesli w papierach wcr mialem zaznaczone, ze chce podjac studia wojskowe. A badania psycholgiczne zostaly wyznaczone mi 12 czerwca. To w takim przypadku bede mogl zlozyc rejestracje w oozniejszym terminie niz 9 czerwca?
25.05.2023
24.05.2023
Fifi
Dzień dobry, chciałbym spytać jaki był "próg punktacji" ogólnej, mautra wraz ze sprawnościówką i rozmową kwalifikacyjną na kierunek kryptografia i cyberbezpieczeństwo? Wiem że punktacja jest zależna od trudności matury, chciałbym spytać orientacyjnie
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bart z dnia 23.05.2023
Wysokość uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi pełniącemu służbę wojskową na czas kształcenia na studiach w uczelni wojskowej jest określona w załączniku do rozporządzenia MON z dnia 22 kwietnia 2022r. Dla przykładu szeregowy podchorąży na pierwszym roku otrzymuje 100% uposażenia szeregowego zawodowego, na drugim roku 102%, na trzecim 104%, na czwartym 106%, na piątym 108%. A już kaprala podchorążego odpowiednio 100%, 108%, 110%, 112%, 114%.
23.05.2023
23.05.2023
Bart
O ile rośnie miesieczne uposażenie w kolejnych latach nauki?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojsko z dnia 23.05.2023
Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "§ 4. 1. Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej," Postępowanie rekrutacyjne w WAT rozpocznie się 10 lipca, więc termin rejestracji, tj złożenia wniosku o powołanie do DZSW w uczelni wojskowej mija 9 czerwca. W dalszej części rozporządzenia jest: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w WCR obejmującym zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej," Czyli w WYJĄTKOWYCH sytuacjach wniosek o powołanie do DZSW może być złożony w WCR Warszawa Śródmieście w terminie późniejszym - do 10 lipca.
23.05.2023
23.05.2023
Wojsko
Dzień dobry. Czy termin rekrutacji do 9 czerwca to ostateczny termin na studia wojskowe, czy tak jak w tamtym roku możliwe że zostanie przedłużony?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 20.05.2023
Jeżeli będą wolne miejsca na kierunkach i nie będzie osób spełniających warunki do przyjęcia, które zaproponowały sobie ten kierunek, to komisja zaproponuje przyjecie osobom z list rezerwowych innych kierunków. Kierunki, na których kandydat chciałby być rozpatrywany można wskazać podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów WAT
22.05.2023
22.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 19.05.2023
Na studiach wojskowych student-podchorąży ma opłacane z budżetu państwa zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz otrzymuje co miesiąc uposażenie finansowe w wysokości od 4960 zł. Za osiągnięcia w nauce, sporcie i w służbie, otrzymuje nagrody przewidziane w przepisach wojskowych, w tym również nagrody pieniężne.
Kandydat
Czy jeżeli nie dostanę się na kierunek na który aplikowałem to jest szansa abym dostał propozycje dostania się na inny kierunek? Chodzi o studia wojskowe.
20.05.2023
19.05.2023
Abc
Czy na studiach wojskowych można mieć stypendium naukowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student 1 z dnia 16.05.2023
Opuszczenie rejonu zakwaterowania przez podchorążego, niezależnie od roku studiów, następuje za zgodą przełożonych.
16.05.2023
16.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Witam z dnia 16.05.2023
Kod do zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w WAT otrzyma osoba, która zarejestruje się w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego i złoży w wojskowym centrum rekrutacji (WCR, dawniej WKU) wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Następnie odbędzie badania psychologiczne po których otrzyma orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej i ten fakt zostanie przez WCR odnotowany w portalu rekrutacyjnym WP.. Te czynności powinny być zakończone na 1 miesiąc przed postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. do 9 czerwca. Jak długo trwa złożenie wniosku oraz badania psychologiczne, zależy od sytuacji w konkretnym WCR. Warto więc procedurę rozpocząć wcześniej i nie czekać na ostatnią chwilę. Pozdrawiam
Student 1
Witam, czy zostana zniesione przepustki stale od 2 roku studiow wojskowych, skoro sa juz zolnierzami zawodowymi?
16.05.2023
16.05.2023
Witam
Dzień dobry. Ile trwa proces rekrutacyjny. Wiem że trwa do 9 czerwca, ale ile czasu zajmuje złożenie dokumentów w wku i reszta rzeczy aby móc założyc konto w irk?
Szeregowy
Witam, czy osiągając wymagany próg ECTS, można przejść warunkowo na 3 semestr czy mając coś niezaliczone jest to niemożliwe. Oraz co dzieje się gdy ktoś nie podjedzie do egzaminu na kaprala z powodu zaległości, podchodzi do niego w imnym terminie gdy zaliczy zaleglosci czy zostaje skreslony z listy studentów?Pozdrawiam
08.05.2023
08.05.2023
Student123
Czy do egzaminu na podoficera może przystąpić każdy szeregowy przed zakończeniem DZSW czy są jakieś wymagania?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 08.05.2023
Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "Przed zakończeniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kandydat [...] przystępuje do egzaminu na podoficera z wyjątkiem osoby, która rozpoczyna dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w stopniu wyższym niż starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista)"
08.05.2023
08.05.2023
Student
Kiedy jest egzamin na kaprala?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla danthe z dnia 07.05.2023
Studia niestacjonarne w WAT odbywają się w systemie zjazdów w piątek po południu, sobota i niedziela. Średnio 2 zjazdy w miesiącu, w sumie 10 zjazdów w semestrze. Na piątek planowane są raczej wykłady, a zajęcia obowiązkowe (ćwiczenia, laboratoria) planowane są w weekend.
08.05.2023
07.05.2023
danthe
Jak wyglądają pod względem organizacyjnym studia niestacjonarne na takie kierunki jak np Informatyka i w jakich godzinach, dniach odbywają się zajęcia?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla abc z dnia 03.05.2023
Żołnierze pełniący służbę wojskową w uczelni podczas studiów mają zapewnioną opiekę medyczną, w tym wszystkie przewidziane w przepisach szczepienia.
04.05.2023
03.05.2023
abc
Czy studenci z kierunku wojskowego są szczepieni przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla STUDENT z dnia 27.04.2023
Jeżeli wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej nie zostanie złożony w terminie lub nastąpi odmowa powołania do zawodowej służby wojskowej kandydat kończy pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej po 12 miesiącach i jest przenoszony do rezerwy. Z uwagi na różnice programowe między jednolitymi studiami magisterskimi na studiach wojskowych, a studiami cywilnymi I stopnia, nie można kontynuować nauki od 3 semestru na studiach cywilnych.
28.04.2023
28.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kandydat z dnia 27.04.2023
Opłata rekrutacyjna musi być wniesiona do zakończenia procesu rejestracji. Na studia dla kandydatów na oficerów, termin ten w 2023 roku upływa 9 czerwca.
STUDENT
Czyli bez złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej kończy się naukę w uczelni po 12 miesiącach?
27.04.2023
27.04.2023
kandydat
Do kiedy trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kpr rez z dnia 26.04.2023
Kandydatów na oficera, którzy złożyli wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej i spełnili warunki do ich powołania oraz nie zdawali egzaminu na podoficera (bo posiadają stopień wojskowy wyższy niż starszy szeregowy specjalista), powołuje się do zawodowej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w uczelni wojskowej w posiadanym stopniu wojskowym. Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "Warunkiem mianowania na wyższy stopień wojskowy są: pozytywne zaliczenie egzaminów objętych regulaminem nauki, uzyskanie pozytywnej opinii służbowej oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karno-skarbowe, w tym warunkowego umorzenia postępowania na okres próby, albo ukarania dyscyplinarnego, a także brak prowadzonego postępowania karnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego."
26.04.2023
26.04.2023
kpr rez
Czołem. Znalazłem informację odnośnie awansów w Akademii i po pierwszym roku po pozytywnym zdaniu egzaminu na podoficera zostaje się kapralem. Moje pytanie jest związane z tym, że ja już posiadam stopień kaprala, w związku z tym nie będę zdawać tego egzaminu. Czy w mojej sytuacji możliwe będzie otrzymanie awansu na starszego kaprala już po pierwszym roku (po DZSW), czy taki awans będzie możliwy ze wszystkimi dopiero po drugim roku studiów?
Rekrutacja WAT
Powołanie do zawodowej służby wojskowej pełnionej w czasie kształcenia w uczelni wojskowej, następuje na wniosek żołnierza pełniącego dobrowolna zasadniczą służbę wojskowa w uczelni wojskowej. Wniosek może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu pełnienia DZSW. Rektor-komendant do wniosku dołącza m.in. informację o spełnieniu wymogów określonych w regulaminie studiów - czyli muszą być zaliczone bez zaległości wszystkie rygory wymagane po drugim semestrze studiów. DZSW trwa do 12 miesięcy, jeżeli więc rozpocznie się 1 września, to do 31 sierpnia roku następnego musi nastąpić powołanie do zawodowej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy pasywnej albo aktywnej.
25.04.2023
24.04.2023
STUDENT
Kiedy jest dzień powołania do zawodowej służby wojskowej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student watu z dnia 22.04.2023
Jedynym kryterium kwalifikacji na studia cywilne, są wyniki wpisane na świadectwie dojrzałości - nie mają znaczenia osiągnięcia kandydata w trakcie studiów. Na studia wojskowe do wyników za świadectwo dojrzałości dodaje się również wyniki sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej. Za dodatkową wiedzę zdobytą podczas studiów, komisja może przyznać punkty - do 2 pkt. - podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
24.04.2023
24.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ttt z dnia 22.04.2023
Na badania w RWKL, które będą realizowane w WAT dla osób wstępnie zakwalifikowanych po egzaminach, można zabrać posiadaną dokumentację medyczną, w tym wcześniej wydane orzeczenia. Komisja zdecyduje, na jakie badania należy kandydata skierować.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student123 z dnia 20.04.2023
Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa do dnia powołania kandydata do zawodowej służby wojskowej lub przeniesienia do aktywnej rezerwy, terytorialnej służby wojskowej albo pasywnej rezerwy na zasadach określonych w art. 146 ustawy." Po odbyciu DZSW nie zwraca się kosztów.
24.04.2023
24.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 20.04.2023
Awans w uczelni przewidziany jest dla żołnierzy, którzy bez zaległości realizują zadania, po roku służby. W uczelni może być nadany stopień starszego szeregowego specjalisty. Po zakończeniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zdaniu egzaminu na podoficera, żołnierz może być powołany do korpusu podoficerów i mianowany na stopień kaprala.
Ttt
Czy jeśli posiadam orzeczenie RWKL z pazdziernika 2022 to będę musiał jeszcze raz przechodzić badania przy rekrutacji na uczelnię?
22.04.2023
22.04.2023
Student watu
czy jeżeli aktualnie jestem studentem watu dajmy na to wydziału wml, to czy jeżeli złoże papiery na wydział cybernetyki to będzie łatwiej się dostać z faktu bycia tym studentem (zaliczyłem pierwszy semestr)? są jakieś dodatkowe punkty za to ?
Student123
Kiedy konkretnie kończy się DZSW? Czy jest data do której trzeba złożyć wniosek o zwolnienie z DZSW aby nie zwracać kosztów, czy nie podpisanie umowy na żołnierza zawodowego jest równoznaczne z zakończeniem DZSW? Jak to wygląda, jest wybór albo podpisanie umowy albo zakończenie DZSW?
20.04.2023
20.04.2023
Kandydat
Czy awans na uczelni jest co rok czy co pół roku? Czy nadawany jest stopień starszy szeregowy specjalista, czy może na uczelni jest pomijany?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kali z dnia 19.04.2023
Sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz badania lekarskie przez RWKL, będą realizowane w terminach: 10-15 lipca oraz 17-21 lipca 2023r. Kandydaci będą mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienia na terenie WAT. Dzień stawiennictwa i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla wskazanego przez kandydata kierunku, będzie ustalony po zakończeniu rejestracji, tj. po 9 czerwca, uwzględniając liczbę osób zarejestrowanych na poszczególne kierunki. O wyznaczonym terminie, osoby zainteresowane zostaną powiadomione elektronicznie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.
19.04.2023
19.04.2023
kali
dzień dobry, kiedy będą znane terminy rozmów i dalszej rekrutacji po rejestracji w irk
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ygg z dnia 10.04.2023
Można rozpocząć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej w trakcie studiów, posiadając stopień kaprala. Służba rozpocznie się razem ze wszystkimi od podstawowego szkolenia wojskowego - nie będzie ponownie składana przysięga wojskowa.
11.04.2023
10.04.2023
Ygg
Czy mając stopień kaprala rezerwy mogę zostać przyjęty na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 05.04.2023
Jeżeli w roku ubiegłym wystąpiły przeciwwskazania psychologiczne do pełnienia zawodowej służby wojskowej, to fakt czy takie przeciwwskazania nadal występują, może ocenić stosowna pracownia psychologiczna, do której może skierować Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR) po zarejestrowaniu się osoby w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego i złożeniu w WCR wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej.
05.04.2023
05.04.2023
Kandydat
Czy niezdane testy psychologiczne w ubiegłym roku dyskwalifikują kandydaturę na studia wojskowe w tym roku?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 04.04.2023
Ustawa o obronie Ojczyzny określa, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa przez okres pierwszego roku kształcenia określonego programem studiów uczelni. W związku z tym, do zawodowej służby wojskowej może być powołana osoba po zakończeniu DZSW, tj. po pierwszym roku studiów.
05.04.2023
04.04.2023
Student
Czy mozna byc szybciej powolanym do zawodowej sluzby wojskowej odbywajac DZSW na 1 roku studiow wojskowych, jesli bylem wcześniej żołnierzem zawodowym.?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla arti z dnia 03.04.2023
Informacja na ten temat jest w Dzienniku Ustaw 2022 poz. 2570 gdzie zostało ogłoszone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2023/2024. Jak również takie limity można znaleźć na naszych stronach internetowych. Na logistykę ekonomiczna jest 12 miejsc, a na logistykę 122.
04.04.2023
03.04.2023
arti
Dzień dobry Proszę o wskazanie liczby miejsc na logistykę ekonomiczną oraz logistykę w roku akademickim 2023/24. Chodzi o studia wojskowe.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 01.04.2023
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa (DZSW) realizowana jest w czasie pierwszego roku studiów, nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym okresie, tj. od trzeciego semestru, kandydat na swój wniosek skierowany do Departamentu Kadr MON, powoływany jest do zawodowej służby wojskowej. Do wniosku uczelnia dołącza m.in. opinię służbową i informację o spełnieniu wymogów określonych w regulaminie studiów. Kandydat, który rozpoczął DZSW w stopniu nie wyższym niż starszy szeregowy, po zakończeniu DZSW przystępuje do egzaminu na podoficera. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z tego egzaminu lub nie przystąpienia do niego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, jeden raz może być wyznaczony inny termin.
03.04.2023
01.04.2023
Student
Na koniec drugiego semestru odbywa sie egzamin na podoficera, czy trzeba go zdac zeby isc na 3 semestr?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Marcin z dnia 29.03.2023
Jeżeli kandydat na żołnierza zawodowego zrezygnuje z pełnienia służby wojskowej po pierwszym roku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, to nie zwraca żadnych kosztów. Przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej podpisywana jest umowa, w której określone są zasady zwrotu kosztów poniesionych przez MON na utrzymanie i naukę. Koszty obejmują okres od rozpoczęcia nauki, tj. od stawienia się na pierwszy rok do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do zakończenia pełnienia służby. Otrzymanego uposażenia nie trzeba zwracać. Przepisy przewidują możliwość odstąpienia od obowiązku zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę oraz zawieszenia w określonych sytuacjach tego obowiązku.
30.03.2023
29.03.2023
Marcin
Witam. Czy koszty zwrotu pieniędzy w razie rezygnacji ze studiów wojskowych na waszej uczelni dotyczą tylko zakwaterowania, wyżywienia itd, czy w te koszty wlicza się także żołd wypłacany studentom? Pozdrawiam
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zainteresowany z dnia 24.03.2023
Minimalne wartości puntów rankingowych z jakimi kandydaci byli zakwalifikowani w latach ubiegłych podane na stronach internetowych, obejmują wszystkie elementy składowe. Zwracam jednak uwagę, że co roku mogą one się znacznie różnić, gdy np. będzie więcej kandydatów lub kandydaci napiszą bardzo dobrze maturę, bo była łatwa.
24.03.2023
24.03.2023
Zainteresowany
Witam, czy w progach punktowych które utworzyły się w poprzednich latach na poszczególne kierunki są uwzględnione również wyniki z testów sprawnościowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej czy ta wartość to tylko i wyłącznie odpowiednio przeliczone wyniki matur?
Zaineresowany
Biorąc pod uwagę zapis &29 ust.9 Regulaminu Studiów na WAT proszę o informację, jakie warunki musi spełnić żołnierz zawodowy skreślony z listy studentów studiów wojskowych na 5 semestrze z powodu braków postępów w nauce aby mógł wznowić studia wojskowe na 3 semestrze studiów wojskowych.
17.03.2023
13.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student 1 roku z dnia 12.03.2023
Reguluje to art. 95. ust 7. Ustawy o obronie Ojczyzny: "Żołnierz po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, w przypadku dalszego kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum lub ośrodku szkolenia, nabywa uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem uprawnień wskazanych w art. 105, art. 189, art. 236, art. 276 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 2–4, art. 277 pkt 3 i 4, art. 281, art. 284, art. 286, art. 289, art. 293, art. 298 i art. 336"
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Interesant z dnia 10.03.2023
Limit miejsc na studia dla kandydatów na oficerów określa MON, kierując się zapotrzebowaniem jednostek na specjalistów z określonej dziedziny w okresie, gdy studia będą się kończyły, tj. po 10 semestrach. W czasie ostatniego semestru podchorążowie odbywają rozmowy kadrowe z przedstawicielami MON, który przedstawiają im miejsca ewentualnej dalszej służby. Kolejność odbywania rozmów zależy od lokaty, tj. pozycji na liście w zależności od osiągniętych wyników podczas studiów. Jednostkę student może wybrać spośród przedstawionych przez MON. Nikt nie jest karany finansowo jeżeli nie zdecyduje się na pełnienie dalszej zawodowej służby wojskowej. W takim przypadku będzie należało zwrócić koszty poniesione przez MON na kształcenie - darmowe zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie. Warunki ewentualnego zwrotu kosztów będą zawarte w stosownej umowie przedstawionej przed rozpoczęciem studiów.
13.03.2023
13.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 10.03.2023
Podczas rekrutacji na studia, w tym na studia dla kandydatów na oficerów, nie ma znaczenia fakt bycia studentem. Nie można odbywać dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej i jednocześnie studiować w innej uczelni.
Student 1 roku
Bedac na drugim roku studiow wojskowych zostaje sie żołnierzem zawodowym, czy w takim przypadku dostaje sie wszystkie dodatki jakie przysluguja żołnierzowi zawodowemu? 13stka, mundurowka, mieszkaniowka?
12.03.2023
10.03.2023
Interesant
Witam, jak wyglada sprawa przydzialow po studiach? Dostajemy przydzial i musimy sluzyc przez 10 lat w przydzielonej jednostce czy jest jakis wybor? Co się stanie gdy nie bedziemy chcieli sluzyc w przydzielonej jednostce? Bedziemy ukarani finansowo czy dostaniemy inny przydzial? Czy mozna zrezygnować z przydzialu i samemu zglosic sie do jakiejs jednostki wojskowej i tam sluzyc? Slyszalem również o odsluzeniu w WOT. Przepraszam za tyle pytan, po prostu jestem zainteresowany studiami wojskowymi, chciałbym dowiedzieć sie wiecej na ten temat.
Kandydat
Witam. Czy jeśli jestem obecnie studentem, a chciałbym się ubierać na studia wojskowe to czy mam taką możliwość, czy nie mogę być studentem. I jeśli jest taka możliwość to czy dopiero po informacji że dostałem się na studia wojskowe, to czy wtedy mogę zrezygnować ze swojej uczelni czy muszę już to zrobić wcześniej?
10.03.2023
08.03.2023
Student
Witam. Czy z posiadanymi zaległościami z 1 semestru, będzie można przystąpić do egzaminu podoficerskiego, który ma się podobno odbyć w przerwie między 2 a 3 semestrem?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla KSAWIER z dnia 07.03.2023
We wniosku o rezygnacje z pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, można wskazać ewentualne inne formy służby wojskowej jaka osoba jest zainteresowana. Odpowiednie instytucje podejmą stosowna decyzję. każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
08.03.2023
08.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żołnierz z dnia 06.03.2023
Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Kadr Wojskowych: Po zakończeniu nauki absolwent jest zobowiązany odsłużyć okres dwa razy dłuższy niż trwałą nauka. Czas tzw. odsługi liczymy od zakończenia nauki i nie wliczamy poprzednich okresów służby. Mówi o tym §4 pkt 3 umowy, która jest załącznikiem do rozporządzenia MON w sprawie służby żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia
KSAWIER
Witam! Chcę się zapytać, czy z akademii można wystąpić o zmianę uczelni na jednostkę wojskową, będąc na pierwszym roku, by móc kontynuować służbę?
07.03.2023
06.03.2023
Żołnierz
Witam, po skończeniu studiow wojskowych trzeba sluzyc przez 10 lat zeby nie zwracac kosztow nauki. Jesli mam juz 4 lata sluzby zawodowej to czy po 5 latach studiów na uczelni wojskowej będę musiał również sluzyc przez 10 lat czy ten okres będzie krótszy przez to że już służyłem przed akademia wojskowa?
Student
Witam. Czy z posiadanymi zaległościami z 1 semestru, będzie można przystąpić do egzaminu podoficerskiego, który ma się podobno odbyć w przerwie między 2 a 3 semestrem? Pozdrawiam i dziękuję ;)
06.03.2023
06.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mario z dnia 05.03.2023
W bieżącym roku rekrutacja na studia dla kandydatów na oficerów zaczyna się od rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego (PRWP) oraz złożenia wydrukowanego z tego portalu wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej do dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawniej WKU). Do WAT można wskazać tylko jeden kierunek. Od wskazanego kierunku uzależniony jest termin egzaminów w WAT. Osoby sprawdzone przez WCR i wskazane w PRWP do dalszego procedowania, otrzymają z WAT wiadomość o konieczności uzupełnienia konta w Internetowej Rejestracji kandydatów i dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego na wskazany w PRWP kierunek - tylko jeden. Osoba, która uzyskała pozytywne orzeczenie lekarskie, a nie została przyjęta na kierunek z powodu zbyt małej liczby punktów rankingowych, będzie mogła być rozpatrywana na jednym z pozostałych 12 kierunków. Na studia cywilne można wskazać trzy kierunki na studia stacjonarne i trzy kierunki na studia niestacjonarne.
Mario
Czołem. Czy w trakcie uzupełniania zgłoszenia w IRK , w tym roku możemy wybrać jedynie 1 kierunek studiów czy więcej jak w latach ubiegłych.
05.03.2023
03.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla L.M. z dnia 02.03.2023
Przepisy nie określają liczby przenoszenia się studenta między uczelniami. Proszę jednak pamiętać, że każdorazowo na wniosku o przeniesienie opinię zamieszcza uczelnia, z której student chce się przenieść. Informacja o kolejnych przeniesieniach, może wpłynąć na podjęcie decyzji przez uczelnię, do której student chce się przenieść.
L.M.
Czy jest ogólne określenie ile razy można zmienić uczelnię? Na pewno na pierwszym roku trzeba dokonać zmiany. Ale co, jeśli już zmieniło się uczelnię wojskową na inną? Czy można powtórnie dokonać zmiany? Oczywiście nie na tą samą.
