• Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Uniwersytet Wrocławski Alicja Wojtasz
  • UTH im. Chodkowskiej Warszawa
  • Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, woj. mazowieckie, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (+) 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, rekrutacja@wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie przygotowuje kadry techniczne dla Wojska Polskiego. To także ośrodek badawczy, głównie na potrzeby resortu Obrony Narodowej oraz krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Ofertę kształcenia WAT stanowią jednolite studia magisterskie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz cywilne kierunki realizowane na poziomie pierwszego i drugiego stopnia w obszarze budownictwa, informatyki, mechaniki, elektroniki, logistyki, również obronności, zarządzania i inżynierii. WAT realizuje unikatowy kierunek Kryptologia i cyberbezpieczeństwo czy dostępny na kilku tylko uczelniach – Lotnictwo i kosmonautyka.

Rekrutacja na studia przebiega dwutorowo – oddzielnie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz osób cywilnych. Porównaj studia wojskowe i cywilne na WAT, sprawdź dostępne specjalności. Dowiedz się więcej o terminach i zasadach rekrutacji.Ocena uczelni

7.77 / 10
1381 głosów

Opinie (2442)
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie, WAT Warszawa

Rekrutacja WAT
odpowiedź dla J25 z dnia 22.07.2024
Osoba, która jest na liście rezerwowej i odwołała się od wyników badań w RWKL, po zmianie statusu orzeczenia na "Z" nadal będzie na liście rezerwowej. Zostanie przyjęta jeżeli do rozpoczęcia roku akademickiego zwolnią się miejsca i spełni warunki do przyjęcia.
23.07.2024
22.07.2024
Bart
Dziękuję za odpowiedź
J25
Witam. Jestem na liście rezerwowej na rwkl dostałem kategorię "N". Czy gdy odwołam się i zmienią na "Z" to mam jeszcze szansę na dołączenie do grona podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej w roku 2024? Dziękuję za odpowiedź.
22.07.2024
22.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bart z dnia 22.07.2024
Postępowanie rekrutacyjne nie zostało jeszcze zakończone. Trwają badania w Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich w Warszawie i innych miastach zarówno osób wstępnie zakwalifikowanych jak i będących na listach rezerwowych do zakwalifikowania. Ostateczna pozycja na liście rezerwowej do przyjęcia na studia będzie znana po ogłoszeniu przyjęć, czyli po zakończeniu rekrutacji.
Jałowy
Dziękuję ślicznie za wyczerpującą odpowiedź :)
22.07.2024
22.07.2024
Bart
Czy i gdzie można sprawdzić którą się ma pozycję na liście rezerwowej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jałowy z dnia 21.07.2024
We wskazanym dniu stawiennictwa odbywa się sprawdzenie i przyjęcie świadectw dojrzałości, podział na grupy rekrutacyjne, wydanie numerów startowych do sprawdzianu sprawności fizycznej, sprawdzenie dokumentacji medycznej, zakwaterowanie. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie następnego dnia. W kolejnym dniu osoby wstępnie zakwalifikowane i z list rezerwowych rozpoczną badania lekarskie. Całość - z badaniami lekarskimi - może trwać do 5 dni.
22.07.2024
22.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rezerwowa. z dnia 20.07.2024
Są to odrębne rekrutacje. Przyjęcie na studia cywilne nie powoduje przerwania rekrutacji na studia dla kandydatów na oficerów. Jeżeli osoba przyjęta na studia cywilne przedstawi w określonym terminie wymagane dokumenty, to będzie mogła rozpocząć studia od października.
BLZ
Konkretne, bezpośrednie, napisane zrozumiałym językiem, a do tego z ogromną cierpliwością odpowiedzi. Dziekuję Rekrutacja WAT za takie podejście do przyszłych studentów rekrutów. Zapewne większość odpowiedzi jest na stronie uczelni, w odpowiedziach dokumentach i zakładkach, ale kandydaci, którym bardzo zależy na dostaniu się na wymarzony kierunek/uczelnię, potrzebują indywidualnego utwierdzenia w rozumieniu niektórych nieoczywistych zasad i procedur, dlatego dopytują. Chwała Wam, że z taką życzliwością i wyrozumiałością odpowiadacie🌼
21.07.2024
21.07.2024
Jałowy
Witam, czy w dniu stawiennictwa postępowania kwalifikacyjnego na WAT mam od razu być przebrany w strój sportowy bo będziemy od razu przechodzili do tego testu sprawnościowego, czy będziemy mieli czas by się przebrać i przygotować?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Paweł z dnia 19.07.2024
Czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służy wojskowej określa Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska. Jednym z kryteriów są badania laboratoryjne, w tym poziom bilirubiny. Jeżeli wyniki przekraczają określone normy, to RWKL wyda decyzję negatywną. Od negatywnej decyzji przysługuje odwołanie, o czym jest pouczenie w orzeczeniu.
20.07.2024
20.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zdolny z dnia 19.07.2024
W roku ubiegłym MON zdecydowało, że wyniki rekrutacji na studia dla kandydatów na oficerów będą ogłoszone we wszystkich akademiach wojskowych równocześnie 1 sierpnia. W bieżącym roku może być podobnie.
Rezerwowa.
Jestem na liście rezerwowej na studia wojskowe. Czy jeżeli zarejestruję się równolegle na studia cywilne również w WAT (w ramach pierwszej rekrutacji do 22.07) i złożę wymagane dokumenty to oznaczało to będzie że zostanę skreślona z listy rezerwowej na studia cywilne? A jeśli nie to co to oznacza? Że jak do 30 września dostanę odmowę przyjęcia na studia wosjkowe to będę mogła zacząć kierunek cywilny od 1 pożdziernika?
20.07.2024
19.07.2024
Paweł
Czy wysoki poziom bilirubiny dyskwalifikuje kandydatów?
Zdolny
Witam. Jeśli oficjalna decyzja o przyjęciu na studia wojskowe ma być ogłoszona po otrzymaniu przez kandydatów orzeczeń lekarskich, to czy można spodziewać się listy przyjętych jeszcze w lipcu czy dopiero na początku sierpnia?
19.07.2024
18.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Aneta z dnia 17.07.2024
W celu potwierdzenia przez pracownika uczelni zgodności złożonych kserokopii świadectwa dojrzałości z oryginałem, należy przedstawić pracownikowi oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości.
Aneta
Chciałabym się dowiedzieć czy wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do rekrutacji na Wasza uczelnie mogę zabrać świadectwo dojrzałości odpis czy musi to być te bez tego napisu
17.07.2024
17.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Nieznany z dnia 15.07.2024
Zgodnie z informacją otrzymaną z Pionu Wojskowego: „W czasie studiów podchorążowie mogą opuszczać teren WAT w czasie wolnym od zajęć służbowych, za zgodą przełożonego.”
Nieznany
Witam, mam pytanie. Będąc już studentem, po zakończeniu unitarki, co jaki czas mogę wracać do domu? Co weekend, a może co dwa/trzy? Rozumiem, że może to wynikać z różnych aspektów jednak proszę o uśrednioną częstotliwość. Z góry dziękuję za odpowiedź
15.07.2024
15.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Adek z dnia 13.07.2024
Podstawowe szkolenie wojskowe żołnierzy powołanych do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej podczas kształcenia w WAT, odbywa się w WAT w Warszawie.
Adek
Czy unitarka odbywa się na jednostce podległej pod WAT? Czy może się odbywać na jakiejkolwiek jednostce
13.07.2024
10.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mi z dnia 10.07.2024
Wiedza o Siłach Zbrojnych RP jest jednym z elementów ocenianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej w części zatytułowanej "Prezentowana postawa", z której można uzyskać do 5 punktów. Nie ma więc przydzielonych konkretnych wartości punktowych dla pytań, a odpowiedzi podlega ocenie członków komisji.
Mi
Ile punktów podczas rozmowy rekrutacyjnej można zdobyć, odpowiadając na trzy pytania związane z wiedzą o SZRP? Każde pytanie to jeden punkt? Pozdrawiam
10.07.2024
09.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dil z dnia 09.07.2024
Zgodnie z zarządzeniem nr 3/MON: "O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej rektor-komendant informuje na stronie internetowej uczelni wojskowej oraz powiadamia osoby zainteresowane, co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem." WAT informacje o przewidywanych terminach egzaminów zamieścił na stronie internetowej w lutym, a do kandydatów została poprzez IRK wysłana wiadomość 28 czerwca, tj. 17 dni przed wyznaczonym przez rektora-komendanta terminem postępowania rekrutacyjnego. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej jest wymagane najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego - nie było wymagane wniesienie opłaty wcześniej. Wiele osób czeka z wniesieniem opłaty np. na wyniki matury.
Dil
W takim razie terminy powinny być podawane zanim wniesie się opłatę rekrutacyjną. Powinienem mieć zwrócone 100 zł. bo nie mam szansy nawet spróbować. Gdybym wiedział że tak będzie, nie wniósł bym opłaty.
09.07.2024
09.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dil z dnia 08.07.2024
W takiej sytuacji należy już na tym etapie podjąć decyzję, w której uczelni chciałoby się studiować. Zarządzenie nr 3/MON określa: "Komisja rekrutacyjna zalicza wyniki wszystkich konkurencji objętych sprawdzianem sprawności fizycznej (nie wskazuje się wyników z pojedynczych konkurencji objętych sprawdzianem) oraz wyniki testu znajomości języka angielskiego, a także rozmowy kwalifikacyjnej WYŁĄCZNIE w określonym przez rektora - komendanta terminie postępowania rekrutacyjnego do uczelni wojskowej." [wyróżnienie moje]
Dil
No dobrze, rozumiem. Tylko wtedy gdy mam się stawić do Wat-u, będę w Awl. A jeśli nie dostanę się do Awl to chcę spróbować do Wat. Jak mam to zrobić jeśli termin stawiennictwa się pokrywa?
08.07.2024
08.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dil z dnia 07.07.2024
Jeżeli osoba zainteresowana chce być rozpatrywana w uczelni wojskowej, to musi się stawić na postępowanie rekrutacyjne do tej uczelni. Zgodnie z zarządzeniem nr 3/MON można przedstawić, wyłącznie w wyznaczonym dniu postępowania rekrutacyjnego, zaświadczenie z innej uczelni wojskowej z wynikami postępowania w tej uczelni.
Dil
Co gdy muszę się stawić na egzaminy do Wat i Awl w tym samym terminie?
07.07.2024
06.07.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla C z dnia 06.07.2024
Zgodnie z zarządzeniem nr 3/MON wśród wymaganych dokumentów jest: "zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do sprawdzianu sprawności fizycznej, lub oświadczenie osoby zainteresowanej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w testach sprawnościowych, podpisane w dniu przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej w obecności członka komisji rekrutacyjnej." Nie jest określony wzór takiego zaświadczenia. Wzór oświadczenia będzie dostępny w WAT przed postępowaniem rekrutacyjnym
C
Dzień dobry, czy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawnościowych ma jakiś jeden, konkretnie określony wzór? Jeśli tak, czy jest on gdzieś dostępny do pobrania?
06.07.2024
20.06.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla xyz z dnia 19.06.2024
Sprawę opłat za powtarzanie przedmiotu m.in. reguluje Decyzja rektora nr 244 z 19 września 2023r. opublikowana np. tutaj https://bip.wat.edu.pl/ksztalcenie/sprawy-studenckie/oplaty Opłata za powtarzanie 1 godziny przedmiotu prowadzonego w języku polskim wynosi 10 zł, niezależnie od poziomu i formy studiów.
xyz
Ile kosztuje 1 pkt ECTS w przypadku powtarzania przedmiotu na studiach niestacjonarnych?
19.06.2024
18.06.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 18.06.2024
Jak w odpowiedzi dla Mmu z dnia 10.06.2024 Sprawę reguluje zarządzenie nr 3/MON (poniżej wybrane fragmenty): „§ 26. W ramach postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, na wniosek osoby zainteresowanej, komisja rekrutacyjna może zaliczyć uzyskane przez nią wyniki w innej uczelni wojskowej na podstawie otrzymanych zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego...Komisja rekrutacyjna zalicza wyniki ... wyłącznie w określonym przez rektora - komendanta terminie postępowania rekrutacyjnego do uczelni wojskowej." Należy więc w wyznaczonym dla kierunku terminie przedstawić w WAT zaświadczenie z innej uczelni z wynikami egzaminów lub przystąpić do egzaminów. Będzie należało przedstawić w uczelni 1. wyboru zaświadczenie z WAT. Zwracam uwagę, że do LAW na kierunki pilotażu są inne badania lekarskie.
.
Czy jeżeli WAT jest wybrany jako uczelnia drugiego wyboru ,można stawić się na egzaminy i badania , czy w pierwszej kolejności należy stawić się w wojskowej uczelni pierwszego wyboru(LAW)?
18.06.2024
17.06.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla mic z dnia 17.06.2024
Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi SĄ ZAKWALIFIKOWANI kandydaci na poszczególne kierunki określonego rodzaju studiów po maturze, zależą od wielu, zmieniających się co roku czynników (limity miejsc, liczba kandydatów na kierunek, przedmioty wybrane przez tych kandydatów na maturę i ich poziom, trudność zadań maturalnych z uwzględnianych przez Akademię przedmiotów) i są każdego roku inne – nie można się nimi sugerować. SĄ ZAKWALIFIKOWANI, czyli na studia wojskowe podana jest wartość na możliwe 150 pkt. do uzyskania. Dlatego tym bardziej nie można się tymi wartościami sugerować!
mic
czy progi podane z roku 22/23 są na 150 punktów czy tylko matura- max 100 punktów
17.06.2024
17.06.2024
Michal
Czy matura dwujezyczna z matematyki jest liczona tak samo jak matura rozszerzona z matematyki?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mmu z dnia 10.06.2024
Sprawę reguluje zarządzenie nr 3/MON (poniżej wybrane fragmenty): „§ 26. W ramach postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, na wniosek osoby zainteresowanej, komisja rekrutacyjna może zaliczyć uzyskane przez nią wyniki w innej uczelni wojskowej na podstawie otrzymanych zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego...Komisja rekrutacyjna zalicza wyniki ... wyłącznie w określonym przez rektora - komendanta terminie postępowania rekrutacyjnego do uczelni wojskowej." Należy więc w wyznaczonym dla kierunku terminie przedstawić w WAT zaświadczenie z innej uczelni z wynikami egzaminów lub przystąpić do egzaminów.
11.06.2024
10.06.2024
Mmu
Dzień dobry, co w sytuacji, gdy terminy testów sprawnościowych i rozmowy kwalifikacyjne na dwie uczelnie wojskowe się pokrywają? Np. kryptologia i cyberbezpieczeństwo na WAT(14-17 lipca) oraz dowodzenie na AWl(13-19 lipca).
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 04.06.2024
Zgodnie z zarządzeniem nr 3/MON, podczas rozmowy kwalifikacyjnej punktowane są m.in. osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej. Jeżeli komisja uzna posiadanie licencjatu z zarządzania za przydatne w służbie wojskowej, to przyzna dodatkowe punkty.
05.06.2024
04.06.2024
Xyz
Czy za posiadanie licencjatu z zarządzania można otrzymać dodatkowe punkty w rekrutacji?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Karol z dnia 04.06.2024
Zgodnie z zarządzeniem nr 3/MON podczas rozmowy kwalifikacyjnej punktowane jest m.in. prezencja, autoprezentacja, logiczność myślenia, umiejętność prowadzenia konwersacji, wiedza o SZ RP - za co można otrzymać 5 pkt. Punktowana jest również przynależność do organizacji o charakterze proobronnym, osiągnięcia i uprawnienia przydatne w służbie wojskowej jak np. znajomość innego języka obcego niż angielski, czy osiągnięcia sportowe. Można więc otrzymać więcej niż tylko 5 punktów, nawet jeżeli nie ukończyło się klasy mundurowej.
04.06.2024
04.06.2024
olin
Dla Karol- w rozporządzeniu https://bip.wat.edu.pl/bip/dokumenty/edukacja/ zarzadzenie_nr_3_mon_z_6_lutego_2024 _w_sprawie_warunkow_i_trybu_rekrutacji_na_studia_do_uczelni_ wojskowych_dla_kandydatow_do_zawodowej_sluzby _wojskowej_w_r_a_2024_25.pdf w Załączniku nr 5 jest taka fajna tabelka, gdzie jest wszystko rozpisane. I tak: * do 5 pktów za jest do wyrwania w Sekcji Prezentowana Postawa (prezencja, autoprezentacja, logiczność myślenia, umiejętność prowadzenia konwersacji, wiedza o SZ RP) * w sekcji Osiągnięcia i Uprawnienia też jest parę punktów- osiągnięcia w sporcie 2 pkty, kursy (np. prawo jazdy) 2 pkty, certyfikaty językowe 2 pkty. Na wszystko musi być papier * w sekcji Inne jest jeszcze 1 pkt za inne elementy Czuwaj!
Karol
Czy rozmowa klasyfikacyjna jest wymagająca? Z tego co przeczytałem bez poprzedniej szkoły mundurowej, rodzica weterana lub certyfikatów z zawodów można uzyskać maksymalnie 5/30 punktów a do "przejścia" potrzebne jest ich 3. Osobiście nie byłem w szkole mundurowej itp. i zastanawiam się czy ciężko będzie mi się dostać.
04.06.2024
04.06.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 04.06.2024
"Jakie dokumenty należy złożyć w Wcr wybierając się na studia wojskowe?" - należy pytać w WCR. Inne wymagane dokumenty to np. oświadczenie o nieprowadzeniu wobec osoby zainteresowanej postępowania karnego. O szczegóły proszę pytać w WCR
Abc
Jakie dokumenty należy złożyć w Wcr wybierając się na studia wojskowe? Wiem, że trzeba złożyć wniosek o powołanie do dzsw pełnionej w uczelni wojskowej, a co oznaczają inne wymagane dokumenty?
04.06.2024
31.05.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kacper z dnia 30.05.2024
"Czy oba te dokumenty powinienem złożyć do WCR," - to jest pytanie do WCR! Jeżeli są wskazane dwie uczelnie i osoba chce być rozpatrywana w dwóch uczelniach, to należy złożyć dwa komplety dokumentów, które zostaną przekazane do każdej uczelni osobno.
Kacper
Witam! Jestem obecnie na etapie wybierania preferencji na zostanzolnierzem.pl, i chcialem wybrac WAT jako uczelnie pierwszego wyboru, a AWL - drugiego. W sekcji "Pobierz wniosek o powołanie do służby" utworzyły mi sie dwa osobne dokumenty identyczne, gdzie na każdej z nich widnieje osobno każda z tych dwóch uczelni. Czy oba te dokumenty powinienem złożyć do WCR, czy tylko z uczelnią pierwszego wyboru powinienem się tam udać? Dziękuję
30.05.2024
30.05.2024
Odp Kuba
Czytam czasami i podziwiam ludzi, którzy odpisują takim jak ty. Leniuszku masz link: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-wojskowe-zycie-studenta-podchorazego-swiadczenia/ Wszytko jest napisane a tobie nie chce się nawet przeczytać. Pchasz się na uczelnię techniczną w dodatku wojskową gdzie trzeba używać mózgu i być samodzielnym. Nie mam pytań - nie ogarniasz że do 26 roku życia ustawowo nie płacisz z podatku i czytanie ze zrozumieniem boli…
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kuba z dnia 30.05.2024
Uposażenie żołnierzy-podchorążych wypłacane jest przelewem na konto wskazane przez studenta. Od osób do 26 roku życia nie jest pobierany podatek dochodowy.
30.05.2024
30.05.2024
Kuba
Czy uposażenie na studiach wojskowych wypłacane jest na rękę czy odejmowany jest od tego podatek?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 27.05.2024
Limit miejsc na kierunkach określa MON, w zależności od zapotrzebowania na specjalistów określonej dziedziny. Absolwentom, wg osiągniętej lokaty, proponowane są miejsca pełnienie służby zgodnie z kierunkiem jaki ukończyli, w grupie osobowej i korpusie osobowym, w którym występują vacaty.
28.05.2024
27.05.2024
Abc
Czy żeby dostać się po studiach wojskowych do jednostki logistycznej trzeba skończyć kierunek logistykę, czy nie musi być to powiązane ,może to być nawet kierunek lotnictwo i kosmonautyka , a najważniejsze są wyniki w nauce, które dają pierwszeństwo wyboru?
wat
polecam uczelnie, co raz dostanie sie w morde ale poza tym jest git
27.05.2024
27.05.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 27.05.2024
WAT nie decyduje w tej kwestii. Pisałem już na ten temat, np. 10.05.2024:odpowiedź dla Dobrowolna z dnia 09.05.2024 Wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej podczas kształcenia w uczelni wojskowej DZSW) należy złożyć w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR). To WCR, mając dostęp do ewidencji wojskowej, weryfikuje, czy może dalej procedować ten wniosek i skierować osobę zainteresowana na badania psychologiczne. Jeżeli WCR oznaczy w Portalu Rekrutacyjnym WP uzyskanie pozytywnego wyniku badań psychologicznych, to WAT będzie taką osobę rozpatrywał. Decyzję o powołaniu do służby wojskowej podejmuje Departament Kadr MON wydając rozkaz personalny. Czy taki rozkaz zostanie wydany do powołania do DZSW na czas brakujący do 12 miesięcy, należy pytać w DK MON, nie na forum WAT.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla cde z dnia 25.05.2024
Badania lekarskie przeprowadza Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska - nie WAT. Na badania kieruje Wojskowe Centrum Rekrutacji - nie WAT. Badania odbywają się w warszawskich poradniach wojskowych - nie w WAT. WAT zapewnia na czas egzaminów i badań (do 5 dni) zakwaterowanie i wyżywienia oraz transport do poradni. Z informacji otrzymanych od RWKL, badania przeprowadza komisja składająca się z 8 (dla kobiet 9) lekarzy specjalistów, do których kandydat chodzi z tzw. kartą obiegową. Badania rozpoczynają się od pobrania krwi i dokonania analizy krwi i moczu oraz RTG klatki piersiowej. Lekarze zalecają zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej w celu przyspieszenia całego procesu. Informacje na ten temat są na naszej stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/wat/u/54/18/5418f166-50c6-468e-bb19-cdd0d7858993/zal_2_cwkl_materialy_dla_kandydatow.pdf
27.05.2024
27.05.2024
Xyz
Dzień dobry. Czy to prawda ze zgodnie z nowym rozporządzeniem osoby które odbyły już nawet 1 miesiąc DZSW w trakcie kształcenia maja zamknięta drogę na studia wojskowe jeśli chciałyby ponownie przystąpić do rekrutacji? Podobno żeby zostać żołnierzem zawodowym na uczelni trzeba odbyć dzsw w trakcie kształcenia ciągiem przez 12 miesięcy a to wyklucza już osoby które były na studiach wojskowych ale po kilku miesiącach zrezygnowały.
cde
Dzień dobry! Jak wyglądają badania lekarskie przeprowadzane w WAT? Kandydat spotyka się z różnymi specjalistami? Jakie wyniki badań są robione? Pozdrawiam!
25.05.2024
23.05.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla B2 z dnia 16.05.2024 Na studia cywilne liczą się tylko wyniki wpisane na świadectwie dojrzałości. Certyfikaty językowe nie są uwzględniane.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Monika z dnia 16.05.2024 Kod do zgłoszenia rekrutacyjnego otrzyma osoba, która zarejestrowała się w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, złożyła w wojskowym centrum rekrutacji wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, odbyła badania psychologiczne po których otrzymała orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej i ten fakt został przez WCR odnotowany w portalu rekrutacyjnym WP. Jeżeli mimo przejścia powyższej procedury nie otrzymałaś(eś) kodu uprawniającego do dokonania zgłoszenia, upewnij się czy: • wypełniając wniosek w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, przy wyborze uczelni zaznaczyłaś(eś) Wojskową Akademię Techniczną jako uczelnię pierwszego lub drugiego wyboru; • w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego oznaczona została przez WCR informacja o uzyskaniu przez Ciebie pozytywnego orzeczenia psychologicznego; • wiadomość z kodem nie wpadła do skrzynki SPAM Jeżeli te elementy zostały zrealizowane, proponuję kontakt do Sekcji ds. Rekrutacji WAT: rekrutacja@wat.edu.pl - tam uzyskasz pomoc.
23.05.2024
22.05.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kadet z dnia 22.05.2024
WAT nie kieruje na badania psychologiczne. Proponuję zapytać w WCR, po złożeniu wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, kiedy nastąpi skierowanie na badania.
Kadet
Dzień dobry!Ile czeka się na wysłanie na badania psychologiczne w WCR?
22.05.2024
16.05.2024
B2
Czy na studia cywilne dodatkowo punktowany jest certyfikat znajomości j. ang. na poziomie B2?
Monika
Nie dostałam kodu dostępu aby przejść dalej w rekrutacji na jednolite studia magisterskie wojskowe. Jak długo trzeba czekać? Minął już prawie miesiąc a ja nadal nie mam wiadomości e-mail z kodem
16.05.2024
15.05.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 14.05.2024
Zdecydowanie odradzam czekanie ze złożeniem wniosku o powołanie do DZSW w WCR do ostatniego dnia kiedy można to zrobić. Mogą wystąpić różne niesprzyjające okoliczności, jak np. brak możliwości wykonania badań psychologicznych, czy zawieszenie sieci komputerowej spowodowanej obciążeniem. WAT uwzględni, w wyjątkowych sytuacjach, kilkudniowe opóźnienie z dokończeniem rejestracji w IRK, nie dłużej jednak niż do 21 czerwca. Zwracam uwagę, że dokończenie rejestracji w IRK jest możliwe dopiero po wprowadzeniu przez WCR do portalu rekrutacyjnego WP informacji o pozytywnym wyniku badań psychologicznych (zmiana statusu w PRWP).
Abc
Czy jeśli rekrutacja na studia wojskowe trwa do 14 czerwca, to najpóźniej do tego czasu (14 czerwca) należy złożyć w WCR wniosek o powołanie do DZSW pełnionej w trakcie kształcenia, a z kolei przejście badań psychologicznych, założenie konta w IRK i dostarczenie dokumentów można dokonać po tym terminie tj. po 14 czerwca?
14.05.2024
13.05.2024
Xyz
Dzień dobry. Czy jeśli rekrutacja na studia wojskowe trwa do 14 czerwca to czy jeszcze zdążę dokonać wszystkich formalności, aby dostać się na studia. Ile trwa proces przeprowadzany w WCR, w tym wysłanie kandydata na badania psychologiczne?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pan z dnia 12.05.2024
Na studia dla kandydatów na oficerów przyjmowane są osoby, które dokonały w IRK zgłoszenia rekrutacyjnego na kierunek - do wypełnienia limitu miejsc na tym kierunku. Osoby spełniające warunki do przyjęcia, które "nie zmieściły się" w limicie, są umieszczane na liście rezerwowej. W przypadku powstania wolnych miejsc (np. w wyniku rezygnacji osób przyjętych), będą przyjmowane kolejne osoby z listy rezerwowej dla kierunku. Jeżeli nie będzie już osób na liście rezerwowej tego kierunku, a będą jeszcze wolne miejsca, to będą te miejsca zaproponowane osobom spełniającym warunki kwalifikacji, które w IRK wskazały zainteresowanie tym kierunkiem.
13.05.2024
12.05.2024
Pan
Dzień dobry, jak wygląda sytuacja, kiedy na dany kierunek wojskowy nie zostanie wypełniony limit miejsc? Osoby z listy rezerwowej mogą zająć tylko ,,wolne miejsca", czy również osoby, które wyznaczyły ten kierunek jako pierwszy wybór, mogą zostać przez nie ,,zastąpione"? Pozdrawiam.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dobrowolna z dnia 09.05.2024
Wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej podczas kształcenia w uczelni wojskowej DZSW) należy złożyć w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR). To WCR, mając dostęp do ewidencji wojskowej, weryfikuje, czy może dalej procedować ten wniosek i skierować osobę zainteresowana na badania psychologiczne. Jeżeli WCR oznaczy w Portalu Rekrutacyjnym WP uzyskanie pozytywnego wyniku badań psychologicznych, to WAT będzie taką osobę rozpatrywał. Decyzję o powołaniu do służby wojskowej podejmuje Departament Kadr MON wydając rozkaz personalny. Czy taki rozkaz zostanie wydany do powołania do DZSW na czas brakujący do 12 miesięcy, należy pytać w DK MON, nie na forum WAT.
