• UTH im. Chodkowskiej Warszawa
  • WSKZ Studia online, Black Week
  • WSB NLU Szkoła Psychoterapii

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, woj. mazowieckie, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (+) 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, rekrutacja@wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie przygotowuje kadry techniczne dla Wojska Polskiego. To także ośrodek badawczy, głównie na potrzeby resortu Obrony Narodowej oraz krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Ofertę kształcenia WAT stanowią jednolite studia magisterskie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz cywilne kierunki realizowane na poziomie pierwszego i drugiego stopnia w obszarze budownictwa, informatyki, mechaniki, elektroniki, logistyki, również obronności, zarządzania i inżynierii. WAT realizuje unikatowy kierunek Kryptologia i cyberbezpieczeństwo czy dostępny na kilku tylko uczelniach – Lotnictwo i kosmonautyka.

Rekrutacja na studia przebiega dwutorowo – oddzielnie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz osób cywilnych. Porównaj studia wojskowe i cywilne na WAT, sprawdź dostępne specjalności. Dowiedz się więcej o terminach i zasadach rekrutacji.Ocena uczelni

7.93 / 10
1204 głosów

Opinie (2252)
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, WAT Warszawa

Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Harikuu_39 z dnia 28.11.2023
Nie ma ograniczeń w zakresie posiadania w akademiku, jak to zostało nazwane "sprzętu elektronicznego". Na prowadzenie działalności, niezależnie od tego gdzie ona będzie prowadzona, żołnierz musi uzyskać zgodę przełożonych - działalność nie może wpływać na wykonywanie zadań służbowych, w tym nauki. W przypadku uzyskania takiej zgody, działania mogą być monitorowane co do treści.
30.11.2023
28.11.2023
Harikuu_39
Dzień dobry. Jak wygląda kwestia sprzętu elektronicznego jakie można mieć w akademiku na studiach na WAT. Czy można mieć telefon i komputer na terenie akademika, w swoim pokoju? A także, czy można prowadzić kanał na youtube będąc równoczesnie na studiach na WAT? Czy są jakieś restrykcyjne zasady jakie obowiązują podchorążego w prowadzeniu własnej działalności w internecie, w kontekscie kanału na youtube?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pyt z dnia 27.11.2023
Na studia wojskowe może być przyjęta osoba, która zda na maturze język angielski, czyli uzyska min. 30% na poziomie podstawowym. Od takiego poziomu zaczyna się więc nauka tego języka. Studenci są przydzieleni do grup w zależności od zaawansowania językowego.
27.11.2023
27.11.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Domek097 z dnia 19.11.2023
Czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej, a tym samym, czy osoba zainteresowana może być przyjęta na studia wojskowe, decyduje wojskowa komisja lekarska. W skład komisji wchodzi również dermatolog, który oceni wygląd skóry i zaawansowanie ewentualnej choroby. Proponuję zwrócić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawna WKU), gdzie wskażą lekarza-orzecznika, który może odpowiedzieć na takie pytanie.
Pyt
Dzień dobry. Od jakiego poziomu zaczyna się angielski na studiach wojskowych. Maturę pisałem też rozszerzoną ale myślę że mój obecny poziom to +/- A2/B1. Czy taka osoba poradzi sobie na takich studiach czy są jakieś zajęcia wyrównawcze?
27.11.2023
19.11.2023
Domek097
Czy na studia wojskowe można dostać się z zaawansowanym trądzikiem skóry pleców i twarzy?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 11.11.2023
Zmiana na stanowisku rektora, nie powoduje konieczności zmiany aktów normujących tok kształcenia podpisanych przez poprzednika. Jeżeli, Szanowny Studencie, zauważyłeś jakieś nieprawidłowości w postępowaniu SJO lub pracowników Studium, to masz kilka możliwości: możesz to zgłosić kierowniczce SJO, poprzez opiekuna grupy dziekanowi, prorektorowi ds. kształcenia, prorektorowi ds. studenckich, do Samorządu Studenckiego, który jest przedstawicielem studentów w kontaktach z władzami uczelni. Ponadto, zgodnie z Regulaminem studiów, student ma prawo m.in. do: "11. wyrażania na forum Akademii opinii o procesie dydaktycznym, nauczycielach oraz prazy dziekanatu; 13. aktywnego uczestniczenia w procesie opiniowania nauczycieli akademickich w systemie USOS oraz w innych formach oceny procesu dydaktycznego".
14.11.2023
11.11.2023
Student
Aktualny regulamin mam na myśli "aktualny", nie ten z 2012 roku, gdzie Rektorem był Pan Generał Zygmunt Mierczyk i do którego aktualnie SJO się stosuje. Według pierwszego dokumentu Studium Języków Obcych w takim razie ten regulamin łamie. A co do strony SJO, nie ma tam żadnej informacji dot. chociażby oceniania studentów. Czy w takim razie można gdzieś to zgłosić?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 07.11.2023
Nie wiem Studencie co masz na myśli pisząc "aktualny regulamin". Na stronach internetowych WAT, np. tutaj https://www.wojsko-polskie.pl/wat/u/c1/0e/c10e2e22-9bcb-4542-b336-813fc77a9124/rkr_nr_16.pdf, można odszukać aktualnie obowiązujące zarządzenie rektora nr 16/RKR/2012 w sprawie zasad nauczania języków obcych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Również inne informacje o SJO są na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studium-jezykow-obcych/
08.11.2023
07.11.2023
Student
Witam. Czy studium języków obcych ma jakiś aktualny regulamin?
Rekrutacja WAT
Oczywiście. Brak jednego zera. Ale konkluzja jest prawidłowa - uposażenie wystarczy z nadwyżką na zwrot kosztów utrzymania :)
06.11.2023
05.11.2023
Kalkulator
Rekrutacja WAT w odpowiedzi z dnia 03.11.2023r powinno być 60x5000=300000zł jedno zero uciekło Wam w wyliczeniach.
Kadry WAT
odpowiedź dla ? z dnia 02.11.2023
Studia w WAT trwają 5 lat. Podczas pierwszego rok studiów podchorążowie pełnią dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (dzsw). Zwolnienie w czasie pełnienia dzsw nie niesie za sobą obowiązku zwrotu kosztów. Po pierwszym roku podchorążowie powoływani są do zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia (zsw). Zwolnienie w trakcie pełnienia zsw nakłada obowiązek zwrotu kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie z włączeniem 1 roku nauki tj. dzsw. Roczne koszty utrzymania i nauki dla kandydatów powołanych w 2023r. wynoszą: dla mężczyzn 24 860,15 zł, dla kobiet 25 338,30zł.
03.11.2023
03.11.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ? z dnia 02.11.2023
Na pierwszym roku studiów podchorąży pełni dobrowolna zasadniczą służbę wojskową - w przypadku rezygnacji po pierwszym roku, nie trzeba zwracać żadnych kosztów. Na wniosek studenta, od drugiego roku, po podpisaniu stosownej umowy, rozpoczyna się pełnienie zawodowej służby wojskowej. W umowie tej określone są m.in. zasady zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania w przypadku rezygnacji z pełnienia służby wojskowej. Dala podchorążych, którzy rozpoczęli naukę w 2023 roku koszt 5 lat pełnienia służby szacuje się na ok. 125 tysięcy złotych. Przypominam, że przez cały okres studiów, tj. 60 miesięcy (5 x 12), podchorąży otrzymuje co miesiąc ok. 5000 zł (obecnie minimum 4960 zł), których nie będzie musiał zwrócić - 60 x 5000 = 30000 zł, co z nadwyżka wystarczy na ewentualny zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania.
?
Dzień dobry. Czy jeżeli podchorąży nie dałby rady ukończyć studiów to ile w takim przypadku trzeba zwrócić pieniędzy np. za 1 rok nauki albo w skali 5 lat?
02.11.2023
22.10.2023
?
Jak dobra kondycję trzeba mieć. Wiem o testach sprawnościowych, ale takie dzienne wymagania na jakim są poziomie.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Monkey z dnia 18.10.2023
Rekrutacja na studia wojskowe rozpoczyna się od założenia konta w Portalu Rekrutacyjnym WP (PRWP) na stronie zostanzolnierzem.pl. Mogą to zrobić również żołnierze będący w służbie czynnej. Wydrukowany z PRWP wniosek należy złożyć w Wojskowym Centrum Rekrutacji - tam warto zapytać o szczegóły dotyczące żołnierzy. Przed powołaniem do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej podczas kształcenie, będzie należało zrezygnować z dotychczas pełnionej służby.
19.10.2023
18.10.2023
Monkey
Czy będąc w tej chwili żołnierzem zawodowym w korpusie podoficerów młodszych mogę ubiegać się o przyjęcie na studia po odejściu do cywila i w jakim czasie po zwolnieniu mogę się ubiegać o przyjęcie na studia?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Arti1036 z dnia 18.10.2023
Osoby uczestniczące w rekrutacji w 2023 roku, które nie zostały przyjęte na studia, mają na swoim koncie w Internetowej Rejestracji Kandydatów do pobrania decyzję o nieprzyjęciu. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę decyzji, osoba zostanie o tym powiadomiona. Obecnie limity miejsc na studia wojskowe są wypełnione.
18.10.2023
18.10.2023
Arti1036
Jestem na liście rezerwowej a może byłem na liście rezerwowej czy jeszcze jest szansa ze osoby z listy rezerwowej będą powiadamiane o wakacie w przypadku rezygnacji osoby która była studentem wojskowym czy ze względu że juz się rok akademicki rozpoczął prawie miesiąc temu rekrutacja jest już zakończona? Dziękuje za odpowiedz
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Idk z dnia 17.10.2023
Rezygnację z pełnienia służby wojskowej należy zgłosić swoim przełożonym - oni podpowiedzą jaki wniosek i do kogo należy złożyć.
18.10.2023
17.10.2023
Idk
Czołem, jestem studentem wojskowym jednak nie jest to coś dla mnie. Do kogo mam się zgłosić, żeby zrezygnować i co mam zrobić z góry dziękuję za odpowiedź
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ciekawy z dnia 15.10.2023
Myślę, że to forum nie jest miejscem do indywidualnej korespondencji - zapraszam do korzystania z adresu rekrutacja@wat.edu.pl, a w okresie rekrutacji z zakładki POMOC w IRK. Osoby powołane do służby wojskowej po zakończeniu szkolenia podstawowego, będą uczestniczyły w zajęciach planowanych dla danej grupy zajęciowej. Zagadnienia szkolenia podstawowego będą realizowane dodatkowo w określonym czasie. Przysięgę wojskową, po zdaniu stosownego egzaminu, rektor-komendant przyjmie indywidualnie lub w małej grupie.
16.10.2023
15.10.2023
Ciekawy
Jakiś czas temu dostałem informację że dostałem się na studia wojskowe. Stąd moje pytanie jak będzie wyglądało szkolenie wojskowe oraz początek studiów?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 09.10.2023
Każdy student informację o zajęciach dla jego grupy zajęciowe,j ma podane w systemie USOS oraz na stronach internetowych wydziału. Rozkłady zajęć planowane są na semestr.
09.10.2023
09.10.2023
Student
Kiedy będzie udostępniony pełny plan zajęć?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Boomer z dnia 02.10.2023
Nie prowadzimy takich analiz.
03.10.2023
02.10.2023
Boomer
Jaki procent rozpoczynających studia wojskowe na kierunku elektroniki i telekomunikacji otrzymuje promocje?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla X z dnia 30.09.2023
Art. 440. 1. Uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługują.
02.10.2023
02.10.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla msc z dnia 28.09.2023
W chwili rozpoczęcia roku akademickiego, limity miejsc na studiach dla kandydatów na oficerów są wypełnione.
X
Czy po przejściu na żołnierza zawodowego otrzyma się wypłatę 1 dnia miesiąca?
30.09.2023
28.09.2023
msc
do kiedy będą uzupełniane wolne miejsca osobami z rezerwy?
Rekrutacja WAT
Jak pisałem już wcześniej, liczba osób na listach rezerwowych zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc oraz w miarę napływu pozytywnych orzeczeń WKL, np. uzyskanych w wyniku odwołania do CWKL Obecnie jest na listach rezerwowych 215 osób
26.09.2023
25.09.2023
Rez
Ile osob zostalo aktualnie na listach rezerwowych?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla :)) z dnia 20.09.2023
Należy złożyć drogą służbową wniosek o przeniesienie do innej uczelni. O szczegóły proszę pytać przełożonych.
25.09.2023
20.09.2023
:))
Jak przenieść się i jakie procedury podjąć aby przejść z WAT na LAW lub AMW? Ile takie przeniesienie trwa ? Czy mogę od razu po unitarce rozpocząć rok szkolny na innej uczelni niż WAT?
Kandydat
Witam. Czy znane są już limity miejsc na studia wojskowe w 2024r.?
19.09.2023
19.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla arti1036 z dnia 18.09.2023
Studenci-podchorążowie maja przedmioty specjalistyczne dla określonego kierunku. Zakres materiału przekazywany na pierwszym roku, pozwala na ewentualne przeniesienie bez konieczności uzupełniania znacznych różnic programowych.
arti1036
w uzupełnieniu odpowiedzi dla Arti1036 z dnia 18.09.2023 r chciałbym dopytać czy dobrze rozumiem iż skoro na pierwszym roku studenci studiów wojskowych na wszystkich kierunkach realizują ten sam program to jest to równoznaczne z tym , ze na pierwszym roku studenci studiów wojskowych nie maja przedmiotów specjalistycznych przeznaczonych dla konkretnego kierunku a wszyscy maja ten sam matriał?
18.09.2023
18.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla :) z dnia 15.09.2023
Wniosek o zmianę uczelni, który zostanie przesłany droga służbową do osób podejmujących decyzję, należy złożyć u swojego przełożonego.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Arti1036 z dnia 14.09.2023
Zgodnie z Regulaminem studiów, przeniesienia na inny kierunek realizowane są w przerwie międzysemestralnej. Podczas I roku, studenci studiów wojskowych na wszystkich kierunkach realizują ten sam program.
18.09.2023
18.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Krynicki z dnia 12.09.2023
Sprawy uposażenia reguluje Ustawa o obronie Ojczyzny "Art. 96. [Uposażenie przysługujące żołnierzom w trakcie kształcenia] 1. Żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego oraz inne należności pieniężne."
:)
Czy można przenieść się ze studiów wojskowych w WAT na inna uczelnie wojskowa?
15.09.2023
14.09.2023
Arti1036
witam obecnie jestem na "unitarce", dostałem się na WAT z kierunku rezerwowego. Czy w chwili obecnej istnieje możliwość przeniesienia się na kierunek na który aplikowałem?
Krynicki
Czy jak się przechodzi z dobrowolnej na zawodowego na wacie to dostaje się dodatki jak 13 pensja albo mundurowka?
12.09.2023
12.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Joan z dnia 11.09.2023
Od 31 sierpnia (pierwszy termin stawiennictwa) uzupełniono z list rezerwowych ponad 30 miejsc, które się zwolniły w wyniku nie stawienia się do służby lub rezygnacji.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ):( z dnia 11.09.2023
W latach ubiegłych, powstające wolne miejsca na studiach wojskowych, były uzupełniane do czasu rozpoczęcia roku akademickiego. Myślę, że w br. będzie podobnie.
12.09.2023
12.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Podchorąży z dnia 11.09.2023
Decyzje w tej sprawie zostaną wkrótce, po ustaleniach w MON, podane podchorążym do wiadomości.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla :) z dnia 08.09.2023
Decyzję w sprawie opuszczenia przez żołnierza miejsca zakwaterowania podejmuje jego przełożony. Określa on czas powrotu.
12.09.2023
11.09.2023
Joan
Czy wiadomo ile osób zrezygnowało po pierwszym tygodniu unitarki?
):(
Czy jest jakaś dokładna data do kiedy można spodziewać się telefonu z działu rekrutacji do osób, które są na liście rezerwowej na studia wojskowe? Albo do kiedy najpóźniej można się takiego telefonu spodziewać?
11.09.2023
11.09.2023
Podchorąży
Dzień dobry, czy podchorążowie WAT, którzy podpisali umowę na zawodowego, są oceniani z WF na podstawie norm żołnierzy zawodowych, czy według starych rygorów SWF? Dziękuję i pozdrawiam.
:)
Do której godziny podchorążowie mogą przebywać poza terenem WAT na 1 roku?
08.09.2023
07.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla :D z dnia 06.09.2023
Podstawowe szkolenie wojskowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej trwa do 28 dni - kończy się egzaminami. Niektórzy rozpoczęli pełnienie służby 31 sierpnia.
:D
unitarka rozpoczęła się już 31 sierpnia i trwa przez 28 dni?
06.09.2023
06.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla !. z dnia 06.09.2023
Zgodnie z zarządzeniem MON, komisja przygotowuje listy rezerwowe na kierunek. Nie ma więc ogólnej listy rezerwowej. Podczas rejestracji w PRWP, kandydat do WAT mógł wskazać tylko jeden kierunek i tylko na ten jeden kierunek może być wpisany na listę rezerwową. Na pozostałe kierunki, które wymienił informacyjne w IRK, może być rozpatrywany jeżeli powstaną na kierunku wolne miejsca i nie będzie na ten kierunek osób na liście rezerwowej.
!.
Sekcja rekrutacji podaje jedynie pozycję na liście rezerwowej na dany wydział. Czy jest możliwość uzyskania informacji o swojej pozycji na ogólne liście rezerwowej?
06.09.2023
05.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jon z dnia 05.09.2023
Jak pisałem już wcześniej, liczba osób na listach rezerwowych zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc oraz w miarę napływu pozytywnych orzeczeń WKL, np. uzyskanych w wyniku odwołania do CWKL. Nie będą na forum podawane konkretne liczby. Ogólne na listach rezerwowych jest obecnie ponad 250 osób. W Sekcji ds. Rekrutacji można uzyskać informacje dotyczące własnej osoby.
Jon
Jon, pytanko ile miejsc na liście rezerwowej jest np. Na lotnictwo
05.09.2023
05.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla stan z dnia 04.09.2023
Jak pisałem wcześniej: "Nie prowadzimy takich statystyk, ile osób rezygnuje z poszczególnych kierunków." Na kierunku "logistyka" rezygnacje występują sporadycznie.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla studen z dnia 04.09.2023
Jak napisałem wcześniej, zgodę na przeniesienie wydaje rektor, kierując się m.in wynikami na świadectwie dojrzałości. Zgodnie z Regulaminem studiów, przed wydaniem zgody na przeniesienie rektor zasięga opinii dziekana. Podejmuje również decyzję o uznaniu dotychczasowych osiągnięć oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic wynikających z zakładanych efektów uczenia się i programów studiów.
05.09.2023
05.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Stan z dnia 04.09.2023
Proces powoływania do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w WAT nie jest jeszcze zakończony. W wielu przypadkach WCR wyznaczały termin stawiennictwa inny niż wskazany przez WAT 31.08 i 1.09.
stan
Ile osób we wcześniejszych latach zrezygnowało na unitarce na kierunku logistyka?
04.09.2023
04.09.2023
studen
Rozumiem a po rezygnacji ze studiów wojskowych po zaliczeniu pierwszego roku mogę kontynuować naukę na cywilnych na drugim roku na tym samym kierunku ?
Stan
Witam, ile osób nie wstawiło się na unitarkę ?
04.09.2023
04.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla studen z dnia 03.09.2023
Rezygnację z pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej składa się u swoich przełożonych - oni podpowiedzą jak ma wyglądać taki wniosek i do kogo ma być skierowany. Przyjęcie na studia cywilne w bieżącej rekrutacji, obywa się na podstawie wyników na świadectwie dojrzałości - po rezygnacji z pełnienia służby, należy dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego w drugiej turze. Jeżeli przeniesienie miałoby nastąpić po rozpoczęciu roku akademickiego, decyzję podejmuje rektor, kierując się m.in. również wynikami na świadectwie dojrzałości.
studen
Jak wyglada dokładnie proces rezygnacji z dziw i przeniesienia ze studiów wojskowych na cywilne, kiedy takiej zmiany można dokonać ?
03.09.2023
02.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 02.09.2023
Nie prowadzimy takich statystyk, ile osób rezygnuje z poszczególnych kierunków. Obecnie na liście rezerwowej kierunku lotnictwo i kosmonautyka jest ponad 10 osób.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ciekawy z dnia 01.09.2023
Przed ogłoszeniem wyników 1 sierpnia, osoby, które w systemach informatycznych MON, do których dane wprowadzane są przez RWKL i WCR (nie przez WAT) posiadały informację o orzeczeniu lekarskim z kategorią zdrowia "Z", zostały przyjęte do wypełnienia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach. Jeżeli po tym terminie w systemach informatycznych MON ukazała się informacja o uzyskaniu orzeczenia z kategorią zdrowia "Z", to kandydat mógł być wpisany tylko na listę rezerwową, gdyż limit miejsc był już wypełniony. WAT nie ma wpływu na informacje wprowadzane do systemów przez inne instytucje - korzystamy jedynie z tych danych przy podejmowaniu decyzji. Na listę rezerwowa są wpisywane osoby, dla których informacja o uzyskaniu pozytywnego orzeczenia ukazała się w systemach informatycznych MON, po ogłoszeniu wyników. W celu wyjaśnienia indywidualnych przypadków, można napisać w IRK w zakładce Pomoc lub wysłać wiadomość na adres rekrutacja@wat.edu.pl, ewentualnie zadzwonić do Sekcji ds. Rekrutacji WAT na jeden z trzech publikowanych numerów.
02.09.2023
02.09.2023
Pytanie
Dzień dobry, mam pytanie ile osób rezygnuje na kierunku lotnictwo i kosmonautyka.
Ciekawy
Może trochę jaśniej:28 lipca uzyskałem telefoniczną informacje RWKL o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania ,nie zostałem jednak przyjęty na SW i umieszczono mnie na liście rezerwowej . Czy wszyscy z odwołania trafiają na listę rezerwową czy zabrakło czasu.
01.09.2023
01.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ciekawy z dnia 01.09.2023
Nie do końca wiem, o jakich rekrutów chodzi. Zgodnie z decyzją MON, 1 sierpnia został ogłoszony wykaz osób przyjętych, tj. osoby przyjęte uzyskały taki status w IRK. Przyjęte, do wypełnienia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały tylko te osoby, które uzyskały orzeczenie WKL z kategorią zdrowia "Z", tj. zdolny/a do zawodowej służby wojskowej. Osoby. które takiego orzeczenia nie uzyskały otrzymały status "nieprzyjęty", nawet jeżeli wcześniej były wstępnie zakwalifikowane. Jeżeli po 1 sierpnia, np. po odwołaniu od orzeczenia RWKL, osoba uzyskała kategorię zdrowia "Z", to została wpisana na listę rezerwową określonego podczas rejestracji kierunku studiów na miejscu zgodnie z uzyskaną wartością punktów rankingowych. Ten proces nadal trwa. W przypadku zwolnienia się miejsc na kierunkach, na te miejsca przyjmowane są osoby z list rezerwowych kierunków, a jeżeli nie ma już kandydatów na określony kierunek, to miejsce to jest proponowane osobom, które w IRK wskazały informacyjne również inne kierunki.
Ciekawy
Dzień dobry , mam pytanie czy rekruci którzy byli na pierwszym terminie kwalifikacji do WAT i zostali odrzuceni z powodu orzeczenia lekarskiego i odwołali się w miarę szybko czy też znaleźli się na liście rezerwowej czy zostali wciągnięci na listę 1 sierpnia
01.09.2023
01.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 01.09.2023
Jak pisałem już wcześniej, liczba osób na listach rezerwowych zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc oraz w miarę napływu pozytywnych orzeczeń WKL, np. uzyskanych w wyniku odwołania do CWKL. Nie będą na forum podawane konkretne liczby. Ogólne na listach rezerwowych jest obecnie ponad 250 osób.
.
Ile osób jest na liście rezerwowej na logistyke?
01.09.2023
01.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonimowy z dnia 01.09.2023
Podstawowe szkolenie wojskowe kończy się jednakowo dla wszystkich, niezależnie od daty powołania do służby.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonimowy z dnia 31.08.2023
Nie prowadzimy takich statystyk za minione lata. Listy rezerwowe są coraz krótsze, np. na kierunek "mechatronika" nie obejmuje już 10 osób.
01.09.2023
01.09.2023
Anonimowy
Czy jak dobiorą mnie w połowie unitarki z listy rezerwowej to muszę potem jakoś odrobić tą resztę dni czy jak to wygląda ?
Anonimowy
Ile osób we wcześniejszych latach zrezygnowało na unitarce na kierunku mechatronika? Jak jestem na liście rezerwowej w pierwszej "10" to jakie jest prawdopodobieństwo dostania się jeszcze na studia?
31.08.2023
31.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 31.08.2023
Student-podchorąży może, po rezygnacji z pełnienie służby wojskowej, zwrócić się do rektora o przeniesienie na studia cywilne. Rektor, po konsultacji z dziekanem wydziału, podejmie decyzję. Może ustalić, konieczne do uzupełnienia, różnice programowe.
Pytanie
Czy student wojskowy moze przebiec się na studia cywilne ?
31.08.2023
31.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kandydat z dnia 30.08.2023
W latach ubiegłych, wolne miejsca na studiach wojskowych były uzupełniane osobami z list rezerwowych do końca trwania szkolenia podstawowego. Osoby były włączane do szkolenia podstawowego, a jeżeli nie miały złożonej przysięgi wojskowej, to przystępowały do przysięgi razem z innymi. Rok akademicki rozpoczynali wszyscy. W br. planujemy podobny sposób postępowania.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla xyz z dnia 30.08.2023
Jednym z elementów egzaminu na podoficera - bo chyba o to chodzi - jest egzamin sprawności fizycznej. Aby egzamin był zdany z wynikiem pozytywnym, należy również zdać egzamin z WF.
31.08.2023
30.08.2023
kandydat
Mam sprawę, czy jak ktoś nie stawi się na unitarkę albo z niej zrezygnuje np. po 10 dniach to na jego miejsce „ściągana” jest osoba z list rezerwowych? i czy wtedy taka osoba dołącza na unitarke czy już od pazdziernika zaczyna? Dzięki za odp
xyz
Witam, czy można nie zdać elewów po unitarce z powodu słabych wyników ze sprawdzianu sprawności fizycznej?
30.08.2023
30.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ABC z dnia 30.08.2023
Książeczkę wojskowa na podstawowe szkolenie wojskowe powinny zabrać ze sobą osoby, które taki dokument posiadają. Osoby nieposiadające książeczki wojskowej, otrzymają ją w WAT.
ABC
Czy kobiety wstawiające się na unitarne też muszą mieć ze sobą książeczkę wojskową/WCR powinno ją też wydać poza skierowaniem?
30.08.2023
30.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Logistyk praktyczny z dnia 30.08.2023
W poprzednich latach występowały rezygnacje z kierunku "logistyka ekonomiczna" w niewielkim zakresie (2-3 osoby).
Logistyk praktyczny
Czy w poprzednich latach zdarzyło się, że ktoś zrezygnował/zwolniło się miejsce z logistyki ekonomicznej (SW)? Czy to przed, w trakcie unitarki czy w pierwszym semestrze?
30.08.2023
24.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla arti1036 z dnia 23.08.2023
Uściślenie informacji poniżej: "Art. 476. [Powstanie prawa do uposażenia; wypłata uposażenia; zmiana wysokości uposażenia] 1. ... 2. Żołnierzowi innemu niż żołnierz zawodowy uposażenie wypłaca się z dołu w terminie 10 dni po zakończeniu pełnienia służby, a w przypadku gdy okres służby przekracza 30 dni w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który przysługuje." Na pierwszym roku studiowania w uczelni pełniona jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, a zawodowa służba wojskowa jest od drugiego roku studiów.
Do Arti 1036
Nie masz racji Art. 476 pkt. 2 wyraźnie wskazuje, że otrzymasz wypłatę z tzw. „dołu” Link do ustawy https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000065501.pdf
24.08.2023
23.08.2023
arti1036
Jak to w październiku przecież w wojsku płaci się "z góry" czyli wynagrodzenie za wrzesień winno być zapłacone bodajże do 10 września, mam racje?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 21.08.2023
Uposażenie należne jest od pierwszego dnia stawienia się do służby w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w uczeni wojskowej. W 2023 r. wypłacane będzie w październiku.
22.08.2023
21.08.2023
Kandydat
Czy za podstawowe szkolenie we wrześniu otrzymuje się uposażenie?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 19.08.2023
Podchorąży może opuszczać miejsce zakwaterowania za zgoda przełożonych. Na teren garnizonu Warszawa na podstawie przepustki stałej. Poza teren garnizonu Warszawa na podstawie przepustki jednorazowej wydanej przez przełożonych.
21.08.2023
19.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ola15 z dnia 18.08.2023
Nasi wykładowcy - dyplomowani instruktorzy pływania, potrafią każdego nauczyć pływać. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni na terenie WAT. W razie potrzeby, również w godzinach porannych w ramach porannego rozruchu fizycznego. Na zakończenie pierwszego roku, każdy żołnierz zda egzamin z pływania. :)
Student
Czy jeżeli nie wypadnie służba w weekend to jest on wolny i można pojechać do domu ?
19.08.2023
18.08.2023
Ola15
A mnie ciekawi jak wyglądają tam zajęcia z pływania bo nie każdy może świetnie pływać o będzie potrzebował się podszkolić a niektórzy w ogóle mogą nie umieć pływać.
do Anonim
Anonim domyśl się po co czepek, kąpielówki i klapki basenowe… jak się do domyślisz napisz :?
17.08.2023
17.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 17.08.2023
Jak sama nazwa wskazuje, będą potrzebne do kąpieli. W WAT jest pływalnia, na której prowadzone są zajęcia z pływania.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 16.08.2023
Skierowania do pełnienia służby wydaje WCR. Najczęściej kontaktują się telefonicznie z kandydatami i zapraszają po odbiór skierowania.
17.08.2023
17.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 453 z dnia 12.08.2023
Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi zostali przyjęci kandydaci na studia z ostatnich trzech lat, publikujemy na naszych stronach internetowych np. tutaj (można skopiować adres i wkleić w polu adresu w przeglądarce) https://www.wojsko-polskie.pl/wat/u/d7/1b/d71b49dc-9820-46c7-996d-91d4b0287766/zal6-minimalne_wartosci_punktow_rankingowych_23.docx
Anonim
Po co na unitarkę jest potrzebny strój kąpielowy albo kąpielówki, klapki i czepek ?
17.08.2023
16.08.2023
Anonim
Skierowanie na unitarkę na WAT trzeba odebrać osobiście w WCR czy jest ono wysyłane pocztą na adres zamieszkania?
453
Czy można się dowiedzieć jakie w tym roku były progi punktowe na poszczególne kierunki?
12.08.2023
11.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydatka z dnia 11.08.2023
Proponuję przeczytać poniżej odpowiedź dla Kandydat z dnia 10.08.2023: "lista rezerwowa zmienia się..." Nie będziemy na forum podawać konkretnych wartości, bo to już po kilku godzinach może być nieaktualne. Wszystkie osoby z list rezerwowych będą rozpatrywane. Wolne miejsca mogą powstać nawet we wrześniu, podczas trwania podstawowego szkolenia wojskowego -będziemy je uzupełniać.
Rekrutacja WAT.
odpowiedź dla Kandydat z dnia 11.08.2023
Na powstałe wolne miejsca na studiach wojskowych kwalifikowani są kandydaci z list rezerwowych, którzy ten kierunek wskazali w IRK. Jeżeli osoba, mimo wskazania kierunku, nie chce rozpocząć studiów na tym kierunku, tylko nadal czekać na liście rezerwowej, to powinna zgłosić to do komisji rekrutacyjnej w WAT np. poprzez zakładkę POMOC w IRK. Nie ma gwarancji, że w najbliższym terminie zwolni się tyle miejsc na kierunku, na którym jest na liście rezerwowej, że będzie mogła być przyjęta.
11.08.2023
11.08.2023
Kandydatka
Ile jest osób na liście rezerwowej na kierunek Elektronika?
Kandydat
Jestem na liście rezerwowej na kierunku w którym uczestniczyłam w rekrutacji. Zostałam przyjęta na inny kierunek. Czy jest możliwość zakwalifikowania się na kierunek początkowy (inżynieria bezpieczeństwa) jestem 7 na liście rezerwowej. Czy z racji tego ze zostałam przyjęta na inny kierunek nie ma już takiej możliwości ?
11.08.2023
10.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 10.08.2023
Jak pisałem wcześniej, lista rezerwowa zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc Osoby dla których WAT jest uczelnią drugiego wyboru, a są na listach rezerwowych uczelni pierwszego wyboru i zgłosiły do WAT, że chcą być tutaj rozpatrywane, umieszczane są na listach na pozycji zgodnie z liczbą punktów rankingowych obliczoną na podstawie zasad obowiązujących w WAT.
Kandydat
Czy lista rezerwowa wciąż się zmienia? Czy idą z niej kandydaci, których WAT był uczelnia drugiego wyboru?
10.08.2023
07.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla rezerwa z dnia 05.08.2023
Obecnie na listach rezerwowych jest ok. 300 osób. Ta liczba zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc oraz w miarę napływu pozytywnych orzeczeń WKL, np. uzyskanych w wyniku odwołania do CWKL - zmienia się więc też pozycja kandydata na liście rezerwowej. Zapraszam zainteresowanych swoją aktualną pozycją na liście rezerwowej, do kontaktu z Sekcją ds. rekrutacji WAT.
rezerwa
Dlaczego w irk została usunięta możliwość sprawdzenia swojej pozycji na liście rezerwowej? Jak w inny sposób można się dowiedzieć o aktualnym miejscu na liście?
05.08.2023
04.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Lista z dnia 04.08.2023
Listy rezerwowe, zgodnie z zarządzeniem MON, sporządzane są na kierunek. W przypadku wolnych miejsc i wyczerpaniu listy rezerwowej z tego kierunku, będą brane pod uwagę osoby z list rezerwowych innych kierunków.
Lista
Jak wyglada proces uzupełniania wolnych miejsc osobami z listy rezerwowej? Jest jedna ogólna lista czy dla kazdego kierunku osobno?
04.08.2023
04.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rafałcpk z dnia 03.08.2023
Nie prowadzimy analizy wieku kandydatów. Zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny, powołana do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej może być osoba, która ukończyła 18 lat - nie ma górnej granicy wieku.
Rafałcpk
Ile lat ma najstarszy kandydat kandydujący na studia wojskowe w tym roku? Czy posiadacie takie dane? Pytam z ciekawości, bo zamierzam się wybrać na studia wojskowe w roku następnym z bagażem doświadczeń.
03.08.2023
02.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 02.08.2023
Obecnie na listach rezerwowych jest ok. 300 osób. Ta liczba zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc oraz w miarę napływu pozytywnych orzeczeń WKL, np. uzyskanych w wyniku odwołania do CWKL.
.
Ile osób jest w tym momencie na liście rezerwowej?
02.08.2023
02.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Niecierpliwy z dnia 02.08.2023
W ubiegłym roku wszystkie osoby z list rezerwowych, które wyraziły chęć podjęcia studiów wojskowych, zostały przyjęte.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 01.08.2023
Przysięga będzie po podstawowym szkoleniu wojskowym (PSW). PSW trwa do 28 dni, a rozpoczyna się 1 września.
02.08.2023
02.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mario_666 z dnia 01.08.2023
Osoby przyjęte na studia wojskowe otrzymają z WCR skierowanie z terminem stawiennictwa w WAT 31 sierpnia lub 1 września. Do chwili stawienia się do pełnienia służby, nie trzeba dostarczać żadnych dokumentów.
Niecierpliwy
Ile osób z listy rezerwowej zostało przyjętych na studia wojskowe w ubiegłym roku?
02.08.2023
01.08.2023
Mario_666
Dzień dobry. Jestem zakwalifikowany i od dziś przyjęty na WCY. Jak teraz jest procedura( jakieś dokumenty do dostarczenia), czy jedynie odbiór powołania w WCR i stawiennictwo w wyznaczonym terminie na tzw. unitarkę...? I do dzieła...:))
Kandydat
Kiedy będzie przysięga po unitarce?
01.08.2023
31.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandytat z dnia 28.07.2023
Termin powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w WAT na podstawowe szkolenie wojskowe zaplanowany został na 31 sierpnia oraz 1 września.
Kandytat
Kiedy zaczyna się unitarka ?
28.07.2023
27.07.2023
Sadkapral
Czy w przypadku zdania egzaminu na podoficera stopień kaprala zostanie nadany w momencie podpisania kontraktu pomimo zaległości z 1 przedmiotu politechnicznego?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 25.07.2023
Może lepiej zapytać w WCR. Organ kierujący na badania, tj. Wojskowe Centrum Rekrutacji, otrzymuje swój egzemplarz. Na orzeczeniu podani są adresaci, do kogo orzeczenie zostało przesłane.
26.07.2023
25.07.2023
Kandydat
Czy orzeczenia o zdolności po badaniach lekarskich trzeba zanieść do WCR?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zakwalifokowany z dnia 22.07.2023
WAT nie jest instytucją odpowiedzialną z prowadzenie badań lekarskich - realizuje to Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska, której WAT, zgodnie z rozporządzeniem MON, udostępnił swoje obiekty i transport. Odwołanie należy więc składać do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w sposób wskazany w Pouczeniu na orzeczeniu. Komisja już nie pracuje w obiektach WAT.
24.07.2023
22.07.2023
Zakwalifokowany
Czołem, zostałem zakwalifikowany w tym roku na studia wojskowe na kierunku Lotnictwo I kosmonautyka, jednak RWKL stwierdziła, że nie jestem zdolny do służby zawodowej że względu na nieznaczna niewydolność nerek. Dowiedziałem się, że przez wzmożony wysiłek na testach sprawnościowych wyniki badan krwi i moczu mogły być zaburzone. Zatem wiem, że jest szansa na odwołanie się od orzeczenia. Zatem mam pytanie: czy przy odwołaniu trzeba okazać swoje własne, powtórzone wyniki badań, czy trzeba przejść je jeszcze raz na WAT, czy trzeba je przejść w RWKL? Pozdrawiam.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zakwalifikowany z dnia 18.07.2023
Jak pisałem wcześniej, przełożony ma prawo wydać przepustkę jednorazową na załatwienie spraw rodzinnych. Przed złożeniem przysięgi są to wyjątkowe sytuacje, ale również się zdarzają.
19.07.2023
19.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dostałem się z dnia 17.07.2023
Na studiach wojskowych może być trudno pogodzić realizację zadań służbowych z dodatkowymi studiami w innej uczelni. Zgodę musi wydać rektor. W WAT działają liczne koła naukowe, w których uczestniczą również podchorążowie. Na pewno będzie można znaleźć coś zgodnie z zainteresowaniami, np. w Instytucie Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla student z dnia 17.07.2023
Przełożony ma prawo udzielić przepustki jednorazowej w ważnych sprawach rodzinnych i nie tylko.
19.07.2023
18.07.2023
Zakwalifikowany
Czy w trakcie unitarki istnieje możliwość uzyskania przepustki na max 24h? Uzasadnienie - brat bierze ślub we wrześniu.
Dostałem się
Dostałem się na studia wojskowe i zamierzam studiować na 100% w WAT, ale moją pasją jest matematyka i chciałbym równolegle studiować matematykę choćby zaocznie (choć dostałem się na stacjonarne na bardzo dobrych uczelniach) co by podniosło dodatkowo moje kwalifikacje jako przyszłego żołnierza (matematyka stosowana lub matematyka i analiza danych). Jeżeli nie ma takiej możliwości to czy na WAT jest możliwość poszerzania wiedzy z matematyki np. w ramach koła naukowego?
17.07.2023
17.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 15.07.2023
Zgodnie z informacją z WKW: Po zdaniu egzaminu na podoficera i powołaniu do zawodowej służby wojskowej tj. przed 01.09.2023 r. mianowanie na stopień wojskowy kaprala.
student
Czy mogę otrzymać przepustkę na weekend jeśli np. moja dziewczyna ma studniówkę albo wypadnie mi wesele w rodzinie?
17.07.2023
17.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Marek z dnia 16.07.2023
Wszystkie terminy rejestracji już minęły i nie ma możliwości dołączyć do rekrutacji na studia wojskowe. Miną również termin rejestracji na studia cywilne. Na studia cywilne na niektóre kierunki zostanie uruchomiona druga tura - informacja na ten temat będzie podana pod koniec lipca. Warto rozważyć podjęcie studiów cywilnych w WAT, a za rok starać się o przeniesienie na drugi rok studiów wojskowych - nie straci się roku.
Marek
Czy jest szansa dostać się jeszcze na studia wojskowe jeżeli minął termin składania wniosków?
16.07.2023
15.07.2023
Student
Kiedy są przewidziane awanse na kolejny stopień dla podchorążych pierwszego roku którzy spełniają warunki?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Oshi z dnia 14.07.2023
Rozumiem, że chodzi o studia wojskowe. Za naukę się nie płaci. Na pierwszym roku studiów student-podchorąży pełni dobrowolna zasadniczą służbę wojskową - otrzymuje na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie oraz uposażenie finansowe, tzw "żołd". Od drugiego roku, na swój wniosek , może być powołany do pełnienia zawodowej służby wojskowej przez kolejne 4 lata studiów. Jeżeli zrezygnuje na pierwszym roku lub nie zostanie powołany do pełnienia zawodowej służby wojskowej od drugiego roku, to nie zwraca kosztów. Przed rozpoczęciem pełnienia zawodowej służby wojskowej (od drugiego roku) przedstawiona jest podchorążemu umowa określająca zasady zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania od rozpoczęcia pełnienia służby na pierwszym roku - otrzymanego uposażenia nie zwraca się.
14.07.2023
14.07.2023
Oshi
Czy muszę płacić za naukę jeśli zrezygnuje lub zostanę usunięty z uczelni
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Idk z dnia 13.07.2023
Studiowanie oraz pełnienie służby wojskowej nie jest obowiązkowe. Nieodebranie skierowania do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub niestawienie się w Uczelni w wyznaczonym terminie, traktowane jest jako rezygnacja.
13.07.2023
13.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla arti1036 z dnia 11.07.2023
Szczegółowe informacje o przyjęciu na studia, w tym liczbie kandydatów na jedno miejsce na poszczególne kierunki, zamieścimy na naszych stronach internetowych po ogłoszeniu wyników na studia wojskowe, tj. po 1 sierpnia.
Idk
Czy po przejściu zakwalifikowania można zrezygnować z mozliwosci studiowania na wat jeszcze przed unitarka, jak tak to w jaki sposób?
13.07.2023
11.07.2023
arti1036
Skoro minął już termin składanie dokumentów rekrutacyjnych na kierunki wojskowe czy można się dowiedzieć ilu jest kandydatów na logistykę i ceber. z góry dziękuje
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Oisy z dnia 09.07.2023
Patrz wcześniejsze odpowiedzi: odpowiedź dla Student z dnia 20.06.2023 Zgodnie z informacja z WKW - wystarczą przedmioty wojskowe.
10.07.2023
09.07.2023
Oisy
Czy żeby podejsc do egzaminu na kaprala trzeba miec zaliczone wszystkie przedmioty politechniczne i angielski?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 07.07.2023
Zgodnie z zarządzeniem nr 2/MON: "§ 19. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej (w terminie wyznaczonym przez uczelnię wojskową), osoba zainteresowana składa następujące dokumenty, z zastrzeżeniem § 8 - § 10: 1) świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis lub kserokopię poświadczoną notarialnie – do wglądu, celem potwierdzenia kopii przekazanej uczelni wojskowej. Nie posiadając świadectwa dojrzałości, nie można uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Na studia wojskowe nie będzie drugiej tury rekrutacji. We wrześniu będzie można uczestniczyć w drugiej turze rekrutacji na studia CYWILNE na kierunki, na które będzie jeszcze trwała. Co roku uzupełniamy studia wojskowe studentami cywilnymi WAT, przenosząc ich - po spełnieniu określonych warunków - na drugi rok studiów wojskowych.
08.07.2023
07.07.2023
Pytanie
Czy mogę stawić się na postępowanie kwalifikacyjne mimo niezdanej matury z jednego przedmiotu? Czy jest szansa na dostanie się na listę rezerwową jeżeli poprawiłabym maturę w sierpniu (22.08.)?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla nie wiem z dnia 06.07.2023
Uczelnia ma obowiązek zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie w czasie postępowania kwalifikacyjnego i badań lekarskich. Będzie to zapewnione od wskazanego dla kierunku dnia stawiennictwa do soboty włącznie. Nie przewidujemy możliwości zakwaterowania "dzień albo dwa dni przed terminem stawiennictwa".
07.07.2023
07.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytający z dnia 06.07.2023
Kandydaci podczas egzaminów i badań lekarskich będą zakwaterowani w akademikach, w których na co dzień mieszkają podchorążowie, wiec "rzeczy codziennego użytku" cokolwiek by to znaczyło, będą do dyspozycji. Należy zabrać własne przybory toaletowe i rzeczy osobiste na kilka dni. W dniu stawiennictwa odbędzie się rejestracja, sprawdzenie i przyjecie dokumentów, przydział do grupy egzaminacyjnej oraz zakwaterowanie. Drugiego dnia będą egzaminy - sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna. Komisja podejmie decyzje o wstępnym zakwalifikowaniu. W kolejnych dniach będą realizowane badania lekarskie. Czas ich trwania będzie zależał od komisji lekarskiej - całość może trwać do soboty. Przydatne informacje są również na naszej stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/wat/informacje-dla-kandydatow-na-studia-wojskowe/
nie wiem
Czy zakwaterowanie dla osób, które mają się stawić na postępowanie kwalifikacyjne będzie dostępne również gdy dana osoba przyjedzie dzień albo dwa dni przed terminem stawiennictwa?
06.07.2023
06.07.2023
Pytający
Co należy oraz co warto zabrać na postępowanie kwalifikacyjne, oprócz wymaganych dokumentów i stroju sportowego. Jeśli postępowania może potrwać nawet do 5 dni to czy należy zabrać rzeczy codziennego użytku?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla F35 z dnia 03.07.2023
Patrz poniżej odpowiedź dla Log z dnia 25.06.2023 Patrz poniżej odpowiedź dla T54: Wnioski składane są w wojskowych centrach rekrutacji. WAT nie posiada na obecną chwile wiedzy ile tych wniosków zostało złożonych Zwracam uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego" - w przypadku WAT jest to 10 lipca. Po tym terminie będziemy dokładnie wiedzieli ile osób się zarejestrowało do naszej uczelni.
04.07.2023
03.07.2023
F35
Ile osób zarejestrowało się na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 30.06.2023
Zgodnie z zarządzeniem nr 2/MON: "Na zasadach określonych w § 33 rozpatrywana jest również osoba zainteresowana, która nie została przyjęta do preferowanej uczelni wojskowej. Warunkiem zaproponowania przyjęcia na studia do kolejnej uczelni wojskowej jest miejsce na liście rezerwowej uczelni wojskowej pierwszego wyboru oraz uzyskanie, po przeliczeniu punktów rekrutacyjnych, odpowiednio wysokiej pozycji na liście rankingowej opracowanej przez komisję rekrutacyjną tej uczelni wojskowej." Czyli, jeżeli kandydat będzie uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym w innej uczelni musi zostać tam umieszczony na liście rezerwowej, aby mógł być wpisany na listę rezerwowa w WAT (§ 33 zarządzenia) i rozpatrywany w przypadku wolnych miejsc na kierunku. Należy w WAT jako uczelni drugiego wyboru, zgłosić chęć rozpatrzenia na wolne miejsca. Przedstawianie wyników egzaminów nie jest konieczne.
30.06.2023
30.06.2023
Kandydat
Co w sytuacji, gdy mam tego samego dnia stawiennictwo na egzaminy na dwóch uczelniach, w tym WAT jest uczelnia drugiego wyboru. Czy wyniki zostają pobierane przez rekrutacja komputerowo, czy muszę przyjechać w późniejszym terminie żeby je wykazać?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Log z dnia 25.06.2023
Patrz poniżej odpowiedź dla T54: Wnioski składane są w wojskowych centrach rekrutacji. WAT nie posiada na obecną chwile wiedzy ile tych wniosków zostało złożonych Zwracam uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego" - w przypadku WAT jest to 10 lipca. Po tym terminie będziemy dokładnie wiedzieli ile osób się zarejestrowało do naszej uczelni.
26.06.2023
25.06.2023
Log
Ile osób zarejestrowanych jest na logistyce
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla T54 z dnia 23.06.2023
Wnioski składane są w wojskowych centrach rekrutacji. WAT nie posiada na obecną chwile wiedzy ile tych wniosków zostało złożonych Zwracam uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego" - w przypadku WAT jest to 10 lipca. Po tym terminie będziemy dokładnie wiedzieli ile osób się zarejestrowało do naszej uczelni. Z tych co złożyli wnioski w WCR, obecnie ponad 1600 osób dokonało już zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK WAT - oczekujemy na kolejne zgłoszenia.
23.06.2023
23.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Marcin z dnia 23.06.2023
Na badania lekarskie należy zabrać posiadana dokumentację medyczną, w tym ewentualne wcześniejsze orzeczenia. Komisja lekarska zdecyduje o ich uznaniu i skieruje na ewentualne dodatkowe badania.
T54
Ile osób zarejestrowało się na studia wojskowe?
23.06.2023
23.06.2023
Marcin
Czy orzeczenie lekarskie do zawodowej służby wojskowej z poprzedniego roku może zostać uznane?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla +++ z dnia 22.06.2023
W tym roku rejestracja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w uczeni wojskowej rozpoczyna się złożeniem wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR). To WCR kieruje na badania psychologiczne i decyduje kogo skierować. Termin składania wniosków w dowolnym WCR minął 9 czerwca.
23.06.2023
23.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Sup z dnia 22.06.2023
Tego typu pytania proszę kierować bezpośrednio do lekarzy. Badania, czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej wykonuje Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska. W tym roku badania będą realizowane przez RWKL na terenie WAT i wydzielonych przychodni w Warszawie. WAT nie decyduje co w zakresie stanu zdrowia jest dozwolone, a co nie.
Sup
Dzień dobry, czy suplementacja kreatyny jest dozwolona przed badaniami lekarskimi.
22.06.2023
22.06.2023
+++
Jesli nie zaliczylem testu psychologicznego rok temu, to moge w tym roku rekrutowac?
Pytanie
Jak często mogę wracać do domu na studiach wojskowych co tydzień, dwa?
21.06.2023
21.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanir z dnia 20.06.2023
Rozporządzenie MON z 5 lipca 2022 roku określa: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w WCR obejmującym zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej, ..." Dla WAT jest to WCR Warszawa Śródmieście.
Pytanir
Dzień dobry. Czy istnieje jeszcze możliwość ubiegania się na studia wojskowe i jeśli tak to podanie można złożyć w dowolnie wybranym WCR czy trzeba w Warszawie?
20.06.2023
20.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 20.06.2023
Zgodnie z informacja z WKW - wystarczą przedmioty wojskowe.
Student
Czy żeby otrzymać stopień kaprala po 1 roku czyli po dzsw trzeba mieć zdane wszystkie przedmioty politechniczne ? Czy wystarczą tylko przedmioty wojskowe oraz pozytywnie zaliczyć egzamin podoficerski
20.06.2023
20.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytający z dnia 19.06.2023
Wnioski składane są w wojskowych centrach rekrutacji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z WCR-ów na dzień 10.06, WAT jako uczelnie pierwszego wyboru wskazało ponad 1200 kandydatów. Zwracam uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego" - w przypadku WAT jest to 10 lipca.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla qaz z dnia 19.06.2023
Zgodnie z zarządzeniem nr 2/MON: "§ 25. W ramach postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, na wniosek osoby zainteresowanej, komisja rekrutacyjna zobowiązana jest do zaliczenia uzyskanych przez nią wyników w innej uczelni wojskowej na podstawie otrzymanych zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego, ... , z rozmowy kwalifikacyjnej, ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz testu znajomości języka angielskiego." Czyli w jednej uczelni można przedstawić wyniki uzyskane w innej. Musi to nastąpić najpóźniej w wyznaczonym dniu egzaminów.
20.06.2023
19.06.2023
Pytający
Jaka liczba osób złożyła wniosek na studia wojskowe?
qaz
Czy jeżeli złożyłem papiery na 2 różne uczelnie wojskowe to muszę się stawić na obu testach?
19.06.2023
12.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żeton z dnia 12.06.2023
Jeżeli Żandarmeria Wojskowa zgłosi potrzebę zatrudnienia oficera po określonym kierunku, to absolwent może być skierowany do pełnienia dalszej zawodowej służby wojskowej w żandarmerii.
Żeton
Czy po studiach wojskowych kierunek elektronika i telekomunikacja mogę iść do Żandarmerii?
12.06.2023
05.06.2023
Noob
Czy można zostać zakwalifikowanym na 3 semestr studiów wojskowych posiadając zaległości w nauce?
Kamil Matysek
Jak wygląda przydział do jednostek wojskowych po skończeniu studiów wojskowych? Wiem że priorytet mają osoby z najlepszymi ocenami a jeśli ktoś ma rodzinę (żonę/dzieci) w konkretnym mieście to jest to brane pod uwagę czy nie?
03.06.2023
27.05.2023
Rekrutacja WAT
Rozumiem, że chodzi o pięcioletnie studia dla kandydatów na oficerów - tak, osoby mające złożona przysięgę wojskową i po odbyciu służby wojskowej mogą kandydować na ten rodzaj studiów. Aby kandydować do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w uczelni wojskowej, należy do 9 czerwca zarejestrować się w Portalu Rekrutacyjnym WP i wydrukowany z tego portalu wniosek złożyć w WCR. Wtedy WCR skieruje na badania psychologiczne w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia ZAWODOWEJ służby wojskowej. Osoby, które takie orzeczenie otrzymają, będą musiały dokończyć rejestrację w IRK WAT. Następnie w lipcu w WAT będzie sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna, podczas której za odbycie służby wojskowej są przyznawane dodatkowe punkty.
Strzelec
Witam czy na WAT można normalnie się zapisać na 5 letnie studia jeżeli mam złożoną przysięgę i odbyty rok szkolenia specjalistycznego w innej jednostce ?
27.05.2023
25.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydant z dnia 25.05.2023
Określenie "w papierach wcr mialem zaznaczone, ze chce podjac studia wojskowe" jest mało precyzyjne. Aby kandydować do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w uczelni wojskowej, należy do 9 czerwca zarejestrować się w Portalu Rekrutacyjnym WP i wydrukowany z tego portalu wniosek złożyć w WCR. Wtedy dopiero WCR skieruje na badania psychologiczne w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia ZAWODOWEJ służby wojskowej. Powinno to nastąpić niezwłocznie, nawet tego samego dnia.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fifi z dnia 24.05.2023
Zachęcam do przeglądania naszych stron internetowych, gdzie staramy się zamieścić jak najwięcej przydatnych informacji. Minimalne wartości punktów z jakimi byli przyjmowani kandydaci na poszczególne kierunki wszystkich rodzajów i form studiów po maturze z ostatnich trzech lat publikujemy np. tutaj https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-wojskowe-najczesciej-zadawane-pytania/ "Ile punktów rankingowych należy uzyskać, żeby dostać się na studia w WAT? WAT nie określa progów punktowych – kwalifikujemy na kierunek najlepszych, do wypełnienia limitu miejsc na tym kierunku. Minimalna wartość punktów rankingowych z jaką zostali zakwalifikowani kandydaci, zależy od kierunku, limitu miejsc, liczby kandydatów, ich wyników maturalnych, itp. Zobacz też ile punktów rankingowych potrzebowali kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia w latach ubiegłych, na studia wojskowe i cywilne" [tutaj jest link do tabeli]
25.05.2023
25.05.2023
Kandydant
Czy jesli w papierach wcr mialem zaznaczone, ze chce podjac studia wojskowe. A badania psycholgiczne zostaly wyznaczone mi 12 czerwca. To w takim przypadku bede mogl zlozyc rejestracje w oozniejszym terminie niz 9 czerwca?
Fifi
Dzień dobry, chciałbym spytać jaki był "próg punktacji" ogólnej, mautra wraz ze sprawnościówką i rozmową kwalifikacyjną na kierunek kryptografia i cyberbezpieczeństwo? Wiem że punktacja jest zależna od trudności matury, chciałbym spytać orientacyjnie
24.05.2023
23.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bart z dnia 23.05.2023
Wysokość uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi pełniącemu służbę wojskową na czas kształcenia na studiach w uczelni wojskowej jest określona w załączniku do rozporządzenia MON z dnia 22 kwietnia 2022r. Dla przykładu szeregowy podchorąży na pierwszym roku otrzymuje 100% uposażenia szeregowego zawodowego, na drugim roku 102%, na trzecim 104%, na czwartym 106%, na piątym 108%. A już kaprala podchorążego odpowiednio 100%, 108%, 110%, 112%, 114%.
Bart
O ile rośnie miesieczne uposażenie w kolejnych latach nauki?
23.05.2023
23.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojsko z dnia 23.05.2023
Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "§ 4. 1. Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej," Postępowanie rekrutacyjne w WAT rozpocznie się 10 lipca, więc termin rejestracji, tj złożenia wniosku o powołanie do DZSW w uczelni wojskowej mija 9 czerwca. W dalszej części rozporządzenia jest: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w WCR obejmującym zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej," Czyli w WYJĄTKOWYCH sytuacjach wniosek o powołanie do DZSW może być złożony w WCR Warszawa Śródmieście w terminie późniejszym - do 10 lipca.
Wojsko
Dzień dobry. Czy termin rekrutacji do 9 czerwca to ostateczny termin na studia wojskowe, czy tak jak w tamtym roku możliwe że zostanie przedłużony?
23.05.2023
22.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 20.05.2023
Jeżeli będą wolne miejsca na kierunkach i nie będzie osób spełniających warunki do przyjęcia, które zaproponowały sobie ten kierunek, to komisja zaproponuje przyjecie osobom z list rezerwowych innych kierunków. Kierunki, na których kandydat chciałby być rozpatrywany można wskazać podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów WAT
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 19.05.2023
Na studiach wojskowych student-podchorąży ma opłacane z budżetu państwa zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz otrzymuje co miesiąc uposażenie finansowe w wysokości od 4960 zł. Za osiągnięcia w nauce, sporcie i w służbie, otrzymuje nagrody przewidziane w przepisach wojskowych, w tym również nagrody pieniężne.
22.05.2023
20.05.2023
Kandydat
Czy jeżeli nie dostanę się na kierunek na który aplikowałem to jest szansa abym dostał propozycje dostania się na inny kierunek? Chodzi o studia wojskowe.
Abc
Czy na studiach wojskowych można mieć stypendium naukowe?
19.05.2023
16.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student 1 z dnia 16.05.2023
Opuszczenie rejonu zakwaterowania przez podchorążego, niezależnie od roku studiów, następuje za zgodą przełożonych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Witam z dnia 16.05.2023
Kod do zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w WAT otrzyma osoba, która zarejestruje się w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego i złoży w wojskowym centrum rekrutacji (WCR, dawniej WKU) wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Następnie odbędzie badania psychologiczne po których otrzyma orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej i ten fakt zostanie przez WCR odnotowany w portalu rekrutacyjnym WP.. Te czynności powinny być zakończone na 1 miesiąc przed postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. do 9 czerwca. Jak długo trwa złożenie wniosku oraz badania psychologiczne, zależy od sytuacji w konkretnym WCR. Warto więc procedurę rozpocząć wcześniej i nie czekać na ostatnią chwilę. Pozdrawiam
16.05.2023
16.05.2023
Student 1
Witam, czy zostana zniesione przepustki stale od 2 roku studiow wojskowych, skoro sa juz zolnierzami zawodowymi?
Witam
Dzień dobry. Ile trwa proces rekrutacyjny. Wiem że trwa do 9 czerwca, ale ile czasu zajmuje złożenie dokumentów w wku i reszta rzeczy aby móc założyc konto w irk?
16.05.2023
08.05.2023
Szeregowy
Witam, czy osiągając wymagany próg ECTS, można przejść warunkowo na 3 semestr czy mając coś niezaliczone jest to niemożliwe. Oraz co dzieje się gdy ktoś nie podjedzie do egzaminu na kaprala z powodu zaległości, podchodzi do niego w imnym terminie gdy zaliczy zaleglosci czy zostaje skreslony z listy studentów?Pozdrawiam
Student123
Czy do egzaminu na podoficera może przystąpić każdy szeregowy przed zakończeniem DZSW czy są jakieś wymagania?
08.05.2023
08.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 08.05.2023
Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "Przed zakończeniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kandydat [...] przystępuje do egzaminu na podoficera z wyjątkiem osoby, która rozpoczyna dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w stopniu wyższym niż starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista)"
Student
Kiedy jest egzamin na kaprala?
08.05.2023
08.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla danthe z dnia 07.05.2023
Studia niestacjonarne w WAT odbywają się w systemie zjazdów w piątek po południu, sobota i niedziela. Średnio 2 zjazdy w miesiącu, w sumie 10 zjazdów w semestrze. Na piątek planowane są raczej wykłady, a zajęcia obowiązkowe (ćwiczenia, laboratoria) planowane są w weekend.
danthe
Jak wyglądają pod względem organizacyjnym studia niestacjonarne na takie kierunki jak np Informatyka i w jakich godzinach, dniach odbywają się zajęcia?
07.05.2023
04.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla abc z dnia 03.05.2023
Żołnierze pełniący służbę wojskową w uczelni podczas studiów mają zapewnioną opiekę medyczną, w tym wszystkie przewidziane w przepisach szczepienia.
abc
Czy studenci z kierunku wojskowego są szczepieni przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
03.05.2023
28.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla STUDENT z dnia 27.04.2023
Jeżeli wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej nie zostanie złożony w terminie lub nastąpi odmowa powołania do zawodowej służby wojskowej kandydat kończy pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej po 12 miesiącach i jest przenoszony do rezerwy. Z uwagi na różnice programowe między jednolitymi studiami magisterskimi na studiach wojskowych, a studiami cywilnymi I stopnia, nie można kontynuować nauki od 3 semestru na studiach cywilnych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kandydat z dnia 27.04.2023
Opłata rekrutacyjna musi być wniesiona do zakończenia procesu rejestracji. Na studia dla kandydatów na oficerów, termin ten w 2023 roku upływa 9 czerwca.
28.04.2023
27.04.2023
STUDENT
Czyli bez złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej kończy się naukę w uczelni po 12 miesiącach?
kandydat
Do kiedy trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną na studia wojskowe?
27.04.2023
26.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kpr rez z dnia 26.04.2023
Kandydatów na oficera, którzy złożyli wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej i spełnili warunki do ich powołania oraz nie zdawali egzaminu na podoficera (bo posiadają stopień wojskowy wyższy niż starszy szeregowy specjalista), powołuje się do zawodowej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w uczelni wojskowej w posiadanym stopniu wojskowym. Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "Warunkiem mianowania na wyższy stopień wojskowy są: pozytywne zaliczenie egzaminów objętych regulaminem nauki, uzyskanie pozytywnej opinii służbowej oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karno-skarbowe, w tym warunkowego umorzenia postępowania na okres próby, albo ukarania dyscyplinarnego, a także brak prowadzonego postępowania karnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego."
kpr rez
Czołem. Znalazłem informację odnośnie awansów w Akademii i po pierwszym roku po pozytywnym zdaniu egzaminu na podoficera zostaje się kapralem. Moje pytanie jest związane z tym, że ja już posiadam stopień kaprala, w związku z tym nie będę zdawać tego egzaminu. Czy w mojej sytuacji możliwe będzie otrzymanie awansu na starszego kaprala już po pierwszym roku (po DZSW), czy taki awans będzie możliwy ze wszystkimi dopiero po drugim roku studiów?
26.04.2023
25.04.2023
Rekrutacja WAT
Powołanie do zawodowej służby wojskowej pełnionej w czasie kształcenia w uczelni wojskowej, następuje na wniosek żołnierza pełniącego dobrowolna zasadniczą służbę wojskowa w uczelni wojskowej. Wniosek może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu pełnienia DZSW. Rektor-komendant do wniosku dołącza m.in. informację o spełnieniu wymogów określonych w regulaminie studiów - czyli muszą być zaliczone bez zaległości wszystkie rygory wymagane po drugim semestrze studiów. DZSW trwa do 12 miesięcy, jeżeli więc rozpocznie się 1 września, to do 31 sierpnia roku następnego musi nastąpić powołanie do zawodowej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy pasywnej albo aktywnej.
STUDENT
Kiedy jest dzień powołania do zawodowej służby wojskowej?
24.04.2023
24.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student watu z dnia 22.04.2023
Jedynym kryterium kwalifikacji na studia cywilne, są wyniki wpisane na świadectwie dojrzałości - nie mają znaczenia osiągnięcia kandydata w trakcie studiów. Na studia wojskowe do wyników za świadectwo dojrzałości dodaje się również wyniki sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej. Za dodatkową wiedzę zdobytą podczas studiów, komisja może przyznać punkty - do 2 pkt. - podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ttt z dnia 22.04.2023
Na badania w RWKL, które będą realizowane w WAT dla osób wstępnie zakwalifikowanych po egzaminach, można zabrać posiadaną dokumentację medyczną, w tym wcześniej wydane orzeczenia. Komisja zdecyduje, na jakie badania należy kandydata skierować.
24.04.2023
24.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student123 z dnia 20.04.2023
Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa do dnia powołania kandydata do zawodowej służby wojskowej lub przeniesienia do aktywnej rezerwy, terytorialnej służby wojskowej albo pasywnej rezerwy na zasadach określonych w art. 146 ustawy." Po odbyciu DZSW nie zwraca się kosztów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 20.04.2023
Awans w uczelni przewidziany jest dla żołnierzy, którzy bez zaległości realizują zadania, po roku służby. W uczelni może być nadany stopień starszego szeregowego specjalisty. Po zakończeniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zdaniu egzaminu na podoficera, żołnierz może być powołany do korpusu podoficerów i mianowany na stopień kaprala.
24.04.2023
22.04.2023
Ttt
Czy jeśli posiadam orzeczenie RWKL z pazdziernika 2022 to będę musiał jeszcze raz przechodzić badania przy rekrutacji na uczelnię?
Student watu
czy jeżeli aktualnie jestem studentem watu dajmy na to wydziału wml, to czy jeżeli złoże papiery na wydział cybernetyki to będzie łatwiej się dostać z faktu bycia tym studentem (zaliczyłem pierwszy semestr)? są jakieś dodatkowe punkty za to ?
22.04.2023
20.04.2023
Student123
Kiedy konkretnie kończy się DZSW? Czy jest data do której trzeba złożyć wniosek o zwolnienie z DZSW aby nie zwracać kosztów, czy nie podpisanie umowy na żołnierza zawodowego jest równoznaczne z zakończeniem DZSW? Jak to wygląda, jest wybór albo podpisanie umowy albo zakończenie DZSW?
Kandydat
Czy awans na uczelni jest co rok czy co pół roku? Czy nadawany jest stopień starszy szeregowy specjalista, czy może na uczelni jest pomijany?
20.04.2023
19.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kali z dnia 19.04.2023
Sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz badania lekarskie przez RWKL, będą realizowane w terminach: 10-15 lipca oraz 17-21 lipca 2023r. Kandydaci będą mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienia na terenie WAT. Dzień stawiennictwa i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla wskazanego przez kandydata kierunku, będzie ustalony po zakończeniu rejestracji, tj. po 9 czerwca, uwzględniając liczbę osób zarejestrowanych na poszczególne kierunki. O wyznaczonym terminie, osoby zainteresowane zostaną powiadomione elektronicznie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.
kali
dzień dobry, kiedy będą znane terminy rozmów i dalszej rekrutacji po rejestracji w irk
19.04.2023
11.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ygg z dnia 10.04.2023
Można rozpocząć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej w trakcie studiów, posiadając stopień kaprala. Służba rozpocznie się razem ze wszystkimi od podstawowego szkolenia wojskowego - nie będzie ponownie składana przysięga wojskowa.
Ygg
Czy mając stopień kaprala rezerwy mogę zostać przyjęty na studia wojskowe?
10.04.2023
05.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 05.04.2023
Jeżeli w roku ubiegłym wystąpiły przeciwwskazania psychologiczne do pełnienia zawodowej służby wojskowej, to fakt czy takie przeciwwskazania nadal występują, może ocenić stosowna pracownia psychologiczna, do której może skierować Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR) po zarejestrowaniu się osoby w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego i złożeniu w WCR wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej.
Kandydat
Czy niezdane testy psychologiczne w ubiegłym roku dyskwalifikują kandydaturę na studia wojskowe w tym roku?
05.04.2023
05.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 04.04.2023
Ustawa o obronie Ojczyzny określa, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa przez okres pierwszego roku kształcenia określonego programem studiów uczelni. W związku z tym, do zawodowej służby wojskowej może być powołana osoba po zakończeniu DZSW, tj. po pierwszym roku studiów.
Student
Czy mozna byc szybciej powolanym do zawodowej sluzby wojskowej odbywajac DZSW na 1 roku studiow wojskowych, jesli bylem wcześniej żołnierzem zawodowym.?
04.04.2023
04.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla arti z dnia 03.04.2023
Informacja na ten temat jest w Dzienniku Ustaw 2022 poz. 2570 gdzie zostało ogłoszone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2023/2024. Jak również takie limity można znaleźć na naszych stronach internetowych. Na logistykę ekonomiczna jest 12 miejsc, a na logistykę 122.
arti
Dzień dobry Proszę o wskazanie liczby miejsc na logistykę ekonomiczną oraz logistykę w roku akademickim 2023/24. Chodzi o studia wojskowe.
03.04.2023
03.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 01.04.2023
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa (DZSW) realizowana jest w czasie pierwszego roku studiów, nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym okresie, tj. od trzeciego semestru, kandydat na swój wniosek skierowany do Departamentu Kadr MON, powoływany jest do zawodowej służby wojskowej. Do wniosku uczelnia dołącza m.in. opinię służbową i informację o spełnieniu wymogów określonych w regulaminie studiów. Kandydat, który rozpoczął DZSW w stopniu nie wyższym niż starszy szeregowy, po zakończeniu DZSW przystępuje do egzaminu na podoficera. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z tego egzaminu lub nie przystąpienia do niego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, jeden raz może być wyznaczony inny termin.
Student
Na koniec drugiego semestru odbywa sie egzamin na podoficera, czy trzeba go zdac zeby isc na 3 semestr?
01.04.2023
30.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Marcin z dnia 29.03.2023
Jeżeli kandydat na żołnierza zawodowego zrezygnuje z pełnienia służby wojskowej po pierwszym roku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, to nie zwraca żadnych kosztów. Przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej podpisywana jest umowa, w której określone są zasady zwrotu kosztów poniesionych przez MON na utrzymanie i naukę. Koszty obejmują okres od rozpoczęcia nauki, tj. od stawienia się na pierwszy rok do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do zakończenia pełnienia służby. Otrzymanego uposażenia nie trzeba zwracać. Przepisy przewidują możliwość odstąpienia od obowiązku zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę oraz zawieszenia w określonych sytuacjach tego obowiązku.
Marcin
Witam. Czy koszty zwrotu pieniędzy w razie rezygnacji ze studiów wojskowych na waszej uczelni dotyczą tylko zakwaterowania, wyżywienia itd, czy w te koszty wlicza się także żołd wypłacany studentom? Pozdrawiam
29.03.2023
24.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zainteresowany z dnia 24.03.2023
Minimalne wartości puntów rankingowych z jakimi kandydaci byli zakwalifikowani w latach ubiegłych podane na stronach internetowych, obejmują wszystkie elementy składowe. Zwracam jednak uwagę, że co roku mogą one się znacznie różnić, gdy np. będzie więcej kandydatów lub kandydaci napiszą bardzo dobrze maturę, bo była łatwa.
Zainteresowany
Witam, czy w progach punktowych które utworzyły się w poprzednich latach na poszczególne kierunki są uwzględnione również wyniki z testów sprawnościowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej czy ta wartość to tylko i wyłącznie odpowiednio przeliczone wyniki matur?
24.03.2023
17.03.2023
Zaineresowany
Biorąc pod uwagę zapis &29 ust.9 Regulaminu Studiów na WAT proszę o informację, jakie warunki musi spełnić żołnierz zawodowy skreślony z listy studentów studiów wojskowych na 5 semestrze z powodu braków postępów w nauce aby mógł wznowić studia wojskowe na 3 semestrze studiów wojskowych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student 1 roku z dnia 12.03.2023
Reguluje to art. 95. ust 7. Ustawy o obronie Ojczyzny: "Żołnierz po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, w przypadku dalszego kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum lub ośrodku szkolenia, nabywa uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem uprawnień wskazanych w art. 105, art. 189, art. 236, art. 276 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 2–4, art. 277 pkt 3 i 4, art. 281, art. 284, art. 286, art. 289, art. 293, art. 298 i art. 336"
13.03.2023
13.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Interesant z dnia 10.03.2023
Limit miejsc na studia dla kandydatów na oficerów określa MON, kierując się zapotrzebowaniem jednostek na specjalistów z określonej dziedziny w okresie, gdy studia będą się kończyły, tj. po 10 semestrach. W czasie ostatniego semestru podchorążowie odbywają rozmowy kadrowe z przedstawicielami MON, który przedstawiają im miejsca ewentualnej dalszej służby. Kolejność odbywania rozmów zależy od lokaty, tj. pozycji na liście w zależności od osiągniętych wyników podczas studiów. Jednostkę student może wybrać spośród przedstawionych przez MON. Nikt nie jest karany finansowo jeżeli nie zdecyduje się na pełnienie dalszej zawodowej służby wojskowej. W takim przypadku będzie należało zwrócić koszty poniesione przez MON na kształcenie - darmowe zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie. Warunki ewentualnego zwrotu kosztów będą zawarte w stosownej umowie przedstawionej przed rozpoczęciem studiów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 10.03.2023
Podczas rekrutacji na studia, w tym na studia dla kandydatów na oficerów, nie ma znaczenia fakt bycia studentem. Nie można odbywać dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej i jednocześnie studiować w innej uczelni.