02.03.2023
02.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla L.M. z dnia 01.03.2023
W sprawie przenoszenia między uczelniami wojskowymi, należy wystąpić drogą służbową z wnioskiem - przełożeni podpowiedzą, do kogo wniosek ma być skierowany - o przeniesienie. Wniosek, zaopiniowany przez rektora-komendanta dotychczasowej uczelni, trafi do rektora-komendanta uczelni, do której żołnierz chce się przenieść. Rektor-komendant tej uczelni również wyrazi swoją opinię, a stosowny przełożony podejmie decyzję o przeniesieniu.
L.M.
Czy będąc na innej uczelni wojskowej można zmienić uczelnię na inną uczelnię wojskową, jeśli wcześniej dokonało się zmiany w takiej kwestii?
01.03.2023
01.03.2023
Bogdan
Bogdan Ile trzeba zwrócić pieniędzy za skreślenie z listy studentów po 2 roku studiów wojskowych na WAT w 2023 r. Czy student skreślony z listy studentów który nadal pełni służbę wojskową może ubiegać w procesie rekrutacji na pierwszy rok studiów wojskowych nie płacąc za wcześniejsze skreślenie z listy studentów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dawid z dnia 28.02.2023
Wszyscy powołani do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, maja obowiązek stawić się do pełnienia tej służby w dniu, w którym rozpoczyna się podstawowe szkolenie wojskowe. Osoby, które mają złożoną przysięgę wojskową, nie będą jej składali ponownie.
28.02.2023
28.02.2023
Dawid
Byłem rok na tej uczelni ale zrezygnowałem, unitarkę i tego typu rzeczy jak przysięgę mam. Czy jeżeli pójdę od nowego roku będę musiał powtarzać unitarkę czy jest jakaś szansa na udogodnienia typu przyjechać później albo być zwolnionym z zajęć?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Karol z dnia 27.02.2023
Obowiązujące przepisy nakazują żołnierzom pełniącym dobrowolna zasadniczą służbę wojskowa w uczelni wojskowej (pierwszy rok) i żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej (od drugiego roku) zakwaterowanie na terenie uczelni.
28.02.2023
27.02.2023
Karol
Witam, czy będąc na studiach wojskowych istnieje mozliwosc mieszkania poza akademia? Mam swoja rodzine, Zone oraz corke. Czy mógłbym wnioskowac o jakies udogodnienia lub mieszkac u siebie w domu? Zanim poszedlem na akademie to wcześniej sluzylem w jednostce zmechanizowanej przez 4 lata.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Al z dnia 05.02.2023
Informacja jaką Sekcja ds. Rekrutacji otrzymała z pionu organizującego kurs oficerski: "Zgodnie z decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r., nabór na kurs oficerski do uczelni wojskowych przeprowadza się spośród osób, o których mowa w § 3 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448), zwanego dalej „rozporządzeniem”, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym: 1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na kurs oficerski w 2023 r. oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Wojskowej Akademii Technicznej: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/kurs-oficerski/"
07.02.2023
05.02.2023
Al
Witam. Mam ukończone Studia cywilne magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe ze specjalizacją Obrona Narodowa. Nigdy nie byłam w wojsku. Złożyłam wniosek w WCR na miesięczna dobrowolna służbę zasadniczą. Jak wygląda proces rekrutacji na kurs oficerski po odbyciu tej służby? Czy mam przejść do rezerwy pasywnej i wtedy złożyć wniosek na 12 miesięczne szkolenie? W WCR ciężko się czegokolwiek dowiedzieć.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tomek z dnia 03.02.2023
Już kilkakrotnie pisałem na tym forum, aby w indywidualnych sprawach związanych ze studiowaniem oraz pełnieniem służby wojskowej zwrócić się do przełożonych. Trudno osobie, która nie zna szczegółów sprawy udzielić na ogólnym forum zadowalającej, pełnej odpowiedzi. Co do odwołania się od rozkazu, to regulamin określa w jakiej sytuacji można rozkazu nie wykonać i jak w takich okolicznościach postępować.
03.02.2023
03.02.2023
Tomek
Czy jeśli podpisało się oświadczenie, że chce się zmienić uczelnię wojskową na inną uczelnię wojskową, jednak w przypadku pozytywnego zaliczenia semestru będąc na pierwszym roku i chcę się zrezygnować z przenosin i pozostania na tej uczelni, istnieje taka możliwość, aby unieważnić wniosek? (Rozkazu jak na razie brak). Czy istnieje możliwość odwołania się od rozkazu z pozytywnym skutkiem?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 02.02.2023
O możliwości ponownego powołanie do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, zdecyduje szef Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawniej WKU), gdzie należy rozpocząć rejestrację, składają odpowiedni wniosek.
03.02.2023
02.02.2023
.
Czy mozna rekrutować sie na studia wojskowe drugi raz, jeśli zrezygnowało się z nich na 1 roku?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojciech z dnia 26.01.2023
Przepisy określają, że aby żołnierz nie zwracał kosztów poniesionych przez MON na jego kształcenie w uczelni wojskowej, po ukończeniu studiów musi pełnić dalej służbę wojskową przez dwa okresy studiów, tj. w przypadku pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich, jeszcze przez 10 lat po ukończeniu studiów. Koszty naliczane są proporcjonalnie do okresu służby.
30.01.2023
27.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojciech z dnia 26.01.2023
Po skończeniu pięcioletnich studiów wojskowych, należy odsłużyć jeszcze w jednostce wojskowej minimum 10 lat.
Wojciech
Ile minimum lat żołnierz musi służyć w SZ RP po ukończeniu studiów, aby nie płacić za nie, jeśliby chciał od razu zrezygnować ze służby po studiach?
26.01.2023
23.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla M z dnia 23.01.2023
Na stronie internetowej WAT w zakładce KSZTAŁCENIE i dalej Kursy wojskowe/Kursy oficerskie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/kurs-oficerski/ są informacje na ten temat. Podane są tam również osoby i numery telefonów, gdzie można zasięgnąć dodatkowych informacji.
M
Jak dostać się na szkolenie oficeskie po studiach cywilnych2 stopnia i ile ono trwa
23.01.2023
16.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 15.01.2023
Wg opinii Wydziału Kadr Wojskowych WAT: Wymiar i zasady udzielania urlopów dla studentów wojskowych określają programy kształcenia. Urlopy przysługują po zakończeniu każdego roku nauki, w okresie zimowym i wiosennym.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 15.01.2023
Wg opinii Wydziału Kadr Wojskowych WAT: Wszyscy studenci wojskowi podlegają obowiązkowi zakwaterowania na terenie Akademii. Na chwilę obecną nie ma możliwości zamieszkiwania poza WAT.
16.01.2023
16.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ANNA z dnia 14.01.2023
Jak pisałem wcześniej, w roku 2023 rekrutacja na studia dla kandydatów na oficerów będzie realizowana zgodnie z rozporządzeniem MON z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia. W myśl tego rozporządzenia, rejestrację osób zainteresowanych, będą prowadziły wojskowe centra rekrutacji (WCR d. WKU), a uczelnia otrzyma z WCR wykazy osób spełniających warunki do dalszej kwalifikacji. Złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, mogą osoby, które nie pełnią czynnej służby wojskowej. Proponuję zwrócić się do WCR o wyjaśnienia. Wg opinii Wydziału Kadr Wojskowych WAT, można w WCR składać wniosek o powołanie do DZSW.
Kandydat
Czy w zwiazku ze zmiana ustawy i racji tego, ze na 1 roku pelni sie DZSW a od 2 roku zostaje sie zolnierzem zawodowym to przysluguje inny okres urlopow niz bylo to dotychczas?
15.01.2023
15.01.2023
Kandydat
1.Czy to prawda ze na uczelniach wojskowych maja zmienic godziny sluzbowe i zamiast od 5:30 do 17:00 ma byc od 7:00 do 16:00? 2. Czy ma sie tez zmienic kwestia zakwaterowania studendow wojskowych (od 2 roku żołnierzy zawodowych) i nie bedzie trzeba mieszkac w akademii? Wlasnie ze wzgledu na to ze sa juz zolnierzami zawodowymi.
ANNA
Witam! Mam 20 lat. Złożyłam już przysięgę wojskową oraz odbyłam szkolenie specjalistyczne z DZSW, jednak bez przystąpienia na żołnierza zawodowego. Z LA posiadam stopień kaprala. Czy w tym wypadku mam prawo rekrutować na uczelnię?
14.01.2023
13.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 12.01.2023
Żołnierz przed złożeniem przysięgi nie może samodzielnie opuszczać jednostki. W ważnych sprawach, w tym ślub najbliższego członka rodziny, może być udzielona przepustka - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku pozytywnej decyzji na opuszczenie jednostki, może zostać przydzielona osoba towarzysząca.
Xyz
Czy podczas " unitarki" jest możliwość przepustki na uroczystość rodzinną np. Wesele? Jeżeli tak to na jakich warunkach
12.01.2023
11.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla HELENA z dnia 11.01.2023
W roku 2023 rekrutacja na studia dla kandydatów na oficerów będzie realizowana zgodnie z rozporządzeniem MON z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia. W myśl tego rozporządzenia, rejestrację osób zainteresowanych, będą prowadziły wojskowe centra rekrutacji (WCR d. WKU), a uczelnia otrzyma z WCR wykazy osób spełniających warunki do dalszej kwalifikacji. Złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, mogą osoby, które nie pełnią czynnej służby wojskowej. Proponuję zwrócić się do WCR o wyjaśnienia.
HELENA
Dzień dobry. Mam 21 lat i chciałabym zarekrutować ponownie na studia wojskowe w roku 2023/2024. Na studia wojskowe zarekrutowałam w roku 2022/2023. Dzwoniłam na rekrutację WAT i powiedziano mi, że nie będę mogła ponownie zarekrutować na studia wojskowe, choć w ustawie z próbuję doszukać się takich informacji.
11.01.2023
10.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 10.01.2023
W br. rejestracja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej będzie się rozpoczynała od złożenia odpowiedniego wniosku w wojskowym centrum rekrutacji (WCR, d. WKU). Szef WCR zdecyduje, czy skierować kandydata na ponowne badania psychologiczne.
Kandydat
Czy jeżeli ktoś uzyskał negatywne orzeczenie psychologiczne w ubiegłym roku, to w tym roku może ponownie podchodzić do badań?
10.01.2023
09.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 777 z dnia 07.01.2023
W latach ubiegłych, wolne miejsca były uzupełniane osobami, które spełniły warunki do przyjęcia, również po rozpoczęciu szkolenia podstawowego.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tadeusz z dnia 06.01.2023
Na stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-pierwszego-stopnia/ do pobrania jest tabelka przedstawiająca minimalne wartości punktów rankingowych kandydatów zakwalifikowanych na studia I stopnia w latach 2020–2022 zarówno wojskowe jak i cywilne. Nie będziemy podawali tych wartości w odpowiedziach na forum.
09.01.2023
07.01.2023
777
Witam czy w ubiegłym roku były przyjmowane osoby podczas trwania unitarki?
Tadeusz
Witam z jakim ostatnim wynikiem została przyjadą osoba na kierunek elektronika i telekomunikację.
06.01.2023
02.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 01.01.2023
Rozumiem, że pytanie dotyczy pełnienia służby wojskowej w uczelni wojskowej. Przepustka jednorazowa wydawana jest żołnierzowi na załatwienie pilnych spraw osobistych pod warunkiem, że nie koliduje to z realizacją obowiązków służbowych. Decyzję, po analizie sytuacji żołnierza, podejmuje przełożony, który jest uprawniony do wydania przepustki jednorazowej.
Rekrut
Witam, jak często studenci stacjonarni otrzymują przepustkę na wyjazd do domu?
01.01.2023
23.12.2022
Rafał
Dziękuję za odpowiedź. Czyli tak jak myślałem, ta słynna, bezbłędna ustawa o obronie, jednak nie wszystko przewidziała.
G.R.
odpowiedź dla Rafał z dnia 15.12.2022
Z tytułu odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na 1 roku studiów wojskowych a następnie zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia na 2 - 5 roku studiów nie przysługują dodatkowe profity w związku z posiadaniem dzieci.
22.12.2022
20.12.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Witam z dnia 19.12.2022
Na piątym roku, odbywają się rozmowy kadrowe, na których podchorążym przedstawiana jest oferta miejsc do pełnienia dalszej służby zgodnie z zapotrzebowaniem Sił Zbrojnych na określonych specjalistów. Im wyższą lokatę ma podchorąży - ma lepsze wyniki w nauce - tym wcześniej wchodzi na taką rozmowę i ma do wyboru więcej miejsc. Ważny jest kierunek i specjalność jaka podchorąży studiuje - kierunek wybiera się podczas rekrutacji, specjalność w ramach tego kierunku, po pierwszym roku.
Witam
Witam. Mam pytanie odnośnie wyboru jednostki wojskowej na studiach oficerskich .Kiedy dokonuje się jej wyboru i czy to może być jednostka wot czy musi być typu zmechanizowana itp.?
19.12.2022
19.12.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla aga z dnia 15.12.2022
Zgodnie z informacjami z batalionu szkolnego: Nie ma określonej/stałej liczby służb. Tak, może być więcej niż 1-raz w miesiącu.
Rafał
Jeżeli posiadam dwójkę dzieci, to czy przysługują mi jakieś profity z tego tytułu. Chodzi mi np. o gratyfikacje, dodatki za rozłąkę itp. Będąc studentem wojskowym
15.12.2022
15.12.2022
aga
Witam, ile jest dni służby w miesiącu na pierwszym roku elektroniki i telekomunikacji, czy może by więcej niż1 dzień w miesiącu !
Logistyka
Witam. Ile osób(procent) po kierunku logistyka otrzymuje promocję oficerską np. w ubiegłym roku?
12.12.2022
05.12.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mgr inż z dnia 05.12.2022
Uposażenie żołnierza, kandydata na oficera, nie jest powiązane z posiadanym tytułem zawodowym lecz ze stopniem wojskowym i rokiem studiów.
Mgr inż
Czołem, czy jeśli ktoś posiada już tytuł zawodowy mgr inż., ale dostanie się na studia wojskowe, to będzie otrzymywać wynagrodzenie (żołd)? Czy zasady są w tym przypadku analogiczne jak przy stypendiach?
05.12.2022
05.12.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pp z dnia 04.12.2022
Rozumiem, że chodzi o zakwaterowanie żołnierza, studenta uczelni wojskowej. Przepisy nie przewidują zakwaterowania takiego żołnierza poza uczelnią, np we własnym mieszkaniu.
Pp
Jak wygląda kwestia zakwaterowania na uczelni czy można na którymś roku mieszkać we własnym nieszkaniu?
04.12.2022
30.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mm z dnia 29.11.2022
Proponuję, aby tego typu pytania podchorąży zadał bezpośrednio swoim przełożonym - uzyska odpowiedź natychmiast i nie będzie usiał czekać, aż pojawi się ona na ogólnym forum na portalu. Podchorążemu przysługuje płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze: trzydziestu dni kalendarzowych – po zakończeniu każdego roku studiów lub nauki, dziesięciu dni kalendarzowych – w okresie zimowym, pięciu dni kalendarzowych – w okresie wiosennym. Termin tych urlopów zależy od zadań, jakie podchorąży realizuje.
Mm
Ile dni wolnych dostaną podchorąży drugiego roku na Święta
29.11.2022
23.11.2022
Stoperan
Uczelnia super. Zajęcia bardzo ciekawe, wykładowcy motywują do nauki i rozwoju osobistego. Szkoda tylko, że w Karaluchu podtruwają studentów co tydzień. Może warto w końcu sprawdzić, czy nie ma tam prokremlowskich kucharzy, którzy skutecznie sabotują naukę przyszłych oficerów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla XYZ z dnia 12.11.2022
Orzeczenia lekarskie ważne są w postępowaniu, do którego zostały wydane. Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem MON, szef WCR (wojskowe centrum rekrutacji) po otrzymaniu od osoby zainteresowanej wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, zleca wobec tej osoby badania psychologiczne w celu wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Z kolei szef WCR właściwy dla siedziby uczelni, osoby wstępnie zakwalifikowane kieruje do wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej. Nie jest określone, że nie dotyczy to osób posiadających już wydane orzeczenia. Orzeczenia mogą być wydane również po analizie przedstawionych dokumentów, w tym ewentualnych wcześniejszych orzeczeń.
14.11.2022
12.11.2022
XYZ
Witam, przez jaki czas ważne są orzeczenia z badań lekarskich oraz orzeczenia z pracowni psychologicznej ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tomasz z dnia 05.11.2022
Uczelniana komisja rekrutacyjna przyjęła na studia dla kandydatów na oficerów osoby, które uzyskały minimum: na geodezję i kartografię 82 pkt., na logistykę 66 pkt. Maksymalna wartość punktów - 150.
08.11.2022
05.11.2022
Tomasz
Z jakim wynikiem dostała się ostatnia przyjęta osoba na geodezje i logistykę wojskową?
B.
Kiedy studenci drugiego roku zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej ??? Jedyny rocznik który nie zostało powołany, dlaczego??)
03.11.2022
03.11.2022
A.
A Kiedy podchorążowie 2 roku otrzymają uposażenie żołnierzy zawodowych? Trochę to dziwne że pierwszy rocznik odstaje wyższe uposażenia niż 2 , czyżby koneksje??? Proszę o merytoryczna odpowiedź
Abc
Na studiach cywilnych w którym semestrze i w jakim miesiącu pisze się pracę inżynierską?
03.11.2022
03.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 02.11.2022
Obecnie podchorążowie na 5 roku, realizują program politechniczny 2 i 3 semestru studiów II stopnia - są więc po obronie pracy inżynierskiej, będą musieli zdać egzamin dyplomowy w zakresie uzyskania tytułu zawodowego magistra.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Oficer z dnia 02.11.2022
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem mianowania studenta wojskowego na pierwszy stopień oficerski, jest uzyskanie przez niego wykształcenia uprawniającego do tytułu zawodowego magistra oraz zdanie egzaminu oficerskiego.
03.11.2022
03.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 02.11.2022
Jednolite studia magisterskie na kierunkach studiów wojskowych, realizowane są od 2019 roku. Obecnie na 5 roku studiów wojskowych -stosując pewne uproszczenie - studenci realizują program politechniczny drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia, czyli są już po obronie pracy inżynierskiej. Jak napisałem wcześniej, przenoszenie odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów - rektor podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowych osiągnięć oraz określa warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic.
Xyz
Czyli jest możliwość przeniesienia ze studiów wojskowych na 5roku na studia cywilne też na 5 rok? Kierunek logistyka. Ale czy problemem nie jest to że studia wojskowe są jednolite i nie pisze się pracy inżynierskiej. I jak wtedy to jest studiach cywilnych?
02.11.2022
02.11.2022
Oficer
Co w sytuacji jeśli obroni się pracę magisterską na studiach wojskowych, ale potem nie zda się egzaminu na oficera? Czy wtedy nie otrzymuje się promocji oficerskiej?
Abc
Czy przenosząc się z 5 roku studiów wojskowych, kierunek logistyka na studia cywilne będzę trzeba pisać pracę inżynierską i magisterską?
02.11.2022
02.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kot z dnia 27.10.2022
Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Kadr Wojskowych, podchorążowie powołani do zawodowej służby wojskowej od 3 listopada będą otrzymywali rozkazy dotyczące tego powołania.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 01.11.2022
Regulamin studiów określa zasady przenoszenia studenta między kierunkami. Będzie należało uzupełnić różnice programowe oraz oczywiście zwrócić koszty utrzymania (zakwaterowania, wyżywienia umundurowania) poniesione przez MON podczas pełnienia przez studenta w czasie studiów służby wojskowej.
02.11.2022
02.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Studia z dnia 01.11.2022
Najpierw jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu zawodowego, później promocja na pierwszy stopień oficerski.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 0602 z dnia 01.11.2022
Za pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na pierwszym roku studiów, nie ponosi się kosztów. Po rozpoczęciu zawodowej służby wojskowej od drugiego roku studiów, w przypadku przerwania tych studiów, będzie należało zwrócić koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie) proporcjonalnie do okresu pełnienia tej służby zawodowej. Nie zwraca się otrzymanego uposażenia finansowego. Zasady te określone sś w umowie, jaka jest zawierana przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
02.11.2022
02.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 01.11.2022
Obecnie, studia wojskowe realizowane są jako jednolite studia magisterskie. Jest tylko jedna obrona pracy magisterskiej pod koniec piątego roku studiów. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magister inżynier (po kierunku "ogistyka ekonomiczna", magister).
Pchor
Kiedy podchorążowie 2 roku otrzymają uposażenie żołnierzy zawodowych
02.11.2022
01.11.2022
0602
Jak wygląda kwestia zwrotu kosztów za nie zakończone studia? Za każdy rok płacimy osobno?
Studia
Na studiach wojskowych w jakiej kolejności uzyskuje się tytuły, najpierw magister inżynier czy podporucznik?
01.11.2022
01.11.2022
Rekrut
Czy podchorąży pisze pracę inżynierską pod koniec 3 roku studiów, a na koniec studiów pracę magisterską?
Pytanie
Czy na 5 roku studiów wojskowych logistyka można przenieść się na studia cywilne?
01.11.2022
27.10.2022
Kot
Kiedy studenci drugiego roku zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej
ZYX
Witam, przez jaki czas ważne są orzeczenia z badań lekarskich oraz orzeczenia z pracowni psychologicznej ?
25.10.2022
25.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 24.10.2022
Uczelnia nie finansuje leczenia. Student na studiach wojskowych pełni czynną służbę wojskową - na pierwszym roku dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a od drugiego roku zawodowa służbę wojskową - i ma zapewniona opiekę zdrowotną w zakresie takim, jak inni żołnierze pełniący czynną służbę wojskową.
Pytanie
Czy uczelnia na studiach wojskowych dofinansowuje leczenie ortodontyczne?
24.10.2022
24.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla XYZ z dnia 22.10.2022
Przepisy nie ograniczają liczby rekrutacji dla jednego kandydata. Można starać się o przyjęcie na studia w kolejnych latach. Ponownie będzie trzeba zrealizować wszystkie elementy rekrutacji.
Pchor
Kiedy podchorążowie 2 roku otrzymają uposażenie żołnierzy zawodowych
23.10.2022
22.10.2022
XYZ
Witam, czy jeśli zrezygnowałem ze względów rodzinnych w tym roku, czy będę mógł startować w rekrutacji w roku następnym ?
Ola
PONAWIAM PYTANIE : od kiedy studenci II roku WAT otrzymaja uposazenie żołnierza zawodowego ?
19.10.2022
18.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pchor z dnia 17.10.2022
Nie podajemy na publicznym forum haseł logowania do żadnej z usług świadczonych przez WAT
pchor
Jakie jest haslo do wifi "WAT"?
17.10.2022
14.10.2022
Ola
Od kiedy studenci II roku WAT otrzymaja uposazenie żołnierza zawodowego ok 4500 zł?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 564 z dnia 10.10.2022
Nie można być powołanym do służby wojskowej, jeżeli aktualnie pełni się służbę wojskową. Proszę nie mylić przyjęcia na studia, z powołaniem do służby wojskowej - na studia przyjmuje komisja rekrutacyjna Uczelni, a do służby wojskowej powołuje Departament kadr MON.