10.05.2024
09.05.2024
Dobrowolna
Jak wygląda sytuacja jeśli ktoś pełnił dobrowolna służbe na uczelni krócej niz 12 miesięcy? Taka osoba może ponownie brać udział w rekrutacji na uczelnie?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 08.05.2024
Rozporządzenie MON z 5 kwietnia 2024 r. (Dz.U. z 2024r. poz 584) w § 60. określa, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa pełniona w trakcie kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż uczelnia wojskowa nie może być dłuższa niż 12 miesięcy. Przepisów tych nie stosuje się wobec osób, które odbywały inną formę dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Czyli, jeżeli osoba pełniła już dobrowolną zasadniczą służbę wojskowa w uczelni wojskowej przez okres 12 miesięcy, nie może pełnić ponownie.takiej formy DZSW.
08.05.2024
08.05.2024
Kandydat
Czy weszła już ustawa, że na studia wojskowe można rekrutować tylko raz?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ABC z dnia 29.04.2024
Na naszych stronach internetowych publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jest tam np.: "Czy po zajęciach można opuszczać akademiki? Podczas „unitarki” podchorążowie nie mogą sami opuszczać terenu WAT. Wszelkie wyjścia odbywają się grupowo, pod nadzorem jednego z dowódców. Ale już w czasie studiów podchorążowie mogą opuszczać teren WAT w czasie wolnym od zajęć służbowych, za zgodą przełożonego." Dodam, że nie wydaje się przepustek
30.04.2024
29.04.2024
ABC
Jak wygląda sytuacja z przepustkami na pierwszym roku studiów - nie licząc przerwy semestralnej i świątecznych? Ile taka przepustka trwa i ile razy się ją dostaje?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kapral z dnia 27.04.2024
Awans na kolejny wyższy stopień wojskowy może otrzymać żołnierz, który wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków, tj. nie posiada zaległości w nauce.
27.04.2024
27.04.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla EK z dnia 25.04.2024
Informację o terminie postępowania rekrutacyjnego w WAT (sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej) otrzymają osoby, które po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym WP, złożeniu wniosku w WCR i pozytywnym badaniu psychologicznym, dokonały zgłoszenia rekrutacyjnego (wskazały kierunek) w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) WAT. Termin egzaminów zależy od kierunku, na jaki zostało dokonane zgłoszenie rekrutacyjne. Osoby, które po egzaminach zostaną wstępnie zakwalifikowane, otrzymają skierowanie na badania w Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie.
Kapral
Dzień dobry, czy żeby otrzymać awans po 2 roku studiów na st.kpr. trzeba mieć zaliczone wszystkie przedmioty czy z warunkiem również można otrzymać awan?
27.04.2024
25.04.2024
EK
Witam, jak wygląda drugi etap rekrutacji na studnia wojskowe (test sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna), bierze w nim udział każdy, kto złożył wniosek i zdał egzamin maturalny?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Red z dnia 22.04.2024
Tryb kierowania na studia żołnierzy zawodowych reguluje rozporządzenie MON z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 360): "§ 8. Na studia lub naukę ..., odbywające się w kraju kierują: 1) żołnierza zawodowego - dowódca, ..." Należy wiec zwrócić się do swojego dowódcy. Myślę, że więcej informacji można uzyskać w Wojskowym Centrum Rekrutacji, gdyż tam rozpoczyna się proces rekrutacji na studia dla kandydatów na oficerów.
23.04.2024
22.04.2024
Red
Witam. Jestem żołnierzem zawodowym. Czy po ostatnich zmianach w rozporządzeniach, ustawach itd przed przyjęciem na studia wojskowe muszę zwalniać się ze służby?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 18.04.2024
Zgodnie z zarządzeniem nr 3/MON osoba zainteresowana może uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym w uczelni pierwszego wyboru oraz w uczelni drugiego wyboru. Jeżeli zostanie przyjęta do uczelni pierwszego wyboru, nie może być przyjęta do uczelni drugiego wyboru, nawet jeżeli spełni warunki do przyjęcia.
22.04.2024
22.04.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Alexander z dnia 18.04.2024
W Wojskowej Akademii Technicznej na studiach cywilnych studiują cudzoziemcy, w tym również z Ukrainy.
Xyz
Dzień dobry. Czy jeśli ktoś ubiega się na dwie uczelnie wojskowe, a wat jest uczelnia drugiego wyboru, to wtedy pierwszeństwo w rekrutacji ma osoba, która wybrała wat jako pierwsza uczelnie mimo że ma mniej punktów rankingowych? Czy nie ma to znaczenia?
18.04.2024
18.04.2024
Alexander
Mam pytanie, czy na uniwersytecie studiują Ukraińcy na kierunkach cywilnych?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla BoB z dnia 18.04.2024
Osoby powołane do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, maja obowiązek stawić się w wyznaczonym dniu na podstawowe szkolenie wojskowe, które trwa do 28 dni. Osoby, które mają złożona przysięgę wojskową, nie będą ponownie składały przysięgi.
18.04.2024
18.04.2024
BoB
Czy jeżeli miałem 16-dniowe szkolenie WOT to będę miał unitarkę na WAT?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla J23 z dnia 15.04.2024
W Wojskowej Akademii Technicznej można dokonać zgłoszenia na jeden kierunek studiów dla kandydatów na oficerów. Od tego kierunku uzależniony jest termin (wyznaczony dzień) egzaminów, po których komisja rekrutacyjna musi podjąć decyzję o wstępnym zakwalifikowaniu i wydania skierowania na badania do rejonowej wojskowej komisji lekarskiej (skierowanie wyda WCR Warszawa - Śródmieście). Dokonując zgłoszenia w Internetowej Rejestracji Kandydatów w WAT, można wskazać nawet pozostałe 12 kierunków, którymi osoba dokonująca zgłoszenia jest zainteresowana.
16.04.2024
15.04.2024
J23
Mam pytanie, jaka jest maksymalna liczba kierunków wojskowych , na którą można aplikować?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Arek z dnia 10.04.2024
Ograniczenie do 12 miesięcy nie dotyczy innego rodzaju DZSW niż dobrowolna zasadnicza służba wojskowa pełniona podczas kształcenia w uczelni wojskowej. Nadal więc odbycie innego rodzaju DZSW niż pełniona podczas kształcenia w uczelni wojskowej, będzie punktowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
10.04.2024
10.04.2024
Arek
Mam pytanie do tego planowanego rozporządzenia o DZSW (odpowiedź dla 666 z 09.04). Czy to dotyczyć będzie tylko DZSW pełnionej w szkole oficerskiej, czy też wogóle DZSW? Czy istnieje ryzyko, że jak ktoś po LO poszedł najpierw na DZSW i w trakcie tej służby doszedł do wniosku, że WAT to świetny pomysł na życie, to już nie będzie mógł studiować na WAT, bo już swoje 12 m-cy DZSW odbył i technicznie nie jest w stanie zrobić 1 roku? Druga pokrewna kwestia-czy jak ktoś najpierw zrobi szkolenie podstawowe TSW, potem pójdzie na moduł podoficerski LA i wtedy zapragnie iść na studia wojskowe w WAT to jest / będzie to możliwe? Do tej pory zasady punktowania na rozmowie kwalifikacyjnej raczej premiowały kandydatów z doświadczeniem wojskowym (np. TSW + 3 pkty, służba przygotowawcza +3 pkty, rezerwa +2 pkty), więc staram się zrozumieć motywację stojącą za ewentualnym ograniczeniem dostępu do uczelni wojskowych dla DZSW
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ksawier z dnia 09.04.2024
Zgodnie z obowiązującymi przepisami: "1. Przyjmujący na naukę ZAWIESZA obowiązek zwrotu kosztów przez kandydata w przypadku powołania go do pełnienia zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej lub służby w aktywnej rezerwie z dniem powołania do tej służby". I dalej: "3. W przypadku pełnienia przez kandydata zawodowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej albo służby w aktywnej rezerwie, przez okres liczony w dniach dwa razy dłuższy od okresu nauki, za który naliczono kwotę podlegającą zwrotowi, przyjmujący na naukę ZWALNIA kandydata z obowiązku zwrotu kosztów". Podsumowując - na czas pełnienia służby w WOT przez 10 lat po ukończeniu studiów, obowiązek zwrotu kosztów nauki jest ZAWIESZONY.
10.04.2024
10.04.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla SU z dnia 09.04.2024
W Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) podczas rejestracji na studia, nie podaje się informacji o znajomości języków obcych. Osoby starające się o przyjęcie na studia dla kandydatów na oficerów, powinny dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej - będą przyznane dodatkowe punkty za rozmowę.
Ksawier
Czy po ukończęniu studiow wojskowych mozna odluzyc 10 lat w WOT, aby nie ponosić kosztów studiow?
09.04.2024
09.04.2024
SU
Witam, gdzie w IRK przy wniosku można dodać informacje dotyczące np. znajomości języków obcych?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Marek z dnia 09.04.2024
Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Kadr Wojskowych: "... żołnierzowi zawodowemu w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej może być udzielany urlop okolicznościowy, na jego pisemny udokumentowany wniosek, w wymiarze jednorazowo do 5 dni roboczych – w przypadku: 3) urodzenia się dziecka żołnierza." Żołnierzom zawodowym w trakcie kształcenia nie przysługuje urlop ojcowski.
09.04.2024
09.04.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 666 z dnia 04.04.2024
Jak pisałem wcześniej: odpowiedź dla Zbyszek z dnia 28.02.2024 Obecnie trwają prace legislacyjne rozporządzenia MON w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, w którym jest określone że czas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej podczas kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli taki zapis zostanie utrzymany, to po odbyciu 12 miesięcy DZSW podczas kształcenia w uczelni wojskowej, nie będzie można być ponownie powołanym do pełnienia tej służby, a więc ponownie rozpocząć studiów wojskowych na innym kierunku.
Marek
Czy na uczelni wojskowej bedac żołnierzem zawodowym również obowiazuje urlop ojcowski?
09.04.2024
04.04.2024
666
Czy będąc na dobrowolnej ZSW na studiach wojskowych można ponownie kandydować na te samą uczelnię, czy najpierw trzeba odejść do cywila?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 31.03.2024
Rejestracja na studia dla kandydatów na oficerów rozpoczyna się w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego oraz w Wojskowym Centrum Rekrutacji – tam należy kierować pytania o to, kto może zgłosić się do rekrutacji.
02.04.2024
31.03.2024
1234
Czy będąc żołnierzem zawodowym, można kandydować na studia wojskowe czy trzeba najpierw odejść do cywila by móc kandydować?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 23.03.2024
Jak już niejednokrotnie było podawane - stan zdrowia osób zainteresowanych studiowaniem na studiach dla kandydatów na oficerów określa Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska. Zwracam uwagę, że przed przystąpieniem do sprawdzianu sprawności fizycznej będzie należało przedstawić zaświadczenie od lekarza zezwalające na wykonywanie ćwiczeń wchodzących w zakres sprawdzianu lub złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.
25.03.2024
23.03.2024
Kandydat
Czy jeśli ktoś doznał kontuzji podczas studiów i jest już wyleczony to może podjąć ponowną rekrutację na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mikołaj z dnia 20.03.2024
Zgodnie z zasadami rekrutacji, uwzględniane są jedynie przedmioty zdawane ma egzaminie maturalnym - egzamin zawodowy dla techników nie jest uwzględniany. Abiturienci w technikum mają możliwość wybrać na maturę, obok egzaminu zawodowego, dodatkowy przedmiot.
20.03.2024
20.03.2024
Mikołaj
Witam czy na rekrutacji na WAT można zamiast jakiegoś przedmiotu maturalnego (po odpowiednich przelicznikach) podstawić wynik z egzaminu zawodowego danej dziedziny? Pytam bo nie mogę znaleźć tego nigdzie w zasadach rekrutacji a na innych uczelniach to jest. np. zamiast wyniku z matury z informatyki podstawić wynik egzaminu zawodowego
krimen
Szczególne podziękowania dla Pani Pauliny z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania za życzliwość, uśmiech i kompetencje od studentów Wydziału.
19.03.2024
18.03.2024
załamka
Arku odsiew jest wszędzie a 30% to nie jest dużo. Jeżeli weźmiemy UW czy PW progi znacznie wyższe i mimo to odsiew większy. Sporo ludzi też rezygnuje z powodu nieprzystosowania do wojskowych warunków, więc pewnie tych 30% nawet nie będzie. Kto miał 20-30 punktów to raczej mu determinacja nie pomoże bo jest słaby lub co najwyżej przeciętny intelektualnie. Matura z matematyki jest żenująco prosta więc jak ktoś sobie z tym nie radzi to z większością sobie nie radzi czyli fizyką, informatyką itp. Pytanie - jak ma sobie poradzić z dyskretną, z analizą czy programowaniem współbieżnym? Żeby wyszkolić korpus szeregowych lub podoficerów nie trzeba ponosić kosztów takich jak na uczelni wyższej można ich zwerbować i wyszkolić taniej i szybciej. Minęły już te czasy że chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Sądzę, że WAT to dobra uczelnia i powinna dać temu wyraz nie biorąc byle kogo i budować swój prestiż i elitarność przez odpowiednią selekcję, poziom nauki i badania.
Arek
"Załamka"- trzeba pamiętać, że nie każdy zaczynający WAT go kończy. Przez ostatnie 5 lat limity przyjęć wojskowych to było ok. 4400 studentów, a na początku października 2024 było 3200 podchorążych (liczby na podstawie strony WAT i komunikatów o limitach). Czyli bez odsiewu po pierwszym roku redukcja liczby studentów to ponad 30%. Większość tych, co się dostała z 20-30 punktami pewnie odpada. Wobec tego, czy warto ich przyjmować? Na pewno tak, bo zawsze ktoś zdeterminowany jednak się przeciśnie, a poza tym zawsze to kilkadziesiąt- kilkaset osób rocznie dość dobrze przeszkolonych wojskowo trafi do rezerwy, część nawet jako podoficerowie.
18.03.2024
13.03.2024
załamka
„Rekrutacja WAT odpowiedź dla załamka z dnia 12.03.2024„ Szanowny Panie lub Pani tytuł mgr inż. oznacza mistrza i twórcę w danej dziedzinie nauki jeżeli ktoś ma pewien poziom inteligencji to maturę z matematyki z podstawy z tablicami zda na +90% skoro przyjmiecie osobę która z tablicami matematycznymi nie jest w stan osiągnąć minimum tego poziomu to konsultacje i zaangażowanie nie pomogą bo wymagane zagadnienia będą zbyt mocno wykraczać poza możliwości poznawcze. Taki tylko wykuje na pamięć kilka schematycznych zadań i cud jak odtworzy. Wartość takiej osoby jako inżyniera czy oficera jest delikatnie mówiąc wątpliwa. Wierzę, że na WAT są bardzo dobrzy prowadzący ale nawet najlepsi z „gamonia” nie zrobią intelektualisty. Oficer musi mieć umysł analityczny i na podstawie pewnych informacji musi podejmować słuszne decyzje, ale tu potrzebne jest ponadprzeciętne iq.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla załamka z dnia 12.03.2024
Jak zapewne wiele osób potwierdzi, "ledwo zdana matura" nie świadczy o wartości człowieka i jego zdolności do przyswajania wiedzy. Proszę wierzyć, że zaangażowanie i fachowość wykładowców WAT, stosowany system konsultacji i pomocy studenckiej zapewniają, że przez 5 lat absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, nawet taki, który "ledwo zdał maturę" zdobędzie wiedzę niezbędną do pełnienia służby na określonym dla oficera stanowisku służbowym. Zapraszam do WAT.
12.03.2024
12.03.2024
załamka
"Rekrutacja WAT odpowiedź dla ab z dnia 08.03.2024 Na studia dla kandydatów na oficerów podane minimalne wartości punktów, dotyczą całego procesu rekrutacji" No to słabo, skoro na niektóre kierunki próg wynosił około 30 tzn., że brano osoby które ledwo zdały maturę, jak można brać takie osoby pod uwagę na kandydatów na oficera i dać szansę zdobycia tytułu mgr inż.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ab z dnia 08.03.2024
Na studia dla kandydatów na oficerów podane minimalne wartości punktów, dotyczą całego procesu rekrutacji
11.03.2024
11.03.2024
Arek
Dzień dobry, Mała obserwacja tegorocznych zasad naliczania punktów rankingowych- w tym roku osoby zdające maturę IB,które dostają ocenę 6 z języka angielskiego mają tylko 85% punktów. Poprzednie zasady były pod tym względem bardziej dokładne, bo nawet osoba z 5 IB miała 100% punktów. Proszę pamiętać, że osoby zdające maturę IB wszystkie przedmioty mają wykładane po angielsku i tym samym ich znajomość tego języka jest znacząco wyższa, niż osób z polską maturą- inaczej tej matury po prostu by nie zdali. Poza tym w ich przypadku ocena z języka na maturze zawiera nieco inne elementy- np. znajomość lektur, pisanie esejów itd.
ab
Witam. Czy minimalne wartości punktów rankingowych, z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani na studia wojskowe w roku 2023, obejmują tylko punkty uzyskane ze świadectwa dojrzałości?
08.03.2024
04.03.2024
Rekrutacja WAT
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w postępowaniu rekrutacyjnym na studia dla kandydatów na oficerów mogą uczestniczyć również żołnierze pełniący służbę. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, przed powołaniem do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, będzie należało zrezygnować z dotychczasowej służby wojskowej. Po miesiącu od stawienia się do pełnienia służby w uczelni wojskowej, przysługuje uposażenie należne w tej służbie, zgodnie z posiadanym stopniem wojskowym.
Bxxx
Chciałbym się zorientować jak wygląda zgłoszenie się na studia żołnierza z WOT. W przyszłości planuje przejść do służby zawodowej. Jak w takim przypadku wygląda pobieranie wynagrodzenia za studia? Jeżeli będąc WOT’owcem nie miałbym możliwości pobierania wynagrodzenia to co muszę zrobić aby studiować i je dostać
02.03.2024
01.03.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 01.03.2024
W br. sprawdzian sprawności fizycznej na studia dla kandydatów na oficerów jest taki sam, jak był w roku ubiegłym. Obejmuje: dla mężczyzn - podciąganie na drążku, bieg wahadłowy 10x10, bieg na 1000m; dla kobiet - zwis z ugiętymi ramionami na drążku, bieg zygzakiem, tzw. "koperta", bieg na 800 m.
Abc
Dzień dobry. Czy test sprawności fizycznej na studiach wojskowych obejmuje takie same konkurencje jak w zeszłym roku, czy coś uległo zmianie?
01.03.2024
29.02.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zbyszek z dnia 28.02.2024
Obecnie trwają prace legislacyjne rozporządzenia MON w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, w którym jest określone że czas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej podczas kształcenia na studiach stacjonarnych w uczelni wojskowej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli taki zapis zostanie utrzymany, to po odbyciu 12 miesięcy DZSW podczas kształcenia w uczelni wojskowej, nie będzie można być ponownie powołanym do pełnienia tej służby, a więc ponownie rozpocząć studiów wojskowych na innym kierunku.
Zbyszek
Czy jeśli nie uda się zaliczyć pierwszego roku (studia wojskowe) jest możliwość rozpoczęcia studiów od nowa na innym kierunku?
28.02.2024
25.02.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kamil z dnia 24.02.2024
Uposażenie przysługujące żołnierzom w trakcie kształcenia określa Art. 96. [Uposażenie przysługujące żołnierzom w trakcie kształcenia] Ustawy o obronie Ojczyzny. W ustępie 3. tego artykułu nie są wymienione: Art. 442. [Dodatkowe uposażenie roczne] oraz Art. 446. [Gratyfikacja urlopowa].
Kamil
Czy podchorążowie będący żołnierzami zawodowymi na studiach wojskowych otrzymują 13stke oraz gratyfikacje urlopową?
24.02.2024
23.02.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 22.02.2024
Tak jak poprzednio: "Regulamin studiów w Wojskowej Akademii Technicznej nie określa zasad przenoszenia studentów miedzy kierunkami studiów realizowanymi na różnych poziomach". Przepisy nie uwzględniają przenoszenia studenta z jednolitych studiów magisterskich na studia pierwszego stopnia. Po indywidualne wyjaśnienia proponuję zwrócić się do przełożonych lub do dziekanatu wydziału.
Pytanie
Rozumiem ale plan zajęć właściwie niczym się nie różni biorąc pod uwagę przedmioty politechniczne a poza tym nie ma możliwości nadrabiania różnic programowych ?
22.02.2024
20.02.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 20.02.2024
Regulamin studiów w Wojskowej Akademii Technicznej nie określa zasad przenoszenia studentów miedzy kierunkami studiów realizowanymi na różnych poziomach, tj. między studiami dla kandydatów na oficerów realizowanymi na poziomie jednolitych studiów magisterskich trwających 10 semestrów, a studiami cywilnymi I stopnia trwającymi 7 semestrów.- występują zbyt duże różnice programowe. Studia cywilne należy rozpocząć od pierwszego semestru.
Pytanie
Jakie są warunki przeniesienia po pierwszym roku studiów wojskowych na drugi rok studiów cywilnych
20.02.2024
15.02.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Damian z dnia 14.02.2024
Świadectwo ukończenia szkoły nie jest brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia. Na studia dla kandydatów na oficerów, tzw. studia wojskowe, oprócz wyników ze świadectwa dojrzałości, obowiązuje sprawdzian sprawności fizycznej obejmujący podciąganie na drążku, bieg wahadłowy 10X10 oraz bieg na 1000 m (dla kobiet zwis z ugiętymi ramionami na drążku, bieg zygzakiem "kopert", bieg na 800 m). Ze sprawdzianu należy uzyskać minimum 3 punkty na 20 możliwych do otrzymania.
Damian
Czy jeśli na świadectwie ukończenia szkoły średniej zamiast oceny z wf będę miał wpisane "zwolniony", ponieważ miałem zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego, to czy będę mógł być rekrutowany na studia wojskowe?
14.02.2024
12.02.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 10.02.2024
W stołówkach dla podchorążych nie są uwzględniane indywidualne potrzeby żywieniowe spowodowane alergią pokarmową. W ograniczonym zakresie oferowane są dania do wyboru. Stan zdrowia osób zainteresowanych studiami dla kandydatów na oficerów, ocenia Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska wydając orzeczenie dotyczące zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej. RWKL podejmuje decyzję uwzględniając również alergie.
.
Czy w wyżywieniu studentów uwzględniane są alergie pokarmowe?
10.02.2024
01.02.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Damian z dnia 31.01.2024
Odwiedziny rodziny i znajomych nie są zabronione.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 31.01.2024
Ad. 1. Osoba powołana do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w jednej z uczelni wojskowych, nie może być powołana do pełnienia służby w innej uczelni wojskowej. Ad. 2. Proszę pytać na forum innych uczelni - WAT nie posiada takich informacji.
01.02.2024
31.01.2024
Xyz
Dzień dobry. Mam dwa pytania (studia wojskowe) : 1)Czy jeżeli Wat będzie moją uczelnią pierwszego wyboru, a nie dostanę się na kierunek, na który aplikowałem i wybiorę druga uczelnie,to wtedy już nie jestem brany pod uwagę z listy rezerwowej? 2) Czy oprócz WAT inne uczelnie wojskowe również udostępniają minimalne punkty rankingowe dostania się na studia?
Damian
Jak wygląda kwestia odwiedzin przez rodzinę bądź znajomych studentów którzy studiują na studiach wojskowych na WAT?
31.01.2024
31.01.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Michał z dnia 30.01.2024
Ad. 1. Jednolite studia magisterskie trwają 10 semestrów - absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister inżynier, na kierunku "logistyka ekonomiczna" magister. Ad. 2. Jest tylko jeden egzamin dyplomowy na 5. roku jednolitych studiów magisterskich.
Michał
1)Czy kończąc jednolite studia wojskowe mamy zarówno tytuł inżyniera jak i magistra? 2)I czy piszemy dwie prace (inżynierską i magisterską )czy tylko jedną na 5 roku studiów?
30.01.2024
30.01.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Elew z dnia 30.01.2024
Rozumiem, że pytanie dotyczy studiów dla kandydatów na oficerów. Na tym rodzaju studiów jest tylko jedna tura rekrutacji, podczas której komisja rekrutacyjna dokonuje przyjęcia na studia osób z kategorią zdrowia "Z" do wypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach. Publikowane minimalne wartości punktów osób przyjętych, dotyczą właśnie tego etapu.
Elew
Dzień dobry. Czy minimalne punkty rankingowe studentów, którzy dostali się na studia wojskowe dotyczą punktów otrzymanych w 1 turze rekrutacji, czy to są punkty, które otrzymali studenci np. z listy rezerwowej, którzy dostali się gdy przykładowo ktoś zrezygnował z unitarki?
30.01.2024
29.01.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Marcin z dnia 28.01.2024
Ad. 1. Na kierunek geodezja i kartografia laureaci oraz finaliści Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej otrzymają 100 pkt. (max) za wyniki na świadectwie dojrzałości. Ad. 2. W akademikach wojskowych pokoje są od 2 do 4 osobowe. Ad. 3. Po zakończeniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na pierwszym roku, nie zwraca się żadnych kosztów. Przed rozpoczęciem zawodowej służby wojskowej od drugiego roku, podchorąży otrzymuje do podpisania umowę, w której określone są zobowiązania obu stron - MON zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, kształcenie oraz uposażenie finansowe zależne od posiadanego stopnia wojskowego i roku studiów, a podchorąży zobowiązuje się do zwrotu kosztów ww. kosztów z wyjątkiem uposażenia. Koszty te to po 5 latach ok. 130 tys. zł, zaś koszt uposażenia, którego się nie zwraca, to 5 lat x 12 miesięcy x ok. 5000 zł = 300000zł. Ad. 4. Na piątym roku przyszli absolwenci wybierają miejsca pełnienia służby w kolejności uzyskanej lokaty (wyniku ukończenia studiów) spośród oferowanych przez MON jednostek potrzebujących określonych specjalistów - im lepsza lokata (wyższa średnia) to miejsc do wyboru jest więcej. Ad. 5. W umowie, o której pisałem wcześniej, jest zobowiązanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej przez czas obejmujący dwa okresy studiów (5 lat x 2 = 10 lat) aby nie zwracać kosztów kształcenia. Podane tam są również sytuacje, w jakich zwrot tych kosztów jest zawieszany, np. pełnienie terenowej służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 24.01.2024
Ci, którzy dostali się na te kierunki mówią, że nie było ciężko. Ci, którzy się nie dostali twierdzą, że było ciężko.
29.01.2024
29.01.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 20.01.2024
Jak pisałem wcześniej - na temat dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, proponuję pytać w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR).
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kacper z dnia 20.01.2024
Przy WAT nie ma strzeżonych parkingów dedykowanych studentom. Należy wyszukać wolne miejsca na ogólnodostępnych parkingach - niektóre z nich są płatne niestrzeżone.