13.03.2023
12.03.2023
Student 1 roku
Bedac na drugim roku studiow wojskowych zostaje sie żołnierzem zawodowym, czy w takim przypadku dostaje sie wszystkie dodatki jakie przysluguja żołnierzowi zawodowemu? 13stka, mundurowka, mieszkaniowka?
Interesant
Witam, jak wyglada sprawa przydzialow po studiach? Dostajemy przydzial i musimy sluzyc przez 10 lat w przydzielonej jednostce czy jest jakis wybor? Co się stanie gdy nie bedziemy chcieli sluzyc w przydzielonej jednostce? Bedziemy ukarani finansowo czy dostaniemy inny przydzial? Czy mozna zrezygnować z przydzialu i samemu zglosic sie do jakiejs jednostki wojskowej i tam sluzyc? Slyszalem również o odsluzeniu w WOT. Przepraszam za tyle pytan, po prostu jestem zainteresowany studiami wojskowymi, chciałbym dowiedzieć sie wiecej na ten temat.
10.03.2023
10.03.2023
Kandydat
Witam. Czy jeśli jestem obecnie studentem, a chciałbym się ubierać na studia wojskowe to czy mam taką możliwość, czy nie mogę być studentem. I jeśli jest taka możliwość to czy dopiero po informacji że dostałem się na studia wojskowe, to czy wtedy mogę zrezygnować ze swojej uczelni czy muszę już to zrobić wcześniej?
Student
Witam. Czy z posiadanymi zaległościami z 1 semestru, będzie można przystąpić do egzaminu podoficerskiego, który ma się podobno odbyć w przerwie między 2 a 3 semestrem?
08.03.2023
08.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla KSAWIER z dnia 07.03.2023
We wniosku o rezygnacje z pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, można wskazać ewentualne inne formy służby wojskowej jaka osoba jest zainteresowana. Odpowiednie instytucje podejmą stosowna decyzję. każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żołnierz z dnia 06.03.2023
Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Kadr Wojskowych: Po zakończeniu nauki absolwent jest zobowiązany odsłużyć okres dwa razy dłuższy niż trwałą nauka. Czas tzw. odsługi liczymy od zakończenia nauki i nie wliczamy poprzednich okresów służby. Mówi o tym §4 pkt 3 umowy, która jest załącznikiem do rozporządzenia MON w sprawie służby żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia
08.03.2023
07.03.2023
KSAWIER
Witam! Chcę się zapytać, czy z akademii można wystąpić o zmianę uczelni na jednostkę wojskową, będąc na pierwszym roku, by móc kontynuować służbę?
Żołnierz
Witam, po skończeniu studiow wojskowych trzeba sluzyc przez 10 lat zeby nie zwracac kosztow nauki. Jesli mam juz 4 lata sluzby zawodowej to czy po 5 latach studiów na uczelni wojskowej będę musiał również sluzyc przez 10 lat czy ten okres będzie krótszy przez to że już służyłem przed akademia wojskowa?
06.03.2023
06.03.2023
Student
Witam. Czy z posiadanymi zaległościami z 1 semestru, będzie można przystąpić do egzaminu podoficerskiego, który ma się podobno odbyć w przerwie między 2 a 3 semestrem? Pozdrawiam i dziękuję ;)
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mario z dnia 05.03.2023
W bieżącym roku rekrutacja na studia dla kandydatów na oficerów zaczyna się od rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego (PRWP) oraz złożenia wydrukowanego z tego portalu wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej do dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawniej WKU). Do WAT można wskazać tylko jeden kierunek. Od wskazanego kierunku uzależniony jest termin egzaminów w WAT. Osoby sprawdzone przez WCR i wskazane w PRWP do dalszego procedowania, otrzymają z WAT wiadomość o konieczności uzupełnienia konta w Internetowej Rejestracji kandydatów i dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego na wskazany w PRWP kierunek - tylko jeden. Osoba, która uzyskała pozytywne orzeczenie lekarskie, a nie została przyjęta na kierunek z powodu zbyt małej liczby punktów rankingowych, będzie mogła być rozpatrywana na jednym z pozostałych 12 kierunków. Na studia cywilne można wskazać trzy kierunki na studia stacjonarne i trzy kierunki na studia niestacjonarne.
06.03.2023
05.03.2023
Mario
Czołem. Czy w trakcie uzupełniania zgłoszenia w IRK , w tym roku możemy wybrać jedynie 1 kierunek studiów czy więcej jak w latach ubiegłych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla L.M. z dnia 02.03.2023
Przepisy nie określają liczby przenoszenia się studenta między uczelniami. Proszę jednak pamiętać, że każdorazowo na wniosku o przeniesienie opinię zamieszcza uczelnia, z której student chce się przenieść. Informacja o kolejnych przeniesieniach, może wpłynąć na podjęcie decyzji przez uczelnię, do której student chce się przenieść.
03.03.2023
02.03.2023
L.M.
Czy jest ogólne określenie ile razy można zmienić uczelnię? Na pewno na pierwszym roku trzeba dokonać zmiany. Ale co, jeśli już zmieniło się uczelnię wojskową na inną? Czy można powtórnie dokonać zmiany? Oczywiście nie na tą samą.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla L.M. z dnia 01.03.2023
W sprawie przenoszenia między uczelniami wojskowymi, należy wystąpić drogą służbową z wnioskiem - przełożeni podpowiedzą, do kogo wniosek ma być skierowany - o przeniesienie. Wniosek, zaopiniowany przez rektora-komendanta dotychczasowej uczelni, trafi do rektora-komendanta uczelni, do której żołnierz chce się przenieść. Rektor-komendant tej uczelni również wyrazi swoją opinię, a stosowny przełożony podejmie decyzję o przeniesieniu.
02.03.2023
01.03.2023
L.M.
Czy będąc na innej uczelni wojskowej można zmienić uczelnię na inną uczelnię wojskową, jeśli wcześniej dokonało się zmiany w takiej kwestii?
Bogdan
Bogdan Ile trzeba zwrócić pieniędzy za skreślenie z listy studentów po 2 roku studiów wojskowych na WAT w 2023 r. Czy student skreślony z listy studentów który nadal pełni służbę wojskową może ubiegać w procesie rekrutacji na pierwszy rok studiów wojskowych nie płacąc za wcześniejsze skreślenie z listy studentów.
01.03.2023
28.02.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dawid z dnia 28.02.2023
Wszyscy powołani do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, maja obowiązek stawić się do pełnienia tej służby w dniu, w którym rozpoczyna się podstawowe szkolenie wojskowe. Osoby, które mają złożoną przysięgę wojskową, nie będą jej składali ponownie.
Dawid
Byłem rok na tej uczelni ale zrezygnowałem, unitarkę i tego typu rzeczy jak przysięgę mam. Czy jeżeli pójdę od nowego roku będę musiał powtarzać unitarkę czy jest jakaś szansa na udogodnienia typu przyjechać później albo być zwolnionym z zajęć?
28.02.2023
28.02.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Karol z dnia 27.02.2023
Obowiązujące przepisy nakazują żołnierzom pełniącym dobrowolna zasadniczą służbę wojskowa w uczelni wojskowej (pierwszy rok) i żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej (od drugiego roku) zakwaterowanie na terenie uczelni.
Karol
Witam, czy będąc na studiach wojskowych istnieje mozliwosc mieszkania poza akademia? Mam swoja rodzine, Zone oraz corke. Czy mógłbym wnioskowac o jakies udogodnienia lub mieszkac u siebie w domu? Zanim poszedlem na akademie to wcześniej sluzylem w jednostce zmechanizowanej przez 4 lata.
27.02.2023
07.02.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Al z dnia 05.02.2023
Informacja jaką Sekcja ds. Rekrutacji otrzymała z pionu organizującego kurs oficerski: "Zgodnie z decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r., nabór na kurs oficerski do uczelni wojskowych przeprowadza się spośród osób, o których mowa w § 3 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448), zwanego dalej „rozporządzeniem”, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym: 1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na kurs oficerski w 2023 r. oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Wojskowej Akademii Technicznej: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/kurs-oficerski/"
Al
Witam. Mam ukończone Studia cywilne magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe ze specjalizacją Obrona Narodowa. Nigdy nie byłam w wojsku. Złożyłam wniosek w WCR na miesięczna dobrowolna służbę zasadniczą. Jak wygląda proces rekrutacji na kurs oficerski po odbyciu tej służby? Czy mam przejść do rezerwy pasywnej i wtedy złożyć wniosek na 12 miesięczne szkolenie? W WCR ciężko się czegokolwiek dowiedzieć.
05.02.2023
03.02.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tomek z dnia 03.02.2023
Już kilkakrotnie pisałem na tym forum, aby w indywidualnych sprawach związanych ze studiowaniem oraz pełnieniem służby wojskowej zwrócić się do przełożonych. Trudno osobie, która nie zna szczegółów sprawy udzielić na ogólnym forum zadowalającej, pełnej odpowiedzi. Co do odwołania się od rozkazu, to regulamin określa w jakiej sytuacji można rozkazu nie wykonać i jak w takich okolicznościach postępować.
Tomek
Czy jeśli podpisało się oświadczenie, że chce się zmienić uczelnię wojskową na inną uczelnię wojskową, jednak w przypadku pozytywnego zaliczenia semestru będąc na pierwszym roku i chcę się zrezygnować z przenosin i pozostania na tej uczelni, istnieje taka możliwość, aby unieważnić wniosek? (Rozkazu jak na razie brak). Czy istnieje możliwość odwołania się od rozkazu z pozytywnym skutkiem?
03.02.2023
03.02.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 02.02.2023
O możliwości ponownego powołanie do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, zdecyduje szef Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawniej WKU), gdzie należy rozpocząć rejestrację, składają odpowiedni wniosek.
.
Czy mozna rekrutować sie na studia wojskowe drugi raz, jeśli zrezygnowało się z nich na 1 roku?
02.02.2023
30.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojciech z dnia 26.01.2023
Przepisy określają, że aby żołnierz nie zwracał kosztów poniesionych przez MON na jego kształcenie w uczelni wojskowej, po ukończeniu studiów musi pełnić dalej służbę wojskową przez dwa okresy studiów, tj. w przypadku pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich, jeszcze przez 10 lat po ukończeniu studiów. Koszty naliczane są proporcjonalnie do okresu służby.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojciech z dnia 26.01.2023
Po skończeniu pięcioletnich studiów wojskowych, należy odsłużyć jeszcze w jednostce wojskowej minimum 10 lat.
27.01.2023
26.01.2023
Wojciech
Ile minimum lat żołnierz musi służyć w SZ RP po ukończeniu studiów, aby nie płacić za nie, jeśliby chciał od razu zrezygnować ze służby po studiach?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla M z dnia 23.01.2023
Na stronie internetowej WAT w zakładce KSZTAŁCENIE i dalej Kursy wojskowe/Kursy oficerskie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/kurs-oficerski/ są informacje na ten temat. Podane są tam również osoby i numery telefonów, gdzie można zasięgnąć dodatkowych informacji.
23.01.2023
23.01.2023
M
Jak dostać się na szkolenie oficeskie po studiach cywilnych2 stopnia i ile ono trwa
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 15.01.2023
Wg opinii Wydziału Kadr Wojskowych WAT: Wymiar i zasady udzielania urlopów dla studentów wojskowych określają programy kształcenia. Urlopy przysługują po zakończeniu każdego roku nauki, w okresie zimowym i wiosennym.
16.01.2023
16.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 15.01.2023
Wg opinii Wydziału Kadr Wojskowych WAT: Wszyscy studenci wojskowi podlegają obowiązkowi zakwaterowania na terenie Akademii. Na chwilę obecną nie ma możliwości zamieszkiwania poza WAT.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ANNA z dnia 14.01.2023
Jak pisałem wcześniej, w roku 2023 rekrutacja na studia dla kandydatów na oficerów będzie realizowana zgodnie z rozporządzeniem MON z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia. W myśl tego rozporządzenia, rejestrację osób zainteresowanych, będą prowadziły wojskowe centra rekrutacji (WCR d. WKU), a uczelnia otrzyma z WCR wykazy osób spełniających warunki do dalszej kwalifikacji. Złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, mogą osoby, które nie pełnią czynnej służby wojskowej. Proponuję zwrócić się do WCR o wyjaśnienia. Wg opinii Wydziału Kadr Wojskowych WAT, można w WCR składać wniosek o powołanie do DZSW.
16.01.2023
15.01.2023
Kandydat
Czy w zwiazku ze zmiana ustawy i racji tego, ze na 1 roku pelni sie DZSW a od 2 roku zostaje sie zolnierzem zawodowym to przysluguje inny okres urlopow niz bylo to dotychczas?
Kandydat
1.Czy to prawda ze na uczelniach wojskowych maja zmienic godziny sluzbowe i zamiast od 5:30 do 17:00 ma byc od 7:00 do 16:00? 2. Czy ma sie tez zmienic kwestia zakwaterowania studendow wojskowych (od 2 roku żołnierzy zawodowych) i nie bedzie trzeba mieszkac w akademii? Wlasnie ze wzgledu na to ze sa juz zolnierzami zawodowymi.
15.01.2023
14.01.2023
ANNA
Witam! Mam 20 lat. Złożyłam już przysięgę wojskową oraz odbyłam szkolenie specjalistyczne z DZSW, jednak bez przystąpienia na żołnierza zawodowego. Z LA posiadam stopień kaprala. Czy w tym wypadku mam prawo rekrutować na uczelnię?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 12.01.2023
Żołnierz przed złożeniem przysięgi nie może samodzielnie opuszczać jednostki. W ważnych sprawach, w tym ślub najbliższego członka rodziny, może być udzielona przepustka - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku pozytywnej decyzji na opuszczenie jednostki, może zostać przydzielona osoba towarzysząca.
13.01.2023
12.01.2023
Xyz
Czy podczas " unitarki" jest możliwość przepustki na uroczystość rodzinną np. Wesele? Jeżeli tak to na jakich warunkach
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla HELENA z dnia 11.01.2023
W roku 2023 rekrutacja na studia dla kandydatów na oficerów będzie realizowana zgodnie z rozporządzeniem MON z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia. W myśl tego rozporządzenia, rejestrację osób zainteresowanych, będą prowadziły wojskowe centra rekrutacji (WCR d. WKU), a uczelnia otrzyma z WCR wykazy osób spełniających warunki do dalszej kwalifikacji. Złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, mogą osoby, które nie pełnią czynnej służby wojskowej. Proponuję zwrócić się do WCR o wyjaśnienia.
11.01.2023
11.01.2023
HELENA
Dzień dobry. Mam 21 lat i chciałabym zarekrutować ponownie na studia wojskowe w roku 2023/2024. Na studia wojskowe zarekrutowałam w roku 2022/2023. Dzwoniłam na rekrutację WAT i powiedziano mi, że nie będę mogła ponownie zarekrutować na studia wojskowe, choć w ustawie z próbuję doszukać się takich informacji.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 10.01.2023
W br. rejestracja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej będzie się rozpoczynała od złożenia odpowiedniego wniosku w wojskowym centrum rekrutacji (WCR, d. WKU). Szef WCR zdecyduje, czy skierować kandydata na ponowne badania psychologiczne.
10.01.2023
10.01.2023
Kandydat
Czy jeżeli ktoś uzyskał negatywne orzeczenie psychologiczne w ubiegłym roku, to w tym roku może ponownie podchodzić do badań?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 777 z dnia 07.01.2023
W latach ubiegłych, wolne miejsca były uzupełniane osobami, które spełniły warunki do przyjęcia, również po rozpoczęciu szkolenia podstawowego.
09.01.2023
09.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tadeusz z dnia 06.01.2023
Na stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-pierwszego-stopnia/ do pobrania jest tabelka przedstawiająca minimalne wartości punktów rankingowych kandydatów zakwalifikowanych na studia I stopnia w latach 2020–2022 zarówno wojskowe jak i cywilne. Nie będziemy podawali tych wartości w odpowiedziach na forum.
777
Witam czy w ubiegłym roku były przyjmowane osoby podczas trwania unitarki?
07.01.2023
06.01.2023
Tadeusz
Witam z jakim ostatnim wynikiem została przyjadą osoba na kierunek elektronika i telekomunikację.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 01.01.2023
Rozumiem, że pytanie dotyczy pełnienia służby wojskowej w uczelni wojskowej. Przepustka jednorazowa wydawana jest żołnierzowi na załatwienie pilnych spraw osobistych pod warunkiem, że nie koliduje to z realizacją obowiązków służbowych. Decyzję, po analizie sytuacji żołnierza, podejmuje przełożony, który jest uprawniony do wydania przepustki jednorazowej.
02.01.2023
01.01.2023
Rekrut
Witam, jak często studenci stacjonarni otrzymują przepustkę na wyjazd do domu?
Rafał
Dziękuję za odpowiedź. Czyli tak jak myślałem, ta słynna, bezbłędna ustawa o obronie, jednak nie wszystko przewidziała.
23.12.2022
22.12.2022
G.R.
odpowiedź dla Rafał z dnia 15.12.2022
Z tytułu odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na 1 roku studiów wojskowych a następnie zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia na 2 - 5 roku studiów nie przysługują dodatkowe profity w związku z posiadaniem dzieci.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Witam z dnia 19.12.2022
Na piątym roku, odbywają się rozmowy kadrowe, na których podchorążym przedstawiana jest oferta miejsc do pełnienia dalszej służby zgodnie z zapotrzebowaniem Sił Zbrojnych na określonych specjalistów. Im wyższą lokatę ma podchorąży - ma lepsze wyniki w nauce - tym wcześniej wchodzi na taką rozmowę i ma do wyboru więcej miejsc. Ważny jest kierunek i specjalność jaka podchorąży studiuje - kierunek wybiera się podczas rekrutacji, specjalność w ramach tego kierunku, po pierwszym roku.
20.12.2022
19.12.2022
Witam
Witam. Mam pytanie odnośnie wyboru jednostki wojskowej na studiach oficerskich .Kiedy dokonuje się jej wyboru i czy to może być jednostka wot czy musi być typu zmechanizowana itp.?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla aga z dnia 15.12.2022
Zgodnie z informacjami z batalionu szkolnego: Nie ma określonej/stałej liczby służb. Tak, może być więcej niż 1-raz w miesiącu.
19.12.2022
15.12.2022
Rafał
Jeżeli posiadam dwójkę dzieci, to czy przysługują mi jakieś profity z tego tytułu. Chodzi mi np. o gratyfikacje, dodatki za rozłąkę itp. Będąc studentem wojskowym
aga
Witam, ile jest dni służby w miesiącu na pierwszym roku elektroniki i telekomunikacji, czy może by więcej niż1 dzień w miesiącu !
15.12.2022
12.12.2022
Logistyka
Witam. Ile osób(procent) po kierunku logistyka otrzymuje promocję oficerską np. w ubiegłym roku?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mgr inż z dnia 05.12.2022
Uposażenie żołnierza, kandydata na oficera, nie jest powiązane z posiadanym tytułem zawodowym lecz ze stopniem wojskowym i rokiem studiów.
05.12.2022
05.12.2022
Mgr inż
Czołem, czy jeśli ktoś posiada już tytuł zawodowy mgr inż., ale dostanie się na studia wojskowe, to będzie otrzymywać wynagrodzenie (żołd)? Czy zasady są w tym przypadku analogiczne jak przy stypendiach?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pp z dnia 04.12.2022
Rozumiem, że chodzi o zakwaterowanie żołnierza, studenta uczelni wojskowej. Przepisy nie przewidują zakwaterowania takiego żołnierza poza uczelnią, np we własnym mieszkaniu.
05.12.2022
04.12.2022
Pp
Jak wygląda kwestia zakwaterowania na uczelni czy można na którymś roku mieszkać we własnym nieszkaniu?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mm z dnia 29.11.2022
Proponuję, aby tego typu pytania podchorąży zadał bezpośrednio swoim przełożonym - uzyska odpowiedź natychmiast i nie będzie usiał czekać, aż pojawi się ona na ogólnym forum na portalu. Podchorążemu przysługuje płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze: trzydziestu dni kalendarzowych – po zakończeniu każdego roku studiów lub nauki, dziesięciu dni kalendarzowych – w okresie zimowym, pięciu dni kalendarzowych – w okresie wiosennym. Termin tych urlopów zależy od zadań, jakie podchorąży realizuje.
30.11.2022
29.11.2022
Mm
Ile dni wolnych dostaną podchorąży drugiego roku na Święta
Stoperan
Uczelnia super. Zajęcia bardzo ciekawe, wykładowcy motywują do nauki i rozwoju osobistego. Szkoda tylko, że w Karaluchu podtruwają studentów co tydzień. Może warto w końcu sprawdzić, czy nie ma tam prokremlowskich kucharzy, którzy skutecznie sabotują naukę przyszłych oficerów.
23.11.2022
14.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla XYZ z dnia 12.11.2022
Orzeczenia lekarskie ważne są w postępowaniu, do którego zostały wydane. Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem MON, szef WCR (wojskowe centrum rekrutacji) po otrzymaniu od osoby zainteresowanej wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, zleca wobec tej osoby badania psychologiczne w celu wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Z kolei szef WCR właściwy dla siedziby uczelni, osoby wstępnie zakwalifikowane kieruje do wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej. Nie jest określone, że nie dotyczy to osób posiadających już wydane orzeczenia. Orzeczenia mogą być wydane również po analizie przedstawionych dokumentów, w tym ewentualnych wcześniejszych orzeczeń.
XYZ
Witam, przez jaki czas ważne są orzeczenia z badań lekarskich oraz orzeczenia z pracowni psychologicznej ?
12.11.2022
08.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tomasz z dnia 05.11.2022
Uczelniana komisja rekrutacyjna przyjęła na studia dla kandydatów na oficerów osoby, które uzyskały minimum: na geodezję i kartografię 82 pkt., na logistykę 66 pkt. Maksymalna wartość punktów - 150.
Tomasz
Z jakim wynikiem dostała się ostatnia przyjęta osoba na geodezje i logistykę wojskową?
05.11.2022
03.11.2022
B.
Kiedy studenci drugiego roku zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej ??? Jedyny rocznik który nie zostało powołany, dlaczego??)
A.
A Kiedy podchorążowie 2 roku otrzymają uposażenie żołnierzy zawodowych? Trochę to dziwne że pierwszy rocznik odstaje wyższe uposażenia niż 2 , czyżby koneksje??? Proszę o merytoryczna odpowiedź
03.11.2022
03.11.2022
Abc
Na studiach cywilnych w którym semestrze i w jakim miesiącu pisze się pracę inżynierską?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 02.11.2022
Obecnie podchorążowie na 5 roku, realizują program politechniczny 2 i 3 semestru studiów II stopnia - są więc po obronie pracy inżynierskiej, będą musieli zdać egzamin dyplomowy w zakresie uzyskania tytułu zawodowego magistra.
03.11.2022
03.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Oficer z dnia 02.11.2022
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem mianowania studenta wojskowego na pierwszy stopień oficerski, jest uzyskanie przez niego wykształcenia uprawniającego do tytułu zawodowego magistra oraz zdanie egzaminu oficerskiego.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 02.11.2022
Jednolite studia magisterskie na kierunkach studiów wojskowych, realizowane są od 2019 roku. Obecnie na 5 roku studiów wojskowych -stosując pewne uproszczenie - studenci realizują program politechniczny drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia, czyli są już po obronie pracy inżynierskiej. Jak napisałem wcześniej, przenoszenie odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów - rektor podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowych osiągnięć oraz określa warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic.
03.11.2022
02.11.2022
Xyz
Czyli jest możliwość przeniesienia ze studiów wojskowych na 5roku na studia cywilne też na 5 rok? Kierunek logistyka. Ale czy problemem nie jest to że studia wojskowe są jednolite i nie pisze się pracy inżynierskiej. I jak wtedy to jest studiach cywilnych?
Oficer
Co w sytuacji jeśli obroni się pracę magisterską na studiach wojskowych, ale potem nie zda się egzaminu na oficera? Czy wtedy nie otrzymuje się promocji oficerskiej?
02.11.2022
02.11.2022
Abc
Czy przenosząc się z 5 roku studiów wojskowych, kierunek logistyka na studia cywilne będzę trzeba pisać pracę inżynierską i magisterską?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kot z dnia 27.10.2022
Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Kadr Wojskowych, podchorążowie powołani do zawodowej służby wojskowej od 3 listopada będą otrzymywali rozkazy dotyczące tego powołania.
02.11.2022
02.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 01.11.2022
Regulamin studiów określa zasady przenoszenia studenta między kierunkami. Będzie należało uzupełnić różnice programowe oraz oczywiście zwrócić koszty utrzymania (zakwaterowania, wyżywienia umundurowania) poniesione przez MON podczas pełnienia przez studenta w czasie studiów służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Studia z dnia 01.11.2022
Najpierw jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu zawodowego, później promocja na pierwszy stopień oficerski.
02.11.2022
02.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 0602 z dnia 01.11.2022
Za pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na pierwszym roku studiów, nie ponosi się kosztów. Po rozpoczęciu zawodowej służby wojskowej od drugiego roku studiów, w przypadku przerwania tych studiów, będzie należało zwrócić koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie) proporcjonalnie do okresu pełnienia tej służby zawodowej. Nie zwraca się otrzymanego uposażenia finansowego. Zasady te określone sś w umowie, jaka jest zawierana przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 01.11.2022
Obecnie, studia wojskowe realizowane są jako jednolite studia magisterskie. Jest tylko jedna obrona pracy magisterskiej pod koniec piątego roku studiów. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magister inżynier (po kierunku "ogistyka ekonomiczna", magister).
02.11.2022
02.11.2022
Pchor
Kiedy podchorążowie 2 roku otrzymają uposażenie żołnierzy zawodowych
0602
Jak wygląda kwestia zwrotu kosztów za nie zakończone studia? Za każdy rok płacimy osobno?
01.11.2022
01.11.2022
Studia
Na studiach wojskowych w jakiej kolejności uzyskuje się tytuły, najpierw magister inżynier czy podporucznik?
Rekrut
Czy podchorąży pisze pracę inżynierską pod koniec 3 roku studiów, a na koniec studiów pracę magisterską?
01.11.2022
01.11.2022
Pytanie
Czy na 5 roku studiów wojskowych logistyka można przenieść się na studia cywilne?
Kot
Kiedy studenci drugiego roku zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej
27.10.2022
25.10.2022
ZYX
Witam, przez jaki czas ważne są orzeczenia z badań lekarskich oraz orzeczenia z pracowni psychologicznej ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 24.10.2022
Uczelnia nie finansuje leczenia. Student na studiach wojskowych pełni czynną służbę wojskową - na pierwszym roku dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a od drugiego roku zawodowa służbę wojskową - i ma zapewniona opiekę zdrowotną w zakresie takim, jak inni żołnierze pełniący czynną służbę wojskową.
25.10.2022
24.10.2022
Pytanie
Czy uczelnia na studiach wojskowych dofinansowuje leczenie ortodontyczne?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla XYZ z dnia 22.10.2022
Przepisy nie ograniczają liczby rekrutacji dla jednego kandydata. Można starać się o przyjęcie na studia w kolejnych latach. Ponownie będzie trzeba zrealizować wszystkie elementy rekrutacji.
24.10.2022
23.10.2022
Pchor
Kiedy podchorążowie 2 roku otrzymają uposażenie żołnierzy zawodowych
XYZ
Witam, czy jeśli zrezygnowałem ze względów rodzinnych w tym roku, czy będę mógł startować w rekrutacji w roku następnym ?
22.10.2022
19.10.2022
Ola
PONAWIAM PYTANIE : od kiedy studenci II roku WAT otrzymaja uposazenie żołnierza zawodowego ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pchor z dnia 17.10.2022
Nie podajemy na publicznym forum haseł logowania do żadnej z usług świadczonych przez WAT
18.10.2022
17.10.2022
pchor
Jakie jest haslo do wifi "WAT"?
Ola
Od kiedy studenci II roku WAT otrzymaja uposazenie żołnierza zawodowego ok 4500 zł?
14.10.2022
10.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 564 z dnia 10.10.2022
Nie można być powołanym do służby wojskowej, jeżeli aktualnie pełni się służbę wojskową. Proszę nie mylić przyjęcia na studia, z powołaniem do służby wojskowej - na studia przyjmuje komisja rekrutacyjna Uczelni, a do służby wojskowej powołuje Departament kadr MON.
564
Witam Czyli załóżmy że pełniłem DZSW i zrezygnowałem/ukonczyłem ją. Czy wtedy nie mogłbym być przyjęty na studia wojskowe?
10.10.2022
10.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla zxc z dnia 09.10.2022
Podczas rekrutacji nie ma znaczenia pełnienie służby w WOT. Jednak, w przypadku przyjęcia na studia, żołnierz pełniący już służbę, nie może być powołany ponownie do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej. Aby rozpocząć studia dla kandydatów na oficerów, będzie należało zrezygnować z dotychczas pełnionej służby.
zxc
Witam, jestem obecnie maturzystą i jednocześnie żołnierzem WOT. Czy bez problemu mogę zdawać do WAT?
09.10.2022
06.10.2022
pchor
Witam, co z wypłacanymi dodatkami za pełnione funkcje (pomocnika dowódcy plutonu, dowódcy drużyny), wiem, że przy przejściu na żołnierzy zawodowych na drugim roku już nie obowiązują, ale pierwszy rok gdzie jesteśmy na służbie dobrowolnej powinny być wypłacane.
bym
W umowach wypłaty 1, a wypłaty nie ma. "Podchorążym się nic nie należy."
05.10.2022
05.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchor z dnia 05.10.2022
Myślę, że tak szczegółowe pytanie należy zadać swoim przełożonym lub w dziekanacie wydziału, a nie na ogólnym forum - na pewno odpowiedź będzie szybciej i będzie bardziej precyzyjna. Nie wszystkich interesuje ksp, cokolwiek oznacza ten skrót
Pchor
Dzień dobry, czy za otrzymanie z ksp oceny dostatecznej blokowana jest możliwość awansu w następnym roku?
05.10.2022
04.10.2022
Xyz
Czy możliwa jest obecnie zmiana kierunku Czy trzeba czekać do przerwy semestralnej ? Chodzi o studia cywilne
Zainteresowany
Dzień dobry. Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny określa: Art. 476 pkt.2, Żołnierzowi innemu niż żołnierz zawodowy uposażenie wypłaca się z dołu w terminie 10 dni po zakończeniu pełnienia służby, a w przypadku gdy okres służby przekracza 30 dni w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który przysługuje. Art. 490. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: pkt 1 terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych oraz tryb ich wypłacania, uwzględniając sposób wypłaty określony w art. 476 ust. 2 i 3; Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2022 r. (Dz.U. rok 2022 poz. 1432) określa: § 2. [Wypłata uposażenia zasadniczego] Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi miesięcznie w terminie, o którym mowa w art. 476 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą". Proszę o informację, czy uposażenie podchorążych WAT (na pierwszym roku studiów wojskowych) jest wypłacane w jednym konkretnym dniu każdego miesiąca dla danego żołnierza, tj. na przykład jeśli uposażenie w październiku zostanie wypłacone 4 dnia miesiąca to w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym itd. będzie to 4 dzień kolejnych miesięcy ( jeśli to będzie dzień roboczy) czy będzie to dowolny dzień z ustawowo określonych 10 dni roboczych po końcu miesiąca czyli np. w jednym miesiącu uposażenie będzie np. 4 dnia a w kolejnym np. 10 dnia miesiąca? Przepis ww. ustawy dotyczący żołnierzy zawodowych: Art. 440 pkt 1 Uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługują. W związku z informacją z dnia 04.10.2022r zamieszczoną poniżej, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa do sierpnia mam pytanie, czy dla studentów drugiego roku studiów wojskowych przepis dotyczący wypłaty uposażenia "z góry" zacznie obowiązywać od września ?
04.10.2022
04.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchor z dnia 04.10.2022
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa przez cały pierwszy rok studiów, tj. również w październiku, listopadzie itd. do sierpnia. W tym okresie uposażenie wypłacane jest "z dołu", czyli za miniony miesiąc.
Pchor
Dzień dobry, czyli dostaniemy wynagrodzenie za unitarkę, a za październik jako rok akademicki już nie?
04.10.2022
03.10.2022
Kk
Pod koniec września miały być wypłacone pieniádze, a tym czasem mamy październik, a pieniędzy nie ma.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pchor z dnia 03.10.2022
Uposażenie żołnierza przelewane jest na konto. Podczas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywa się to po zakończeniu miesiąca służby z ten miesiąc. Pewnie wkrótce będzie.
03.10.2022
03.10.2022
Biedny podchorąży
Dzień dobry, wedle tego co państwo pisaliście jakiś czas temu pieniądze za unitarke miały być wypłacone pod koniec września. Zaczął się październik natomiast pieniądze nadal nie wpłynęły na konto. Kiedy możemy spodziewać się przelewów?
pchor
Gdzie kasa za unitarkę halo
03.10.2022
29.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kasia12345 z dnia 29.09.2022
Dla osób rozpatrywanych na studia dla kandydatów na oficerów, punkty rankingowe są liczone jako suma punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości, ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz za rozmowę kwalifikacyjną.
kasia12345
Czy suma punktów rankingowych to: wyniki z matury + rozmowa kwalifikacyjna + test sprawności fizycznej?
29.09.2022
28.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jacek z dnia 28.09.2022
Przepisy nie określają górnej granicy wieku dla osób zainteresowanych pełnieniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w uczelni wojskowej. Wiek nie jest elementem kwalifikacji.
Jacek
Witam, mam 35 lat. Czy nie zostanę odrzucony w rekrutacji na studia wojskowe? Czy bardziej preferujecie młodych kandydatów?
28.09.2022
21.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kkow z dnia 20.09.2022
Jak w poprzednim: W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kk z dnia 20.09.2022
Jak w poprzednim: W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
21.09.2022
21.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Inżynieria z dnia 21.09.2022
W szczegółowych sprawach związanych ze studiowaniem, należy zwracać się do dziekanatu wydziału - odpowiedź będzie szybciej i bardziej precyzyjna niż na forum.
Casmivs
Dzień dobry, ja rozumiem że Putin zrobił mobilizację do wojska, ale dajcie tej młodzieży złapać oddech po unitarce, zasługują na to.
21.09.2022
21.09.2022
Inżynieria
Chciałem się zapytać kiedy będzie dostępny plan zajęć na usosie dalej pusto. Studia Cywilne Inżynieria Bezpieczeństwa
Kk
Dlaczego przysięga jest 2 października? Kiedy będą przepustki po unitarce?
20.09.2022
20.09.2022
Kkow
Czy to możliwe, że po przysiędze nie ma przepustki?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 20.09.2022
Jak w poprzednim: W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
20.09.2022
20.09.2022
Rekrytacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 20.09.2022
W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Uczeń z dnia 20.09.2022
Studia dla kandydatów na oficerów, tzw. studia wojskowe, są jednocześnie pełnieniem służby wojskowej - na pierwszym roku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zawodowej służby wojskowej - trzeba co dziennie chodzić w mundurze, na zajęcie i po zajęciach. Na przepustki można wychodzić w ubraniu cywilnym.
20.09.2022
20.09.2022
Xyz
Jakie rzeczy najlepiej przywieźć na studia a jakie zostaną zpewnione przez uczelnie? I kiedy będzie możliwość ich przywiezienia, jeśli przysięga odbędzie się w niedzielę 2.10?
Abc
Jeśli przysięga odbędzie się 2.10 w takim razie kiedy będzie przepustka po unitarce skoro zajęcia zaczną się 3.10? Chodzi o możliwość przywiezienia rzeczy itd.
20.09.2022
20.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanko z dnia 18.09.2022
Na podstawie informacji uzyskanych z Pionu Wojskowego WAT, uroczysta przysięga żołnierzy, którzy rozpoczęli dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelniach wojskowych, odbędzie się 2 października w Warszawie
Uczeń
Czy w czasie nauki codziennie trzeba chodzić w mundurze ??
20.09.2022
19.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla d z dnia 19.09.2022
"...za okres służby poprzedzający wypłatę." Czy w sierpniu była pełniona służba? Z służbę wojskową pełnioną we wrześniu, uposażenie będzie wypłacone pod koniec września.
d
Idąc tym tokiem myślenia to pieniądze za unitarkę powinny być w sierpniu.
19.09.2022
19.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Hgy z dnia 17.09.2022
Jak pisałem 5 września: W okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, uposażenie żołnierza wypłacane jest "z dołu", tj. na koniec miesiąca za okres służby poprzedzający wypłatę.
Pytanko
Czy już wiadomo że wszystkie uczelnie wojskowe będą miały przysięgę po unitarce w Warszawie 2giego października?
18.09.2022
17.09.2022
Hgy
Ktorego dnia wyplacane bedzie wynagrodzenie za unitarke?
?
Jaka przepustka obowiązuje po przysiedze? I czemu finalnie ma się odbyć 2 października?
16.09.2022
16.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla j z dnia 16.09.2022
Przepustka jednorazowa wydawana jest żołnierzowi na załatwienie pilnych spraw osobistych pod warunkiem, że nie koliduje to z realizacją obowiązków służbowych. Jednym z obowiązków podchorążego, jest zaliczenie wymaganych egzaminów podczas sesji egzaminacyjnej. Decyzję, po analizie sytuacji żołnierza, podejmuje przełożony, który jest uprawniony do wydania przepustki jednorazowej.
j
Czy w trakcie trwania sesji, jest możliwość ubiegania się o przepustkę jednorazową?
16.09.2022
15.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 15.09.2022
Punkty za wyniki części pisemnej matury obliczane są wg wzoru: %M*WP*WP, gdzie %M, to wartość wpisana na świadectwie dojrzałości; WP, to waga przedmiotu; WM, to waga poziomu matury. WP dla matematyki wynosi 0,45 ( i tak było zawsze na kierunki inżynierskie), dla uwzględnianego przez WAT przedmiotu dodatkowego 0,30, dla języka obcego 0,20 i dla języka polskiego 0,05. WM dla poziomu podstawowego (PP), to 0,5, a dla poziomu rozszerzonego (PR) 1. Jeżeli będzie wynik z PP i PR, to będzie uwzględniony tylko jeden, dający więcej punktów. Ogólna wartość punktów rankingowych, to suma punktów z poszczególnych przedmiotów - nie muszą być wszystkie - obliczonych w powyższy sposób.
Maturzysta
Witam, Jak są przeliczane wyniki z egzaminu dojrzałości na punkty rankingowe na studiach wojskowych? Kiedyś było 45 punktów za dodatkowy przedmiot rozszerzony i 30 punktów za matematykę. Jak to będzie wyglądało podczas rekrutacji na rok 2023/2024
15.09.2022
15.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 14.09.2022
Przy WAT działa przychodnia lekarska, gdzie leczą również przeziębienia. Z powodu kataru nie zostanie nikt usunięty ze studiów.
Xyz
Co jeśli zachoruję/przeziębienie w trakcie unitarki? Czy dostaję zwolnienie, izolacja w pokoju czy nie zaliczają mi szkolenia i po studiach?
14.09.2022
08.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 07.09.2022
Nie wiem o co chodzi z tymi "turami". Podstawowe szkolenie wojskowe wszystkie osoby powołane do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas szkolenia w uczelni wojskowej, odbywają równocześnie. Osoby, które otrzymały skierowania w późniejszym terminie, dołączają do tych, którzy już odbywają szkolenia. Przysięga wojskowa dla wszystkich, którzy muszą ją składać, odbędzie się tego samego dnia.
123
Czy tury szkolenia podstawowego są podzielone po tylu samo uczestników?
07.09.2022
07.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jan Kos z dnia 07.09.2022
Proces rekrutacji na studia dla kandydatów na oficerów obejmuje szereg przedsięwzięć rozłożonych w czasie, m.in. rejestracja w IRK i złożenie w WCR (dawniej WKU) wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - do 11 lipca, egzaminy w WAT (sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna) - 11-15 lipca, badania lekarskie i psychologiczne osób, które zdały egzaminy - do końca sierpnia. Pierwszego września rozoczęło się podstawowe szkolenie wojskowe. Nie ma już możliwości przeprowadzić obecnie tych elementów.
Jan Kos
Chciałbym zapytać o możliwość przeniesienia/rozpoczęcia studiów wojskowych w bieżącym roku akademickim. Wybrałem inną uczelnię cywilną. Czy osoba nie biorąca udziału w tegorocznej rekrutacji ma taką możliwość?
07.09.2022
05.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ak z dnia 02.09.2022
W okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, uposażenie żołnierza wypłacane jest "z dołu", tj. na koniec miesiąca za okres służby poprzedzający wypłatę.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ccy z dnia 04.09.2022
Nie wiem kogo masz na myśli pisząc "osób z rezerwy". Program podstawowego szkolenia wojskowego realizują wszyscy żołnierze powołani do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w okresie kształcenia w uczeni wojskowej. Żołnierze, którzy wcześniej złożyli przysięgę wojskową, nie będą drugi raz składali przysięgi.
05.09.2022
04.09.2022
Qwer
Czy studia wojskowe na pierwszym roku można przerwać w dowolnym momencie ?
Ccy
Jak wyglada szkolenie wojskowe dla osob z rezerwy?
04.09.2022
03.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dabek z dnia 02.09.2022
Liczba osób rezygnujących podczas szkolenia podstawowego jest różna w poszczególnych latach. Nie prowadzimy dokładnych statystyk na ten temat.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rezerwa z dnia 02.09.2022
Zmiana kierunku na studiach dla kandydatów na oficerów możliwa jest zgodnie z Regulaminem studiów, na wniosek studenta skierowany do rektora, w przerwie międzysemestralnej. Warunkiem koniecznym jest wystąpienie wolnego miejsca na kierunku, na który student chce się przenieść.
03.09.2022
02.09.2022
Ak
Uposażenie jest wypłacane od pierwszego dnia wcielenia czy dopiero po podpisaniu umowy z WAT
Rezerwa
Jak wygląda zmiana kierunku studiów wojskowych po pierwszym roku?
02.09.2022
02.09.2022
Dabek
Ile osob mniej wiecej rezygnuje na unitarce? W% ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Godzu z dnia 31.08.2022
Wszyscy przyjęci na studia wojskowe, rozpoczynają je od podstawowego szkolenia wojskowego. Osoby, które złożyły przysięgę wojskową, nie będą drugi raz składać przysięgi.
01.09.2022
01.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Giga chad z dnia 31.08.2022
Jak już pisałem: Uposażenie finansowe wypłacane jest od pierwszego dnia pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wwwwn z dnia 30.08.2022
Podczas rejestracji po stawieniu się do pełnienia służby, należy przedstawić skierowanie wystawione przez WCR
01.09.2022
01.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 30.08.2022
Poniżej informacja otrzymana z Pionu Wojskowego: "Przepisy wojskowe nie przewidują możliwości, aby podchorąży zamieszkiwał poza terenem Akademii. Podchorążowie WAT podlegają obowiązkowi zakwaterowania na terenie jednostki zgodnie z pkt. 99 Regulaminu Ogólnego SZ RP"
Godzu
Jak wygląda sytuacja z żołnierzami po Dobrowolnej ZSW? Czy mają jakąś inną formę szkolenia bądź są zwolnieni z przysięgi wojskowej?
31.08.2022
31.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 30.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe rozpoczyna się 1 września dla pierwszej grupy przyjętych oraz 2 września dla kolejnej grupy. Ze względów organizacyjnych, na wniosek Departamentu Kadr MON, części osób należało wskazać termin stawiennictwa w uczelni na 8 września i osoby te otrzymały taką informację. Obowiązująca data stawienia się do służby wojskowej w WAT, jest wskazana na skierowaniu wystawionym przez WCR.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 30.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe rozpoczyna się 1 września dla pierwszej grupy przyjętych oraz 2 września dla kolejnej grupy. Ze względów organizacyjnych, na wniosek Departamentu Kadr MON, części osób należało wskazać termin stawiennictwa w uczelni na 8 września i osoby te otrzymały taką informację. Obowiązująca data stawienia się do służby wojskowej w WAT, jest wskazana na skierowaniu wystawionym przez WCR.
31.08.2022
31.08.2022
Giga chad
Czy za unitarke też się otrzymuje wynagrodzenie pieniężne?
Fff
Podobno część osób dostała maila o przesunięciu terminu unitarki o tydzień, część nie. Skąd taka rozbieżność?
30.08.2022
30.08.2022
kandydant
Czy to prawda, że od 2 roku nie będzie obowiązkowego skoszarowania i można będzie mieszkać poza uczelnią?
Wwwwn
Czy zamiast oryginału skierowania można mieć wydrukowany skan lub kopie
30.08.2022
27.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Sk z dnia 26.08.2022
Do rozpoczęcie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w okresie kształcenia w uczelni wojskowej, wymagane jest skierowanie wystawione przez wojskowe centrum rekrutacji.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 4444 z dnia 26.08.2022
Uposażenie finansowe wypłacane jest od pierwszego dnia pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej.
27.08.2022
27.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 26.08.2022
W projekcie rozporządzenia MON dotyczącym limitów miejsc na 2023r., ujęty jest kierunek "logistyka ekonomiczna"
Sk
Czy posiadanie fizyczne skierowania z WCR jest konieczne przy stawieniu się na unitarke?
26.08.2022
26.08.2022
4444
Czy żołd wypłacany jest od 1 października?
Pytanie
Czy jest szansa, że w przyszłym roku będzie dostępny kierunek logistyka ekonomiczna? Bo na stronie portalu mundurowego są już limity na 2023 rok i jest tylko kierunek logistyka.
26.08.2022
26.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Hymel Jadwiga z dnia 25.08.2022
Kwota najniższego uposażenia szeregowego zawodowego, należna żołnierzom pełniącym dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej, wypłacana jest w pełnej wysokości.
Hymel Jadwiga
Czy od kwoty 4560zł będzie odtrącana składka zdrowotna i emerytalna?
25.08.2022
25.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Lolypop z dnia 25.08.2022
Do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, wymagana jest kategoria zdrowia "Z" - zdolny do zawodowej służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 25.08.2022
Rozkaz o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, wydaje Departament Kadr MON. Nie wiem, czy po rozpoczęciu szkolenia podstawowego, będzie jeszcze wydawał rozkazy o powołaniu do służby wojskowej.
25.08.2022
25.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Przemek z dnia 25.08.2022
Patrz niżej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 24.08.2022
Mężczyźni mają obcinane włosy na krótko. Kobiety muszą nosić włosy upięte.
25.08.2022
25.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 24.08.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON, rektor uczelni ustalił listy rezerwowe - nie obejmują one wszystkich, którzy zdali egzaminy. Zostało zastosowane kryterium wartości punktów rankingowych.
Lolypop
Czy z kategoria D zostane przyjety na uczelnie wojskowa?
25.08.2022
25.08.2022
Anonim
Czy w trakcie unitarki osoby z listy rezerwowej będą przyjęte za osoby ktore zrezygnowaly?
Przemek
Czy każdy kto zdał testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną, ale nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów do zakwalifikowania to lądował na liście rezerwowej, bo np na AWL tylko część osób znajduje się na liście rezerwowej?
25.08.2022
24.08.2022
1234
Czy włosy będą obcinane na krótko czy można mieć swoje fryzury?
Piotr
Czy każdy kto zdał egzamin sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną, ale nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów do zakwalifikowania to od razu zostawał wpisywany na listę rezerwową? Bo np na AWL tylko część osób została wpisana na listę rezerwową.
24.08.2022
24.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 3005 z dnia 23.08.2022
Na listach rezerwowych były i są wyłącznie osoby, które nie zostały zakwalifikowane na żaden z kierunków.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 2807 z dnia 23.08.2022
Osoba przyjęta na studia, nie może być na listach rezerwowych. Przed zakwalifikowaniem z listy rezerwowej, kontaktujemy się telefonicznie z kandydatem (proszę odbierać telefony) i prosimy o podjęcie decyzji, czy chce być przyjęty na proponowany kierunek, czy czeka nadal na miejsce na innym kierunku. Jeżeli nie wyrazi zgody na zakwalifikowanie, miejsce jest proponowane kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej tego kierunku.
24.08.2022
24.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla .89 z dnia 23.08.2022
Nie potrafię oszacować ile osób z list rezerwowych zostanie zakwalifikowanych i przyjętych. Cały czas uzupełniamy wymagane dokumenty (orzeczenia lekarskie i psychologiczne), które sukcesywnie napływają. Termin wykonania badań nie zależał od kandydatów i aby nie skrzywdzić osób, które uzyskały wynik pozwalający na zakwalifikowanie (zmieścili się w limicie miejsc) nie możemy ich obecnie usunąć i przyjąć osoby z list rezerwowych. Będziemy czekali jak najdłużej się tylko da.
3005
Czy na listach rezerwowych są jeszcze na ten moment osoby,które zakwalifikowały się na inny z wybranych przez siebie kierunków?
23.08.2022
23.08.2022
2807
Czy po dostaniu się na jeden z wybranych kierunków studiów wojskowych jest się usuniętym z list rezerwowych na pozostałe, które się wybrało?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 22.08.2022
Na pewno nie będzie to możliwe na pierwszym roku w trakcie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W kolejnych latach, podczas pełnienia zawodowej służby wojskowej, decyzję podejmie przełożony uwzględniając realizację podstawowych zadań.
23.08.2022
23.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 564 z dnia 22.08.2022
Jak pisałem wcześniej: Rekrutacja WAT odpowiedź dla Wojak z dnia 18.08.2022 W sprawie list rezerwowych zapraszamy do indywidualnego kontaktu poprzez IRK - zakładka POMOC lub na maila: rekrutacja@wat.edu.pl
rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 22.08.2022
Stopień wojskowy zostaje.
23.08.2022
23.08.2022
.89
Czy będąc na 9tym miejscu listy rezerwowej mogę się na coś nastawiać? Czas mija, a my ciągle w niepewności
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla K z dnia 22.08.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1? MON, orzeczenia powinny być przesłane do uczelni na 14 dni przed powołaniem do służby wojskowej.
23.08.2022
22.08.2022
123
Czy studenci wojskowi moga jednocześnie studiowac zaocznie na innej uczelni?
564
Ile na dzień dzisiejszy liczy lista rezerwowa?
22.08.2022
22.08.2022
Student
Czy stopień wojskowy z wojsk obrony terytorialne zostaje, rozpoczynając studia jako podchorąży?
K
Do kiedy WCR ma czas na przesłanie orzeczeń?
22.08.2022
22.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanko z dnia 19.08.2022
Na podstawie Decyzji nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia: Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie przysługuje żołnierzowi w przypadku przebywania na całodobowej przepustce lub urlopie w wysokości 21,99 zł /dzień
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tępy pl z dnia 21.08.2022
Przeniesienie studentów cywilnych WAT na studia wojskowe jest możliwe po pierwszym roku, na drugi rok studiów wojskowych.
22.08.2022
22.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 20.08.2022
Program podstawowego szkolenia wojskowego jest jednakowy dla wszystkich uczestników tego szkolenia.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Papaj z dnia 20.08.2022
W latach ubiegłych uzupełnialiśmy wolne miejsca podczas trwania podstawowego szkolenia wojskowego. W br. zmieniły się przepisy i nie wiemy, czy będzie taka możliwość, więc nie ma znaczenia ile osób zrezygnuje podczas szkolenia podstawowego. Do 31 sierpnia wolne miejsca na kierunku będą uzupełniane z list rezerwowych na ten kierunek - jeżeli kandydat podczas rejestracji podał trzy kierunki, to będzie na listach rezerwowych trzech kierunków, jeżeli podał jeden, to będzie kandydował tylko na ten kierunek.
22.08.2022
22.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ndnf z dnia 20.08.2022
Punkty rankingowe są zaokrąglone do wartości całkowitych. Na naszych stronach internetowych w zasadach rekrutacji prezentujemy tabele z punktami już po zaokrągleniu - nie trzeba obliczać wg wzoru.
Tępy pl
Czy mozna przeniesc sie z obcych studiow cywilnych na wojskowe podczas roku akademickiego?
21.08.2022
20.08.2022
.
Czy unitarka się różni pod jakimś względem dla osób po służbie przygotowawczej? Nie chodzi mi o egzaminy końcowe i przysięgę.
Papaj
Ile osob rezygnuje na unitarce? Czy jesli byedac na rezerwie i majac psychologa i badania lekarskie za soba jesli nie dostane sie na wybrany kierunek zostanie mi zaproponowany inny?
20.08.2022
20.08.2022
ndnf
Czy wynik maturalny zaokragla sie. Jesli wychodzi przypuscmy 23,2 to bedzie 23, a jesli 34,7 to 35?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 19.08.2022
W latach ubiegłych uzupełnialiśmy wolne miejsca podczas trwania podstawowego szkolenia wojskowego. W br. zmieniły się przepisy i nie wiemy, czy będzie taka możliwość z uwagi na wymóg zrealizowania określonego programu szkolenia. Na pewno nie będzie uzupełnienia po rozpoczęciu roku akademickiego.
19.08.2022
19.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tomasz z dnia 19.08.2022
Nie mogą być przyjęte osoby, które nie mają pozytywnych orzeczeń lekarskiego i psychologicznego. Osoby nie ujęte na listach rezerwowych nie były kierowane przez WCR na badania i nie będą posiadały takich orzeczeń. Podstawowe szkolenie wojskowe rozpoczyna się 1 września.
Tomasz
Czy w przypadku braku osób na listach rezerwowych będą brane pod uwagę osoby spoza listy rezerwowej?
19.08.2022
19.08.2022
Piotr
Czy po rezygnacjach na początku roku akademickiego na studiach wojskowych są dobierane osoby z listy rezerwowej jak na AWL?
Pytanko
Jak wyglada zwrot za wyżywienie np podczas 30 dni urlopu? Jaka jest stawka dzienna zwrotu za wyżywienie
19.08.2022
19.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojak z dnia 18.08.2022
W sprawie list rezerwowych zapraszamy do indywidualnego kontaktu poprzez IRK - zakładka POMOC lub na maila: rekrutacja@wat.edu.pl
Wojak
Ile jest osób na liście rezerwowej na mechanikę i budowę maszyn?
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mr z dnia 18.08.2022
Regulamin studiów dopuszcza zmianę kierunku w przerwie międzysemestralnej. Na studiach dla kandydatów na oficerów musi powstać wolne miejsce na kierunku, na który student-podchorąży chce się przenieść.
2807
Ile jest miejsc na liście rezerwowej na kierunek geodezja i kartografia?
18.08.2022
18.08.2022
Mr
Czy na studiach wojskowych np: po kilku miesiącach można przenieść się na inny kierunek wojskowy.
Mr
Czy na studiach wojskowych np: po kilku miesiącach można przenieść się na inny kierunek wojskowy.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Lek z dnia 16.08.2022
Na orzeczenia będziemy czekali jak najdłużej będzie to możliwe. Przed rozpoczęciem podstawowego szkolenia wojskowego, tj. przed 1 września, limit miejsc musi być wypełniony, więc na miejsca bez orzeczeń lekarskich i/lub psychologicznych, będą zakwalifikowane osoby z list rezerwowych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 17.08.2022
Po rozpoczęciu podstawowego szkolenia wojskowego wszyscy żołnierze są szczepieni wg obowiązujących w Wojsku Polskim zasad. Proszę zabrać ze sobą kartę szczepień lub inny dokument potwierdzający jakie szczepienia były dotychczas stosowane.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 17.08.2022
Uposażenie finansowe wypłacane jest wszystkim żołnierzom.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rafałek z dnia 16.08.2022
Uposażenie żołnierza pełniącego dobrowolną służbę wojskową na potrzeby kształcenia w3 uczelni wojskowej nie jest opodatkowane.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Histy z dnia 16.08.2022
Lista rezerwowa na kierunku lotnictwo i kosmonautyka obejmuje 46 osób.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla MM z dnia 16.08.2022
W domach studenckich studentów cywilnych odwiedziny odbywają się na zasadach określonych w regulaminie Domu Studenckiego. Podchorążowie zakwaterowani są w obiektach wojskowych i wejście do tych obiektów regulują przepisy o ochronie takich obiektów - zgodę na wejście wydaje osoba odpowiedzialna za ochronę.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kontuzje z dnia 17.08.2022
Należy w wojskowym centrum rekrutacji, które będzie wydawało skierowania do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na potrzeby kształcenie w uczelni wojskowej przedstawić zaświadczenie lekarskie z opisem kontuzji i przewidywanym czasem leczenia.
.
Dzień dobry, czy za okres unitarki jest również wypłacany żołd?
17.08.2022
17.08.2022
Pytanie
Studenci wojskowi sa szczepieni przed unitarka? Jesli tak, jakie to szczepienia?
XD
Nie, bedziesz z nogą w gipsie na unitarce.
17.08.2022
17.08.2022
Kontuzje
Czy kontuzja nabyta po badaniach lekarskich, a przed unitarką dyskwalifikuje do jej odbycia?
Rafałek
Czy kwota uposażenia studenta wojskowego 4560zl brutto podlega opodatkowaniu? Ile taki student dostaje "na rękę" przy tej kwocie?
16.08.2022
16.08.2022
Histy
Ile jest osób na liście rezerwowej na lotnictwo?
MM
Czy do akademika można zaprosić rodziców
16.08.2022
16.08.2022
Lek
Czy gdyby moje orzeczenie lekarskie nie doszło na czas do 19 sierpnia to czy tracę swoje miejsce na kierunku?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytam z dnia 15.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe prowadzone jest w obiektach WAT na terenie Warszawy.
16.08.2022
16.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla PRL z dnia 15.08.2022
Każda uczelnia stosuje własne zasady rekrutacji i własną punktację. WAT nie prezentuje nigdzie kalkulatora do przeliczania punktów - publikujemy ogólny wzór oraz szczegółowe tabele na naszych stronach internetowych. Jeżyk polski ma wagę/mnożnik 0,05, matematyka 0,45, język obcy 0,20, przedmiot dodatkowy (np. fizyka) 0,30. Wynik należy jeszcze pomnożyć przez wagę poziomu matury - dla poziomu podstawowego mnożnik wynosi 0,5, dla poziomu rozszerzonego - 1.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla aaa z dnia 15.08.2022
Podczas szkolenia podstawowego obywają się również zajęcia na pływalni. Podchorąży po pierwszym roku musi umieć pływać.
16.08.2022
16.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123abc z dnia 14.08.2022
Przepustka jednorazowa wystawiana jest na okres do 72 godzin. Decyduje przełożony uwzględniając potrzeby żołnierza.
Pytam
Czy unitarka odbywa się na terenie Warszawy?
15.08.2022
15.08.2022
PRL
Czy za podstawowa mature z: - Polskiego mnoży się 0,03 - Matematyki mnoży się 0,23 - Angielskiego mnoży się 0,1 Mam pytanie. Czy kalkulator ze strony " dostane sie " pokrywaja sie z wasza punktacja?
aaa
Czy na unitarce będzie sprawdzana umiejętność pływania?
15.08.2022
14.08.2022
123abc
Na jaki termin przewidziana jest przepustka dla podchorążych umożliwiająca powrót do domu po zakończeniu unitarki?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 13.08.2022
Student wojskowy ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz co miesiąc otrzymuje uposażenie finansowe w wysokości najniższego uposażenia szeregowego zawodowego, tj. obecnie 4560 zł. Za osiągnięcia w nauce i/lub sporcie, może być wyróżniany zgodnie z regulaminem wojskowym, również nagrodą finansowa. Stypendium rektora studentowi wojskowemu nie przysługuje.
14.08.2022
14.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla witam z dnia 13.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe trwa ok. miesiąc. W br rozpoczyna się 1 i 2 września (terminy stawiennictwa) i kończy przysięgą wojskową 1 października.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ??? z dnia 12.08.2022
Przepisy nie określają górnej granicy wieku do powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w okresie kształcenia w uczelni wojskowej. Należy mieć ukończone 18 lat.
14.08.2022
13.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Irk z dnia 12.08.2022
Status orzeczeń lekarskich zmienia się na koncie kandydata w IRK po otrzymaniu przez WAT orzeczenia i wprowadzeniu przez administratora jego wyniku.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 12.08.2022
WAT nie prowadził tego typu analiz, z uwagi na duże prawdopodobieństwo błędu - osoby rezygnujące z kandydowanie, nie mają obowiązku podawania przyczyny rezygnacji, jaką np mógł być negatywny wynik badań. Również ówczesne WKU nie przesyłały negatywnych wyników, jedynie informując o rezygnacji kandydata.
13.08.2022
13.08.2022
Piotr
Czy będąc studentem wojskowym można ubiegać się o stypendium rektora?
witam
Ile trwa unitarka?
13.08.2022
12.08.2022
???
Czy jest określona górna granica wiekowa przyjmowanych kandydatów na kierunki wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 12.08.2022
Po zakończeniu badań, osoba zainteresowana jest informowana przez komisję lekarską o wynikach, tj. jaką kategorię zdrowia otrzymał. Kategoria "Z" określa, że osoba jest zdolna do zawodowej służby wojskowej. Musi jeszcze nie być przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej stwierdzone przez wojskową pracownię psychologiczną.
12.08.2022
12.08.2022
Irk
Czy status orzeczeń lekarskich w IRK zmieni się dopiero 18-19 sierpnia czy powinien być na zielono wcześniej?
Rekrut
Jaki procent kandydatów nie przechodzi badań lekarskich?
12.08.2022
12.08.2022
123
Czy WCR poinformuje mnie o tym że jestem zdolny do służby czy dowiem się o tym dopiero 18 -19 sierpnia kiedy ukaże się lista przyjętych ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ? z dnia 12.08.2022
Wojskowe centra rekrutacji skierowania na badania wydaja po otrzymaniu list osób wstępnie zakwalifikowanych lub znajdujących się na listach rezerwowych, tj. po egzaminach w lipcu. Listy osób przyjętych na studia, sporządzane są po otrzymaniu orzeczeń lekarskich i psychologicznych, czyli już po badaniach.
12.08.2022
12.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ankoxxx z dnia 12.08.2022
Podczas szkolenia podstawowego rezygnuje ok. 5% osób zakwalifikowanych. Jako przyczynę rezygnacji podają najczęściej względy osobiste. Osoby, które planują swoje dalsze życie związać z wojskiem, nie maja trudności z ukończeniem podstawowego szkolenia wojskowego.
?
Czy WCR wydaje skierowanie przed czy po ogloszniu wyników rekrutacji 20 sierpnia
12.08.2022
12.08.2022
Ankoxxx
Czy dużo osób odpada po unitarce? Czy jest ciężko?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 11.08.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON, rektor uczelni określa listy rezerwowe spośród osób, które spełniły warunki do zakwalifikowania i nie zmieściły się w limicie miejsc na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na oficerów. Na listach rezerwowych mogły się znaleźć jedynie osoby, które spełniły warunki do zakwalifikowania określone w cytowanym wyżej zarządzeniu MON.
11.08.2022
11.08.2022
Piotr
Z jakiego powodu na listach rezerwowych jest ograniczona liczba osób?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1233 z dnia 10.08.2022
Nie ma jeszcze dużo rezygnacji ze studiów wojskowych. Oczekujemy na orzeczenia lekarskie i psychologiczne. Obecnie na listach rezerwowych jest łącznie 420 osób. Co najmniej do końca sierpnia, będzie trwało uzupełnianie miejsc z list rezerwowych osobami, którzy będą miały pozytywne orzeczenia lekarskie i psychologiczne.
11.08.2022
10.08.2022
1233
Ile osób na ten moment jest na liście rezerwowej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla GG z dnia 10.08.2022
Wojskowa Akademia Techniczna nie sprawdza takich kwestii podczas procesu rekrutacji.
10.08.2022
10.08.2022
GG
Czy ludzie LGB sa przyjmowani na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 04.08.2022
Regulamin studiów dopuszcza możliwość zmiany kierunku w przerwie międzysemestralnej. Dziekan może określić konieczność uzupełnienia różnic programowych. Przeniesienie na studia wojskowe możliwe jest po roku studiów.
04.08.2022
04.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 04.08.2022
Każdy kandydat ma możliwość prowadzenia korespondencji z Sekcją ds. Rekrutacji za pomocą IRK (zakładka Pomoc) oraz poczty elektronicznej na adres rekrutacja@wat.edu.pl, tam można zasięgnąć wszelkich informacji
Xyz
Czy po roku studiów cywilnych np mechatroniki będę mógł się przepisać na drugi rok np informatyki czy jeśli chciał bym zmienić kierunek to będę musiał zaczynać znowu od pierwszego roku ?
04.08.2022
04.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Y z dnia 04.08.2022
Orzeczenie komisja wydaje niezwłocznie po zakończeniu badań i zapoznaniu się z jego wynikami.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żołnierz z dnia 04.08.2022
Szansa jest zawsze. W latach ubiegłych uzupełnialiśmy nawet miejsca, które się zwolniły już podczas szkolenia podstawowego.
04.08.2022
04.08.2022
Kandydat
Jak sprawdzić miebsce na liście rezerwowej
Y
Czy jest data , która jest powszechna dla komisji lekarskich, kiedy dostaniemy decyzje o stanie zdrowia od tych komisji po przeprowadzeniu wszystkich badań ?
04.08.2022
04.08.2022
Żołnierz
Jest szansa na dostanie się z listy rezerwowej jak jest się na 23cim miejscu?
Ja
Do fff Nie zdazysz . Dzwon do swojego rwkl . Do 15 sierpnia orzeczenie o zdolnosci musi byc juz na Wat. A ty masz wyznaczone dopiero jedno z badan na 16 sierpnia. Moze mozna zrobic czesc badan prywatnie jak nie ma terminow wczesniej. Zapytaj
03.08.2022
03.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Y z dnia 03.08.2022
Orzeczenia lekarskie komisja lekarska wydaje po przeprowadzeniu badań, na które kandydat otrzymuje skierowanie z WCR (d. WKU). Na orzeczeniu jest oznaczona kategoria zdrowia: "Z" - zdolny do zawodowej służby wojskowej lub "N" - niezdolny do zawodowej służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 03.08.2022
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/MON, orzeczenia lekarskie i psychologiczne, wojskowe centrum rekrutacji (dawniej WKU) powinno przesłać do uczelni na 14 dni przed powołaniem do służby wojskowej. Z uwagi na wejście w życie ustawy o obronie ojczyzny, orzeczenia będziemy przyjmowali również po tym terminie - najpóźniej musi być przed dniem powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w okresie kształcenia, tj. przed 1 września.
03.08.2022
03.08.2022
Y
Kiedy WRKL wystawia orzeczenie lekarskie ? Kiedy jest mówione czy jest się „Z” czy „N”?
Fff
Do kiedy wyniko orzeczeń lekarskich muszą dotrzeć na uczelnię. Niestety ostatnie badania mam wyznaczone na 16 sierpnia, nie wiem czy zdąża dotrzeć na czas?
03.08.2022
02.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchor z dnia 02.08.2022
Studia dla kandydatów na oficerów w Wojskowej Akademii Techniczne, tzw. studia wojskowe, przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie wyższe. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników na świadectwie dojrzałości. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na poziomie jednolitych studiów magisterskich. Osoby, które posiadają już wykształcenie wyższe, mogą zasięgnąć informacji o formach służby wojskowej w najbliższym wojskowym centrum rekrutacji (dawne WKU)
Pchor
Czy możliwa jest jednoczesna nauka na studiach wojskowych jako podchorąży oraz bycie doktorantem szkoły doktorskiej innej uczelni? (posiadam już tytuł zawodowy mgr inż.)
02.08.2022
02.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 02.08.2022
Orzeczenia lekarskie i psychologiczne ma obowiązek przesłać do uczelni wojskowe centrum rekrutacji (dawne WKU).
Fff
Czy komisja Lekarska psycholog sami dostarczą wyniki swoich badań na uczelnie czy muszę to zrobić sam?
02.08.2022
29.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kw z dnia 28.07.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON "minimalna wymagana liczba punktów konieczna do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 5 punktów"
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kw z dnia 28.07.2022
Stan zdrowia ocenia wojskowa komisja lekarska.
29.07.2022
29.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ncnxn z dnia 28.07.2022
Osoba zainteresowana studiami dla kandydatów na oficerów musi uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej. Uczelniana komisja nie weryfikuje zespołu aspergera.
Kandydatka
Czy jest szansa, że uda mi się przejść pozytywnie badania lekarskie, kiedy mam wadę wzroku większą niż 3 dioptrie?
28.07.2022
28.07.2022
Kw
Co jesli za rozmowe kwalifikacyjna mam ponizej 5 punktow. Wspomnie ze calosciowe punkty sie mieszcza na luzie ponad minimaln prog.
ncnxn
Czy z lekkim zespolem aspergera zostanie sie przyjetym na studia wojskowe?
28.07.2022
27.07.2022
Kolor
Czy z lekkim zaburzeniem widzenia barw mnie przyjmą?
Kandydatka
Chciałabym usłyszeć jakąś opinię nt kierunku informatyka na cywilnym WAT. Jak z atmosferą, zaangażowaniem profesorów i samym programem?
27.07.2022
26.07.2022
Rezerwa
Witam. Ile osób jest na liście rezerwowej na kryptologii i cyberbezpieczeństwie. Dziękuję. Pozdrawiam.
Abc
Czy status kwalifikacji jako "niezakwalifikowany" wiąże się z umieszczeniem na liście rezerwowej? Czy jest jeszcze szansa na ewentualny telefon z uczelni czy nie ma już na to szans?
26.07.2022
26.07.2022
Pytająca
Ile jest miejsc na liście rezerwowej na kierunku geodezja i kartografia?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pina z dnia 22.07.2022
Lista rezerwowa na kierunek chemia obejmuje 40 pozycji. Nie potrafię oszacować szansy "dostania się".
26.07.2022
26.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydatka z dnia 23.07.2022
W dziale rozmowy "Inne oceniane elementy" punkty przyznawane są za wyżej punktowaną okoliczność - 3 pkt. za WOT
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żołnierz z dnia 23.07.2022
Leczenia w trakcie trwania służby wojskowej należy uzgadniać z przełożonymi, którzy skierują do wojskowej komisji lekarskiej, która zdecyduje o możliwości zastosowania określonej metody.
26.07.2022
26.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Adam z dnia 24.07.2022
Wszystkie wyniki badań i zaświadczenia należy przedstawić komisji lekarskiej, która podejmie decyzję i wyda stosowne orzeczenia.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 20.07.2022
Osoby niezakwalifikowane i nie ujęte na listach rezerwowych nie będą już rozpatrywane.
26.07.2022
26.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 21.07.2022
WCR kontaktuje się z kandydatem najczęściej telefonicznie i zaprasza go po odbiór skierowania na badania,
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Iza z dnia 20.07.2022
Rozpatrywane były wszystkie osoby, które się zarejestrowały w IRK. W zamieszczonych tabelach podana jest minimalna wartość punktów rankingowych z jakie osiągnęły osoby zakwalifikowane.
26.07.2022
26.07.2022
Xyz
Czy na studiach wojskowych są weekendy wolne?
Adam
Czy mając arytmie, która niedługo (przed unitarką) będzie leczona skutecznym zabiegiem, mogę dać RWKL takie zaświadczenie i wtedy będę zdolny do czynnej służby wojskowej?
24.07.2022
23.07.2022
Kandydatka
Czy jeśli służyłam najpierw w rezerwie, a później przeszłam do WOT, to znaczy, że dostanę przy rekrutacji punkty za oba rodzaje służby? Czy tylko za jeden?
Żołnierz
Czy będąc studentem na studiach wojskowych można zrobić w czasie wakacji-urlopu laserową korekcję wzroku czy są ku temu przeciwwskazania?
23.07.2022
22.07.2022
Pina
Ile na liście rezerwowej chemia i czy jest szansa się tam dostać skoro jest tylko 11miejsc
Pytanie
Gdzie mogę zaczerpnąć wiedze na kierunku elektronika i telekomunikacja, chciałbym się poduczyć przed przyjęciem na ten kierunek
21.07.2022
21.07.2022
Olo
Jaka minimalna ilość punktów obowiązuje, aby być na liście rezerwowej?
123
W jaki sposób komisja WCR informuje o terminie badań czy listownie czy poprzez konto IRK
21.07.2022
20.07.2022
Kandydat
Czy na liście rezerwowej jest ograniczona liczba osób?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bob z dnia 20.07.2022
Zgodnie z informacją otrzymaną z WKW: około 55% kandydatów kończy kierunek elektronika i telekomunikacja
20.07.2022
20.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Iza z dnia 20.07.2022
WAT nie określa minimalnej wartości punktów do rozpatrywania. Podane wartości są to minimalne punkty z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zaniepokojony z dnia 19.07.2022
W rekrutacji mamy trzy numery telefonów i wszystkie się "grzeją", plus e-maile, wiadomości w IRK, to trochę schodzi. Dokumenty też odbieramy. Zapraszam do wytrwałego próbowania.
20.07.2022
20.07.2022
1234
Czy jeśli mam status "niezakwalifikowany" na studia wojskowe to nie jestem nawet na liście rezerwowej i nie mam już żadnych szans na dostanie się?
Iza
Proszę mi jeszcze powiedzieć czy te tabele z punktami rankinkowymi zamieszczone po decyzjach komisji na stronie WAT mówią o minimalnym progu jaki trzeba było osiągnąć żeby w ogóle być rozpatrywanym jako przyszły student czy informują o ilości punktów jakie zdobyła ostatnia zakwalifikowana na dany kierunek osoba?
20.07.2022
20.07.2022
Bob
Jaki procent rozpoczynających studia wojskowe na kierunku elektroniki i telekomunikacji otrzymuje promocje? Dziękuję i Pozdrawiam ;)
Pytanie
Kiedy odbywa się rozpoczyna się tura rekrutacji?
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Szeregowy z dnia 19.07.2022
Służba wojskowa podczas kształcenia w uczelni wojskowej, liczy się do okresu pełnienia służby
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanko z dnia 19.07.2022
Jak pisałem wcześniej - zapraszam do zapoznania się z komunikatem na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anna P. z dnia 19.07.2022
Osoby zakwalifikowane nie uczestniczą już w rekrutacji.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla anonim z dnia 19.07.2022
WAT powiadamia WCR o osobach zakwalifikowanych na studia oraz o osobach na listach rezerwowych. WCR będzie kierowała te osoby na badania lekarskie i psychologiczne.
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 19.07.2022
Na listach rezerwowych jest 450 osób
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Iza z dnia 18.07.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON, rektor określił liczbę osób wpisanych na listy rankingowe - zależy ona od liczby chętnych na kierunek i limitu miejsc na tym kierunku.
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xxx z dnia 18.07.2022
Osoby z listy rezerwowej kierunku kwalifikowane będą na miejsca, które się zwolnią, w zależności od posiadanej wartości punktów rankingowych
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 18.07.2022
Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam w zakładce Rekrutacja w Komunikatach jest załącznik z punktami rankingowymi, z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/list/komunikaty-dla-kandydatow-n/
19.07.2022
19.07.2022
rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 18.07.2022
Po otrzymaniu z WCR orzeczenia lekarskiego o zdolności do zawodowej służby wojskowej i braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej, stastus takiego kandydata zmieni się na "przyjęty".
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 18.07.2022
Osoba niezakwalifikowana nie będzie w tej turze już rozpatrywana. Może uczestniczyć w drugiej turze na niektóre kierunki, na które będzie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca. Musi ponownie dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego.
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Amigo z dnia 18.07.2022
W IRK WAT są trzy statusy osób kandydujących na studia: zakwalifikowany - spełnił warunki do zakwalifikowania i zmieścił się w limicie miejsc, uczelnia oczekuje na wymagane dokumenty po dostarczeniu których status zmieni się na "przyjęty", niezakwalifikowany - nie spełnił warunków do zakwalifikowania, np. na studia cywilne miał za mało punktów, nie będzie już rozpatrywany, lista rezerwowa - dotyczy tylko studiów wojskowych - spełnił warunki do zakwalifikowania (oprócz odbycia badań lekarskich i psychologicznych), lecz nie zmieścił się w limicie miejsc - będzie rozpatrywany na powstałe wolne miejsca.
Zaniepokojony
Czy komuś źle przeliczono punkty na rekrutacji. Nie mogę się dodzwonić i wyjaśnić nieścisłości. Czy komuś udało się skontaktować z centrum rekrutacji.
19.07.2022
19.07.2022
Szeregowy
Czy 5 lat studiów wojskowych wlicza się do dodatku za długoletnią służbę wojskową?
Pytanko
Witam. Ile punktów miała ostatnia osoba zakwalifikowana na studia wojskowe logistyka?
19.07.2022
19.07.2022
Anna P.
Czy w przypadku zakwalifikowania się na kierunek z wyboru drugiego priorytetu, nadal bierze się pod uwagę pierwszy wybór w sytuacji, gdy zwolni się miejsce, a ilość punktów rekrutacyjnych będzie wystarczająca?
anonim
Czy osoba z listy rezerwowej jest kierowana na testy psychologiczne i lekarskie?
19.07.2022
19.07.2022
Kandydat
Ile osób jest na liście rezerwowej?
Iza
Dobry wieczór. Czy każdy kto się nie dostał na studia wojskowe ma informację, że jest na liście rezerwowej? Czy jest jakieś ograniczenie ilości osób na rezerwie? Chodzi mi o to czy są realne szanse aby zostać przyjętym na listę studentów?
18.07.2022
18.07.2022
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Dla pytających o minimalny próg na kryptologia i cyberbezpieczeństwo mogę pożyczyć mojego wyniku aby może pomoc wam w ustaleniu: Wynik: 96,250 Status: zakwalifikowany
Xxx
Jakie są szanse, że będąc na liście rezerwowej dostane się jeszcze na elektronikę i telekomunikację? Jak wygląda proces poboru z listy rezerwowej, kto ma pierwszeństwo?
18.07.2022
18.07.2022
Foczi
Jaki był próg punktowy na kierunek mechanika I budowa maszyn?
.
Jako, że są już podane wyniki rekrutacji, czy mogą państwo podać progi punktowe na poszczególne kierunki?
18.07.2022
18.07.2022
Rekrut
Czy status "zakwalifikowany" po przejściu pozytywnie badań oznacza, że osoba dostała się na uczelnie czy może być jeszcze wpisana na listę rezerwową.
Xyz
Jeśli mam status niezakwalifikowany ale bez decyzji oznacza to że już nie mam szans się dostać czy o co dokładnie chodzi ?
18.07.2022
18.07.2022
Amigo
Czy osoba “ niezakwalifikowany” jest na liscie rezerwowej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 16.07.2022
W Wojskowej Akademii Technicznej telefony nie są odbierane.
18.07.2022
18.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 16.07.2022
Będzie wiadomo jak minister obrony narodowej wyda stosowne rozporządzenie o limitach miejsc na studia do uczelni wojskowych. Zazwyczaj jest to na początku roku.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ratchet z dnia 15.07.2022
Jeżeli na świadectwie jest wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, to pod uwagę jest brany wynik, który da więcej punktów rankingowych
18.07.2022
18.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Nadis z dnia 15.07.2022
Będzie wiadomo po zakończeniu prac komisji egzaminacyjnych i ogłoszeniu wyników
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kandydat z dnia 15.07.2022
Do egzaminów przystąpiło ponad 1600 osób
18.07.2022
18.07.2022
Fff
O której godzinie można spodziewać się wyników rekrutacji?
Pytanie
Czy podczas „unitarki” jest się pozbawionym dostępu do telefonu?
16.07.2022
16.07.2022
Pytanie
Witam. Czy w 2023 roku będzie kierunek logistyka ekonomiczna albo kiedy będzie wiadomo czy owy kierunek pojawi się na studiach?
Ratchet
Czy jak się zaliczylo podst ang 80% i mat 80% a rozszerzone ang 60% i mat 60%. To wtedy jak sie liczy
15.07.2022
15.07.2022
Nadis
Wiadomo ile punktów rankingowych wystarczy na dostanie się na wojskową kryptologię (orientacyjnie)? bądź informatykę?
kandydat
Dzień dobry, mam pytanie czy można dowiedzieć się ile osób przystąpiło do testów sprawnościowych i rozmów kwalifikacyjnych?
15.07.2022
14.07.2022
Houdini
Czy może ktoś coś powiedzieć o inżynierii materiałowej na WAT, warto iść na ten kierunek?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Uf z dnia 14.07.2022
Każdy kandydat uczestniczący w sprawdzianie sprawności fizycznej i rozmowie kwalifikacyjnej, zapoznawany jest za podpisem ze swoimi wynikami tych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Wyniki egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych będą widoczne na koncie kandydata po ogłoszeniu wyników rekrutacji
14.07.2022
14.07.2022
Uf
Kiedy w systemie irk będę widział swoje wyniki z egzaminów wewnętrznych (jak już jestem po)
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Viki z dnia 12.07.2022
Podczas kwalifikacji liczy się wartość punktów rankingowych, nie priorytety. Jeżeli kandydat ma za mało punktów na pierwszy priorytet, to jest rozpatrywany na drugim na równi z tymi, którzy kierunek wskazali w pierwszym priorytecie.
13.07.2022
13.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bez nicku z dnia 12.07.2022
Odpowiadałem już wcześniej na podobne pytanie - to są osoby, które kierunek wskazały jako pierwszy priorytet.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla xXx z dnia 13.07.2022
Na studia cywilne, nie sprawdzamy stanu zdrowia. Na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów badania lekarskie przeprowadza wojskowa komisja lekarska i wydaje orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej - w WAT nie znamy kryteriów. Studenci wojskowi chodzą w okularach.
13.07.2022
13.07.2022
xXx
Czy można mieć wadę wzroku -2 czy nawet -3?
Viki
Jak działają priorytety zgłoszeń. Czy jak na jakiś kierunek wybrałem drugi priorytet to oznacza, że będę na niego brany pod uwagę dopiero po zakwalifikowaniu tych którzy wybrali go jako pierwszy priorytet ?
12.07.2022
12.07.2022
rekrutacja WAT
odpowiedź dla 111 z dnia 11.07.2022
Podane liczby zarejestrowanych osób dotyczą kierunku z pierwszym priorytetem. Nie prowadzimy statystyk dalszych priorytetów.
Bez nicku
Osoby podane przez państwa to są kandydaci z pierwszego wybory, czy suma wszystkich z pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru?
12.07.2022
11.07.2022
111
Czy podane liczby są to osoby zarejestrowane z pierwszego wyboru, czy sumy z pierwszego, drugie i trzeciego wyboru?
253
Ile osób się zarejestrowało na studia wojskowe?
11.07.2022
11.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 11.07.2022
Doprecyzowanie ścieżki kształcenia poprzez wskazanie odpowiednich przedmiotów, następuje na czwartym semestrze studiów I stopnia
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 08.07.2022
Zgodnie z obietnicą, po zakończeniu rejestracji na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, podaję liczby zarejestrowanych na poszczególne kierunki: budownictwo -86, chemia -82, elektronika i telekomunikacja- 142, geodezja i kartografia -182, informatyka -142, inżynieria bezpieczeństwa -94, kryptologia i cyberbezpieczeństwo -196, logistyka -597, lotnictwo i kosmonautyka -153, mechanika i budowa maszyn -99, mechatronika -128. Ogólny limit miejsc - 876.
11.07.2022
11.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 10.07.2022
Jeżeli kandydat jest przyjęty na jeden ze wskazanych kierunków, to nie jest wpisywany na listę rezerwową.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 10.07.2022
System kwalifikacji wybiera wynik, który jest korzystniejszy dla kandydata.
11.07.2022
11.07.2022
Xyz
Na którym semestrze wybiera się specjalność?
Fff
Zdawałem rozszerzoną matematykę, ale bardziej opłaca mi się naliczenie wyniku z podstawy. Czy w IRK wprowadzam oba wyniki a system automatycznie naliczy bardziej opłacalny dla mnie?
10.07.2022
10.07.2022
Xyz
Mam pytanie jeśli wybrałem 3 kierunki studiów wojskowych i jako pierwszy mam logistykę i był bym tam na liście rezerwowej a miał bym punkty żeby dostać się na mój drugi kierunek który wybrałem to co wtedy ?
Anonim
Kiedy będzie podana liczba osób zarejestrowanych w irk?
08.07.2022
08.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Waciak z dnia 07.07.2022
W IRK w zakładce dotyczącej przenoszenia osób ze studiów cywilnych na studia wojskowe dostępnej dla studentów WAT, podana jest liczba miejsc.
Kappa
Bardzo duża część ludzi którzy tu przyszli myślała, że idzie do WOJSKA, że będzie rzucać granatami i biegać na poligonie. Pierwszy miesiąc to unitarka i rzeczywiście tak to będzie wyglądało, ale gdy przyjdzie wrzesień to nie będzie już tego mitycznego wojska, tylko matematyka, fizyka i inne trudne słowa XD Kieruje te słowa do tych osób, które myślą, że WAT to głównie przedmioty wojskowe a politechniczne - "jakoś to będzie". Otóż NIE xd "Wojskowa akademia TECHNICZNA" - no właśnie, z naciskiem na TECHNICZNA. Potem ludzie, którzy myślą, że z nauką jakoś sobie poradzą odchodzą, są wyrzucani albo przenoszą się na AWL do Wrocławia - bo tam rzeczywiście jest wojsko. Fajna uczelnia, ale dla ludzi z głową, nie dla tumanów z maturą 30% - niestety takich przyjmują, co jest smutne no ale cóż :)
07.07.2022
07.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 07.07.2022
Zgodnie z pismem dyrektora Departamentu Kadr MON, "...w celu zakwalifikowania w procesie rekrutacji najbardziej wartościowych osób spośród ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe..."
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dep z dnia 07.07.2022
Osoby, które spełnią warunki do zakwalifikowania, a nie zostaną zakwalifikowane z uwagi na limit miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej dla kierunku.
07.07.2022
07.07.2022
Waciak
Ile miejsc jest przeznaczonych dla osób przenoszoncych się na drugi rok studiow wojskowych?
Xyz
Dlaczego rejestracja została znowu wydłużona do 11 lipca?
07.07.2022
07.07.2022
Dep
Czy w tym roku również będą listy rezerwowe?
A
Nie, są tylko 34 latkowie
06.07.2022
06.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Andrzej z dnia 05.07.2022
Na pewno tak - również wśród studentów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 05.07.2022
Informacja jest na stronie Rekrutacji w Najczęściej zadawanych pytaniach: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/ Ile punktów rankingowych należy uzyskać, żeby dostać się na studia w WAT? WAT nie określa progów punktowych – kwalifikujemy na kierunek najlepszych, do wypełnienia limitu miejsc na tym kierunku. Minimalna wartość punktów rankingowych z jaką zostali zakwalifikowani kandydaci, zależy od kierunku, limitu miejsc, liczby kandydatów, ich wyników maturalnych, itp. Zobacz też ile punktów rankingowych potrzebowali kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia w latach ubiegłych, na studia wojskowe i cywilne. - tu jest link do tabelki
06.07.2022
05.07.2022
Andrzej
Czy na uczelni są 33 latkowie ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1357 z dnia 05.07.2022
Limit miejsc na studia dla kandydatów na oficerów w br. nie zostanie zwiększona.
05.07.2022
05.07.2022
Rekrut
Witam Czy można wiedzieć jaki był rok temu próg punktowy aby dostać się na studia wojskowe o kierunku elektronika i telekomunikacja ? Szukałem w internecie ale nie znalazłem.
1357
Liczba miejsc na studiach wojskowych zostanie jeszcze zwiększona? Czy zostanie przy 876 miejscach?
05.07.2022
05.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 04.07.2022
Sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów będą w WAT prowadzone w dniach 11-15 lipca. Każdy, kto dokonał zgłoszenia rekrutacyjnego na kierunki wojskowe, otrzymał informację o konkretnym dniu i godzinie sprawdzianu.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jk z dnia 04.07.2022
Rejestracja jeszcze się nie zakończyła.
05.07.2022
04.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla abc z dnia 04.07.2022
Jak pisałem już wcześniej - rejestracja nadal trwa. Liczby zarejestrowanych osób możemy podać po zakończeniu rejestracji.
Rekrut
Witam. Kiedy będzie test sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna na studia wojskowe ?
04.07.2022
04.07.2022
Jk
Czy można wiedzieć ile osób zarejestrowało się na budownictwo?
abc
Czy wiadomo ilu chętnych zarejestrowało się na mechatronikę na studia wojskowe ?
04.07.2022
04.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Logistyk z dnia 03.07.2022
Rejestracja nie jest jeszcze zakończona
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla KM z dnia 03.07.2022
Jednym z ocenianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej elementów, jest prezencja. Należy ubrać się schludnie, ale bez przesady. Marynarka i krawat nie są wymagane, tym bardziej, że może być bardzo ciepło.
04.07.2022
04.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kapral z dnia 03.07.2022
Stopień wojskowy jest zachowywany. Awanse odbywają się zgodnie z regulaminem wojskowy, Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową na pierwszym roku odbywają wszyscy studenci jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 03.07.2022
Rejestracja na studia jeszcze się nie zakończyła
04.07.2022
03.07.2022
Logistyk
Juz po rejestracji, czy mozn prosic o dane dot. Rejestracji ja studia wojskowe? W szczegolnosci interesuje mnie kierunek Logistyka
KM
Jak należy ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną ?
03.07.2022
03.07.2022
Kapral
Jeden studentem uczelni cywilnej który uzyskał stopień kaprala z programu legia akademicka. Czy jeśli zrezygnuję ze swoich studiów i dostanę się na WAT, to będę awansował tak, jak koledzy bez stopnia wojskowego już od pierwszego roku, czy powiedzmy będę musiał "poczekać" aż inni podchorążowie zdobędą stopień kaprala i dopiero wtedy będę mógł awansować dalej? Dodatkowo mam drugie pytanie: czy będąc kapralem nadal muszę odbyć rok dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy mogę od razu przejść na zawodową?
1234
Ile osób się zarejestrowało na SW? Rejestracja juz zakonczona
03.07.2022
03.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Logistyk z dnia 01.07.2022
Rejestracja jeszcze trwa.
Logistyk
Witam, ile osob zarejestrowalo sie na logistyke?
01.07.2022
30.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tup z dnia 29.06.2022
Test siły (drążek) i test szybkości (bieg wahadłowy i "koperta") na hali sportowej, test wytrzymałości (1000m, 899m) na bieżni stadionu.
Tup
Witam. Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone na dworze czy pod zadaszeniem?
29.06.2022
29.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jal z dnia 28.06.2022
Opłata musi być wniesiona do czasu zakończenia rejestracji - termin podany jest na koncie kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydatów
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla .. z dnia 27.06.2022
Zarządzenie nr 1/MON określa, że język angielski musi być zdany na maturze - czyli wystarczy uzyskać 30% na poziomie podstawowym, aby spełnić warunek. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie będzie wyniku z języka angielskiego, to w WAT będzie przeprowadzony test z tego języka.
29.06.2022
28.06.2022
Jal
Witam, do kiedy trzeba wplacic oplate rekrutacyjna?
..
czy wynik powyzej 30% z angielskiego na studia wojskowe dotyczy podtawy czy rozszerzenia ? jesli nie mialem tyle z rozszerzenia nie bede brany pod uwage ?
27.06.2022
22.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Szeregowiec z dnia 21.06.2022
Do zakończenia rejestracji, nie podajemy liczby zarejestrowanych osób. Rejestracja na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów trwa do 1 lipca.
Szeregowiec
Ile osób jest chętnych na studia wojskowe ?
21.06.2022
21.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Logistyka z dnia 20.06.2022
Proszę o bardziej precyzyjne zadanie pytania - procent czego?, ocena 3 z czego: całego przedmiotu, egzaminu, ćwiczeń, kolokwium, sprawdzianu itp? W sprawach związanych z ocenianiem na studiach, najlepiej zwrócić się do prowadzącego zajęcia lub ewentualnie do dziekanatu wydziału.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pol z dnia 20.06.2022
Programy studiów wg których kształcą się studenci, w tym studenci jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów, odpowiadają obowiązującym przepisom i standardom, w tym zawartym w Ustawie o obronie Ojczyzny. Na pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów, żołnierz z tytułem podchorążego będzie odbywał dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wg zasad określonych w odpowiednich przepisach.
21.06.2022
20.06.2022
Logistyka
Witam. Mam pytanie. Od ilu procent jest ocena 3 na studiach wojskowych. Konkretnie chodzi mi o przedmiot fizykę na logistyce?
Pol
Czy ustawa o obronie ojczyzny zmieniła w jakikolwiek sposób kształcenie na sw tzn. będą np jakies nowe przedmioty? Oraz czy w trakcie studiów będzie można zrobić jakieś uprawnienia tak jak na Zasadniczej dobrowolnej służbie wojskowej?
20.06.2022
19.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Opla mom z dnia 15.06.2022
Kandydaci rozpatrywani są na kierunki, zgodnie z ustalonymi przez siebie priorytetami - osoba przyjęta na kierunek pierwszego priorytetu nie jest rozpatrywana na kolejnych. Osoba przyjęta na kierunek, nie jest rozpatrywana już na innych kierunkach, nawet jeżeli zwolnią się tam miejsca - w takim przypadku rozpatrywana jest osoba nieprzyjęta wpisana na listę rezerwową dla kierunku.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 14.06.2022
Żołnierz zawodowy po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej, aby nie zwracać kosztów poniesionych na jego wykształcenie podczas 5 lat studiów, powinien odsłużyć jeszcze dwa okresy trwania studiów, tj. 2x5=10 lat. Zasady te zawarte są w umowie, jaka jest przedstawiona przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
19.06.2022
19.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Testy z dnia 14.06.2022
Przed sprawdzianem sprawności fizycznej należy przedstawić zaświadczenie od lekarza o możliwości uczestniczenia w takim sprawdzianie. Jeżeli kandydat nie będzie miał takiego zaświadczenia, to będzie mógł podpisać w obecności członka komisji rekrutacyjnej, stosowne oświadczenie. Orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej, wyda Wojskowa Komisja Lekarska osobom spełniającym warunki do zakwalifikowanie (które zdały sprawdzian z WF i pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną) po przeprowadzeniu badań.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 13.06.2022
Każdy z przedmiotów wykładanych na studia rozpoczyna się od poziomu wymaganego w szkole średniej. W przypadku trudności, istnieje system konsultacji i zorganizowanych w razie potrzeby zajęć wyrównawczych.
19.06.2022
19.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 12.06.2022
Wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane we wskazanych miejscach. Wpisuje się datę podpisywania dokumentu.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 0987 z dnia 11.06.2022
Każdy przypadek konieczności udzielenia przepustki przed złożeniem przysięgi wojskowej, rozpatrywany jest indywidualnie. Żołnierz może otrzymać zezwolenie na wyjazd z ważnych powodów rodzinnych.
19.06.2022
18.06.2022
Corse mom
Ad. 1 Nie, Ad. 2 Tak.
Opla mom
Czy jesli dostane sie na 1 kierunek a na 2 braknie mi pkt to czy jesli ktos zrezygnuje wchodze na jego miejsce ( studia wojskowe) 2 pytanie czy jesli sie nie dostane a na unitarce ktos zrezygnuje to czy wchodze na jego miejsce?
15.06.2022
14.06.2022
Pytanie
Ile lat minimum trzeba służyć w wojsku po skończeniu uczelni?
Testy
Dzień dobry. Czy na testy sprawnościowe na studiach wojskowych trzeba mieć orzeczenie lekarskie czy wystarczy przed testami zadeklarować brak przeciwwskazań?
14.06.2022
13.06.2022
Kandydat
Witam. Czy nie mając w liceum fizyki rozszerzonej to czy taka osoba poradzi sobie na studiach wojskowych na kierunku logistyka i czy na studiach fizyka uczona jest od zera czy trzeba mieć już jakiś określony poziom?
Pytanje
Znaczy chodziło mi o kwestionariusz osobowy
12.06.2022
12.06.2022
Pytanie
Witam. Mam pytanie, czy wypełniając wniosek o powołanie ,w adnotacji trzeba składać podpisy w miejscu podpisu osoby zainteresowanej, a jak tak to jaką datę trzeba wpisać w uzupełnieniu braków dokumentacji?
0987
Czy podczas unitarki można dostać przepustkę na ślub osoby w rodzinie?
11.06.2022
08.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 07.06.2022
Zgodnie z obszerną interpretacją Ustawy o obronie Ojczyzny, jaką otrzymałem od prawników (przedstawiam konkluzję): Osobie pełniącej dobrowolną zasadniczą służbę wojskową - w tym, w przypadku kształcenia w uczelni wojskowej - a pozostającej w stosunku pracy, udziela się urlopu bezpłatnego. W przypadku zgłoszenia się i rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej (od drugiego roku studiów) stosunek pracy wygasa z dniem stawienia się do tej służby.
1234
Witam. Czy do dnia powołania do służby na WAT muszę zakończyć pracę u ówczesnego pracodawcy czy mogę to zrobić w późniejszym okresie? Pytam ponieważ do odbywania Zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej nie trzeba tego robić, a pracodawca nie może takiej osoby zwolnić. A jak jest w przypadku WATu?
07.06.2022
06.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kadet z dnia 06.06.2022
Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania na studia dla kandydatów na oficerów, jest znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie, tj. uzyskanie min. 30% na maturze na poziomie podstawowym lub 6 punktów na 20 możliwych podczas testu z tego języka przeprowadzonego w uczelni, jeżeli język angielski nie był zdawany na maturze. Podczas studiów, grupy kompletowane są w zależności od poziomu znajomości języka.
Kadet
Witam. Chciałbym się zapytać jak wygląda sytuacja z językiem angielskim na studiach wojskowych. Czy wszyscy uczą się od tego samego poziomu czy są jakieś podziały na grupy dla trochę mniej zaawansowanych?
06.06.2022
06.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla IK z dnia 05.06.2022
Absolwent, podporucznik magister inżynier, otrzymuje przydział do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej do jednostki, w której występuje zapotrzebowanie na specjalistę kierunku, który ukończył. Możliwość wyboru takiej jednostki jest tym większa, im wyższa jest lokata (wynik) ukończenia studiów, gdyż w kolejności lokat, podchorążowie odbywają rozmowę kadrową dotyczącą przydziału miejsc pełnienia dalszej służby.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 05.06.2022
Obecnie obowiązujące przepisy określają, że w przypadku rezygnacji na pierwszym roku lub nie złożeniu wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej od drugiego roku studiów, kosztów nie zwraca się - osoba przenoszona jest do rezerwy. Po rezygnacji w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej, należy zwrócić koszt zakwaterowania wyżywienia i umundurowania.
06.06.2022
06.06.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ryba z dnia 04.06.2022
Każda uczelnia prowadzi własny proces rekrutacji. Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON z 1 lutego 2022 r., komisja zaliczy wyniki sprawdzianu sprawności fizycznej i ewentualnego testu z języka angielskiego przeprowadzonych w innej uczelni wojskowej, przedstawione w dniu wyznaczonego kandydatowi terminu postępowania rekrutacyjnego w danej uczelni wojskowej. W zarządzeniu nie ma mowy o wynikach rozmowy kwalifikacyjnej, więc należy uczestniczyć w rozmowie w każdej uczelni.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ? z dnia 31.05.2022
Skierowanie na badania w wojskowych komisjach lekarskich w celu wydania orzeczenia o zdolności do zawodowej służby wojskowej, wydaje wojskowe centrum rekrutacji. Uczenia otrzymuje orzeczenia z WCR.
06.06.2022
05.06.2022
IK
Jak wygląda przydział miejsc pracy po zakończonych studiach wojskowych np. Chemii? Czy miejsce zamieszkania ma jakikolwiek wpływ na przydział miejsca pracy?
Student
Czy w przypadku rezygnacji ze studiów wojskowych, czy trzeba również zwracać pieniądze otrzymane jako żołd?
05.06.2022
04.06.2022
Ryba
Dzień Dobry. W przypadku gdy złożyłem dokumenty na dwie uczelnie wojskowe ,czy muszę się stawić na egzaminach kwalifikacyjnych(chodzi mi o testy sprawnościowe) na obu uczelniach ? Czy może jest to rozwiązane w inny sposób?
?
Czy mógłbym prosić o nazwę i dzień wydania aktu prawnego w którym mowa jest że:,,W chwili powołania do służby wojskowej w uczelni wojskowej, orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej - kategoria "Z" nie może być starsze niż rok."?
31.05.2022
31.05.2022
Przyszły kwit
Pozdrawiam kadrę 1 kompanii która rozwaliła nam tostery i lodówki mimo wczesniejszej zgody na ich posiadanie 🙃
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Vectra z dnia 30.05.2022
Na wszystkie kierunki, zarówno na studia cywilne jak i na studia dla kandydatów na oficerów można kandydować jednie z podstawową maturą. Jeżeli na świadectwie dojrzałości nie będzie wyniku z przedmiotu, który bierzemy pod uwagę, to kandydat otrzyma mniej punktów, ale jest rozpatrywany. Geografie dodatkowo liczymy na kierunek "geodezja i kartografia", na inne kierunki punkty zostaną policzone z trzech przedmiotów.
31.05.2022
31.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pytający z dnia 30.05.2022
Pisałem już wcześniej na ten temat. Podane na stronie internetowej minimalne wartości punktów z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani, są to wartości określające pozycję kandydata na liście rankingowej, więc dotyczą wszystkich ocenianych elementów. Zwracam jednak uwagę, że co roku są pewne zmiany w zasadach rekrutacji, które mają wpływ na obliczenie punktów rankingowych, więc nie można sugerować się podanymi minimalnymi wartościami.
Vectra
Czy mogę iść na studia wojskowe pisząc na maturze rozszerzoną Matematykę i Geografie jeśli tak to jakie kierunki miał bym do wyboru Pozdrawiam
30.05.2022
30.05.2022
pytający
Czy minimalne wartości punktów rankingowych z ostatnich trzech lat, na poszczególne kierunki studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów (SW) opublikowane na stronie internetowej uwzględniają punkty za rozmowę kwalifikacyjną oraz testy sprawnościowe, czy są to tylko punkty za przedmioty zdawane na maturze?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 28.05.2022
W podstawowym szkoleniu wojskowym od 8 września, uczestniczą wszystkie osoby zakwalifikowane na studia dla kandydatów na oficerów. Osoby mające złożoną przysięgę wojskową, nie będą jej ponownie składały - w czasie przysięgi będą wykonywały inne zadania służbowe.
30.05.2022
30.05.2022
321
Musi
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla You z dnia 27.05.2022
W chwili powołania do służby wojskowej w uczelni wojskowej, orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej - kategoria "Z" nie może być starsze niż rok.
30.05.2022
28.05.2022
123
Czy osoba która już składała przysięgę wojskową musi uczestniczyć w unitarce?
You
Witam. Czy jeśli w tamtym roku przechodziłem badania lekarakie i psychologiczne na żołnierza zawodowego to czy w tym roku będę musiał je znowu przejść?
27.05.2022
26.05.2022
asfasf
nie idzcie na elektrone
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla julka z dnia 20.05.2022
Kierunek "obronność państwa" realizowany jest na studiach cywilnych. Podstawą kwalifikacji są jedynie wyniki na świadectwie dojrzałości - nie ma żadnych egzaminów.
23.05.2022
20.05.2022
julka
Czy na kierunek obronność trzeba zdawać egzaminy sprawnościowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla maturzystka z dnia 18.05.2022
Do zarejestrowania się w na studia, posiadanie książeczki wojskowej nie jest wymagane. Podczas rejestracji na studia dla kandydatów na oficerów, pola dotyczące książeczki wojskowej mogą nie być wypełnione.
20.05.2022
18.05.2022
maturzystka
Czy muszę mieć książeczkę wojskowa?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 16.05.2022
Jeżeli w książeczce wojskowej jest wpis o przeniesieniu do rezerwy, to należy zaznaczyć to w IRK. Jeżeli osoba nie była w wojsku, to służba wojskowa jest "nieodbyta". Kandydatem na żołnierza zawodowego jest osoba pełniąca aktualnie służbę kandydacką.
17.05.2022
16.05.2022
odpowiedź
D oznacza: "niezdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie pokoju.", więc sam sobie odpowiedz...
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 16.05.2022
Aby rozpocząć jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, należy mieć kategorię zdrowia "Z" - zdolny do zawodowej służby wojskowej. Posiadanie kat. "D" nie pozwala na zakwalifikowanie na ten rodzaj studiów.
16.05.2022
16.05.2022
Rekrut
Posiadam kategorię A, nie odbyłem służby przygotowawczej, nie miałem wcześniej styczności z wojskiem. Czy powinienem zaznaczyć w stosunku do służby wojskowej nieodbyta, czy kandydat na żołnierza zawodowego?
Pytanie
Jeżeli na komisji wojskowej dostałem kategorię D, to czy mogę zostać przyjęty w rekrutacji?
16.05.2022
16.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla T z dnia 13.05.2022
Jak pisałem poniżej, o przedłużeniu rejestracji na studia dla kandydatów na oficerów zdecydował MON. Myślę, że chodzi o dostosowanie terminu zakończenia rejestracji do terminów na studiach cywilnych (15 lipca), uwzględniając konieczność przeprowadzenia egzaminów.
dmn
Może jest mało chętnych
14.05.2022
13.05.2022
P
pewnie z małej liczby kandydatów ; P
T
Z jakiego powodu został wydłużony okres rejestracyjny na studia wojskowe?
13.05.2022
13.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 12.05.2022
Jeżeli w wydanej po kwalifikacji książeczce wojskowej jest wpis o przeniesieniu do rezerwy, to proszę wybrać taką opcję podczas rejestracji w IRK
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Witam z dnia 12.05.2022
Termin zakończenia rejestracji na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów wyznaczony początkowo na 31 maja, MON przesunął do 1 lipca.
13.05.2022
13.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 12.05.2022
Na badania do komisji lekarskich i pracowni psychologicznych, zostaną przez wojskowe centrum rekrutacji (dawniej WKU) skierowane osoby wstępnie zakwalifikowane na studia dla kandydatów na oficerów, po egzaminach - w br. będzie to w drugiej połowie lipca.
Rekrut
Czy jeśli dostało się kwalifikacje wojskową A to wpisujemy w stosunku do służby wojskowej przeniesiony do rezerwy?
12.05.2022
12.05.2022
Witam
Witam.Mam pytanie, czy rekrutacja na studia wojskowe trwa do 31 maja czy 1 lipca?
Rekrut
Kiedy wykonuje się Badania Lekarskie i psychologiczne na SW?
12.05.2022
12.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 11.05.2022
Patrz wpis poniżej. Rejestracja na studia jeszcze się nie zakończyła. Każdego dnia dzienne rejestruje się więcej osób i podanie teraz liczby zarejestrowanych, wprowadzi w błąd co do końcowej liczby osób chętnych na poszczególne kierunki studiów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla dok z dnia 11.05.2022
Aby rejestracja złożonych dokumentów przebiegała sprawnie, dobrze gdyby kandydat posiadał ze sobą kserokopie, które pracownik uczelni potwierdzi za zgodność z przedstawionymi oryginałami.
12.05.2022
11.05.2022
Kandydat
Witam. Ile osób obecnie zarejestrowało się na studia wojskowe, a konkretnie na kierunek logistyka?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 11.05.2022
Pisałem już 28 kwietnia, że do zakończenia rejestracji, nie będziemy podawali liczby zarejestrowanych osób na poszczególne formy studiów.
11.05.2022
11.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rafi z dnia 11.05.2022
Jak napisałem wcześniej, jest to projekt rozporządzenia MON. Jak rozporzadzenie będzie ogłoszone w Dzienniku Ustaw, to podamy szczegóły na naszych stronach internetowych.
dok
czy na miejscu składania dokumentów jest możliwość zrobienia ksera czy trzeba mieć już wszystko gotowe
11.05.2022
11.05.2022
Anonim
Dzień dobry, jaka jest aktualna liczba chętnych kandydatów na studia wojskowe?
Rafi
Witam. Jeśli liczba miejsc na SW będzie zwiększona do 876 to jak będzie wyglądała liczba miejsc na poszczególne kierunki?
11.05.2022
10.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 09.05.2022
Punkty rankingowe liczone są z 4 przedmiotów, z tym że nie ma wymagań, aby wszystkie cztery były wymienione na świadectwie dojrzałości. Przedmioty mogą być zdawane zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym (mnożnik 0,5). Na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów do punktów za maturę (max. 100) doliczane są punkty za sprawdzian sprawności (do 20 pkt.) oraz rozmowę kwalifikacyjną (do 30 pkt.), które mają wpływ na zakwalifikowanie. Nie można więc odpowiedzieć na zadane pytanie: "Na ile % w ubiegłym roku trzeba było napisać maturę by dostać się na ..." jakikolwiek kierunek.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Przyszły kandydat z dnia 09.05.2022
Jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, są popularnie nazywane studiami wojskowymi - jest na tych studiach kierunek "geodezja i kartografia". Zachęcam do zapoznania się z pełną ofertą WAT np. w PREZENTACJI na tym portalu.
10.05.2022
09.05.2022
123
Na ile % w ubiegłym roku trzeba było napisać maturę by dostać się na kryptologię?
Przyszły kandydat
Czyli idąc na studia wojskowe po szkole średniejnie mogę wybrać kierunku "geodezja i kartografia"?
09.05.2022
09.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Przyszły kandydat z dnia 08.05.2022
Nazwa kierunku studiów "geodezja i kartografia" występuje tylko na jednolitych studiach magisterskich realizowanych dla MON. Na studiach cywilnych są dwa kierunki o podobnym profilu: "geodezja i kataster" oraz "inżynieria geoprzestrzenna"
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Matman z dnia 08.05.2022
W zakresie przedmiotów politechnicznych, program studiów jest zgodny z Polskimi Ramami Kwalifikacji. Efekty kształcenia są zgodne z obowiązującymi przepisami - absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów jak po innej uczelni politechnicznej, uznawany na arenie międzynarodowej.Każdy może wybrać uczelnię, która spełni jego oczekiwania. W trakcie studiowania na jednolitych studiach magisterskich dla kandydatów na oficerów, pełni się jednocześnie na pierwszym roku dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a od drugiego roku zawodową służbę wojskową - nie będzie czasu na dodatkowe studia na PW lub UW. Syn musi zdecydować.
09.05.2022
09.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kasia z dnia 07.05.2022
Rozumiem, że chodzi o studia dla kandydatów na oficerów. Trzeba się liczyć z tym, że te studia wiążą się z pełnieniem służby wojskowej - na pierwszym roku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku już zawodowej służby wojskowej. Student tego rodzaju studiów jest zakwaterowany na terenie uczelni i wyjście poza rejon zakwaterowanie może odbywać się jedynie za zgodą przełożonych. Kontakt z rodziną będzie ograniczony.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 06.05.2022
W Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" pod linkiem "Dokumenty i dalsze postępowanie", będzie informacja o statusie złożonych dokumentów.
09.05.2022
09.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kuku z dnia 05.05.2022
Przepisy nie ograniczają możliwości rejestrowania się w IRK i uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmie uczelniana komisja rekrutacyjna. W dniu powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (wrzesień), osoba nie może być w służbie czynnej.
Przyszły kandydat
Co oznacza przy geodezji i kartografii napis, ze tylko dla MON jako jednolite studia magisterskie?
08.05.2022
08.05.2022
Matman
Syn w przyszłym roku planuje iść na studia wojskowe kryptologia i cyberbezpieczeństwo i stąd pytanie o poziom kształcenia bo patrząc na kryteria przyjęć na ten kierunek to są bardzo niskie wymagania, więc jak uczelnia rozwiązuje problem poziomu kształcenia studentów, którzy są znacznie powyżej tych wymagań rekrutacyjnych, tzn. czy szkoła daje im optymalne możliwości rozwoju w danej dziedzinie czy nie zaniża poziomu ze względu na tych „słabszych” studentów? Czy student WAT może dodatkowo studiować matematykę na PW lub UW?
Kasia
Czy da się pogodzić studia na wat z posiadaniem rodziny?
07.05.2022
06.05.2022
123
Jak można sprawdzić czy wysłane dokumenty dotarły i czy wszystko jest w porządku?
Kuku
Czy mogę zrezygnować ze studiów wojskowych na WAT i przyjść od tego roku jeszcze raz na studia wojskowe? Służba wojskowa bardzo mi odpowiada, jednak chciałbym spróbować na innym kierunku bo ten mi nie odpowiada :// Czy uczelnia przyjmie mnie po raz drugi, czy jwst to już niemożliwe?
05.05.2022
05.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ter z dnia 05.05.2022
Jest projekt rozporządzenia MON zwiększający limit miejsc na studia dla kandydatów na oficerów w WAT do 876. Nie mam informacji kiedy zostanie podpisany i opublikowany.
Ter
Witam. Czy będzie zwiększony limit miejsc na studia wojskowe?
05.05.2022
04.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Witam z dnia 30.04.2022
Dzień dobry, W poprzednich latach nie było wymogu szczepienia się przeciwko Covid-19.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 30.04.2022
O uznaniu osiągnięć sportowych zdecyduje komisja podczas rozmowy na podstawie przedstawionych dokumentów. Czym innym jest mistrzostwo województwa dorosłych zdobyte przez gimnazjalistę (są dyscypliny, w których można startować w wyższych kategoriach wiekowych), a czym innym mistrzostwo Polski juniorów zdobyte przez licealistę - choć w obu przypadkach komisja uzna dodatkowe punkty.
04.05.2022
03.05.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Buzz Astral z dnia 01.05.2022
Instytut Optoelektroniki planuje utworzenie tylko jednej grupy na kierunku Inżynieria kosmiczna i satelitarna, w związku z tym, nie przewidujemy zwiększenia limitu miejsc na ten kierunek
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abcd z dnia 01.05.2022
Dokumenty kandydatów na studia mogą być wysłane pocztą na ogólnodostępny, np. w kontaktach na stronie internetowej, adres Wojskowej Akademii Technicznej.
03.05.2022
01.05.2022
Buzz Astral
Witam, czy przewidziane jest zwiększenie liczby miejsc na kierunku Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna jeśli będzie sporo chętnych ? aktualny limit wynosi 30
Abcd
Witam. Dokumenty, które należy dostarczyć na studia wojskowe (życiorys itd)można wysłać pocztą? A jak tak, to na jaki adres?
01.05.2022
30.04.2022
Witam
Witam. Czy kandydat na studia wojskowe musi być zaszczepiony przeciwko Covid-19?
Pytanie
Witam. Czy osiągnięcia ze sportu punktowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej mają myć zdobyte w szkole średniej czy mogą być z gimnazjum?
30.04.2022
29.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchorekzelektrony z dnia 28.04.2022
Dane dotyczące liczby ofircerów określonych specjalności (kierunków studiów), jaka trafia co roku do Sił Zbrojnych, nie są publkowane. Limity miejsc na kierunek "elektronika i telekomunikacja" wahają się w granicach 200 osób: 2020 - 222, 2021 -222, 2022 - 189.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 28.04.2022
Minimalne wartości punktów rankingowych z ostatnich trzech lat z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani na poszczególne kierunki studiów, zarówno cywilnych (SC) jak i jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na oficerów (SW), publikujemy na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-pierwszego-stopnia/ Na logistykę SW było to: 2019 - 50, 2020 - 55, 2021 - 73
29.04.2022
29.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Szeregowy z dnia 28.04.2022
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów punkty są przyznawane m.in. za osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej - prawo jazdy zalicza sie do tych uprawnień. Podczas rozmowy należy przedstawić dokumenty potwierdzające te osiągnięcia i uprawnienia.
Pchorekzelektrony
Można się dowiedzieć ilu podchorążych mniej/więcej kończy wydział elektroniki? Jaki to jest procent stundetów, jak to było w 21 roku?
28.04.2022
28.04.2022
Pytanie
Witam. Ile punktów miała ostatnia osoba, która dostała się na logistykę(studia wojskowe)w ubiegłym roku?
Szeregowy
Witam. Czy za posiadanie prawa jazdy można otrzymać dodatkowe punkty podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
28.04.2022
28.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 28.04.2022
Rejestracja kandydatów na studia jeszcze trwa. Do zakończenia rejestracji nie będziemy podawali liczy zarejestrowanych, gdyż zmienia się ona znacznie im bliżej jest do zakończenia rejestracji.
Rekrut
Dzień dobry. Ile aktualnie osób zarejestrowało się na logistykę oraz geodezję i kartografię?
28.04.2022
26.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 25.04.2022
Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Kadr Wojskowych: "...sprawę unormuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej na które czekamy. Aktualnie Ustawa mówi o zaliczeniu wszystkich przedmiotów..."
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 26.04.2022
Jak pisałem wcześniej, minimalna wrtość punktów do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wynosi w br. 5 pkt. na 30 możliwych do uzyskania. Za co mogą byc przyznawane punkty określił MON a zarządzeniu, które publikujemy np. tutaj: https://bip.wat.edu.pl/bip/dokumenty/edukacja/zarzadzenie_nr_1_mon_z_1_02_2022.pdf
26.04.2022
26.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 26.04.2022
W br. minimalna wartość punktów do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wybosi 5 pkt. na 30 możliwych do uzyskania.
Kandydat
Witam. Ile należy uzyskać minimum punktów za rozmowę kwalifikacyjną i za co są one przyznawane?
26.04.2022
26.04.2022
Maturzysta
Ile w tym roku należy uzyskać minimum punktów za rozmowę kwalifikacyjną?
Maturzysta
Witam mam pytanie odnośnie nowych zasad studiowania, czy po 1 roku trzeba mieć wszystkie przedmioty zaliczone (nie ma żadnych zaległości) żeby być powołanym do zawodowej służby. Czy jeżeli np. Nie zaliczę jednego przedmiotu to zostanę skreślony z listy studentów?
25.04.2022
25.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla witam z dnia 24.04.2022
Aktualnie na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów zarejestrowało się ponad 500 osób. Jest to nieznacznie mniej, niż było o tej porze w ubiegłym roku. Przypominam, że rejestracja na ten rodzaj studiów będzie prowadzonia do 31 maja, a na studia cywilne do 15 lipca.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 22.04.2022
Na studia cywilne na obecnym etapie wymagana jest jedynie rejestracja w IRK - świadectwo dojrzałości będą musiału przedłożyć osoby zakwalifikowane na studia. Na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, po zarejestrowaniu się w IRK uczelni - od 23 kwietnia po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny - wymagane dokumenty należy złożyć w dowolnym wojskowym centrum rekrutacji (WCR), dawniej wojskowa komenda uzupełnień (WKU).
25.04.2022
24.04.2022
witam
Jaka jest ilość chętnych aktualnie? Jest więcej, czy mniej niż rok temu?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Hubi z dnia 20.04.2022
Tak. Można rejestrować się na kilka uczelni wojskowych. Obecnie, najlepiej udać się z dokumentami do najbliższego wojskowego centrum rekrutacji (dawniej WKU).
24.04.2022
24.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 19.04.2022
Stan zdrowia, w tym wzrok, na jednolite studia magisterskie dla kandydatów na oficerów, oceni wojskowa komisja lekarska. Wada wzroku jest dopuszczalna - podchorążowie chodzą w okularach.
Koo
Nie można
22.04.2022
22.04.2022
Rekrut
Czy można podjechać w środę (27) w celu złożenia papierów rekrutacyjnych na wydział cybernetyki oraz na wydziale mechatroniki?
Hubi
Czy można składać papiery na kilka uczelni wojskowych na raz ?
20.04.2022
19.04.2022
Maturzysta
Czy okulary i wada wzroku -3.0 bardzo przeszkadza podczas unitarki/funkcjonowania na uczelni czy raczej nie powinno być z tym problemów? Mam problemy z noszeniem soczewek
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 10.04.2022
Komisja lekarska składa się z kilku / kilkunastu specjalistów, np. kardiologa, ortopedy, psychiatry, laryngologa, dentysty, okulisty, dermatologa itd. Kategoria zdrowia "A", nie zwalnia z badań przez komisje lekarską, która musi wydać orzeczenie o zdolności do zawodowej służby wojskowej, tj. taegoria zdrowia "Z".
14.04.2022
14.04.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla -- z dnia 09.04.2022
Po zakończeniu egzaminów, w drugiej dekadzie lipca, WAT powiadomi wojskowy organ administarcyjny (wojskowe centrum rekrutacyjne, czyli dotychczasowe WKU) o osobach spełniających warunki do zakwalifikowania na studia dla kandydatów na oficerów. Organ ten poprosi kandydata do siebie po odbiór skierowania na badania lekarskie i badania psychologiczne - najczęściej jest to telefonicznie. Osobom, które nie mają książęczki wojskowej - w tym kobietom - założą ewidencję i wydadzą książeczki
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 14.04.2022
Do zakończenia rejestracji, tj. do 31 maja należy dostarczyć wniosek o powołanie do służby kandydackiej wraz z kwestionariuszem osobowym, podanie ankietę - do wydrukowania z IRK z zakładki "dolumenty i dalsze kroki" oraz życiorys o oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia. Pozostałe dokumenty muszą być przedłożone najpóźniej w dniu sprawdzianu sprawności fizycznej.
14.04.2022
14.04.2022
Kandydat
Czy życiorys i resztę dokumentów należy dostarczyć do 31 mają czy dopiero po dostaniu się na uczelnie ?
Maturzysta
U jakich specjalistów są badania lekarskie wykonywane przez WKU po skierowaniu od WAT? I czy mając książeczkę wojskową z kategorią A również trzeba odbyć te badania?
10.04.2022
09.04.2022
--
W przypadku rekrutacji kobiet na studia wojskowe, jak wygląda sprawa z książeczką wojskową? Czy trzeba samemu się zgłosić i ją wyrobić wcześniej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 05.04.2022
Rozumiem, że chodzi o studia dla kandydatów na oficerów, które rozpoczynają się podstawowym szkoleniem wojskowym we wrześniu, a informacja o wpisaniu na listę studentów może być w sierpniu, po uzyskaniu orzeczeń lekarskich i psychologicznych. W przypadku, gdy od uzyskania informacji o przyjęciu, do 8 września, tj. dnia stawienia się w WAT do pełnienia służby wojskowej będzie mniej niż miesiąc, rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić za porozumieniem stron, skracającym okres wypowiedzenia.
06.04.2022
05.04.2022
Kandydat
Czy osobę zatrudnioną na umowe o prace w przypadku zakwalifikowania sie na studia obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Szeregowy z dnia 04.04.2022
Na podstawie informacji otrzymanych z wydziału: Podstawowym miernikiem przy podziale na specjalności są wyniki nauczania po trzech semestrach studiów w tym średnia za studia oraz brak zaległości w obowiązujących przedmiotach.
04.04.2022
04.04.2022
Szeregowy
Co decyduje o przydziale na konkretne specjalności po 3 semestrze studiów wojskowych "kierunek geodezja i kartografia"?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wot z dnia 29.03.2022
Studia niestacjonarne przewidziane są jedynie dla określonych kierunków na studiach cywilnych, bez zobowiązań wobec MON. Studia dla kandydatów na oficerów realizowane są stacjonarnie i wiążą się z pełnieniem służby wojskowej. Nie można jednocześnie pełnić służby wojskowej jako słuchacz uczelni wojskowej i innego rodzaju służby wojskowej, np. w WOT.
02.04.2022
</