10.10.2022
10.10.2022
564
Witam Czyli załóżmy że pełniłem DZSW i zrezygnowałem/ukonczyłem ją. Czy wtedy nie mogłbym być przyjęty na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla zxc z dnia 09.10.2022
Podczas rekrutacji nie ma znaczenia pełnienie służby w WOT. Jednak, w przypadku przyjęcia na studia, żołnierz pełniący już służbę, nie może być powołany ponownie do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej. Aby rozpocząć studia dla kandydatów na oficerów, będzie należało zrezygnować z dotychczas pełnionej służby.
10.10.2022
09.10.2022
zxc
Witam, jestem obecnie maturzystą i jednocześnie żołnierzem WOT. Czy bez problemu mogę zdawać do WAT?
pchor
Witam, co z wypłacanymi dodatkami za pełnione funkcje (pomocnika dowódcy plutonu, dowódcy drużyny), wiem, że przy przejściu na żołnierzy zawodowych na drugim roku już nie obowiązują, ale pierwszy rok gdzie jesteśmy na służbie dobrowolnej powinny być wypłacane.
06.10.2022
05.10.2022
bym
W umowach wypłaty 1, a wypłaty nie ma. "Podchorążym się nic nie należy."
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchor z dnia 05.10.2022
Myślę, że tak szczegółowe pytanie należy zadać swoim przełożonym lub w dziekanacie wydziału, a nie na ogólnym forum - na pewno odpowiedź będzie szybciej i będzie bardziej precyzyjna. Nie wszystkich interesuje ksp, cokolwiek oznacza ten skrót
05.10.2022
05.10.2022
Pchor
Dzień dobry, czy za otrzymanie z ksp oceny dostatecznej blokowana jest możliwość awansu w następnym roku?
Xyz
Czy możliwa jest obecnie zmiana kierunku Czy trzeba czekać do przerwy semestralnej ? Chodzi o studia cywilne
04.10.2022
04.10.2022
Zainteresowany
Dzień dobry. Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny określa: Art. 476 pkt.2, Żołnierzowi innemu niż żołnierz zawodowy uposażenie wypłaca się z dołu w terminie 10 dni po zakończeniu pełnienia służby, a w przypadku gdy okres służby przekracza 30 dni w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który przysługuje. Art. 490. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: pkt 1 terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych oraz tryb ich wypłacania, uwzględniając sposób wypłaty określony w art. 476 ust. 2 i 3; Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2022 r. (Dz.U. rok 2022 poz. 1432) określa: § 2. [Wypłata uposażenia zasadniczego] Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi miesięcznie w terminie, o którym mowa w art. 476 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą". Proszę o informację, czy uposażenie podchorążych WAT (na pierwszym roku studiów wojskowych) jest wypłacane w jednym konkretnym dniu każdego miesiąca dla danego żołnierza, tj. na przykład jeśli uposażenie w październiku zostanie wypłacone 4 dnia miesiąca to w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym itd. będzie to 4 dzień kolejnych miesięcy ( jeśli to będzie dzień roboczy) czy będzie to dowolny dzień z ustawowo określonych 10 dni roboczych po końcu miesiąca czyli np. w jednym miesiącu uposażenie będzie np. 4 dnia a w kolejnym np. 10 dnia miesiąca? Przepis ww. ustawy dotyczący żołnierzy zawodowych: Art. 440 pkt 1 Uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługują. W związku z informacją z dnia 04.10.2022r zamieszczoną poniżej, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa do sierpnia mam pytanie, czy dla studentów drugiego roku studiów wojskowych przepis dotyczący wypłaty uposażenia "z góry" zacznie obowiązywać od września ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchor z dnia 04.10.2022
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa przez cały pierwszy rok studiów, tj. również w październiku, listopadzie itd. do sierpnia. W tym okresie uposażenie wypłacane jest "z dołu", czyli za miniony miesiąc.
04.10.2022
04.10.2022
Pchor
Dzień dobry, czyli dostaniemy wynagrodzenie za unitarkę, a za październik jako rok akademicki już nie?
Kk
Pod koniec września miały być wypłacone pieniádze, a tym czasem mamy październik, a pieniędzy nie ma.
03.10.2022
03.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pchor z dnia 03.10.2022
Uposażenie żołnierza przelewane jest na konto. Podczas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywa się to po zakończeniu miesiąca służby z ten miesiąc. Pewnie wkrótce będzie.
Biedny podchorąży
Dzień dobry, wedle tego co państwo pisaliście jakiś czas temu pieniądze za unitarke miały być wypłacone pod koniec września. Zaczął się październik natomiast pieniądze nadal nie wpłynęły na konto. Kiedy możemy spodziewać się przelewów?
03.10.2022
03.10.2022
pchor
Gdzie kasa za unitarkę halo
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kasia12345 z dnia 29.09.2022
Dla osób rozpatrywanych na studia dla kandydatów na oficerów, punkty rankingowe są liczone jako suma punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości, ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz za rozmowę kwalifikacyjną.
29.09.2022
29.09.2022
kasia12345
Czy suma punktów rankingowych to: wyniki z matury + rozmowa kwalifikacyjna + test sprawności fizycznej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jacek z dnia 28.09.2022
Przepisy nie określają górnej granicy wieku dla osób zainteresowanych pełnieniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w uczelni wojskowej. Wiek nie jest elementem kwalifikacji.
28.09.2022
28.09.2022
Jacek
Witam, mam 35 lat. Czy nie zostanę odrzucony w rekrutacji na studia wojskowe? Czy bardziej preferujecie młodych kandydatów?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kkow z dnia 20.09.2022
Jak w poprzednim: W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
21.09.2022
21.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kk z dnia 20.09.2022
Jak w poprzednim: W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Inżynieria z dnia 21.09.2022
W szczegółowych sprawach związanych ze studiowaniem, należy zwracać się do dziekanatu wydziału - odpowiedź będzie szybciej i bardziej precyzyjna niż na forum.
21.09.2022
21.09.2022
Casmivs
Dzień dobry, ja rozumiem że Putin zrobił mobilizację do wojska, ale dajcie tej młodzieży złapać oddech po unitarce, zasługują na to.
Inżynieria
Chciałem się zapytać kiedy będzie dostępny plan zajęć na usosie dalej pusto. Studia Cywilne Inżynieria Bezpieczeństwa
21.09.2022
20.09.2022
Kk
Dlaczego przysięga jest 2 października? Kiedy będą przepustki po unitarce?
Kkow
Czy to możliwe, że po przysiędze nie ma przepustki?
20.09.2022
20.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 20.09.2022
Jak w poprzednim: W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
Rekrytacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 20.09.2022
W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
20.09.2022
20.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Uczeń z dnia 20.09.2022
Studia dla kandydatów na oficerów, tzw. studia wojskowe, są jednocześnie pełnieniem służby wojskowej - na pierwszym roku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zawodowej służby wojskowej - trzeba co dziennie chodzić w mundurze, na zajęcie i po zajęciach. Na przepustki można wychodzić w ubraniu cywilnym.
Xyz
Jakie rzeczy najlepiej przywieźć na studia a jakie zostaną zpewnione przez uczelnie? I kiedy będzie możliwość ich przywiezienia, jeśli przysięga odbędzie się w niedzielę 2.10?
20.09.2022
20.09.2022
Abc
Jeśli przysięga odbędzie się 2.10 w takim razie kiedy będzie przepustka po unitarce skoro zajęcia zaczną się 3.10? Chodzi o możliwość przywiezienia rzeczy itd.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanko z dnia 18.09.2022
Na podstawie informacji uzyskanych z Pionu Wojskowego WAT, uroczysta przysięga żołnierzy, którzy rozpoczęli dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelniach wojskowych, odbędzie się 2 października w Warszawie
20.09.2022
20.09.2022
Uczeń
Czy w czasie nauki codziennie trzeba chodzić w mundurze ??
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla d z dnia 19.09.2022
"...za okres służby poprzedzający wypłatę." Czy w sierpniu była pełniona służba? Z służbę wojskową pełnioną we wrześniu, uposażenie będzie wypłacone pod koniec września.
19.09.2022
19.09.2022
d
Idąc tym tokiem myślenia to pieniądze za unitarkę powinny być w sierpniu.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Hgy z dnia 17.09.2022
Jak pisałem 5 września: W okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, uposażenie żołnierza wypłacane jest "z dołu", tj. na koniec miesiąca za okres służby poprzedzający wypłatę.
19.09.2022
18.09.2022
Pytanko
Czy już wiadomo że wszystkie uczelnie wojskowe będą miały przysięgę po unitarce w Warszawie 2giego października?
Hgy
Ktorego dnia wyplacane bedzie wynagrodzenie za unitarke?
17.09.2022
16.09.2022
?
Jaka przepustka obowiązuje po przysiedze? I czemu finalnie ma się odbyć 2 października?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla j z dnia 16.09.2022
Przepustka jednorazowa wydawana jest żołnierzowi na załatwienie pilnych spraw osobistych pod warunkiem, że nie koliduje to z realizacją obowiązków służbowych. Jednym z obowiązków podchorążego, jest zaliczenie wymaganych egzaminów podczas sesji egzaminacyjnej. Decyzję, po analizie sytuacji żołnierza, podejmuje przełożony, który jest uprawniony do wydania przepustki jednorazowej.
16.09.2022
16.09.2022
j
Czy w trakcie trwania sesji, jest możliwość ubiegania się o przepustkę jednorazową?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 15.09.2022
Punkty za wyniki części pisemnej matury obliczane są wg wzoru: %M*WP*WP, gdzie %M, to wartość wpisana na świadectwie dojrzałości; WP, to waga przedmiotu; WM, to waga poziomu matury. WP dla matematyki wynosi 0,45 ( i tak było zawsze na kierunki inżynierskie), dla uwzględnianego przez WAT przedmiotu dodatkowego 0,30, dla języka obcego 0,20 i dla języka polskiego 0,05. WM dla poziomu podstawowego (PP), to 0,5, a dla poziomu rozszerzonego (PR) 1. Jeżeli będzie wynik z PP i PR, to będzie uwzględniony tylko jeden, dający więcej punktów. Ogólna wartość punktów rankingowych, to suma punktów z poszczególnych przedmiotów - nie muszą być wszystkie - obliczonych w powyższy sposób.
15.09.2022
15.09.2022
Maturzysta
Witam, Jak są przeliczane wyniki z egzaminu dojrzałości na punkty rankingowe na studiach wojskowych? Kiedyś było 45 punktów za dodatkowy przedmiot rozszerzony i 30 punktów za matematykę. Jak to będzie wyglądało podczas rekrutacji na rok 2023/2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 14.09.2022
Przy WAT działa przychodnia lekarska, gdzie leczą również przeziębienia. Z powodu kataru nie zostanie nikt usunięty ze studiów.
15.09.2022
14.09.2022
Xyz
Co jeśli zachoruję/przeziębienie w trakcie unitarki? Czy dostaję zwolnienie, izolacja w pokoju czy nie zaliczają mi szkolenia i po studiach?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 07.09.2022
Nie wiem o co chodzi z tymi "turami". Podstawowe szkolenie wojskowe wszystkie osoby powołane do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas szkolenia w uczelni wojskowej, odbywają równocześnie. Osoby, które otrzymały skierowania w późniejszym terminie, dołączają do tych, którzy już odbywają szkolenia. Przysięga wojskowa dla wszystkich, którzy muszą ją składać, odbędzie się tego samego dnia.
08.09.2022
07.09.2022
123
Czy tury szkolenia podstawowego są podzielone po tylu samo uczestników?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jan Kos z dnia 07.09.2022
Proces rekrutacji na studia dla kandydatów na oficerów obejmuje szereg przedsięwzięć rozłożonych w czasie, m.in. rejestracja w IRK i złożenie w WCR (dawniej WKU) wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - do 11 lipca, egzaminy w WAT (sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna) - 11-15 lipca, badania lekarskie i psychologiczne osób, które zdały egzaminy - do końca sierpnia. Pierwszego września rozoczęło się podstawowe szkolenie wojskowe. Nie ma już możliwości przeprowadzić obecnie tych elementów.
07.09.2022
07.09.2022
Jan Kos
Chciałbym zapytać o możliwość przeniesienia/rozpoczęcia studiów wojskowych w bieżącym roku akademickim. Wybrałem inną uczelnię cywilną. Czy osoba nie biorąca udziału w tegorocznej rekrutacji ma taką możliwość?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ak z dnia 02.09.2022
W okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, uposażenie żołnierza wypłacane jest "z dołu", tj. na koniec miesiąca za okres służby poprzedzający wypłatę.
05.09.2022
05.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ccy z dnia 04.09.2022
Nie wiem kogo masz na myśli pisząc "osób z rezerwy". Program podstawowego szkolenia wojskowego realizują wszyscy żołnierze powołani do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w okresie kształcenia w uczeni wojskowej. Żołnierze, którzy wcześniej złożyli przysięgę wojskową, nie będą drugi raz składali przysięgi.
Qwer
Czy studia wojskowe na pierwszym roku można przerwać w dowolnym momencie ?
04.09.2022
04.09.2022
Ccy
Jak wyglada szkolenie wojskowe dla osob z rezerwy?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dabek z dnia 02.09.2022
Liczba osób rezygnujących podczas szkolenia podstawowego jest różna w poszczególnych latach. Nie prowadzimy dokładnych statystyk na ten temat.
03.09.2022
03.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rezerwa z dnia 02.09.2022
Zmiana kierunku na studiach dla kandydatów na oficerów możliwa jest zgodnie z Regulaminem studiów, na wniosek studenta skierowany do rektora, w przerwie międzysemestralnej. Warunkiem koniecznym jest wystąpienie wolnego miejsca na kierunku, na który student chce się przenieść.
Ak
Uposażenie jest wypłacane od pierwszego dnia wcielenia czy dopiero po podpisaniu umowy z WAT
02.09.2022
02.09.2022
Rezerwa
Jak wygląda zmiana kierunku studiów wojskowych po pierwszym roku?
Dabek
Ile osob mniej wiecej rezygnuje na unitarce? W% ?
02.09.2022
01.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Godzu z dnia 31.08.2022
Wszyscy przyjęci na studia wojskowe, rozpoczynają je od podstawowego szkolenia wojskowego. Osoby, które złożyły przysięgę wojskową, nie będą drugi raz składać przysięgi.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Giga chad z dnia 31.08.2022
Jak już pisałem: Uposażenie finansowe wypłacane jest od pierwszego dnia pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej.
01.09.2022
01.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wwwwn z dnia 30.08.2022
Podczas rejestracji po stawieniu się do pełnienia służby, należy przedstawić skierowanie wystawione przez WCR
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 30.08.2022
Poniżej informacja otrzymana z Pionu Wojskowego: "Przepisy wojskowe nie przewidują możliwości, aby podchorąży zamieszkiwał poza terenem Akademii. Podchorążowie WAT podlegają obowiązkowi zakwaterowania na terenie jednostki zgodnie z pkt. 99 Regulaminu Ogólnego SZ RP"
01.09.2022
31.08.2022
Godzu
Jak wygląda sytuacja z żołnierzami po Dobrowolnej ZSW? Czy mają jakąś inną formę szkolenia bądź są zwolnieni z przysięgi wojskowej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 30.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe rozpoczyna się 1 września dla pierwszej grupy przyjętych oraz 2 września dla kolejnej grupy. Ze względów organizacyjnych, na wniosek Departamentu Kadr MON, części osób należało wskazać termin stawiennictwa w uczelni na 8 września i osoby te otrzymały taką informację. Obowiązująca data stawienia się do służby wojskowej w WAT, jest wskazana na skierowaniu wystawionym przez WCR.
31.08.2022
31.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 30.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe rozpoczyna się 1 września dla pierwszej grupy przyjętych oraz 2 września dla kolejnej grupy. Ze względów organizacyjnych, na wniosek Departamentu Kadr MON, części osób należało wskazać termin stawiennictwa w uczelni na 8 września i osoby te otrzymały taką informację. Obowiązująca data stawienia się do służby wojskowej w WAT, jest wskazana na skierowaniu wystawionym przez WCR.
Giga chad
Czy za unitarke też się otrzymuje wynagrodzenie pieniężne?
31.08.2022
30.08.2022
Fff
Podobno część osób dostała maila o przesunięciu terminu unitarki o tydzień, część nie. Skąd taka rozbieżność?
kandydant
Czy to prawda, że od 2 roku nie będzie obowiązkowego skoszarowania i można będzie mieszkać poza uczelnią?
30.08.2022
30.08.2022
Wwwwn
Czy zamiast oryginału skierowania można mieć wydrukowany skan lub kopie
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Sk z dnia 26.08.2022
Do rozpoczęcie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w okresie kształcenia w uczelni wojskowej, wymagane jest skierowanie wystawione przez wojskowe centrum rekrutacji.
27.08.2022
27.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 4444 z dnia 26.08.2022
Uposażenie finansowe wypłacane jest od pierwszego dnia pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 26.08.2022
W projekcie rozporządzenia MON dotyczącym limitów miejsc na 2023r., ujęty jest kierunek "logistyka ekonomiczna"
27.08.2022
26.08.2022
Sk
Czy posiadanie fizyczne skierowania z WCR jest konieczne przy stawieniu się na unitarke?
4444
Czy żołd wypłacany jest od 1 października?
26.08.2022
26.08.2022
Pytanie
Czy jest szansa, że w przyszłym roku będzie dostępny kierunek logistyka ekonomiczna? Bo na stronie portalu mundurowego są już limity na 2023 rok i jest tylko kierunek logistyka.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Hymel Jadwiga z dnia 25.08.2022
Kwota najniższego uposażenia szeregowego zawodowego, należna żołnierzom pełniącym dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej, wypłacana jest w pełnej wysokości.
26.08.2022
25.08.2022
Hymel Jadwiga
Czy od kwoty 4560zł będzie odtrącana składka zdrowotna i emerytalna?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Lolypop z dnia 25.08.2022
Do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, wymagana jest kategoria zdrowia "Z" - zdolny do zawodowej służby wojskowej.
25.08.2022
25.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 25.08.2022
Rozkaz o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, wydaje Departament Kadr MON. Nie wiem, czy po rozpoczęciu szkolenia podstawowego, będzie jeszcze wydawał rozkazy o powołaniu do służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Przemek z dnia 25.08.2022
Patrz niżej.
25.08.2022
25.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 24.08.2022
Mężczyźni mają obcinane włosy na krótko. Kobiety muszą nosić włosy upięte.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 24.08.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON, rektor uczelni ustalił listy rezerwowe - nie obejmują one wszystkich, którzy zdali egzaminy. Zostało zastosowane kryterium wartości punktów rankingowych.
25.08.2022
25.08.2022
Lolypop
Czy z kategoria D zostane przyjety na uczelnie wojskowa?
Anonim
Czy w trakcie unitarki osoby z listy rezerwowej będą przyjęte za osoby ktore zrezygnowaly?
25.08.2022
25.08.2022
Przemek
Czy każdy kto zdał testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną, ale nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów do zakwalifikowania to lądował na liście rezerwowej, bo np na AWL tylko część osób znajduje się na liście rezerwowej?
1234
Czy włosy będą obcinane na krótko czy można mieć swoje fryzury?
24.08.2022
24.08.2022
Piotr
Czy każdy kto zdał egzamin sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną, ale nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów do zakwalifikowania to od razu zostawał wpisywany na listę rezerwową? Bo np na AWL tylko część osób została wpisana na listę rezerwową.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 3005 z dnia 23.08.2022
Na listach rezerwowych były i są wyłącznie osoby, które nie zostały zakwalifikowane na żaden z kierunków.
24.08.2022
24.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 2807 z dnia 23.08.2022
Osoba przyjęta na studia, nie może być na listach rezerwowych. Przed zakwalifikowaniem z listy rezerwowej, kontaktujemy się telefonicznie z kandydatem (proszę odbierać telefony) i prosimy o podjęcie decyzji, czy chce być przyjęty na proponowany kierunek, czy czeka nadal na miejsce na innym kierunku. Jeżeli nie wyrazi zgody na zakwalifikowanie, miejsce jest proponowane kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej tego kierunku.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla .89 z dnia 23.08.2022
Nie potrafię oszacować ile osób z list rezerwowych zostanie zakwalifikowanych i przyjętych. Cały czas uzupełniamy wymagane dokumenty (orzeczenia lekarskie i psychologiczne), które sukcesywnie napływają. Termin wykonania badań nie zależał od kandydatów i aby nie skrzywdzić osób, które uzyskały wynik pozwalający na zakwalifikowanie (zmieścili się w limicie miejsc) nie możemy ich obecnie usunąć i przyjąć osoby z list rezerwowych. Będziemy czekali jak najdłużej się tylko da.
24.08.2022
23.08.2022
3005
Czy na listach rezerwowych są jeszcze na ten moment osoby,które zakwalifikowały się na inny z wybranych przez siebie kierunków?
2807
Czy po dostaniu się na jeden z wybranych kierunków studiów wojskowych jest się usuniętym z list rezerwowych na pozostałe, które się wybrało?
23.08.2022
23.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 22.08.2022
Na pewno nie będzie to możliwe na pierwszym roku w trakcie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W kolejnych latach, podczas pełnienia zawodowej służby wojskowej, decyzję podejmie przełożony uwzględniając realizację podstawowych zadań.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 564 z dnia 22.08.2022
Jak pisałem wcześniej: Rekrutacja WAT odpowiedź dla Wojak z dnia 18.08.2022 W sprawie list rezerwowych zapraszamy do indywidualnego kontaktu poprzez IRK - zakładka POMOC lub na maila: rekrutacja@wat.edu.pl
23.08.2022
23.08.2022
rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 22.08.2022
Stopień wojskowy zostaje.
.89
Czy będąc na 9tym miejscu listy rezerwowej mogę się na coś nastawiać? Czas mija, a my ciągle w niepewności
23.08.2022
23.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla K z dnia 22.08.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1? MON, orzeczenia powinny być przesłane do uczelni na 14 dni przed powołaniem do służby wojskowej.
123
Czy studenci wojskowi moga jednocześnie studiowac zaocznie na innej uczelni?
22.08.2022
22.08.2022
564
Ile na dzień dzisiejszy liczy lista rezerwowa?
Student
Czy stopień wojskowy z wojsk obrony terytorialne zostaje, rozpoczynając studia jako podchorąży?
22.08.2022
22.08.2022
K
Do kiedy WCR ma czas na przesłanie orzeczeń?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanko z dnia 19.08.2022
Na podstawie Decyzji nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia: Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie przysługuje żołnierzowi w przypadku przebywania na całodobowej przepustce lub urlopie w wysokości 21,99 zł /dzień
22.08.2022
22.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tępy pl z dnia 21.08.2022
Przeniesienie studentów cywilnych WAT na studia wojskowe jest możliwe po pierwszym roku, na drugi rok studiów wojskowych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 20.08.2022
Program podstawowego szkolenia wojskowego jest jednakowy dla wszystkich uczestników tego szkolenia.
22.08.2022
22.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Papaj z dnia 20.08.2022
W latach ubiegłych uzupełnialiśmy wolne miejsca podczas trwania podstawowego szkolenia wojskowego. W br. zmieniły się przepisy i nie wiemy, czy będzie taka możliwość, więc nie ma znaczenia ile osób zrezygnuje podczas szkolenia podstawowego. Do 31 sierpnia wolne miejsca na kierunku będą uzupełniane z list rezerwowych na ten kierunek - jeżeli kandydat podczas rejestracji podał trzy kierunki, to będzie na listach rezerwowych trzech kierunków, jeżeli podał jeden, to będzie kandydował tylko na ten kierunek.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ndnf z dnia 20.08.2022
Punkty rankingowe są zaokrąglone do wartości całkowitych. Na naszych stronach internetowych w zasadach rekrutacji prezentujemy tabele z punktami już po zaokrągleniu - nie trzeba obliczać wg wzoru.
22.08.2022
21.08.2022
Tępy pl
Czy mozna przeniesc sie z obcych studiow cywilnych na wojskowe podczas roku akademickiego?
.
Czy unitarka się różni pod jakimś względem dla osób po służbie przygotowawczej? Nie chodzi mi o egzaminy końcowe i przysięgę.
20.08.2022
20.08.2022
Papaj
Ile osob rezygnuje na unitarce? Czy jesli byedac na rezerwie i majac psychologa i badania lekarskie za soba jesli nie dostane sie na wybrany kierunek zostanie mi zaproponowany inny?
ndnf
Czy wynik maturalny zaokragla sie. Jesli wychodzi przypuscmy 23,2 to bedzie 23, a jesli 34,7 to 35?
20.08.2022
19.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 19.08.2022
W latach ubiegłych uzupełnialiśmy wolne miejsca podczas trwania podstawowego szkolenia wojskowego. W br. zmieniły się przepisy i nie wiemy, czy będzie taka możliwość z uwagi na wymóg zrealizowania określonego programu szkolenia. Na pewno nie będzie uzupełnienia po rozpoczęciu roku akademickiego.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tomasz z dnia 19.08.2022
Nie mogą być przyjęte osoby, które nie mają pozytywnych orzeczeń lekarskiego i psychologicznego. Osoby nie ujęte na listach rezerwowych nie były kierowane przez WCR na badania i nie będą posiadały takich orzeczeń. Podstawowe szkolenie wojskowe rozpoczyna się 1 września.
19.08.2022
19.08.2022
Tomasz
Czy w przypadku braku osób na listach rezerwowych będą brane pod uwagę osoby spoza listy rezerwowej?
Piotr
Czy po rezygnacjach na początku roku akademickiego na studiach wojskowych są dobierane osoby z listy rezerwowej jak na AWL?
19.08.2022
19.08.2022
Pytanko
Jak wyglada zwrot za wyżywienie np podczas 30 dni urlopu? Jaka jest stawka dzienna zwrotu za wyżywienie
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojak z dnia 18.08.2022
W sprawie list rezerwowych zapraszamy do indywidualnego kontaktu poprzez IRK - zakładka POMOC lub na maila: rekrutacja@wat.edu.pl
19.08.2022
18.08.2022
Wojak
Ile jest osób na liście rezerwowej na mechanikę i budowę maszyn?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mr z dnia 18.08.2022
Regulamin studiów dopuszcza zmianę kierunku w przerwie międzysemestralnej. Na studiach dla kandydatów na oficerów musi powstać wolne miejsce na kierunku, na który student-podchorąży chce się przenieść.
18.08.2022
18.08.2022
2807
Ile jest miejsc na liście rezerwowej na kierunek geodezja i kartografia?
Mr
Czy na studiach wojskowych np: po kilku miesiącach można przenieść się na inny kierunek wojskowy.
18.08.2022
18.08.2022
Mr
Czy na studiach wojskowych np: po kilku miesiącach można przenieść się na inny kierunek wojskowy.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Lek z dnia 16.08.2022
Na orzeczenia będziemy czekali jak najdłużej będzie to możliwe. Przed rozpoczęciem podstawowego szkolenia wojskowego, tj. przed 1 września, limit miejsc musi być wypełniony, więc na miejsca bez orzeczeń lekarskich i/lub psychologicznych, będą zakwalifikowane osoby z list rezerwowych.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 17.08.2022
Po rozpoczęciu podstawowego szkolenia wojskowego wszyscy żołnierze są szczepieni wg obowiązujących w Wojsku Polskim zasad. Proszę zabrać ze sobą kartę szczepień lub inny dokument potwierdzający jakie szczepienia były dotychczas stosowane.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 17.08.2022
Uposażenie finansowe wypłacane jest wszystkim żołnierzom.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rafałek z dnia 16.08.2022
Uposażenie żołnierza pełniącego dobrowolną służbę wojskową na potrzeby kształcenia w3 uczelni wojskowej nie jest opodatkowane.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Histy z dnia 16.08.2022
Lista rezerwowa na kierunku lotnictwo i kosmonautyka obejmuje 46 osób.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla MM z dnia 16.08.2022
W domach studenckich studentów cywilnych odwiedziny odbywają się na zasadach określonych w regulaminie Domu Studenckiego. Podchorążowie zakwaterowani są w obiektach wojskowych i wejście do tych obiektów regulują przepisy o ochronie takich obiektów - zgodę na wejście wydaje osoba odpowiedzialna za ochronę.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kontuzje z dnia 17.08.2022
Należy w wojskowym centrum rekrutacji, które będzie wydawało skierowania do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na potrzeby kształcenie w uczelni wojskowej przedstawić zaświadczenie lekarskie z opisem kontuzji i przewidywanym czasem leczenia.
18.08.2022
17.08.2022
.
Dzień dobry, czy za okres unitarki jest również wypłacany żołd?
Pytanie
Studenci wojskowi sa szczepieni przed unitarka? Jesli tak, jakie to szczepienia?
17.08.2022
17.08.2022
XD
Nie, bedziesz z nogą w gipsie na unitarce.
Kontuzje
Czy kontuzja nabyta po badaniach lekarskich, a przed unitarką dyskwalifikuje do jej odbycia?
17.08.2022
16.08.2022
Rafałek
Czy kwota uposażenia studenta wojskowego 4560zl brutto podlega opodatkowaniu? Ile taki student dostaje "na rękę" przy tej kwocie?
Histy
Ile jest osób na liście rezerwowej na lotnictwo?
16.08.2022
16.08.2022
MM
Czy do akademika można zaprosić rodziców
Lek
Czy gdyby moje orzeczenie lekarskie nie doszło na czas do 19 sierpnia to czy tracę swoje miejsce na kierunku?
16.08.2022
16.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytam z dnia 15.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe prowadzone jest w obiektach WAT na terenie Warszawy.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla PRL z dnia 15.08.2022
Każda uczelnia stosuje własne zasady rekrutacji i własną punktację. WAT nie prezentuje nigdzie kalkulatora do przeliczania punktów - publikujemy ogólny wzór oraz szczegółowe tabele na naszych stronach internetowych. Jeżyk polski ma wagę/mnożnik 0,05, matematyka 0,45, język obcy 0,20, przedmiot dodatkowy (np. fizyka) 0,30. Wynik należy jeszcze pomnożyć przez wagę poziomu matury - dla poziomu podstawowego mnożnik wynosi 0,5, dla poziomu rozszerzonego - 1.
16.08.2022
16.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla aaa z dnia 15.08.2022
Podczas szkolenia podstawowego obywają się również zajęcia na pływalni. Podchorąży po pierwszym roku musi umieć pływać.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123abc z dnia 14.08.2022
Przepustka jednorazowa wystawiana jest na okres do 72 godzin. Decyduje przełożony uwzględniając potrzeby żołnierza.
16.08.2022
15.08.2022
Pytam
Czy unitarka odbywa się na terenie Warszawy?
PRL
Czy za podstawowa mature z: - Polskiego mnoży się 0,03 - Matematyki mnoży się 0,23 - Angielskiego mnoży się 0,1 Mam pytanie. Czy kalkulator ze strony " dostane sie " pokrywaja sie z wasza punktacja?
15.08.2022
15.08.2022
aaa
Czy na unitarce będzie sprawdzana umiejętność pływania?
123abc
Na jaki termin przewidziana jest przepustka dla podchorążych umożliwiająca powrót do domu po zakończeniu unitarki?
14.08.2022
14.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 13.08.2022
Student wojskowy ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz co miesiąc otrzymuje uposażenie finansowe w wysokości najniższego uposażenia szeregowego zawodowego, tj. obecnie 4560 zł. Za osiągnięcia w nauce i/lub sporcie, może być wyróżniany zgodnie z regulaminem wojskowym, również nagrodą finansowa. Stypendium rektora studentowi wojskowemu nie przysługuje.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla witam z dnia 13.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe trwa ok. miesiąc. W br rozpoczyna się 1 i 2 września (terminy stawiennictwa) i kończy przysięgą wojskową 1 października.
14.08.2022
14.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ??? z dnia 12.08.2022
Przepisy nie określają górnej granicy wieku do powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w okresie kształcenia w uczelni wojskowej. Należy mieć ukończone 18 lat.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Irk z dnia 12.08.2022
Status orzeczeń lekarskich zmienia się na koncie kandydata w IRK po otrzymaniu przez WAT orzeczenia i wprowadzeniu przez administratora jego wyniku.
13.08.2022
13.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 12.08.2022
WAT nie prowadził tego typu analiz, z uwagi na duże prawdopodobieństwo błędu - osoby rezygnujące z kandydowanie, nie mają obowiązku podawania przyczyny rezygnacji, jaką np mógł być negatywny wynik badań. Również ówczesne WKU nie przesyłały negatywnych wyników, jedynie informując o rezygnacji kandydata.
Piotr
Czy będąc studentem wojskowym można ubiegać się o stypendium rektora?
13.08.2022
13.08.2022
witam
Ile trwa unitarka?
???
Czy jest określona górna granica wiekowa przyjmowanych kandydatów na kierunki wojskowe?
12.08.2022
12.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 12.08.2022
Po zakończeniu badań, osoba zainteresowana jest informowana przez komisję lekarską o wynikach, tj. jaką kategorię zdrowia otrzymał. Kategoria "Z" określa, że osoba jest zdolna do zawodowej służby wojskowej. Musi jeszcze nie być przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej stwierdzone przez wojskową pracownię psychologiczną.
Irk
Czy status orzeczeń lekarskich w IRK zmieni się dopiero 18-19 sierpnia czy powinien być na zielono wcześniej?
12.08.2022
12.08.2022
Rekrut
Jaki procent kandydatów nie przechodzi badań lekarskich?
123
Czy WCR poinformuje mnie o tym że jestem zdolny do służby czy dowiem się o tym dopiero 18 -19 sierpnia kiedy ukaże się lista przyjętych ?
12.08.2022
12.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ? z dnia 12.08.2022
Wojskowe centra rekrutacji skierowania na badania wydaja po otrzymaniu list osób wstępnie zakwalifikowanych lub znajdujących się na listach rezerwowych, tj. po egzaminach w lipcu. Listy osób przyjętych na studia, sporządzane są po otrzymaniu orzeczeń lekarskich i psychologicznych, czyli już po badaniach.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ankoxxx z dnia 12.08.2022
Podczas szkolenia podstawowego rezygnuje ok. 5% osób zakwalifikowanych. Jako przyczynę rezygnacji podają najczęściej względy osobiste. Osoby, które planują swoje dalsze życie związać z wojskiem, nie maja trudności z ukończeniem podstawowego szkolenia wojskowego.
12.08.2022
12.08.2022
?
Czy WCR wydaje skierowanie przed czy po ogloszniu wyników rekrutacji 20 sierpnia
Ankoxxx
Czy dużo osób odpada po unitarce? Czy jest ciężko?
12.08.2022
11.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 11.08.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON, rektor uczelni określa listy rezerwowe spośród osób, które spełniły warunki do zakwalifikowania i nie zmieściły się w limicie miejsc na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na oficerów. Na listach rezerwowych mogły się znaleźć jedynie osoby, które spełniły warunki do zakwalifikowania określone w cytowanym wyżej zarządzeniu MON.
Piotr
Z jakiego powodu na listach rezerwowych jest ograniczona liczba osób?
11.08.2022
11.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1233 z dnia 10.08.2022
Nie ma jeszcze dużo rezygnacji ze studiów wojskowych. Oczekujemy na orzeczenia lekarskie i psychologiczne. Obecnie na listach rezerwowych jest łącznie 420 osób. Co najmniej do końca sierpnia, będzie trwało uzupełnianie miejsc z list rezerwowych osobami, którzy będą miały pozytywne orzeczenia lekarskie i psychologiczne.
1233
Ile osób na ten moment jest na liście rezerwowej?
10.08.2022
10.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla GG z dnia 10.08.2022
Wojskowa Akademia Techniczna nie sprawdza takich kwestii podczas procesu rekrutacji.
GG
Czy ludzie LGB sa przyjmowani na studia wojskowe?
10.08.2022
04.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 04.08.2022
Regulamin studiów dopuszcza możliwość zmiany kierunku w przerwie międzysemestralnej. Dziekan może określić konieczność uzupełnienia różnic programowych. Przeniesienie na studia wojskowe możliwe jest po roku studiów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 04.08.2022
Każdy kandydat ma możliwość prowadzenia korespondencji z Sekcją ds. Rekrutacji za pomocą IRK (zakładka Pomoc) oraz poczty elektronicznej na adres rekrutacja@wat.edu.pl, tam można zasięgnąć wszelkich informacji
04.08.2022
04.08.2022
Xyz
Czy po roku studiów cywilnych np mechatroniki będę mógł się przepisać na drugi rok np informatyki czy jeśli chciał bym zmienić kierunek to będę musiał zaczynać znowu od pierwszego roku ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Y z dnia 04.08.2022
Orzeczenie komisja wydaje niezwłocznie po zakończeniu badań i zapoznaniu się z jego wynikami.
04.08.2022
04.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żołnierz z dnia 04.08.2022
Szansa jest zawsze. W latach ubiegłych uzupełnialiśmy nawet miejsca, które się zwolniły już podczas szkolenia podstawowego.
Kandydat
Jak sprawdzić miebsce na liście rezerwowej
04.08.2022
04.08.2022
Y
Czy jest data , która jest powszechna dla komisji lekarskich, kiedy dostaniemy decyzje o stanie zdrowia od tych komisji po przeprowadzeniu wszystkich badań ?
Żołnierz
Jest szansa na dostanie się z listy rezerwowej jak jest się na 23cim miejscu?
04.08.2022
03.08.2022
Ja
Do fff Nie zdazysz . Dzwon do swojego rwkl . Do 15 sierpnia orzeczenie o zdolnosci musi byc juz na Wat. A ty masz wyznaczone dopiero jedno z badan na 16 sierpnia. Moze mozna zrobic czesc badan prywatnie jak nie ma terminow wczesniej. Zapytaj
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Y z dnia 03.08.2022
Orzeczenia lekarskie komisja lekarska wydaje po przeprowadzeniu badań, na które kandydat otrzymuje skierowanie z WCR (d. WKU). Na orzeczeniu jest oznaczona kategoria zdrowia: "Z" - zdolny do zawodowej służby wojskowej lub "N" - niezdolny do zawodowej służby wojskowej.
03.08.2022
03.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 03.08.2022
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/MON, orzeczenia lekarskie i psychologiczne, wojskowe centrum rekrutacji (dawniej WKU) powinno przesłać do uczelni na 14 dni przed powołaniem do służby wojskowej. Z uwagi na wejście w życie ustawy o obronie ojczyzny, orzeczenia będziemy przyjmowali również po tym terminie - najpóźniej musi być przed dniem powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w okresie kształcenia, tj. przed 1 września.
Y
Kiedy WRKL wystawia orzeczenie lekarskie ? Kiedy jest mówione czy jest się „Z” czy „N”?
03.08.2022
03.08.2022
Fff
Do kiedy wyniko orzeczeń lekarskich muszą dotrzeć na uczelnię. Niestety ostatnie badania mam wyznaczone na 16 sierpnia, nie wiem czy zdąża dotrzeć na czas?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchor z dnia 02.08.2022
Studia dla kandydatów na oficerów w Wojskowej Akademii Techniczne, tzw. studia wojskowe, przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie wyższe. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników na świadectwie dojrzałości. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na poziomie jednolitych studiów magisterskich. Osoby, które posiadają już wykształcenie wyższe, mogą zasięgnąć informacji o formach służby wojskowej w najbliższym wojskowym centrum rekrutacji (dawne WKU)
02.08.2022
02.08.2022
Pchor
Czy możliwa jest jednoczesna nauka na studiach wojskowych jako podchorąży oraz bycie doktorantem szkoły doktorskiej innej uczelni? (posiadam już tytuł zawodowy mgr inż.)
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 02.08.2022
Orzeczenia lekarskie i psychologiczne ma obowiązek przesłać do uczelni wojskowe centrum rekrutacji (dawne WKU).
02.08.2022
02.08.2022
Fff
Czy komisja Lekarska psycholog sami dostarczą wyniki swoich badań na uczelnie czy muszę to zrobić sam?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kw z dnia 28.07.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON "minimalna wymagana liczba punktów konieczna do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 5 punktów"
29.07.2022
29.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kw z dnia 28.07.2022
Stan zdrowia ocenia wojskowa komisja lekarska.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ncnxn z dnia 28.07.2022
Osoba zainteresowana studiami dla kandydatów na oficerów musi uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej. Uczelniana komisja nie weryfikuje zespołu aspergera.
29.07.2022
28.07.2022
Kandydatka
Czy jest szansa, że uda mi się przejść pozytywnie badania lekarskie, kiedy mam wadę wzroku większą niż 3 dioptrie?
Kw
Co jesli za rozmowe kwalifikacyjna mam ponizej 5 punktow. Wspomnie ze calosciowe punkty sie mieszcza na luzie ponad minimaln prog.
28.07.2022
28.07.2022
ncnxn
Czy z lekkim zespolem aspergera zostanie sie przyjetym na studia wojskowe?
Kolor
Czy z lekkim zaburzeniem widzenia barw mnie przyjmą?
27.07.2022
27.07.2022
Kandydatka
Chciałabym usłyszeć jakąś opinię nt kierunku informatyka na cywilnym WAT. Jak z atmosferą, zaangażowaniem profesorów i samym programem?
Rezerwa
Witam. Ile osób jest na liście rezerwowej na kryptologii i cyberbezpieczeństwie. Dziękuję. Pozdrawiam.
26.07.2022
26.07.2022
Abc
Czy status kwalifikacji jako "niezakwalifikowany" wiąże się z umieszczeniem na liście rezerwowej? Czy jest jeszcze szansa na ewentualny telefon z uczelni czy nie ma już na to szans?
Pytająca
Ile jest miejsc na liście rezerwowej na kierunku geodezja i kartografia?
26.07.2022
26.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pina z dnia 22.07.2022
Lista rezerwowa na kierunek chemia obejmuje 40 pozycji. Nie potrafię oszacować szansy "dostania się".
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydatka z dnia 23.07.2022
W dziale rozmowy "Inne oceniane elementy" punkty przyznawane są za wyżej punktowaną okoliczność - 3 pkt. za WOT
26.07.2022
26.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żołnierz z dnia 23.07.2022
Leczenia w trakcie trwania służby wojskowej należy uzgadniać z przełożonymi, którzy skierują do wojskowej komisji lekarskiej, która zdecyduje o możliwości zastosowania określonej metody.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Adam z dnia 24.07.2022
Wszystkie wyniki badań i zaświadczenia należy przedstawić komisji lekarskiej, która podejmie decyzję i wyda stosowne orzeczenia.
26.07.2022
26.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 20.07.2022
Osoby niezakwalifikowane i nie ujęte na listach rezerwowych nie będą już rozpatrywane.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 21.07.2022
WCR kontaktuje się z kandydatem najczęściej telefonicznie i zaprasza go po odbiór skierowania na badania,
26.07.2022
26.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Iza z dnia 20.07.2022
Rozpatrywane były wszystkie osoby, które się zarejestrowały w IRK. W zamieszczonych tabelach podana jest minimalna wartość punktów rankingowych z jakie osiągnęły osoby zakwalifikowane.
Xyz
Czy na studiach wojskowych są weekendy wolne?
26.07.2022
24.07.2022
Adam
Czy mając arytmie, która niedługo (przed unitarką) będzie leczona skutecznym zabiegiem, mogę dać RWKL takie zaświadczenie i wtedy będę zdolny do czynnej służby wojskowej?
Kandydatka
Czy jeśli służyłam najpierw w rezerwie, a później przeszłam do WOT, to znaczy, że dostanę przy rekrutacji punkty za oba rodzaje służby? Czy tylko za jeden?
23.07.2022
23.07.2022
Żołnierz
Czy będąc studentem na studiach wojskowych można zrobić w czasie wakacji-urlopu laserową korekcję wzroku czy są ku temu przeciwwskazania?
Pina
Ile na liście rezerwowej chemia i czy jest szansa się tam dostać skoro jest tylko 11miejsc
22.07.2022
21.07.2022
Pytanie
Gdzie mogę zaczerpnąć wiedze na kierunku elektronika i telekomunikacja, chciałbym się poduczyć przed przyjęciem na ten kierunek
Olo
Jaka minimalna ilość punktów obowiązuje, aby być na liście rezerwowej?
21.07.2022
21.07.2022
123
W jaki sposób komisja WCR informuje o terminie badań czy listownie czy poprzez konto IRK
Kandydat
Czy na liście rezerwowej jest ograniczona liczba osób?
20.07.2022
20.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bob z dnia 20.07.2022
Zgodnie z informacją otrzymaną z WKW: około 55% kandydatów kończy kierunek elektronika i telekomunikacja
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Iza z dnia 20.07.2022
WAT nie określa minimalnej wartości punktów do rozpatrywania. Podane wartości są to minimalne punkty z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani.
20.07.2022
20.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zaniepokojony z dnia 19.07.2022
W rekrutacji mamy trzy numery telefonów i wszystkie się "grzeją", plus e-maile, wiadomości w IRK, to trochę schodzi. Dokumenty też odbieramy. Zapraszam do wytrwałego próbowania.
1234
Czy jeśli mam status "niezakwalifikowany" na studia wojskowe to nie jestem nawet na liście rezerwowej i nie mam już żadnych szans na dostanie się?
20.07.2022
20.07.2022
Iza
Proszę mi jeszcze powiedzieć czy te tabele z punktami rankinkowymi zamieszczone po decyzjach komisji na stronie WAT mówią o minimalnym progu jaki trzeba było osiągnąć żeby w ogóle być rozpatrywanym jako przyszły student czy informują o ilości punktów jakie zdobyła ostatnia zakwalifikowana na dany kierunek osoba?
Bob
Jaki procent rozpoczynających studia wojskowe na kierunku elektroniki i telekomunikacji otrzymuje promocje? Dziękuję i Pozdrawiam ;)
20.07.2022
19.07.2022
Pytanie
Kiedy odbywa się rozpoczyna się tura rekrutacji?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Szeregowy z dnia 19.07.2022
Służba wojskowa podczas kształcenia w uczelni wojskowej, liczy się do okresu pełnienia służby
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanko z dnia 19.07.2022
Jak pisałem wcześniej - zapraszam do zapoznania się z komunikatem na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anna P. z dnia 19.07.2022
Osoby zakwalifikowane nie uczestniczą już w rekrutacji.
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla anonim z dnia 19.07.2022
WAT powiadamia WCR o osobach zakwalifikowanych na studia oraz o osobach na listach rezerwowych. WCR będzie kierowała te osoby na badania lekarskie i psychologiczne.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 19.07.2022
Na listach rezerwowych jest 450 osób
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Iza z dnia 18.07.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON, rektor określił liczbę osób wpisanych na listy rankingowe - zależy ona od liczby chętnych na kierunek i limitu miejsc na tym kierunku.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xxx z dnia 18.07.2022
Osoby z listy rezerwowej kierunku kwalifikowane będą na miejsca, które się zwolnią, w zależności od posiadanej wartości punktów rankingowych
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 18.07.2022
Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam w zakładce Rekrutacja w Komunikatach jest załącznik z punktami rankingowymi, z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/list/komunikaty-dla-kandydatow-n/
rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 18.07.2022
Po otrzymaniu z WCR orzeczenia lekarskiego o zdolności do zawodowej służby wojskowej i braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej, stastus takiego kandydata zmieni się na "przyjęty".
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 18.07.2022
Osoba niezakwalifikowana nie będzie w tej turze już rozpatrywana. Może uczestniczyć w drugiej turze na niektóre kierunki, na które będzie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca. Musi ponownie dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Amigo z dnia 18.07.2022
W IRK WAT są trzy statusy osób kandydujących na studia: zakwalifikowany - spełnił warunki do zakwalifikowania i zmieścił się w limicie miejsc, uczelnia oczekuje na wymagane dokumenty po dostarczeniu których status zmieni się na "przyjęty", niezakwalifikowany - nie spełnił warunków do zakwalifikowania, np. na studia cywilne miał za mało punktów, nie będzie już rozpatrywany, lista rezerwowa - dotyczy tylko studiów wojskowych - spełnił warunki do zakwalifikowania (oprócz odbycia badań lekarskich i psychologicznych), lecz nie zmieścił się w limicie miejsc - będzie rozpatrywany na powstałe wolne miejsca.
19.07.2022
19.07.2022
Zaniepokojony
Czy komuś źle przeliczono punkty na rekrutacji. Nie mogę się dodzwonić i wyjaśnić nieścisłości. Czy komuś udało się skontaktować z centrum rekrutacji.
Szeregowy
Czy 5 lat studiów wojskowych wlicza się do dodatku za długoletnią służbę wojskową?
19.07.2022
19.07.2022
Pytanko
Witam. Ile punktów miała ostatnia osoba zakwalifikowana na studia wojskowe logistyka?
Anna P.
Czy w przypadku zakwalifikowania się na kierunek z wyboru drugiego priorytetu, nadal bierze się pod uwagę pierwszy wybór w sytuacji, gdy zwolni się miejsce, a ilość punktów rekrutacyjnych będzie wystarczająca?
19.07.2022
19.07.2022
anonim
Czy osoba z listy rezerwowej jest kierowana na testy psychologiczne i lekarskie?
Kandydat
Ile osób jest na liście rezerwowej?
19.07.2022
18.07.2022
Iza
Dobry wieczór. Czy każdy kto się nie dostał na studia wojskowe ma informację, że jest na liście rezerwowej? Czy jest jakieś ograniczenie ilości osób na rezerwie? Chodzi mi o to czy są realne szanse aby zostać przyjętym na listę studentów?
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Dla pytających o minimalny próg na kryptologia i cyberbezpieczeństwo mogę pożyczyć mojego wyniku aby może pomoc wam w ustaleniu: Wynik: 96,250 Status: zakwalifikowany
18.07.2022
18.07.2022
Xxx
Jakie są szanse, że będąc na liście rezerwowej dostane się jeszcze na elektronikę i telekomunikację? Jak wygląda proces poboru z listy rezerwowej, kto ma pierwszeństwo?
Foczi
Jaki był próg punktowy na kierunek mechanika I budowa maszyn?
18.07.2022
18.07.2022
.
Jako, że są już podane wyniki rekrutacji, czy mogą państwo podać progi punktowe na poszczególne kierunki?
Rekrut
Czy status "zakwalifikowany" po przejściu pozytywnie badań oznacza, że osoba dostała się na uczelnie czy może być jeszcze wpisana na listę rezerwową.
18.07.2022
18.07.2022
Xyz
Jeśli mam status niezakwalifikowany ale bez decyzji oznacza to że już nie mam szans się dostać czy o co dokładnie chodzi ?
Amigo
Czy osoba “ niezakwalifikowany” jest na liscie rezerwowej?
18.07.2022
18.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 16.07.2022
W Wojskowej Akademii Technicznej telefony nie są odbierane.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 16.07.2022
Będzie wiadomo jak minister obrony narodowej wyda stosowne rozporządzenie o limitach miejsc na studia do uczelni wojskowych. Zazwyczaj jest to na początku roku.
18.07.2022
18.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ratchet z dnia 15.07.2022
Jeżeli na świadectwie jest wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, to pod uwagę jest brany wynik, który da więcej punktów rankingowych
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Nadis z dnia 15.07.2022
Będzie wiadomo po zakończeniu prac komisji egzaminacyjnych i ogłoszeniu wyników
18.07.2022
18.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kandydat z dnia 15.07.2022
Do egzaminów przystąpiło ponad 1600 osób
Fff
O której godzinie można spodziewać się wyników rekrutacji?
18.07.2022
16.07.2022
Pytanie
Czy podczas „unitarki” jest się pozbawionym dostępu do telefonu?
Pytanie
Witam. Czy w 2023 roku będzie kierunek logistyka ekonomiczna albo kiedy będzie wiadomo czy owy kierunek pojawi się na studiach?
16.07.2022
15.07.2022
Ratchet
Czy jak się zaliczylo podst ang 80% i mat 80% a rozszerzone ang 60% i mat 60%. To wtedy jak sie liczy
Nadis
Wiadomo ile punktów rankingowych wystarczy na dostanie się na wojskową kryptologię (orientacyjnie)? bądź informatykę?
15.07.2022
15.07.2022
kandydat
Dzień dobry, mam pytanie czy można dowiedzieć się ile osób przystąpiło do testów sprawnościowych i rozmów kwalifikacyjnych?
Houdini
Czy może ktoś coś powiedzieć o inżynierii materiałowej na WAT, warto iść na ten kierunek?
14.07.2022
14.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Uf z dnia 14.07.2022
Każdy kandydat uczestniczący w sprawdzianie sprawności fizycznej i rozmowie kwalifikacyjnej, zapoznawany jest za podpisem ze swoimi wynikami tych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych będą widoczne na koncie kandydata po ogłoszeniu wyników rekrutacji
Uf
Kiedy w systemie irk będę widział swoje wyniki z egzaminów wewnętrznych (jak już jestem po)
14.07.2022
13.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Viki z dnia 12.07.2022
Podczas kwalifikacji liczy się wartość punktów rankingowych, nie priorytety. Jeżeli kandydat ma za mało punktów na pierwszy priorytet, to jest rozpatrywany na drugim na równi z tymi, którzy kierunek wskazali w pierwszym priorytecie.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bez nicku z dnia 12.07.2022
Odpowiadałem już wcześniej na podobne pytanie - to są osoby, które kierunek wskazały jako pierwszy priorytet.
13.07.2022
13.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla xXx z dnia 13.07.2022
Na studia cywilne, nie sprawdzamy stanu zdrowia. Na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów badania lekarskie przeprowadza wojskowa komisja lekarska i wydaje orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej - w WAT nie znamy kryteriów. Studenci wojskowi chodzą w okularach.
xXx
Czy można mieć wadę wzroku -2 czy nawet -3?
13.07.2022
12.07.2022
Viki
Jak działają priorytety zgłoszeń. Czy jak na jakiś kierunek wybrałem drugi priorytet to oznacza, że będę na niego brany pod uwagę dopiero po zakwalifikowaniu tych którzy wybrali go jako pierwszy priorytet ?
rekrutacja WAT
odpowiedź dla 111 z dnia 11.07.2022
Podane liczby zarejestrowanych osób dotyczą kierunku z pierwszym priorytetem. Nie prowadzimy statystyk dalszych priorytetów.
12.07.2022
12.07.2022
Bez nicku
Osoby podane przez państwa to są kandydaci z pierwszego wybory, czy suma wszystkich z pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru?
111
Czy podane liczby są to osoby zarejestrowane z pierwszego wyboru, czy sumy z pierwszego, drugie i trzeciego wyboru?
11.07.2022
11.07.2022
253
Ile osób się zarejestrowało na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 11.07.2022
Doprecyzowanie ścieżki kształcenia poprzez wskazanie odpowiednich przedmiotów, następuje na czwartym semestrze studiów I stopnia
11.07.2022
11.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 08.07.2022
Zgodnie z obietnicą, po zakończeniu rejestracji na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, podaję liczby zarejestrowanych na poszczególne kierunki: budownictwo -86, chemia -82, elektronika i telekomunikacja- 142, geodezja i kartografia -182, informatyka -142, inżynieria bezpieczeństwa -94, kryptologia i cyberbezpieczeństwo -196, logistyka -597, lotnictwo i kosmonautyka -153, mechanika i budowa maszyn -99, mechatronika -128. Ogólny limit miejsc - 876.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 10.07.2022
Jeżeli kandydat jest przyjęty na jeden ze wskazanych kierunków, to nie jest wpisywany na listę rezerwową.
11.07.2022
11.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 10.07.2022
System kwalifikacji wybiera wynik, który jest korzystniejszy dla kandydata.
Xyz
Na którym semestrze wybiera się specjalność?
11.07.2022
10.07.2022
Fff
Zdawałem rozszerzoną matematykę, ale bardziej opłaca mi się naliczenie wyniku z podstawy. Czy w IRK wprowadzam oba wyniki a system automatycznie naliczy bardziej opłacalny dla mnie?
Xyz
Mam pytanie jeśli wybrałem 3 kierunki studiów wojskowych i jako pierwszy mam logistykę i był bym tam na liście rezerwowej a miał bym punkty żeby dostać się na mój drugi kierunek który wybrałem to co wtedy ?
10.07.2022
08.07.2022
Anonim
Kiedy będzie podana liczba osób zarejestrowanych w irk?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Waciak z dnia 07.07.2022
W IRK w zakładce dotyczącej przenoszenia osób ze studiów cywilnych na studia wojskowe dostępnej dla studentów WAT, podana jest liczba miejsc.
08.07.2022
07.07.2022
Kappa
Bardzo duża część ludzi którzy tu przyszli myślała, że idzie do WOJSKA, że będzie rzucać granatami i biegać na poligonie. Pierwszy miesiąc to unitarka i rzeczywiście tak to będzie wyglądało, ale gdy przyjdzie wrzesień to nie będzie już tego mitycznego wojska, tylko matematyka, fizyka i inne trudne słowa XD Kieruje te słowa do tych osób, które myślą, że WAT to głównie przedmioty wojskowe a politechniczne - "jakoś to będzie". Otóż NIE xd "Wojskowa akademia TECHNICZNA" - no właśnie, z naciskiem na TECHNICZNA. Potem ludzie, którzy myślą, że z nauką jakoś sobie poradzą odchodzą, są wyrzucani albo przenoszą się na AWL do Wrocławia - bo tam rzeczywiście jest wojsko. Fajna uczelnia, ale dla ludzi z głową, nie dla tumanów z maturą 30% - niestety takich przyjmują, co jest smutne no ale cóż :)
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 07.07.2022
Zgodnie z pismem dyrektora Departamentu Kadr MON, "...w celu zakwalifikowania w procesie rekrutacji najbardziej wartościowych osób spośród ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe..."
07.07.2022
07.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dep z dnia 07.07.2022
Osoby, które spełnią warunki do zakwalifikowania, a nie zostaną zakwalifikowane z uwagi na limit miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej dla kierunku.
Waciak
Ile miejsc jest przeznaczonych dla osób przenoszoncych się na drugi rok studiow wojskowych?
07.07.2022
07.07.2022
Xyz
Dlaczego rejestracja została znowu wydłużona do 11 lipca?
Dep
Czy w tym roku również będą listy rezerwowe?
07.07.2022
06.07.2022
A
Nie, są tylko 34 latkowie
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Andrzej z dnia 05.07.2022
Na pewno tak - również wśród studentów.
06.07.2022
06.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 05.07.2022
Informacja jest na stronie Rekrutacji w Najczęściej zadawanych pytaniach: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/ Ile punktów rankingowych należy uzyskać, żeby dostać się na studia w WAT? WAT nie określa progów punktowych – kwalifikujemy na kierunek najlepszych, do wypełnienia limitu miejsc na tym kierunku. Minimalna wartość punktów rankingowych z jaką zostali zakwalifikowani kandydaci, zależy od kierunku, limitu miejsc, liczby kandydatów, ich wyników maturalnych, itp. Zobacz też ile punktów rankingowych potrzebowali kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia w latach ubiegłych, na studia wojskowe i cywilne. - tu jest link do tabelki
Andrzej
Czy na uczelni są 33 latkowie ?
05.07.2022
05.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1357 z dnia 05.07.2022
Limit miejsc na studia dla kandydatów na oficerów w br. nie zostanie zwiększona.
Rekrut
Witam Czy można wiedzieć jaki był rok temu próg punktowy aby dostać się na studia wojskowe o kierunku elektronika i telekomunikacja ? Szukałem w internecie ale nie znalazłem.
05.07.2022
05.07.2022
1357
Liczba miejsc na studiach wojskowych zostanie jeszcze zwiększona? Czy zostanie przy 876 miejscach?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 04.07.2022
Sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów będą w WAT prowadzone w dniach 11-15 lipca. Każdy, kto dokonał zgłoszenia rekrutacyjnego na kierunki wojskowe, otrzymał informację o konkretnym dniu i godzinie sprawdzianu.
05.07.2022
05.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jk z dnia 04.07.2022
Rejestracja jeszcze się nie zakończyła.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla abc z dnia 04.07.2022
Jak pisałem już wcześniej - rejestracja nadal trwa. Liczby zarejestrowanych osób możemy podać po zakończeniu rejestracji.
04.07.2022
04.07.2022
Rekrut
Witam. Kiedy będzie test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna na studia wojskowe ?
Jk
Czy można wiedzieć ile osób zarejestrowało się na budownictwo?
04.07.2022
04.07.2022
abc
Czy wiadomo ilu chętnych zarejestrowało się na mechatronikę na studia wojskowe ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Logistyk z dnia 03.07.2022
Rejestracja nie jest jeszcze zakończona
04.07.2022
04.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla KM z dnia 03.07.2022
Jednym z ocenianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej elementów, jest prezencja. Należy ubrać się schludnie, ale bez przesady. Marynarka i krawat nie są wymagane, tym bardziej, że może być bardzo ciepło.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kapral z dnia 03.07.2022
Stopień wojskowy jest zachowywany. Awanse odbywają się zgodnie z regulaminem wojskowy, Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na pierwszym roku odbywają wszyscy studenci jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów.
04.07.2022
04.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 03.07.2022
Rejestracja na studia jeszcze się nie zakończyła
Logistyk
Juz po rejestracji, czy mozn prosic o dane dot. Rejestracji ja studia wojskowe? W szczegolnosci interesuje mnie kierunek Logistyka
03.07.2022
03.07.2022
KM
Jak należy ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną ?
Kapral
Jeden studentem uczelni cywilnej który uzyskał stopień kaprala z programu legia akademicka. Czy jeśli zrezygnuję ze swoich studiów i dostanę się na WAT, to będę awansował tak, jak koledzy bez stopnia wojskowego już od pierwszego roku, czy powiedzmy będę musiał "poczekać" aż inni podchorążowie zdobędą stopień kaprala i dopiero wtedy będę mógł awansować dalej? Dodatkowo mam drugie pytanie: czy będąc kapralem nadal muszę odbyć rok dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy mogę od razu przejść na zawodową?
03.07.2022
03.07.2022
1234
Ile osób się zarejestrowało na SW? Rejestracja juz zakonczona
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Logistyk z dnia 01.07.2022
Rejestracja jeszcze trwa.
03.07.2022
01.07.2022
Logistyk
Witam, ile osob zarejestrowalo sie na logistyke?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tup z dnia 29.06.2022
Test siły (drążek) i test szybkości (bieg wahadłowy i "koperta") na hali sportowej, test wytrzymałości (1000m, 899m) na bieżni stadionu.
30.06.2022
29.06.2022
Tup
Witam. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone na dworze czy pod zadaszeniem?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jal z dnia 28.06.2022
Opłata musi być wniesiona do czasu zakończenia rejestracji - termin podany jest na koncie kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów
29.06.2022
29.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla .. z dnia 27.06.2022
Zarządzenie nr 1/MON określa, że język angielski musi być zdany na maturze - czyli wystarczy uzyskać 30% na poziomie podstawowym, aby spełnić warunek. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie będzie wyniku z języka angielskiego, to w WAT będzie przeprowadzony test z tego języka.
Jal
Witam, do kiedy trzeba wplacic oplate rekrutacyjna?
28.06.2022
27.06.2022
..
czy wynik powyzej 30% z angielskiego na studia wojskowe dotyczy podtawy czy rozszerzenia ? jesli nie mialem tyle z rozszerzenia nie bede brany pod uwage ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Szeregowiec z dnia 21.06.2022
Do zakończenia rejestracji, nie podajemy liczby zarejestrowanych osób. Rejestracja na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów trwa do 1 lipca.
22.06.2022
21.06.2022
Szeregowiec
Ile osób jest chętnych na studia wojskowe ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Logistyka z dnia 20.06.2022
Proszę o bardziej precyzyjne zadanie pytania - procent czego?, ocena 3 z czego: całego przedmiotu, egzaminu, ćwiczeń, kolokwium, sprawdzianu itp? W sprawach związanych z ocenianiem na studiach, najlepiej zwrócić się do prowadzącego zajęcia lub ewentualnie do dziekanatu wydziału.
21.06.2022
21.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pol z dnia 20.06.2022
Programy studiów wg których kształcą się studenci, w tym studenci jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów, odpowiadają obowiązującym przepisom i standardom, w tym zawartym w Ustawie o obronie Ojczyzny. Na pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów, żołnierz z tytułem podchorążego będzie odbywał dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wg zasad określonych w odpowiednich przepisach.
Logistyka
Witam. Mam pytanie. Od ilu procent jest ocena 3 na studiach wojskowych. Konkretnie chodzi mi o przedmiot fizykę na logistyce?
20.06.2022
20.06.2022
Pol
Czy ustawa o obronie ojczyzny zmieniła w jakikolwiek sposób kształcenie na sw tzn. będą np jakies nowe przedmioty? Oraz czy w trakcie studiów będzie można zrobić jakieś uprawnienia tak jak na Zasadniczej dobrowolnej służbie wojskowej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Opla mom z dnia 15.06.2022
Kandydaci rozpatrywani są na kierunki, zgodnie z ustalonymi przez siebie priorytetami - osoba przyjęta na kierunek pierwszego priorytetu nie jest rozpatrywana na kolejnych. Osoba przyjęta na kierunek, nie jest rozpatrywana już na innych kierunkach, nawet jeżeli zwolnią się tam miejsca - w takim przypadku rozpatrywana jest osoba nieprzyjęta wpisana na listę rezerwową dla kierunku.
19.06.2022
19.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 14.06.2022
Żołnierz zawodowy po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej, aby nie zwracać kosztów poniesionych na jego wykształcenie podczas 5 lat studiów, powinien odsłużyć jeszcze dwa okresy trwania studiów, tj. 2x5=10 lat. Zasady te zawarte są w umowie, jaka jest przedstawiona przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Testy z dnia 14.06.2022
Przed sprawdzianem sprawności fizycznej należy przedstawić zaświadczenie od lekarza o możliwości uczestniczenia w takim sprawdzianie. Jeżeli kandydat nie będzie miał takiego zaświadczenia, to będzie mógł podpisać w obecności członka komisji rekrutacyjnej, stosowne oświadczenie. Orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej, wyda Wojskowa Komisja Lekarska osobom spełniającym warunki do zakwalifikowanie (które zdały sprawdzian z WF i pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną) po przeprowadzeniu badań.
19.06.2022
19.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 13.06.2022
Każdy z przedmiotów wykładanych na studia rozpoczyna się od poziomu wymaganego w szkole średniej. W przypadku trudności, istnieje system konsultacji i zorganizowanych w razie potrzeby zajęć wyrównawczych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 12.06.2022
Wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane we wskazanych miejscach. Wpisuje się datę podpisywania dokumentu.
19.06.2022
19.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 0987 z dnia 11.06.2022
Każdy przypadek konieczności udzielenia przepustki przed złożeniem przysięgi wojskowej, rozpatrywany jest indywidualnie. Żołnierz może otrzymać zezwolenie na wyjazd z ważnych powodów rodzinnych.
Corse mom
Ad. 1 Nie, Ad. 2 Tak.
18.06.2022
15.06.2022
Opla mom
Czy jesli dostane sie na 1 kierunek a na 2 braknie mi pkt to czy jesli ktos zrezygnuje wchodze na jego miejsce ( studia wojskowe) 2 pytanie czy jesli sie nie dostane a na unitarce ktos zrezygnuje to czy wchodze na jego miejsce?
Pytanie
Ile lat minimum trzeba służyć w wojsku po skończeniu uczelni?
14.06.2022
14.06.2022
Testy
Dzień dobry. Czy na testy sprawnościowe na studiach wojskowych trzeba mieć orzeczenie lekarskie czy wystarczy przed testami zadeklarować brak przeciwwskazań?
Kandydat
Witam. Czy nie mając w liceum fizyki rozszerzonej to czy taka osoba poradzi sobie na studiach wojskowych na kierunku logistyka i czy na studiach fizyka uczona jest od zera czy trzeba mieć już jakiś określony poziom?
13.06.2022
12.06.2022
Pytanje
Znaczy chodziło mi o kwestionariusz osobowy
Pytanie
Witam. Mam pytanie, czy wypełniając wniosek o powołanie ,w adnotacji trzeba składać podpisy w miejscu podpisu osoby zainteresowanej, a jak tak to jaką datę trzeba wpisać w uzupełnieniu braków dokumentacji?
12.06.2022
11.06.2022
0987
Czy podczas unitarki można dostać przepustkę na ślub osoby w rodzinie?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 07.06.2022
Zgodnie z obszerną interpretacją Ustawy o obronie Ojczyzny, jaką otrzymałem od prawników (przedstawiam konkluzję): Osobie pełniącej dobrowolną zasadniczą służbę wojskową - w tym, w przypadku kształcenia w uczelni wojskowej - a pozostającej w stosunku pracy, udziela się urlopu bezpłatnego. W przypadku zgłoszenia się i rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej (od drugiego roku studiów) stosunek pracy wygasa z dniem stawienia się do tej służby.
08.06.2022
07.06.2022
1234
Witam. Czy do dnia powołania do służby na WAT muszę zakończyć pracę u ówczesnego pracodawcy czy mogę to zrobić w późniejszym okresie? Pytam ponieważ do odbywania Zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej nie trzeba tego robić, a pracodawca nie może takiej osoby zwolnić. A jak jest w przypadku WATu?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kadet z dnia 06.06.2022
Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na studia dla kandydatów na oficerów, jest znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie, tj. uzyskanie min. 30% na maturze na poziomie podstawowym lub 6 punktów na 20 możliwych podczas testu z tego języka przeprowadzonego w uczelni, jeżeli język angielski nie był zdawany na maturze. Podczas studiów, grupy kompletowane są w zależności od poziomu znajomości języka.
06.06.2022
06.06.2022
Kadet
Witam. Chciałbym się zapytać jak wygląda sytuacja z językiem angielskim na studiach wojskowych. Czy wszyscy uczą się od tego samego poziomu czy są jakieś podziały na grupy dla trochę mniej zaawansowanych?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla IK z dnia 05.06.2022
Absolwent, podporucznik magister inżynier, otrzymuje przydział do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej do jednostki, w której występuje zapotrzebowanie na specjalistę kierunku, który ukończył. Możliwość wyboru takiej jednostki jest tym większa, im wyższa jest lokata (wynik) ukończenia studiów, gdyż w kolejności lokat, podchorążowie odbywają rozmowę kadrową dotyczącą przydziału miejsc pełnienia dalszej służby.
06.06.2022
06.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 05.06.2022
Obecnie obowiązujące przepisy określają, że w przypadku rezygnacji na pierwszym roku lub nie złożeniu wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej od drugiego roku studiów, kosztów nie zwraca się - osoba przenoszona jest do rezerwy. Po rezygnacji w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej, należy zwrócić koszt zakwaterowania wyżywienia i umundurowania.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ryba z dnia 04.06.2022
Każda uczelnia prowadzi własny proces rekrutacji. Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON z 1 lutego 2022 r., komisja zaliczy wyniki sprawdzianu sprawności fizycznej i ewentualnego testu z języka angielskiego przeprowadzonych w innej uczelni wojskowej, przedstawione w dniu wyznaczonego kandydatowi terminu postępowania rekrutacyjnego w danej uczelni wojskowej. W zarządzeniu nie ma mowy o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej, więc należy uczestniczyć w rozmowie w każdej uczelni.
06.06.2022
06.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ? z dnia 31.05.2022
Skierowanie na badania w wojskowych komisjach lekarskich w celu wydania orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej, wydaje wojskowe centrum rekrutacji. Uczenia otrzymuje orzeczenia z WCR.
IK
Jak wygląda przydział miejsc pracy po zakończonych studiach wojskowych np. Chemii? Czy miejsce zamieszkania ma jakikolwiek wpływ na przydział miejsca pracy?
05.06.2022
05.06.2022
Student
Czy w przypadku rezygnacji ze studiów wojskowych, czy trzeba również zwracać pieniądze otrzymane jako żołd?
Ryba
Dzień Dobry. W przypadku gdy złożyłem dokumenty na dwie uczelnie wojskowe ,czy muszę się stawić na egzaminach kwalifikacyjnych(chodzi mi o testy sprawnościowe) na obu uczelniach ? Czy może jest to rozwiązane w inny sposób?
04.06.2022
31.05.2022
?
Czy mógłbym prosić o nazwę i dzień wydania aktu prawnego w którym mowa jest że:,,W chwili powołania do służby wojskowej w uczelni wojskowej, orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej - kategoria "Z" nie może być starsze niż rok."?
Przyszły kwit
Pozdrawiam kadrę 1 kompanii która rozwaliła nam tostery i lodówki mimo wczesniejszej zgody na ich posiadanie 🙃
31.05.2022
31.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Vectra z dnia 30.05.2022
Na wszystkie kierunki, zarówno na studia cywilne jak i na studia dla kandydatów na oficerów można kandydować jednie z podstawową maturą. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie będzie wyniku z przedmiotu, który bierzemy pod uwagę, to kandydat otrzyma mniej punktów, ale jest rozpatrywany. Geografie dodatkowo liczymy na kierunek "geodezja i kartografia", na inne kierunki punkty zostaną policzone z trzech przedmiotów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pytający z dnia 30.05.2022
Pisałem już wcześniej na ten temat. Podane na stronie internetowej minimalne wartości punktów z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani, są to wartości określające pozycję kandydata na liście rankingowej, więc dotyczą wszystkich ocenianych elementów. Zwracam jednak uwagę, że co roku są pewne zmiany w zasadach rekrutacji, które mają wpływ na obliczenie punktów rankingowych, więc nie można sugerować się podanymi minimalnymi wartościami.
31.05.2022
30.05.2022
Vectra
Czy mogę iść na studia wojskowe pisząc na maturze rozszerzoną Matematykę i Geografie jeśli tak to jakie kierunki miał bym do wyboru Pozdrawiam
pytający
Czy minimalne wartości punktów rankingowych z ostatnich trzech lat, na poszczególne kierunki studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów (SW) opublikowane na stronie internetowej uwzględniają punkty za rozmowę kwalifikacyjną oraz testy sprawnościowe, czy są to tylko punkty za przedmioty zdawane na maturze?
30.05.2022
30.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 28.05.2022
W podstawowym szkoleniu wojskowym od 8 września, uczestniczą wszystkie osoby zakwalifikowane na studia dla kandydatów na oficerów. Osoby mające złożoną przysięgę wojskową, nie będą jej ponownie składały - w czasie przysięgi będą wykonywały inne zadania służbowe.
321
Musi
30.05.2022
30.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla You z dnia 27.05.2022
W chwili powołania do służby wojskowej w uczelni wojskowej, orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej - kategoria "Z" nie może być starsze niż rok.
123
Czy osoba która już składała przysięgę wojskową musi uczestniczyć w unitarce?
28.05.2022
27.05.2022
You
Witam. Czy jeśli w tamtym roku przechodziłem badania lekarakie i psychologiczne na żołnierza zawodowego to czy w tym roku będę musiał je znowu przejść?
asfasf
nie idzcie na elektrone
26.05.2022
23.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla julka z dnia 20.05.2022
Kierunek "obronność państwa" realizowany jest na studiach cywilnych. Podstawą kwalifikacji są jedynie wyniki na świadectwie dojrzałości - nie ma żadnych egzaminów.
julka
Czy na kierunek obronność trzeba zdawać egzaminy sprawnościowe?
20.05.2022
20.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla maturzystka z dnia 18.05.2022
Do zarejestrowania się w na studia, posiadanie książeczki wojskowej nie jest wymagane. Podczas rejestracji na studia dla kandydatów na oficerów, pola dotyczące książeczki wojskowej mogą nie być wypełnione.
maturzystka
Czy muszę mieć książeczkę wojskowa?
18.05.2022
17.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 16.05.2022
Jeżeli w książeczce wojskowej jest wpis o przeniesieniu do rezerwy, to należy zaznaczyć to w IRK. Jeżeli osoba nie była w wojsku, to służba wojskowa jest "nieodbyta". Kandydatem na żołnierza zawodowego jest osoba pełniąca aktualnie służbę kandydacką.
odpowiedź
D oznacza: "niezdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie pokoju.", więc sam sobie odpowiedz...
16.05.2022
16.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 16.05.2022
Aby rozpocząć jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, należy mieć kategorię zdrowia "Z" - zdolny do zawodowej służby wojskowej. Posiadanie kat. "D" nie pozwala na zakwalifikowanie na ten rodzaj studiów.
Rekrut
Posiadam kategorię A, nie odbyłem służby przygotowawczej, nie miałem wcześniej styczności z wojskiem. Czy powinienem zaznaczyć w stosunku do służby wojskowej nieodbyta, czy kandydat na żołnierza zawodowego?
16.05.2022
16.05.2022
Pytanie
Jeżeli na komisji wojskowej dostałem kategorię D, to czy mogę zostać przyjęty w rekrutacji?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla T z dnia 13.05.2022
Jak pisałem poniżej, o przedłużeniu rejestracji na studia dla kandydatów na oficerów zdecydował MON. Myślę, że chodzi o dostosowanie terminu zakończenia rejestracji do terminów na studiach cywilnych (15 lipca), uwzględniając konieczność przeprowadzenia egzaminów.
16.05.2022
14.05.2022
dmn
Może jest mało chętnych
P
pewnie z małej liczby kandydatów ; P
13.05.2022
13.05.2022
T
Z jakiego powodu został wydłużony okres rejestracyjny na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 12.05.2022
Jeżeli w wydanej po kwalifikacji książeczce wojskowej jest wpis o przeniesieniu do rezerwy, to proszę wybrać taką opcję podczas rejestracji w IRK
13.05.2022
13.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Witam z dnia 12.05.2022
Termin zakończenia rejestracji na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów wyznaczony początkowo na 31 maja, MON przesunął do 1 lipca.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 12.05.2022
Na badania do komisji lekarskich i pracowni psychologicznych, zostaną przez wojskowe centrum rekrutacji (dawniej WKU) skierowane osoby wstępnie zakwalifikowane na studia dla kandydatów na oficerów, po egzaminach - w br. będzie to w drugiej połowie lipca.
13.05.2022
12.05.2022
Rekrut
Czy jeśli dostało się kwalifikacje wojskową A to wpisujemy w stosunku do służby wojskowej przeniesiony do rezerwy?
Witam
Witam.Mam pytanie, czy rekrutacja na studia wojskowe trwa do 31 maja czy 1 lipca?
12.05.2022
12.05.2022
Rekrut
Kiedy wykonuje się Badania Lekarskie i psychologiczne na SW?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 11.05.2022
Patrz wpis poniżej. Rejestracja na studia jeszcze się nie zakończyła. Każdego dnia dzienne rejestruje się więcej osób i podanie teraz liczby zarejestrowanych, wprowadzi w błąd co do końcowej liczby osób chętnych na poszczególne kierunki studiów.
12.05.2022
12.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla dok z dnia 11.05.2022
Aby rejestracja złożonych dokumentów przebiegała sprawnie, dobrze gdyby kandydat posiadał ze sobą kserokopie, które pracownik uczelni potwierdzi za zgodność z przedstawionymi oryginałami.
Kandydat
Witam. Ile osób obecnie zarejestrowało się na studia wojskowe, a konkretnie na kierunek logistyka?
11.05.2022
11.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 11.05.2022
Pisałem już 28 kwietnia, że do zakończenia rejestracji, nie będziemy podawali liczby zarejestrowanych osób na poszczególne formy studiów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rafi z dnia 11.05.2022
Jak napisałem wcześniej, jest to projekt rozporządzenia MON. Jak rozporzadzenie będzie ogłoszone w Dzienniku Ustaw, to podamy szczegóły na naszych stronach internetowych.
11.05.2022
11.05.2022
dok
czy na miejscu składania dokumentów jest możliwość zrobienia ksera czy trzeba mieć już wszystko gotowe
Anonim
Dzień dobry, jaka jest aktualna liczba chętnych kandydatów na studia wojskowe?
11.05.2022
11.05.2022
Rafi
Witam. Jeśli liczba miejsc na SW będzie zwiększona do 876 to jak będzie wyglądała liczba miejsc na poszczególne kierunki?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 09.05.2022
Punkty rankingowe liczone są z 4 przedmiotów, z tym że nie ma wymagań, aby wszystkie cztery były wymienione na świadectwie dojrzałości. Przedmioty mogą być zdawane zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym (mnożnik 0,5). Na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów do punktów za maturę (max. 100) doliczane są punkty za sprawdzian sprawności (do 20 pkt.) oraz rozmowę kwalifikacyjną (do 30 pkt.), które mają wpływ na zakwalifikowanie. Nie można więc odpowiedzieć na zadane pytanie: "Na ile % w ubiegłym roku trzeba było napisać maturę by dostać się na ..." jakikolwiek kierunek.
10.05.2022
10.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Przyszły kandydat z dnia 09.05.2022
Jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, są popularnie nazywane studiami wojskowymi - jest na tych studiach kierunek "geodezja i kartografia". Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą WAT np. w PREZENTACJI na tym portalu.
123
Na ile % w ubiegłym roku trzeba było napisać maturę by dostać się na kryptologię?
09.05.2022
09.05.2022
Przyszły kandydat
Czyli idąc na studia wojskowe po szkole średniejnie mogę wybrać kierunku "geodezja i kartografia"?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Przyszły kandydat z dnia 08.05.2022
Nazwa kierunku studiów "geodezja i kartografia" występuje tylko na jednolitych studiach magisterskich realizowanych dla MON. Na studiach cywilnych są dwa kierunki o podobnym profilu: "geodezja i kataster" oraz "inżynieria geoprzestrzenna"
09.05.2022
09.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Matman z dnia 08.05.2022
W zakresie przedmiotów politechnicznych, program studiów jest zgodny z Polskimi Ramami Kwalifikacji. Efekty kształcenia są zgodne z obowiązującymi przepisami - absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów jak po innej uczelni politechnicznej, uznawany na arenie międzynarodowej.Każdy może wybrać uczelnię, która spełni jego oczekiwania. W trakcie studiowania na jednolitych studiach magisterskich dla kandydatów na oficerów, pełni się jednocześnie na pierwszym roku dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a od drugiego roku zawodową służbę wojskową - nie będzie czasu na dodatkowe studia na PW lub UW. Syn musi zdecydować.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kasia z dnia 07.05.2022
Rozumiem, że chodzi o studia dla kandydatów na oficerów. Trzeba się liczyć z tym, że te studia wiążą się z pełnieniem służby wojskowej - na pierwszym roku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku już zawodowej służby wojskowej. Student tego rodzaju studiów jest zakwaterowany na terenie uczelni i wyjście poza rejon zakwaterowanie może odbywać się jedynie za zgodą przełożonych. Kontakt z rodziną będzie ograniczony.
09.05.2022
09.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 06.05.2022
W Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" pod linkiem "Dokumenty i dalsze postępowanie", będzie informacja o statusie złożonych dokumentów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kuku z dnia 05.05.2022
Przepisy nie ograniczają możliwości rejestrowania się w IRK i uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmie uczelniana komisja rekrutacyjna. W dniu powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (wrzesień), osoba nie może być w służbie czynnej.
09.05.2022
08.05.2022
Przyszły kandydat
Co oznacza przy geodezji i kartografii napis, ze tylko dla MON jako jednolite studia magisterskie?
Matman
Syn w przyszłym roku planuje iść na studia wojskowe kryptologia i cyberbezpieczeństwo i stąd pytanie o poziom kształcenia bo patrząc na kryteria przyjęć na ten kierunek to są bardzo niskie wymagania, więc jak uczelnia rozwiązuje problem poziomu kształcenia studentów, którzy są znacznie powyżej tych wymagań rekrutacyjnych, tzn. czy szkoła daje im optymalne możliwości rozwoju w danej dziedzinie czy nie zaniża poziomu ze względu na tych „słabszych” studentów? Czy student WAT może dodatkowo studiować matematykę na PW lub UW?
08.05.2022
07.05.2022
Kasia
Czy da się pogodzić studia na wat z posiadaniem rodziny?
123
Jak można sprawdzić czy wysłane dokumenty dotarły i czy wszystko jest w porządku?
06.05.2022
05.05.2022
Kuku
Czy mogę zrezygnować ze studiów wojskowych na WAT i przyjść od tego roku jeszcze raz na studia wojskowe? Służba wojskowa bardzo mi odpowiada, jednak chciałbym spróbować na innym kierunku bo ten mi nie odpowiada :// Czy uczelnia przyjmie mnie po raz drugi, czy jwst to już niemożliwe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ter z dnia 05.05.2022
Jest projekt rozporządzenia MON zwiększający limit miejsc na studia dla kandydatów na oficerów w WAT do 876. Nie mam informacji kiedy zostanie podpisany i opublikowany.
05.05.2022
05.05.2022
Ter
Witam. Czy będzie zwiększony limit miejsc na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Witam z dnia 30.04.2022
Dzień dobry, W poprzednich latach nie było wymogu szczepienia się przeciwko Covid-19.
04.05.2022
04.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 30.04.2022
O uznaniu osiągnięć sportowych zdecyduje komisja podczas rozmowy na podstawie przedstawionych dokumentów. Czym innym jest mistrzostwo województwa dorosłych zdobyte przez gimnazjalistę (są dyscypliny, w których można startować w wyższych kategoriach wiekowych), a czym innym mistrzostwo Polski juniorów zdobyte przez licealistę - choć w obu przypadkach komisja uzna dodatkowe punkty.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Buzz Astral z dnia 01.05.2022
Instytut Optoelektroniki planuje utworzenie tylko jednej grupy na kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna, w związku z tym, nie przewidujemy zwiększenia limitu miejsc na ten kierunek
03.05.2022
03.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abcd z dnia 01.05.2022
Dokumenty kandydatów na studia mogą być wysłane pocztą na ogólnodostępny, np. w kontaktach na stronie internetowej, adres Wojskowej Akademii Technicznej.
Buzz Astral
Witam, czy przewidziane jest zwiększenie liczby miejsc na kierunku Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna jeśli będzie sporo chętnych ? aktualny limit wynosi 30
01.05.2022
01.05.2022
Abcd
Witam. Dokumenty, które należy dostarczyć na studia wojskowe (życiorys itd)można wysłać pocztą? A jak tak, to na jaki adres?
Witam
Witam. Czy kandydat na studia wojskowe musi być zaszczepiony przeciwko Covid-19?
30.04.2022
30.04.2022
Pytanie
Witam. Czy osiągnięcia ze sportu punktowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej mają myć zdobyte w szkole średniej czy mogą być z gimnazjum?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchorekzelektrony z dnia 28.04.2022
Dane dotyczące liczby ofircerów określonych specjalności (kierunków studiów), jaka trafia co roku do Sił Zbrojnych, nie są publkowane. Limity miejsc na kierunek "elektronika i telekomunikacja" wahają się w granicach 200 osób: 2020 - 222, 2021 -222, 2022 - 189.
29.04.2022
29.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 28.04.2022
Minimalne wartości punktów rankingowych z ostatnich trzech lat z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani na poszczególne kierunki studiów, zarówno cywilnych (SC) jak i jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów (SW), publikujemy na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-pierwszego-stopnia/ Na logistykę SW było to: 2019 - 50, 2020 - 55, 2021 - 73
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Szeregowy z dnia 28.04.2022
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów punkty są przyznawane m.in. za osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej - prawo jazdy zalicza sie do tych uprawnień. Podczas rozmowy należy przedstawić dokumenty potwierdzające te osiągnięcia i uprawnienia.
29.04.2022
28.04.2022
Pchorekzelektrony
Można się dowiedzieć ilu podchorążych mniej/więcej kończy wydział elektroniki? Jaki to jest procent stundetów, jak to było w 21 roku?
Pytanie
Witam. Ile punktów miała ostatnia osoba, która dostała się na logistykę(studia wojskowe)w ubiegłym roku?
28.04.2022
28.04.2022
Szeregowy
Witam. Czy za posiadanie prawa jazdy można otrzymać dodatkowe punkty podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 28.04.2022
Rejestracja kandydatów na studia jeszcze trwa. Do zakończenia rejestracji nie będziemy podawali liczy zarejestrowanych, gdyż zmienia się ona znacznie im bliżej jest do zakończenia rejestracji.
28.04.2022
28.04.2022
Rekrut
Dzień dobry. Ile aktualnie osób zarejestrowało się na logistykę oraz geodezję i kartografię?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 25.04.2022
Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Kadr Wojskowych: "...sprawę unormuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej na które czekamy. Aktualnie Ustawa mówi o zaliczeniu wszystkich przedmiotów..."
26.04.2022
26.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 26.04.2022
Jak pisałem wcześniej, minimalna wrtość punktów do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wynosi w br. 5 pkt. na 30 możliwych do uzyskania. Za co mogą byc przyznawane punkty określił MON a zarządzeniu, które publikujemy np. tutaj: https://bip.wat.edu.pl/bip/dokumenty/edukacja/zarzadzenie_nr_1_mon_z_1_02_2022.pdf
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 26.04.2022
W br. minimalna wartość punktów do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wybosi 5 pkt. na 30 możliwych do uzyskania.
26.04.2022
26.04.2022
Kandydat
Witam. Ile należy uzyskać minimum punktów za rozmowę kwalifikacyjną i za co są one przyznawane?
Maturzysta
Ile w tym roku należy uzyskać minimum punktów za rozmowę kwalifikacyjną?
26.04.2022
25.04.2022
Maturzysta
Witam mam pytanie odnośnie nowych zasad studiowania, czy po 1 roku trzeba mieć wszystkie przedmioty zaliczone (nie ma żadnych zaległości) żeby być powołanym do zawodowej służby. Czy jeżeli np. Nie zaliczę jednego przedmiotu to zostanę skreślony z listy studentów?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla witam z dnia 24.04.2022
Aktualnie na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów zarejestrowało się ponad 500 osób. Jest to nieznacznie mniej, niż było o tej porze w ubiegłym roku. Przypominam, że rejestracja na ten rodzaj studiów będzie prowadzonia do 31 maja, a na studia cywilne do 15 lipca.
25.04.2022
25.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 22.04.2022
Na studia cywilne na obecnym etapie wymagana jest jedynie rejestracja w IRK - świadectwo dojrzałości będą musiału przedłożyć osoby zakwalifikowane na studia. Na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, po zarejestrowaniu się w IRK uczelni - od 23 kwietnia po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny - wymagane dokumenty należy złożyć w dowolnym wojskowym centrum rekrutacji (WCR), dawniej wojskowa komenda uzupełnień (WKU).
witam
Jaka jest ilość chętnych aktualnie? Jest więcej, czy mniej niż rok temu?
24.04.2022
24.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Hubi z dnia 20.04.2022
Tak. Można rejestrować się na kilka uczelni wojskowych. Obecnie, najlepiej udać się z dokumentami do najbliższego wojskowego centrum rekrutacji (dawniej WKU).
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 19.04.2022
Stan zdrowia, w tym wzrok, na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, oceni wojskowa komisja lekarska. Wada wzroku jest dopuszczalna - podchorążowie chodzą w okularach.
24.04.2022
22.04.2022
Koo
Nie można
Rekrut
Czy można podjechać w środę (27) w celu złożenia papierów rekrutacyjnych na wydział cybernetyki oraz na wydziale mechatroniki?
22.04.2022
20.04.2022
Hubi
Czy można składać papiery na kilka uczelni wojskowych na raz ?
Maturzysta
Czy okulary i wada wzroku -3.0 bardzo przeszkadza podczas unitarki/funkcjonowania na uczelni czy raczej nie powinno być z tym problemów? Mam problemy z noszeniem soczewek
19.04.2022
14.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 10.04.2022
Komisja lekarska składa się z kilku / kilkunastu specjalistów, np. kardiologa, ortopedy, psychiatry, laryngologa, dentysty, okulisty, dermatologa itd. Kategoria zdrowia "A", nie zwalnia z badań przez komisje lekarską, która musi wydać orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej, tj. taegoria zdrowia "Z".
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla -- z dnia 09.04.2022
Po zakończeniu egzaminów, w drugiej dekadzie lipca, WAT powiadomi wojskowy organ administarcyjny (wojskowe centrum rekrutacyjne, czyli dotychczasowe WKU) o osobach spełniających warunki do zakwalifikowania na studia dla kandydatów na oficerów. Organ ten poprosi kandydata do siebie po odbiór skierowania na badania lekarskie i badania psychologiczne - najczęściej jest to telefonicznie. Osobom, które nie mają książęczki wojskowej - w tym kobietom - założą ewidencję i wydadzą książeczki
14.04.2022
14.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 14.04.2022
Do zakończenia rejestracji, tj. do 31 maja należy dostarczyć wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym, podanie ankietę - do wydrukowania z IRK z zakładki "dolumenty i dalsze kroki" oraz życiorys o oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia. Pozostałe dokumenty muszą być przedłożone najpóźniej w dniu sprawdzianu sprawności fizycznej.
Kandydat
Czy życiorys i resztę dokumentów należy dostarczyć do 31 mają czy dopiero po dostaniu się na uczelnie ?
14.04.2022
10.04.2022
Maturzysta
U jakich specjalistów są badania lekarskie wykonywane przez WKU po skierowaniu od WAT? I czy mając książeczkę wojskową z kategorią A również trzeba odbyć te badania?
--
W przypadku rekrutacji kobiet na studia wojskowe, jak wygląda sprawa z książeczką wojskową? Czy trzeba samemu się zgłosić i ją wyrobić wcześniej?
09.04.2022
06.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 05.04.2022
Rozumiem, że chodzi o studia dla kandydatów na oficerów, które rozpoczynają się podstawowym szkoleniem wojskowym we wrześniu, a informacja o wpisaniu na listę studentów może być w sierpniu, po uzyskaniu orzeczeń lekarskich i psychologicznych. W przypadku, gdy od uzyskania informacji o przyjęciu, do 8 września, tj. dnia stawienia się w WAT do pełnienia służby wojskowej będzie mniej niż miesiąc, rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić za porozumieniem stron, skracającym okres wypowiedzenia.
