Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mikroelektronika

Kierunek Mikroelektronika powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę z zakresu mikroelektroniki i zagadnień pokrewnych oraz umiejętności ich praktycznego wykorzystania. Studenci poznają najnowsze technologie, techniki i metody w zakresie projektowania, programowania i użytkowania systemów mikroelektronicznych.

W trakcie studiów poruszane są problemy związane między innymi z technologią półprzewodnikową i projektowaniem układów scalonych, uzupełnione o metody numeryczne rozwiązywania szeregu zagadnień projektowych w technice cyfrowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną.

Studia realizowane są na poziomie drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku mikroelektronika

Studia przewidziane są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów przynajmniej pierwszego stopnia. Będą odpowiednim wyborem dla kandydatów o predyspozycjach technicznych, zainteresowaniach w obszarze elektroniki.

Program kształcenia na kierunku mikroelektronika

Wśród przedmiotów kierunkowych znajdą się treści dotyczące układów specjalizowanych, programowalnych, mikroprocesorów i mikrokontrolerów, interfejsów komunikacyjnych, przetwarzania analogowo-cyfrowego, układów zasilania oraz technologii kwantowych.

Oddzielną grupę stanowią przedmioty obieralne z szerokiego spektrum zagadnień mikroelektronicznych i pokrewnych, w tym elementy zaawansowanych systemów cyfrowych, energooszczędnych, aplikacji systemów mikroelektronicznych, programowania wysokopoziomowego, uczenia maszynowego i aplikacji głębokiego uczenia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mikroelektronika

Podczas rekrutacji uwzględniane będą:

 • wynik ukończenia studiów wyższych,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

Perspektywy pracy po kierunku mikroelektronika

Absolwenci Mikroelektroniki są przygotowani do pracy przykładowo w:

 • instytucjach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach związanych z mikroelektroniką,
 • zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroniczne oparte na nowoczesnej technice cyfrowej,
 • firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją różnorodnych urządzeń i systemów elektronicznych, zwłaszcza wykorzystujących wbudowane mikroprocesory i inne układy cyfrowe,
 • biurach projektowych i badawczo-rozwojowych.
 • Opinie o kierunku mikroelektronika

  Brak szczegółowego opisu…

  Kierunki pokrewne do kierunku mikroelektronika

  Jakie uczelnie oferują kierunek mikroelektronika

  W których miastach można studiować kierunek mikroelektronika

  Komentarze (0)

  brak komentarzy…

  Zobacz również

  Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
  Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
  Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
  Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
  Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
  Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
  Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
  Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
  Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
  Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
  Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
  Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
  Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
  Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
  Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
  Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
  Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
  Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
  Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
  Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
  Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
  Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
  Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
  Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
  Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
  Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
  Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
  Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
  Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
  Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
  Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
  Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
  • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
  • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
  • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
  • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
  • Akademia Tarnowska
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
  • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
  • Politechnika Łódzka
  • Akademia Śląska w Katowicach
  • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Lubelska Akademia WSEI
  • Gdańska Szkoła Wyższa
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
  • Collegium Humanum w Kielcach
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
  • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uniwersytet SWPS Katowice
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
  • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
  • Powiślańska Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
  • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
  • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
  • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
  • Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
  • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
  • Collegium Humanum w Gdańsku
  • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
  • Collegium Humanum w Rzeszowie
  • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
  • Akademia Zamojska
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Uniwersytet w Siedlcach
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
  • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
  • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  • Collegium Humanum w Poznaniu
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
  • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
  • Uniwersytet WSB Merito Łódź
  • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
  • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
  • Collegium Humanum w Lublinie
  • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
  • Politechnika Morska w Szczecinie
  • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
  • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
  • Politechnika Śląska
  • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
  • Bydgoska Szkoła Wyższa
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
  • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
  • Collegium Humanum w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
  • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
  • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
  • Collegium Da Vinci w Poznaniu
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
  • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
  • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
  • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Collegium Humanum w Katowicach
  • Akademia Pożarnicza w Warszawie
  • Uniwersytet WSB Merito Opole
  • Collegium Civitas w Warszawie
  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
  • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
  • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
  • Akademia WIT w Warszawie
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
  • Politechnika Białostocka
  • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
  • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
  • Collegium Humanum w Szczecinie
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
  • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
  • Politechnika Częstochowska
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Uniwersytet Kaliski
  • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
  • Akademia Ateneum w Gdańsku
  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
  • Uniwersytet Gdański
  • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
  • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
  • Collegium Humanum we Wrocławiu