29.01.2024
29.01.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 17.01.2024
Proponuję zgłosić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR). Tam sprawdzą, czy kandydat może pełnić jeszcze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej - jeżeli tak, to przyjmą odpowiedni wniosek.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Eire z dnia 14.01.2024
Na podstawie przesłanych skanów dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski, komisja dokona dostosowania wyników na świadectwie do polskiego systemu matury. Na studia cywilne nie wymagamy zaświadczeń o stanie zdrowia i temperamentu. Na studia wojskowe w Wojskowej Pracowni Psychologicznej wydają orzeczenie o braku lub występowaniu przeciwwskazań psychologicznych do zawodowej służby wojskowej. Skierowanie wydaje Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR) po złożeniu wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
29.01.2024
29.01.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kuba z dnia 13.01.2024
Stan zdrowia kandydatów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, ocenia Wojskowa Komisja Lekarska. W WAT nie znamy szczegółów dotyczących np. wady wzroku. Podchorążowie chodzą w okularach.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 11.01.2024
Proszę pytać "pozostałe uczelnie"
29.01.2024
29.01.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 11.01.2024
USOS jest "produktem Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji - tam należy kierować pytania związane z dostępnością aplikacji na urządzenia mobilne, a nie na forum dla WAT
Marcin
Dzień dobry. Mam kilka pytań odnośnie studiów wojskowych. 1) Czy na studia wojskowe na kierunek Geodezja i kartografia finalistom Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów rankingowych możliwych do zdobycia za świadectwo dojrzałości? 2) Do ilu osobowych pokoi się trafia na studiach wojskowych? 3) W razie rezygnacji ze studiów ile wynoszą koszty które trzeba zwrócić uczelni? 4) Czy po ukończeniu studiów jest możliwość wybrania sobie jednostki do której się trafia biorąc pod uwagę miejsce swojego zamieszkania czy od razu jesteśmy przydzielani do jakiejś jednostki niezależnie od naszej woli? I jak wygląda sprawa z ewentualnym zmianie jednostki do której się trafi? 5) Ile lat po ukończeniu studiów musi się pracować w wojsku, aby nie zwracać żadnych kosztów?
28.01.2024
24.01.2024
.
Ciężko jest dostać się na kierunek informatyka lub kryptologia i cyberbezpieczeństwo na studiach wojskowych?
Kacper
Dzień dobry, czy jeżeli student-podchorąży studiujący na WAT wejdzie w posiadanie samochodu, to czy na WAT może uzyskać miejsce gdzie może swoje auto przetrzymać np. parking, czy taki student musi sie opierać w całości na transporcie publicznym/nie ma możliwości pozostawienia auta w bezpiecznym miejscu?
20.01.2024
20.01.2024
Pytanie
Co w przypadku gdy ukończę dobrowolną zasadniczą służbę wojskową i po jej zakończeniu chciałabym startować na studia wojskowe? Czy będę mogła ponownie być w zasadniczej służbie wojskowej na pierwszym roku?
Adam
odpowiedź dla Cyberbezpieczeństwo z dnia 16.01.2024
Dzień dobry, uprzejmie informuję, że strategia Wydziału Cybernetyki między innymi dotycząca rekrutacji na studia wynika z analizy rynku i zainteresowaniem potencjalnych kandydatów na studia. Na dzień dzisiejszy jest bardzo małe zainteresowanie formą niestacjonarną na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo i w roku akademickim 2024/2025 nie będzie ta forma studiów uruchomiona.
19.01.2024
17.01.2024
Student
Dzień dobry. Czy jeśli zrezygnuje teraz ze studiowania na WAT (studia wojskowe) to czy będę mogł startować ponownie w najbliższym naborze?
Cyberbezpieczeństwo
Dzień dobry, czy uczelnia planuje otworzyć studia niestacjonarne na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo (cywilne) w roku akademickim 2024/2025? Z czego właściwie wynika, że ten kierunek dostępny jest tylko w formie stacjonarnej?
16.01.2024
14.01.2024
Eire
Dzień dobry, mam pytanie odnośnie rekrutacji - będę zdawał maturę za granica (EU), w jaki sposób powinienem przygotować dokumenty do rekrutacji, jak liczona jest wtedy punktacja za świadectwo dojrzałości? Dodatkowo, czy stwierdzone ADHD jest przeciwwskazaniem do przyjęcia na WAT?
Kuba
Dzień dobry, jestem zainteresowany przeniesieniem się na drugi rok na studia wojskowe z cywila. Czy wada wzroku ok -3,75 uniemożliwi mi dostanie się?
13.01.2024
11.01.2024
Abc
Czołem. Czy progi punktowe są udostępniane tylko na uczelni wat czy na pozostałe uczelnie również można gdzieś znaleźć?
Student
Czy są już prowadzone jakieś czynności w kierunku naprawy aplikacji USOS na urządzenia iOS?
11.01.2024
11.01.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Katarek z dnia 11.01.2024
Podchorążowie objęci są opieką lekarską. W razie choroby, mogą otrzymać zwolnienie z określonych zajęć.
Katarek
Dzień dobry, co się stanie jeżeli na studiach wojskowych, w czasie roku akademickiego, zachoruję na krótki okres/przeziębię się i nie będę dał rady biegać z rana?
11.01.2024
10.01.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Elew z dnia 10.01.2024
Osoba zainteresowana, która przeszła pozytywnie pierwszy etap procesu rekrutacji w WCR, będzie musiała dokonać rejestracji w IRK WAT. Bedzie tam można dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego na jeden kierunek. Każdego dnia egzaminów, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie musiała sporządzić listę rankingową dla kierunków, które były egzaminowane w tym dniu oraz określić, które osoby mogą być wstępnie zakwalifikowane i skierowane do badań lekarskich zgodnie ze sporządzona lista rankingową. Dla każdego kierunku.będzie wyznaczany jeden dzień egzaminu - nie będzie można uczestniczyć w egzaminach w innym dniu niż wyznaczony dla kierunku. Podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego w IRK, będzie można w odpowiedniej zakładce wskazać również inne kierunki, którymi osoba jest zainteresowana, a które mogą być proponowane tej osobie, gdy będą na tym kierunku wolne miejsca i nie będzie, w tym na listach rezerwowych, osób, które dokonały zgłoszenia na ten kierunek. W razie pytań, zapraszam do kontaktu z Sekcją ds. Rekrutacji WAT rekrutacja@wat.edu.pl
Elew
Dzień dobry ,czy w tym roku będzie można ubiegać się na studiach wojskowych tylko na jeden kierunek czy jak w poprzednich latach będzie można wybrać 3 kierunki (zgodnie z hierarchią naszych preferencji)?
10.01.2024
10.01.2024
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anter z dnia 10.01.2024
W akademikach jest dostępna internetowa sieć akademicka.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla RWKL z dnia 09.01.2024
W roku ubiegłym - i podobnie jest przez MON planowane w br. - osoba zainteresowana studiami wojskowymi, po rejestracji w portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego i pozytywnym przejściu pierwszego etapu procedury rekrutacyjnej w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, tj. uzyskaniu orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej, uczestniczyła w egzaminach (sprawdzian z WF i rozmowa) na terenie WAT. Osoby, które zdały egzamin (min. 3 pkt. z WF i min. 3 pkt. z rozmowy) otrzymały skierowanie na badania do RWKL - badania te prowadzono w warszawskich przychodniach wojskowych, do których byli oni dowożeni autokarami. Osoby uczestniczące w egzaminach i badaniach były zakwaterowane na terenie WAT.
10.01.2024
10.01.2024
Anter
Witam czy w akademikach wojskowych WAT znajduje się połączenie z internetem? Przewodowe/bezprzewodowe?
RWKL
Witam, czy jako przyszły podchorąży komisję lekarską przechodzę w Warszawie? Czy w RWKL właściwym do miejsca zamieszkania?
09.01.2024
08.01.2024
Elew
Dzień dobry ,czy w tym roku będzie można ubiegać się na studiach wojskowych tylko na jeden kierunek czy jak w poprzednich latach będzie można wybrać 3 kierunki (zgodnie z hierarchią naszych preferencji)?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1999 z dnia 08.01.2024
Regulamin studiów dopuszcza przenoszenie z kierunku na kierunek w przerwie międzysemestralnej.
08.01.2024
08.01.2024
Rekrutacja
odpowiedź dla Beckerr z dnia 07.01.2024
Po pierwszym roku dobrowolnej zasadniczej służby, przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej pełnionej w czasie kształcenia w uczelni wojskowej, wojskowej, żołnierz-podchorąży podpisuje umowę, w której zawarte są m.in. zasady zwrotu kosztów. § 4. tej umowy określa w jakich przypadkach kandydat jest zobowiązany do zwrotu kosztów, a § 6. określa w jakich przypadkach ten zwrot kosztów jest zawieszany. W przypadku przerwania nauki, zwrot kosztów jest zawieszany np. w przypadku zgłoszenia się osoby do pełnienia terytorialnej służby wojskowej lub służby w aktywnej rezerwie. O szczegóły proponuje pytać w Wojskowym Centrum Rekrutacji.
1999
Kiedy należy zwrócić się z wnioskiem o przeniesienie ze studiów wojskowych na cywilne, po zdanej sesji czy kiedy ?
08.01.2024
07.01.2024
Beckerr
Jest możliwość nie zwracania kosztów w momencie rezygnacji jako żołnierz zawodowy? Np odpracowanie, czy poświadczenie od psychologa o urazie psychicznym związanym służbą w wojsku?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Acceler z dnia 04.01.2024
Każdy żołnierz, w tym student studiów dla kandydatów na oficerów, może zwracać się do przełożonych z różnorodnymi prośbami. Prośby są rozpatrywane i w miarę możliwości uwzględniane.
06.01.2024
04.01.2024
Acceler
Rozumiem, dziękuję za informację. To może dopytam się jeszcze jednej drobnej rzeczy, czy podchorąży-student może poprosić/ma prawo o przeniesienie do innego pokoju, np. w sytuacji gdy student-podchorąży lepiej się czuje wśród innych kolegów?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Acceler z dnia 02.01.2024
Nie wszystkich odpowiedzi udzielam sam - niekiedy korzystam z podpowiedzi i tak jest tym razem. Na podstawie informacji z Działu Spraw Studenckich: "W naszym jedyny „watowskim” akademiku (Dom studencki nr 3) mamy pokoje tylko 3 osobowe. Jeżeli mamy podpisane umowy na wynajęcie pokoi w akademikach innych uczelni, to do tej pory dostawaliśmy do dyspozycji tylko pokoje 2 osobowe. Szansa na dostanie się do akademika nie jest zależna od tego ilu osobowy pokój przypadnie danemu kandydatowi." Pokoje w akademikach dla studentów studiów dla kandydatów na oficerów (tzw. akademiki wojskowe AW) mają różną "pojemność" w zależności od budynku. Student-podchorąży nie ma wpływu na miejsce zakwaterowania, a jest ono uzależnione od przydziału do określonego pododdziału związanego m.in. z kierunkiem studiów i rokiem studiowania.
03.01.2024
02.01.2024
Acceler
Witam, chciałem przede wszystkim podziękować Panu odpowiadającemu na pytania potencjalnych kandydatów/studentów tej uczelni, naprawdę doceniamy Pana pracę, szczególnie ja. Mam pytanie, nie wiem czy ktoś je zadawał lecz zastanawia mnie ilu osobowe są pokoje w DS (akademikach WAT) i czy więcej jest pokoi 1, 2, 3 czy więcej osobowych. Chciałbym wiedzieć czy większa jest szansa na dostanie się do pokoju 4-5 osobowego czy na 1-2 osobowego. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pozytywny z dnia 27.12.2023
Dziękujemy za miły komentarz. Co do królowej nauk - każda politechnika, również WAT, uwzględnia "matematykę stosowaną" w programach na większości kierunków - np. informatyka, budownictwo, logistyka (w tym w WAT "logistyka ekonomiczna" na studiach dla kandydatów na oficerów) i in. Myślę, że zastosowanie matematyki na wyższym poziomie do rozwiązywania problemów technicznych, jest bardzo dobrym rozwiązaniem i ograniczenie się tylko do samej matematyki jako kierunku, w uczelniach politechnicznych nie w pełni wykorzystałoby potencjał dydaktyczny i laboratoryjny tych uczelni. Uniwersytety nadają się do tego lepiej :)
02.01.2024
27.12.2023
Pozytywny
Jedna z nielicznych uczelni odpisująca na zapytania potencjalnych studentów co świadczy o pozytywnym podejściu akademii do jej studentów. Przydałby się jeszcze kierunek matematyka stosowana moim zdaniem każda politechnika powinna mieć królową nauk w swojej ofercie, a WAT jest uczelnią z dużym potencjałem więc mam nadzieję, że tak się stanie.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla drzewo z dnia 19.12.2023
W czasie wolnym żołnierz, w tym student uczelni wojskowej, może uczestniczyć w obrzędach religijnych, o ile nie narusza to zasad regulaminów i etyki.
20.12.2023
19.12.2023
drzewo
Czy w student wojskowy może uczestniczyć dobrowolnie w mszach świętych podczas studiów a także unitarki?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ... z dnia 16.12.2023
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje możliwość powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej studenta cywilnego tej uczelni. Nie ma znaczenia forma studiów - mogą to być studia niestacjonarne. Warunkiem jest powstanie wolnych miejsc na kierunkach wojskowych oraz uzyskanie zgody Departamentu Kadr MON na uzupełnienie tych miejsc. Student przechodzi proces kwalifikacji jak na pierwszy rok, z tym, że pod uwagę brany jest kierunek, na którym studiuje (wystąpienie różnic programowych) oraz osiągnięte wyniki podczas studiów, a nie wynik na świadectwie dojrzałości.
18.12.2023
18.12.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Max z dnia 15.12.2023
W Wojskowej Akademii Technicznej nie ma wydziału Geodezji i Kartografii. W 2023 r. na 63 miejsca na kierunku "geodezja i kartografia" prowadzonym w wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji dla kandydatów na oficerów, kandydowało 215 osób. Zostały przyjęte osoby, które uzyskały 70,86 punktów i więcej na 150 możliwych (do uzyskania 100 za świadectwo dojrzałości, 30 za rozmowę kwalifikacyjną oraz 20 za sprawdzian sprawności fizycznej). Sam oceń czy "ciężko" jest osiągnąć taki wynik. W 2024r. limit na ten kierunek wynosi 83 miejsca.
...
Czy ze studiów niestacjonarnych na WAT' cie Elektronika i Telekomunikacja z 1 roku można przenieść się na 2 rok mundurowych?
16.12.2023
15.12.2023
Max
Ciężko dostać się na wydział Geodezji i Kartografii (wojskowe) ??
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ergo z dnia 13.12.2023
Jak pisałem wcześniej, limity miejsc na studia cywilne ustalane są w pierwszym kwartale roku, w którym prowadzona jest rekrutacja. Zazwyczaj są one bardzo zbliżone do limitów z lat ubiegłych. Na cywilną stacjonarną kryptologię i cyberbezpieczeństwo w 2023 r. limit wynosił 60 miejsc. Na kryptologię i cyberbezpieczeństwo na studiach wojskowych na 2024 r. limit został określony przez MON na 50 miejsc. Na razie, limity na kierunki studiów wojskowych, publikujemy w prezentacji dostępnej na naszej stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/wat/u/b4/df/b4df041f-4d70-4b56-8024-5a7c8115484a/rekrutacja_na_studia_wojskowe_i_cywilne_akt_17-11-23.pdf
13.12.2023
13.12.2023
Ergo
Jaki jest limit miejsc na cyberbezpieczeństwo?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kpr z dnia 07.12.2023
Studia dla kandydatów na oficerów rozpoczynają się od pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej. Służba ta trwa do 12 miesięcy. Na pełnienie tej służby nie ma wpływu wcześniejsze pełnienie służby wojskowej. Posiadany stopień wojskowy jest zachowywany. W przypadku przyjęcie na studia dla kandydatów na oficerów, będzie należało zrezygnować z dotychczas pełnionej służby.
08.12.2023
07.12.2023
Kpr
Witam. Jestem aktualnie żołnierzem zawodowym w stopniu kaprala. Czy jeśli rozpocząłbym studia wojskowe to na 1 roku pełniłbym dzsw?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla RADEK z dnia 05.12.2023
Limity miejsc na studia cywilne ustalane są w pierwszym kwartale roku, w którym prowadzona będzie rekrutacja i są publikowane na naszych stronach internetowych. Zazwyczaj są one bardzo zbliżone do limitów z lat ubiegłych. Na chemię stacjonarną w 2023 r. limit wynosił 70 miejsc.
06.12.2023
05.12.2023
RADEK
Jaki jest limit miejsc na chemię (studia cywilne) ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Harikuu_39 z dnia 28.11.2023
Nie ma ograniczeń w zakresie posiadania w akademiku, jak to zostało nazwane "sprzętu elektronicznego". Na prowadzenie działalności, niezależnie od tego gdzie ona będzie prowadzona, żołnierz musi uzyskać zgodę przełożonych - działalność nie może wpływać na wykonywanie zadań służbowych, w tym nauki. W przypadku uzyskania takiej zgody, działania mogą być monitorowane co do treści.
30.11.2023
28.11.2023
Harikuu_39
Dzień dobry. Jak wygląda kwestia sprzętu elektronicznego jakie można mieć w akademiku na studiach na WAT. Czy można mieć telefon i komputer na terenie akademika, w swoim pokoju? A także, czy można prowadzić kanał na youtube będąc równoczesnie na studiach na WAT? Czy są jakieś restrykcyjne zasady jakie obowiązują podchorążego w prowadzeniu własnej działalności w internecie, w kontekscie kanału na youtube?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pyt z dnia 27.11.2023
Na studia wojskowe może być przyjęta osoba, która zda na maturze język angielski, czyli uzyska min. 30% na poziomie podstawowym. Od takiego poziomu zaczyna się więc nauka tego języka. Studenci są przydzieleni do grup w zależności od zaawansowania językowego.
27.11.2023
27.11.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Domek097 z dnia 19.11.2023
Czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej, a tym samym, czy osoba zainteresowana może być przyjęta na studia wojskowe, decyduje wojskowa komisja lekarska. W skład komisji wchodzi również dermatolog, który oceni wygląd skóry i zaawansowanie ewentualnej choroby. Proponuję zwrócić się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawna WKU), gdzie wskażą lekarza-orzecznika, który może odpowiedzieć na takie pytanie.
Pyt
Dzień dobry. Od jakiego poziomu zaczyna się angielski na studiach wojskowych. Maturę pisałem też rozszerzoną ale myślę że mój obecny poziom to +/- A2/B1. Czy taka osoba poradzi sobie na takich studiach czy są jakieś zajęcia wyrównawcze?
27.11.2023
19.11.2023
Domek097
Czy na studia wojskowe można dostać się z zaawansowanym trądzikiem skóry pleców i twarzy?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 11.11.2023
Zmiana na stanowisku rektora, nie powoduje konieczności zmiany aktów normujących tok kształcenia podpisanych przez poprzednika. Jeżeli, Szanowny Studencie, zauważyłeś jakieś nieprawidłowości w postępowaniu SJO lub pracowników Studium, to masz kilka możliwości: możesz to zgłosić kierowniczce SJO, poprzez opiekuna grupy dziekanowi, prorektorowi ds. kształcenia, prorektorowi ds. studenckich, do Samorządu Studenckiego, który jest przedstawicielem studentów w kontaktach z władzami uczelni. Ponadto, zgodnie z Regulaminem studiów, student ma prawo m.in. do: "11. wyrażania na forum Akademii opinii o procesie dydaktycznym, nauczycielach oraz prazy dziekanatu; 13. aktywnego uczestniczenia w procesie opiniowania nauczycieli akademickich w systemie USOS oraz w innych formach oceny procesu dydaktycznego".
14.11.2023
11.11.2023
Student
Aktualny regulamin mam na myśli "aktualny", nie ten z 2012 roku, gdzie Rektorem był Pan Generał Zygmunt Mierczyk i do którego aktualnie SJO się stosuje. Według pierwszego dokumentu Studium Języków Obcych w takim razie ten regulamin łamie. A co do strony SJO, nie ma tam żadnej informacji dot. chociażby oceniania studentów. Czy w takim razie można gdzieś to zgłosić?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 07.11.2023
Nie wiem Studencie co masz na myśli pisząc "aktualny regulamin". Na stronach internetowych WAT, np. tutaj https://www.wojsko-polskie.pl/wat/u/c1/0e/c10e2e22-9bcb-4542-b336-813fc77a9124/rkr_nr_16.pdf, można odszukać aktualnie obowiązujące zarządzenie rektora nr 16/RKR/2012 w sprawie zasad nauczania języków obcych w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Również inne informacje o SJO są na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studium-jezykow-obcych/
08.11.2023
07.11.2023
Student
Witam. Czy studium języków obcych ma jakiś aktualny regulamin?
Rekrutacja WAT
Oczywiście. Brak jednego zera. Ale konkluzja jest prawidłowa - uposażenie wystarczy z nadwyżką na zwrot kosztów utrzymania :)
06.11.2023
05.11.2023
Kalkulator
Rekrutacja WAT w odpowiedzi z dnia 03.11.2023r powinno być 60x5000=300000zł jedno zero uciekło Wam w wyliczeniach.
Kadry WAT
odpowiedź dla ? z dnia 02.11.2023
Studia w WAT trwają 5 lat. Podczas pierwszego rok studiów podchorążowie pełnią dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (dzsw). Zwolnienie w czasie pełnienia dzsw nie niesie za sobą obowiązku zwrotu kosztów. Po pierwszym roku podchorążowie powoływani są do zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia (zsw). Zwolnienie w trakcie pełnienia zsw nakłada obowiązek zwrotu kosztów poniesionych na naukę i utrzymanie z włączeniem 1 roku nauki tj. dzsw. Roczne koszty utrzymania i nauki dla kandydatów powołanych w 2023r. wynoszą: dla mężczyzn 24 860,15 zł, dla kobiet 25 338,30zł.
03.11.2023
03.11.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ? z dnia 02.11.2023
Na pierwszym roku studiów podchorąży pełni dobrowolna zasadniczą służbę wojskową - w przypadku rezygnacji po pierwszym roku, nie trzeba zwracać żadnych kosztów. Na wniosek studenta, od drugiego roku, po podpisaniu stosownej umowy, rozpoczyna się pełnienie zawodowej służby wojskowej. W umowie tej określone są m.in. zasady zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania w przypadku rezygnacji z pełnienia służby wojskowej. Dala podchorążych, którzy rozpoczęli naukę w 2023 roku koszt 5 lat pełnienia służby szacuje się na ok. 125 tysięcy złotych. Przypominam, że przez cały okres studiów, tj. 60 miesięcy (5 x 12), podchorąży otrzymuje co miesiąc ok. 5000 zł (obecnie minimum 4960 zł), których nie będzie musiał zwrócić - 60 x 5000 = 30000 zł, co z nadwyżka wystarczy na ewentualny zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania.
?
Dzień dobry. Czy jeżeli podchorąży nie dałby rady ukończyć studiów to ile w takim przypadku trzeba zwrócić pieniędzy np. za 1 rok nauki albo w skali 5 lat?
02.11.2023
22.10.2023
?
Jak dobra kondycję trzeba mieć. Wiem o testach sprawnościowych, ale takie dzienne wymagania na jakim są poziomie.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Monkey z dnia 18.10.2023
Rekrutacja na studia wojskowe rozpoczyna się od założenia konta w Portalu Rekrutacyjnym WP (PRWP) na stronie zostanzolnierzem.pl. Mogą to zrobić również żołnierze będący w służbie czynnej. Wydrukowany z PRWP wniosek należy złożyć w Wojskowym Centrum Rekrutacji - tam warto zapytać o szczegóły dotyczące żołnierzy. Przed powołaniem do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej podczas kształcenie, będzie należało zrezygnować z dotychczas pełnionej służby.
19.10.2023
18.10.2023
Monkey
Czy będąc w tej chwili żołnierzem zawodowym w korpusie podoficerów młodszych mogę ubiegać się o przyjęcie na studia po odejściu do cywila i w jakim czasie po zwolnieniu mogę się ubiegać o przyjęcie na studia?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Arti1036 z dnia 18.10.2023
Osoby uczestniczące w rekrutacji w 2023 roku, które nie zostały przyjęte na studia, mają na swoim koncie w Internetowej Rejestracji Kandydatów do pobrania decyzję o nieprzyjęciu. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę decyzji, osoba zostanie o tym powiadomiona. Obecnie limity miejsc na studia wojskowe są wypełnione.
18.10.2023
18.10.2023
Arti1036
Jestem na liście rezerwowej a może byłem na liście rezerwowej czy jeszcze jest szansa ze osoby z listy rezerwowej będą powiadamiane o wakacie w przypadku rezygnacji osoby która była studentem wojskowym czy ze względu że juz się rok akademicki rozpoczął prawie miesiąc temu rekrutacja jest już zakończona? Dziękuje za odpowiedz
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Idk z dnia 17.10.2023
Rezygnację z pełnienia służby wojskowej należy zgłosić swoim przełożonym - oni podpowiedzą jaki wniosek i do kogo należy złożyć.
18.10.2023
17.10.2023
Idk
Czołem, jestem studentem wojskowym jednak nie jest to coś dla mnie. Do kogo mam się zgłosić, żeby zrezygnować i co mam zrobić z góry dziękuję za odpowiedź
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ciekawy z dnia 15.10.2023
Myślę, że to forum nie jest miejscem do indywidualnej korespondencji - zapraszam do korzystania z adresu rekrutacja@wat.edu.pl, a w okresie rekrutacji z zakładki POMOC w IRK. Osoby powołane do służby wojskowej po zakończeniu szkolenia podstawowego, będą uczestniczyły w zajęciach planowanych dla danej grupy zajęciowej. Zagadnienia szkolenia podstawowego będą realizowane dodatkowo w określonym czasie. Przysięgę wojskową, po zdaniu stosownego egzaminu, rektor-komendant przyjmie indywidualnie lub w małej grupie.
16.10.2023
15.10.2023
Ciekawy
Jakiś czas temu dostałem informację że dostałem się na studia wojskowe. Stąd moje pytanie jak będzie wyglądało szkolenie wojskowe oraz początek studiów?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 09.10.2023
Każdy student informację o zajęciach dla jego grupy zajęciowe,j ma podane w systemie USOS oraz na stronach internetowych wydziału. Rozkłady zajęć planowane są na semestr.
09.10.2023
09.10.2023
Student
Kiedy będzie udostępniony pełny plan zajęć?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Boomer z dnia 02.10.2023
Nie prowadzimy takich analiz.
03.10.2023
02.10.2023
Boomer
Jaki procent rozpoczynających studia wojskowe na kierunku elektroniki i telekomunikacji otrzymuje promocje?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla X z dnia 30.09.2023
Art. 440. 1. Uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługują.
02.10.2023
02.10.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla msc z dnia 28.09.2023
W chwili rozpoczęcia roku akademickiego, limity miejsc na studiach dla kandydatów na oficerów są wypełnione.
X
Czy po przejściu na żołnierza zawodowego otrzyma się wypłatę 1 dnia miesiąca?
30.09.2023
28.09.2023
msc
do kiedy będą uzupełniane wolne miejsca osobami z rezerwy?
Rekrutacja WAT
Jak pisałem już wcześniej, liczba osób na listach rezerwowych zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc oraz w miarę napływu pozytywnych orzeczeń WKL, np. uzyskanych w wyniku odwołania do CWKL Obecnie jest na listach rezerwowych 215 osób
26.09.2023
25.09.2023
Rez
Ile osob zostalo aktualnie na listach rezerwowych?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla :)) z dnia 20.09.2023
Należy złożyć drogą służbową wniosek o przeniesienie do innej uczelni. O szczegóły proszę pytać przełożonych.
25.09.2023
20.09.2023
:))
Jak przenieść się i jakie procedury podjąć aby przejść z WAT na LAW lub AMW? Ile takie przeniesienie trwa ? Czy mogę od razu po unitarce rozpocząć rok szkolny na innej uczelni niż WAT?
Kandydat
Witam. Czy znane są już limity miejsc na studia wojskowe w 2024r.?
19.09.2023
19.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla arti1036 z dnia 18.09.2023
Studenci-podchorążowie maja przedmioty specjalistyczne dla określonego kierunku. Zakres materiału przekazywany na pierwszym roku, pozwala na ewentualne przeniesienie bez konieczności uzupełniania znacznych różnic programowych.
arti1036
w uzupełnieniu odpowiedzi dla Arti1036 z dnia 18.09.2023 r chciałbym dopytać czy dobrze rozumiem iż skoro na pierwszym roku studenci studiów wojskowych na wszystkich kierunkach realizują ten sam program to jest to równoznaczne z tym , ze na pierwszym roku studenci studiów wojskowych nie maja przedmiotów specjalistycznych przeznaczonych dla konkretnego kierunku a wszyscy maja ten sam matriał?
18.09.2023
18.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla :) z dnia 15.09.2023
Wniosek o zmianę uczelni, który zostanie przesłany droga służbową do osób podejmujących decyzję, należy złożyć u swojego przełożonego.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Arti1036 z dnia 14.09.2023
Zgodnie z Regulaminem studiów, przeniesienia na inny kierunek realizowane są w przerwie międzysemestralnej. Podczas I roku, studenci studiów wojskowych na wszystkich kierunkach realizują ten sam program.
18.09.2023
18.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Krynicki z dnia 12.09.2023
Sprawy uposażenia reguluje Ustawa o obronie Ojczyzny "Art. 96. [Uposażenie przysługujące żołnierzom w trakcie kształcenia] 1. Żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego oraz inne należności pieniężne."
:)
Czy można przenieść się ze studiów wojskowych w WAT na inna uczelnie wojskowa?
15.09.2023
14.09.2023
Arti1036
witam obecnie jestem na "unitarce", dostałem się na WAT z kierunku rezerwowego. Czy w chwili obecnej istnieje możliwość przeniesienia się na kierunek na który aplikowałem?
Krynicki
Czy jak się przechodzi z dobrowolnej na zawodowego na wacie to dostaje się dodatki jak 13 pensja albo mundurowka?
12.09.2023
12.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Joan z dnia 11.09.2023
Od 31 sierpnia (pierwszy termin stawiennictwa) uzupełniono z list rezerwowych ponad 30 miejsc, które się zwolniły w wyniku nie stawienia się do służby lub rezygnacji.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ):( z dnia 11.09.2023
W latach ubiegłych, powstające wolne miejsca na studiach wojskowych, były uzupełniane do czasu rozpoczęcia roku akademickiego. Myślę, że w br. będzie podobnie.
12.09.2023
12.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Podchorąży z dnia 11.09.2023
Decyzje w tej sprawie zostaną wkrótce, po ustaleniach w MON, podane podchorążym do wiadomości.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla :) z dnia 08.09.2023
Decyzję w sprawie opuszczenia przez żołnierza miejsca zakwaterowania podejmuje jego przełożony. Określa on czas powrotu.
12.09.2023
11.09.2023
Joan
Czy wiadomo ile osób zrezygnowało po pierwszym tygodniu unitarki?
):(
Czy jest jakaś dokładna data do kiedy można spodziewać się telefonu z działu rekrutacji do osób, które są na liście rezerwowej na studia wojskowe? Albo do kiedy najpóźniej można się takiego telefonu spodziewać?
11.09.2023
11.09.2023
Podchorąży
Dzień dobry, czy podchorążowie WAT, którzy podpisali umowę na zawodowego, są oceniani z WF na podstawie norm żołnierzy zawodowych, czy według starych rygorów SWF? Dziękuję i pozdrawiam.
:)
Do której godziny podchorążowie mogą przebywać poza terenem WAT na 1 roku?
08.09.2023
07.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla :D z dnia 06.09.2023
Podstawowe szkolenie wojskowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej trwa do 28 dni - kończy się egzaminami. Niektórzy rozpoczęli pełnienie służby 31 sierpnia.
:D
unitarka rozpoczęła się już 31 sierpnia i trwa przez 28 dni?
06.09.2023
06.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla !. z dnia 06.09.2023
Zgodnie z zarządzeniem MON, komisja przygotowuje listy rezerwowe na kierunek. Nie ma więc ogólnej listy rezerwowej. Podczas rejestracji w PRWP, kandydat do WAT mógł wskazać tylko jeden kierunek i tylko na ten jeden kierunek może być wpisany na listę rezerwową. Na pozostałe kierunki, które wymienił informacyjne w IRK, może być rozpatrywany jeżeli powstaną na kierunku wolne miejsca i nie będzie na ten kierunek osób na liście rezerwowej.
!.
Sekcja rekrutacji podaje jedynie pozycję na liście rezerwowej na dany wydział. Czy jest możliwość uzyskania informacji o swojej pozycji na ogólne liście rezerwowej?
06.09.2023
05.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jon z dnia 05.09.2023
Jak pisałem już wcześniej, liczba osób na listach rezerwowych zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc oraz w miarę napływu pozytywnych orzeczeń WKL, np. uzyskanych w wyniku odwołania do CWKL. Nie będą na forum podawane konkretne liczby. Ogólne na listach rezerwowych jest obecnie ponad 250 osób. W Sekcji ds. Rekrutacji można uzyskać informacje dotyczące własnej osoby.
Jon
Jon, pytanko ile miejsc na liście rezerwowej jest np. Na lotnictwo
05.09.2023
05.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla stan z dnia 04.09.2023
Jak pisałem wcześniej: "Nie prowadzimy takich statystyk, ile osób rezygnuje z poszczególnych kierunków." Na kierunku "logistyka" rezygnacje występują sporadycznie.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla studen z dnia 04.09.2023
Jak napisałem wcześniej, zgodę na przeniesienie wydaje rektor, kierując się m.in wynikami na świadectwie dojrzałości. Zgodnie z Regulaminem studiów, przed wydaniem zgody na przeniesienie rektor zasięga opinii dziekana. Podejmuje również decyzję o uznaniu dotychczasowych osiągnięć oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta różnic wynikających z zakładanych efektów uczenia się i programów studiów.
05.09.2023
05.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Stan z dnia 04.09.2023
Proces powoływania do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w WAT nie jest jeszcze zakończony. W wielu przypadkach WCR wyznaczały termin stawiennictwa inny niż wskazany przez WAT 31.08 i 1.09.
stan
Ile osób we wcześniejszych latach zrezygnowało na unitarce na kierunku logistyka?
04.09.2023
04.09.2023
studen
Rozumiem a po rezygnacji ze studiów wojskowych po zaliczeniu pierwszego roku mogę kontynuować naukę na cywilnych na drugim roku na tym samym kierunku ?
Stan
Witam, ile osób nie wstawiło się na unitarkę ?
04.09.2023
04.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla studen z dnia 03.09.2023
Rezygnację z pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej składa się u swoich przełożonych - oni podpowiedzą jak ma wyglądać taki wniosek i do kogo ma być skierowany. Przyjęcie na studia cywilne w bieżącej rekrutacji, obywa się na podstawie wyników na świadectwie dojrzałości - po rezygnacji z pełnienia służby, należy dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego w drugiej turze. Jeżeli przeniesienie miałoby nastąpić po rozpoczęciu roku akademickiego, decyzję podejmuje rektor, kierując się m.in. również wynikami na świadectwie dojrzałości.
studen
Jak wyglada dokładnie proces rezygnacji z dziw i przeniesienia ze studiów wojskowych na cywilne, kiedy takiej zmiany można dokonać ?
03.09.2023
02.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 02.09.2023
Nie prowadzimy takich statystyk, ile osób rezygnuje z poszczególnych kierunków. Obecnie na liście rezerwowej kierunku lotnictwo i kosmonautyka jest ponad 10 osób.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ciekawy z dnia 01.09.2023
Przed ogłoszeniem wyników 1 sierpnia, osoby, które w systemach informatycznych MON, do których dane wprowadzane są przez RWKL i WCR (nie przez WAT) posiadały informację o orzeczeniu lekarskim z kategorią zdrowia "Z", zostały przyjęte do wypełnienia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach. Jeżeli po tym terminie w systemach informatycznych MON ukazała się informacja o uzyskaniu orzeczenia z kategorią zdrowia "Z", to kandydat mógł być wpisany tylko na listę rezerwową, gdyż limit miejsc był już wypełniony. WAT nie ma wpływu na informacje wprowadzane do systemów przez inne instytucje - korzystamy jedynie z tych danych przy podejmowaniu decyzji. Na listę rezerwowa są wpisywane osoby, dla których informacja o uzyskaniu pozytywnego orzeczenia ukazała się w systemach informatycznych MON, po ogłoszeniu wyników. W celu wyjaśnienia indywidualnych przypadków, można napisać w IRK w zakładce Pomoc lub wysłać wiadomość na adres rekrutacja@wat.edu.pl, ewentualnie zadzwonić do Sekcji ds. Rekrutacji WAT na jeden z trzech publikowanych numerów.
02.09.2023
02.09.2023
Pytanie
Dzień dobry, mam pytanie ile osób rezygnuje na kierunku lotnictwo i kosmonautyka.
Ciekawy
Może trochę jaśniej:28 lipca uzyskałem telefoniczną informacje RWKL o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania ,nie zostałem jednak przyjęty na SW i umieszczono mnie na liście rezerwowej . Czy wszyscy z odwołania trafiają na listę rezerwową czy zabrakło czasu.
01.09.2023
01.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ciekawy z dnia 01.09.2023
Nie do końca wiem, o jakich rekrutów chodzi. Zgodnie z decyzją MON, 1 sierpnia został ogłoszony wykaz osób przyjętych, tj. osoby przyjęte uzyskały taki status w IRK. Przyjęte, do wypełnienia limitu miejsc na poszczególnych kierunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostały tylko te osoby, które uzyskały orzeczenie WKL z kategorią zdrowia "Z", tj. zdolny/a do zawodowej służby wojskowej. Osoby. które takiego orzeczenia nie uzyskały otrzymały status "nieprzyjęty", nawet jeżeli wcześniej były wstępnie zakwalifikowane. Jeżeli po 1 sierpnia, np. po odwołaniu od orzeczenia RWKL, osoba uzyskała kategorię zdrowia "Z", to została wpisana na listę rezerwową określonego podczas rejestracji kierunku studiów na miejscu zgodnie z uzyskaną wartością punktów rankingowych. Ten proces nadal trwa. W przypadku zwolnienia się miejsc na kierunkach, na te miejsca przyjmowane są osoby z list rezerwowych kierunków, a jeżeli nie ma już kandydatów na określony kierunek, to miejsce to jest proponowane osobom, które w IRK wskazały informacyjne również inne kierunki.
Ciekawy
Dzień dobry , mam pytanie czy rekruci którzy byli na pierwszym terminie kwalifikacji do WAT i zostali odrzuceni z powodu orzeczenia lekarskiego i odwołali się w miarę szybko czy też znaleźli się na liście rezerwowej czy zostali wciągnięci na listę 1 sierpnia
01.09.2023
01.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 01.09.2023
Jak pisałem już wcześniej, liczba osób na listach rezerwowych zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc oraz w miarę napływu pozytywnych orzeczeń WKL, np. uzyskanych w wyniku odwołania do CWKL. Nie będą na forum podawane konkretne liczby. Ogólne na listach rezerwowych jest obecnie ponad 250 osób.
.
Ile osób jest na liście rezerwowej na logistyke?
01.09.2023
01.09.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonimowy z dnia 01.09.2023
Podstawowe szkolenie wojskowe kończy się jednakowo dla wszystkich, niezależnie od daty powołania do służby.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonimowy z dnia 31.08.2023
Nie prowadzimy takich statystyk za minione lata. Listy rezerwowe są coraz krótsze, np. na kierunek "mechatronika" nie obejmuje już 10 osób.
01.09.2023
01.09.2023
Anonimowy
Czy jak dobiorą mnie w połowie unitarki z listy rezerwowej to muszę potem jakoś odrobić tą resztę dni czy jak to wygląda ?
Anonimowy
Ile osób we wcześniejszych latach zrezygnowało na unitarce na kierunku mechatronika? Jak jestem na liście rezerwowej w pierwszej "10" to jakie jest prawdopodobieństwo dostania się jeszcze na studia?
31.08.2023
31.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 31.08.2023
Student-podchorąży może, po rezygnacji z pełnienie służby wojskowej, zwrócić się do rektora o przeniesienie na studia cywilne. Rektor, po konsultacji z dziekanem wydziału, podejmie decyzję. Może ustalić, konieczne do uzupełnienia, różnice programowe.
Pytanie
Czy student wojskowy moze przebiec się na studia cywilne ?
31.08.2023
31.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kandydat z dnia 30.08.2023
W latach ubiegłych, wolne miejsca na studiach wojskowych były uzupełniane osobami z list rezerwowych do końca trwania szkolenia podstawowego. Osoby były włączane do szkolenia podstawowego, a jeżeli nie miały złożonej przysięgi wojskowej, to przystępowały do przysięgi razem z innymi. Rok akademicki rozpoczynali wszyscy. W br. planujemy podobny sposób postępowania.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla xyz z dnia 30.08.2023
Jednym z elementów egzaminu na podoficera - bo chyba o to chodzi - jest egzamin sprawności fizycznej. Aby egzamin był zdany z wynikiem pozytywnym, należy również zdać egzamin z WF.
31.08.2023
30.08.2023
kandydat
Mam sprawę, czy jak ktoś nie stawi się na unitarkę albo z niej zrezygnuje np. po 10 dniach to na jego miejsce „ściągana” jest osoba z list rezerwowych? i czy wtedy taka osoba dołącza na unitarke czy już od pazdziernika zaczyna? Dzięki za odp
xyz
Witam, czy można nie zdać elewów po unitarce z powodu słabych wyników ze sprawdzianu sprawności fizycznej?
30.08.2023
30.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ABC z dnia 30.08.2023
Książeczkę wojskowa na podstawowe szkolenie wojskowe powinny zabrać ze sobą osoby, które taki dokument posiadają. Osoby nieposiadające książeczki wojskowej, otrzymają ją w WAT.
ABC
Czy kobiety wstawiające się na unitarne też muszą mieć ze sobą książeczkę wojskową/WCR powinno ją też wydać poza skierowaniem?
30.08.2023
30.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Logistyk praktyczny z dnia 30.08.2023
W poprzednich latach występowały rezygnacje z kierunku "logistyka ekonomiczna" w niewielkim zakresie (2-3 osoby).
Logistyk praktyczny
Czy w poprzednich latach zdarzyło się, że ktoś zrezygnował/zwolniło się miejsce z logistyki ekonomicznej (SW)? Czy to przed, w trakcie unitarki czy w pierwszym semestrze?
30.08.2023
24.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla arti1036 z dnia 23.08.2023
Uściślenie informacji poniżej: "Art. 476. [Powstanie prawa do uposażenia; wypłata uposażenia; zmiana wysokości uposażenia] 1. ... 2. Żołnierzowi innemu niż żołnierz zawodowy uposażenie wypłaca się z dołu w terminie 10 dni po zakończeniu pełnienia służby, a w przypadku gdy okres służby przekracza 30 dni w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który przysługuje." Na pierwszym roku studiowania w uczelni pełniona jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, a zawodowa służba wojskowa jest od drugiego roku studiów.
Do Arti 1036
Nie masz racji Art. 476 pkt. 2 wyraźnie wskazuje, że otrzymasz wypłatę z tzw. „dołu” Link do ustawy https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000065501.pdf
24.08.2023
23.08.2023
arti1036
Jak to w październiku przecież w wojsku płaci się "z góry" czyli wynagrodzenie za wrzesień winno być zapłacone bodajże do 10 września, mam racje?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 21.08.2023
Uposażenie należne jest od pierwszego dnia stawienia się do służby w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w uczeni wojskowej. W 2023 r. wypłacane będzie w październiku.
22.08.2023
21.08.2023
Kandydat
Czy za podstawowe szkolenie we wrześniu otrzymuje się uposażenie?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 19.08.2023
Podchorąży może opuszczać miejsce zakwaterowania za zgoda przełożonych. Na teren garnizonu Warszawa na podstawie przepustki stałej. Poza teren garnizonu Warszawa na podstawie przepustki jednorazowej wydanej przez przełożonych.
21.08.2023
19.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ola15 z dnia 18.08.2023
Nasi wykładowcy - dyplomowani instruktorzy pływania, potrafią każdego nauczyć pływać. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni na terenie WAT. W razie potrzeby, również w godzinach porannych w ramach porannego rozruchu fizycznego. Na zakończenie pierwszego roku, każdy żołnierz zda egzamin z pływania. :)
Student
Czy jeżeli nie wypadnie służba w weekend to jest on wolny i można pojechać do domu ?
19.08.2023
18.08.2023
Ola15
A mnie ciekawi jak wyglądają tam zajęcia z pływania bo nie każdy może świetnie pływać o będzie potrzebował się podszkolić a niektórzy w ogóle mogą nie umieć pływać.
do Anonim
Anonim domyśl się po co czepek, kąpielówki i klapki basenowe… jak się do domyślisz napisz :?
17.08.2023
17.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 17.08.2023
Jak sama nazwa wskazuje, będą potrzebne do kąpieli. W WAT jest pływalnia, na której prowadzone są zajęcia z pływania.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 16.08.2023
Skierowania do pełnienia służby wydaje WCR. Najczęściej kontaktują się telefonicznie z kandydatami i zapraszają po odbiór skierowania.
17.08.2023
17.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 453 z dnia 12.08.2023
Minimalne wartości punktów rankingowych z jakimi zostali przyjęci kandydaci na studia z ostatnich trzech lat, publikujemy na naszych stronach internetowych np. tutaj (można skopiować adres i wkleić w polu adresu w przeglądarce) https://www.wojsko-polskie.pl/wat/u/d7/1b/d71b49dc-9820-46c7-996d-91d4b0287766/zal6-minimalne_wartosci_punktow_rankingowych_23.docx
Anonim
Po co na unitarkę jest potrzebny strój kąpielowy albo kąpielówki, klapki i czepek ?
17.08.2023
16.08.2023
Anonim
Skierowanie na unitarkę na WAT trzeba odebrać osobiście w WCR czy jest ono wysyłane pocztą na adres zamieszkania?
453
Czy można się dowiedzieć jakie w tym roku były progi punktowe na poszczególne kierunki?
12.08.2023
11.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydatka z dnia 11.08.2023
Proponuję przeczytać poniżej odpowiedź dla Kandydat z dnia 10.08.2023: "lista rezerwowa zmienia się..." Nie będziemy na forum podawać konkretnych wartości, bo to już po kilku godzinach może być nieaktualne. Wszystkie osoby z list rezerwowych będą rozpatrywane. Wolne miejsca mogą powstać nawet we wrześniu, podczas trwania podstawowego szkolenia wojskowego -będziemy je uzupełniać.
Rekrutacja WAT.
odpowiedź dla Kandydat z dnia 11.08.2023
Na powstałe wolne miejsca na studiach wojskowych kwalifikowani są kandydaci z list rezerwowych, którzy ten kierunek wskazali w IRK. Jeżeli osoba, mimo wskazania kierunku, nie chce rozpocząć studiów na tym kierunku, tylko nadal czekać na liście rezerwowej, to powinna zgłosić to do komisji rekrutacyjnej w WAT np. poprzez zakładkę POMOC w IRK. Nie ma gwarancji, że w najbliższym terminie zwolni się tyle miejsc na kierunku, na którym jest na liście rezerwowej, że będzie mogła być przyjęta.
11.08.2023
11.08.2023
Kandydatka
Ile jest osób na liście rezerwowej na kierunek Elektronika?
Kandydat
Jestem na liście rezerwowej na kierunku w którym uczestniczyłam w rekrutacji. Zostałam przyjęta na inny kierunek. Czy jest możliwość zakwalifikowania się na kierunek początkowy (inżynieria bezpieczeństwa) jestem 7 na liście rezerwowej. Czy z racji tego ze zostałam przyjęta na inny kierunek nie ma już takiej możliwości ?
11.08.2023
10.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 10.08.2023
Jak pisałem wcześniej, lista rezerwowa zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc Osoby dla których WAT jest uczelnią drugiego wyboru, a są na listach rezerwowych uczelni pierwszego wyboru i zgłosiły do WAT, że chcą być tutaj rozpatrywane, umieszczane są na listach na pozycji zgodnie z liczbą punktów rankingowych obliczoną na podstawie zasad obowiązujących w WAT.
Kandydat
Czy lista rezerwowa wciąż się zmienia? Czy idą z niej kandydaci, których WAT był uczelnia drugiego wyboru?
10.08.2023
07.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla rezerwa z dnia 05.08.2023
Obecnie na listach rezerwowych jest ok. 300 osób. Ta liczba zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc oraz w miarę napływu pozytywnych orzeczeń WKL, np. uzyskanych w wyniku odwołania do CWKL - zmienia się więc też pozycja kandydata na liście rezerwowej. Zapraszam zainteresowanych swoją aktualną pozycją na liście rezerwowej, do kontaktu z Sekcją ds. rekrutacji WAT.
rezerwa
Dlaczego w irk została usunięta możliwość sprawdzenia swojej pozycji na liście rezerwowej? Jak w inny sposób można się dowiedzieć o aktualnym miejscu na liście?
05.08.2023
04.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Lista z dnia 04.08.2023
Listy rezerwowe, zgodnie z zarządzeniem MON, sporządzane są na kierunek. W przypadku wolnych miejsc i wyczerpaniu listy rezerwowej z tego kierunku, będą brane pod uwagę osoby z list rezerwowych innych kierunków.
Lista
Jak wyglada proces uzupełniania wolnych miejsc osobami z listy rezerwowej? Jest jedna ogólna lista czy dla kazdego kierunku osobno?
04.08.2023
04.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rafałcpk z dnia 03.08.2023
Nie prowadzimy analizy wieku kandydatów. Zgodnie z Ustawą o obronie Ojczyzny, powołana do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej może być osoba, która ukończyła 18 lat - nie ma górnej granicy wieku.
Rafałcpk
Ile lat ma najstarszy kandydat kandydujący na studia wojskowe w tym roku? Czy posiadacie takie dane? Pytam z ciekawości, bo zamierzam się wybrać na studia wojskowe w roku następnym z bagażem doświadczeń.
03.08.2023
02.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 02.08.2023
Obecnie na listach rezerwowych jest ok. 300 osób. Ta liczba zmienia się w miarę uzupełniania powstałych wolnych miejsc oraz w miarę napływu pozytywnych orzeczeń WKL, np. uzyskanych w wyniku odwołania do CWKL.
.
Ile osób jest w tym momencie na liście rezerwowej?
02.08.2023
02.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Niecierpliwy z dnia 02.08.2023
W ubiegłym roku wszystkie osoby z list rezerwowych, które wyraziły chęć podjęcia studiów wojskowych, zostały przyjęte.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 01.08.2023
Przysięga będzie po podstawowym szkoleniu wojskowym (PSW). PSW trwa do 28 dni, a rozpoczyna się 1 września.
02.08.2023
02.08.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mario_666 z dnia 01.08.2023
Osoby przyjęte na studia wojskowe otrzymają z WCR skierowanie z terminem stawiennictwa w WAT 31 sierpnia lub 1 września. Do chwili stawienia się do pełnienia służby, nie trzeba dostarczać żadnych dokumentów.
Niecierpliwy
Ile osób z listy rezerwowej zostało przyjętych na studia wojskowe w ubiegłym roku?
02.08.2023
01.08.2023
Mario_666
Dzień dobry. Jestem zakwalifikowany i od dziś przyjęty na WCY. Jak teraz jest procedura( jakieś dokumenty do dostarczenia), czy jedynie odbiór powołania w WCR i stawiennictwo w wyznaczonym terminie na tzw. unitarkę...? I do dzieła...:))
Kandydat
Kiedy będzie przysięga po unitarce?
01.08.2023
31.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandytat z dnia 28.07.2023
Termin powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w WAT na podstawowe szkolenie wojskowe zaplanowany został na 31 sierpnia oraz 1 września.
Kandytat
Kiedy zaczyna się unitarka ?
28.07.2023
27.07.2023
Sadkapral
Czy w przypadku zdania egzaminu na podoficera stopień kaprala zostanie nadany w momencie podpisania kontraktu pomimo zaległości z 1 przedmiotu politechnicznego?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 25.07.2023
Może lepiej zapytać w WCR. Organ kierujący na badania, tj. Wojskowe Centrum Rekrutacji, otrzymuje swój egzemplarz. Na orzeczeniu podani są adresaci, do kogo orzeczenie zostało przesłane.
26.07.2023
25.07.2023
Kandydat
Czy orzeczenia o zdolności po badaniach lekarskich trzeba zanieść do WCR?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zakwalifokowany z dnia 22.07.2023
WAT nie jest instytucją odpowiedzialną z prowadzenie badań lekarskich - realizuje to Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska, której WAT, zgodnie z rozporządzeniem MON, udostępnił swoje obiekty i transport. Odwołanie należy więc składać do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w sposób wskazany w Pouczeniu na orzeczeniu. Komisja już nie pracuje w obiektach WAT.
24.07.2023
22.07.2023
Zakwalifokowany
Czołem, zostałem zakwalifikowany w tym roku na studia wojskowe na kierunku Lotnictwo I kosmonautyka, jednak RWKL stwierdziła, że nie jestem zdolny do służby zawodowej że względu na nieznaczna niewydolność nerek. Dowiedziałem się, że przez wzmożony wysiłek na testach sprawnościowych wyniki badan krwi i moczu mogły być zaburzone. Zatem wiem, że jest szansa na odwołanie się od orzeczenia. Zatem mam pytanie: czy przy odwołaniu trzeba okazać swoje własne, powtórzone wyniki badań, czy trzeba przejść je jeszcze raz na WAT, czy trzeba je przejść w RWKL? Pozdrawiam.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zakwalifikowany z dnia 18.07.2023
Jak pisałem wcześniej, przełożony ma prawo wydać przepustkę jednorazową na załatwienie spraw rodzinnych. Przed złożeniem przysięgi są to wyjątkowe sytuacje, ale również się zdarzają.
19.07.2023
19.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dostałem się z dnia 17.07.2023
Na studiach wojskowych może być trudno pogodzić realizację zadań służbowych z dodatkowymi studiami w innej uczelni. Zgodę musi wydać rektor. W WAT działają liczne koła naukowe, w których uczestniczą również podchorążowie. Na pewno będzie można znaleźć coś zgodnie z zainteresowaniami, np. w Instytucie Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla student z dnia 17.07.2023
Przełożony ma prawo udzielić przepustki jednorazowej w ważnych sprawach rodzinnych i nie tylko.
19.07.2023
18.07.2023
Zakwalifikowany
Czy w trakcie unitarki istnieje możliwość uzyskania przepustki na max 24h? Uzasadnienie - brat bierze ślub we wrześniu.
Dostałem się
Dostałem się na studia wojskowe i zamierzam studiować na 100% w WAT, ale moją pasją jest matematyka i chciałbym równolegle studiować matematykę choćby zaocznie (choć dostałem się na stacjonarne na bardzo dobrych uczelniach) co by podniosło dodatkowo moje kwalifikacje jako przyszłego żołnierza (matematyka stosowana lub matematyka i analiza danych). Jeżeli nie ma takiej możliwości to czy na WAT jest możliwość poszerzania wiedzy z matematyki np. w ramach koła naukowego?
17.07.2023
17.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 15.07.2023
Zgodnie z informacją z WKW: Po zdaniu egzaminu na podoficera i powołaniu do zawodowej służby wojskowej tj. przed 01.09.2023 r. mianowanie na stopień wojskowy kaprala.
student
Czy mogę otrzymać przepustkę na weekend jeśli np. moja dziewczyna ma studniówkę albo wypadnie mi wesele w rodzinie?
17.07.2023
17.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Marek z dnia 16.07.2023
Wszystkie terminy rejestracji już minęły i nie ma możliwości dołączyć do rekrutacji na studia wojskowe. Miną również termin rejestracji na studia cywilne. Na studia cywilne na niektóre kierunki zostanie uruchomiona druga tura - informacja na ten temat będzie podana pod koniec lipca. Warto rozważyć podjęcie studiów cywilnych w WAT, a za rok starać się o przeniesienie na drugi rok studiów wojskowych - nie straci się roku.
Marek
Czy jest szansa dostać się jeszcze na studia wojskowe jeżeli minął termin składania wniosków?
16.07.2023
15.07.2023
Student
Kiedy są przewidziane awanse na kolejny stopień dla podchorążych pierwszego roku którzy spełniają warunki?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Oshi z dnia 14.07.2023
Rozumiem, że chodzi o studia wojskowe. Za naukę się nie płaci. Na pierwszym roku studiów student-podchorąży pełni dobrowolna zasadniczą służbę wojskową - otrzymuje na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie oraz uposażenie finansowe, tzw "żołd". Od drugiego roku, na swój wniosek , może być powołany do pełnienia zawodowej służby wojskowej przez kolejne 4 lata studiów. Jeżeli zrezygnuje na pierwszym roku lub nie zostanie powołany do pełnienia zawodowej służby wojskowej od drugiego roku, to nie zwraca kosztów. Przed rozpoczęciem pełnienia zawodowej służby wojskowej (od drugiego roku) przedstawiona jest podchorążemu umowa określająca zasady zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania od rozpoczęcia pełnienia służby na pierwszym roku - otrzymanego uposażenia nie zwraca się.
14.07.2023
14.07.2023
Oshi
Czy muszę płacić za naukę jeśli zrezygnuje lub zostanę usunięty z uczelni
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Idk z dnia 13.07.2023
Studiowanie oraz pełnienie służby wojskowej nie jest obowiązkowe. Nieodebranie skierowania do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub niestawienie się w Uczelni w wyznaczonym terminie, traktowane jest jako rezygnacja.
13.07.2023
13.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla arti1036 z dnia 11.07.2023
Szczegółowe informacje o przyjęciu na studia, w tym liczbie kandydatów na jedno miejsce na poszczególne kierunki, zamieścimy na naszych stronach internetowych po ogłoszeniu wyników na studia wojskowe, tj. po 1 sierpnia.
Idk
Czy po przejściu zakwalifikowania można zrezygnować z mozliwosci studiowania na wat jeszcze przed unitarka, jak tak to w jaki sposób?
13.07.2023
11.07.2023
arti1036
Skoro minął już termin składanie dokumentów rekrutacyjnych na kierunki wojskowe czy można się dowiedzieć ilu jest kandydatów na logistykę i ceber. z góry dziękuje
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Oisy z dnia 09.07.2023
Patrz wcześniejsze odpowiedzi: odpowiedź dla Student z dnia 20.06.2023 Zgodnie z informacja z WKW - wystarczą przedmioty wojskowe.
10.07.2023
09.07.2023
Oisy
Czy żeby podejsc do egzaminu na kaprala trzeba miec zaliczone wszystkie przedmioty politechniczne i angielski?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 07.07.2023
Zgodnie z zarządzeniem nr 2/MON: "§ 19. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej (w terminie wyznaczonym przez uczelnię wojskową), osoba zainteresowana składa następujące dokumenty, z zastrzeżeniem § 8 - § 10: 1) świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis lub kserokopię poświadczoną notarialnie – do wglądu, celem potwierdzenia kopii przekazanej uczelni wojskowej. Nie posiadając świadectwa dojrzałości, nie można uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Na studia wojskowe nie będzie drugiej tury rekrutacji. We wrześniu będzie można uczestniczyć w drugiej turze rekrutacji na studia CYWILNE na kierunki, na które będzie jeszcze trwała. Co roku uzupełniamy studia wojskowe studentami cywilnymi WAT, przenosząc ich - po spełnieniu określonych warunków - na drugi rok studiów wojskowych.
08.07.2023
07.07.2023
Pytanie
Czy mogę stawić się na postępowanie kwalifikacyjne mimo niezdanej matury z jednego przedmiotu? Czy jest szansa na dostanie się na listę rezerwową jeżeli poprawiłabym maturę w sierpniu (22.08.)?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla nie wiem z dnia 06.07.2023
Uczelnia ma obowiązek zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie w czasie postępowania kwalifikacyjnego i badań lekarskich. Będzie to zapewnione od wskazanego dla kierunku dnia stawiennictwa do soboty włącznie. Nie przewidujemy możliwości zakwaterowania "dzień albo dwa dni przed terminem stawiennictwa".
07.07.2023
07.07.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytający z dnia 06.07.2023
Kandydaci podczas egzaminów i badań lekarskich będą zakwaterowani w akademikach, w których na co dzień mieszkają podchorążowie, wiec "rzeczy codziennego użytku" cokolwiek by to znaczyło, będą do dyspozycji. Należy zabrać własne przybory toaletowe i rzeczy osobiste na kilka dni. W dniu stawiennictwa odbędzie się rejestracja, sprawdzenie i przyjecie dokumentów, przydział do grupy egzaminacyjnej oraz zakwaterowanie. Drugiego dnia będą egzaminy - sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna. Komisja podejmie decyzje o wstępnym zakwalifikowaniu. W kolejnych dniach będą realizowane badania lekarskie. Czas ich trwania będzie zależał od komisji lekarskiej - całość może trwać do soboty. Przydatne informacje są również na naszej stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/wat/informacje-dla-kandydatow-na-studia-wojskowe/
nie wiem
Czy zakwaterowanie dla osób, które mają się stawić na postępowanie kwalifikacyjne będzie dostępne również gdy dana osoba przyjedzie dzień albo dwa dni przed terminem stawiennictwa?
06.07.2023
06.07.2023
Pytający
Co należy oraz co warto zabrać na postępowanie kwalifikacyjne, oprócz wymaganych dokumentów i stroju sportowego. Jeśli postępowania może potrwać nawet do 5 dni to czy należy zabrać rzeczy codziennego użytku?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla F35 z dnia 03.07.2023
Patrz poniżej odpowiedź dla Log z dnia 25.06.2023 Patrz poniżej odpowiedź dla T54: Wnioski składane są w wojskowych centrach rekrutacji. WAT nie posiada na obecną chwile wiedzy ile tych wniosków zostało złożonych Zwracam uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego" - w przypadku WAT jest to 10 lipca. Po tym terminie będziemy dokładnie wiedzieli ile osób się zarejestrowało do naszej uczelni.
04.07.2023
03.07.2023
F35
Ile osób zarejestrowało się na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 30.06.2023
Zgodnie z zarządzeniem nr 2/MON: "Na zasadach określonych w § 33 rozpatrywana jest również osoba zainteresowana, która nie została przyjęta do preferowanej uczelni wojskowej. Warunkiem zaproponowania przyjęcia na studia do kolejnej uczelni wojskowej jest miejsce na liście rezerwowej uczelni wojskowej pierwszego wyboru oraz uzyskanie, po przeliczeniu punktów rekrutacyjnych, odpowiednio wysokiej pozycji na liście rankingowej opracowanej przez komisję rekrutacyjną tej uczelni wojskowej." Czyli, jeżeli kandydat będzie uczestniczył w postępowaniu kwalifikacyjnym w innej uczelni musi zostać tam umieszczony na liście rezerwowej, aby mógł być wpisany na listę rezerwowa w WAT (§ 33 zarządzenia) i rozpatrywany w przypadku wolnych miejsc na kierunku. Należy w WAT jako uczelni drugiego wyboru, zgłosić chęć rozpatrzenia na wolne miejsca. Przedstawianie wyników egzaminów nie jest konieczne.
30.06.2023
30.06.2023
Kandydat
Co w sytuacji, gdy mam tego samego dnia stawiennictwo na egzaminy na dwóch uczelniach, w tym WAT jest uczelnia drugiego wyboru. Czy wyniki zostają pobierane przez rekrutacja komputerowo, czy muszę przyjechać w późniejszym terminie żeby je wykazać?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Log z dnia 25.06.2023
Patrz poniżej odpowiedź dla T54: Wnioski składane są w wojskowych centrach rekrutacji. WAT nie posiada na obecną chwile wiedzy ile tych wniosków zostało złożonych Zwracam uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego" - w przypadku WAT jest to 10 lipca. Po tym terminie będziemy dokładnie wiedzieli ile osób się zarejestrowało do naszej uczelni.
26.06.2023
25.06.2023
Log
Ile osób zarejestrowanych jest na logistyce
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla T54 z dnia 23.06.2023
Wnioski składane są w wojskowych centrach rekrutacji. WAT nie posiada na obecną chwile wiedzy ile tych wniosków zostało złożonych Zwracam uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego" - w przypadku WAT jest to 10 lipca. Po tym terminie będziemy dokładnie wiedzieli ile osób się zarejestrowało do naszej uczelni. Z tych co złożyli wnioski w WCR, obecnie ponad 1600 osób dokonało już zgłoszeń rekrutacyjnych w IRK WAT - oczekujemy na kolejne zgłoszenia.
23.06.2023
23.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Marcin z dnia 23.06.2023
Na badania lekarskie należy zabrać posiadana dokumentację medyczną, w tym ewentualne wcześniejsze orzeczenia. Komisja lekarska zdecyduje o ich uznaniu i skieruje na ewentualne dodatkowe badania.
T54
Ile osób zarejestrowało się na studia wojskowe?
23.06.2023
23.06.2023
Marcin
Czy orzeczenie lekarskie do zawodowej służby wojskowej z poprzedniego roku może zostać uznane?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla +++ z dnia 22.06.2023
W tym roku rejestracja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w uczeni wojskowej rozpoczyna się złożeniem wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR). To WCR kieruje na badania psychologiczne i decyduje kogo skierować. Termin składania wniosków w dowolnym WCR minął 9 czerwca.
23.06.2023
23.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Sup z dnia 22.06.2023
Tego typu pytania proszę kierować bezpośrednio do lekarzy. Badania, czy stan zdrowia pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej wykonuje Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska. W tym roku badania będą realizowane przez RWKL na terenie WAT i wydzielonych przychodni w Warszawie. WAT nie decyduje co w zakresie stanu zdrowia jest dozwolone, a co nie.
Sup
Dzień dobry, czy suplementacja kreatyny jest dozwolona przed badaniami lekarskimi.
22.06.2023
22.06.2023
+++
Jesli nie zaliczylem testu psychologicznego rok temu, to moge w tym roku rekrutowac?
Pytanie
Jak często mogę wracać do domu na studiach wojskowych co tydzień, dwa?
21.06.2023
21.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanir z dnia 20.06.2023
Rozporządzenie MON z 5 lipca 2022 roku określa: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w WCR obejmującym zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej, ..." Dla WAT jest to WCR Warszawa Śródmieście.
Pytanir
Dzień dobry. Czy istnieje jeszcze możliwość ubiegania się na studia wojskowe i jeśli tak to podanie można złożyć w dowolnie wybranym WCR czy trzeba w Warszawie?
20.06.2023
20.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 20.06.2023
Zgodnie z informacja z WKW - wystarczą przedmioty wojskowe.
Student
Czy żeby otrzymać stopień kaprala po 1 roku czyli po dzsw trzeba mieć zdane wszystkie przedmioty politechniczne ? Czy wystarczą tylko przedmioty wojskowe oraz pozytywnie zaliczyć egzamin podoficerski
20.06.2023
20.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytający z dnia 19.06.2023
Wnioski składane są w wojskowych centrach rekrutacji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z WCR-ów na dzień 10.06, WAT jako uczelnie pierwszego wyboru wskazało ponad 1200 kandydatów. Zwracam uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony, w przypadku innych niż Lotnicza Akademia Wojskowa uczelni wojskowych, najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego" - w przypadku WAT jest to 10 lipca.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla qaz z dnia 19.06.2023
Zgodnie z zarządzeniem nr 2/MON: "§ 25. W ramach postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej, na wniosek osoby zainteresowanej, komisja rekrutacyjna zobowiązana jest do zaliczenia uzyskanych przez nią wyników w innej uczelni wojskowej na podstawie otrzymanych zaświadczeń o wynikach postępowania rekrutacyjnego, ... , z rozmowy kwalifikacyjnej, ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz testu znajomości języka angielskiego." Czyli w jednej uczelni można przedstawić wyniki uzyskane w innej. Musi to nastąpić najpóźniej w wyznaczonym dniu egzaminów.
20.06.2023
19.06.2023
Pytający
Jaka liczba osób złożyła wniosek na studia wojskowe?
qaz
Czy jeżeli złożyłem papiery na 2 różne uczelnie wojskowe to muszę się stawić na obu testach?
19.06.2023
12.06.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żeton z dnia 12.06.2023
Jeżeli Żandarmeria Wojskowa zgłosi potrzebę zatrudnienia oficera po określonym kierunku, to absolwent może być skierowany do pełnienia dalszej zawodowej służby wojskowej w żandarmerii.
Żeton
Czy po studiach wojskowych kierunek elektronika i telekomunikacja mogę iść do Żandarmerii?
12.06.2023
05.06.2023
Noob
Czy można zostać zakwalifikowanym na 3 semestr studiów wojskowych posiadając zaległości w nauce?
Kamil Matysek
Jak wygląda przydział do jednostek wojskowych po skończeniu studiów wojskowych? Wiem że priorytet mają osoby z najlepszymi ocenami a jeśli ktoś ma rodzinę (żonę/dzieci) w konkretnym mieście to jest to brane pod uwagę czy nie?
03.06.2023
27.05.2023
Rekrutacja WAT
Rozumiem, że chodzi o pięcioletnie studia dla kandydatów na oficerów - tak, osoby mające złożona przysięgę wojskową i po odbyciu służby wojskowej mogą kandydować na ten rodzaj studiów. Aby kandydować do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w uczelni wojskowej, należy do 9 czerwca zarejestrować się w Portalu Rekrutacyjnym WP i wydrukowany z tego portalu wniosek złożyć w WCR. Wtedy WCR skieruje na badania psychologiczne w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia ZAWODOWEJ służby wojskowej. Osoby, które takie orzeczenie otrzymają, będą musiały dokończyć rejestrację w IRK WAT. Następnie w lipcu w WAT będzie sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna, podczas której za odbycie służby wojskowej są przyznawane dodatkowe punkty.
Strzelec
Witam czy na WAT można normalnie się zapisać na 5 letnie studia jeżeli mam złożoną przysięgę i odbyty rok szkolenia specjalistycznego w innej jednostce ?
27.05.2023
25.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydant z dnia 25.05.2023
Określenie "w papierach wcr mialem zaznaczone, ze chce podjac studia wojskowe" jest mało precyzyjne. Aby kandydować do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w uczelni wojskowej, należy do 9 czerwca zarejestrować się w Portalu Rekrutacyjnym WP i wydrukowany z tego portalu wniosek złożyć w WCR. Wtedy dopiero WCR skieruje na badania psychologiczne w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia ZAWODOWEJ służby wojskowej. Powinno to nastąpić niezwłocznie, nawet tego samego dnia.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fifi z dnia 24.05.2023
Zachęcam do przeglądania naszych stron internetowych, gdzie staramy się zamieścić jak najwięcej przydatnych informacji. Minimalne wartości punktów z jakimi byli przyjmowani kandydaci na poszczególne kierunki wszystkich rodzajów i form studiów po maturze z ostatnich trzech lat publikujemy np. tutaj https://www.wojsko-polskie.pl/wat/studia-wojskowe-najczesciej-zadawane-pytania/ "Ile punktów rankingowych należy uzyskać, żeby dostać się na studia w WAT? WAT nie określa progów punktowych – kwalifikujemy na kierunek najlepszych, do wypełnienia limitu miejsc na tym kierunku. Minimalna wartość punktów rankingowych z jaką zostali zakwalifikowani kandydaci, zależy od kierunku, limitu miejsc, liczby kandydatów, ich wyników maturalnych, itp. Zobacz też ile punktów rankingowych potrzebowali kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia w latach ubiegłych, na studia wojskowe i cywilne" [tutaj jest link do tabeli]
25.05.2023
25.05.2023
Kandydant
Czy jesli w papierach wcr mialem zaznaczone, ze chce podjac studia wojskowe. A badania psycholgiczne zostaly wyznaczone mi 12 czerwca. To w takim przypadku bede mogl zlozyc rejestracje w oozniejszym terminie niz 9 czerwca?
Fifi
Dzień dobry, chciałbym spytać jaki był "próg punktacji" ogólnej, mautra wraz ze sprawnościówką i rozmową kwalifikacyjną na kierunek kryptografia i cyberbezpieczeństwo? Wiem że punktacja jest zależna od trudności matury, chciałbym spytać orientacyjnie
24.05.2023
23.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bart z dnia 23.05.2023
Wysokość uposażenia zasadniczego przysługującego żołnierzowi pełniącemu służbę wojskową na czas kształcenia na studiach w uczelni wojskowej jest określona w załączniku do rozporządzenia MON z dnia 22 kwietnia 2022r. Dla przykładu szeregowy podchorąży na pierwszym roku otrzymuje 100% uposażenia szeregowego zawodowego, na drugim roku 102%, na trzecim 104%, na czwartym 106%, na piątym 108%. A już kaprala podchorążego odpowiednio 100%, 108%, 110%, 112%, 114%.
Bart
O ile rośnie miesieczne uposażenie w kolejnych latach nauki?
23.05.2023
23.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojsko z dnia 23.05.2023
Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "§ 4. 1. Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w trakcie kształcenia w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej," Postępowanie rekrutacyjne w WAT rozpocznie się 10 lipca, więc termin rejestracji, tj złożenia wniosku o powołanie do DZSW w uczelni wojskowej mija 9 czerwca. W dalszej części rozporządzenia jest: "W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających złożenie wniosku w terminie, wniosek ten może być złożony najpóźniej w pierwszym dniu postępowania rekrutacyjnego w WCR obejmującym zasięgiem terytorialnym siedzibę uczelni wojskowej," Czyli w WYJĄTKOWYCH sytuacjach wniosek o powołanie do DZSW może być złożony w WCR Warszawa Śródmieście w terminie późniejszym - do 10 lipca.
Wojsko
Dzień dobry. Czy termin rekrutacji do 9 czerwca to ostateczny termin na studia wojskowe, czy tak jak w tamtym roku możliwe że zostanie przedłużony?
23.05.2023
22.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 20.05.2023
Jeżeli będą wolne miejsca na kierunkach i nie będzie osób spełniających warunki do przyjęcia, które zaproponowały sobie ten kierunek, to komisja zaproponuje przyjecie osobom z list rezerwowych innych kierunków. Kierunki, na których kandydat chciałby być rozpatrywany można wskazać podczas dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów WAT
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 19.05.2023
Na studiach wojskowych student-podchorąży ma opłacane z budżetu państwa zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz otrzymuje co miesiąc uposażenie finansowe w wysokości od 4960 zł. Za osiągnięcia w nauce, sporcie i w służbie, otrzymuje nagrody przewidziane w przepisach wojskowych, w tym również nagrody pieniężne.
22.05.2023
20.05.2023
Kandydat
Czy jeżeli nie dostanę się na kierunek na który aplikowałem to jest szansa abym dostał propozycje dostania się na inny kierunek? Chodzi o studia wojskowe.
Abc
Czy na studiach wojskowych można mieć stypendium naukowe?
19.05.2023
16.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student 1 z dnia 16.05.2023
Opuszczenie rejonu zakwaterowania przez podchorążego, niezależnie od roku studiów, następuje za zgodą przełożonych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Witam z dnia 16.05.2023
Kod do zgłoszenia rekrutacyjnego w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w WAT otrzyma osoba, która zarejestruje się w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego i złoży w wojskowym centrum rekrutacji (WCR, dawniej WKU) wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Następnie odbędzie badania psychologiczne po których otrzyma orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej i ten fakt zostanie przez WCR odnotowany w portalu rekrutacyjnym WP.. Te czynności powinny być zakończone na 1 miesiąc przed postępowaniem kwalifikacyjnym, tj. do 9 czerwca. Jak długo trwa złożenie wniosku oraz badania psychologiczne, zależy od sytuacji w konkretnym WCR. Warto więc procedurę rozpocząć wcześniej i nie czekać na ostatnią chwilę. Pozdrawiam
16.05.2023
16.05.2023
Student 1
Witam, czy zostana zniesione przepustki stale od 2 roku studiow wojskowych, skoro sa juz zolnierzami zawodowymi?
Witam
Dzień dobry. Ile trwa proces rekrutacyjny. Wiem że trwa do 9 czerwca, ale ile czasu zajmuje złożenie dokumentów w wku i reszta rzeczy aby móc założyc konto w irk?
16.05.2023
08.05.2023
Szeregowy
Witam, czy osiągając wymagany próg ECTS, można przejść warunkowo na 3 semestr czy mając coś niezaliczone jest to niemożliwe. Oraz co dzieje się gdy ktoś nie podjedzie do egzaminu na kaprala z powodu zaległości, podchodzi do niego w imnym terminie gdy zaliczy zaleglosci czy zostaje skreslony z listy studentów?Pozdrawiam
Student123
Czy do egzaminu na podoficera może przystąpić każdy szeregowy przed zakończeniem DZSW czy są jakieś wymagania?
08.05.2023
08.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 08.05.2023
Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "Przed zakończeniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej kandydat [...] przystępuje do egzaminu na podoficera z wyjątkiem osoby, która rozpoczyna dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w stopniu wyższym niż starszy szeregowy specjalista (starszy marynarz specjalista)"
Student
Kiedy jest egzamin na kaprala?
08.05.2023
08.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla danthe z dnia 07.05.2023
Studia niestacjonarne w WAT odbywają się w systemie zjazdów w piątek po południu, sobota i niedziela. Średnio 2 zjazdy w miesiącu, w sumie 10 zjazdów w semestrze. Na piątek planowane są raczej wykłady, a zajęcia obowiązkowe (ćwiczenia, laboratoria) planowane są w weekend.
danthe
Jak wyglądają pod względem organizacyjnym studia niestacjonarne na takie kierunki jak np Informatyka i w jakich godzinach, dniach odbywają się zajęcia?
07.05.2023
04.05.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla abc z dnia 03.05.2023
Żołnierze pełniący służbę wojskową w uczelni podczas studiów mają zapewnioną opiekę medyczną, w tym wszystkie przewidziane w przepisach szczepienia.
abc
Czy studenci z kierunku wojskowego są szczepieni przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
03.05.2023
28.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla STUDENT z dnia 27.04.2023
Jeżeli wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej nie zostanie złożony w terminie lub nastąpi odmowa powołania do zawodowej służby wojskowej kandydat kończy pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej po 12 miesiącach i jest przenoszony do rezerwy. Z uwagi na różnice programowe między jednolitymi studiami magisterskimi na studiach wojskowych, a studiami cywilnymi I stopnia, nie można kontynuować nauki od 3 semestru na studiach cywilnych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kandydat z dnia 27.04.2023
Opłata rekrutacyjna musi być wniesiona do zakończenia procesu rejestracji. Na studia dla kandydatów na oficerów, termin ten w 2023 roku upływa 9 czerwca.
28.04.2023
27.04.2023
STUDENT
Czyli bez złożenia wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej kończy się naukę w uczelni po 12 miesiącach?
kandydat
Do kiedy trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną na studia wojskowe?
27.04.2023
26.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kpr rez z dnia 26.04.2023
Kandydatów na oficera, którzy złożyli wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej i spełnili warunki do ich powołania oraz nie zdawali egzaminu na podoficera (bo posiadają stopień wojskowy wyższy niż starszy szeregowy specjalista), powołuje się do zawodowej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w uczelni wojskowej w posiadanym stopniu wojskowym. Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "Warunkiem mianowania na wyższy stopień wojskowy są: pozytywne zaliczenie egzaminów objętych regulaminem nauki, uzyskanie pozytywnej opinii służbowej oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne lub karno-skarbowe, w tym warunkowego umorzenia postępowania na okres próby, albo ukarania dyscyplinarnego, a także brak prowadzonego postępowania karnego, karno-skarbowego lub dyscyplinarnego."
kpr rez
Czołem. Znalazłem informację odnośnie awansów w Akademii i po pierwszym roku po pozytywnym zdaniu egzaminu na podoficera zostaje się kapralem. Moje pytanie jest związane z tym, że ja już posiadam stopień kaprala, w związku z tym nie będę zdawać tego egzaminu. Czy w mojej sytuacji możliwe będzie otrzymanie awansu na starszego kaprala już po pierwszym roku (po DZSW), czy taki awans będzie możliwy ze wszystkimi dopiero po drugim roku studiów?
26.04.2023
25.04.2023
Rekrutacja WAT
Powołanie do zawodowej służby wojskowej pełnionej w czasie kształcenia w uczelni wojskowej, następuje na wniosek żołnierza pełniącego dobrowolna zasadniczą służbę wojskowa w uczelni wojskowej. Wniosek może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu pełnienia DZSW. Rektor-komendant do wniosku dołącza m.in. informację o spełnieniu wymogów określonych w regulaminie studiów - czyli muszą być zaliczone bez zaległości wszystkie rygory wymagane po drugim semestrze studiów. DZSW trwa do 12 miesięcy, jeżeli więc rozpocznie się 1 września, to do 31 sierpnia roku następnego musi nastąpić powołanie do zawodowej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy pasywnej albo aktywnej.
STUDENT
Kiedy jest dzień powołania do zawodowej służby wojskowej?
24.04.2023
24.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student watu z dnia 22.04.2023
Jedynym kryterium kwalifikacji na studia cywilne, są wyniki wpisane na świadectwie dojrzałości - nie mają znaczenia osiągnięcia kandydata w trakcie studiów. Na studia wojskowe do wyników za świadectwo dojrzałości dodaje się również wyniki sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej. Za dodatkową wiedzę zdobytą podczas studiów, komisja może przyznać punkty - do 2 pkt. - podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ttt z dnia 22.04.2023
Na badania w RWKL, które będą realizowane w WAT dla osób wstępnie zakwalifikowanych po egzaminach, można zabrać posiadaną dokumentację medyczną, w tym wcześniej wydane orzeczenia. Komisja zdecyduje, na jakie badania należy kandydata skierować.
24.04.2023
24.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student123 z dnia 20.04.2023
Zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.: "Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa do dnia powołania kandydata do zawodowej służby wojskowej lub przeniesienia do aktywnej rezerwy, terytorialnej służby wojskowej albo pasywnej rezerwy na zasadach określonych w art. 146 ustawy." Po odbyciu DZSW nie zwraca się kosztów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 20.04.2023
Awans w uczelni przewidziany jest dla żołnierzy, którzy bez zaległości realizują zadania, po roku służby. W uczelni może być nadany stopień starszego szeregowego specjalisty. Po zakończeniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i zdaniu egzaminu na podoficera, żołnierz może być powołany do korpusu podoficerów i mianowany na stopień kaprala.
24.04.2023
22.04.2023
Ttt
Czy jeśli posiadam orzeczenie RWKL z pazdziernika 2022 to będę musiał jeszcze raz przechodzić badania przy rekrutacji na uczelnię?
Student watu
czy jeżeli aktualnie jestem studentem watu dajmy na to wydziału wml, to czy jeżeli złoże papiery na wydział cybernetyki to będzie łatwiej się dostać z faktu bycia tym studentem (zaliczyłem pierwszy semestr)? są jakieś dodatkowe punkty za to ?
22.04.2023
20.04.2023
Student123
Kiedy konkretnie kończy się DZSW? Czy jest data do której trzeba złożyć wniosek o zwolnienie z DZSW aby nie zwracać kosztów, czy nie podpisanie umowy na żołnierza zawodowego jest równoznaczne z zakończeniem DZSW? Jak to wygląda, jest wybór albo podpisanie umowy albo zakończenie DZSW?
Kandydat
Czy awans na uczelni jest co rok czy co pół roku? Czy nadawany jest stopień starszy szeregowy specjalista, czy może na uczelni jest pomijany?
20.04.2023
19.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kali z dnia 19.04.2023
Sprawdzian sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz badania lekarskie przez RWKL, będą realizowane w terminach: 10-15 lipca oraz 17-21 lipca 2023r. Kandydaci będą mieli zapewnione zakwaterowanie i wyżywienia na terenie WAT. Dzień stawiennictwa i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla wskazanego przez kandydata kierunku, będzie ustalony po zakończeniu rejestracji, tj. po 9 czerwca, uwzględniając liczbę osób zarejestrowanych na poszczególne kierunki. O wyznaczonym terminie, osoby zainteresowane zostaną powiadomione elektronicznie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem MON z 5 lipca 2022r.
kali
dzień dobry, kiedy będą znane terminy rozmów i dalszej rekrutacji po rejestracji w irk
19.04.2023
11.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ygg z dnia 10.04.2023
Można rozpocząć dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej w trakcie studiów, posiadając stopień kaprala. Służba rozpocznie się razem ze wszystkimi od podstawowego szkolenia wojskowego - nie będzie ponownie składana przysięga wojskowa.
Ygg
Czy mając stopień kaprala rezerwy mogę zostać przyjęty na studia wojskowe?
10.04.2023
05.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 05.04.2023
Jeżeli w roku ubiegłym wystąpiły przeciwwskazania psychologiczne do pełnienia zawodowej służby wojskowej, to fakt czy takie przeciwwskazania nadal występują, może ocenić stosowna pracownia psychologiczna, do której może skierować Wojskowe Centrum Rekrutacji (WCR) po zarejestrowaniu się osoby w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego i złożeniu w WCR wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej.
Kandydat
Czy niezdane testy psychologiczne w ubiegłym roku dyskwalifikują kandydaturę na studia wojskowe w tym roku?
05.04.2023
05.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 04.04.2023
Ustawa o obronie Ojczyzny określa, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa przez okres pierwszego roku kształcenia określonego programem studiów uczelni. W związku z tym, do zawodowej służby wojskowej może być powołana osoba po zakończeniu DZSW, tj. po pierwszym roku studiów.
Student
Czy mozna byc szybciej powolanym do zawodowej sluzby wojskowej odbywajac DZSW na 1 roku studiow wojskowych, jesli bylem wcześniej żołnierzem zawodowym.?
04.04.2023
04.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla arti z dnia 03.04.2023
Informacja na ten temat jest w Dzienniku Ustaw 2022 poz. 2570 gdzie zostało ogłoszone ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2023/2024. Jak również takie limity można znaleźć na naszych stronach internetowych. Na logistykę ekonomiczna jest 12 miejsc, a na logistykę 122.
arti
Dzień dobry Proszę o wskazanie liczby miejsc na logistykę ekonomiczną oraz logistykę w roku akademickim 2023/24. Chodzi o studia wojskowe.
03.04.2023
03.04.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 01.04.2023
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa (DZSW) realizowana jest w czasie pierwszego roku studiów, nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym okresie, tj. od trzeciego semestru, kandydat na swój wniosek skierowany do Departamentu Kadr MON, powoływany jest do zawodowej służby wojskowej. Do wniosku uczelnia dołącza m.in. opinię służbową i informację o spełnieniu wymogów określonych w regulaminie studiów. Kandydat, który rozpoczął DZSW w stopniu nie wyższym niż starszy szeregowy, po zakończeniu DZSW przystępuje do egzaminu na podoficera. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z tego egzaminu lub nie przystąpienia do niego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, jeden raz może być wyznaczony inny termin.
Student
Na koniec drugiego semestru odbywa sie egzamin na podoficera, czy trzeba go zdac zeby isc na 3 semestr?
01.04.2023
30.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Marcin z dnia 29.03.2023
Jeżeli kandydat na żołnierza zawodowego zrezygnuje z pełnienia służby wojskowej po pierwszym roku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, to nie zwraca żadnych kosztów. Przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej podpisywana jest umowa, w której określone są zasady zwrotu kosztów poniesionych przez MON na utrzymanie i naukę. Koszty obejmują okres od rozpoczęcia nauki, tj. od stawienia się na pierwszy rok do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej do zakończenia pełnienia służby. Otrzymanego uposażenia nie trzeba zwracać. Przepisy przewidują możliwość odstąpienia od obowiązku zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę oraz zawieszenia w określonych sytuacjach tego obowiązku.
Marcin
Witam. Czy koszty zwrotu pieniędzy w razie rezygnacji ze studiów wojskowych na waszej uczelni dotyczą tylko zakwaterowania, wyżywienia itd, czy w te koszty wlicza się także żołd wypłacany studentom? Pozdrawiam
29.03.2023
24.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zainteresowany z dnia 24.03.2023
Minimalne wartości puntów rankingowych z jakimi kandydaci byli zakwalifikowani w latach ubiegłych podane na stronach internetowych, obejmują wszystkie elementy składowe. Zwracam jednak uwagę, że co roku mogą one się znacznie różnić, gdy np. będzie więcej kandydatów lub kandydaci napiszą bardzo dobrze maturę, bo była łatwa.
Zainteresowany
Witam, czy w progach punktowych które utworzyły się w poprzednich latach na poszczególne kierunki są uwzględnione również wyniki z testów sprawnościowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej czy ta wartość to tylko i wyłącznie odpowiednio przeliczone wyniki matur?
24.03.2023
17.03.2023
Zaineresowany
Biorąc pod uwagę zapis &29 ust.9 Regulaminu Studiów na WAT proszę o informację, jakie warunki musi spełnić żołnierz zawodowy skreślony z listy studentów studiów wojskowych na 5 semestrze z powodu braków postępów w nauce aby mógł wznowić studia wojskowe na 3 semestrze studiów wojskowych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student 1 roku z dnia 12.03.2023
Reguluje to art. 95. ust 7. Ustawy o obronie Ojczyzny: "Żołnierz po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, w przypadku dalszego kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum lub ośrodku szkolenia, nabywa uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zawodowych, z wyłączeniem uprawnień wskazanych w art. 105, art. 189, art. 236, art. 276 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 2–4, art. 277 pkt 3 i 4, art. 281, art. 284, art. 286, art. 289, art. 293, art. 298 i art. 336"
13.03.2023
13.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Interesant z dnia 10.03.2023
Limit miejsc na studia dla kandydatów na oficerów określa MON, kierując się zapotrzebowaniem jednostek na specjalistów z określonej dziedziny w okresie, gdy studia będą się kończyły, tj. po 10 semestrach. W czasie ostatniego semestru podchorążowie odbywają rozmowy kadrowe z przedstawicielami MON, który przedstawiają im miejsca ewentualnej dalszej służby. Kolejność odbywania rozmów zależy od lokaty, tj. pozycji na liście w zależności od osiągniętych wyników podczas studiów. Jednostkę student może wybrać spośród przedstawionych przez MON. Nikt nie jest karany finansowo jeżeli nie zdecyduje się na pełnienie dalszej zawodowej służby wojskowej. W takim przypadku będzie należało zwrócić koszty poniesione przez MON na kształcenie - darmowe zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie. Warunki ewentualnego zwrotu kosztów będą zawarte w stosownej umowie przedstawionej przed rozpoczęciem studiów.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 10.03.2023
Podczas rekrutacji na studia, w tym na studia dla kandydatów na oficerów, nie ma znaczenia fakt bycia studentem. Nie można odbywać dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej i jednocześnie studiować w innej uczelni.
13.03.2023
12.03.2023
Student 1 roku
Bedac na drugim roku studiow wojskowych zostaje sie żołnierzem zawodowym, czy w takim przypadku dostaje sie wszystkie dodatki jakie przysluguja żołnierzowi zawodowemu? 13stka, mundurowka, mieszkaniowka?
Interesant
Witam, jak wyglada sprawa przydzialow po studiach? Dostajemy przydzial i musimy sluzyc przez 10 lat w przydzielonej jednostce czy jest jakis wybor? Co się stanie gdy nie bedziemy chcieli sluzyc w przydzielonej jednostce? Bedziemy ukarani finansowo czy dostaniemy inny przydzial? Czy mozna zrezygnować z przydzialu i samemu zglosic sie do jakiejs jednostki wojskowej i tam sluzyc? Slyszalem również o odsluzeniu w WOT. Przepraszam za tyle pytan, po prostu jestem zainteresowany studiami wojskowymi, chciałbym dowiedzieć sie wiecej na ten temat.
10.03.2023
10.03.2023
Kandydat
Witam. Czy jeśli jestem obecnie studentem, a chciałbym się ubierać na studia wojskowe to czy mam taką możliwość, czy nie mogę być studentem. I jeśli jest taka możliwość to czy dopiero po informacji że dostałem się na studia wojskowe, to czy wtedy mogę zrezygnować ze swojej uczelni czy muszę już to zrobić wcześniej?
Student
Witam. Czy z posiadanymi zaległościami z 1 semestru, będzie można przystąpić do egzaminu podoficerskiego, który ma się podobno odbyć w przerwie między 2 a 3 semestrem?
08.03.2023
08.03.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla KSAWIER z dnia 07.03.2023
We wniosku o rezygnacje z pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, można wskazać ewentualne inne formy służby wojskowej jaka osoba jest zainteresowana. Odpowiednie instytucje podejmą stosowna decyzję. każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żołnierz z dnia 06.03.2023
Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Kadr Wojskowych: Po zakończeniu nauki absolwent jest zobowiązany odsłużyć okres dwa razy dłuższy niż trwałą nauka. Czas tzw. odsługi liczymy od zakończenia nauki i nie wliczamy poprzednich okresów służby. Mówi o tym §4 pkt 3 umowy, która jest załącznikiem do rozporządzenia MON w sprawie służby żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia
08.03.2023
07.03.2023
KSAWIER
Witam! Chcę się zapytać, czy z akademii można wystąpić o zmianę uczelni na jednostkę wojskową, będąc na pierwszym roku, by móc kontynuować służbę?
Żołnierz
Witam, po skończeniu studiow wojskowych trzeba sluzyc przez 10 lat zeby nie zwracac kosztow nauki. Jesli mam juz 4 lata sluzby zawodowej to czy po 5 latach studiów na uczelni wojskowej będę musiał również sluzyc przez 10 lat czy ten okres będzie krótszy przez to że już służyłem przed akademia wojskowa?
06.03.2023
06.03.2023
Student
Witam. Czy z posiadanymi zaległościami z 1 semestru, będzie można przystąpić do egzaminu podoficerskiego, który ma się podobno odbyć w przerwie między 2 a 3 semestrem? Pozdrawiam i dziękuję ;)
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mario z dnia 05.03.2023
W bieżącym roku rekrutacja na studia dla kandydatów na oficerów zaczyna się od rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego (PRWP) oraz złożenia wydrukowanego z tego portalu wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej do dowolnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawniej WKU). Do WAT można wskazać tylko jeden kierunek. Od wskazanego kierunku uzależniony jest termin egzaminów w WAT. Osoby sprawdzone przez WCR i wskazane w PRWP do dalszego procedowania, otrzymają z WAT wiadomość o konieczności uzupełnienia konta w Internetowej Rejestracji kandydatów i dokonaniu zgłoszenia rekrutacyjnego na wskazany w PRWP kierunek - tylko jeden. Osoba, która uzyskała pozytywne orzeczenie lekarskie, a nie została przyjęta na kierunek z powodu zbyt małej liczby punktów rankingowych, będzie mogła być rozpatrywana na jednym z pozostałych 12 kierunków. Na studia cywilne można wskazać trzy kierunki na studia stacjonarne i trzy kierunki na studia niestacjonarne.
06.03.2023
05.03.2023
Mario
Czołem. Czy w trakcie uzupełniania zgłoszenia w IRK , w tym roku możemy wybrać jedynie 1 kierunek studiów czy więcej jak w latach ubiegłych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla L.M. z dnia 02.03.2023
Przepisy nie określają liczby przenoszenia się studenta między uczelniami. Proszę jednak pamiętać, że każdorazowo na wniosku o przeniesienie opinię zamieszcza uczelnia, z której student chce się przenieść. Informacja o kolejnych przeniesieniach, może wpłynąć na podjęcie decyzji przez uczelnię, do której student chce się przenieść.
03.03.2023
02.03.2023
L.M.
Czy jest ogólne określenie ile razy można zmienić uczelnię? Na pewno na pierwszym roku trzeba dokonać zmiany. Ale co, jeśli już zmieniło się uczelnię wojskową na inną? Czy można powtórnie dokonać zmiany? Oczywiście nie na tą samą.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla L.M. z dnia 01.03.2023
W sprawie przenoszenia między uczelniami wojskowymi, należy wystąpić drogą służbową z wnioskiem - przełożeni podpowiedzą, do kogo wniosek ma być skierowany - o przeniesienie. Wniosek, zaopiniowany przez rektora-komendanta dotychczasowej uczelni, trafi do rektora-komendanta uczelni, do której żołnierz chce się przenieść. Rektor-komendant tej uczelni również wyrazi swoją opinię, a stosowny przełożony podejmie decyzję o przeniesieniu.
02.03.2023
01.03.2023
L.M.
Czy będąc na innej uczelni wojskowej można zmienić uczelnię na inną uczelnię wojskową, jeśli wcześniej dokonało się zmiany w takiej kwestii?
Bogdan
Bogdan Ile trzeba zwrócić pieniędzy za skreślenie z listy studentów po 2 roku studiów wojskowych na WAT w 2023 r. Czy student skreślony z listy studentów który nadal pełni służbę wojskową może ubiegać w procesie rekrutacji na pierwszy rok studiów wojskowych nie płacąc za wcześniejsze skreślenie z listy studentów.
01.03.2023
28.02.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dawid z dnia 28.02.2023
Wszyscy powołani do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, maja obowiązek stawić się do pełnienia tej służby w dniu, w którym rozpoczyna się podstawowe szkolenie wojskowe. Osoby, które mają złożoną przysięgę wojskową, nie będą jej składali ponownie.
Dawid
Byłem rok na tej uczelni ale zrezygnowałem, unitarkę i tego typu rzeczy jak przysięgę mam. Czy jeżeli pójdę od nowego roku będę musiał powtarzać unitarkę czy jest jakaś szansa na udogodnienia typu przyjechać później albo być zwolnionym z zajęć?
28.02.2023
28.02.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Karol z dnia 27.02.2023
Obowiązujące przepisy nakazują żołnierzom pełniącym dobrowolna zasadniczą służbę wojskowa w uczelni wojskowej (pierwszy rok) i żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia w uczelni wojskowej (od drugiego roku) zakwaterowanie na terenie uczelni.
Karol
Witam, czy będąc na studiach wojskowych istnieje mozliwosc mieszkania poza akademia? Mam swoja rodzine, Zone oraz corke. Czy mógłbym wnioskowac o jakies udogodnienia lub mieszkac u siebie w domu? Zanim poszedlem na akademie to wcześniej sluzylem w jednostce zmechanizowanej przez 4 lata.
27.02.2023
07.02.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Al z dnia 05.02.2023
Informacja jaką Sekcja ds. Rekrutacji otrzymała z pionu organizującego kurs oficerski: "Zgodnie z decyzją Nr 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 września 2022 r. w sprawie naboru do uczelni wojskowych na kurs oficerski w 2023 r., nabór na kurs oficerski do uczelni wojskowych przeprowadza się spośród osób, o których mowa w § 3 pkt. 1 lit. c rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia (Dz. U. poz. 1448), zwanego dalej „rozporządzeniem”, posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym: 1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej). Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na kurs oficerski w 2023 r. oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Wojskowej Akademii Technicznej: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/kurs-oficerski/"
Al
Witam. Mam ukończone Studia cywilne magisterskie Bezpieczeństwo Narodowe ze specjalizacją Obrona Narodowa. Nigdy nie byłam w wojsku. Złożyłam wniosek w WCR na miesięczna dobrowolna służbę zasadniczą. Jak wygląda proces rekrutacji na kurs oficerski po odbyciu tej służby? Czy mam przejść do rezerwy pasywnej i wtedy złożyć wniosek na 12 miesięczne szkolenie? W WCR ciężko się czegokolwiek dowiedzieć.
05.02.2023
03.02.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tomek z dnia 03.02.2023
Już kilkakrotnie pisałem na tym forum, aby w indywidualnych sprawach związanych ze studiowaniem oraz pełnieniem służby wojskowej zwrócić się do przełożonych. Trudno osobie, która nie zna szczegółów sprawy udzielić na ogólnym forum zadowalającej, pełnej odpowiedzi. Co do odwołania się od rozkazu, to regulamin określa w jakiej sytuacji można rozkazu nie wykonać i jak w takich okolicznościach postępować.
Tomek
Czy jeśli podpisało się oświadczenie, że chce się zmienić uczelnię wojskową na inną uczelnię wojskową, jednak w przypadku pozytywnego zaliczenia semestru będąc na pierwszym roku i chcę się zrezygnować z przenosin i pozostania na tej uczelni, istnieje taka możliwość, aby unieważnić wniosek? (Rozkazu jak na razie brak). Czy istnieje możliwość odwołania się od rozkazu z pozytywnym skutkiem?
03.02.2023
03.02.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 02.02.2023
O możliwości ponownego powołanie do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, zdecyduje szef Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawniej WKU), gdzie należy rozpocząć rejestrację, składają odpowiedni wniosek.
.
Czy mozna rekrutować sie na studia wojskowe drugi raz, jeśli zrezygnowało się z nich na 1 roku?
02.02.2023
30.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojciech z dnia 26.01.2023
Przepisy określają, że aby żołnierz nie zwracał kosztów poniesionych przez MON na jego kształcenie w uczelni wojskowej, po ukończeniu studiów musi pełnić dalej służbę wojskową przez dwa okresy studiów, tj. w przypadku pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich, jeszcze przez 10 lat po ukończeniu studiów. Koszty naliczane są proporcjonalnie do okresu służby.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojciech z dnia 26.01.2023
Po skończeniu pięcioletnich studiów wojskowych, należy odsłużyć jeszcze w jednostce wojskowej minimum 10 lat.
27.01.2023
26.01.2023
Wojciech
Ile minimum lat żołnierz musi służyć w SZ RP po ukończeniu studiów, aby nie płacić za nie, jeśliby chciał od razu zrezygnować ze służby po studiach?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla M z dnia 23.01.2023
Na stronie internetowej WAT w zakładce KSZTAŁCENIE i dalej Kursy wojskowe/Kursy oficerskie https://www.wojsko-polskie.pl/wat/kurs-oficerski/ są informacje na ten temat. Podane są tam również osoby i numery telefonów, gdzie można zasięgnąć dodatkowych informacji.
23.01.2023
23.01.2023
M
Jak dostać się na szkolenie oficeskie po studiach cywilnych2 stopnia i ile ono trwa
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 15.01.2023
Wg opinii Wydziału Kadr Wojskowych WAT: Wymiar i zasady udzielania urlopów dla studentów wojskowych określają programy kształcenia. Urlopy przysługują po zakończeniu każdego roku nauki, w okresie zimowym i wiosennym.
16.01.2023
16.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 15.01.2023
Wg opinii Wydziału Kadr Wojskowych WAT: Wszyscy studenci wojskowi podlegają obowiązkowi zakwaterowania na terenie Akademii. Na chwilę obecną nie ma możliwości zamieszkiwania poza WAT.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ANNA z dnia 14.01.2023
Jak pisałem wcześniej, w roku 2023 rekrutacja na studia dla kandydatów na oficerów będzie realizowana zgodnie z rozporządzeniem MON z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia. W myśl tego rozporządzenia, rejestrację osób zainteresowanych, będą prowadziły wojskowe centra rekrutacji (WCR d. WKU), a uczelnia otrzyma z WCR wykazy osób spełniających warunki do dalszej kwalifikacji. Złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, mogą osoby, które nie pełnią czynnej służby wojskowej. Proponuję zwrócić się do WCR o wyjaśnienia. Wg opinii Wydziału Kadr Wojskowych WAT, można w WCR składać wniosek o powołanie do DZSW.
16.01.2023
15.01.2023
Kandydat
Czy w zwiazku ze zmiana ustawy i racji tego, ze na 1 roku pelni sie DZSW a od 2 roku zostaje sie zolnierzem zawodowym to przysluguje inny okres urlopow niz bylo to dotychczas?
Kandydat
1.Czy to prawda ze na uczelniach wojskowych maja zmienic godziny sluzbowe i zamiast od 5:30 do 17:00 ma byc od 7:00 do 16:00? 2. Czy ma sie tez zmienic kwestia zakwaterowania studendow wojskowych (od 2 roku żołnierzy zawodowych) i nie bedzie trzeba mieszkac w akademii? Wlasnie ze wzgledu na to ze sa juz zolnierzami zawodowymi.
15.01.2023
14.01.2023
ANNA
Witam! Mam 20 lat. Złożyłam już przysięgę wojskową oraz odbyłam szkolenie specjalistyczne z DZSW, jednak bez przystąpienia na żołnierza zawodowego. Z LA posiadam stopień kaprala. Czy w tym wypadku mam prawo rekrutować na uczelnię?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 12.01.2023
Żołnierz przed złożeniem przysięgi nie może samodzielnie opuszczać jednostki. W ważnych sprawach, w tym ślub najbliższego członka rodziny, może być udzielona przepustka - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku pozytywnej decyzji na opuszczenie jednostki, może zostać przydzielona osoba towarzysząca.
13.01.2023
12.01.2023
Xyz
Czy podczas " unitarki" jest możliwość przepustki na uroczystość rodzinną np. Wesele? Jeżeli tak to na jakich warunkach
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla HELENA z dnia 11.01.2023
W roku 2023 rekrutacja na studia dla kandydatów na oficerów będzie realizowana zgodnie z rozporządzeniem MON z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia. W myśl tego rozporządzenia, rejestrację osób zainteresowanych, będą prowadziły wojskowe centra rekrutacji (WCR d. WKU), a uczelnia otrzyma z WCR wykazy osób spełniających warunki do dalszej kwalifikacji. Złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, mogą osoby, które nie pełnią czynnej służby wojskowej. Proponuję zwrócić się do WCR o wyjaśnienia.
11.01.2023
11.01.2023
HELENA
Dzień dobry. Mam 21 lat i chciałabym zarekrutować ponownie na studia wojskowe w roku 2023/2024. Na studia wojskowe zarekrutowałam w roku 2022/2023. Dzwoniłam na rekrutację WAT i powiedziano mi, że nie będę mogła ponownie zarekrutować na studia wojskowe, choć w ustawie z próbuję doszukać się takich informacji.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 10.01.2023
W br. rejestracja do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej będzie się rozpoczynała od złożenia odpowiedniego wniosku w wojskowym centrum rekrutacji (WCR, d. WKU). Szef WCR zdecyduje, czy skierować kandydata na ponowne badania psychologiczne.
10.01.2023
10.01.2023
Kandydat
Czy jeżeli ktoś uzyskał negatywne orzeczenie psychologiczne w ubiegłym roku, to w tym roku może ponownie podchodzić do badań?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 777 z dnia 07.01.2023
W latach ubiegłych, wolne miejsca były uzupełniane osobami, które spełniły warunki do przyjęcia, również po rozpoczęciu szkolenia podstawowego.
09.01.2023
09.01.2023
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tadeusz z dnia 06.01.2023
Na stronie internetowej https://www.wojsko-polskie.pl/wat/proces-rekrutacji-na-studia-cywilne-pierwszego-stopnia/ do pobrania jest tabelka przedstawiająca minimalne wartości punktów rankingowych kandydatów zakwalifikowanych na studia I stopnia w latach 2020–2022 zarówno wojskowe jak i cywilne. Nie będziemy podawali tych wartości w odpowiedziach na forum.
777
Witam czy w ubiegłym roku były przyjmowane osoby podczas trwania unitarki?
07.01.2023
06.01.2023
Tadeusz
Witam z jakim ostatnim wynikiem została przyjadą osoba na kierunek elektronika i telekomunikację.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 01.01.2023
Rozumiem, że pytanie dotyczy pełnienia służby wojskowej w uczelni wojskowej. Przepustka jednorazowa wydawana jest żołnierzowi na załatwienie pilnych spraw osobistych pod warunkiem, że nie koliduje to z realizacją obowiązków służbowych. Decyzję, po analizie sytuacji żołnierza, podejmuje przełożony, który jest uprawniony do wydania przepustki jednorazowej.
02.01.2023
01.01.2023
Rekrut
Witam, jak często studenci stacjonarni otrzymują przepustkę na wyjazd do domu?
Rafał
Dziękuję za odpowiedź. Czyli tak jak myślałem, ta słynna, bezbłędna ustawa o obronie, jednak nie wszystko przewidziała.
23.12.2022
22.12.2022
G.R.
odpowiedź dla Rafał z dnia 15.12.2022
Z tytułu odbywania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na 1 roku studiów wojskowych a następnie zawodowej służby wojskowej w trakcie kształcenia na 2 - 5 roku studiów nie przysługują dodatkowe profity w związku z posiadaniem dzieci.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Witam z dnia 19.12.2022
Na piątym roku, odbywają się rozmowy kadrowe, na których podchorążym przedstawiana jest oferta miejsc do pełnienia dalszej służby zgodnie z zapotrzebowaniem Sił Zbrojnych na określonych specjalistów. Im wyższą lokatę ma podchorąży - ma lepsze wyniki w nauce - tym wcześniej wchodzi na taką rozmowę i ma do wyboru więcej miejsc. Ważny jest kierunek i specjalność jaka podchorąży studiuje - kierunek wybiera się podczas rekrutacji, specjalność w ramach tego kierunku, po pierwszym roku.
20.12.2022
19.12.2022
Witam
Witam. Mam pytanie odnośnie wyboru jednostki wojskowej na studiach oficerskich .Kiedy dokonuje się jej wyboru i czy to może być jednostka wot czy musi być typu zmechanizowana itp.?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla aga z dnia 15.12.2022
Zgodnie z informacjami z batalionu szkolnego: Nie ma określonej/stałej liczby służb. Tak, może być więcej niż 1-raz w miesiącu.
19.12.2022
15.12.2022
Rafał
Jeżeli posiadam dwójkę dzieci, to czy przysługują mi jakieś profity z tego tytułu. Chodzi mi np. o gratyfikacje, dodatki za rozłąkę itp. Będąc studentem wojskowym
aga
Witam, ile jest dni służby w miesiącu na pierwszym roku elektroniki i telekomunikacji, czy może by więcej niż1 dzień w miesiącu !
15.12.2022
12.12.2022
Logistyka
Witam. Ile osób(procent) po kierunku logistyka otrzymuje promocję oficerską np. w ubiegłym roku?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mgr inż z dnia 05.12.2022
Uposażenie żołnierza, kandydata na oficera, nie jest powiązane z posiadanym tytułem zawodowym lecz ze stopniem wojskowym i rokiem studiów.
05.12.2022
05.12.2022
Mgr inż
Czołem, czy jeśli ktoś posiada już tytuł zawodowy mgr inż., ale dostanie się na studia wojskowe, to będzie otrzymywać wynagrodzenie (żołd)? Czy zasady są w tym przypadku analogiczne jak przy stypendiach?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pp z dnia 04.12.2022
Rozumiem, że chodzi o zakwaterowanie żołnierza, studenta uczelni wojskowej. Przepisy nie przewidują zakwaterowania takiego żołnierza poza uczelnią, np we własnym mieszkaniu.
05.12.2022
04.12.2022
Pp
Jak wygląda kwestia zakwaterowania na uczelni czy można na którymś roku mieszkać we własnym nieszkaniu?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mm z dnia 29.11.2022
Proponuję, aby tego typu pytania podchorąży zadał bezpośrednio swoim przełożonym - uzyska odpowiedź natychmiast i nie będzie usiał czekać, aż pojawi się ona na ogólnym forum na portalu. Podchorążemu przysługuje płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze: trzydziestu dni kalendarzowych – po zakończeniu każdego roku studiów lub nauki, dziesięciu dni kalendarzowych – w okresie zimowym, pięciu dni kalendarzowych – w okresie wiosennym. Termin tych urlopów zależy od zadań, jakie podchorąży realizuje.
30.11.2022
29.11.2022
Mm
Ile dni wolnych dostaną podchorąży drugiego roku na Święta
Stoperan
Uczelnia super. Zajęcia bardzo ciekawe, wykładowcy motywują do nauki i rozwoju osobistego. Szkoda tylko, że w Karaluchu podtruwają studentów co tydzień. Może warto w końcu sprawdzić, czy nie ma tam prokremlowskich kucharzy, którzy skutecznie sabotują naukę przyszłych oficerów.
23.11.2022
14.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla XYZ z dnia 12.11.2022
Orzeczenia lekarskie ważne są w postępowaniu, do którego zostały wydane. Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem MON, szef WCR (wojskowe centrum rekrutacji) po otrzymaniu od osoby zainteresowanej wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej, zleca wobec tej osoby badania psychologiczne w celu wydania orzeczenia psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Z kolei szef WCR właściwy dla siedziby uczelni, osoby wstępnie zakwalifikowane kieruje do wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do zawodowej służby wojskowej. Nie jest określone, że nie dotyczy to osób posiadających już wydane orzeczenia. Orzeczenia mogą być wydane również po analizie przedstawionych dokumentów, w tym ewentualnych wcześniejszych orzeczeń.
XYZ
Witam, przez jaki czas ważne są orzeczenia z badań lekarskich oraz orzeczenia z pracowni psychologicznej ?
12.11.2022
08.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tomasz z dnia 05.11.2022
Uczelniana komisja rekrutacyjna przyjęła na studia dla kandydatów na oficerów osoby, które uzyskały minimum: na geodezję i kartografię 82 pkt., na logistykę 66 pkt. Maksymalna wartość punktów - 150.
Tomasz
Z jakim wynikiem dostała się ostatnia przyjęta osoba na geodezje i logistykę wojskową?
05.11.2022
03.11.2022
B.
Kiedy studenci drugiego roku zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej ??? Jedyny rocznik który nie zostało powołany, dlaczego??)
A.
A Kiedy podchorążowie 2 roku otrzymają uposażenie żołnierzy zawodowych? Trochę to dziwne że pierwszy rocznik odstaje wyższe uposażenia niż 2 , czyżby koneksje??? Proszę o merytoryczna odpowiedź
03.11.2022
03.11.2022
Abc
Na studiach cywilnych w którym semestrze i w jakim miesiącu pisze się pracę inżynierską?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 02.11.2022
Obecnie podchorążowie na 5 roku, realizują program politechniczny 2 i 3 semestru studiów II stopnia - są więc po obronie pracy inżynierskiej, będą musieli zdać egzamin dyplomowy w zakresie uzyskania tytułu zawodowego magistra.
03.11.2022
03.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Oficer z dnia 02.11.2022
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem mianowania studenta wojskowego na pierwszy stopień oficerski, jest uzyskanie przez niego wykształcenia uprawniającego do tytułu zawodowego magistra oraz zdanie egzaminu oficerskiego.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 02.11.2022
Jednolite studia magisterskie na kierunkach studiów wojskowych, realizowane są od 2019 roku. Obecnie na 5 roku studiów wojskowych -stosując pewne uproszczenie - studenci realizują program politechniczny drugiego i trzeciego semestru studiów II stopnia, czyli są już po obronie pracy inżynierskiej. Jak napisałem wcześniej, przenoszenie odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów - rektor podejmuje decyzję o uznaniu dotychczasowych osiągnięć oraz określa warunki, termin i sposób uzupełnienia różnic.
03.11.2022
02.11.2022
Xyz
Czyli jest możliwość przeniesienia ze studiów wojskowych na 5roku na studia cywilne też na 5 rok? Kierunek logistyka. Ale czy problemem nie jest to że studia wojskowe są jednolite i nie pisze się pracy inżynierskiej. I jak wtedy to jest studiach cywilnych?
Oficer
Co w sytuacji jeśli obroni się pracę magisterską na studiach wojskowych, ale potem nie zda się egzaminu na oficera? Czy wtedy nie otrzymuje się promocji oficerskiej?
02.11.2022
02.11.2022
Abc
Czy przenosząc się z 5 roku studiów wojskowych, kierunek logistyka na studia cywilne będzę trzeba pisać pracę inżynierską i magisterską?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kot z dnia 27.10.2022
Zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Kadr Wojskowych, podchorążowie powołani do zawodowej służby wojskowej od 3 listopada będą otrzymywali rozkazy dotyczące tego powołania.
02.11.2022
02.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 01.11.2022
Regulamin studiów określa zasady przenoszenia studenta między kierunkami. Będzie należało uzupełnić różnice programowe oraz oczywiście zwrócić koszty utrzymania (zakwaterowania, wyżywienia umundurowania) poniesione przez MON podczas pełnienia przez studenta w czasie studiów służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Studia z dnia 01.11.2022
Najpierw jest obrona pracy dyplomowej i uzyskanie tytułu zawodowego, później promocja na pierwszy stopień oficerski.
02.11.2022
02.11.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 0602 z dnia 01.11.2022
Za pełnienie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na pierwszym roku studiów, nie ponosi się kosztów. Po rozpoczęciu zawodowej służby wojskowej od drugiego roku studiów, w przypadku przerwania tych studiów, będzie należało zwrócić koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie) proporcjonalnie do okresu pełnienia tej służby zawodowej. Nie zwraca się otrzymanego uposażenia finansowego. Zasady te określone sś w umowie, jaka jest zawierana przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 01.11.2022
Obecnie, studia wojskowe realizowane są jako jednolite studia magisterskie. Jest tylko jedna obrona pracy magisterskiej pod koniec piątego roku studiów. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magister inżynier (po kierunku "ogistyka ekonomiczna", magister).
02.11.2022
02.11.2022
Pchor
Kiedy podchorążowie 2 roku otrzymają uposażenie żołnierzy zawodowych
0602
Jak wygląda kwestia zwrotu kosztów za nie zakończone studia? Za każdy rok płacimy osobno?
01.11.2022
01.11.2022
Studia
Na studiach wojskowych w jakiej kolejności uzyskuje się tytuły, najpierw magister inżynier czy podporucznik?
Rekrut
Czy podchorąży pisze pracę inżynierską pod koniec 3 roku studiów, a na koniec studiów pracę magisterską?
01.11.2022
01.11.2022
Pytanie
Czy na 5 roku studiów wojskowych logistyka można przenieść się na studia cywilne?
Kot
Kiedy studenci drugiego roku zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej
27.10.2022
25.10.2022
ZYX
Witam, przez jaki czas ważne są orzeczenia z badań lekarskich oraz orzeczenia z pracowni psychologicznej ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 24.10.2022
Uczelnia nie finansuje leczenia. Student na studiach wojskowych pełni czynną służbę wojskową - na pierwszym roku dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, a od drugiego roku zawodowa służbę wojskową - i ma zapewniona opiekę zdrowotną w zakresie takim, jak inni żołnierze pełniący czynną służbę wojskową.
25.10.2022
24.10.2022
Pytanie
Czy uczelnia na studiach wojskowych dofinansowuje leczenie ortodontyczne?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla XYZ z dnia 22.10.2022
Przepisy nie ograniczają liczby rekrutacji dla jednego kandydata. Można starać się o przyjęcie na studia w kolejnych latach. Ponownie będzie trzeba zrealizować wszystkie elementy rekrutacji.
24.10.2022
23.10.2022
Pchor
Kiedy podchorążowie 2 roku otrzymają uposażenie żołnierzy zawodowych
XYZ
Witam, czy jeśli zrezygnowałem ze względów rodzinnych w tym roku, czy będę mógł startować w rekrutacji w roku następnym ?
22.10.2022
19.10.2022
Ola
PONAWIAM PYTANIE : od kiedy studenci II roku WAT otrzymaja uposazenie żołnierza zawodowego ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pchor z dnia 17.10.2022
Nie podajemy na publicznym forum haseł logowania do żadnej z usług świadczonych przez WAT
18.10.2022
17.10.2022
pchor
Jakie jest haslo do wifi "WAT"?
Ola
Od kiedy studenci II roku WAT otrzymaja uposazenie żołnierza zawodowego ok 4500 zł?
14.10.2022
10.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 564 z dnia 10.10.2022
Nie można być powołanym do służby wojskowej, jeżeli aktualnie pełni się służbę wojskową. Proszę nie mylić przyjęcia na studia, z powołaniem do służby wojskowej - na studia przyjmuje komisja rekrutacyjna Uczelni, a do służby wojskowej powołuje Departament kadr MON.
564
Witam Czyli załóżmy że pełniłem DZSW i zrezygnowałem/ukonczyłem ją. Czy wtedy nie mogłbym być przyjęty na studia wojskowe?
10.10.2022
10.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla zxc z dnia 09.10.2022
Podczas rekrutacji nie ma znaczenia pełnienie służby w WOT. Jednak, w przypadku przyjęcia na studia, żołnierz pełniący już służbę, nie może być powołany ponownie do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelni wojskowej. Aby rozpocząć studia dla kandydatów na oficerów, będzie należało zrezygnować z dotychczas pełnionej służby.
zxc
Witam, jestem obecnie maturzystą i jednocześnie żołnierzem WOT. Czy bez problemu mogę zdawać do WAT?
09.10.2022
06.10.2022
pchor
Witam, co z wypłacanymi dodatkami za pełnione funkcje (pomocnika dowódcy plutonu, dowódcy drużyny), wiem, że przy przejściu na żołnierzy zawodowych na drugim roku już nie obowiązują, ale pierwszy rok gdzie jesteśmy na służbie dobrowolnej powinny być wypłacane.
bym
W umowach wypłaty 1, a wypłaty nie ma. "Podchorążym się nic nie należy."
05.10.2022
05.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchor z dnia 05.10.2022
Myślę, że tak szczegółowe pytanie należy zadać swoim przełożonym lub w dziekanacie wydziału, a nie na ogólnym forum - na pewno odpowiedź będzie szybciej i będzie bardziej precyzyjna. Nie wszystkich interesuje ksp, cokolwiek oznacza ten skrót
Pchor
Dzień dobry, czy za otrzymanie z ksp oceny dostatecznej blokowana jest możliwość awansu w następnym roku?
05.10.2022
04.10.2022
Xyz
Czy możliwa jest obecnie zmiana kierunku Czy trzeba czekać do przerwy semestralnej ? Chodzi o studia cywilne
Zainteresowany
Dzień dobry. Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny określa: Art. 476 pkt.2, Żołnierzowi innemu niż żołnierz zawodowy uposażenie wypłaca się z dołu w terminie 10 dni po zakończeniu pełnienia służby, a w przypadku gdy okres służby przekracza 30 dni w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który przysługuje. Art. 490. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: pkt 1 terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych oraz tryb ich wypłacania, uwzględniając sposób wypłaty określony w art. 476 ust. 2 i 3; Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2022 r. (Dz.U. rok 2022 poz. 1432) określa: § 2. [Wypłata uposażenia zasadniczego] Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi miesięcznie w terminie, o którym mowa w art. 476 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą". Proszę o informację, czy uposażenie podchorążych WAT (na pierwszym roku studiów wojskowych) jest wypłacane w jednym konkretnym dniu każdego miesiąca dla danego żołnierza, tj. na przykład jeśli uposażenie w październiku zostanie wypłacone 4 dnia miesiąca to w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym itd. będzie to 4 dzień kolejnych miesięcy ( jeśli to będzie dzień roboczy) czy będzie to dowolny dzień z ustawowo określonych 10 dni roboczych po końcu miesiąca czyli np. w jednym miesiącu uposażenie będzie np. 4 dnia a w kolejnym np. 10 dnia miesiąca? Przepis ww. ustawy dotyczący żołnierzy zawodowych: Art. 440 pkt 1 Uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługują. W związku z informacją z dnia 04.10.2022r zamieszczoną poniżej, że dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa do sierpnia mam pytanie, czy dla studentów drugiego roku studiów wojskowych przepis dotyczący wypłaty uposażenia "z góry" zacznie obowiązywać od września ?
04.10.2022
04.10.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchor z dnia 04.10.2022
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa trwa przez cały pierwszy rok studiów, tj. również w październiku, listopadzie itd. do sierpnia. W tym okresie uposażenie wypłacane jest "z dołu", czyli za miniony miesiąc.
Pchor
Dzień dobry, czyli dostaniemy wynagrodzenie za unitarkę, a za październik jako rok akademicki już nie?
04.10.2022
03.10.2022
Kk
Pod koniec września miały być wypłacone pieniádze, a tym czasem mamy październik, a pieniędzy nie ma.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla pchor z dnia 03.10.2022
Uposażenie żołnierza przelewane jest na konto. Podczas dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej odbywa się to po zakończeniu miesiąca służby z ten miesiąc. Pewnie wkrótce będzie.
03.10.2022
03.10.2022
Biedny podchorąży
Dzień dobry, wedle tego co państwo pisaliście jakiś czas temu pieniądze za unitarke miały być wypłacone pod koniec września. Zaczął się październik natomiast pieniądze nadal nie wpłynęły na konto. Kiedy możemy spodziewać się przelewów?
pchor
Gdzie kasa za unitarkę halo
03.10.2022
29.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla kasia12345 z dnia 29.09.2022
Dla osób rozpatrywanych na studia dla kandydatów na oficerów, punkty rankingowe są liczone jako suma punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości, ze sprawdzianu sprawności fizycznej oraz za rozmowę kwalifikacyjną.
kasia12345
Czy suma punktów rankingowych to: wyniki z matury + rozmowa kwalifikacyjna + test sprawności fizycznej?
29.09.2022
28.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jacek z dnia 28.09.2022
Przepisy nie określają górnej granicy wieku dla osób zainteresowanych pełnieniem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w ramach kształcenia w uczelni wojskowej. Wiek nie jest elementem kwalifikacji.
Jacek
Witam, mam 35 lat. Czy nie zostanę odrzucony w rekrutacji na studia wojskowe? Czy bardziej preferujecie młodych kandydatów?
28.09.2022
21.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kkow z dnia 20.09.2022
Jak w poprzednim: W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kk z dnia 20.09.2022
Jak w poprzednim: W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
21.09.2022
21.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Inżynieria z dnia 21.09.2022
W szczegółowych sprawach związanych ze studiowaniem, należy zwracać się do dziekanatu wydziału - odpowiedź będzie szybciej i bardziej precyzyjna niż na forum.
Casmivs
Dzień dobry, ja rozumiem że Putin zrobił mobilizację do wojska, ale dajcie tej młodzieży złapać oddech po unitarce, zasługują na to.
21.09.2022
21.09.2022
Inżynieria
Chciałem się zapytać kiedy będzie dostępny plan zajęć na usosie dalej pusto. Studia Cywilne Inżynieria Bezpieczeństwa
Kk
Dlaczego przysięga jest 2 października? Kiedy będą przepustki po unitarce?
20.09.2022
20.09.2022
Kkow
Czy to możliwe, że po przysiędze nie ma przepustki?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 20.09.2022
Jak w poprzednim: W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
20.09.2022
20.09.2022
Rekrytacja WAT
odpowiedź dla Abc z dnia 20.09.2022
W szczegółowych sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej i studiowaniem, należy pytać swoich przełożonych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Uczeń z dnia 20.09.2022
Studia dla kandydatów na oficerów, tzw. studia wojskowe, są jednocześnie pełnieniem służby wojskowej - na pierwszym roku dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zawodowej służby wojskowej - trzeba co dziennie chodzić w mundurze, na zajęcie i po zajęciach. Na przepustki można wychodzić w ubraniu cywilnym.
20.09.2022
20.09.2022
Xyz
Jakie rzeczy najlepiej przywieźć na studia a jakie zostaną zpewnione przez uczelnie? I kiedy będzie możliwość ich przywiezienia, jeśli przysięga odbędzie się w niedzielę 2.10?
Abc
Jeśli przysięga odbędzie się 2.10 w takim razie kiedy będzie przepustka po unitarce skoro zajęcia zaczną się 3.10? Chodzi o możliwość przywiezienia rzeczy itd.
20.09.2022
20.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanko z dnia 18.09.2022
Na podstawie informacji uzyskanych z Pionu Wojskowego WAT, uroczysta przysięga żołnierzy, którzy rozpoczęli dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelniach wojskowych, odbędzie się 2 października w Warszawie
Uczeń
Czy w czasie nauki codziennie trzeba chodzić w mundurze ??
20.09.2022
19.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla d z dnia 19.09.2022
"...za okres służby poprzedzający wypłatę." Czy w sierpniu była pełniona służba? Z służbę wojskową pełnioną we wrześniu, uposażenie będzie wypłacone pod koniec września.
d
Idąc tym tokiem myślenia to pieniądze za unitarkę powinny być w sierpniu.
19.09.2022
19.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Hgy z dnia 17.09.2022
Jak pisałem 5 września: W okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, uposażenie żołnierza wypłacane jest "z dołu", tj. na koniec miesiąca za okres służby poprzedzający wypłatę.
Pytanko
Czy już wiadomo że wszystkie uczelnie wojskowe będą miały przysięgę po unitarce w Warszawie 2giego października?
18.09.2022
17.09.2022
Hgy
Ktorego dnia wyplacane bedzie wynagrodzenie za unitarke?
?
Jaka przepustka obowiązuje po przysiedze? I czemu finalnie ma się odbyć 2 października?
16.09.2022
16.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla j z dnia 16.09.2022
Przepustka jednorazowa wydawana jest żołnierzowi na załatwienie pilnych spraw osobistych pod warunkiem, że nie koliduje to z realizacją obowiązków służbowych. Jednym z obowiązków podchorążego, jest zaliczenie wymaganych egzaminów podczas sesji egzaminacyjnej. Decyzję, po analizie sytuacji żołnierza, podejmuje przełożony, który jest uprawniony do wydania przepustki jednorazowej.
j
Czy w trakcie trwania sesji, jest możliwość ubiegania się o przepustkę jednorazową?
16.09.2022
15.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Maturzysta z dnia 15.09.2022
Punkty za wyniki części pisemnej matury obliczane są wg wzoru: %M*WP*WP, gdzie %M, to wartość wpisana na świadectwie dojrzałości; WP, to waga przedmiotu; WM, to waga poziomu matury. WP dla matematyki wynosi 0,45 ( i tak było zawsze na kierunki inżynierskie), dla uwzględnianego przez WAT przedmiotu dodatkowego 0,30, dla języka obcego 0,20 i dla języka polskiego 0,05. WM dla poziomu podstawowego (PP), to 0,5, a dla poziomu rozszerzonego (PR) 1. Jeżeli będzie wynik z PP i PR, to będzie uwzględniony tylko jeden, dający więcej punktów. Ogólna wartość punktów rankingowych, to suma punktów z poszczególnych przedmiotów - nie muszą być wszystkie - obliczonych w powyższy sposób.
Maturzysta
Witam, Jak są przeliczane wyniki z egzaminu dojrzałości na punkty rankingowe na studiach wojskowych? Kiedyś było 45 punktów za dodatkowy przedmiot rozszerzony i 30 punktów za matematykę. Jak to będzie wyglądało podczas rekrutacji na rok 2023/2024
15.09.2022
15.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 14.09.2022
Przy WAT działa przychodnia lekarska, gdzie leczą również przeziębienia. Z powodu kataru nie zostanie nikt usunięty ze studiów.
Xyz
Co jeśli zachoruję/przeziębienie w trakcie unitarki? Czy dostaję zwolnienie, izolacja w pokoju czy nie zaliczają mi szkolenia i po studiach?
14.09.2022
08.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 07.09.2022
Nie wiem o co chodzi z tymi "turami". Podstawowe szkolenie wojskowe wszystkie osoby powołane do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas szkolenia w uczelni wojskowej, odbywają równocześnie. Osoby, które otrzymały skierowania w późniejszym terminie, dołączają do tych, którzy już odbywają szkolenia. Przysięga wojskowa dla wszystkich, którzy muszą ją składać, odbędzie się tego samego dnia.
123
Czy tury szkolenia podstawowego są podzielone po tylu samo uczestników?
07.09.2022
07.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Jan Kos z dnia 07.09.2022
Proces rekrutacji na studia dla kandydatów na oficerów obejmuje szereg przedsięwzięć rozłożonych w czasie, m.in. rejestracja w IRK i złożenie w WCR (dawniej WKU) wniosku o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - do 11 lipca, egzaminy w WAT (sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna) - 11-15 lipca, badania lekarskie i psychologiczne osób, które zdały egzaminy - do końca sierpnia. Pierwszego września rozoczęło się podstawowe szkolenie wojskowe. Nie ma już możliwości przeprowadzić obecnie tych elementów.
Jan Kos
Chciałbym zapytać o możliwość przeniesienia/rozpoczęcia studiów wojskowych w bieżącym roku akademickim. Wybrałem inną uczelnię cywilną. Czy osoba nie biorąca udziału w tegorocznej rekrutacji ma taką możliwość?
07.09.2022
05.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ak z dnia 02.09.2022
W okresie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, uposażenie żołnierza wypłacane jest "z dołu", tj. na koniec miesiąca za okres służby poprzedzający wypłatę.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ccy z dnia 04.09.2022
Nie wiem kogo masz na myśli pisząc "osób z rezerwy". Program podstawowego szkolenia wojskowego realizują wszyscy żołnierze powołani do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w okresie kształcenia w uczeni wojskowej. Żołnierze, którzy wcześniej złożyli przysięgę wojskową, nie będą drugi raz składali przysięgi.
05.09.2022
04.09.2022
Qwer
Czy studia wojskowe na pierwszym roku można przerwać w dowolnym momencie ?
Ccy
Jak wyglada szkolenie wojskowe dla osob z rezerwy?
04.09.2022
03.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Dabek z dnia 02.09.2022
Liczba osób rezygnujących podczas szkolenia podstawowego jest różna w poszczególnych latach. Nie prowadzimy dokładnych statystyk na ten temat.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rezerwa z dnia 02.09.2022
Zmiana kierunku na studiach dla kandydatów na oficerów możliwa jest zgodnie z Regulaminem studiów, na wniosek studenta skierowany do rektora, w przerwie międzysemestralnej. Warunkiem koniecznym jest wystąpienie wolnego miejsca na kierunku, na który student chce się przenieść.
03.09.2022
02.09.2022
Ak
Uposażenie jest wypłacane od pierwszego dnia wcielenia czy dopiero po podpisaniu umowy z WAT
Rezerwa
Jak wygląda zmiana kierunku studiów wojskowych po pierwszym roku?
02.09.2022
02.09.2022
Dabek
Ile osob mniej wiecej rezygnuje na unitarce? W% ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Godzu z dnia 31.08.2022
Wszyscy przyjęci na studia wojskowe, rozpoczynają je od podstawowego szkolenia wojskowego. Osoby, które złożyły przysięgę wojskową, nie będą drugi raz składać przysięgi.
01.09.2022
01.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Giga chad z dnia 31.08.2022
Jak już pisałem: Uposażenie finansowe wypłacane jest od pierwszego dnia pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wwwwn z dnia 30.08.2022
Podczas rejestracji po stawieniu się do pełnienia służby, należy przedstawić skierowanie wystawione przez WCR
01.09.2022
01.09.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 30.08.2022
Poniżej informacja otrzymana z Pionu Wojskowego: "Przepisy wojskowe nie przewidują możliwości, aby podchorąży zamieszkiwał poza terenem Akademii. Podchorążowie WAT podlegają obowiązkowi zakwaterowania na terenie jednostki zgodnie z pkt. 99 Regulaminu Ogólnego SZ RP"
Godzu
Jak wygląda sytuacja z żołnierzami po Dobrowolnej ZSW? Czy mają jakąś inną formę szkolenia bądź są zwolnieni z przysięgi wojskowej?
31.08.2022
31.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 30.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe rozpoczyna się 1 września dla pierwszej grupy przyjętych oraz 2 września dla kolejnej grupy. Ze względów organizacyjnych, na wniosek Departamentu Kadr MON, części osób należało wskazać termin stawiennictwa w uczelni na 8 września i osoby te otrzymały taką informację. Obowiązująca data stawienia się do służby wojskowej w WAT, jest wskazana na skierowaniu wystawionym przez WCR.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 30.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe rozpoczyna się 1 września dla pierwszej grupy przyjętych oraz 2 września dla kolejnej grupy. Ze względów organizacyjnych, na wniosek Departamentu Kadr MON, części osób należało wskazać termin stawiennictwa w uczelni na 8 września i osoby te otrzymały taką informację. Obowiązująca data stawienia się do służby wojskowej w WAT, jest wskazana na skierowaniu wystawionym przez WCR.
31.08.2022
31.08.2022
Giga chad
Czy za unitarke też się otrzymuje wynagrodzenie pieniężne?
Fff
Podobno część osób dostała maila o przesunięciu terminu unitarki o tydzień, część nie. Skąd taka rozbieżność?
30.08.2022
30.08.2022
kandydant
Czy to prawda, że od 2 roku nie będzie obowiązkowego skoszarowania i można będzie mieszkać poza uczelnią?
Wwwwn
Czy zamiast oryginału skierowania można mieć wydrukowany skan lub kopie
30.08.2022
27.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Sk z dnia 26.08.2022
Do rozpoczęcie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w okresie kształcenia w uczelni wojskowej, wymagane jest skierowanie wystawione przez wojskowe centrum rekrutacji.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 4444 z dnia 26.08.2022
Uposażenie finansowe wypłacane jest od pierwszego dnia pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej.
27.08.2022
27.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 26.08.2022
W projekcie rozporządzenia MON dotyczącym limitów miejsc na 2023r., ujęty jest kierunek "logistyka ekonomiczna"
Sk
Czy posiadanie fizyczne skierowania z WCR jest konieczne przy stawieniu się na unitarke?
26.08.2022
26.08.2022
4444
Czy żołd wypłacany jest od 1 października?
Pytanie
Czy jest szansa, że w przyszłym roku będzie dostępny kierunek logistyka ekonomiczna? Bo na stronie portalu mundurowego są już limity na 2023 rok i jest tylko kierunek logistyka.
26.08.2022
26.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Hymel Jadwiga z dnia 25.08.2022
Kwota najniższego uposażenia szeregowego zawodowego, należna żołnierzom pełniącym dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w uczelni wojskowej, wypłacana jest w pełnej wysokości.
Hymel Jadwiga
Czy od kwoty 4560zł będzie odtrącana składka zdrowotna i emerytalna?
25.08.2022
25.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Lolypop z dnia 25.08.2022
Do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, wymagana jest kategoria zdrowia "Z" - zdolny do zawodowej służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anonim z dnia 25.08.2022
Rozkaz o powołaniu do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej podczas kształcenia w uczelni wojskowej, wydaje Departament Kadr MON. Nie wiem, czy po rozpoczęciu szkolenia podstawowego, będzie jeszcze wydawał rozkazy o powołaniu do służby wojskowej.
25.08.2022
25.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Przemek z dnia 25.08.2022
Patrz niżej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 24.08.2022
Mężczyźni mają obcinane włosy na krótko. Kobiety muszą nosić włosy upięte.
25.08.2022
25.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 24.08.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON, rektor uczelni ustalił listy rezerwowe - nie obejmują one wszystkich, którzy zdali egzaminy. Zostało zastosowane kryterium wartości punktów rankingowych.
Lolypop
Czy z kategoria D zostane przyjety na uczelnie wojskowa?
25.08.2022
25.08.2022
Anonim
Czy w trakcie unitarki osoby z listy rezerwowej będą przyjęte za osoby ktore zrezygnowaly?
Przemek
Czy każdy kto zdał testy sprawnościowe i rozmowę kwalifikacyjną, ale nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów do zakwalifikowania to lądował na liście rezerwowej, bo np na AWL tylko część osób znajduje się na liście rezerwowej?
25.08.2022
24.08.2022
1234
Czy włosy będą obcinane na krótko czy można mieć swoje fryzury?
Piotr
Czy każdy kto zdał egzamin sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną, ale nie uzyskał odpowiedniej liczby punktów do zakwalifikowania to od razu zostawał wpisywany na listę rezerwową? Bo np na AWL tylko część osób została wpisana na listę rezerwową.
24.08.2022
24.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 3005 z dnia 23.08.2022
Na listach rezerwowych były i są wyłącznie osoby, które nie zostały zakwalifikowane na żaden z kierunków.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 2807 z dnia 23.08.2022
Osoba przyjęta na studia, nie może być na listach rezerwowych. Przed zakwalifikowaniem z listy rezerwowej, kontaktujemy się telefonicznie z kandydatem (proszę odbierać telefony) i prosimy o podjęcie decyzji, czy chce być przyjęty na proponowany kierunek, czy czeka nadal na miejsce na innym kierunku. Jeżeli nie wyrazi zgody na zakwalifikowanie, miejsce jest proponowane kolejnemu kandydatowi z listy rezerwowej tego kierunku.
24.08.2022
24.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla .89 z dnia 23.08.2022
Nie potrafię oszacować ile osób z list rezerwowych zostanie zakwalifikowanych i przyjętych. Cały czas uzupełniamy wymagane dokumenty (orzeczenia lekarskie i psychologiczne), które sukcesywnie napływają. Termin wykonania badań nie zależał od kandydatów i aby nie skrzywdzić osób, które uzyskały wynik pozwalający na zakwalifikowanie (zmieścili się w limicie miejsc) nie możemy ich obecnie usunąć i przyjąć osoby z list rezerwowych. Będziemy czekali jak najdłużej się tylko da.
3005
Czy na listach rezerwowych są jeszcze na ten moment osoby,które zakwalifikowały się na inny z wybranych przez siebie kierunków?
23.08.2022
23.08.2022
2807
Czy po dostaniu się na jeden z wybranych kierunków studiów wojskowych jest się usuniętym z list rezerwowych na pozostałe, które się wybrało?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 22.08.2022
Na pewno nie będzie to możliwe na pierwszym roku w trakcie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W kolejnych latach, podczas pełnienia zawodowej służby wojskowej, decyzję podejmie przełożony uwzględniając realizację podstawowych zadań.
23.08.2022
23.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 564 z dnia 22.08.2022
Jak pisałem wcześniej: Rekrutacja WAT odpowiedź dla Wojak z dnia 18.08.2022 W sprawie list rezerwowych zapraszamy do indywidualnego kontaktu poprzez IRK - zakładka POMOC lub na maila: rekrutacja@wat.edu.pl
rekrutacja WAT
odpowiedź dla Student z dnia 22.08.2022
Stopień wojskowy zostaje.
23.08.2022
23.08.2022
.89
Czy będąc na 9tym miejscu listy rezerwowej mogę się na coś nastawiać? Czas mija, a my ciągle w niepewności
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla K z dnia 22.08.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1? MON, orzeczenia powinny być przesłane do uczelni na 14 dni przed powołaniem do służby wojskowej.
23.08.2022
22.08.2022
123
Czy studenci wojskowi moga jednocześnie studiowac zaocznie na innej uczelni?
564
Ile na dzień dzisiejszy liczy lista rezerwowa?
22.08.2022
22.08.2022
Student
Czy stopień wojskowy z wojsk obrony terytorialne zostaje, rozpoczynając studia jako podchorąży?
K
Do kiedy WCR ma czas na przesłanie orzeczeń?
22.08.2022
22.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanko z dnia 19.08.2022
Na podstawie Decyzji nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia: Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie przysługuje żołnierzowi w przypadku przebywania na całodobowej przepustce lub urlopie w wysokości 21,99 zł /dzień
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tępy pl z dnia 21.08.2022
Przeniesienie studentów cywilnych WAT na studia wojskowe jest możliwe po pierwszym roku, na drugi rok studiów wojskowych.
22.08.2022
22.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 20.08.2022
Program podstawowego szkolenia wojskowego jest jednakowy dla wszystkich uczestników tego szkolenia.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Papaj z dnia 20.08.2022
W latach ubiegłych uzupełnialiśmy wolne miejsca podczas trwania podstawowego szkolenia wojskowego. W br. zmieniły się przepisy i nie wiemy, czy będzie taka możliwość, więc nie ma znaczenia ile osób zrezygnuje podczas szkolenia podstawowego. Do 31 sierpnia wolne miejsca na kierunku będą uzupełniane z list rezerwowych na ten kierunek - jeżeli kandydat podczas rejestracji podał trzy kierunki, to będzie na listach rezerwowych trzech kierunków, jeżeli podał jeden, to będzie kandydował tylko na ten kierunek.
22.08.2022
22.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ndnf z dnia 20.08.2022
Punkty rankingowe są zaokrąglone do wartości całkowitych. Na naszych stronach internetowych w zasadach rekrutacji prezentujemy tabele z punktami już po zaokrągleniu - nie trzeba obliczać wg wzoru.
Tępy pl
Czy mozna przeniesc sie z obcych studiow cywilnych na wojskowe podczas roku akademickiego?
21.08.2022
20.08.2022
.
Czy unitarka się różni pod jakimś względem dla osób po służbie przygotowawczej? Nie chodzi mi o egzaminy końcowe i przysięgę.
Papaj
Ile osob rezygnuje na unitarce? Czy jesli byedac na rezerwie i majac psychologa i badania lekarskie za soba jesli nie dostane sie na wybrany kierunek zostanie mi zaproponowany inny?
20.08.2022
20.08.2022
ndnf
Czy wynik maturalny zaokragla sie. Jesli wychodzi przypuscmy 23,2 to bedzie 23, a jesli 34,7 to 35?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 19.08.2022
W latach ubiegłych uzupełnialiśmy wolne miejsca podczas trwania podstawowego szkolenia wojskowego. W br. zmieniły się przepisy i nie wiemy, czy będzie taka możliwość z uwagi na wymóg zrealizowania określonego programu szkolenia. Na pewno nie będzie uzupełnienia po rozpoczęciu roku akademickiego.
19.08.2022
19.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Tomasz z dnia 19.08.2022
Nie mogą być przyjęte osoby, które nie mają pozytywnych orzeczeń lekarskiego i psychologicznego. Osoby nie ujęte na listach rezerwowych nie były kierowane przez WCR na badania i nie będą posiadały takich orzeczeń. Podstawowe szkolenie wojskowe rozpoczyna się 1 września.
Tomasz
Czy w przypadku braku osób na listach rezerwowych będą brane pod uwagę osoby spoza listy rezerwowej?
19.08.2022
19.08.2022
Piotr
Czy po rezygnacjach na początku roku akademickiego na studiach wojskowych są dobierane osoby z listy rezerwowej jak na AWL?
Pytanko
Jak wyglada zwrot za wyżywienie np podczas 30 dni urlopu? Jaka jest stawka dzienna zwrotu za wyżywienie
19.08.2022
19.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Wojak z dnia 18.08.2022
W sprawie list rezerwowych zapraszamy do indywidualnego kontaktu poprzez IRK - zakładka POMOC lub na maila: rekrutacja@wat.edu.pl
Wojak
Ile jest osób na liście rezerwowej na mechanikę i budowę maszyn?
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Mr z dnia 18.08.2022
Regulamin studiów dopuszcza zmianę kierunku w przerwie międzysemestralnej. Na studiach dla kandydatów na oficerów musi powstać wolne miejsce na kierunku, na który student-podchorąży chce się przenieść.
2807
Ile jest miejsc na liście rezerwowej na kierunek geodezja i kartografia?
18.08.2022
18.08.2022
Mr
Czy na studiach wojskowych np: po kilku miesiącach można przenieść się na inny kierunek wojskowy.
Mr
Czy na studiach wojskowych np: po kilku miesiącach można przenieść się na inny kierunek wojskowy.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Lek z dnia 16.08.2022
Na orzeczenia będziemy czekali jak najdłużej będzie to możliwe. Przed rozpoczęciem podstawowego szkolenia wojskowego, tj. przed 1 września, limit miejsc musi być wypełniony, więc na miejsca bez orzeczeń lekarskich i/lub psychologicznych, będą zakwalifikowane osoby z list rezerwowych.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanie z dnia 17.08.2022
Po rozpoczęciu podstawowego szkolenia wojskowego wszyscy żołnierze są szczepieni wg obowiązujących w Wojsku Polskim zasad. Proszę zabrać ze sobą kartę szczepień lub inny dokument potwierdzający jakie szczepienia były dotychczas stosowane.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 17.08.2022
Uposażenie finansowe wypłacane jest wszystkim żołnierzom.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rafałek z dnia 16.08.2022
Uposażenie żołnierza pełniącego dobrowolną służbę wojskową na potrzeby kształcenia w3 uczelni wojskowej nie jest opodatkowane.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Histy z dnia 16.08.2022
Lista rezerwowa na kierunku lotnictwo i kosmonautyka obejmuje 46 osób.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla MM z dnia 16.08.2022
W domach studenckich studentów cywilnych odwiedziny odbywają się na zasadach określonych w regulaminie Domu Studenckiego. Podchorążowie zakwaterowani są w obiektach wojskowych i wejście do tych obiektów regulują przepisy o ochronie takich obiektów - zgodę na wejście wydaje osoba odpowiedzialna za ochronę.
18.08.2022
18.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kontuzje z dnia 17.08.2022
Należy w wojskowym centrum rekrutacji, które będzie wydawało skierowania do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na potrzeby kształcenie w uczelni wojskowej przedstawić zaświadczenie lekarskie z opisem kontuzji i przewidywanym czasem leczenia.
.
Dzień dobry, czy za okres unitarki jest również wypłacany żołd?
17.08.2022
17.08.2022
Pytanie
Studenci wojskowi sa szczepieni przed unitarka? Jesli tak, jakie to szczepienia?
XD
Nie, bedziesz z nogą w gipsie na unitarce.
17.08.2022
17.08.2022
Kontuzje
Czy kontuzja nabyta po badaniach lekarskich, a przed unitarką dyskwalifikuje do jej odbycia?
Rafałek
Czy kwota uposażenia studenta wojskowego 4560zl brutto podlega opodatkowaniu? Ile taki student dostaje "na rękę" przy tej kwocie?
16.08.2022
16.08.2022
Histy
Ile jest osób na liście rezerwowej na lotnictwo?
MM
Czy do akademika można zaprosić rodziców
16.08.2022
16.08.2022
Lek
Czy gdyby moje orzeczenie lekarskie nie doszło na czas do 19 sierpnia to czy tracę swoje miejsce na kierunku?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytam z dnia 15.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe prowadzone jest w obiektach WAT na terenie Warszawy.
16.08.2022
16.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla PRL z dnia 15.08.2022
Każda uczelnia stosuje własne zasady rekrutacji i własną punktację. WAT nie prezentuje nigdzie kalkulatora do przeliczania punktów - publikujemy ogólny wzór oraz szczegółowe tabele na naszych stronach internetowych. Jeżyk polski ma wagę/mnożnik 0,05, matematyka 0,45, język obcy 0,20, przedmiot dodatkowy (np. fizyka) 0,30. Wynik należy jeszcze pomnożyć przez wagę poziomu matury - dla poziomu podstawowego mnożnik wynosi 0,5, dla poziomu rozszerzonego - 1.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla aaa z dnia 15.08.2022
Podczas szkolenia podstawowego obywają się również zajęcia na pływalni. Podchorąży po pierwszym roku musi umieć pływać.
16.08.2022
16.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123abc z dnia 14.08.2022
Przepustka jednorazowa wystawiana jest na okres do 72 godzin. Decyduje przełożony uwzględniając potrzeby żołnierza.
Pytam
Czy unitarka odbywa się na terenie Warszawy?
15.08.2022
15.08.2022
PRL
Czy za podstawowa mature z: - Polskiego mnoży się 0,03 - Matematyki mnoży się 0,23 - Angielskiego mnoży się 0,1 Mam pytanie. Czy kalkulator ze strony " dostane sie " pokrywaja sie z wasza punktacja?
aaa
Czy na unitarce będzie sprawdzana umiejętność pływania?
15.08.2022
14.08.2022
123abc
Na jaki termin przewidziana jest przepustka dla podchorążych umożliwiająca powrót do domu po zakończeniu unitarki?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 13.08.2022
Student wojskowy ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz co miesiąc otrzymuje uposażenie finansowe w wysokości najniższego uposażenia szeregowego zawodowego, tj. obecnie 4560 zł. Za osiągnięcia w nauce i/lub sporcie, może być wyróżniany zgodnie z regulaminem wojskowym, również nagrodą finansowa. Stypendium rektora studentowi wojskowemu nie przysługuje.
14.08.2022
14.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla witam z dnia 13.08.2022
Podstawowe szkolenie wojskowe trwa ok. miesiąc. W br rozpoczyna się 1 i 2 września (terminy stawiennictwa) i kończy przysięgą wojskową 1 października.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ??? z dnia 12.08.2022
Przepisy nie określają górnej granicy wieku do powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w okresie kształcenia w uczelni wojskowej. Należy mieć ukończone 18 lat.
14.08.2022
13.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Irk z dnia 12.08.2022
Status orzeczeń lekarskich zmienia się na koncie kandydata w IRK po otrzymaniu przez WAT orzeczenia i wprowadzeniu przez administratora jego wyniku.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 12.08.2022
WAT nie prowadził tego typu analiz, z uwagi na duże prawdopodobieństwo błędu - osoby rezygnujące z kandydowanie, nie mają obowiązku podawania przyczyny rezygnacji, jaką np mógł być negatywny wynik badań. Również ówczesne WKU nie przesyłały negatywnych wyników, jedynie informując o rezygnacji kandydata.
13.08.2022
13.08.2022
Piotr
Czy będąc studentem wojskowym można ubiegać się o stypendium rektora?
witam
Ile trwa unitarka?
13.08.2022
12.08.2022
???
Czy jest określona górna granica wiekowa przyjmowanych kandydatów na kierunki wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 12.08.2022
Po zakończeniu badań, osoba zainteresowana jest informowana przez komisję lekarską o wynikach, tj. jaką kategorię zdrowia otrzymał. Kategoria "Z" określa, że osoba jest zdolna do zawodowej służby wojskowej. Musi jeszcze nie być przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej stwierdzone przez wojskową pracownię psychologiczną.
12.08.2022
12.08.2022
Irk
Czy status orzeczeń lekarskich w IRK zmieni się dopiero 18-19 sierpnia czy powinien być na zielono wcześniej?
Rekrut
Jaki procent kandydatów nie przechodzi badań lekarskich?
12.08.2022
12.08.2022
123
Czy WCR poinformuje mnie o tym że jestem zdolny do służby czy dowiem się o tym dopiero 18 -19 sierpnia kiedy ukaże się lista przyjętych ?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ? z dnia 12.08.2022
Wojskowe centra rekrutacji skierowania na badania wydaja po otrzymaniu list osób wstępnie zakwalifikowanych lub znajdujących się na listach rezerwowych, tj. po egzaminach w lipcu. Listy osób przyjętych na studia, sporządzane są po otrzymaniu orzeczeń lekarskich i psychologicznych, czyli już po badaniach.
12.08.2022
12.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Ankoxxx z dnia 12.08.2022
Podczas szkolenia podstawowego rezygnuje ok. 5% osób zakwalifikowanych. Jako przyczynę rezygnacji podają najczęściej względy osobiste. Osoby, które planują swoje dalsze życie związać z wojskiem, nie maja trudności z ukończeniem podstawowego szkolenia wojskowego.
?
Czy WCR wydaje skierowanie przed czy po ogloszniu wyników rekrutacji 20 sierpnia
12.08.2022
12.08.2022
Ankoxxx
Czy dużo osób odpada po unitarce? Czy jest ciężko?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Piotr z dnia 11.08.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON, rektor uczelni określa listy rezerwowe spośród osób, które spełniły warunki do zakwalifikowania i nie zmieściły się w limicie miejsc na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na oficerów. Na listach rezerwowych mogły się znaleźć jedynie osoby, które spełniły warunki do zakwalifikowania określone w cytowanym wyżej zarządzeniu MON.
11.08.2022
11.08.2022
Piotr
Z jakiego powodu na listach rezerwowych jest ograniczona liczba osób?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1233 z dnia 10.08.2022
Nie ma jeszcze dużo rezygnacji ze studiów wojskowych. Oczekujemy na orzeczenia lekarskie i psychologiczne. Obecnie na listach rezerwowych jest łącznie 420 osób. Co najmniej do końca sierpnia, będzie trwało uzupełnianie miejsc z list rezerwowych osobami, którzy będą miały pozytywne orzeczenia lekarskie i psychologiczne.
11.08.2022
10.08.2022
1233
Ile osób na ten moment jest na liście rezerwowej?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla GG z dnia 10.08.2022
Wojskowa Akademia Techniczna nie sprawdza takich kwestii podczas procesu rekrutacji.
10.08.2022
10.08.2022
GG
Czy ludzie LGB sa przyjmowani na studia wojskowe?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 04.08.2022
Regulamin studiów dopuszcza możliwość zmiany kierunku w przerwie międzysemestralnej. Dziekan może określić konieczność uzupełnienia różnic programowych. Przeniesienie na studia wojskowe możliwe jest po roku studiów.
04.08.2022
04.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 04.08.2022
Każdy kandydat ma możliwość prowadzenia korespondencji z Sekcją ds. Rekrutacji za pomocą IRK (zakładka Pomoc) oraz poczty elektronicznej na adres rekrutacja@wat.edu.pl, tam można zasięgnąć wszelkich informacji
Xyz
Czy po roku studiów cywilnych np mechatroniki będę mógł się przepisać na drugi rok np informatyki czy jeśli chciał bym zmienić kierunek to będę musiał zaczynać znowu od pierwszego roku ?
04.08.2022
04.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Y z dnia 04.08.2022
Orzeczenie komisja wydaje niezwłocznie po zakończeniu badań i zapoznaniu się z jego wynikami.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żołnierz z dnia 04.08.2022
Szansa jest zawsze. W latach ubiegłych uzupełnialiśmy nawet miejsca, które się zwolniły już podczas szkolenia podstawowego.
04.08.2022
04.08.2022
Kandydat
Jak sprawdzić miebsce na liście rezerwowej
Y
Czy jest data , która jest powszechna dla komisji lekarskich, kiedy dostaniemy decyzje o stanie zdrowia od tych komisji po przeprowadzeniu wszystkich badań ?
04.08.2022
04.08.2022
Żołnierz
Jest szansa na dostanie się z listy rezerwowej jak jest się na 23cim miejscu?
Ja
Do fff Nie zdazysz . Dzwon do swojego rwkl . Do 15 sierpnia orzeczenie o zdolnosci musi byc juz na Wat. A ty masz wyznaczone dopiero jedno z badan na 16 sierpnia. Moze mozna zrobic czesc badan prywatnie jak nie ma terminow wczesniej. Zapytaj
03.08.2022
03.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Y z dnia 03.08.2022
Orzeczenia lekarskie komisja lekarska wydaje po przeprowadzeniu badań, na które kandydat otrzymuje skierowanie z WCR (d. WKU). Na orzeczeniu jest oznaczona kategoria zdrowia: "Z" - zdolny do zawodowej służby wojskowej lub "N" - niezdolny do zawodowej służby wojskowej.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 03.08.2022
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/MON, orzeczenia lekarskie i psychologiczne, wojskowe centrum rekrutacji (dawniej WKU) powinno przesłać do uczelni na 14 dni przed powołaniem do służby wojskowej. Z uwagi na wejście w życie ustawy o obronie ojczyzny, orzeczenia będziemy przyjmowali również po tym terminie - najpóźniej musi być przed dniem powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej pełnionej w okresie kształcenia, tj. przed 1 września.
03.08.2022
03.08.2022
Y
Kiedy WRKL wystawia orzeczenie lekarskie ? Kiedy jest mówione czy jest się „Z” czy „N”?
Fff
Do kiedy wyniko orzeczeń lekarskich muszą dotrzeć na uczelnię. Niestety ostatnie badania mam wyznaczone na 16 sierpnia, nie wiem czy zdąża dotrzeć na czas?
03.08.2022
02.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pchor z dnia 02.08.2022
Studia dla kandydatów na oficerów w Wojskowej Akademii Techniczne, tzw. studia wojskowe, przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie wyższe. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników na świadectwie dojrzałości. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na poziomie jednolitych studiów magisterskich. Osoby, które posiadają już wykształcenie wyższe, mogą zasięgnąć informacji o formach służby wojskowej w najbliższym wojskowym centrum rekrutacji (dawne WKU)
Pchor
Czy możliwa jest jednoczesna nauka na studiach wojskowych jako podchorąży oraz bycie doktorantem szkoły doktorskiej innej uczelni? (posiadam już tytuł zawodowy mgr inż.)
02.08.2022
02.08.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Fff z dnia 02.08.2022
Orzeczenia lekarskie i psychologiczne ma obowiązek przesłać do uczelni wojskowe centrum rekrutacji (dawne WKU).
Fff
Czy komisja Lekarska psycholog sami dostarczą wyniki swoich badań na uczelnie czy muszę to zrobić sam?
02.08.2022
29.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kw z dnia 28.07.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON "minimalna wymagana liczba punktów konieczna do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 5 punktów"
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kw z dnia 28.07.2022
Stan zdrowia ocenia wojskowa komisja lekarska.
29.07.2022
29.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla ncnxn z dnia 28.07.2022
Osoba zainteresowana studiami dla kandydatów na oficerów musi uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne o możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej. Uczelniana komisja nie weryfikuje zespołu aspergera.
Kandydatka
Czy jest szansa, że uda mi się przejść pozytywnie badania lekarskie, kiedy mam wadę wzroku większą niż 3 dioptrie?
28.07.2022
28.07.2022
Kw
Co jesli za rozmowe kwalifikacyjna mam ponizej 5 punktow. Wspomnie ze calosciowe punkty sie mieszcza na luzie ponad minimaln prog.
ncnxn
Czy z lekkim zespolem aspergera zostanie sie przyjetym na studia wojskowe?
28.07.2022
27.07.2022
Kolor
Czy z lekkim zaburzeniem widzenia barw mnie przyjmą?
Kandydatka
Chciałabym usłyszeć jakąś opinię nt kierunku informatyka na cywilnym WAT. Jak z atmosferą, zaangażowaniem profesorów i samym programem?
27.07.2022
26.07.2022
Rezerwa
Witam. Ile osób jest na liście rezerwowej na kryptologii i cyberbezpieczeństwie. Dziękuję. Pozdrawiam.
Abc
Czy status kwalifikacji jako "niezakwalifikowany" wiąże się z umieszczeniem na liście rezerwowej? Czy jest jeszcze szansa na ewentualny telefon z uczelni czy nie ma już na to szans?
26.07.2022
26.07.2022
Pytająca
Ile jest miejsc na liście rezerwowej na kierunku geodezja i kartografia?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pina z dnia 22.07.2022
Lista rezerwowa na kierunek chemia obejmuje 40 pozycji. Nie potrafię oszacować szansy "dostania się".
26.07.2022
26.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydatka z dnia 23.07.2022
W dziale rozmowy "Inne oceniane elementy" punkty przyznawane są za wyżej punktowaną okoliczność - 3 pkt. za WOT
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Żołnierz z dnia 23.07.2022
Leczenia w trakcie trwania służby wojskowej należy uzgadniać z przełożonymi, którzy skierują do wojskowej komisji lekarskiej, która zdecyduje o możliwości zastosowania określonej metody.
26.07.2022
26.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Adam z dnia 24.07.2022
Wszystkie wyniki badań i zaświadczenia należy przedstawić komisji lekarskiej, która podejmie decyzję i wyda stosowne orzeczenia.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 1234 z dnia 20.07.2022
Osoby niezakwalifikowane i nie ujęte na listach rezerwowych nie będą już rozpatrywane.
26.07.2022
26.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla 123 z dnia 21.07.2022
WCR kontaktuje się z kandydatem najczęściej telefonicznie i zaprasza go po odbiór skierowania na badania,
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Iza z dnia 20.07.2022
Rozpatrywane były wszystkie osoby, które się zarejestrowały w IRK. W zamieszczonych tabelach podana jest minimalna wartość punktów rankingowych z jakie osiągnęły osoby zakwalifikowane.
26.07.2022
26.07.2022
Xyz
Czy na studiach wojskowych są weekendy wolne?
Adam
Czy mając arytmie, która niedługo (przed unitarką) będzie leczona skutecznym zabiegiem, mogę dać RWKL takie zaświadczenie i wtedy będę zdolny do czynnej służby wojskowej?
24.07.2022
23.07.2022
Kandydatka
Czy jeśli służyłam najpierw w rezerwie, a później przeszłam do WOT, to znaczy, że dostanę przy rekrutacji punkty za oba rodzaje służby? Czy tylko za jeden?
Żołnierz
Czy będąc studentem na studiach wojskowych można zrobić w czasie wakacji-urlopu laserową korekcję wzroku czy są ku temu przeciwwskazania?
23.07.2022
22.07.2022
Pina
Ile na liście rezerwowej chemia i czy jest szansa się tam dostać skoro jest tylko 11miejsc
Pytanie
Gdzie mogę zaczerpnąć wiedze na kierunku elektronika i telekomunikacja, chciałbym się poduczyć przed przyjęciem na ten kierunek
21.07.2022
21.07.2022
Olo
Jaka minimalna ilość punktów obowiązuje, aby być na liście rezerwowej?
123
W jaki sposób komisja WCR informuje o terminie badań czy listownie czy poprzez konto IRK
21.07.2022
20.07.2022
Kandydat
Czy na liście rezerwowej jest ograniczona liczba osób?
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Bob z dnia 20.07.2022
Zgodnie z informacją otrzymaną z WKW: około 55% kandydatów kończy kierunek elektronika i telekomunikacja
20.07.2022
20.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Iza z dnia 20.07.2022
WAT nie określa minimalnej wartości punktów do rozpatrywania. Podane wartości są to minimalne punkty z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Zaniepokojony z dnia 19.07.2022
W rekrutacji mamy trzy numery telefonów i wszystkie się "grzeją", plus e-maile, wiadomości w IRK, to trochę schodzi. Dokumenty też odbieramy. Zapraszam do wytrwałego próbowania.
20.07.2022
20.07.2022
1234
Czy jeśli mam status "niezakwalifikowany" na studia wojskowe to nie jestem nawet na liście rezerwowej i nie mam już żadnych szans na dostanie się?
Iza
Proszę mi jeszcze powiedzieć czy te tabele z punktami rankinkowymi zamieszczone po decyzjach komisji na stronie WAT mówią o minimalnym progu jaki trzeba było osiągnąć żeby w ogóle być rozpatrywanym jako przyszły student czy informują o ilości punktów jakie zdobyła ostatnia zakwalifikowana na dany kierunek osoba?
20.07.2022
20.07.2022
Bob
Jaki procent rozpoczynających studia wojskowe na kierunku elektroniki i telekomunikacji otrzymuje promocje? Dziękuję i Pozdrawiam ;)
Pytanie
Kiedy odbywa się rozpoczyna się tura rekrutacji?
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Szeregowy z dnia 19.07.2022
Służba wojskowa podczas kształcenia w uczelni wojskowej, liczy się do okresu pełnienia służby
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Pytanko z dnia 19.07.2022
Jak pisałem wcześniej - zapraszam do zapoznania się z komunikatem na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja.
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Anna P. z dnia 19.07.2022
Osoby zakwalifikowane nie uczestniczą już w rekrutacji.
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla anonim z dnia 19.07.2022
WAT powiadamia WCR o osobach zakwalifikowanych na studia oraz o osobach na listach rezerwowych. WCR będzie kierowała te osoby na badania lekarskie i psychologiczne.
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Kandydat z dnia 19.07.2022
Na listach rezerwowych jest 450 osób
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Iza z dnia 18.07.2022
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/MON, rektor określił liczbę osób wpisanych na listy rankingowe - zależy ona od liczby chętnych na kierunek i limitu miejsc na tym kierunku.
19.07.2022
19.07.2022
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xxx z dnia 18.07.2022
Osoby z listy rezerwowej kierunku kwalifikowane będą na miejsca, które się zwolnią, w zależności od posiadanej wartości punktów rankingowych
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla . z dnia 18.07.2022
Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam w zakładce Rekrutacja w Komunikatach jest załącznik z punktami rankingowymi, z jakimi kandydaci zostali zakwalifikowani: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/list/komunikaty-dla-kandydatow-n/
19.07.2022
19.07.2022
rekrutacja WAT
odpowiedź dla Rekrut z dnia 18.07.2022
Po otrzymaniu z WCR orzeczenia lekarskiego o zdolności do zawodowej służby wojskowej i braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej, stastus takiego kandydata zmieni się na "przyjęty".
Rekrutacja WAT
odpowiedź dla Xyz z dnia 18.07.2022
Osoba nie