Kandydat
Czy osobę zatrudnioną na umowe o prace w przypadku zakwalifikowania sie na studia obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia?
05.04.2022
04.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Szeregowy z dnia 04.04.2022
Na podstawie informacji otrzymanych z wydziału: Podstawowym miernikiem przy podziale na specjalności są wyniki nauczania po trzech semestrach studiów w tym średnia za studia oraz brak zaległości w obowiązujących przedmiotach.
Szeregowy
Co decyduje o przydziale na konkretne specjalności po 3 semestrze studiów wojskowych "kierunek geodezja i kartografia"?
04.04.2022
02.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wot z dnia 29.03.2022
Studia niestacjonarne przewidziane są jedynie dla określonych kierunków na studiach cywilnych, bez zobowiązań wobec MON. Studia dla kandydatów na oficerów realizowane są stacjonarnie i wiążą się z pełnieniem służby wojskowej. Nie można jednocześnie pełnić służby wojskowej jako słuchacz uczelni wojskowej i innego rodzaju służby wojskowej, np. w WOT.
Wot
Jak wygląda ścieżka kształcenia w przypadku studiów zaocznych ? Także odbywa się szkolenie wstępne i kończą się egzaminem na oficera? Jeśli jestem żołnierzem Wot automatycznie przechodzę na zawodowstwo?
29.03.2022
29.03.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla xxx z dnia 28.03.2022
Studia dla kandydatów na oficerów, tzw. studia wojskowe, są pełnieniem czynnej służby wojskowej. Nie można jednocześnie być w Policji lub SG i pełnić czynną służbę wojskową.
xxx
Czy będąc na studiach wojskowych(pierwszy rok) można złożyć papiery do SG/Policji ?
28.03.2022
28.03.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Chętny z dnia 25.03.2022
Od 2021 roku, zgodnie z zarządzeniem MON, na badania lekarskie i badania psychologiczne kierowani są kandydaci, którzy spełnią warunki do zakwalifikowania, a więc dopiero po egzaminach. Egzaminy planowane są 11-115 lipca - po tym terminie Uczelnia powiadomi organ odpowiedzialny za skierowanie na badania. Badania będą prowadzone w drugiej połowie lipca i w sierpniu.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Andrzej z dnia 25.03.2022
Student studiów dala kandydatów na oficerów ma zapewnione -na koszt MON- zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie.Dostaje, przewidziane przepisami wojskowymi, uposażenie finansowe. Rezygnując na pierwszym roku studiów, nie zwraca się tych kosztów. Rezygnując na kolejnych latach, będzie należało zwrócić koszty zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania - nie zwraca się uposażenia finansowego. Kwoty są podobne.
26.03.2022
25.03.2022
Chętny
Kiedy mniej więcej można spodziewać się komisji z WKU?
Andrzej
Witam, czy rezygnujac ze studiow wojskowych po 1 roku, rowniez trzeba oddawac pieniadze
25.03.2022
22.03.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla cezdlu_37 z dnia 22.03.2022
Myślę, że najlepiej zwrócić się do organizatora studiów podyplomowych - na pewno podpowie co należy zrobić.
cezdlu_37
Witam, w jaki sposób mogę zrezygnować z rozpoczętych przed 2 tygodniami studiów podyplomowych na WBLiZ (kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna...). Czy jest jakiś wzór pisma, do kogo adresować?
22.03.2022
21.03.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Miśiaczek z dnia 19.03.2022
Liczby osób zarejestrowanych podam nie wcześniej niż w maju. Z doświadczenia wiem, że pod koniec rejestracji znacząco wzrasta liczba zarejestrowanych kandydatów.
Miśiaczek
czy jest dużo chętnych w tym roku na Elektronikę,cyberbezpieczesntwo czy też mechanikę? Wiem że rekrutacja dopiero się zaczęła acz kolwiek dodatkowa motywacja nie zaszkodzi ;)
19.03.2022
18.03.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 17.03.2022
Wyjaśnienie do poprzedniej informacji - chodzi oczywiście o drugi semestr roku akademickiego, tj. semestr letni.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 17.03.2022
"Mniej więcej" do końca drugiego semestru będzie ogłoszona na stronach internetowych WAT informacja o możliwości przeniesienia na drugi rok studiów dla kandydatów na oficerów w Wojskowej Akademii Technicznej. Studia rozpoczynają się w październiku.
18.03.2022
17.03.2022
Xyz
Kiedy mniej więcej zacznie się rekrutacja uzupełniająca na drugi rok studiów wojskowych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Grzes z dnia 14.03.2022
WAT powiadomi odpowiednie WKU wpisane przez kandydata o spełnieniu przez niego warunków do zakwalifikowania na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. WKU skontaktuje się z kandydatem - najczęściej telefonicznie - w celu ustalenia terminu odbioru skierowania na badania lekarskie i psychologiczne.
16.03.2022
14.03.2022
Grzes
Mam pytanie odnośnie WKU jeżeli nigdy tam nie byłem to będę widniał u nich? Czy po prostu trzeba się zgłosić po liceum ? Czy tylko wpisać pod którą sie podlega a w WKU będą wiedzieć??
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla WKU z dnia 10.03.2022
Kandydat ma obowiązek wskazać podczas rejestracji w IRK, na ewidencji jakiej Wojskowej Komendy Uzupełnień figuruje. Uczelnia powiadomi wskazaną przez kandydata WKU - nie weryfikujemy poprawności wpisu. Co do zasady, powinna to być WKU zgodna z miejscem zamieszkania. Jednak, o ile osoba nie powiadomiła WKU, że mieszka w innym miejscu niż jest zameldowana, ewidencja mogła nie zostać przeniesiona.
10.03.2022
10.03.2022
WKU
Na jakiej podstawie uczelnia decyduje o zawiadomieniu WKU kandydata? Mam na myśli czy jest to na podstawie meldunku czy miejsca stałego zamieszkania?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pawel z dnia 07.03.2022
Na studia niestacjonarne jest mniej kandydatów i progi punktowe są niższe, a więc i prawdopodobieństwo zakwalifikowania jest większe. Oczywiście zależy to od kierunku. Przypominam, że można zaproponować rozpatrywanie na trzech kierunkach tej samej formy studiów.
08.03.2022
07.03.2022
pawel
Czy na studia zaoczne ciężko się dostać, czy spełniając próg punktowy na pewno się dostanę??
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla CK z dnia 06.03.2022
Rozumiem, że chodzi o studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. W 2021 roku zakwalifikowano zgodnie z limitem, na mechanikę i budowę maszyn 45 osób, na mechatronikę 110 osób. Zarejestrowało się, wpisując na pierwszym miejscu mechanikę i budowę maszyn 139, a mechatronikę 141 kandydatów. Ponieważ z list rezerwowych kandydaci byli kwalifikowani na różne kierunki, nie tylko te z pierwszego miejsca, podam ogólne zestawienie - warunki do zakwalifikowania, w tym pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych, spełniło 1029 osób, na zarejestrowanych 2217.
07.03.2022
07.03.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Karol z dnia 05.03.2022
Na badania lekarskie i psychologiczne kieruje Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) po otrzymania informacji z uczelni. Skierowanie wystawiane jest jeden raz, a orzeczenia WKU przesyła do każdej uczelni, z której otrzymali informację o wstępnym zakwalifikowaniu.
CK
Czy dużo jest chętnych na mechanike i budowę maszyn i mechatronike? Jaka była ilość zakwalifikowanych i rezerwowych na tych kierunkach w ubiegłym roku?
06.03.2022
05.03.2022
Karol
Czy jeśli aplikując do dwóch akademii wojskowych (mam na myśli również AWL) zakwalifikuje się na obydwóch to będę przechodził komisje lekarską dwa razy czy tylko raz?
Patryk Grzymała
odpowiedź dla Student z dnia 03.03.2022
W sprawie obsługi studentów w sobotę, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny 261-837-871.
04.03.2022
03.03.2022
Student
Czy dokumenty o stypendium socjalne można złożyć w sobotę ? Budynek Sekcji Świadczeń dla Studentów i Doktorantów WAT znajdującej się w Akademiku Wojskowym nr 6 (ul. Kaliskiego 11, wejście z boku budynku) w pokoju 35 lub 37. W jakich dniach i w jakich godzinach praństwo pracują.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytający z dnia 25.02.2022
Wykładowca prowadzący dany przedmiot zobowiązany jest do zakończenia go określonym w programie studiów rygorem - zaliczeniem lub egzaminem. Proszę zapytać nowego wykładowcę, co sądzi na ten temat.
25.02.2022
25.02.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kaziu z dnia 25.02.2022
Punkty rekrutacyjne liczone są łącznie - nie podajemy ich indywidualnie za każdy z elementów postępowania rekrutacyjnego
Pytający
Czy jeśli ktoś nie zaliczył semestru z angielskiego z danym wykładowcą, a na nowy semestr został przeniesiony do innej grupy to czy może poprawiać u nowego wykładowcy cały semestr czy musi kontaktować się z poprzednim wykładowcą ? ( mowa o wydziale Bezpieczeństwa, logistyki i Zarządzania)
25.02.2022
25.02.2022
Kaziu
Czy te 50pkt.rekrutacyjnych były również z egzaminu sprawnościowego i rozmowy?Czy sama matura?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Podchorąży z dnia 18.02.2022
Na podstawie zarządzenia rektora WAT nr 26/RKR/2020 Wniosek o mianowanie żołnierza (podchorążego) na kolejny stopień wojskowy, dowódca "składa nie częściej niż raz w semestrze, najpóźniej do 15 dni po zakończeniu sesji poprawkowej". "Warunkiem mianowania żołnierza na kolejny stopień wojskowy, jest: 1) uzyskanie rejestracji bezwarunkowej na kolejny semestr w terminie nie dłuższym niż do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej; 2) posiadanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć zawartych w planie studiów z poprzednich semestrów; 3) posiadanie co najmniej dobrej oceny w ostatniej opinii służbowej." Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mianowanie na kolejny stopień wojskowy żołnierza, który zaliczył semestr po terminie" - może to wystąpić nie częściej niż raz w roku.
21.02.2022
21.02.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 19.02.2022
W ubiegłym roku na kierunku "geodezja i kartografia" na jednolitych studiach magisterskich, tzw. studiach wojskowych, rozpoczęły studia osoby, które w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskały min. 50 pkt. rekrutacyjnych. Proszę pamiętać, że co roku są nieco inne zasady rekrutacji i punkty będą się różniły.
Piotr
Ile punktów rekrutacyjnych zdobyła ostania zakwalifikowana osoba na geodezję i kartografię wojskową po wszystkich uzupełnieniach z list rezerwowych w ubiegłym roku?
19.02.2022
18.02.2022
Podchorąży
Witam. W jakich terminach idą listy awansowe? Ile jest list awansowych i na czym polega lista uzupełniająca.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 18.02.2022
Każdy kierunek ma określoną liczbę tzw. deficytu punktów ETCS (brak do 30 pkt. w semestrze), z jaką student może być zakwalifikowany warunkowo na kolejny semestr - warunkiem jest uzupełnienie (zaliczenie) rygorów w określonym terminie.O szczegóły proszę pytać w dziekanacie wydziału.
18.02.2022
18.02.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Nowy2 z dnia 17.02.2022
Wszystkie sprawy związane ze studiowaniem, student może "załatwić" w dziekanacie wydziału (to jest taki sekretariat dla studentów) - proszę zapytać kolegów ze starszych lat, gdzie znajduje się dziekanat. Nie zaliczenie jednego przedmiotu, niekoniecznie musi prowadzić do zapłacenia za semestr - proszę o szczegóły pytać właśnie w dziekanacie.
Pytanie
Co dzieje się jeśli ktoś nie zaliczy semestru, a miał 28 punktow
18.02.2022
17.02.2022
Nowy2
Co jeśli nie zaliczyło się semestru z angielskiego? Gdzie trzeba zapłacić za semestr na wydziale Bezpieczeństwa logistyki i Zarządzania? Czy trzeba podjąć jakieś kroki w tym kierunku ? Jestem na pierwszym roku i nie do końca wiem co zrobić.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Nowy z dnia 15.02.2022
Na wniosku do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej, który jest dostępny na naszych stronach internetowych, są trzy miejsca na wpisanie kierunków. Nie mam informacji jak jest na innych uczelniach.
16.02.2022
15.02.2022
Nowy
Czy liczba kierunków na uczelniach wojskowych na które mogę kandydować jest ograniczona tylko do dwóch?(Chodzi mi o profil wojskowy,moje pytanie wzięło się z tego że w wniosku o powołowanie do służby kandydackiej występują tylko dwa miejsca na wpisanie kierunków )
Pytajnik
Czy w przypadku posiadania certyfikatu językowego IELTS Academic z wynikiem 8.0/9.0, czy można dostać 2 punkty za rozmowę kwalifikacyjna za kolumnę osiągnięć i uprawnień, gdzie jest zapis o certyfikacje STANAG 6001 ? Czy STANAG 6001 jest jedynym certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego który jest uznawany przez uczelnie ?
12.02.2022
11.02.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pytanie z dnia 11.02.2022
W elemencie rozmowy kwalifikacyjnej "prezentowana postawa", uwzględniane są następujące elementy" prezencja, logiczność myślenia, umiejętność prowadzenia konwersacji, wiedza o SZ RP. Czy jest trudno uzyskać 5 punktów? - należy ocenić samemu. Są osoby, które uzyskują taka wartość.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla perplexed z dnia 10.02.2022
Studia w WAT dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, realizowane są jako jednolite studia magisterskie (JSM). Rekrutacja odbywa się na pierwszy rok studiów. Studia trwają 5 lat (10 semestrów), kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera i mianowaniem na pierwszy stopień oficerski: podporucznik. Zasady rekrutacji określone w zarządzeniu MON, nie przewidują przyjęcia na kolejne lata studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych osób niebędących studentami WAT - studenci cywilni WAT mogą być przeniesieni na wolne miejsca na drugi roku studiów "wojskowych".
11.02.2022
11.02.2022
pytanie
Czy trudno jest zdobyć 5 punktów na rozmowie kwalifikacyjnej za samą "Prezentowaną postawę"?
perplexed
Czy w sytuacji, gdy ktoś spędził 3 lata studiując informatykę na innej uczelni, bądź jakiejkolwiek inny kierunek odpowiedni do kierunków oferowanych przez WAT w wersji wojskowej, czy jest możliwość , po pozytywnej rekrutacji, dostać się na WAT na rok, w którym się skończyło edukacje na innej uczelni? Oczywiście istnieje problem z edukacją wojskową w tym czasie, jednak, czy jest to możliwe aby dokończyć wtedy edukacje w WAT na kierunku wojskowym informatyka?
10.02.2022
10.02.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pyt z dnia 09.02.2022
Na studiach jest możliwość warunkowego zarejestrowania na kolejny semestr dla tych, którzy nie "zaliczyli" wszystkich rygorów w sesji egzaminacyjnej (egzaminów, zaliczeń, projektów itp). To znaczy, że student, który nie zaliczy pierwszego semestru, nie jest od razu "wydalony z uczelni". Ponadto, podchorąży na studiach dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, który zrezygnuje na pierwszym roku studiów, nie zwraca kosztów - jest to ujęte w umowie. Podchorąży otrzymuje zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie na koszt MON oraz uposażenie finansowe - w przypadku rezygnacji po pierwszym roku, zobowiązany jest zwrócić koszt zakwaterowanie, wyżywienia i umundurowania, a nie zwraca uposażenia finansowego. Kwoty są porównywalne.
Pyt
Czy student który nie zaliczy pierwszego semestru zostanie wydalony z uczelni? I czy będzie zobowiązany zwracać koszty utrzymania jego przez uczelnie?
09.02.2022
07.02.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla oskaR z dnia 06.02.2022
Szanowni Państwo. Nie zamieszczamy tego typu zbiorczych statystyk z lat ubiegłych, gdyż naszym zadaniem, nie powinny one mieć wpływu na podjecie decyzji o kandydowaniu do jedynej w kraju uczelni oferującej takie kierunki na jednolitych studiach magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Każdego roku, po zakończeniu rekrutacji, zamieszczamy komunikat, w którym publikujemy różne statystyki, w tym liczbę kandydatów na miejsce. Dla ciekawskich, kandydatów na miejsce na studia "wojskowe": 2019 - informatyka 2,21, kryptologia ... 1,92, razem WAT 2,65; odpowiednio 2020 - 1,72 / 1,58 / 2,66; 2021 - 1,67 / 1,92 / 2,65. Więcej informacji możemy udzielić na zapytanie na adres rekrutacja@wat.edu.pl
oskaR
Czy można zobaczyć gdzieś informacje na temat ilości osób ,które decydowały się na wzięcie udziału w rekrutacji do WAT’u na studia wojskowe w latach poprzednich ,które wybrały kierunki informatyczne (informatyka/cyberbezpieczeństwo i kryptologia ? Czy takie informacje są dla nas niedostępne? Jak wyglada ogólny trend na tej uczelni, ile osób bije się o jedno miejsce ?
06.02.2022
03.02.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 02.02.2022
Można uczestniczyć w rekrutacji, nie mając ukończonych 18 lat. 18 lat - co do dnia - trzeba mieć ukończone w momencie rozpoczęcia kandydackiej służby wojskowej. Powołanie planujemy w br. na 8 września.
123
Czy osoba, która nie ukończyła 18 roku życia przed rozpoczęciem rekrutacji może do niej przystąpić?
02.02.2022
02.02.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 01.02.2022
Zgodnie z projektem zarządzenia MON w sprawie zasad kwalifikacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych (zarządzenie jeszcze się nie ukazało), warunkiem zaliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej, jest uzyskanie 3 punktów ze sprawdzianu - nie ma ograniczeń, że należy je uzyskać z każdej konkurencji.
123
Pytanie odnośnie testu sprawnościowego. Aby go zaliczyć należy zdobyć po 3 punkty osobno z każdej konkurencji, czy 3 punkty ogólnie?
01.02.2022
01.02.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bebes z dnia 31.01.2022
Ze strony internetowej www.wat.edu.pl następuje przekierowanie na stronę https://www.wojsko-polskie.pl/wat/, która obecnie jest oficjalną stroną Wojskowej Akademii Technicznej. Myślę, że tego dotyczyło pytanie, bo ogólnie nie występują problemy z wyświetlaniem strony WAT
Bebes
Dlaczego nie można wejść na stronę internetową WAT?
31.01.2022
31.01.2022
Abc
Dziękuję ślicznie
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 28.01.2022
Wojskowa Akademia Techniczna posiada własną pływalnię, na której odbywają się zajęcia, w tym również z nauki pływania dla osób nieumiejących pływać.
31.01.2022
28.01.2022
Abc
Ok rozumiem..może głupie pytanie jeszcze odnośnie pływania . Myślę, że wielu chętnych na studia nie umie pływać. Czy podczas pierwszego roku jest to jakoś organizowane aby nauczyć się? czy trzeba samemu?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 27.01.2022
Podczas rekrutacji na pierwszy rok, nie sprawdzamy umiejętności pływania. Żołnierz-podchorąży po pierwszym roku, ma sprawdzian z pływania - jest rok aby nauczyć się pływać. Jeżeli student-podchorąży nie zaliczy pływania, nie może być mianowany na kolejny stopień wojskowy, traci więc na uposażeniu, którego wysokość zależy m.in. od stopnia wojskowego.
28.01.2022
28.01.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zielony z dnia 26.01.2022
Studiować można tylko w jednej uczelni wojskowej. W przypadku zakwalifikowania na dwie uczelnie, kandydat decyduje gdzie rozpocznie studia, pobierając w WKU skierowanie do pełnienia służby do wybranej uczelni. Wskazane jest jak najszybsze powiadomienie uczelni, z której się rezygnuje o takiej rezygnacji - będą mogli być zakwalifikowane osoby z list rezerwowych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla BM z dnia 22.01.2022
Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej - zdanie wszystkich wymaganych rygorów (przedmiotów) - student ma wolne od zajęć dydaktycznych do rozpoczęcia kolejnego semestru. O zadaniach służbowych realizowanych w tym czasie przez podchorążych, decyduje przełożony.
28.01.2022
28.01.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pytanie z dnia 21.01.2022
Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Kadr Wojskowych: Wszystkie sprawy zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego zrealizowane są bez zbędnej zwłoki. Niemniej wniosek o zwolnienie z służby kandydackiej opiniowany jest drogą służbową przez przełożonych. Średni czas od złożenia wniosku do wydania decyzji administracyjnej wynosi ok 7-10 dni. Po zapoznaniu z decyzją administracyjną wydaną przez Rektora – Komendanta WAT dotyczącą zwolnienia z służby kandydackiej zwalnianemu służy termin do wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni. Kandydat może skrócić ten termin zrzekając się prawa do wniesienia, wtedy decyzja staje się ostateczna.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla idk z dnia 20.01.2022
Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Kadr Wojskowych: Obiegówka Elektroniczna funkcjonująca obecnie w WAT wydawana jest niezwłocznie po zapoznaniu się osoby zwalnianej z decyzją administracyjną wydaną przez Rektora – Komendanta WAT dotyczącą zwolnienia z służby kandydackiej.
28.01.2022
27.01.2022
Abc
Witam..Mam pytanie czy na WAT trzeba umieć pływac? Czy to prawda że po 1 roku trzeba zaliczyć basen? Co wtedy?
rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zielony z dnia 26.01.2022
Po zakwalifikowaniu się do dwóch uczelni wojskowych, na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, wystarczy złożyć rezygnację na jednej z tych uczelni.
27.01.2022
26.01.2022
Zielony
Czy przy zakwalifikowaniu się na dwie uczelnie wojskowe wystarczy że zrezygnuję z jednej z nich czy działa to na innej zasadzie?
BM
Ile jest wolnego po zdaniu wszystkich przedmiotów
22.01.2022
21.01.2022
pytanie
Ile wynosi maksymalny czas trzymania żołnierza przez akademię po złożeniu wniosku o zwolnieniu ze służby kandydackiej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla anonim z dnia 20.01.2022
Rekrutacja na studia rozpoczyna się od rejestracji, a kończy zakwalifikowaniem (lub nie). Jeżeli ktoś zrezygnuje ze studiowania, to proces rekrutacji musi przejść od początku - wszystkie elementy, w tym analizę świadectwa dojrzałości, a na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych dodatkowo sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz badania lekarskie i psychologiczne.
21.01.2022
20.01.2022
anonim
Jak wygląda sprawa z badaniami lekarskimi przed przyjęciem na studia jeśli mam zamiar zrezygnować ze studiów w tym roku i przystąpić za rok, czy w takim przypadku badania lekarskie trzeba powtarzać?
idk
Witam, ile czeka się na wydanie obiegówki, związanej z rezygnacją ze studiów wojskowych?
20.01.2022
19.01.2022
Student
I znów temat rzeka. Zabrane przepustki stałe i jednorazowe, czy przepisy rządowe w wojsku nie obowiązują? Nie ma w Polsce lockdownu. Studenci poszczepieni są 3 dawkami a o ile mi wiadomo na kwarantannę wysyłane są osoby mieszkające z chorym.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ambitny z dnia 14.01.2022
Żołnierz w czynnej służbie wojskowej, a taką są studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, może podnosić swoje kwalifikacje o ile nie ma to wpływu na bieżącą działalność służbową - decyduje o tym przełożony. Aby na najwyższym poziomie wykonywać podstawowe zadanie, jakim są studia na wybranym kierunku jednolitych studiów magisterskich, może nie być możliwości studiowania na dodatkowym kierunku.
17.01.2022
14.01.2022
Ambitny
Czy podchorąży może studiować dodatkowo drugi kierunek studiów (na przykład zaocznie)?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Przemek z dnia 09.01.2022
Limity miejsc na wszystkich kierunkach studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych zostały wypełnione podczas procesu rekrutacji.
10.01.2022
10.01.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bartosz z dnia 09.01.2022
Na naszych stronach internetowych publikujemy tabelę, gdzie podane są minimalne wartości punktów rankingowych na poszczególne kierunki z ostatnich trzech lat. W 2021 r. na logistykę woskową zostały przyjęte osoby, które uzyskały w procesie rekrutacji minimum 73 punkty rekrutacyjne.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ©® z dnia 05.01.2022
Podczas rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych o miejscu na liście decyduje rankingowej decyduje suma punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości, punktów za WF oraz punktów za rozmowę kwalifikacyjną - nie publikujemy punktów za poszczególne elementy.
10.01.2022
09.01.2022
Przemek
Czy na wszystkich kierunkach wojskowych limity miejsc zostały wypełnione?
Bartosz
Ile punktów zdobyła ostania przyjętą osobą na kierunek logistyka wojskowa?
09.01.2022
05.01.2022
©®
Można znaleźć obie tabelki, zarówno z punktami z całości jak i tylko z matur.
WAT
odpowiedź dla anonim z dnia 04.01.2022
Zgodnie z obowiązującym Porządkiem dnia Wojskowej Akademii Technicznej czas służbowy obowiązuje w godzinach 5.45 – 21.45. W przypadku braku kształcenia i szkolenia programowego wynikającego z planu i programu studiów określnego kierunku czas wolny obowiązuję od godziny 15.45 do 21.00. Jednakże przełożony w tym czasie ma prawo zarządzić udział w konsultacjach dydaktyczno - naukowych, obsługę zasadniczego sprzętu wojskowego lub inne przedsięwzięcia zabezpieczające bieżące funkcjonowanie uczelni.
05.01.2022
05.01.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla WW z dnia 05.01.2022
Rozumiem, że chodzi o studia wojskowe. W 2021 r. na pierwszym miejscu zaproponowały elektronikę i telekomunikację 183 osoby, ale ten kierunek był wpisany również przez inne osoby jako drugi lub trzeci. Zostały zakwalifikowane 222 osoby, a dodatkowe 23 osoby były na liście rezerwowej na ten kierunek. Zwracam jednak uwagę, że w rekrutacji uzupełniającej na zwolnione miejsca, ten kierunek, po wyczerpaniu listy rezerwowej, był proponowany również kandydatom z list rezerwowych innych kierunków.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla oskar z dnia 04.01.2022
Publikowane na stronach WAT tabelki zawierają minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi zostali zakwalifikowani kandydaci w trzech minionych latach - na studia cywilne tylko matura, na studia wojskowe matura plus punkty dodatkowe za sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Zwracam jednak uwagę, że w latach 2019 i 2020, punktów dodatkowych było tylko do 20 i była inna struktura (15 za WF i 5 za rozmowę). Od 2021 roku za sprawdzian sprawności fizycznej jest 20 punktów do uzyskania, a za rozmowę kwalifikacyjną 30, tj. razem 50 punktów dodatkowo na studia wojskowe.
05.01.2022
05.01.2022
WW
Czy dużo jest chętnych na elektronikę? Jaka była ilość zakwalifikowanych i rezerwowych na ten kierunek w ubiegłym roku?
M.M.
Czy ktoś może wytłumaczyć anonimowi że kapitan to równy gość ?
04.01.2022
04.01.2022
oskar
Czy tabelki publikowane na stronie WAT-u w latach 2019,2020,2021 (chyba te lata) to są punkty uzyskane TYLKO z matury ? Czy te punkty biorą pod uwagę wyniki z rozmowy kwalifikacyjnej ORAZ sprawdzianu fizycznego ? Dziękuje bardzo za prowadzenie tego forum, przydatne informacje. Miłego dnia
anonim
Czy ktoś może wytłumaczyć kapitanowi Morawcowi do której są godziny służbowe? Będę wdzięczny
04.01.2022
22.12.2021
Śpiulkolot
Dokładnie o taką odpowiedź chodziło, dziękuję.
Ula
Do kiedy jest okres wolny w przerwie świątecznej?
20.12.2021
20.12.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Śpiulkolot z dnia 19.12.2021
Od rozpoczęcia szkolenia podstawowego, liczy się okres pełnienia służby wojskowej. Jest on liczony "rok za rok", bez żadnych przeliczników. Nie wiem czy o taką odpowiedź chodziło, gdyż nie zrozumiałem dokładnie porównania między "długoletnią służbą wojskową" a "stażem pracy"
Śpiulkolot
Czy okres odbywania studiów wojskowych wlicza się do stażu służby od którego zależy dodatek za długoletnią służbę? Jeżeli rak, to czy bedzie to 5 lat, czy może 8 lat tak jak w przypadku wyliczania studiów cywilnych do stażu pracy?
19.12.2021
12.12.2021
Mgr
Szanowni Państwo, Czy jeżeli ukończyłem studia magisterskie w trybie niestacjonarnym na prywatnej uczelni to mogę brać udział w rekrutacji do Państwa szkoły doktorskiej w dyscyplinie zgodnej z kierunkiem studiów na takich samych zasadach, co absolwenci studiów stacjonarnych uczelni publicznych? W zasadach rekrutacji nie znalazłem zapisu który zabraniałby mi wziąć udziału w rekrutacji, ale wolę się upewnić. Pozdrawiam
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Alergik z dnia 07.12.2021
Obecnie obowiązujące przepisy nie zezwalają na całkowite wyprowiantowanie podchorążego - MON zapewnia całodzienne wyżywienie. Jeżeli aspekty zdrowotne stanowią przeciwskazania do pełnienia służby wojskowej, to komisja lekarska nie powinna wydać orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej.
08.12.2021
07.12.2021
Alergik
Czy jest możliwe wyprowiantowanie ze stołówki? Mam uczulenie na większość alergenów, które są praktycznie codziennie. Przez to nie mam co tak na prawdę jeść. Co w takiej sytuacji mogę zrobić, żeby mnie wyprowiantowano.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Paweł z dnia 01.12.2021
Regulamin studiów umożliwia zmianę kierunku w przerwie międzysemestralnej, tj. np. po zakończeniu pierwszego semestru.
03.12.2021
03.12.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tomasz z dnia 01.12.2021
Na naszych stronach internetowych, np. w zakładce REKRUTACJA/STUDIA WOJSKOWE/NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA publikujemy tabelę z minimalnymi wartościami punktów rankingowych, z jakimi zostali zakwalifikowani kandydaci na przestrzeni ostatnich 3 lat. Na "geodezję i kartografię" w br. było to 45 punktów na 150 możliwych do uzyskania.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla K.P-C z dnia 01.12.2021
Jak już pisałem niejednokrotnie, w sprawach związanych ze studiowaniem i pełnieniem służby wojskowej, najlepiej zwracać się do przełożonych - taki sposób jest szybszy i skuteczniejszy niż zapytanie na portalu, gdzie odpowiedzi na pytania związane z rekrutacją, udziela pracownik Sekcji ds. Rekrutacji Co do pytań - przenoszenie studenta, w tym studenta wojskowego, na inny kierunek, określa Regulamin studiów (paragraf 25, w powiązaniu z paragrafem 36) "odbywa się za zgodą rektora, po zasięgnięciu opinii dziekana lub dziekanów wydziałów prowadzących te kierunki". Na pozostałe pytania nie znam odpowiedzi - proszę pytać przełożonych i Wydział Kadr Wojskowych.
03.12.2021
01.12.2021
Paweł
Czy jeśli po unitarce zwolni się miejsce na danym kierunku to można zmienić kierunek na studiach wojskowych?
Tomasz
Ile punktów rekrutacyjnych zdobyła ostania zakwalifikowana osoba na geodezję i kartografię w tym roku?
01.12.2021
01.12.2021
K.P-C
Chciałabym ponowić zapytanie. Pisałam je 15-11, a jeszcze nie było na nie odpowiedzi. Czy ustosunkujecie się Państwo do niej ? Z góry dziękuję.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 26.11.2021
W 2021 r. geodezję i kartografię na studiach wojskowych jako pierwszy wybór wybrało 156 osób (limit miejsc 40).
30.11.2021
26.11.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla bezimienna z dnia 25.11.2021
Podchorążowie (studenci studiów wojskowych) mają przez 5 lat zapewnione darmowe zakwaterowanie. Pełniąc służbę wojskową, mają obowiązek mieszkać w akademikach na terenie kampusu WAT.
Piotr
Czy geodezja wojskowa jest obleganym kierunkiem? Ile osób przystapiło do rekrutacji na geodezję wojskową w tym roku?
26.11.2021
25.11.2021
bezimienna
Witam. Czy na magisterce 4/5rok studia wojskowe jest obowiązkowe mieszkanie w akademiku?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 14.11.2021
Zawsze można złożyć wniosek o rezygnację z pełnienia służby kandydackiej, czyli rezygnację ze studiów wojskowych. Decyzję o przeniesieniu na studia cywilne podejmie rektor, analizując dotychczasowy przebieg studiów z modułu ogólnego
16.11.2021
15.11.2021
K.P-C
Dzień dobry, mam pytanie dotyczące przeniesienia się na inny kierunek. Chodzi o jednolite studia wojskowe. Czy są już złożone wnioski z tegorocznego naboru o przeniesienie na Mechanikę i Budowę Maszyn (ewentualnie ile ich już jest). Wiem, że przeniesienie jest możliwe dopiero w przerwie międzysemestralnej, czyli 1 semestr muszę zaliczyć na obecnym kierunku, ale bardzo mi zależy na jego zamianie na właśnie Mechanikę i ciekawi mnie co jest brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przeniesieniu przez władze uczelni. Czy są to liczba punktów rankingowych z rekrutacji, czy wyniki uzyskane za 1 semestr. Czy też na dzień dzisiejszy wiadomo już czy ktoś zrezygnował i zwolniły się miejsca, bo z tego co wiem to na przeniesienie jest tylko szansa o ile zwolnią się jakieś miejsca na tym kierunku. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Student
Czy można się przenieść ze studiów wojskowych na cywilne?
14.11.2021
12.11.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla nick z dnia 09.11.2021
Zgodnie z informacją uzyskaną od przełożonych podchorążych: "na drugi roku w dni powszednie, podchorążowie mogą przebywać na przepustce stałej za zgodą przełożonego do godz. 24.00"
nick
Jak wygląda przepustka stała na drugim roku? Do której mniej więcej można być poza terenem watu w dni powszednie?
09.11.2021
08.11.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anglista z dnia 07.11.2021
Zgodnie z informacją ze Studium Języków Obcych: "... honorujemy certyfikaty CKEJO MON uzyskane wcześniej. Posiadanie minimum SPJ 3232 jest wymogiem do dopuszczenia do egzaminu na oficera i promocji. Nie jest to rygor zaliczenia przedmiotu i nie zwalnia z lektoratu przed 7. semestrem studiów."
Anglista
Czy jeżeli przed przyjęciem do służby kandydackiej posiadam już certyfikat stanag 3333, to będę zwolniony z egzaminu w trakcie nauki (oficer musi uzyskać certyfikat minimum 3232)?
07.11.2021
05.11.2021
Ale
Kto wam cofnął te przepustki??kto was zamykał?? przecież to bujda
Studentka
Dokładnie czemu są cofnięte stałe przepustki skoro większość z nas jest zaszczepiona.
02.11.2021
28.10.2021
Tomasz
Czemu studenci są znowu zamykani, pomimo tego, że większość jest zaszczepiona? WAT to służba kandydacka a życie jak w więzieniu. Uczniami i (żołnierzami) są młodzi ludzie. Niedługo zaczną rezygnować ze służby jeśli nic się nie zmieni.
Monika
Bardzo dziękuję miłym Paniom z Dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji za kompetentne i wyczerpujące informacje dotyczące spraw studenckich. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
28.10.2021
28.10.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Gd z dnia 27.10.2021
Proszę zapytać przełożonego, który udzieli przepustki, jakie są konsekwencje spóźnienia, a nie pytać na forum
Kk
Jeżeli powiesz o możliwym spóźnieniu i nie spóźnisz się kilkanaście godzin to myślę że bez problemu.
27.10.2021
27.10.2021
Gd
Czy zostaną poniesione jakieś konsekwencje za spóźnienie się z Przepustki po Wszystkich Świętach gdyż mogą być tego dnia korki ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla gd z dnia 24.10.2021
Przerwanie służby kandydackiej na pierwszym roku, nie powoduje konieczności zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania - zgodnie z podpisaną umową.
27.10.2021
26.10.2021
Covid
To jest chory system. Studenci z paszportem i negatywnym wynikiem siedzą zamknięci na kwarantannie - bo tak i już komuś chyba ten covid nie na płuca uderzył....
Student
Czemu studenci są znowu zamykani, pomimo tego, że większość jest zaszczepiona? Niech osoby nie zaszczepione mają cofnięte przepustki. Nie rozumiem tego, ponieważ chodzimy wszyscy razem na zaprawy, na wf'y, stołówki. Na rozliczeniach cała kompania stoi obok siebie. Tymczasem nie można iść na siłownię, na dłużej niż 2h BO COVID. Ktoś może mi wyjaśnić jaki jest cel zabierania przepustek?
25.10.2021
24.10.2021
gd
Czy zwracamy koszty na pierwszym roku jeżeli zostaniemy wydaleni z uczelni z powodu nie zaliczonych przedmiotów?
Student
Czy studenci Watu otrzymają podwyżkę zoldu ?
24.10.2021
23.10.2021
Pytanie
Czy "żołd" który otrzymuje student wojskowy (podchorąży), jest zaliczany jako stałe źródło dochodu, czy stypendium?
Tomasz
Co jest z tym jedzeniem??? Czemu aż tak źle???
23.10.2021
21.10.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 20.10.2021
Akademiki dla podchorążych przeznaczone są tylko dla żołnierzy - nie ma możliwości zamieszkania w nich z małżonkiem. Uprzedzając kolejne pytanie - student studiów wojskowych nie może mieszkać poza przydzielonym miejscem zakwaterowania.
Pytanie
Czy studenci kierunków wojskowych mogą mieszkać w akademiku razem z małżonkiem?
20.10.2021
18.10.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 17.10.2021
Elektroniczne Legitymacje Studenckie wydawane są przez dziekanaty poszczególnych wydziałów. Jeżeli problem dotyczy grupy studentów, to przedstawiciel (np. dowódca grupy szkolnej) powinien zwrócić się w tej sprawie do kierownika dziekanatu.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Gandalf z dnia 16.10.2021
Podchorąży pełni służbę kandydacką przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Nie wiem, czy chcąc wypełnić jak najlepiej swoje podstawowe obowiązki, tj. osiągnięcie jak najlepszych wyników podczas studiów, wystarczy mu czasu i chęci na dodatkową naukę w szkole policealnej. Swoje pasje naukowe można rozwijać w licznych kołach naukowych studentów.
18.10.2021
17.10.2021
Student
Kiedy otrzymamy legitymację studencką bez niej nie możemy korzystać z żadnej ulgi a wielu z nas jeszcze jej nie otrzymało
Gandalf
Czy podchorąży może podejmować naukę w szkole policealnej w czasie wolnym od służby (przykładowo w weekendy)?
16.10.2021
11.10.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ??? z dnia 09.10.2021
W projekcie rozporządzenia MON o limitach miejsc na 2022 rok, Inżynieria bezpieczeństwa jest uwzględniona.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ada z dnia 08.10.2021
Po raz kolejny piszę - pytajcie swoich przełożonych, nie na ogólnym forum, gdzie osoby decyzyjne nie mają obowiązku czytać postów.
11.10.2021
09.10.2021
???
Czy w przyszłym roku powróci profil inżynieria bezpieczeństwa na studiach wojskowych?
Ada
Co jest z tym jedzeniem ,????
08.10.2021
07.10.2021
Halo
Ile mieliście % z rozszerzeń, dostając się na studia wojskowe?
xd
Śmieszne. Codzienne zaprawy, bieganie itp, a rozmiary posiłków są dla dzieci.
05.10.2021
05.10.2021
Www
Czy jest możliwość nie chodzenia na stołówkę wojskowa i czy oddają za to pieniądze?
Mm
Czy studenci mogą coś zjeść na mieście w mundurze czy tylko w swoim ubraniu ?
05.10.2021
05.10.2021
P
Czy jest to możliwe aby psycholog odwiedził studentów 1 roku bo część z nich potrzebuje porady a sami się nie odwarza na taki krok Bardzo ważne
R
Mam zastrzerzenia co do wyżywienia Dla chłopaków to za małe porcje Czy dokladki przysługują ?
05.10.2021
04.10.2021
Rodzic
Proszę mi powiedzieć , dlatego dzisiaj tzn 4.10.2021 r. na kolację miała być zapiekanka ziemniaczana a było wymieszane pozostałości ze śniadania ( połówki pomidora ) i obiadu (zupa fasolowa). To co mają zjeść podchorążowie , jak coś takiego dostają do zjedzenia a do sklepu nie ma czasu ani możliwości iść . To tak wygląda wyżywienie na renomowanej uczelni WAT ?
Nn
Uczelnia na wysokim poziomie Wykladowcy maja dużą wiedzę Tylko ludzie zieja do siebie taką straszną nienawiścią Dlaczego ?
04.10.2021
04.10.2021
MM
Mam pytanie dlaczego Studenci są dla siebie tacy zgryzliwi Niektore zachowania sa nie do zniesienia Nie wypada tak na takiej Uczelni Czy mozna z tym pójść do przełożonego czy będę miała jeszcze większe problemy Chciałabym aby wszyscy byli dla siebie wsparciem
Studentka
Dlaczego w niektorych Plutonach panuje taka niezgoda chodzi mi o studentów tak sobie nawzajem dołączają Jak czepiasię kogoś to juz do uprzykszenia ni daja żyć Czy mogły si ktoś temu przyjrzec i ten temat poruszyć na zajeciach Z gory dziekuje Studentka
04.10.2021
04.10.2021
A.D
Czy jak będzie podwyżka uposażeń dla żołnierzy zawodowych czy podchorążowie na WAT też będą mieli podwyżkę?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Eldo z dnia 03.10.2021
Warunki udzielania kredytów i zakupów ratalnych ustala bank. Pytanie proszę zadać na forum banku, nie uczelni WAT.
04.10.2021
04.10.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 02.10.2021
Jak pisałem niejednokrotnie, proszę o zadawanie pytań swoim przełożonym - oni mogą udzielić dokładnej odpowiedzi.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla K.L z dnia 02.10.2021
Podchorążowie na pewno będą musieli posprzątać własny pokój - nikt za nich tego nie zrobi - może również miejsce zakwaterowania. Do utrzymania czystości na terenie Akademii jest specjalny zespół pracowników.
04.10.2021
04.10.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla R.T. z dnia 01.10.2021
Tak.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla KryptonimMonisia z dnia 01.10.2021
Znów odsyłam do Regulaminu studiów "Przeniesienie studenta na inny kierunek lub profil studiów odbywa się za zgodą rektora, po zasięgnięciu opinii dziekana lub dziekanów wydziałów prowadzących te kierunki. Decyzję o uznaniu dotychczasowych osiągnięć oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic wynikających z zakładanych efektów uczenia się i programów studiów podejmuje rektor" Zapraszam o bezpośredniego kontaktu z Sekcją ds. Rekrutacji np. na adres rekrutacja@wat.edu.pl
04.10.2021
04.10.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Informatyk z dnia 01.10.2021
Zgodnie z Regulaminem "Rektor, na pisemny wniosek studenta, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych na tym samym lub innym kierunku studiów w Akademii, albo w innej uczelni, w tym również zagranicznej, po zasięgnięciu opinii prowadzących dane zajęcia, stwierdza stopień zgodności uzyskanych efektów uczenia się i podejmuje decyzję o przeniesieniu zaliczonych zajęć" Student studiów wojskowych ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach - również wykładach - a może mieć uwzględnione oceny uzyskane w innej uczelni.
Eldo
Czy będąc studentem wojskowym na WAT można wziąć jakiś przedmiot na raty w sklepie? Jeśli tak co wtedy wpisać w nazwie zakładu pracy i numer telefonu?
03.10.2021
02.10.2021
A.B.
Czy w tym roku będzie bal podchorążego?
Pytanie
Czy mogę mieszkać z kimś z innego Wydzialu czy muszę tylko ze swojego gdzie nie czuje się dobrze ?
02.10.2021
02.10.2021
K.L
Czy podchorążowie będą przez cały rok wszystko sprzątać , czy są zatrudnione sprzątaczki ?
R.T.
Czy na terenie WAT jest restauracja albo bar ?
01.10.2021
01.10.2021
KryptonimMonisia
Czy jeżeli będę miała pozaliczane przedmioty politechniczne a wojskowe nie koniecznie to będę mogła po semestrze albo po roku przepisać się na cywila? Drugie pytanie. Czy jest możliwość przeniesienia się z wojskowej informatyki na cywilną energetykę po roku lub po semestrze, czy kierunek musi być ten sam? Nie tak to wszystko sb wyobrażałam, boję się że wojsko nie jest jednak dla mnie ale jednocześnie bardzo chciałabym dać sb szansę. W razie rezygnacji, nie mam niestety wystarczającej ilości pkt, żeby przemieść się na cywilną informatykę, stąd pytanie o tą energetykę. Gorąco proszę o wyczerpującą odpowiedź, bo jestem bardzo zestresowana. Pozdrawiam serdecznie.
Informatyk
Czy posiadając ukończone studia inżynierskie z Informatyki (stacjonarne, politechnika), będę mógł liczyć na przepisanie ocen z przedmiotów na studiach wojskowych na tym samym kierunku, czy raczej będę musiał wszystko zdać od nowa?
01.10.2021
01.10.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ktos z dnia 30.09.2021
Proszę zapytać swojego dowódcę - na pewno udzieli odpowiedzi.
Rekrut
Nie ma przepustek bo boją się że połowa nie wróci :-)
30.09.2021
30.09.2021
ktos
Dlaczego nie ma przepustek? Nie ma szans na otrzymanie ich do końca tego tygodnia?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 30.09.2021
Podchorążowie mają obowiązek zgłaszać choroby przełożonemu, który skieruje ich do lekarza. Lekarz określi zakres zwolnienia z realizacji zadań i obowiązków.
30.09.2021
30.09.2021
Pytanie
Jestem przeziebiony czy mogę iść na zwolnienie czy mam obowiazek chory biegać na zimnym powietrzu bez czapki ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla SH z dnia 28.09.2021
Jak niżej. Pisałem już wielokrotnie - w sprawach związanych z pełnieniem służby kandydackiej, należy zwracać się do swoich przełożonych, oni udzielą dokładnej odpowiedzi.
28.09.2021
28.09.2021
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 27.09.2021
W akademiku - tak, w pokoju niekoniecznie. W akademikach cywilnych, przewidziane są pomieszczenia wspólne do przygotowywania posiłków. Podchorążowie powinni zapytać swoich przełożonych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ))) z dnia 27.09.2021
Proszę pytać przełożonych.
28.09.2021
28.09.2021
SH
Czy można mieszać w pokoju z kolegą który jest w innym plutonie ale obaj jesteśmy na kryptologii i cyberbezpieczenst wie?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla BD z dnia 27.09.2021
Pisałem już wielokrotnie - w sprawach związanych z pełnieniem służby kandydackiej, należy zwracać się do swoich przełożonych, oni udzielą dokładnej odpowiedz.