Jakiego kierunku studiów szukasz?

Budowa dróg i mostów

Studia na kierunku Budowa dróg i mostów mają charakter praktyczny i kształcą inżynierów, będących specjalistami z zakresu infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniskowej oraz wodnej śródlądowej.

Zakres kompetencji i wiedzy przekazywanej w ramach kierunku będzie dotyczył problematyki związanej z projektowaniem i utrzymaniem elementów infrastruktury komunikacyjnej, która towarzyszy budowie i eksploatacji sieci komunikacyjnej kraju z uwzględnieniem analizy możliwych ulepszeń istniejących rozwiązań projektowo – technologicznych.

Po ukończeniu studiów absolwenci, po odbyciu wymaganej praktyki, mogą zdobyć uprawnienia wykonawcze w zakresie budowy lub nadzoru budowlanego, a także uprawnienia projektowe.

Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:

 • projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych jej towarzyszących;
 • kierowania robotami budowlanymi;
 • zarządzania utrzymaniem i eksploatacją obiektów infrastruktury, w tym za pomocą BIM (Building Information Modeling);
 • optymalnego planowania robót remontowych i modernizacyjnych dla minimalizacji z nimi związanych utrudnień;
 • doboru zasobów ludzkich, maszyn i technologii do obsługi elementów infrastruktury komunikacyjnej posługując się nowoczesnymi modelami 3D i bazami danych zasilającymi BIM;
 • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
 • budowania modeli infrastruktury komunikacyjnej dla BIM;
 • wykonywania przestrzennych analiz przepustowości sieci drogowej;
 • proponowania ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych oraz uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w zakresie infrastruktury oraz transportu na poziomie operacyjnym i taktycznym;
 • właściwego interpretowania, szczegółowego analizowania i oceny stanu technicznego elementów sieci komunikacyjnej kraju w celu zapewnienia jej niezawodności;
 • modelowanie numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej przy zastosowaniu wybranych systemów komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.

Dla kogo studia na kierunku budowa dróg i mostów

To propozycja dla kandydatów o umysłach technicznych, ścisłych, zainteresowanych pracą w branży budowlanej, szczególnie drogowej i mostowej.

Program kształcenia na kierunku budowa dróg i mostów

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku budowa dróg i mostów

Zasady naboru na studia należy sprawdzać na stronie www Uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku budowa dróg i mostów

Potencjalne miejsca pracy:

 • firmy z branży budowlanej
 • przedsiębiorstwa drogowo-mostowe
 • działy techniczne inwestorów budowlanych
 • wydziały techniczne jednostek samorządowych, państwowych

Opinie o kierunku budowa dróg i mostów

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku budowa dróg i mostów

Jakie uczelnie oferują kierunek budowa dróg i mostów

W których miastach można studiować kierunek budowa dróg i mostów

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Białostocka
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku