Jakiego kierunku studiów szukasz?

Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

Kolej pobudza wyobraźnię i emocje - żaden inny środek transportu, może z wyjątkiem statku, nie kojarzy się aż tak bardzo z romantyzmem podróży. Co więcej, znaczenie kolei będzie tylko rosnąć, szczególnie w związku z postępującym kryzysem lotnictwa. A kadry nowoczesnego kolejnictwa będą kształtować właśnie takie kierunki jak Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego.

W programie studiów II stopnia znalazły się takie zagadnienia jak:

 • zarządzanie infrastrukturą międzynarodowego, krajowego, regionalnego, aglomeracyjnego i przemysłowego transportu kolejowego
 • opracowywanie podsystemów szynowego transportu miejskiego, czyli tramwaju i metra
 • rozwiązywanie złożonych problemów modernizacji i budowy tras, węzłów i innych obiektów systemów transportu szynowego
 • opracowywanie systemów infrastruktury torowej, trakcyjnej, sterowania ruchem i innych obszarów infrastruktury ogólnobudowlanej.

Dla kogo studia na kierunku budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

To idealne studia dla miłośników kolei, ludzi zafascynowanych transportem i tajnikami prowadzenia ruchu.

Program kształcenia na kierunku budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach budowy i eksploatacji infrastruktury transportu szynowego:

 • konstrukcje dróg szynowych
 • układy geometryczne dróg szynowych
 • stacje i węzły kolejowe
 • utrzymanie infrastruktury transportu szynowego
 • obiekty inżynierskie
 • elementy geodezji inżynierskiej
 • geotechnika dróg szynowych
 • miejski transport szynowy
 • podstawy ruchu kolejowego
 • ochrona środowiska w transporcie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

To studia II stopnia, dlatego niezbędne jest posiadanie tytułu absolwenta studiów I stopnia. Poza tym 80% miejsc przeznaczonych jest w pierwszej kolejności dla osób kontynuujących studia na tym samym wydziale. O miejsca te mogą się ubiegać osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

Perspektywy pracy po kierunku budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

Perspektywy pracy dla absolwentów kierunku to między innymi:

 • zarządzanie centralnie lub regionalnie kolejową infrastrukturą szynową komunikacji miejskiej (tramwaj, metro), kolei przemysłowych (kopalnie, porty, huty, elektrownie itp.), centrów logistycznych transportu modalnego (terminale kontenerowe), kolejowych bocznic zakładowych
 • praca w biurach projektowych i studialnych planujących obsługę transportową regionów i miast oraz opracowujących dokumentacje projektowe dla inwestycji w dziedzinie budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego
 • praca w firmach wykonawczych realizujących zadania budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury transportu szynowego
 • praca w jednostkach samorządowych odpowiedzialnych za obsługę transportową określonych regionów kraju, aglomeracji i miast i organizujących taką obsługę
 • praca w instytucjach finansowych (banki) obsługujących inwestycje infrastrukturalne w transporcie szynowym
 • praca w instytutach naukowych i innych jednostkach badawczo-rozwojowych, certyfikacyjnych oraz nadzorczych specjalizujących się w dziedzinie infrastruktury transportu szynowego.

Opinie o kierunku budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

Kierunki pokrewne do kierunku budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

Jakie uczelnie oferują kierunek budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

W których miastach można studiować kierunek budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni